Click here to load reader

Bibliografija skupine za leto 2014 · COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS Bibliografija skupine za leto 2014 Biblioteka SAZU, 3. maj 2016 Inštitut za

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bibliografija skupine za leto 2014 · COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi...

 • COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

  Bibliografija skupine za leto 2014 Biblioteka SAZU, 3. maj 2016

  Inštitut za arheologijo

  18462 ANDRIČ MAJA 09029 BELAK MATEJA 02065 BOŽIČ DRAGAN

  06453 CIGLENEČKI LADISLAV 15299 DIRJEC JANEZ

  04622 DOLENC VIČIČ ANDREJA 05834 DULAR JANEZ

  23506 GRAHEK LUCIJA 08057 HORVAT JANA

  18894 KOROŠEC MARTA TAMARA 18812 LAVRENČIČ LUCIJA

  36393 LEGHISSA ELENA 15298 MODRIJAN ZVEZDANA

  15300 PAVLIN PRIMOŽ 09461 PLETERSKI ANDREJ

  33357 RAGOLIČ ANJA 06464 ŠAŠEL KOS MARJETA 27737 ŠTULAR BENJAMIN

  06917 TECCO HVALA SNEŽANA 27513 TOLAR TJAŠA

  20222 TOŠKAN BORUT 19993 VALOH DRAGUTIN 15155 VELUŠČEK ANTON

  ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 • 1.01 Izvirni znanstveni članek

  1. BERNARDINI, Federico, DE MIN, Angelo, LENAZ, Davide, KASZTOVSZKY, Z., TURK, Peter, VELUŠČEK, Anton, SZILÁGYI, Veronika, TUNIZ, Claudio, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela. Mineralogical and chemical constraints on the provenance of Copper Age polished stone axes of "Ljubljana type" from Caput Adriae. Archaeometry, ISSN 0003-813X, Apr. 2014, vol. 56, pt. 2, str. 175-202, ilustr., tab., doi: 10.1111/arcm.12004. [COBISS.SI-ID 8791392]

  2. BERNARDINI, Federico, DE MIN, Angelo, LENAZ, Davide, KASZTOVSZKY, Z., TURK, Peter, VELUŠČEK, Anton, TUNIZ, Claudio, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela. Petrographic and geochemical comparison between the Copper Age "Ljubljana type" axes and similar lithotypes from Eisenkappler Diabaszug complex (southern Austria). Journal of archaeological science, ISSN 0305-4403. [Print ed.], 2014, vol. 41, str. 511-522, ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd., doi: 10.1016/j.jas.2013.09.012. [COBISS.SI-ID 36270381]

  3. CIGLENEČKI, Slavko. The changing relations between city and countryside in late antique Illyricum. Hortus artium medievalium, ISSN 1330-7274. [Print ed.], 2014, vol. 20, 1, str. 232-250, ilustr., zvd., doi: 10.1484/J.HAM.5.102646. [COBISS.SI-ID 38164781]

  4. DULAR, Janez, LUBŠINA TUŠEK, Marija, Henningsen, Wilhelma (prevajalec). Zwei Gräber mit Brandbestattungen aus Ptuj = Dva grobova z žganim pokopom s Ptuja. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 9-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 37516589]

  5. FEURDEAN, A., PERŞOIU, Aurel, TANŢĂU, I., STEVENS, T., MAGYARI, Enikő, ONAC, Bogdan P., MARKOVIĆ, Slobodan B., ANDRIČ, Maja, CONNOR, S., FĂRCAŞ, S., GAŁKA, M., GAUDENY, T., HOEK, W., KOLACZEK, P., KUNEŠ, P., LAMENTOWICZ, M., MARINOVA, E., MICHCZYŃSKA, D.J., PERŞOIU, Ioana, PŁÓCIENNIK, M., SŁOWIŃSKI, M., STANCIKAITE, M., SUMEGI, P., SVENSSON, A., TĂMAŞ, Tudor, TIMAR, A., TONKOV, S., TOTH, M., VESKI, S., WILLIS, Katherine J., ZERNITSKAYA, V. Climate variability and associated vegetation response throughout Central and Eastern Europe (CEE) between 60 and 8 ka. Quaternary science reviews, ISSN 0277-3791. [Print ed.], 2014, vol. 106, str. 206-224, tabele, graf. prikazi, zvd.http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.06.003, doi: 10.1016/j.quascirev.2014.06.003. [COBISS.SI-ID 37388333]

  6. FILIPOVIĆ, Dragana, CHALLINOR, Dana, ANDRIČ, Maja. Vinča tell in southeast Europe : multi-proxy palaeobotanical evidence from Late Neolithic levels and the implications for the environment and economy. Quaternary international,

 • ISSN 1040-6182. [Print ed.], Nov. 2014, str. 1-11, zvd., tabele, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.quaint.2014.09.059. [COBISS.SI-ID 37788717]

  7. GOL´EVA, A. A., ANDRIČ, Maja. Palaeoecological reconstruction of wetlands and Eneolithic land use in Ljubljansko barje (Slovenia) based on biomorphic and pollen analysis. Catena, ISSN 0341-8162. [Print ed.], 2014, vol. 112, str. 38-47, graf. prikazi, tabele, zvd, doi: 10.1016/j.catena.2012.12.009. [COBISS.SI-ID 35313965]

  8. MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana, Benić, Nada (prevajalec povzetka). The transition between late antiquity and early Middle Ages in western Slovenia and Friuli. Hortus artium medievalium, ISSN 1330-7274. [Print ed.], 2014, vol. 20, 1, str. 260-271, ilustr., zvd., doi: 10.1484/J.HAM.5.102648. [COBISS.SI-ID 37599277]

  9. MODRIJAN, Zvezdana (avtor, ilustrator). Imports from the Aegean area to the Eastern Alpine area and Northern Adriatic in late antiquity. Ephemeris napocensis, ISSN 1220-5249, 2014, 24, str. 51-69, zvd., risbe. [COBISS.SI-ID 38090541]

  10. PAVLIN, Primož, TURK, Peter. Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem = Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 35-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 37516845]

  11. RAGOLIČ, Anja, Maver, Andreja (prevajalec). The territory of Poetovio and the boundary between Noricum and Pannonia = Upravno območje Petovione in meja med Norikom in Panonijo. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 323-351, zvd. [COBISS.SI-ID 37518125]

  12. ŠAŠEL KOS, Marjeta. Cincibilus and the march of C. Cassius Longinus towards Macedonia = Cincibil in pohod Gaja Kasija Longina proti Makedoniji. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 389-408, zvd. [COBISS.SI-ID 37518893]

  13. ŠAŠEL KOS, Marjeta. The problem of the border between Italy, Noricum, and Pannonia. Tyche, ISSN 1010-9161, 2014, bd. 29, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 38273837]

  14. TECCO HVALA, Sneža, Maver, Andreja (prevajalec povzetka). Kačaste fibule z območja Slovenije = Serpentine fibulae from Slovenia. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 123-186, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37517613]

  15. TINTOR, Wolfgang, ANDRIČ, Maja. Lateglacial studies in the western valleys of the Italian Julian Alps and in the Koritnica valley. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2014, 54, št. 1, str. 7-20, fotogr., graf. prikazi, zvd.,

 • tabele. http://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1894/1646, doi: 10.3986/AGS54101. [COBISS.SI-ID 36390445]

  16. TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, BAVDEK, Alma. Lost in time? : repatriated animal remains from Anelli's excavations at Betalov spodmol (SW Slovenia) = Izgubljeni v času? : živalski ostanki z Anellijevih izkopavanj v Betalovem spodmolu pri Postojni. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, 2014, vol. 61, no. 2/3, str. 143-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 38045485]

  17. VOJAKOVIĆ, Petra, PORENTA, Sašo, TOŠKAN, Borut. Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni = New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 101-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 37517357]

  1.03 Kratki znanstveni prispevek

  18. GRAHEK, Lucija, Horvat, Jana (fotograf), Lavrenčič, Lucija (fotograf, ilustrator), Korošec, Tamara (ilustrator). Kočevnik pri Kališah - novo prazgodovinsko najdišče v Selški dolini. Železne niti, ISSN 1581-9329, 2014, [Št.] 11, str. 133-138, ilustr. [COBISS.SI-ID 277214976]

  1.04 Strokovni članek

  19. DULAR, Janez, Belak, Mateja (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Korošec, Tamara (ilustrator). O dolenjski železnodobni družbi in njeni bojevniški eliti. Rast, ISSN 0353-6750, jan.-apr. 2014, letn. 25, št. 1/2 (150/151), str. 40-47, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37509421]

  20. ŠAŠEL KOS, Marjeta. Emona od Jazona do gotskega kralja Alarika : nekaj epizod iz tisočletij zanimive zgodovine. SLO, ISSN 2350-4641, nov. 2014, št. 4, str. 12-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 37916973]

  21. TOLAR, Tjaša. Rezultati arheobotaničnih analiz z najdišč: Leskovca II, Čadrg - Laze II, Krnsko jezero, Planina Sleme in Pod Veliko glavo. Goriški letnik, ISSN 0350-2929, 2013-2014, št. 37/38, str. 206-210. [COBISS.SI-ID 39552557]

  1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 • 22. PAVLIN, Primož. "Terramare" sickles. V: LOŽNJAK DIZDAR, Daria (ur.). The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube : proceedings of the international conference in Osijek, October 20-22, 2011, (Zbornik Instituta za arheologiju, knj. 1). Zagreb: Institut za arheologiju, 2014, str. 29-70, ilustr., zvd., tabela. [COBISS.SI-ID 38270253]

  23. RAGOLIČ, Anja. Epigraphy as a tool for learning Latin : the case of the Prežihov Voranc Primary School in Ljubljana, Slovenia. V: ORLANDI, Silvia (ur.). Information technologies for epigraphy and cultural heritage : proceedings of the first EAGLE international conference, (Collana Convegni, 26). Sapienza: Universita Editrice, 2014, str. 205-220, ilustr. http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 38282541]

  24. ŠAŠEL KOS, Marjeta, Belak, Mateja (kartograf). Poetovio before the Marcomannic Wars from legionary camp to Colonia Ulpia. V: PISO, Ioan (ur.), VARGA, Rada (ur.). Trajan und seine Städte : colloquium, Cluj-Napoca, 29. September - 2. Oktober 2013. Cluj-Napoca: Mega, 2014, str. 139-165, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38376237]

  1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

  25. CORNS, Anthony, KENNEDY, Louise, ŠTULAR, Benjamin. Slovenia and Ireland, two perspectives on archaeology data. V: The way forward to digital archaeology in Europe. [s. l.]: Ariadne, 2014, str. 83-88. http://www.slideshare.net/ariadnenetwork/ariadne-the-way-forward-to-digital-archaeology-in-europe. [COBISS.SI-ID 38072621]

  1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

  26. ANDRIČ, Maja. Anthropogenic impacts on the vegetation of Ljubljansko barje, Slovenia in the 4th millenium cal. BC. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 37742637]

  27. ANDRIČ, Maja. Vegetation response to climate change and Neolithic anthropogenic impacts at Ljubljansko barje, Slovenia. V: Culture, climate and environment interactions at prehistoric wetland sites. Bern: Universität, 2014, str.

 • 11-12. http://www.oeschger.unibe.ch/events/conferences/cultureclimate/booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 37256493]

  28. ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Two decades of dendrochronology in the pile dwellings of the Ljubljansko barje, Slovenia. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 30. [COBISS.SI-ID 37717293]

  29. FABEC, Tomaž, TOLAR, Tjaša, VINAZZA, Manca. Il sito protostorico di Štanjel (Slovenia). V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 37741613]

  30. HORVAT, Jana. The 3rd century military equipment in the hinterland of Claustra Alpium Iuliarum. V: Conference Roman army in the regions of the northern Adriatic and Eastern Alps, 16-18 October 2014, Ljubljana, Novi trg 4 (Prešernova dvorana). Abstracts. [Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2014], str. 10. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/roman_army_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 39521325]

  31. LEGHISSA, Elena. Le palafitte presso Ig (Ljubljansko barje, Slovenia) : nuovi dati delle analisi del reperti ceramici. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 54. [COBISS.SI-ID 37741869]

  32. LEGHISSA, Elena, VELUŠČEK, Anton. Nuove analisi delle palafitte presso Ig (Ljubljansko barje, Slovenia) = New analysis of the piledwellings at Ig (Ljubljansko barje, Slovenia). V: Culture, climate and environment interactions at prehistoric wetland sites. Bern: Universität, 2014, str. 49. http://www.oeschger.unibe.ch/events/conferences/cultureclimate/booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 37257517]

  33. OPITZ, Rachel, HANUS, Kasper, LAPLAIGE, Clement, ŠTULAR, Benjamin. Archaeology in the woods : new technologies, new perspectives sensing. V: Concepts, methods and tools : book of abstracts [and program]. Paris: CAA, 2014, str. 35. http://caa2014.sciencesconf.org/conference/caa2014/pages/BOACAA_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 38098477]

  34. RAGOLIČ, Anja. Elektronski arhiv grških in latinskih napisov (EAGLE) : Anja Ragolič. V: Kongres Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje, dostop, Ljubljana, 5.-6. 2014. KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka (ur.).Zbornik povzetkov. V Ljubljani: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 37160237]

 • 35. TOLAR, Tjaša. Archaeobotanical investigations at Eneolithic pile-dwelling sites from Ljubljansko barje, Slovenia. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 56. [COBISS.SI-ID 37742381]

  36. TOLAR, Tjaša. Pile-dwellers plant nutrition in 4th millenium BC from Ljubljana Marshes, Slovenia. V: Pottery and food : dietary practices in prehistory : abstract book. Ljubljana: Department of Archaeology, Faculty of Arts, University, 2014, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 37753389]

  37. TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, DIRJEC, Janez, JACOMET, Stefanie. Cereal chaff used as a temper in a loam-weight : new evidence from a Slovenian Late Neolithic pile-dwelling site. V: Culture, climate and environment interactions at prehistoric wetland sites. Bern: Universität, 2014, str. 51. http://www.oeschger.unibe.ch/events/conferences/cultureclimate/booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 37257005]

  38. TOŠKAN, Borut. Eneolithic pile dwellings from Ljubljansko barje : the archaeozoological perspective. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 37742125]

  39. TOŠKAN, Borut. Late antiquity husbandry in the South-Eastern Alps amid the chaos of a crumbling Empire. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014, str. 401. [COBISS.SI-ID 38050093]

  40. TOŠKAN, Borut. Looking for indices of economic specialization and functional differentiation in a prehistoric pile dwelling : the case study of Maharski prekop, Slovenia. V: Pottery and food : dietary practices in prehistory : abstract book. Ljubljana: Department of Archaeology, Faculty of Arts, University, 2014, str. 6. [COBISS.SI-ID 37753645]

  41. TOŠKAN, Borut, ANDRIČ, Maja, JANŽEKOVIČ, Franc, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. The environment in the proximity of the Eneolithic pile-dwelling site of Stare Gmajne (Slovenia) : archaeozoology, archaeology, archaeobotany and palynology. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014, str. 333. [COBISS.SI-ID 38049837]

  42. VELUŠČEK, Anton. Absolute chronology of Neolithic and Eneolithic periods in Slovenia. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 37717549]

 • 43. VELUŠČEK, Anton. Lo stato attuale di conservazione delle palafitte nel Ljubljansko barje, Slovenia = Zustand der Erhaltung der Pfahlbauten von Ljubljansko barje, Slowenien = La conservation des palafittes de Ljubljansko barje, Slovénie = The protection of pile-dwellings at Ljubljansko barje, Slovenia. V: Archéologie et érosion 3, table ronde, 8. bis 10. oktober 2014, Arenenberg, Hemmenhofen. [s. l.: s. n.], 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 38433069]

  44. VELUŠČEK, Anton, BAVDEK, Alma. Neolithic and Eneolithic on Karst plateau in south-western Slovenia : an overview. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 37717805]

  1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

  45. HVALEC, Samo, MODRIJAN, Zvezdana. Arheološke raziskave na območju severnega mestnega mestnega obzidja v Kopru (13-0197). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2014, str. 22, fotogr. http://www.arheologija.si/images/av2013/Av2013_A4web.pdf. [COBISS.SI-ID37262125]

  46. LEGHISSA, Elena. Arheološko izkopavanje na najdišču Repovnice na trasi prenosnega plinovoda M2/I Trojane-Vodice. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.).Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2014, str. 35, fotogr. http://www.arheologija.si/images/av2013/Av2013_A4web.pdf. [COBISS.SI-ID 37262637]

  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  47. BELAK, Mateja, Maver, Andreja (prevajalec). Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu = Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 397-403, ilustr. [COBISS.SI-ID 37245485]

  48. BOŽIČ, Dragan (avtor, prevajalec povzetka). Das Doppelkammhelm- und Pferdegrab, ausgegraben bei Vače im Jahre 1887 = Grob z dvogrebenasto čelado in

 • konjem, izkopan pri Vačah leta 1887. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 271-286, ilustr. [COBISS.SI-ID 37243437]

  49. DULAR, Janez. Nekaj od tega bo menda ostalo. V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014, str. 65-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 37617197]

  50. DULAR, Janez. Ostrožnik pri Mokronogu = Ostrožnik near Mokronog. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 463-465, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37602861]

  51. DULAR, Janez. Straža in Vavta vas v prazgodovini in antiki. V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014, str. 93-100, risbe. [COBISS.SI-ID 37617453]

  52. GRAHEK, Lucija. Metlika. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 519-523, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37603373]

  53. GRAHEK, Lucija. Slivnica pri Mariboru, Orehova vas = Slivnica near Maribor, Orehova vas. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 249-273, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID37602349]

  54. GRAHEK, Lucija, Maver, Andreja (prevajalec povzetka). Pozabljene in odstrte železnodone najdbe iz Podzemlja = Iron Age finds from Podzemelj - forgotten and found again. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 225-237, ilustr. [COBISS.SI-ID 37242669]

  55. LEGHISSA, Elena, Lukić, Matija (fotograf), Grum, Nataša (ilustrator). Medvode. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete:

 • Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 333-343, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID37602605]

  56. PAVLIN, Primož. Gabrovka pri Litiji = Gabrovka near Litija. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 515-518, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37603117]

  57. PAVLIN, Primož, Maver, Andreja (prevajalec). Starejšeželeznodobni košarasti obeski, okrašeni z vodoravnimi črtami = Early Iron Age basket-shaped pendants with horizontal line decoration. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 341-354, ilustr. [COBISS.SI-ID 37244717]

  58. ŠAŠEL KOS, Marjeta. Kaj se je leta 14/15 dogajalo v Emoni : cesarski napis in upor panonskih legij. V: FERLE, Mojca (ur.), BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris. Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014, str. 79-95, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37215277]

  59. TECCO HVALA, Sneža, Maver, Andreja (prevajalec povzetka). Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije = Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 323-339, ilustr. [COBISS.SI-ID 37244461]

  60. TURK, Ivan, DIRJEC, Janez, TURK, Matija, Lauko, Tomaž (fotograf). Piščal (glasbilo) 19 let po odkritju : kritika tafonomske razlage najdbe = Flute (musical instrument) 19 years after its discovery : critique of the taphonomic interpretation of the find. V: TURK, Ivan, et al. Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. Del. 2, Arheologija = Divje babe I : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia. Pt. 2, Archaeology, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 29). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 235-252, 253-268, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 39015469]

  61. TURK, Ivan, DIRJEC, Janez, TURK, Matija, Turk, Ivan (fotograf), Knific Lunder, Dragica (ilustrator). Prikaz kurišč in ognjišč s poudarkom na obognjiščnih dejavnostih v orednjem jamskem prostoru = Presentation of fireplaces and hearths with a stress on hearthside activities in the central cave area. V: TURK, Ivan, et al. Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. Del. 2, Arheologija = Divje babe I : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia. Pt. 2, Archaeology, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 29). Ljubljana: Inštitut za

 • arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 269-305, 306-319, fotogr., graf. prikazi, risbe. [COBISS.SI-ID 39015725]

  62. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, Sužnik, Maja (prevajalec). Kolišča na Ljubljanskem barju = Pile-dwellings at Ljubljansko barje. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 39-64, ilustr. http://eprints.gozdis.si/581/. [COBISS.SI-ID37203245]

  63. VELUŠČEK, Anton, Korošec, Tamara (ilustrator). Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika : prispevek za razpravo = Absolute chronology of the Slovenian Neo- and Eneolithic : contribution to discussion. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 629-644, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37603629]

  1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  64. PAVLIN, Primož. Ajdovščina nad Rodikom. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 95-97. [COBISS.SI-ID 38128941]

  65. PAVLIN, Primož. Bronastodobni zaklad iz Mušje jame pri Škocjanu. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 38129197]

  66. PAVLIN, Primož. Kaštelir Socerb. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 93-94. [COBISS.SI-ID38128685]

  1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

  67. GRAHEK, Lucija. Marko Dizdar: Zvonimirovo-Veliko polje. Groblje latenske kulture 1 / A Cemetery of the La Tene Culture 1. Monographiae Instituti Archaeologici / Monografije Instituta za arheologiju 8, Institut za arheologiju, Zagreb 2013. ISBN 978-953-6064-11-3, 552 str., 32 tab., 160 sl. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 465-467. [COBISS.SI-ID 37519917]

 • 68. ŠTULAR, Benjamin. Cristina Corsi, Božidar Slapšak, Frank Vermeulen (ur.): Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites. Natural Science in Archaeology, Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London 2013. ISBN 978-3-319-01784-6 (el. knjiga), 347 str. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 470-471. [COBISS.SI-ID37520429]

  1.20 Predgovor, spremna beseda

  69. VELUŠČEK, Anton. Resnicoljubno, odgovorno in pogumno!. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2014, št. 3, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 37564973]

  1.22 Intervju

  70. GRAHEK, Lucija (intervjuvanec), PAVLIN, Primož (intervjuvanec), Skledar, Polona (fotograf). Na dan prišli rimski grobovi : novo arheološko najdišče na Igu. Mostiščar, ISSN 2350-4412, okt. 2014, letn. 20, št. 7, str. 10-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 38200877]

  71. ŠAŠEL KOS, Marjeta (intervjuvanec), Plahuta Simčič, Valentina (oseba, ki intervjuva). Dva tisoč let Emone - kaj pravzaprav praznujemo? : pogovor z Marjeto Šašel Kos : Emona ni bila ustanovljena leta 14, bolj verjetno je bila takrat končana zgodnja urbanizacija mesta. Delo, ISSN 0350-7521, 3. mar. 2014, leto 56, št. 51, str. 8, portret. http://m.delo.si/clanek/285058. [COBISS.SI-ID 1105013342]

  1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

  72. TECCO HVALA, Sneža, PAVLIN, Primož. Izbrana bibliografija Janeza Dularja = Selected bibliography of Janez Dular. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 15-18. [COBISS.SI-ID 37202733]

  1.25 Drugi sestavni deli

 • 73. DULAR, Janez. Hermann Müller-Karpe (1925-2013). Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 463-464. [COBISS.SI-ID 37519661]

  74. HORVAT, Jana. Kaj skriva središče rimske kolonije Petovione : arheologija. Delo, ISSN 0350-7521, 9. jan. 2014, leto 56, št. 7, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 24398904]

  75. ŠTULAR, Benjamin. Kaj je Ljubljano rešilo pred žledom : učinek urbanega toplotnega otoka. Delo, ISSN 0350-7521, 27. feb. 2014, leto 56, št. 48, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 274000896]

  76. TECCO HVALA, Sneža. Portret Janeza Dularja = Portrait of Janez Dular. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 11-14, fotogr. [COBISS.SI-ID 37202477]

  MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

  2.01 Znanstvena monografija

  77. PLETERSKI, Andrej, Štular, Benjamin (kartograf), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Grosman, Darja (ilustrator), Milavec, Tina (recenzent), Knific, Timotej (recenzent). Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 408 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-736-3. [COBISS.SI-ID 276157952] Nagrada: Odlični v znanosti 2015 [podeljuje] Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS za področje Humanistika / Arheologija

  78. ŠTULAR, Benjamin (avtor, tehnični urednik, fotograf, oblikovalec ščitnega ovitka), Stone, Sunčan (prevajalec), Korošec, Tamara (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Pleterski, Andrej (recenzent), Mihelič, Darja (recenzent), Horvat, Jana (recenzent). On the fringes of empire : archaeology of the medieval castle Stein on southern border of the holy Roman Empire. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. ISBN 978-961-254-697-7. https://itunes.apple.com/us/book/on-the-fringes-of-empire/id879779068?mt=11. [COBISS.SI-ID 273701376]

 • 2.02 Strokovna monografija

  79. DULAR, Janez (avtor, fotograf), Lauko, Tomaž (fotograf), Korošec, Tamara (oblikovalec ščitnega ovitka), Belak, Mateja (tehnični urednik). Starinoslovec Jernej Pečnik. Dobrepolje: Občina: Turistično društvo, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-91780-3-4. [COBISS.SI-ID 274010880]

  80. ŠTULAR, Benjamin (avtor, tehnični urednik, fotograf, oblikovalec ščitnega ovitka), Dolenc Vičič, Andreja (recenzent). Srednjeveška Ljubljana : arheološke raziskave. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. ISBN 978-961-254-698-4. https://itunes.apple.com/us/book/srednjeveska-ljubljana/id879784670?mt=11. [COBISS.SI-ID 273700864]

  2.08 Doktorska disertacija

  81. PLETERSKI, Andrej, Mencej, Mirjam (mentor). Predkrščanski ideološki sistem verovanj in branje njegovih zapisov v prostor : (doktorska disertacija). Ljubljana: [A. Pleterski], 2014. 361 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 277515008]

  2.13 Elaborat, predštudija, študija

  82. GRAHEK, Lucija (avtor, vodja projekta). Arheološka izkopavanja območju izgradnje Raziskovalnega centra ZRC SAZU - najdišče Marof na Igu. Ljubljana: Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, 2014. 78 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38160685]

  83. GRAHEK, Lucija (avtor, vodja projekta). Poročilo o predhodni arheološki raziskavi : arheološki raziskavi uničenja na območju Ig park 2014. Ljubljana: Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, 2014. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38160941]

  84. GRAHEK, Lucija (avtor, vodja projekta). Poročilo o terenskem pregledu za dostopno cesto za območje Ig 082/PP : na parc. ŠT. 294/1, k.o. Iška Loka IN NA parc. ŠT. 1857/13 ter 1857/21, k.o. Ig. Ljubljana: Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, 2014. [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38161197]

  2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

 • 85. CAVALLINA, Massimo, JEJČIČ, Barbara, LANZONI, Luca, MODRIJAN, Zvezdana, MOROCUTTI, Michaela, SCAFURI, Francesco, SCROCCARO, Mauro, SIMČIČ, Mateja, STEFFE, Mario, SCROCCARO, Mauro (urednik). Dalle torri ai forti : itinerari tra le strutture difensive dell’Alto Adriatico = Od stolpov do utrdb : poti med obrambnimi zgradbami severnega Jadrana. 1. ponatis. [Venezia]: Regione del Veneto: Marco Polo System, 2014. 163 str., ilustr. ISBN 978-88-754142-4-5. http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/CAMAA/CAMAA-DALLE-TORRI-AI-FORTI.pdf. [COBISS.SI-ID 39244845]

  86. VELUŠČEK, Anton, Dobovšek, Zvonko (ilustrator), Žnideršič, Nina (fotograf), Žebovec, Marjeta (prevajalec), Pušnar Dobnikar, Saša (prevajalec). Koliščarji z Velikega jezera. 1. ponatis. Ig: Društvo Fran Govekar, 2014. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10695454]

  IZVEDENA DELA (DOGODKI)

  3.11 Radijski ali TV dogodek

  87. PAVLIN, Primož (intervjuvanec), GRAHEK, Lucija (intervjuvanec), Kranjc, Miha (oseba, ki intervjuva). Na Igu našli rimsko grobišče : oddaja 24 ur, POP TV, Ljubljana, 25. jul. 2014, ca 2 min. [COBISS.SI-ID 38205741]

  88. ŠAŠEL KOS, Marjeta (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec), Rozman, Marko (oseba, ki intervjuva). Verska podoba Emone : oddaja Sledi večnosti, Ars program, Radio Slovenija, III. program, Ljubljana, 6. jul. 2014, ca 30 min. [COBISS.SI-ID 37388589]

  3.14 Predavanje na tuji univerzi

  89. BOŽIČ, Dragan. Die Hallstattkultur in Dolenjska (Unterkrain) : alte Funde, neue Erkenntnisse : gostujoče predavanje študentom vseh letnikov v okviru sporazuma o sodelovanju Oddelka za zgodovino antike in arheologijo Univerze Alpe-Jadran v Celovcu z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, Abteilung für Altegeschichte, Altertumskunde und Archäologie der Alpen-Adria-Universität, Hörsaal 4, Klagenfurt (A), 15. maj 2014. [COBISS.SI-ID 38271021]

 • 90. ŠTULAR, Benjamin. Interpretation of LiDAR data or : I digitised my LiDAR features, now what? : tretje predavanje slušateljem doktorskega programa "Digital Arts and Humanities (DAH)" iz cikla predavanj "The Use of LiDAR Data to Study Landscapes of the Past", Trinity Long Room Hub, Trinity College Dublin, 11. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 38160429]

  91. ŠTULAR, Benjamin. LiDAR data : hands-on experience with WWI Italian Front : drugo predavanje slušateljem doktorskega programa "Digital Arts and Humanities (DAH)" iz cikla predavanj "The Use of LiDAR Data to Study Landscapes of the Past", Trinity Long Room Hub, Trinity College Dublin, 30. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 38160173]

  92. ŠTULAR, Benjamin. The use of LiDAR data to study landscapes of the past : prvo predavanje slušateljem doktorskega programa "Digital Arts and Humanities (DAH)" iz cikla predavanj "The Use of LiDAR Data to Study Landscapes of the Past", Trinity Long Room Hub, Trinity College Dublin, 23. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 38159917]

  3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

  93. ANDRIČ, Maja. Anthropogenic impacts on the vegetation of Ljubljansko barje, Slovenia in the 4th millennium cal. BC : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37743917]

  94. ANDRIČ, Maja. Palinološke raziskave na arheoloških najdiščih : vabljeno predavanje na posvetovanju "Arheologija okolja v preventivni arheologiji", Ministrstvo za kulturo RS, Ljubljana, 21. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37789997]

  95. ANDRIČ, Maja. Vegetation response to climate change and Neolithic anthropogenic impacts at Ljubljansko barje, Slovenia : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites", UniS A 003, University of Bern, 12. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37258029]

  96. BERNARDINI, Federico, ZANOLLI, Clément, BOSCHIN, Francesco, TUNIZ, Claudio, TERRASI, Filippo, VELUŠČEK, Anton, ARBULLA, Deborah, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela. Protohistoric burial remains from Ladrica cave (south western Slovenia) : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37742893]

 • 97. BOŽIČ, Dragan. The Late Republican "passoires italiques" of bronze reconsidered : their typology, chronology and origin : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Clash of Cultures - Going North ...", Kelten römer Museum Manching (D), 1. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 39400493]

  98. BOŽIČ, Dragan. The middle La Tene phase of the Mokronog group : the state of research : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Die Mittelatenezeit zwischen den Alpen, der Adria und der Donau", Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Klagenfurt/Celovec, 25. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 39400237]

  99. BOŽIČ, Dragan. Die Zeitstellung der Hortfunde mit eisernem Werkzeug und Gerät von Pohanská in der Slowakei und von Falkenstein in Niederösterreich : predavanje na 15. medanrodnem posvetovanju "Keltové/Die Kelten 2014", Nachmittags-Session II, Schüttkasten KlementKlement-Oberleis (A), 11. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 39400749]

  100. FABEC, Tomaž, TOLAR, Tjaša, VINAZZA, Manca. Il sito protostorico di Štanjel (Slovenia) : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: Castellieri e insediamenti all’aperto", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 12. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37729325]

  101. HVALEC, Samo, MODRIJAN, Zvezdana. Arheološke raziskave na območju severnega mestnega mestnega obzidja v Kopru (13-0197) : predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega arheološkega društva "Arheologija v letu 2013 - dediščina za javnost", Mestni muzej Ljubljana MGML, 6.-7. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 37262381]

  102. LEGHISSA, Elena. Arheološko izkopavanje na najdišču Repovnice na trasi prenosnega plinovoda M2/I Trojane-Vodice : predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega arheološkega društva "Arheologija v letu 2013 - dediščina za javnost", Mestni muzej Ljubljana MGML, 6.-7. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 37262893]

  103. LEGHISSA, Elena. Le palafitte presso Ig (Ljubljansko barje, Slovenia) : nuovi dati dalle analisi dei reperti ceramici : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37744173]

  104. LEGHISSA, Elena. Poznobronastodobna keramika z Repovnic pri Vodicah : predavanje na srečanju "Dan bronaste dobe 2014", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Ljubljana, 10. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 38049581]

  105. LEGHISSA, Elena, VELUŠČEK, Anton. Nuove analisi delle palafitte presso Ig (Ljubljansko barje, Slovenia) = New analysis of the pile-dwellings at Ig

 • (Ljubljansko barje, Slovenia) : predstavitev posterja v okviru mednarodnega posvetovanja "Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites", University of Bern, Poster Session 3, 12. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37259053]

  106. OPITZ, Rachel, ŠTULAR, Benjamin. Interpretation of LiDAR data : integration with extant data schemas and frameworks : predavanje in vodenje delavnice, TRAIL 2014 "Formation and recherche pour l'interprétation archéologique des données LiDAR", Université de Franche-Comté, Frasne (Francija), 27. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 38072877]

  107. RAGOLIČ, Anja. Medmrežje Europeana antične grške in latinske epigrafike (EAGLE) : predavanje na posvetovanju "Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop", konferenčna dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, Ljubljana, org. NUK, 5. jun. 2014 : Anja Ragolič. [COBISS.SI-ID 38282029]

  108. TOLAR, Tjaša. Archaeobotanical investigations at Eneolithic pile-dwelling sites from Ljubljansko barje, Slovenia : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37727789]

  109. TOLAR, Tjaša. Možnosti arheobotaničnih raziskav v okviru preventivnih arheoloških izkopavanj : vabljeno predavanje na posvetovanju "Arheologija okolja v preventivni arheologiji", Ministrstvo za kulturo RS, Ljubljana, 21. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37789741]

  110. TOLAR, Tjaša. Pile-dwellers plant nutrition in 4th millenium BC from Ljubljana Marshes, Slovenia : predavanje, 21st Neolithic Seminar "Pottery and Food: Dietary Practices in Prehistory", Filozofska fakulteta v Ljubljani, 7. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37753901]

  111. TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, DIRJEC, Janez, JACOMET, Stefanie. Cereal chaff used as a temper in a loam-weight : new evidence from a Slovenian Late Neolithic pile-dwelling site : predstavitev posterja v okviru mednarodnega posvetovanja "Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites", University of Bern, Poster Session 3, 12. jun. 2014. [COBISS.SI-ID37258541]

  112. TOŠKAN, Borut. Eneolithic pile dwellings from Ljubljansko barje : the archaeozoological perspective : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37743661]

 • 113. TOŠKAN, Borut. Looking for indices of economic specialization and functional differentiation in a prehistoric pile dwelling : the case study of Maharski prekop, Slovenia : predavanje, 21st Neolithic Seminar "Pottery and Food: Dietary Practices in Prehistory", Filozofska fakulteta v Ljubljani, 7. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37754157]

  114. TOŠKAN, Borut. Možnosti arheozooloških raziskav v okviru preventivnih arheoloških izkopavanj : vabljeno predavanje na posvetovanju "Arheologija okolja v preventivni arheologiji", Ministrstvo za kulturo RS, Ljubljana, 21. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37789485]

  115. TOŠKAN, Borut. Na sledi upadu pomena lova pri prazgodovinskih skupnostih z Ljubljanskega barja : predavanje na srečanju "Dan bronaste dobe 2014", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Ljubljana, 10. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 38049325]

  116. VELUŠČEK, Anton. Absolute chronology of Neolithic and Eneolithic periods in Slovenia : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37743149]

  117. VELUŠČEK, Anton. La situation de la protection des palafittes en Slovénie : predavanje na posvetovanju "Archéologie et Erosion 3", Saal Triamant, Arenenberg (Švica), 10. okt. 2014. [COBISS.SI-ID38410541]

  118. VELUŠČEK, Anton, BAVDEK, Alma. Neolithic and Eneolithic on Karst plateau in south-western Slovenia : an overview : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalita insediative: palafitte", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 11. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37743405]

  3.25 Druga izvedena dela

  119. BOŽIČ, Dragan. Arheološka dediščina Studenca : vabljeno predavanje, gasilski dom Studenec (občina Sevnica), 26. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36886573]

  120. BOŽIČ, Dragan. Fotograf Benedikt Lergetporer in stare fotografije Laškega : vabljeno predavanje, hotel Savinja, Laško, 28. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 36886829]

 • 121. BOŽIČ, Dragan. Hladno orožje in barvit nakit : Ptuj z okolico v mlajši železni dobi : predavanje iz cikla predavanj "Odeto v pozabo", Miheličeva galerija na Ptuju, 3. jun. 2014. [COBISS.SI-ID38270765]

  122. BOŽIČ, Dragan. Lepotička jadranskih globin, desetprstna ribica iz kraškega podzemlja in kamenje izpod neba : začetki naravoslovja na Slovenskem : predavanje, Talaso Strunjan, Hotel Svoboda, Strunjan, 23. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 38271277]

  123. MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. Fortificazioni oltre confine : l'insediamento di Tonovcov Grad (Caporetto) : predavanje, Museo Archeologico Nazionale, Cividale, 14. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36884781]

  124. TOLAR, Tjaša. Arheobotanika : predavanje študentom arheologije 3. letnika pri predmetu "Arheologija okolja", Filozofska fakulteta v Ljubljani, 3. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37754413]

  125. TOŠKAN, Borut. Bizon z Javornikov : tematsko predavanje ob odprtju istoimenske razstave ob mednarodnem dnevu muzejev, Notranjski muzej Postojna, 18. maj 2014. [COBISS.SI-ID 38048557]

  126. TOŠKAN, Borut. Pleistocenska favna na Slovenskem : predavanje študentom, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana, 15. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 38049069]

  127. VELUŠČEK, Anton. Kolišča na Ljubljanskem barju : majhen dragulj na seznamu UNESCO-ve dediščine : predavanje iz cikla predavanj "Odeto v pozabo", Miheličeva galerija na Ptuju, 13. maja 2014. [COBISS.SI-ID 38270509]

  SEKUNDARNO AVTORSTVO

  Urednik

  128. Documenta Praehistorica. Andrič, Maja (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1998-. ISSN 1408-967X.http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html. [COBISS.SI-ID 98765312]

 • 129. Institute of Archeology. Belak, Mateja (urednik 1999-). [English ed.]. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, [200-]-. ISSN 1854-5467. [COBISS.SI-ID 25194541]

  130. Inštitut za arheologijo. Belak, Mateja (urednik 1999-). [Slovenska izd.]. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, [200-]-. ISSN 1854-5475. [COBISS.SI-ID 25194797]

  131. Katalogi in monografije. Božič, Dragan (član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Narodni muzej, 1970-. ISSN 1318-4407. [COBISS.SI-ID 32293888]

  132. Quaderni friulani di archeologia. Božič, Dragan (član uredniškega odbora 2014-). Udine: Societa Friulana di archeologia, 1991-. ISSN 1122-7133. [COBISS.SI-ID 39170817]

  133. Situla. Božič, Dragan (član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Narodni muzej, 1957-. ISSN 0583-4554. [COBISS.SI-ID 16179970]

  134. National geographic junior. Ciglenečki, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Slovenska izd.]. Ljubljana: Rokus, 2003-. ISSN 1581-6869. [COBISS.SI-ID 124339712]

  135. Arheološki vestnik. Dular, Janez (član uredniškega odbora 1984-), Šašel Kos, Marjeta (član uredniškega odbora 2013-), Dolenc Vičič, Andreja (tehnični urednik 2006-), Horvat, Jana (član uredniškega odbora 2003-), Tecco Hvala, Sneža (glavni urednik 2013-), Modrijan, Zvezdana (član uredniškega odbora 2013-), Štular, Benjamin (član uredniškega odbora 2013-), Toškan, Borut (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1950-. ISSN 0570-8966. http://av.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 6431490]

  136. Arkas. Dular, Janez (glavni in odgovorni urednik 1993-), Tecco Hvala, Sneža (glavni in odgovorni urednik 1993-), Belak, Mateja (urednik 1993-), Lavrenčič, Lucija (urednik 1993-). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2004-. ISSN 2350-5842. http://arkas.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 36928813]

  137. E-monographiae Instituti archaeologici Sloveniae. Horvat, Jana (urednik 2012-), Pleterski, Andrej (urednik 2012-), Velušček, Anton (urednik 2012-). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2012-. ISSN 2335-2930. [COBISS.SI-ID 35111981]

  138. Opera Instituti archaeologici Sloveniae. Horvat, Jana (urednik 2002-), Pleterski, Andrej (urednik 2002-), Velušček, Anton (urednik 2002-). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995-. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 57690624]

 • 139. Arheologija danes. Horvat, Jana (član uredniškega odbora 2011-), Šašel Kos, Marjeta (član uredniškega odbora 2011-), Štular, Benjamin (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Inštitut Ivan Michler za zgodovino prostora, 2010-2011. ISSN 2232-2507. [COBISS.SI-ID 1097240158]

  140. Podatkovna zbirka grobe rimske keramike. Modrijan, Zvezdana (glavni in odgovorni urednik 2009-), Belak, Mateja (urednik 2009-). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2012-. ISSN 2350-5850. http://groba-keramika.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 36929069]

  141. Studia mythologica Slavica. Pleterski, Andrej (urednik 2001-2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Pisa: Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura, 1998-. ISSN 1408-6271. http://sms.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 75272960]

  142. Studia mythologica Slavica. Supplementum. Pleterski, Andrej (urednik 2004-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004-. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 22582573]

  143. Libera. Pleterski, Andrej (glavni in odgovorni urednik 1980-), Belak, Mateja (urednik 1980-). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 1998-. ISSN 2350-5826. http://zrcalo1.zrc-sazu.si/Libera/lang_sl/predstavitev.htm. [COBISS.SI-ID 36928301]

  144. Zbiva. Pleterski, Andrej (glavni in odgovorni urednik 1987-), Belak, Mateja (urednik 1987-). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2000-. ISSN 2350-5834. http://zrcalo1.zrc-sazu.si/zbiva/frameset.php?lang=si. [COBISS.SI-ID 36928557]

  145. Keria. Šašel Kos, Marjeta (član uredniškega odbora 2000-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1999-. ISSN 1580-0261. http://revije.ff.uni-lj.si/keria. [COBISS.SI-ID99551488]

  146. SLO. Velušček, Anton (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Družina, 2014-. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 270779392]

  147. BELAK, Mateja (urednik). Grobišče Župna cerkev v Kranju, Grobni zapisniki, (Zbirka E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae, 7). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. ISBN 978-961-254-704-2. http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Kranj_6.html. [COBISS.SI-ID 274125824]

  148. DULAR, Janez (avtor, fotograf), Lauko, Tomaž (fotograf), Korošec, Tamara (oblikovalec ščitnega ovitka), Belak, Mateja (tehnični urednik). Starinoslovec

 • Jernej Pečnik. Dobrepolje: Občina: Turistično društvo, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-91780-3-4. [COBISS.SI-ID 274010880]

  149. SAGADIN, Milan, BELAK, Mateja (urednik). Grobišče Župna cerkev v Kranju, Dnevnik izkopavanj 1984, (Zbirka E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae, 6). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. ISBN 978-961-254-703-5. http://iza.zrc-sazu.si/pdf/e_monografije/Kranj_5.pdf. [COBISS.SI-ID 274137344]

  150. TECCO HVALA, Sneža (urednik), Černoša, Ada (lektor), Humar, Marjeta (lektor), Belak, Mateja (likovni urednik), Dular, Janez (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Gaspari, Andrej (recenzent), Knific, Timotej (recenzent), Teržan, Biba (recenzent). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014. 414 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-702-8. [COBISS.SI-ID 274115840]

  151. LÜBKE, Christian (urednik), WĘDZKI, Andrzej (urednik), Pleterski, Andrej (član uredniškega odbora). Enzyklopädie zur Geschichte des östlichen Europa : (6. - 13. Jahrhundert). Greifswald: [s.n.], 1998-. Zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 10492717]

  Mentor - drugo

  152. BADOVINAC, David, Pleterski, Andrej (mentor). Povezava med okrasom na lončenini in spolom v slovanskih grobovih na najdiščih Pitten ter Nin-Ždrijac : seminar pri predmetu Arheologija zgodnjega srednjega veka. Ljubljana: [D. Badovinac], 2014. 42 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37497645]

  Ilustrator

  153. DULAR, Janez, Belak, Mateja (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Korošec, Tamara (ilustrator). O dolenjski železnodobni družbi in njeni bojevniški eliti. Rast, ISSN 0353-6750, jan.-apr. 2014, letn. 25, št. 1/2 (150/151), str. 40-47, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37509421]

  154. SMREKAR, Aleš (avtor, fotograf), ŠMID HRIBAR, Mateja (avtor, fotograf), TIRAN, Jernej (avtor, fotograf), ERHARTIČ, Bojan (avtor, fotograf), RESNIK PLANINC, Tatjana, BOLE, David (urednik), KLADNIK, Drago (urednik), Breg Valjavec, Mateja (recenzent), Ogorelec, Breda (recenzent), Orožen Adamič, Milan

 • (recenzent), Zupanc, Barbara (recenzent), Volk Bahun, Manca (kartograf), Hebar Kljun, Afrodita (fotograf), Hrvatin, Mauro (fotograf), Korošec, Tamara (fotograf), Lapajne, Igor (fotograf), Malovrh, Živa (fotograf), Pavšek, Miha (fotograf), Šmid, Viktor (fotograf), Zaplatil, Igor (fotograf), Zorn, Matija (fotograf), Pečar, Marijan (ilustrator), Rehar, Igor (ilustrator), Velušček, Anton (ilustrator). Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja, (Georitem, 24). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 134 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-712-7. [COBISS.SI-ID 274734848]

  Kartograf

  155. BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris, FERLE, Mojca (urednik), Franchini Sherifis, Rossella (avtor dodatnega besedila), Grilc, Uroš (avtor dodatnega besedila), Janković, Zoran (avtor dodatnega besedila), Peršin, Blaž (avtor dodatnega besedila), Karer, Marjana (prevajalec), Visenjak-Limon, Maja (prevajalec), Stepanovič, Milan (prevajalec), Paternoster, Matevž (fotograf), Badovinac, David (fotograf), Božinović, Mate (fotograf, ilustrator), Ogorelec, Aleš (fotograf), Žmuc, Irena (fotograf), Belak, Mateja (kartograf), Gaspari, Andrej (ilustrator), Masaryk, Rene (ilustrator), Mlekuž, Dimitrij (ilustrator), Županek, Bernarda (ilustrator), Vojaković, Petra (ilustrator), Skalerič, Larisa (ilustrator), Šorli, Luka (ilustrator). Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-38-1. [COBISS.SI-ID 273886720]

  156. KRIŽ, Borut (avtor, fotograf), Mason, Phil (prevajalec), Palka, Edward (prevajalec), Rudolf Markovič, Maja (ilustrator), Belak, Mateja (kartograf), Fuis, Saša (ilustrator). Obraz prehistorii w brązie : sztuka situl Novego mesta. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2014. 31 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6306-45-4. [COBISS.SI-ID 273149440]

  157. PLETERSKI, Andrej, Štular, Benjamin (kartograf), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Grosman, Darja (ilustrator), Milavec, Tina (recenzent), Knific, Timotej (recenzent). Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 408 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-736-3. [COBISS.SI-ID 276157952] Nagrada: Odlični v znanosti 2015 [podeljuje] Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS za področje Humanistika / Arheologija

  158. ŠAŠEL KOS, Marjeta, Belak, Mateja (kartograf). Poetovio before the Marcomannic Wars from legionary camp to Colonia Ulpia. V: PISO, Ioan (ur.), VARGA, Rada (ur.). Trajan und seine Städte : colloquium, Cluj-Napoca, 29.

 • September - 2. Oktober 2013. Cluj-Napoca: Mega, 2014, str. 139-165, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38376237]

  Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

  159. TECCO HVALA, Sneža (urednik), Černoša, Ada (lektor), Humar, Marjeta (lektor), Belak, Mateja (likovni urednik), Dular, Janez (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Gaspari, Andrej (recenzent), Knific, Timotej (recenzent), Teržan, Biba (recenzent). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014. 414 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-702-8. [COBISS.SI-ID 274115840]

  Intervjuvanec

  160. DOMIĆ KUNIĆ, Alka (intervjuvanec), DŽINO, Danijel (intervjuvanec), Špelić, Dario (oseba, ki intervjuva), Šašel Kos, Marjeta (intervjuvanec). Rimski ratovi u Iliriku : oddaja Treća povijest, HRT 3, Zagreb, ca. 50 min. [COBISS.SI-ID 37819181]

  Fotograf

  161. GRAHEK, Lucija, Horvat, Jana (fotograf), Lavrenčič, Lucija (fotograf, ilustrator), Korošec, Tamara (ilustrator). Kočevnik pri Kališah - novo prazgodovinsko najdišče v Selški dolini. Železne niti, ISSN 1581-9329, 2014, [Št.] 11, str. 133-138, ilustr. [COBISS.SI-ID 277214976]

  162. ISTENIČ, Janka (avtor, urednik, fotograf), BITENC, Polona (urednik), SELIČ, Tinka (urednik), Lauko, Tomaž (fotograf), Ciglenečki, Slavko (fotograf), Habič, Srečo (fotograf), Hanc, Jože (fotograf), Hrobat Virloget, Katja (fotograf), Lemajič, Iztok (fotograf), Pavlovec, Matija (fotograf), Svetličič, Vesna (ilustrator), Murgelj, Ida (ilustrator), Rehar, Igor (ilustrator), Bitenc, Vida (drugo), Erič, Miran (kartograf), Ravnik-Toman, Barbara (avtor dodatnega besedila), Bras Kernel, Helena (avtor dodatnega besedila). Rimske zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-94-3. [COBISS.SI-ID 276608256]

 • 163. PESEK, Albinca, MIHEVC, Marija (urednik), Blejc, Metod (fotograf), Ciglenečki, Slavko (fotograf), Lauko, Tomaž (fotograf), Jocif, Janez (fotograf), Lapajne, Igor (fotograf), Modic, Zmago (fotograf), Pogačnik, Jan (fotograf), Toš, Mihael (fotograf). Glasba danes in nekoč 7, Delovno gradivo k učbeniku. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-271-231-0. [COBISS.SI-ID274830080]

  Recenzent

  164. FICKO, Gregor (urednik), ERŽEN, Sonja (urednik, grafični oblikovalec), Ajlec, Kornelija (recenzent), Cvirn, Janez (recenzent), Dular, Janez (recenzent), Šašel Kos, Marjeta (recenzent), Tollazzi, Tomaž (recenzent), Žmavc, Janez (recenzent), Zwitter, Savina (lektor), Zwitter, Žiga (fotograf, drugo). Ceste na Slovenskem skozi čas. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2014. 2 zv. (1135 str.), fotogr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-6527-25-5. ISBN 978-961-6527-26-2. [COBISS.SI-ID 273564416]

  165. KUSETIČ, Jure, KOS, Peter, BREZNIK, Andreja, STOKIN, Marko, KUSETIČ, Jure (urednik, kartograf), Klasinc, Rok (kartograf), Žigon, Eva (prevajalec), Ciglenečki, Slavko (recenzent), Laharnar, Boštjan (recenzent), Štular, Benjamin (recenzent). Claustra Alpium Iuliarum : med raziskovanjem in upravljanjem = Claustra Alpium Iuliarum : between research and management. Ljubljana: Inštitut Ivan Michler, zavod za zgodovino prostora: = The Ivan Michler Institute for Spatial History, 2014. 181 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-281-464-9. [COBISS.SI-ID 274514688]

  166. PREDOVNIK, Katarina Katja (urednik), Durdík, Tomáš (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Lazar, Tomaž (recenzent), Nabergoj, Tomaž (recenzent), Preinfalk, Miha (recenzent), Štular, Benjamin (recenzent). The castle as social space, (Castrum Bene, 12). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014. 337 str., ilustr. ISBN 978-961-237-664-2. [COBISS.SI-ID 274698240]

  167. RIHTER, Jernej, Pleterski, Andrej (recenzent). Drobci iz preteklosti Velike vasi in Gorenje vasi v Leskovcu pri Krškem. V: SPAHALIĆ, Jasmina (ur.), et al. Velika in Gorenja vas, Leskovec pri Krškem. Velika vas: Fotografika, Boštjan Colarič, 2014, str. 9-87, zvd. [COBISS.SI-ID 39472173]

  168. ŠTULAR, Benjamin (avtor, tehnični urednik, fotograf, oblikovalec ščitnega ovitka), Dolenc Vičič, Andreja (recenzent). Srednjeveška Ljubljana : arheološke raziskave. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014.

 • ISBN 978-961-254-698-4. https://itunes.apple.com/us/book/srednjeveska-ljubljana/id879784670?mt=11. [COBISS.SI-ID 273700864]

  169. ŠTULAR, Benjamin (avtor, tehnični urednik, fotograf, oblikovalec ščitnega ovitka), Stone, Sunčan (prevajalec), Korošec, Tamara (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Pleterski, Andrej (recenzent), Mihelič, Darja (recenzent), Horvat, Jana (recenzent). On the fringes of empire : archaeology of the medieval castle Stein on southern border of the holy Roman Empire. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. ISBN 978-961-254-697-7. https://itunes.apple.com/us/book/on-the-fringes-of-empire/id879779068?mt=11. [COBISS.SI-ID 273701376]

  Prevajalec povzetka

  170. GLEIRSCHER, Paul, Ragolič, Anja (prevajalec povzetka). Ein ältereisenzeitliches Gehänge aus Frojach bei Rosegg (Kärnten) : zur Entwicklung anthropomorpher Gehänge beidseits der Alpen von der Spätbronzezeit bis in die jüngere Eisenzeit = Starejšeželeznodobni obesek iz Broj pri Rožeku na avstrijskem Koroškem : k razvoju antropomorfnih obeskov na obeh straneh Alp od pozne bronaste dobe do mlajše železne dobe. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2014, 65, str. 79-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 37517101]

  171. GLEIRSCHER, Paul, Ragolič, Anja (prevajalec povzetka). Frühes Gold aus Kärnten = Zgodnje zlato iz avstrijske Koroške. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 137-147, ilustr. [COBISS.SI-ID 37204781]

  172. GUTJAHR, Christoph, Renhart, Silvia (avtor dodatnega besedila), Ragolič, Anja (prevajalec povzetka). Das spätbronzezeitliche Grab 79 aus dem Gräberfeld von Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. = Poznobronastodobni grob 79 iz Kainacha pri Wildonu, o. Weitendorf, Avstrijska Štajerska. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 91-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 37204013]

  173. HELLMUTH, Anja, Ragolič, Anja (prevajalec povzetka). Butter, Wein oder Honig? : Betrachtungen zu einer besonderen Gefäßbodenform aus der Gradina von Monkodonja bei Rovinj in Istrien = Maslo, vino ali med? : razmislek o posebni obliki dna posod z gradine Monkodonja pri Rovinju v Istri. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti

 • archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 65-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 37203501]

  174. KMEŤOVÁ, Petra, STEGMANN-RAJTÁR, Susanne, Ragolič, Anja (prevajalec povzetka). Zur symbolischen Bestattung von Pferdeschädeln in Gräbern der späten Urnenfelder- und älteren Hallstattzeit = K simboliki konjskih lobanj v grobovih iz poznega žarnogrobiščnega in starejšega halštatskega obdobja. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 149-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 37241645]

  Likovni urednik

  175. TECCO HVALA, Sneža (urednik), Černoša, Ada (lektor), Humar, Marjeta (lektor), Belak, Mateja (likovni urednik), Dular, Janez (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Gaspari, Andrej (recenzent), Knific, Timotej (recenzent), Teržan, Biba (recenzent). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014. 414 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-702-8. [COBISS.SI-ID 274115840]