Brobygge 8a
Brobygge 8a
Brobygge 8a

Brobygge 8a

  • View
    1.017

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Brobygge 8a

Brobygge

Brobygge

Under de kommande veckorna i science kommer vi att arbeta med teknik. Du ska bygga en bro som hller fr de krav som str listade nedan samt skriva en individuell rapport. Bron byggs hemma med hjlp av max 20 A4 papper och papperslim (tejp eller annat hftningsmaterial fr ej anvndas) och tas med till skolan p redovisningsdagen.

Bron mste uppfylla fljande krav: Bron skall kunna placeras ver en 50 cm ppning, allts mste bron vara minst 55 cm lng.

Krbanans bredd mste vara minst 10 cm

Det skall g att kra en leksaksbil p krbanan.

Bron skall hlla fr en vikt med massan minst 2 kg

Bron fr ha rrliga delar.

Bron fr dekoreras om man vill (dekorationerna bedms inte i betyget bara om valet av frg gr bro hllfastare)Bron skall redovisas muntligt den 20/5

Den individuella rapporten ska uppfylla fljande krav:

Ha en framsida (med ditt namn p) Ha en innehllsfrteckning

Ha en kllhnvisning (enligt kriterierna som finns i SS) Ha en ritning av bro (Se matrisen fr betyget)

Ha en rapport om hur brobygget har gtt till och vad du tnkt p under tiden som bygget pgtt. Dokumentera grna med hjlp av bilder. (Se matrisen fr betyget)

Ha information om andra broar och dess konstruktioner. (Se matrisen fr betyget)

Den skriftliga rapporten ska vara frdig och inlmnad den 25/5

Omrde

Godknt

Du skall Vl godknt

Du skall dessutomMycket vl godknt

Du skall dessutom

Praktiskt bygge av bro

Visa upp en bro som hller fr de flesta av kriterierna som r uppgivna. Kunna ge exempel p varfr det inte lyckades vid redovisning om s skulle vara fallet. Din bro hller fr samtliga kriterier vid redovisningstillfllet. Bidra i diskussioner med ider till hur bron skall byggas. Kunna frklara varfr det inte lyckades vid redovisning om s skulle vara fallet. Aktivt fresl hur din bro skall kunna byggas och utvecklas i verkligheten. Kunna tydligt kunna motivera varfr det inte lyckades vid redovisning om s skulle vara fallet utifrn hllfasthet och konstruktionstekniker.

Beskrivning av uppgiften

kunna tala om vad du har gjort Kunna beskriva arbetsprocessen (hur du har byggt) och vad som fungerat respektive inte fungerat Kunna analysera och fresl relevanta tgrder fr att utveckla uppgiften och arbetsstt.

Arbetsstt och material

kunna redogra fr den brotyp du byggt Kunna redovisa vilket material den skulle kunna byggas i fr att vara hllbart ha en tervinningsprocess med. Kunna motivera materialet utifrn vad det skulle kosta. Analysera och reflektera material valet utifrn ett miljperspektiv.

Brotyper ha en grundlggande kunskap om ngra vanliga brotyper.

veta vad ett par brotyper kallas och vad som utmrker dem. Kunna beskriva ngra vanliga brotyper och deras egenskaper.

Beskriva vad som utmrker ngra brotyper

Utvrdering av er bro och arbetssttet

fundera p vilket materiel bron skulle byggas av om den skulle byggas i verkligheten. Redovisa hur er bro r uppbyggd Reflektera kring hur bron skulle kunna utvecklas vidare eller gjorts annorlunda.

Fresl utveckling av din bro.

Broars pverkan

ge exempel p positiva och negativa konsekvenser av en bro (i samhllet, miljn och/eller mnniskors liv) Kunna resonera om broars betydelse i samhllet. Reflektera kring hur broar pverkar vrt samhlle och vr milj.

Redovisning skriva kort om punkterna ovan. Redovisa punkterna ovan med lmpliga begrepp och termer Redovisa punkterna ovan med relevanta tekniska begrepp och termer

EMBED MSPhotoEd.3

Brokonstruktioner:

Romersk valvbro

Balkbro/klaffbro

Bgbro med bgen ovanfr brobanan

Bgbro med bgen under brobanan

Hngbro

Fackverksbro

Exempel p broar att titta nrmare p:

Forthbridge, Qingdao Haiwan Bridge, resundsbron, Millaubron, Gltzschdalsbron, Rion-Antirion bridge, Hgakustenbron, akvedukter (tex Segovia Spanien)

_1365777094.bin