Boala Parkinson - G12- CAS BRAILA, constituita in baza Deciziei

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Boala Parkinson - G12- CAS BRAILA, constituita in baza Deciziei

 • '\ CASA DE SNTATE BCOMISIE.APROBARE TRATAMENT

  BOALA pARKINSON

  Comisia locala de specialitate privind aprobarea tratamentului inBoala Parkinson - G12- CAS BRAILA, constituita in baza Decizieinr.2630/01.10.201S a Presedintelui-Director General al C.A.S.Braila

  Regulament de functionare

  Componenta comisiei:Dr. TOVARNAC ANDREEADr. MEIROSU SABINA (Directia de Sanatate Publica), conform adresei

  DSP Braila nr.2023116.03.2015Dr. CRUCERU SILVIA MIHAELA-(medic sefCAS Braila)

  Medicamentele care se prescriu pe baza protocoalelor terapeutice elaborate decomisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiei dela nivelul CJAS Braila:

  Combinatii( Levodopum+Carbidopum+Entacaponum)RotigotinumRasagilinumEntacaponummedicamente care se regasesc in cadrul sublistei CI

  Comisia urmareste conform protocoalelor criteriile de includere /excludere in /din tratament.

  Medicul curant in specialitatea neurologie/ psihiatrie care are in evidentabolnavul si care isi desfasoara activitatea intr-o unitate sanitara aflata in contract cuCJAS Braila, va intocmi dosarul pacientului pentru care se doresteinitierea/continuarea tratamentului.

  Avand competenta judeteana, comisia va analiza doar dosarele pacientilorasigurati CAS Braila.

  Dosarul va contine urmatoarele documente:1. referatul tip de initiere/continuare a tratamentului pentru pacient,

  completat integral, semnat, parafat, cu stampila institutiei sanitare,datat.

  2. documente care sustin datele completate in referat (daca este cazul)

 • 3. copie carte de identitate4. dovada calitatii de asigurat a pacientului -adeverinta asigurat,

  adeverinta de salariat, cupon de pensie, certificat de persoana cuhandicap (dupa caz)

  Comisia se va intruni lunar/de eate ori este nevoie, va analiza din punct devedere medical oportunitatea initierii/continuarii medicamentului in tratamentulcronic al bolnavului.

  Dosarele incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate, iar intreagaresponsabilitate pentru intarzierea solutionarii dosarului revine in exclusivitatemedicului curant.

  Un exemplar al deciziei se pastreaza la nivelul CAS Braila pentru analiza sivalidarea prescriptiei medicale in vederea decontarii, iar unul se inmaneazapacientului/apartinatorului, pentru a se prezenta la medicul curant care a intocmitdosarul, pentru initierea/continuarea tratamentului.

  Medicul curant intocmeste prescriptia medicala pe care o mmaneazapacientului impreuna decizia.

  Pentru eliberarea medicamentului, bolnavul prezinta farmaciei cu circuitdeschis prescriptia medicala si copia deciziei.

  Pacientul pastreaza copia deciziei pe toata perioada de valabilitate a acesteia.Farmacia va elibera reteta cu medicamentele care necesita aprobarea comisiei

  locale de specialitate doar daca reteta este insotita de copia deciziei.Retetele prescrise si eliberate bolnavilor care nu sunt in evidenta CAS Braila cu

  decizie vor fi refuzate la plata.Prescrie rea si eliberarea medicamentelor se va face cu respectarea

  prevederilor actelor normative in vigoare din domeniu.

  APROBAT

  Dr. TOV ARNAC ANDREEA

  Dr. MEIROSU SABINA (Directia de Sanatate PUbliCa)~

  Dr. CRUCERU SILVIA MIHAELA -(medic sef CAS Braila)~

  Comisia