Berkelbode week44

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Berkelbode

Text of Berkelbode week44

 • WILD GENIETEN IN HET HART VAN LOCHEM

  Zondag 1 en 22 november 18.30 uur het alom bekende luxe wildbuffet. Met optreden de vocal

  group Eigenwijs. Kosten 35,oo p.p. Kinderen 17,50.

  Nieuweweg 38 Lochem 0573 25 33 51 info@hofvangelre.nlwww.hofvangelre.nl

  HOTEL - HAMPSHIRE - LOCHEM

  (was)droger stuk?

  JAZZ IN LOCHEM

  HOTEL T HOF VAN GELRE -

  LOCHEM

  13-14-15 NOVEMBER

  THE ROSENBERG TRIO

  PETER BEETS TRIO

  SCHFER TRIO & DOMINIQUE

  PAATS

  LIZZY OSSEVOORT & BAND

  MASTERS OF SWING

  ASTRID VOLCKERICK TRIO

  Binnen de garantie?Verzorging van garantie claims,onafhankelijk en voor iedereen!

  Goed verzekerd?Ook dan fixenwe de opgaveen reparatie snel!

  Reparatie binnen dagSchermbreuk? Dan is je telefoon vaakbinnen dagweer te repareren.

  Altijd een leentoestelOnze leentoestel service laat je nooitzondermobiel zitten.

  PHONE SMEESTRAAT IN LOCHEM TEL.: -

  Mobiel defect, wat nu?

  Walderstraat 37 | 7241 BH Lochem tel: 0573-251712

  www.fietsservicefinke.nl

  Onderhoudsbeurt van 65,- voor 40,-

  Kwinkweerd 6b, 7241 CW Lochemtel: 0573-251321info@pieterse-zonwering.nlwww.pieterse-zonwering.nl

  IEDERE ZONDAG gesloten!

  Zie elders in deze krant

  Gemeente Nieuws

  www.berkelbode.nlWoensdag 28 oktober 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

  SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

  EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

  AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

  Kick-off FreerunningHARFSEN Freerunning is een spectaculaire sport-in-opkomst. Als eerste vereni-ging in de gemeente Lochem biedt afdeling Gymnastiek van Sportvereniging Harf-sen lessen in Freerunning aan. In november starten kennismakingslessen op diverse basisscholen en het voortgezet onderwijs in de gemeente Lochem. Zater-

  dagavond 7 november wordt hiervoor de kick-off gege-ven in Dorpshuus Hoeflo. Wethouder Groot Wessel-dijk verzorgt het officile gedeelte waarna een groep bekende freerunners een sensationele demonstratie verzorgt. Vanaf januari 2016 wil de gymnastiekvereni-ging reguliere lessen in deze spectaculaire sport aanbie-

  den. De kick-off vindt plaats tijdens de tweejaarlijkse uit-voering van de gymnasten. De uitvoering begint om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Entree: 6 euro, kinderen betalen 3,50 euro. Bij die prijs is een consump-tie inbegrepen. In de pauze is er een verloting. Dorps-huus Hoeflo bevindt zich aan de Hulstweg 6.

  Dating seniorenLOCHEM - Voor de wat ou-dere alleenstaanden is er vrijdagavond 30 oktober een uitgaansavond van Dating Oost in de huiskamer van restaurant Mondani.

  In Schouwburg Lochem laat The Bulgarian Dance Company vrijdag 30 oktober rijke tradities herleven. Het gezelschap brengt vanaf 20 uur aan de hand van Balkanmuziek, authentieke choreografi en, kleurrijke kostuums en zelfs een stukje akrobatiek een wervelend eerbetoon aan hun cultuur. Kaarten zijn 31 euro te reserveren via wwwschouwburglochem.nl of 0573-250051. foto: pr

  Bulgaarse ode aan de Balkan

  Vervanging door passende jonge aanplant

  LOCHEM - ,,Er staan diverse soorten bomen in het bui-tengebied, weet een woord-voerster. ,,Elke type kent een eigen levensduur en een gevoeligheid voor bepaalde ziektes. Uit een zogenoem-de visual tree assessment kwam naar voren welke bomen gezond zijn, danwel ziek of aan het einde van hun leven zodat ze moeten worden vervangen. Dat kan echter pas wanneer er in een laan genoeg ruimte en licht zijn ontstaan om nieuwe bomen volop groeikansen te geven. Uitgangspunt daarbij is dat de vrijgekomen plek optimale levensomstandig-heden kent voor een boom-

  soort, die bovendien het landschap moet versterken. De zegsvrouw voegt toe dat de risicokap van oude of zieke bomen plaatsvindt van december tot februari.De laanbomen in het buiten-gebied vallen onder de Bos-wet. Bezwaar maken tegen de risicokap is niet mogelijk, omdat er geen omgevingsver-gunning voor nodig is. Wel gaat er een melding Boswet aan vooraf. Om inwoners zo goed mogelijk te informeren, hangt er vanaf eind novem-ber een tekening in het ge-meentehuis. Hierop is te zien om welke bomen het gaat. De schets is ook te raadplegen via www.lochem.nl.

  Om onveilige situaties voor omwonenden en weggebrui-kers te voorkomen, heeft de gemeente Lochem de afgelopen zomer haar laanbomen in het buitengebied gecontroleerd. Zon 36.000 stuks kwamen daarin aan bod. Circa 500 bo-men blijken toe aan vervanging door jonge aanplant. Dit gebeurt op een manier die past binnen het Achterhoekse landschap. Belangengroepen denken mee.

  Lochem kapt 500 laanbomen

  OP AFSTAND TOCH DICHTBIJBathmense telefoonservice helpt ouderen in hele regio uit isolement.

  2/3

  STEUN BIJ HET STERVENSPROCESNoaberhulp Zutphen biedt ook in Lochem bij mensen thuis hulp in laatste levensfase.

  19

  Lochem Fairtrade biedt eerlijke appLOCHEM - Lochem Fairtrade lanceert zaterdag 31 oktober, de laatste dag van de Inter-nationale Fairtrade Week, de plaatselijke Eerlijk Winke-len-app. Hiermee kan ieder-een zien welke winkels in de gemeente Lochem eerlijke, biologische, tweedehands of andere duurzame producten verkopen en zo een eigen Eerlijk Winkelenroute sa-menstellen. Volgens een zegs-man is het een landelijk ini-tiatief, waar inmiddels ruim vijftig steden aan meedoen. ,,Na Zutphen is Lochem de tweede stad in de Achter-hoek die een eerlijke win-kelroute heeft ontwikkeld. Maar de eerste met een app! Behalve via eerlijkwinkelen.nl kan men aan de hand van folders en raamstickers ken-nis nemen van de Lochemse Eerlijk Winkelenroute en de app, waarvan de presentatie 31 oktober om 16 uur plaats-heeft in het Stadshuus aan de Markt 3 . Dat gebeurt via een symbolische onthulling door wethouder Bert Groot Wesseldijk. Alle inwoners van de gemeente Lochem zijn welkom om onder het genot van een hapje en een drankje de presentatie bij te wonen.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win twee kaarten voor ApassionataGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • GEOPEND:

  24/7 bijje klantenonder deaandachtJouw bedrijf ofaanbieding in de

  spotlight!

  Berkelbode

  WIJHIERVAN

  Berkelbode staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.berkelbode.nl

  Een leven langzorgeloos genietenmet de kunststof kozijnen, (garage)deuren, serres, verandas en vensterluiken van MRB

  Ruurloseweg 118, Vorden (t Medler)

  Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

  REQUIEMvoor...

  bachkoorholland

  o.l.v.gijs leenaars

  werk van

  Heinrich Schtz

  J.S. Bach

  knut Nystedt

  zondag 8 november 201515.00 uur

  sint-gudulakerk lochemkaarten: 29,50tel. 0573-250051

  www.schouwburglochem.nl

  www.requiemlochem.nl

  www.berkelbode.nl Berkelbode woensdag 28 oktober 2015 2

  Meester Heuvel ook bij AKKULOCHEM - Nadat hij dit op 29 oktober al doet in Eefde, houdt Ben Wagenvoort don-derdag 5 november ook bij het Lochemse eetcaf voor 55-plussers AKKU een le-zing over meester Heuvel. De voorzitter van de Heuvel

  Werkgroep gunt bezoekers een nadere blik op het leven en werk van de van 1886 tot 1926 levende Larense schrij-ver Hendrik Willem Heuvel en diens meest bekende boek Oud-Achterhoeksch Boeren-leven. De bijeenkomst is in

  de Witte Kerk aan de Graaf Ottoweg 4. De ontvangst is om 10.30 met koffie, waarna Wagenvoort een half uur later van wal steekt. Vanaf 12.30 uur is de lunch in res-taurant Mondani. De entree bedraagt 10 euro.

  Oppositie komt met nieuw plan voor huishoudelijke zorgLOCHEM - De Lochemse raadsfracties van Groen-Links, VVD en PvdA hebben vorige week een alternatief plan voor de huishoudelijke verzorging gepresenteerd. De drie oppositiepartijen vinden het onwenselijk dat de onlangs door het college van burgemeester en wet-houders afgeschafte huis-houdelijke hulp voor kwets-bare burgers afgedwongen moet worden bij de rechter. Een werkgroep is om het tij te keren met een voorstel gekomen dat aan een viertal vooraf gestelde uitgangs-punten voldoet: rust en duidelijkheid voor de inwo-ners, binnen de Wmo met een individuele indicatie, juridisch mogelijk en fi-nancieel transparant. ,,Bij-zonder aan het plan is de 1 uur maatwerk basiszorg per week, meldt een word-voerder. ,,Die dient voor preventie en vroeg-signale-ring, maar kan ook schoon-maakwerk zijn. Daarbo-venop krijgen mensen uren naar individuele behoefte toegewezen. Een rekensom leert dat dit allemaal bin-nen de financin die voor de Wmo beschikbaar zijn, uit-gevoerd kan worden. Het oppositievoorstel wordt de komende weken voorgelegd aan mensen die werken in de zorg, zorgaanbieders, in-woners van Lochem en de politiek. ,,Die kunnen ko-men met eventuele sugges-ties en verbeteringen, zodat het plan op brede steun kan rekenen, aldus de zegsman. Het initiatiefvoorstel komt tijdens de raadsvergadering van 7 december in behande-ling.

  Stadshuus nu echt van start met nieuwe website

  LOCHEM - In het Stadshuus te Lochem werd afgelopen vrijdag het glas geheven op het besluit van de gemeen-teraad om het oude gemeen-tekantoor aan de Markt 3 permanent te verhuren aan stichting Het Stadshuus. Peter van Waveren noemde in zijn welkomstwoord met name de initiatiefnemers en bedankte hen met een bos bloemen. ,,Zonder hun inzet hadden wij hier nu niet ge-staan, zo sprak de voorzit-ter. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om de nieuwe website te presen-teren. ,,Via www.stadshuus-lochem.nl zijn nu alle acti-viteiten te volgen. Ook het reserveren van ruimtes gaat met de site veel eenvoudiger. Die biedt informatie over de beschikbaarheid per dag-deel. Bij een officile start hoort bovendien een nieuw logo. Daarom roept het be-stuur van het Stadshuus ie-dereen op om deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd. Meer informatie staat op de nieuwe website. Daarop kan men zic