Click here to load reader

Bouwen aan je [droom - huis]* pakket - sectordocumentaires.pdf Bouwen aan je [droom - huis]* *schrappen wat niet past Gewoon beide doen! Deze uitgave werd gerealiseerd in opdracht

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bouwen aan je [droom - huis]* pakket - sectordocumentaires.pdf Bouwen aan je [droom - huis]*...

 • Bouwen aan je

  [droom - huis]* *schrappen wat niet past

  Gewoon b eide doen

  !

  Deze uitgave werd gerealiseerd in opdracht van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en KaHo Sint-Lieven Campus Aalst met de steun van de Vlaamse Overheid - Projectcoördinator: Karolien Van Overwaelle - Auteur: Cego: Veerle De Winter - Realisatie: Custom Publishing Averbode: illustraties: Hans Boeykens, vormgeving: Charlotte Jansen, projectleiding: Ann Vanoppen - Verantwoordelijke uitgever: Thierry Semey, directeur Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde.

  Dit educatief pakket met film is gratis beschikbaar op het internet: http://www.confederatiebouw.be/oostvlaanderen/Bouwonder. Voor inlichtingen: tel. 09/244 45 00. © 2011: Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

 • - 2 -

  | INLEIDING

  Meer jonge mensen motiveren voor een opleiding of beroep in de bouwsector. Dat was één van de hoofddoelstellingen toen Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en KAHO Sint-Lieven Campus Aalst in 2008 het project BouWonder schreven. Het project vertrok van een tweeledige vaststelling:

  Ten eerste stelden de auteurs vast dat heel wat jobs in de bouwsector op de knelpuntberoepenlijst staan. Jongeren, maar ook hun ouders en leerkrachten, zijn onvoldoende bekend of vertrouwd met het brede aanbod van aantrekkelijke, uitdagende en gevarieerde beroepen in de bouw. Daarom wil BouWonder de bouwsector onder de bijzondere aandacht brengen van jongeren en hun begeleiders, o.m. door hen te confronteren met het maatschappelijk belang van bouwen en door hen de grote diversiteit te tonen aan bouwjobkansen en -mogelijkheden.

  In de tweede plaats constateerden de auteurs dat het watervalsysteem hardnekkig standhoudt in het secundair onderwijs. De perceptie blijft, dat Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) a priori superieur is aan Technisch Secundair Onderwijs (TSO). Dit kan leiden tot studiekeuzes die niet in overeenstemming zijn met de belangstelling, de motivatie en de talenten van de leerling. Onderzoek wijst uit, dat dit onder andere te wijten is aan de onbekendheid van het TSO bij studiekeuzebegeleiders en vooral bij ouders. Het is te weinig bekend dat TSO ook sterke richtingen heeft, zoals Hout- en Bouwkunde en Industriële Wetenschappen. Deze richtingen bereiden leerlingen perfect voor op bouwopleidingen aan hogescholen en zelfs universiteiten. Knappe koppen met interesse voor techniek die later een Bachelor of Master in de Bouw willen volgen, zijn na TSO veelal beter voorbereid dan ASO-leerlingen. Sinds enkele jaren is gelukkig een kentering merkbaar: onderwijsinstellingen, CLB’s, leerkrachten en overheid spannen zich in om meer jonge mensen te overtuigen van de toekomstkansen die een goede technische opleiding biedt.

  BouWonder ondersteunt deze gunstige trend door de belangstelling voor technische (bouw-)opleidingen bij kinderen en jongeren aan te wakkeren. Acties zoals de Open Wervendagen voor Leerlingen en de Bouwdagen brengen de leerlingen van basis- en secundair onderwijs in contact met bouwen en met bouwprojecten. De vandaag gepresenteerde pakketten en Sectordocumentaires vullen deze acties aan: ze vormen een instrument waarmee kinderen en leerlingen, op een onderhoudende en inhoudelijk zinvolle manier, in de klas kunnen kennismaken met de bouw; zijn uitdagingen en beroepskansen.

  De titel van het educatieve pakket, Bouwen aan je [droom-huis]*, duidt erop dat we de leerlingen niet alleen letterlijk leren bouwen maar hen ook helpen kiezen voor een goede opleiding en een succesvolle toekomst. Het pakket bevat verkenningsoefeningen en opdrachten over de bouwberoepen, actuele begrippen uit de bouw (bijv. houtskeletbouw, passiefwoning, geautomatiseerde bouwmethode) en indrukwekkende Belgische bouwwerken. Een interactief spel maakt de leerlingen wegwijs in de doorstroom naar het secundair onderwijs. Het educatief filmpje, aansluitend bij het lesmateriaal, laat leerlingen actief nieuwe interesses en talenten ontdekken.

  Met deze BouWonder-realisatie wensen Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en KAHO Sint-Lieven iedereen veel kijk- en leerplezier en vooral: een boeiende ontdekkingsreis doorheen het telkens weer verrassende bouwlandschap!

  Thierry Semey, Directeur Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

  Jan Van Caudenberg, Opleidingshoofd Bouw, KaHo Sint-Lieven Campus Aalst

 • - 3 -

  | INHOUD

  Het educatief pakket ‘Bouwen aan je [droom-huis]*’ bestaat uit vijf bouwstenen die leerlingen laten kennisma- ken met beroepen en mogelijkheden in de bouwsector:

  Aantal lessen

  Pagina’s

  Bouwsteen 1 Inleiding: oproepen van voorkennis over huizen, wonen en bouwen 1 – 2 5

  Bouwsteen 2 Verkenning: opdrachtfiches vertrekkend vanuit verschillende beroepen 2 – 3 9

  Bouwsteen 3 Verbreding: kennismaking met specifieke bouwtoepassingen 1 12

  Bouwsteen 4 Integratie: projectfiches waarin verschillende talenten aan bod komen 3 – 5 14

  Bouwsteen 5 Afsluiting: werken in de bouwsector? Exploratie van studiekeuzemogelijkheden 1 15

  Bijlages: Bijlage 1: Overzicht van de proefjes en materialen in de beroepsfiches Bijlage 2: Adressenlijsten van de technische scholen in de buurt Bronnen

  17 23 32

  Doe-het-zelf-kaarten: Doe-het-zelf-kaarten bij Bouwsteen 1:

  1: ‘Knibbel knabbel knuisje, is dit een huisje?’ 2: Beroepskeuzeblad 3: Mijn beroepen-top 3

  Doe-het-zelf-kaarten bij Bouwsteen 2:

  4 – 15: Beroepsfiches Doe-het-zelf-kaarten bij Bouwsteen 4

  16 – 18: Projectfiches: (poppenhuis, isolatiehuis, blanco) Doe-het-zelf-kaarten bij Bouwsteen 5:

  19: Spelregels 20: 36 Doevragen 21: 36 Denkvragen 22: Pionnen Bijgevoegd op A3-formaat: Speelbord met op achterkant Schema ‘Op weg naar een beroep in de bouwsector’.

  34 35 37

  39

  63

  69 70 73 76

 • - 4 -

  In dit pakket wordt gewerkt aan volgende eindtermen:

  NEDErLANDS

  2.3 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen;

  2.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijd- genoten;

  3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard.

  WErELDOrIëNTATIE

  1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren;

  1.2 De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese;

  1.12 De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven; 2.2 De leerlingen kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door

  middel van hanteren, monteren of demonteren; 2.3 De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert; 2.6 De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen

  van materialen of over natuurlijke verschijnselen; 2.9 De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen

  van het technisch proces te doorlopen; 2.10 De leerlingen kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet

  voldoen; 2.11 De leerlingen kunnen ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 2.12 De leerlingen kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend

  met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen; 2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 2.14 De leerlingen kunnen werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel formuleren aan de

  hand van criteria; 2.15 De leerlingen kunnen technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of reali-

  seren; 6.9 De leerlingen kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied vergelijken met het

  eigen leven; 7 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

  LEErGEBIEDOVErSCHrIjDENDE EINDTErmEN ICT

  5 De leerlingen kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven; 6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren; 7 De leerlingen kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

  LEErGEBIEDOVErSCHrIjDENDE EINDTErmEN LErEN LErEN

  2 De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken; 3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en

  gebruiken; 4 De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen; 5 De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding:

  - hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren, - hun eigen leerproces controleren en bijsturen;

  6 Houdingen en overtuigingen: de leerlingen kunnen op hun niveau leren met: - nauwkeurigheid, - efficiëntie, - voldoende zelfvertrouwen, - krit

Search related