Click here to load reader

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars · PDF file BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK • Een beleggingstermijn van 8 jaar. • Op de eindvervaldag

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars · PDF file BNP Paribas Arbitrage...

 • BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK

  • Een beleggingstermijn van 8 jaar.

  • Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1) in NOK, behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant.

  • Een potentiële meerwaarde(2) die gelijk is aan 120% van de Gemiddelde Prestatie van de BNP Paribas MSB – Income Fund Stars Series 2 index (hierna de «Index» genoemd), bestaande uit een korf van 4 gelijkgewogen inkomensfondsen, geselecteerd door Morningstar, en één monetair fonds.

  • Noteert in NOK: de terugbetaling van het belegd kapitaal(3) en de meerwaarde(3) gebeuren in NOK (Noorse kroon) en kunnen dan ook lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers (de belegger kan hierdoor mogelijk een kapitaalverlies in EUR lijden).

  • Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.(4), met BNP Paribas S.A.(5) als Garant.

  (1) Exclusief 2,50% instapkosten; (2) Eventuele meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging); (3) Behoudens van faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant (4) Rating: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 03/11/2016, S&P’s: A (stabiel vooruitzicht); (5) Rating: BNP Paribas S.A. op 03/11/2016, (S&P’s : A (stabiel vooruitzicht), Moody’s : A1 (stabiel vooruitzicht) en Fitch Ratings : A+ (stabiel vooruitzicht); De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

 • 2

  Type belegging en beschrijving van het mechanisme van de formule

  Dit product is een gestructureerde obligatie (hierna het/de «Certifica(a)t(en)» genoemd). Door in te schrijven op dit Certificaat leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt dit terug te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

  OP DE EINDVERVALDAG ONTVANGT DE BELEGGER:

  • Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief of nul is:

  100% van het belegd kapitaal in NOK(1)(2)

  + Een meerwaarde die gelijk is aan 120% van de Gemiddelde Prestatie van de Index

  in NOK(2)(3)

  • Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

  100% van het belegd kapitaal in NOK(1)(2)

  HOE WORDT DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX BEREKEND?

  De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend op basis van 31 maandelijkse observaties van de Index (waarbij de eerste observatie plaatsvindt na 5,5 jaar en de laatste na 8 jaar) in vergelijking met het slotniveau ervan op de initiële observatiedatum(4).

  De term «belegd kapitaal» die gebruikt wordt in deze brochure verwijst naar de nominale waarde van een Certificaat, zijnde 10.000 NOK per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de eventuele meerwaarden wordt berekend op basis van deze nominale waarde. In geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant, loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

  (1) Exclusief 2,50% instapkosten; (2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant; (3) Eventuele meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging); (4) Zie de Technische Fiche voor het detail van de data.

 • 3

  De BNP Paribas MSB – Income Fund Stars Series 2 index De Index werd gekozen voor beleggers die willen genieten van een rendementpotentieel van 4 befaamde inkomensfondsen, geselecteerd door Morningstar, die in het verleden bewezen hebben dat ze van de beste opportuniteiten voor het behalen van risico-aangepast rendement kunnen genieten en dit op verschillende activaklasse. De Index bestaat uit een korf van 4 gelijkgewogen inkomensfondsen die een minimale rating van drie Morningstar(1) sterren hebben. Wanneer het risiconiveau van deze 4 fondsen een vooraf bepaalde drempel overschrijdt (volatiliteit van 5%) is het mogelijk dat er tijdelijk geïnvesteerd wordt in een monetair fonds (BNP Paribas InstiCash) om het risico te beperken.

  Het risiconiveau van de fondsen en van de Index wordt gemeten via hun volatiliteit, met andere woorden de omvang van hun dagelijkse schommelingen. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risiconiveau. De samenstelling van de Index wordt elke maand herzien en wordt mogelijk aangepast om dit risiconiveau te beperken. Zolang het risiconiveau van de 4 inkomensfondsen onder een vooraf bepaalde drempel blijft (volatiliteit van 5%), blijft de samenstelling van de Index gelijkgewogen tussen deze 4 fondsen. In het tegenovergestelde geval wordt de samenstelling van de Index aangepast en wordt er geïnvesteerd in het monetair fonds waardoor de Index onder het vooraf bepaalde risiconiveau kan blijven. De allocatie van het monetair fonds zal zodanig bepaald worden dat ze zo dicht mogelijk bij de vooraf bepaalde drempel ligt, maar zonder deze te overschrijden. Indien in dit geval het rendement van de 4 inkomsensfondsen sterk zou stijgen, zou de mogelijke opname van het monetair fonds in de Index het rendement van de Note kunnen beperken.

  Het Fonds maakt deel uit van de categorie van fondsen van de monetaire markt op korte termijn. Het beoogt een rendement te behalen overeenkomstig de toepasselijke rentevoeten op de monetaire markt, de kapitalen te handhaven overeenkomstig deze rentevoeten en een hoge mate van liquiditeit te handhaven. Het wordt actief beheer ten opzichte van de index Cash Index EONIA (RI). Het Fonds kan overigens gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten (renteswaps), maar enkel voor afdekkingsdoeleinden. Het belegt in kwalitatief hoogwaardige kredieteffecten.

  • ISIN-code: LU0167237543 • Lancering van het fonds: donderdag 15 mei 2003 • Activa onder beheer (in miljoen euro): 9.177 • Document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI):

  http://bit.ly/2eGCfue

  BNP Paribas InstiCash (EUR Classic – KAP)

  Het Fonds heeft als doel een rendement te genereren en het kapitaal op lange termijn op te waarderen. Het beoogt vooral te beleggen in schuldeffecten en bedrijfsaandelen en belegt hoofdzakelijk in Europa. Om zijn doelstellingen te behalen hanteert het Fonds een actief beheer zonder dat enige verplichting wordt opgelegd door een referentie-indicator.

  • ISIN-code: LU0243957239 • Lancering van het fonds: 31 maart 2006 • Activa onder beheer (in miljoen euro): 6.830 • Document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI):

  http://bit.ly/2fb6pZp

  Invesco Pan European High Income Fund (A)

  Het doel van het Fonds bestaat erin inkomsten te genereren en het kapitaal te doen groeien. Het Fonds hanteert een flexibele beleggingsaanpak met de mogelijkheid om in alle vrijheid te beleggen in een brede waaier aan vastrentende effecten. Een deel van het Fonds kan ook belegd zijn in aandelen van de vennootschap wanneer de fondsbeheerder van oordeel is dat de waarde ervan groter is dan die van de schuld van de vennootschap. Afgeleide instrumenten kunnen niet alleen gebruikt worden om de beleggingsdoelstelling van het fonds te behalen en om de risico’s en de kosten te verminderen, maar ook om kapitaal en/of extra inkomsten te genereren. Afgeleide instrumenten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte bewegingen van de toekomstige prijzen van de onderliggende activa. Het Fonds kan ook in andere fondsen, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten beleggen

  • ISIN-code: GB00B1VMCY93 • Lancering van het fonds: vrijdag 13 april 2007 • Activa onder beheer (in miljoen euro): 18.235 • Document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI):

  http://bit.ly/2e6mbjV

  M&G Optimal Income Fund (A)

  Het Fonds streeft ernaar een regelmatig inkomen te bieden door op wereldwijde schaal hoofdzakelijk te beleggen in een effectenportefeuille die inkomsten genereert en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Het belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten, aandelen en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s)

  • ISIN-code: LU0740858229 • Lancering van het fonds: 1 maart 2012 • Activa onder beheer (in miljoen euro): 15.890 • Document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI):

  http://bit.ly/2f3IVGd

  JP Morgan Investment Funds – Global Income Fund (part A)

  Dit Fonds beoogt inkomsten en een matige groei van het kapitaal op middellange tot lange termijn te genereren. Het belegt in een brede waaier aan markten uit de hele wereld die een blootstelling bieden aan obligaties van «investment grade»-kwaliteit (obligaties uitgegeven door leners die hebben een rating van AAA tot BBB- door de ratingagentschappen), aan hoogrentende obligaties, aan obligaties van de opkomende markten alsook aan bedrijfsaandelen. Het fonds maakt volledig zelfstandig zijn beleggingskeuzes zolang deze in overeenstemming zijn met zijn doelstelling en zijn beleid.

  • ISIN-code: LU1116430676 • Lancering van het fonds: donderdag 9 oktober 2014 • Activa onder beheer (in miljoen euro): 3.360 • Document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI):

  www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1116430676

  Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (E)

  Bron: Asset Managers, op 20/10/2016

  (1) Op 20/10/2016.

 • 4

  Evolutie van de fondsen in de BNP Paribas MSB – Income Fund Stars Series 2 index Reële prestatie van de fondsen in de Index

  De onderstaande grafiek is gebaseerd op reële gegevens. Deze gegevens vormen geenszins een garantie voor de toekomstige prestaties.

  0% 20% 40% 60% 80%

  100% 120%

Search related