of 46 /46
BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe od 16 godina, žene, veterane (igrače preko 35 godina) i igrače sa invaliditetima. Dozvoljene su sledeće promene pravila: Dimenzije terena, Dimenzije, težina i materijala lopte, Dimenzije gola (razmak između stativa i visina prečke), Dužina trajanja utakmice, Broj igrača. Promene se ne mogu uvoditi bez prethodne konsultacije sa odborom međunarodne fudbalske asocijacije. ČLAN 1 – TEREN POVRŠINA TERENA Teren je sastavljen od peska, koji je poravnat i očišćen od kamenčića, školjki i bilo kojih drugih objekata koji mogu da povrede igrače. Za međunarodna takmičenja, pesak mora biti fine teksture i najmanje 40 cm dubine. Mora biti prosejan dok ne bude pogodan za igru, ne sme biti grub ili sadržati kamenčiće ili bilo koje druge opasne elemente; međutim ne sme biti toliko sitan da se podiže prašina koja se lepi za kožu. DIMENZIJE Teren je pravougaon. Aut linija mora biti duža od gol linije. Dužina: 35 – 37m Širina: 26 – 28m OZNAKE NA TERENU Granice terena su označene linijama koje pripadaju površinama koje određuju. Dve duže granice nazivaju se aut linija. Dve kraće granice nazivaju se gol linija, mada ne postoji linija između stativa.

beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Embed Size (px)

Text of beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER –...

Page 1: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE

PROMENA PRAVILA

Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe od 16 godina, žene, veterane (igrače preko 35

godina) i igrače sa invaliditetima.

Dozvoljene su sledeće promene pravila:

Dimenzije terena,

Dimenzije, težina i materijala lopte,

Dimenzije gola (razmak između stativa i visina prečke),

Dužina trajanja utakmice,

Broj igrača.

Promene se ne mogu uvoditi bez prethodne konsultacije sa odborom međunarodne fudbalske asocijacije.

ČLAN 1 – TEREN

POVRŠINA TERENA

Teren je sastavljen od peska, koji je poravnat i očišćen od kamenčića, školjki i bilo kojih drugih objekata

koji mogu da povrede igrače.

Za međunarodna takmičenja, pesak mora biti fine teksture i najmanje 40 cm dubine. Mora biti prosejan

dok ne bude pogodan za igru, ne sme biti grub ili sadržati kamenčiće ili bilo koje druge opasne elemente;

međutim ne sme biti toliko sitan da se podiže prašina koja se lepi za kožu.

DIMENZIJE

Teren je pravougaon. Aut linija mora biti duža od gol linije.

Dužina: 35 – 37m

Širina: 26 – 28m

OZNAKE NA TERENU

Granice terena su označene linijama koje pripadaju površinama koje određuju. Dve duže granice nazivaju

se aut linija. Dve kraće granice nazivaju se gol linija, mada ne postoji linija između stativa.

Page 2: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Sve linije su 8 do 10 cm široke, napravljene od plave trake kontrastne boje od boje peska. Traka mora biti

fleksibilna i čvrsta, ali ne štetna za stopala igrača. Ove linije moraju biti čvrsto pričvršćene za pesak u

svakom uglu i na sredini svake aut linije sa specijalnim stegama, i za golove sa gumenim prstenovima

povezanim sa stativama.

Page 3: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Teren je podeljen na dva dela zamišljenom linijom centra i označen sa dve crvene zastavice postavljene

van terena.

Sredina ove zamišljene linije je tačna pozicija sa koje se izvodi početni udarac i određeni direktni slobodni

udarci.

ZONA PENALA

Zona penala je prostor između dve gol linije i zamišljene paralelne linije koja spaja obe aut linije na

udaljenosti od 9m od gol linije, označena sa dve žute zastavice postavljene uz svaku aut liniju, van terena.

ZASTAVICE

Svaki korner mora biti označen stubićem za zaobljenim vrhom i crvenom zastavicom napravljenom od

savitljive, dugotrajne, vodootporne plastike.

Žute zastavice su postavljena na oba kraja zamišljene linije koja označava zonu penala i dve crvene

zastavice na oba kraja linije centra, sve sigurno učvršćene na udaljenosti od 1 do 1.5m van aut linija.

Stubići za zastavice moraju biti najmanje 1.5m visoki.

ZONA ZA IZMENE

Zona za izmene je prostor na aut liniji gde igrači ulaze na i izlaze sa terena.

Page 4: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Nalazi se ispred stola za kojim sede merači vremena i zauzima ukupno 5m, po 2.5m sa svake strane od

tačke gde linija centra dodiruje aut liniju. Klupe za ekipe postavljene su iza aut linija na način da ne smetaju

zoni za izmene igrača.

GOLOVI

Golovi su postavljeni po sredini svake gol linije. Sastoje se od dve uspravne stative, jednako udaljene od

svakog kornera i povezane jednom horizontalnom prečkom.

Razmak (unutrašnje mere) između stativa je 5.5m i razmak od donje strane prečke do zemlje je 2.2m.

Stative i prečka su iste širine i debljine, ne manje od 10cm i ne više od 20cm, sa svih strana ofarbane u

boje kontrastne od boje peska.

Mreže, napravljene od kanapa, jute ili najlona, su povezane sa zadnje strane stativa i prečke.

Iz sigurnosnih razloga, dno svake stative ima obod koji je učvršćen ispod peska. Dve horizontalne šipke

dimenzija 1.5m pričvršćene sa zadnje strane svake stative sa šipkom ili lancem, prekrivene plastikom, sa

kukama i čvorovima na svakom kraju i postavljene na površinu peska. Ova šipka (ili lanac) su takođe

pričvršćeni u pesku.

SIGURNOST

Teren je ograđen sigurnosnom zonom 1m do 2m širine.

Golovi moraju biti prenosivi, ali moraju biti čvrto pričvršćeni za zemlju tokom igre.

Page 5: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 2 – LOPTA

KARAKTERISTIKE I MERE

Lopta:

Je sferična,

Napravljena je od kože ili drugog odgovarajućeg materijala koji je otporan na kidanje,

grebanje i vodootporan.

Promera ne manje od 68cm, a ne više od 70cm,

Težine ne manje od 400g a ne više od 440g na početku meča,

Pod pritiskom jednakim 0.4 do 0.6 atmosfera na 0 nadmorske visine.

ZAMENA NEISPRAVNE LOPTE

Ako se lopta probuši ili postane neispravna u toku meča:

Igra se zaustavlja,

Meč se nastavlja u skladu sa pravilima iz člana 8.

Ako se lopta probuši ili postane neispravna dok nije u igri (prilikom izvođenja početnog udarca, kornera,

direktnog slobodnog udarca, penala ili gol auta):

Igra se nastavlja u skladu sa pravilima.

ODLUKE

1. Službena lopta koja se koristi u takmičenjima mora biti odobrena od strane FIFA-e.

2. U takmičarskim mečevima dozvoljene su lopte koje ispunjavaju minimalne tehničke uslove

propisane u članu 2.

Page 6: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

U FIFA-inim takmičarskim mečevima i u takmičarskim mečevima organizovanim pod pokroviteljstvom

konfederacija, prihvatljivo je korišćenje lopte koja nosi jednu od sledeće tri oznake:

Službeni „FIFA APPROVED“ logo, službeni „FIFA INSPECTED“ logo ili „INTERNATIONAL MATCHBALL

STANDARD“ preporuku.

Takva oznaka ukazuje da je lopta službeno testirana i u skladu je sa propisanim tehničkim zahtevima i

ispunjava minimalne tehničke uslove propisane u članu 2. FIFA izdaje listu dodatnih zahteva specifičnih za

svaku odgovarajuću kategoriju i bira institute koji vrše testiranje kvaliteta.

U saveznim takmičenjima je moguće zahtevati korišćenje lopte koja ima bilo koju od tri gore navedene

oznake.

U svim ostalim mečevima lopta koja se koristi mora ispuniti uslove iz člana 2.

Ukoliko savez nameće korišćenje lopti sa oznakama „FIFA APPROVED“ ili „FIFA INSPECTED“ za svoja

takmičenja, takođe mora dozvoliti i korišćenje lopti sa oznakom “INTERNATIONAL MATCHBALL

STANDARD“.

Page 7: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 3 – BROJ IGRAČA

IGRAČI

Utakmicu igraju dva tima sa po ne više od pet (5) igrača, od kojih je jedan golman.

IZMENA IGRAČA

Broj izmena u toku meča je neograničen.

Maksimalni broj igrača za izmenu je pet (5).

Broj izmena u toku meča je neograničen. Igrač koji je prethodno zamenjen može se vratiti u igru kao

zamena drugom igraču.

Izmena se može izvršiti u bilo kom trenutku, bilo da je lopta u ili van igre, sve dok se poštuju sledeći uslovi:

Igrač koji želi da uđe u igru o tome obaveštava podizanjem znaka sa brojem igrača kojeg

planira da zameni, iznad glave

Igrač koji napušta igru mora to učiniti preko polja svog tima

Igrač koji ulazi u igru čini to na delu terena svog tima, ali tek onda kada je zamenjeni igrač u

potpunosti prešao aut liniju

Rezervni igrač podleže pravilima igre, bilo da je pozvan u igru ili ne

Izmena se smatra izvršenom onda kada igrač koji ulazi u igru preda znak sa brojem

zamenjenom igraču i u tom trenutku on postaje aktivni igrač

Page 8: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Tokom vršenja izmena vreme se ne zaustavlja.

IZMENA GOLMANA

Izmena golmana može se izvršiti bilo kada, bez zaustavljanja vremena.

Bilo koji igrač može zameniti golmana, ukoliko:

Je sudija o tome pravovremeno obavešten

Igrač nosi golmansku opremu

POVREDE PRAVILA/SANKCIJE

Ukoliko, u toku vršenja izmene, igrač koji ulazi u igru ili onaj koji igru napušta to učine preko polja koje ne

pripada njihovom timu ili na bilo koji drugi način povređuje pravila izmene igrača; osim u slučaju povrede

ili u odnosu na Zakon 4 (Law 4)

Igra se zaustavlja,

Igrač koji je prekršio pravilo biva upozoren, pokazuje mu se žuti karton i mora napustiti teren

da bi se izmena izvršila pravilno,

Utakmica se nastavlja direktnim slobodnim udarcem protivničke ekipe sa zamišljene tačke na

sredini linije centra terena; ukoliko je lopta bila van terena u trenutku povređivanja pravila,

utakmica se nastavlja po pravilima igre,

Ako igrač koji je prethodno upozoren i kažnjen žutim kartonom, načini prekršaj tokom izmene,

to za sobom povlači ponovno upozorenje, njegovo napuštanje igre kao posledica drugog žutog

kartona, ali njegov tim ne ostaje sa igračem manje s obzirom da proces izmene igrača nije bio

završen. Utakmica se nastavlja po pravilima navedenim u prethodnoj tački.

ODLUKE

1. Na početku utakmice, svaki tim mora da ima najmanje četiri (4) igrača. Ukoliko drugi igrač stigne

na utakmicu nakon njenog početka, biće mu dozvoljeno da učestvuje u meču ukoliko je prepoznat

kao igrač i pravilno obučen, pre početnog udarca i ako su sudije pravilno o tome obaveštene.

2. Ukoliko je, kao posledica povreda ili crvenih kartona, u bilo kom od dva tima ostalo manje od tri

(3) igrača (uključujući i golmana), utakmica mora biti prekinuta.

Page 9: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 4 – OPREMA IGRAČA

SIGURNOST

Igrač ne sme nositi opremu ili bilo šta drugo (uključujući bilo koju vrstu nakita) što može biti opasno po

njega ili druge igrače.

OSNOVNA OPREMA

Osnovna obavezna oprema igrača sastoji se od sledećih odvojenih stavki:

Dres ili majica;

Šorc – ukoliko se nosi termalni podšorc, mora biti iste boje kao šorc;

Obuća nije dozvoljena. Elastični bandaž oko člankova ili stopala i plastične naočare mogu se korisititi za

zaštitu.

DRES ILI MAJICA

Boja brojeva mora biti u jasnom kontrastu sa bojom dresa ili majice

Za međunarodne utakmice obavezno je imati manji broj na prednjoj strani dresa ili šorca.

GOLMANI

Golmanima je dozvoljeno da nose donji deo trenerke dugih nogavica

Svaki golman mora da nosi opremu koja ga jasno razlikuje od igrača i sudija

Page 10: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

POVREDE PRAVILA/SANKCIJE

Za svako kršenje ovih pravila:

Igrač koji je prekršio pravilo biva upozoren od strane sudije da napusti teren i ispravi svoju

opremu ili doda nedostajući deo opreme. Ukoliko u međuvremenu nije zamnjen, ne može se

vratiti na teren sve dok ne pokaže opremu jednom od sudija (uključujući i trećeg sudiju) koji

će prosuditi da li je oprema sada ispravna. Sudija ili drugi sudija zatim mu daju dozvolu da

ponovo uđe na teren.

PONOVNI POČETAK IGRE

Ukoliko je sudija prekinuo utakmicu da bi upozorio igrača koji je prekršio pravilo

Utakmica se nastavlja direktnim slobodnim udarcem protivničkog tima sa zamišljene tačke u

sredini linije centra terena.

ODLUKE

1. Igrač ne sme otkrivati podmajicu sa sloganom ili reklamom. Bilo koji igrač koji to učini biće

sankcionisan od strane organizatora utakmice.

2. Dres ili majica moraju ne smeju biti bez rukava.

Page 11: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 5 – GLAVNI I POMOĆNI SUDIJA

SUDIJE

Svaka utakmica kontrolilše se od strane dve sudije koji imaju prava da sprovode pravila igre u njima

dodeljenim utakmicama, od trenutka kad uđu u objekat u kom je smešten teren, do trenutka kad ga

napuste.

PRAVA I OBAVEZE

Sudije:

Sprovode pravila igre;

Dozvoljavaju da se igra nastavi ukoliko tim protiv kojeg je prekršaj napravljen smatra da od te

prednosti ima korist, i kažnjava originalni prekršaj ukoliko u tom trenutku nema koristi od

predviđene prednosti;

Vode evidenciju o utakmici i za nadležne organe obezbeđuju izveštaje koji u sebi sadrže

informacije o bilo kojoj disciplinskoj meri protiv igrača ili zvaničnika tima, kao i sve incidente

koji su se desili pre, za vreme ili posle utakmice;

se ponaša kao merilac vremena ukoliko drugi ili treći sudija nisu prisutni;

Zaustavlja, suspenduje ili prekida utakmicu ukoliko dođe do bilo kakve povrede pravila igre ili

uplitanja od strane nekog vanjskog uticaja;

Preduzima disciplinske mere protiv igrača krivog za povrede pravila koje zahtevaju opomenu

ili isključivanje iz igre;

Preduzima mere protiv zvaničnika tima koji su krivi za nedolično ponašanje i, ukoliko je

potrebno, šalje ih van zone terena bez da im pokaže karton;

Brine se o tome da nijedno neovlašćeno lice ne uđe na teren;

Prekida utakmicu ako smatra da igrač namerno troši vreme;

Zaustavlja utakmicu ako je, po njegovom mišljenju, igrač ozbiljno povređen i osigurava da se

taj igrač iznese sa terena;

Dozvoljava da se igra nastavi dok lopta ne izađe van terena ako je igrač, po njegovom

mišljenju, lakše povređen;

Osigurava da sve lopte koje se koriste zadovoljavaju propise po Članu 2.

Page 12: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

SUDIJSKE ODLUKE

Sudijske odluke u vezi sa igrom su konačne.

Glavni sudija i pomoćni sudija mogu izmeniti svoje odluke samo u slučaju da shvate da su načinili grešku

ili ako smatraju da je to neophodno, pod uslovom da igra nije ponovo pokrenuta ili utakmica nije

prekinuta.

ODLUKE

1. Ukoliko glavni sudija i pomoćni sudija u istom trenutku signaliziraju faul i ukoliko postoji

neslaganje u smislu za koga je faul dosuđen, prevagnuće odluka glavnog sudije.

2. I glavni i pomoćni sudija mogu upozoriti ili poslati igrača van igre, ali u slučaju da u toj odluci među

njima postoji nesporazum, prevagnuće odluka glavnog sudije.

3. U slučaju neprimerenog uplitanja ili nepropisnog suđenja pomoćnog sudije, glavni sudija će ga

razrešiti dužnosti, obezbediti njegovu zamenu i o tome sačiniti izveštaj kojim će obavestiti nadležne

organe.

Page 13: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 6 – MERAČ VREMENA I TREĆI SUDIJA

DUŽNOSTI

Merač vremena i treći sudija su obavezni. Oni sede van terena uz imaginarnu liniju centra sa iste strane

gde je i zona za izmene igrača.

Meraču vremena i trećem sudiji neophodno je obezbediti odgovarajuću štopericu, od strane asocijacije ili

kluba pod čijom organizacijom se igra utakmica.

MERAČ VREMENA

Osigurava da dužina utakmice bude usaglašena sa pravilima iz Člana 7, tako što:

- Startuje štopericu onog trenutka kada utakmica počinje.

- Zaustavlja štopericu čim bude postignut gol, dodeljen penal ili slobodni udarac ili glavni sudija

signalizira da je igrač povređen ili troši vreme.

- Zaustavlja štopericu uvek kada mu glavni sudija signalizuje da to uradi.

- Restartuje štopericu nakon što se izvede početni udarac, slobodni udarac ili penal.

Proverava period trajanje kazne od dva (2) minuta za kažnjene igrače.

Označava kraj svakog posebnog dela utkmice, cele utakmice i produžetaka, zviždukom ili drugim

zvučnim signalom, različitim od onog koji koriste sudije.

Obaveštava sudije tačno kada da počne drugi i treći deo utakmice nakon trominutne pauze i kada

da počnu produžeci, ukoliko je potrebno.

Page 14: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

TREĆI SUDIJA

Treći sudija asistira sudijama i meraču vremena, tako što:

Vodi evidenciju o zaustavljanjima igre i njihovim razlozima;

Osigurava da se izmene igrača vrše po pravilima, koristeći zvižduk ili drugi zvučni signal različit od

onog koji koriste sudije, označava bilo koji prekršaj načinjen tokom izmena igrača, ukoliko nije

primenjivo pravilo prednosti;

Vodi beleške o brojevima igrača koji su postigli golove i u kom minutu utakmice;

Beleži imena i brojeve igrača koji su dobili žuti i/ili crveni karton;

Obezbeđuje sve druge vrste informacija u vezi sa utakmicom;

Nadgleda ponašanje osoba koje sede na klupi za rezervne igrače;

Obaveštava timove kada se tačno može izvršiti zamena igrača koji je dobio crveni karton.

Ako je bilo koji od sudija povređen, treći sudija ga zamenjuje, preuzimajući ulogu pomoćnog sudije.

ODLUKE

1. Za međunarodne utakmice merač vremena i treći sudija su obavezni.

2. U slučaju nedoličnog ponašanja od strane merača vremena ili trećeg sudije, glavni sudija će ih

razrešiti dužnosti, obezbediti zamenu za njih i o tome sačiniti izveštaj kojim će obavestiti nadležne

organe.

Page 15: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 7 – TRAJANJE UTAKMICE

PERIODI IGRE

Utakmica se igra u tri jednaka perioda u trajanju od dvanaest (12) minuta svaki. Evidenciju o vemenu vodi

merač vremena, čije dužnosti su definisane u Članu 6.

Vreme se mora zaustaviti kako je opisano u Članu 6:

Kad god se postigne gol;

Kad god je dodeljen direktni slobodni udarac ili kazneni udarac (penal);

Kad god sudijski signal to zahteva;

Kad god sudija signalizira da igrač namerno oduzima vreme.

Trajanje svakog perioda igre može biti produženo da bi se omogućilo izvođenje kaznenog udarca ili

direktnog slobodnog udarca. Utakmica ili neki od perioda igre završavaju se kada:

Lopta ide direktno u gol i gol je postignut;

Kada je lopta šutnuta i prelazi preko granica terena;

Kada lopta dodirne golmana ili stativu, prečku ili pesak i uđe u gol – gol je postignut;

Kada lopta dodirne bilo kog igrača, osim golmana nakon što je šutnuta;

Kada odbrambeni golman zaustavi loptu ili se lopta odbije o stativu ili prečku i ne uđe u gol.

Merač vremena određuje kraj svakog perioda od 12 (dvanaest) minuta.

Kada se oglasi zviždaljka ili drugi zvučni signal, sudija označava kraj svakog perioda igre. Nakon ovog

signala, nisu dozvoljene druge akcije, osim onih gore navedenih. Ukoliko je lopta šutnuta, sudije moraju

da sačekaju završetak akcije koja je započela pre zvučnog sinala za kraj perioda igre i tek onda mogu završiti

taj period igre.

INTERVALI IZMEĐU PERIODA IGRE

Između svakog perioda igre postoji trominutni interval.

Page 16: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

PRODUŽECI

Ukoliko je na kraju utakmice rezultat nerešen, igra se produžetak od 3 (tri) minuta. Ako je i nakon

produžetka rezultat nerešen, pristupa se izvođenju penala sa zamišljene tačke na način definisan u Članu

18.

Page 17: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 8 – POČETAK I PONOVNI POČETAK (restart) IGRE

POSTAVKA

Baca se novčić i tim koji dobije u bacanju odlučuje ili u kom će pravcu napadati u toku prvog perioda igre

ili da li će izvesti početni udarac.

U drugom periodu igre, timovi menjaju strane i napadaju na suprotne golove, a tim koji u prvom periodu

igre nije izveo početni udarac, učiniće to početkom drugog perioda igre.

Pre trećeg perioda igre ponovo se baca novčić i tim koji dobije u bacanju odlučuje da li će napadati u

određenom smeru ili će izvesti početni udarac.

Ukoliko se igra produžetak, tim koji nije izveo početni udarac početkom trećeg perioda igre će ga izvesti

početkom produžetka, a timovi menjaju strane i napadaju ka suprotnom golu.

POČETNI UDARAC

Početnim udarcem počinje i ponovno počinje igra:

Na početku utakmice;

Nakon što je postignut pogodak;

Na početku drugog i trećeg perioda igre;

Na početku produžetka.

Gol ne može biti postignut direktno iz početnog udarca.

Page 18: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

POSTUPAK

Svi igrači su na svojoj polovini terena;

Igrači tima koji ne izvodi početni udarac su udaljeni najmanje 5 (pet) metara od lopte do njenog

ulaska u igru;

Lopta je smeštena na zamišljenu tačku u sredini centralne linije terena;

Sudija daje signal za izvođenje početnog udarca;

Igrač ubacuje loptu u akciju;

Lopta je u igri kada je u vazduhu ili pomerena unapred i nakon toga je drugi igrač može šutnuti;

Igrač koji je izveo početni udarac ne sme po drugi put dodirnuti loptu sve dok je pre toga ne

dodirne drugi igrač.

Nakon što jedan tim postigne pogodak, protivnički tim izvodi početni udarac.

POVREDE PRAVILA/SANKCIJE

Ukoliko igrač koji je izvodio početni udarac, po drugi put dodirne loptu pre nego je dodirnuo neki drugi

igrač, protivničkoj ekipi se dodeljuje direktni slobodni udarac, koji se izvodi sa mesta na kom se dogodila

povreda pravila.

Za svaku drugu povredu izvođenja početnog udarca, izvođenje se ponavlja.

„MRTVA LOPTA“

„Mrtva lopta“ je način da se ponovo započne igra nakon privremenog prekida igre koji je bio neophodan

u trenutku dok je lopta u igri i pod uslovom da usled tog naglog prekida igre lopta nije prešla aut ili gol

liniju, iz bilo kog razloga nespomenutih drugde u Pravilima igre.

Page 19: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

POSTUPAK

Jedan od sudija ispusti loptu na zamišljenu tačku u sredini centralne linije terena.

Lopta je u igri u trenutku kada dotakne pesak.

POVREDE PRAVILA/SANKCIJE

Lopta se ponovo baca ukoliko:

Je igrač dodirnuo pre nego da ona dođe u kontakt sa peskom;

Je napustila teren nakon što je došla u kontakt, bez da je pre toga dodirnuo igrač.

Page 20: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 9 – LOPTA U IGRI I VAN IGRE

LOPTA VAN IGRE

Lopta je van igre kada:

je potpuno prešla gol ili aut liniju, bilo da je u vazduhu ili na zemlji;

je igra zaustavljena od strane sudije.

LOPTA U IGRI

Lopta je u igri u svim ostalim slučajevima, uključujući kada:

se odbije o stativu, prečku ili korner zastavicu nazad u teren;

se odbije o bilo kog od sudija dok su na terenu;

je u vazduhu nakon početnog udarca.

POSTIGNUT GOL

Ukoliko drugačije nije predviđeno ovim Pravilima igre, gol je postignut kada cela lopta pređe zamišljenu

liniju među stativama i ispod prečke, osim ako je bačena, unešena ili ubačena namerno šakom ili rukom

napadajućeg igrača, uključujući i golmana ili ukoliko bi se priznavanje gola kosilo sa pravilima ovih Pravila

igre.

Page 21: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Golman:

ne može postići gol direktnim bacanjem rukom; ukoliko se ovo dogodi protivničkom timu se

dodeljuje gol aut;

ne može postići gol neposredno nakon što je ispustio loptu rukama i potom je šutnuo, a da ona

pre toga nije dodirnula pesak;

može postići gol direktnim udarcem ukoliko je postavio loptu na zemlju i potom je šutnuo.

Page 22: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 10 – SISTEM BODOVANJA

POBEDNIČKI TIM

Tim koji postigne veći broj pogodaka tokom utakmice je pobednik. Ukoliko oba tima postignu isti broj

golova ili ne postignu ni jedan gol, na kraju regularnog toka utakmice igra se produžetak.

Ukoliko se i produžetak završi nerešenim rezultatom, utakmica se odlučuje izvođenjem penala. Tim koji

postigne veći broj golova iz istog broja pokušaja je pobednik.

Ukoliko tim ostane na terenu sa manje od 3 (tri) igrača usled opomena crvenim kartonom, sudija prekida

utakmicu i o tome sastavlja izveštaj kojim obaveštava nadležne organe.

Page 23: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 11 - PREKRŠAJI I NESPORTSKO PONAŠANJE

Prekršaji i nesportsko ponašanje kažnjavaju se na sledeći način:

DIREKTAN SLOBODNI UDARAC

Direktan slobodni udarac dodeljuje se protivničkom timu ukoliko igrač načini bilo koji od sledećih

prekršaja, po mišljenju sudije, namerno, nesmotreno ili koristeći preteranu silu:

šutne ili pokuša da šutne protivnika;

sruši ili pokuša da sruši protivnika bilo klizećim startom ili saginjanjem ispred ili iza njega;

skoči na protivnika;

odgurne protivnika, čak i ramenom;

udari ili pokuša da udari protivnika;

odgurne protivnika.

Direktan slobodni udarac takođe se dodeljuje protivničkom timu ukoliko igrač načini neki od sledećih

prekršaja:

drži protivnika;

pljune protivnika;

nosi loptu i namerno je dlanom ili rukom baca (isključujući golmana u sopstvenoj zoni penala)

namerno nogom zadržava loptu da bi oduzimao vreme;

opasno igra;

namerno opstruira protivnika;

sprečava golmana da ispusti loptu iz ruku;

dodirne protivnika pre nego loptu u tenutku pokušaja oduzimanja lopte.

Page 24: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

KAZNENI UDARAC – PENAL

Penal se dodeljuje ukoliko igrač napravi bilo koji od napred navedenih prekršaja u zoni penala, bez obzira

na položaj lopte, pod uslovom da je lopta u igri.

DIREKTNI SLOBODNI UDARAC SA ZAMIŠLJENE TAČKE NA SREDINI LINIJE CENTRA

Direktni slobodni udarac koji se izvodi sa zamišljene tačke na sredini linije centra, dodeljuje se

protivničkom timu ako:

je tim u posedu lopte u svojoj zoni penala duže od 5 (pet) sekundi, pod uslovom da se ne brani od

protivnika;

golman koristi ruke da primi nameran povratni pas od bilo kog igrača svog tima, dva puta

uzastopno, bez da je lopta prethodno dotakla protivničkog igrača;

golman ispusti loptu iz ruku i šutne je u vazduh pre nego da lopta dodirne zemlju;

golman, nakon što je držao loptu u rukama u svojoj zoni penala, odigra nogom i šutne loptu van

svoje zone penala i vrati se u svoju zonu penala da ponovo primi loptu rukama;

se načini bilo koji prekršaj, ranije nepomenut u Članu 11, zbog kog je igra zaustavljena da bi se

igrač opomenuo ili poslao van igre.

DISCIPLINSKE SANKCIJE

Sudije su ovlašćene da primene disciplinske sankcije nad igračima od trenutka kad stupe na teren do

trenutka kada napuste teren nakon zvižduka koji označava kraj utakmice.

PREKRŠAJI IGRAČA I REZERVNIH IGRAČA ZA ŽUTI KARTON

Igrač ili rezervi igrač biva upozoren i kažnjen žutim kartonom ukoliko načini bilo koji od sledećih prekršaja:

kriv je za nesportsko ponašanje;

pokaže neslaganje verbalno ili svojim postupcima;

uporno krši pravila igre;

namerno odlaže ponovni početak igre;

ne poštuje propisanu razdaljinu kod početnog udarca, kornera, auta, direktnog slobodnog udarca

ili indirektnog udarca;

uđe ili ponovo uđe na teren bez prethodne dozvole sudije ili krši pravila izmene igrača;

namerno napusti teren bez dozvole sudije.

PREKRŠAJI IGRAČA I REZERVNIH IGRAČA ZA CRVENI KARTON

Igrač ili rezervni igrač biva kažnjen crvenim kartnonom ukoliko načini bilo koji od sledećih prekršaja:

kriv je za ozbiljan faul;

kriv je za nasilno ponašanje;

baca pesak na bilo koga;

pljune protivnika ili bilo koju drugu osobu;

Page 25: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

odbija da prizna postizanje gola ili očiglednu gol šansu namerno zadržavajući loptu (isključujći

golmana u sopstvenoj zoni penala);

sprečava protivničkog igrača koji se kreće ka golu u očiglednoj gol šansi čineći prekršaj koji se inače

kažnjava direktnim slobodnim udarcem ili penalom;

upotrebljava uvredljive reči i geste;

dobije drugi žuti karton na istoj utakmici.

ODLUKE

1. igrač koji je dobio crveni karton ne sme ponovo ulaziti u igru ili sedeti na klupi za rezervne igrače,

te ne sme biti u blizini terena.

Drugi igrač može zameniti igrača koji je dobio crveni karton nakon isteka 2 (dva) minuta, može ući

u teren nakon što dobije dozvolu trećeg sudije.

2. Uklizavanje koje ugrožava sigurnost protivnika mora biti sankcionisano kao ozbiljna faul igra.

3. Svaka simulacija na terenu čija namera je da obmane sudiju mora biti sankcionisana kao

nesportsko ponašanje.

4. Igrač koji skine dres dok proslavlja postignuti pogodak, mora biti upozoren zbog nesportskog

ponašanja.

Page 26: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 12 – DIREKTNI SLOBODNI UDARCI

DIREKTNI SLOBODNI UDARCI

Postoje samo direktni slobodni udarci, koji se izvode na sledeći način:

Igrači ne smeju da formiraju zid

Udarac izvodi igrač koji je fauliran, osim ako nije ozbiljno povređen, pa u tom slučaju udarac izvodi

zamenski igrač

Kada se izvodi udarac lopta mora mirovati i izvođač udarca ne sme dodirnuti loptu po drugi put

sve dok je pre toga ne dodirne drugi igrač

Dozvoljava se dodatno vreme za izvođenje udarca na kraju svakog dela igre ili produžetaka

Ukoliko lopta direktno uđe u gol ekipe koja izvodi udarac, protivničkom timu se dodeljuje korner

udarac

Ukoliko lopta direktno uđe u gol protivničke ekipe gol se priznaje

POZICIJA ZA IZVOĐENJE DIREKTNOG SLOBODNOG UDARCA

Direktni slobodni udarac sa protivničke strane terena

Ukoliko se udarac izvodi sa polovine terena ekipe koja je načinila prekršaj, svi igrači, osim onog koji izvodi

udarac i protivničkog golmana, moraju biti:

Na terenu,

Najmanje 5 m udaljeni od lopte dok ne bude u igri,

Iza ili sa strane u odnosu na loptu.

Page 27: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Direktni slobodni udarac sa polovine terena ekipe koja izvodi udarac ili sa sredine terena

Ukoliko se udarac izvodi sa poolovine terena ekipe koja nije načinila prekršaj, svi igrači, osim onog koji

izvodi udarac i protivničkog golmana, moraju biti:

Na terenu

Najmanje 5 m udaljeni od lopte dok ne bude u igri, ostavljajući zamišljeni prostor između lopte i

protivničkog gola slobodnim, osim protivničkog golmana, koji može ostati u svojoj zoni penala.

PROCEDURA

Igrač koji izvodi udarac može napraviti malu humku od peska svojim stopalom ili loptom, da bi

podigao položaj lopte

Udarac se mora izvesti u roku od 5 sekundi od sudijinog znaka

Izvođač udarca ne sme dodirnuti loptu po drugi put sve dok je pre toga ne dodirne drugi igrač

Smatra se da je lopta u igri od trenutka od kad je dodirnuta ili šutnuta

Lopta može biti šutnuta u bilo kom pravcu i dodata bilo kom igraču, uključujući i golmana

Ukoliko se lopta šutne u pravcu protivničkog gola – u prostoru između lopte i protivničkog gola –

samo odbrambeni golman sme dodirnuti loptu dok je u vazduhu. U bilo kom drugom slučaju,

ukoliko lopta napusti taj prostor ili dodirne zemlju, ova zabrana se više ne primenjuje i bilo koji

igrač može dodirnuti loptu ili odigrati.

POVREDE PRAVILA / SANKCIJE

Ukoliko igrač napadajuće ekipe prekrši Član 12:

Dodeljuje se direktni slobodni udarac protivničkoj ekipi i izvodi se sa mesta na kojem je prekršaj

načinjen

Page 28: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Ukoliko igrač odbrambene ekipe prekrši Član 12:

Direktni slobodni udarac se ne izvodi ponovo ukoliko je postignut gol

Ukoliko gol nije postignut, protivničkoj ekipi se dodeljuje direktni slobodni udarac koji se izvodi sa

mesta na kojem je prekršaj načinjen, osim ako se prekršaj dogodio u zoni penala, u kom slučaju

se dodeljuje kazneni udarac – penal.

Page 29: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 13 – KAZNENI UDARAC (PENAL)

KAZNENI UDARAC ( PENAL )

Kazneni udarac se dodeljuje protiv ekipe koja je načinila bilo koji prekršaj kažnjiv direktnim slobodnim

udarcem koji ne zahteva da bude izveden sa sredine terena, dok je lopta u igri unutar njihove zone penala.

Gol se može postići direktno iz kaznenog udarca.

Dodatno vreme je dozvoljeno za izvođenje kaznenog udarca na kraju svakog dela igre ili na kraju

produžetka.

POLOŽAJ LOPTE I IGRAČA

Lopta:

Je postavljena na zamišljenoj tački penala u sredini zamišljene zone penala, 9 m od sredine gola

Igrač koji izvodi penal:

Je propisno identifikovan

Je igrač nad kojim je načinjen prekršaj, osim ako je taj igrač ozbiljno povređen, u tom slučaju penal

izvodi zamenski igrač

Odbrambeni golman:

Ostaje na svojoj gol liniji, licem okrenut igraču koji izvodi penal, između stativa do trenutka dok se

ne izvede šut i dozvoljeno mu je da se pomera sa strane na stranu

Ostali igrači osim onog koji izvodi penal se nalaze:

Page 30: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Na terenu

Van zone penala

Iza ili sa strane lopte

Najmanje 5 m od lopte

GLAVNI SUDIJA

Ne daje znak za izvođenje penala sve dok svi igrači ne zauzmu pozicije shodno Članu 13,

Odlučuje da li je kazneni udarac izvršen

POMOĆNI SUDIJA

Osigurava da se odbrambeni golman ponaša po pravilima iz Člana 13

Odlučuje da li je lopta prešla gol liniju ili ne

PROCEDURA

Igrač koji izvodi penal šutira loptu unapred

Ne sme po drugi put dodirnuti loptu sve dok ona ne dodirne drugog igrača

Lopta je u igri nakon šuta i kada se kreće unapred

Kada se penal izvodi u toku reguralnog trajanja igre ili u produžetku nekog od tri perioda igre ili na kraju

produžetka da bi se obezbedilo izvođenje kaznenog udarca ili ponovilo izvođenje, gol je postignut ukoliko,

pre nego što prođe između stativa i ispod prečke:

Lopta dodirne bilo koju od stativa i/ili prečku i/ili golmana.

POVREDE PRAVILA/SANKCIJE

Ako sudija signalizuje izvođenje kaznenog udarca i neka od sledećih situacija se dogodi pre nego što je

lopta u igri:

Izvođač penala prekrši pravila igre:

Sudija će dozvoliti da se igra nastavi

Ukoliko lopta uđe u gol, udarac će se ponoviti

Ukoliko lopta ne uđe u gol, sudija će zaustaviti igru i restartovati meč dodelivši direktni slobodni

udarac protivničkom timu, a udarac će se izvesti sa mesta gde je prekršaj izvršen

Golman ekipe koja se brani prekrši pravila igre:

Sudija će dozvoliti da se igra nastavi

Ukoliko lopta uđe u gol, gol se priznaje

Ukoliko lopta ne uđe u gol, udarac će se ponoviti

Saigrač izvođača udarca prekrši pravila igre:

Sudija će dozvoliti da se igra nastavi

Page 31: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Ukoliko lopta uđe u gol, udarac će se ponoviti

Ukoliko lopta ne uđe u gol, sudija će zaustaviti igru i restartovati meč dodelivši direktan slobodni

udarac ekipi koja se brani, a udarac će se izvesti sa mesta gde je prekršaj izvršen

Saigrač golmana ekipe koja se brani prekrši pravila igre:

Sudija će dozvoliti da se igra nastavi

Ukoliko lopta uđe u gol, gol se priznaje

Ukoliko lopta ne uđe u gol, udarac će se ponoviti

Ukoliko igrač napadajuće ekipe i igrač ekipe koja se brani prekrše pravila igre:

Kazneni udarac će se ponovo izvesti

Ukoliko kazneni udarac izvede bilo koji drugi igrač osim onog koji je predviđen pravilima igre

Suparničkoj ekipi se dodeljuje direktni slobodni udarac koji se izvodi sa mesta na kom je prekršaj

načinjen.

Ukoliko se penal izvede i igrač koji je izveo udarac dodirne loptu po drugi put pre nego što je dodirnuo

neki drugi igrač

Suparničkoj ekipi se dodeljuje direktni slobodni udarac koji se izvodi sa mesta na kom je prekršaj

načinjen.

Ukoliko lopta dodirne neki objekat nakon što je upućena unapred

Udarac se ponavlja

Ukoliko se lopta odbije o golmana, stative ili prečku i tada udari u neki objekat

Sudija zaustavlja igru

Igra se restartuje dodeljivanjem „mrtve lopte“ po pravilima navedenim u Članu 8 („Mrtva lopta“)

Ukoliko se lopta probuši ili nastane bilo kakav defekt na njoj u toku izvođenja penala, a pre nego što lopta

dodirne stative, prečku ili golmana

Udarac se ponavlja sa novom loptom

Ukoliko se lopta probuši ili nastane bilo kakav defekt na njoj u toku izvođenja penala, a nakon što lopta

dodirne stative, prečku ili golmana

Ukolliko je lopta prešla gol liniju direktno, gol se priznaje

Ukolilko lopta nije prešla gol liniju direktno, igra se zaustavlja i restartuje dodeljivanjem „mrtve

lopte“ po pravilima navedenim u Članu 8 („Mrtva lopta“).

Page 32: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 14 – UBACIVANJE LOPTE (AUT)

Ubacivanje lopte je metod ponovnog pokretanja igre.

Bilo koji igrač, uključujući i golmana, može izvoditi ubacivanje lopte.

Gol ne može biti postignut direktno iz ubacivanja lopte.

Ukoliko se ubacivanje lopte izvodi direktno prema golu i lopta pritom pređe zamišljenu gol liniju bez

usputnog dodirivanja igrača:

Protivničkom timu se dodeljuje korner udarac ukoliko lopta direktno uđe u gol igrača koji je

izvodio udarac

Gol aut se dodeljuje protivničkom timu ukoliko lopta direktno uđe u protivnički gol.

Ubacivanje lopte (auta) se dodeljuje:

Kada cela lopta pređe aut liniju, bilo po zemlji, bilo u vazduhu.

Sa mesta gde je lopta prešla aut liniju

Protivničkoj ekipi igrača koji je poslednji dodirnuo loptu.

POLOŽAJ LOPTE I IGRAČA

Vrste ubacivanja lopte

UBACIVANJE LOPTE NOGOM

Igrači ekipe koja se brani moraju biti najmanje 5 m udaljeni od mesta sa kog se izvodi ubacivanje lopte

nogom.

PROCEDURA

Lopta:

Mora biti postavljena na aut liniju ili uz nju van terena,

Se šutira nazad u igru u bilo kom pravcu

Je u igri u onom trenutku kada se šutne tj. dodirne.

Igrač koji izvodi ubacivanje lopte:

Mora držati jednu nogu van terena na zemlji u trenutku vraćanja lopte u igru

Mora to učiniti u roku od 5 sekundi od trenutka kad uzme loptu

Ne sme ponovo odigravati loptom sve dok je pre toga ne dodirne neki drugi igrač

Ne sme izvesti ubacivanje lopte nogom, ako je pre toga uzeo loptu u ruke da izvede ubacivanje

lopte rukom

Page 33: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

UBACIVANJE LOPTE RUKOM

Igrači ekipe koja se brani moraju biti najmanje 5 m udaljeni od mesta sa kog se izvodi ubacivanje lopte

rukom.

PROCEDURA

Igrač koji izvodi ubacivanje lopte:

Je licem okrenut ka terenu

Drži obe noge na aut liniji ili uz nju van terena

Koristi obe ruke

Baca loptu od nazad i preko svoje glave

Mora to učiniti u roku od 5 sekundi od trenutka kad uzme loptu

Ne sme ponovo odigravati loptom sve dok je pre toga ne dodirne neki drugi igrač

Ne sme izvesti ubacivanje rukom ako je pre toga loptu kontrolisao nogom da bi izveo ubacivanje

lopte nogom

POVREDE PRAVILA / SANKCIJE

Direktni slobodni udarac dodeljuje se protivničkom timu ako:

Igrač koji vrši ubacivanje lopte po drugi put dodirne loptu ukoliko je pre toga nije dodirnuo neki

drugi igrač. Direktan slobodni udarac se izvodi sa sredine zamišljene linije centra.

Ponovno ubacivanje lopte izvodi igrač protivničke ekipe ukoliko:

Se ubacivanje lopte ne izvede pravilno

Se ubacivanje lopte izvede sa mesta različitog od onog na kom je prethodno lopta prešla aut liniju

Se ubacivanje lopte nije izvelo u roku od 5 sekundi od trenutka uzimanja lopte

Je počinjena bilo koja povreda pravila iz Člana 14.

Page 34: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 15 – GOL AUT

Gol aut je metod ponovnog pokretanja igre.

Gol ne može biti postignut direktno iz izvođenja gol auta. Ukoliko lopta uđe u protivnički gol direktno, igra

se ponovo pokreće dodeljivanjem gol auta protivničkoj ekipi.

Gol aut se dodeljuje kada:

Cela lopta, nakon što je poslednjeg dodirnula igrača ekipe koja napada, prešla preko gol linije, bilo

po zemlji ili u vazduhu, a gol nije postignut u skladu sa Članom 10.

PROCEDURA

Loptu u igru ubacuje golman sa bilo koje tačke u okviru zone penala

Golmanu saigrač ne može ponovo dodati loptu ukoliko je pre toga nije dotakao protivnički igrač

(član 16)

Lopta je u igri od trenutka od kad je golman uputi

Golman loptu mora ubaciti u igru u roku od 5 sekundi od trenutka kad je došao u njen posed

POVREDE PRAVILA / SANKCIJE

Direktni slobodni udarac dodeljuje se protivničkom timu, a izvodi se sa zamišljene tačke na liniji centra, u

slučaju da:

Golman ne izvede gol aut u roku od 5 sekundi,

Golman izvede gol aut nogom,

Golman ponovo dodirne loptu pre nego je njom odigrao neki drugi igrač.

Ukoliko, u toku izvođenja gol auta, lopta direktno uđe u protivnički gol, igra se restartuje i protivničkom

timu dodeljuje gol aut.

Ukoliko lopta dodirne bilo kog igrača pre nego uđe u gol, gol se priznaje.

Ukoliko golman postigne autogol nakon izvođenja gol auta, protivničkom timu se dodeljuje korner.

Page 35: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 16 – DUPLI PAS SA GOLMANOM

Golman ne sme dodirnuti loptu šakama i rukama kada mu saigrač vrati loptu drugi uzastopni put,

uključujući dodavanje nogom ili glavom, ukoliko lota prethodno nije dodirnula protivničkog igrača.

Ukoliko je lopta dodata igraču od strane saigrača, jedan od sudija mora signalizirati taj prvi pas podizanjem

ruke iznad glave.

POVREDE PRAVILA / SANKCIJE

Protivničkom timu se dodeljuje direktan slobodni udarac koji se izvodi sa sredine linije centra ukoliko:

Golman primi loptu šakama ili rukama po drugi put od strane saigrača nakon što je lopta ušla u

igru, a da je prethodno nije dodirnuo protivnički igrač,

Se načini bilo koji prekršaj iz člana 16.

Page 36: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 17 – KORNER

Korner udarac je metod ponovnog pokretanja igre.

Gol može biti postignut direktno iz korner udarca, ali samo od strane protivničkog tima.

Korner udarac se dodeljujee kada:

Cela lopta, koju je prethodno dodirnuo igrač tima koji se brani, pređe preko gol linije, bilo po zemlji

ili u vazduhu, i gol nije postignut shodno Članu 10.

PROCEDURA

Lopta se postavlja unutar zamišljenog luka u radijusu od 1 m od korner zastavice, najbliže mestu

gde je lopta prešla gol liniju.

Izvođač kornera može napraviti malu humku od peska svojim stopalom ili loptom, da bi podigao

položaj lopte.

Protivnički igrači moraju biti udaljeni najmanje 5 m od lopte dok ona ne uđe u igru.

Korner izvodi igrač tima koji napada.

Lopta je u igri od trenutka kada se šutne ili dodirne

Izvođač korner udarca ne može dodirnuti loptu po drugi put dok je prethodno ne dodirne neki

drugi igrač.

Izvođač mora izvesti korner udarac u roku od 5 sekundi od trenutka dolaska u posed lopte.

POVREDE PRAVILA / SANKCIJE

Direktan slobodni udarac koji se izvidi sa zamišljene tačke na liniji centra, dodeljuje se protivničkoj ekipi

ukoliko:

Page 37: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Igrač koji je izveo korner udarac odigra loptom po drugi put pre nego da je dodirnuo neki drugi

igrač.

Protivnički golman ponovno pokreće igru izvođenjem gol auta ukoliko:

Igrač nije izveo korner udarac u roku od 5 sekundi od trenutka dolaska u posed lopte.

Ukoliko igrač postigne auto gol direktno nakon izvođenja korner udarca, protivničkoj ekipi se dodeljuje

korner udarac.

Ukoliko, nakon izvođenja korner udarca, lopta direktno uđe u protivnički gol, gol se priznaje.

Za sve druge povrede ovih pravila:

Korner udarac se izvodi ponovo.

Page 38: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

ČLAN 18 – PROCEDURE DONOŠENJA ODLUKE O POBEDNIKU UTAKMICE

Produžetak ili izvođenje kaznenih udaraca sa zamišljene linije penala su metode kojima se odlučuje

pobednik u slučaju nerešenog rezultata na kraju regularnog toka utakmice.

PRODUŽETAK

Igra se produžetak u trajanju od tri (3) minuta u skladu sa članovima 7. i 8.

KAZNENI UDARCI SA ZAMIŠLJENE LINIJE PENALA

Ukoliko je rezultat nerešen i nakon produžetka, pobednik se odlučuje izvođenjem kaznenih udaraca sa

zamišljene linije penala, u skladu sa članom 7.

PROCEDURA

Sudija odabire gol na koji će se šutirati kazneni udarci.

Sudija baca novčić i ekipa čiji kapiten dobije bacanje, bira da li će prvi ili drugi izvoditi kaznene

udarce.

Sudija i merač vremena vode evidenciju o izvedenim kaznenim udarcima.

Ekipe naizmenično izvode kaznene udarce.

Ekipa koja postigne više golova iz istog broja kaznenih udaraca je pobednik.

Svi igrači, uključujući i izmene i golmana, imaju pravo izvođenja kaznenih udaraca.

Svaki kazneni udarac izvodi drugi igrač i svi raspoloživi igrači moraju izvesti kazneni udarac pre

nego neki igrač dobije pravo za izvođenje drugog kaznenog udarca.

Samo raspoloživim igračima i sudijama je dozvoljeno da budu na terenu za vreme izvođenja

kaznenih udaraca.

Page 39: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Svi raspoloživi igrači, osim igrača koji izvodi kazneni udarac i oba golmana, moraju ostati na

suprotnoj polovini terena sa trećim sudijom.

Raspoloživi igrač može zameniti mesta sa golmanom u bilo koje vreme u toku izvođenja kaznenih

udaraca.

Sudija stoji u liniji sa zamišljenom linijom penala sa leve strane igrača koji izvodi udarac,

osiguravajući da izvođač udarca ne počini bilo koji prekršaj pravila i daje signal za izvođenje

kaznenog udarca.

Drugi sudija stoji na gol liniji sa leve strane gola, na suprotnoj strani od glavnog sudije,

osiguravajući da golman ne počini bilo koji prekršaj pravila i odlučuje da li je ili ne lopta ušla u gol;

on takođe vodi računa o položaju drugog golmana, koji mora stajati na gol liniji na suprotnoj strani

od drugog sudije, najmanje 5 m od desne stative, i vodi računa da se ovaj ne ponaša nesportski.

Kada jedna ekipa završi utakmicu sa većim brojem igrača i izmena od protivničke ekipe, mora

smanjiti broj igrača tako da ovaj bude isti sa brojem protivničkih igrača i obavestiti sudiju o

imenima i brojevima igrača koji su isključeni. Kapiten ekipe je odgovoran da se ovo pravilno

sprovede.

Pre početka izvođenja kaznenih udaraca, sudija mora da osigura da se na suprotnoj strani terena

nalazi isti broj igrača oba tima koji će izvoditi kaznene udarce.

Page 40: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

SUDIJSKI SIGNALI

Direktan slobodni udarac/ Prednost Ubacivanje lopte (aut) Prvi pas golmanu Gol aut Korner

kazneni udarac

Upozorenje Isključenje Zaustavljanje sata Odbrojavanje 5 sekundi Zamena golmana

Page 41: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

DODATNA UPUSTVA ZA SUDIJE, POMOĆNE SUDIJE, TREĆE SUDIJE I

MERAČE VREMENA

Svrha ovih dodatnih uputstava za sudije, pomoćne sudije, treće sudije i merače vremena je da se osigura

pravilna primena Pravila igre u fudbalu na pesku.

Fudbal na pesku je takmičarski sport, fizički kontakt između igrača je normalan i prihvatljiv deo igre.

Međutim, igrači moraju poštovati pravila igre i načela fair play-a.

Ozbiljan faul i agresivno ponašanje su dva prekršaja neprihvatljive fizičke agresije koji moraju biti kažnjeni

isključenjem sa terena, kao što je navedeno u Članu 11.

OZBILJAN FAUL

Igrač je kriv za ozbiljan faul ako upotrebljava prekomernu silu ili brutalnost prema protivniku dok se bore

za loptu.

Svaki igrač koji se zaleti na protivnika u borbi za loptu, od napred, odpozadi ili sa strane, koristeći obe noge

i sa prekomernom silom, te time stavlja protivničkog igrača u opasnost, kriv je za ozbiljan faul.

AGRESIVNO PONAŠANJE

Agresivno ponašanje može se dogoditi i na terenu i van terena, bez obzira da li je lopta u igri ili ne. Igrač

je kriv za agresivno ponašanje ako upotrebi prekomernu silu ili brutalnost prema protivniku, bez toga da

se jedan od njih u tom trenutku bori za loptu.

Igrač je takođe kriv za agresivno ponašanje ukoliko upotrebi prekomernu silu ili brutalnost protiv saigrača

ili bilo koje druge osobe.

PREKRŠAJI PROTIV GOLMANA

Sudije se podsećaju da:

Je prekršaj ako igrač zaustavlja golmana prilikom ubacivanja lopte, gola auta...

Igrač mora biti kažnjen za opasnu igru ukoliko pokušava osvojiti loptu nogama dok golman izvodi

gol aut, ubacivanje lopte...

Je prekršaj ograničavati golmanove pokrete u nesportskom maniru prilikom izvođenja korner

udarca.

ČUVANJE (GRAĐENJE) LOPTE

Nije prekršaj ukoliko igrač kontroliše loptu na primerenoj udaljenosti čuvanjem lopte svojim telom bez

širenja ruku.

Međutim, ukoliko igrač zaustavi protivnika uzimajući loptu od njega, pritom koristeći ruke, noge ili telo u

nesportskom maniru, ovo će biti kažnjeno direktnim slobodnim udarcem ili penalom ukoliko je prekršaj

načinjen u zoni penala.

Page 42: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

„MAKAZICE“

„Makazice“ su dozvoljene.

NAMERNO IGRANJE RUKAMA

Sudije se podsećaju da je namerno igranje rukama kažnjivo slobodnim udarcem ili penalom ukoliko je

prekršaj načinjen u zoni penala. Pod normalnim okolnostima, namerno igranje rukom ne bi trebalo biti

kažnjivo žutim ili crvenim kartonom.

NEGIRANJE OČIGLEDNE PRILIKE ZA POSTIZANJE GOLA

Igrač će biti udaljen iz igre ukoliko namerno spreči očiglednu priliku za postizanje gola, koristeći ruke. Ovo

nije kazna za namerno igranje rukama, već pre za neprihvatljivo i nesportsko ponašanje koje je sprečilo

postizanje gola.

UPOZORENJA ZA NESPORTSKO PONAŠANJE KAO REZULTAT NAMERNOG IGRANJA RUKAMA

Postoje okolnosti koje, pored kažnjavanja slobodnim udarcem, takođe rezultiraju upozorenjem za

nesportsko ponašanje, kao naprimer kada:

Igrač namerno udari loptu da bi sprečio protivnika da je primi,

Igrač postigne gol namerno dodirujući ili udarajući loptu rukama.

DRŽANJE PROTIVNIKA

Uobičajena kritika uperena je protiv sudija u njihovoj nemogućnosti da pravilno utvrde i kazne prekršaj

držanja protivnika.

Ova nemogućnost da se pravilno proceni čin držanja protivnika za dres ili ruku dovodi do kontroverzi;

sudije se stoga pozivaju da reaguju momentalno i čvrsto u ovim situacijama, shodno odredbama iz Člana

11.

Uopšteno govoreći, slobodan udarac ili penal su dovoljne kazne, ali pod određenim okolnostima potrebno

je upotrebiti dodatne kazne. Na primer:

Igrač mora biti upozoren za držanje protivnika da bi se sprečio u tome da oduzme loptu ili zauzme

bolju poziciju

Igrač će biti udaljen iz igre za ometanje očigledne mogućnosti postizanja gola držanjem protivnika.

DIREKTNI SLOBODNI UDARAC

Sudije se upozoravaju da igrač mora biti upozoren ako:

Ne poštuje propisanu distancu prilikom ponovnog pokretanja igre.

Page 43: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

PENAL

Kršenje je pravila igre ukoliko igrači stoje na manje od 5m daljine od tačke za izvođenje penala kada se

penal izvodi.

Golman takođe krši pravila igre ukoliko se pomeri sa svoje gol linije pre nego što je lopta udarena.

Sudije moraju osigurati da se upotrebe odgovarajuće mere ukoliko igrači prekrše ova pravila.

GOLMANSKI PREKRŠAJI

Sudije se podsećaju da golmanima nije dozvoljeno da zadržavaju loptu duže od 5 sekundi. Svaki golman

koji počini ovaj prekršaj biće kažnjen direktnim slobodnim udarcem koji se izvodi sa zamišljene tačke na

sredini linije centra.

Golman ne sme dodirnuti loptu dlanovima ili rukama kada mu je saigrač vrati po drugi uzastopni put,

uključujući i vraćanje lopte glavom, a da je pre toga nije dodirnuo protivnički igrač. Svaki golman koji počini

ovaj prekršaj biće kažnjen direktnim slobodnim udarcem koji se izvodi sa zamišljene tačke na sredini linije

centra.

UPORNO KRŠENJE PRAVILA

Sudije moraju biti na stalnom oprezu od igrača koji uporno krše pravila igre. Mora se obratiti pažnja na to

da ukoliko takav igrač načini i neku drugu vrstu prekršaja, mora biti upozoren za uporno kršenje pravila.

OPHOĐENJE PREMA ZVANIČNICIMA

Kapiteni timova nemaju povlastice zbog svog statusa ili specijalni tretman što se tiče pravila igre fudbala

na pesku, ali imaju određeni nivo odgovornosti kada je u pitanju ponašanje njihovih saigrača.

Bilo koji igrač koji iskaže verbalno neslaganje sa sudijskim odlukama mora biti upozoren. Bilo koji igrač koji

napadne zvaničnika ili je kriv za korišćenje uvredljivih, grubih ili opscenih gestova ili reči, mora biti uklonjen

iz igre.

SIMULIRANJE

Bilo koji igrač koji pokuša da prevari sudiju simuliranjem povrede ili pretvaranjem da je bio žrtva prekršaja,

biti će kriv za simuliranje i kažnjen za nesportsko ponašanje. Ukoliko se igra prekine zbog ovakvog

narušavanja pravila, igra će se nastaviti izvođenjem direktnog slobodnog udarca sa zamišljene tačke na

sredini linije centra.

ODLAGANJE PONOVNOG POKRETANJA IGRE

Sudije moraju opomenuti igrače koji odlažu ponovno pokretanje igre korišćenjem sledećih taktika:

Izvodeći slobodni udarac sa pogrešnog mesta sa namernom namerom da se udarac ponovi,

Šutiranjem lopte u daljinu ili podizanjem i držanjem lopte nakon što je sudija prekinuo igru,

Namernim izazivanjem sukoba zadržavanjem lopte nakon što je sudija prekinuo igru.

Page 44: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

PROSLAVLJANJE POSTIGNUTOG GOLA

Iako je igračima dozvoljeno da pokažu radost nakon postizanja gola, proslavljanje ne sme biti preterano.

U cirkularnom pismu br. 579 FIFA je dala dozvolu da se postizanje gola proslavlja u razumnim granicama.

Međutim, proslavljanje gola sa unapred smišljenim „koreografijama“ ne sme se odobravati ukoliko se na

taj način troši vreme i u tim slučajevima sudija mora reagovati.

Igrači će biti upozoreni ukoliko, po mišljenju sudije, učine bilo šta od sledećeg:

Čine provokativne, podrugljive ili preterane geste,

Napuste teren i uđu u zonu u kojoj su navijači u cilju proslavljanja postignutog gola,

Skinu majicu ili njom pokriju glavu.

Napuštanje terena u toku proslavljanja postignutog gola nije prekršaj samo po sebi, ali je veoma važno da

se igrači momentalno vrate.

Cilj je da sudije reaguju preventivno i koriste zdrav razum prilikom proslavljanja postignutog gola.

OSVEŽENJE

Igračima je dozvoljeno da konzumiraju osvežavajuća pića tokom prekida igre, ali samo uz aut liniju.

Bacanje flaša ili bilo koje druge ambalaže sa vodom na teren, nije dozvoljeno.

OSNOVNA OPREMA

Golmani:

Svaki golman mora nositi boje koje ga jasno razlikuju od ostalih igrača i sudija,

Ukoliko golmani imaju dresove iste boje i ni jedan od njih nema rezervni dres da bi ga zamenio,

sudija će dozvoliti da igra počne.

Ne-osnovna oprema:

Igrač ne sme nositi bilo koji deo opreme koji je opasan po njega ili druge igrače,

Moderna zaštitna oprema, kao što su kačketi, maske za lice, kostobrani ili štitinici za ruke

napravljeni od mekanih, laganih materijala ne smatraju se opasnim i stoga su dozvoljeni,

Nove tehnologije su pokazale da su sportske naočare sigurne i za igrača koji ih nosi i za ostale

igrače, pa se stoga dozvoljava njihovo korišćenje.

SIGURNOST

Igrač ne sme koristiti opremu ili nositi bilo šta što je opasno za njega ili ostale igrače (uključujući i bilo koju

vrstu nakita).

Page 45: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

NAKIT

Sve vrste nakita su potencijalno opasne. Igrači ne smeju koristiti traku da bi pokrili nakit. Prstenje,

naušnice, kao i kožne ili gumene narukvice nisu neophodni i samo mogu izazvati povrede.

Reč „opasno“može ponekad biti dvosmislena i kontroverzna, ali u interesu uniformisanosti i doslednosti,

igrači, zamene i zvaničnici ne mogu nositi bilo koju vrstu nakita ili ukrasa. Prelepljivanje nakita trakom ne

obezbeđuje dovoljnu zaštitu. Da bi se izbegli problemi, zvaničnici moraju unapred upozoriti svoje igrače

na ovu zabranu.

POSTUPANJE SA POVREĐENIM IGRAČIMA

Sudije moraju uzeti u obzir sledeće ako je igrač povređen:

Dozvoliti da se igra nastavi dok lopta ne izađe iz igre ukoliko je, po sudijskoj proceni, povreda

manja.

Zaustaviti igru ukoliko sudija smatra da je povreda ozbiljna.

Nakon konsultacije sa povređenim igračem, sudija će dozvoliti medicinskom osoblju (ne više od

dve osobe) da uđu u teren i priđu povređenom igraču i obezbede da igrač napusti teren sigurno i

brzo.

Ukoliko je neophodno, nosila će biti uneta u isto vreme kada su tu doktori da se ubrza igračevo

iznošenje sa terena.

Sudija mora da osigura da se povređeni igrač iznese sa terena sigurno i brzo.

Igraču se ne ukazuje pomoć na terenu.

Ukoliko igrač ima ranu koja krvari, mora napustiti teren i ne može se vratiti dok sudija nije siguran

da je krvarenje zaustavljeno. Igrač ne sme nositi opremu uprljanu krvlju.

Čim doktori uđu u teren, igrač mora napustiti teren bilo na nogama ili na nosilima. Ukoliko igrač

to ne učini biti će opomenut za namerno zadržavanje igre.

Pod pretpostavkom da nije zamenjen, povređeni igrač može se vratiti na teren samo nakon

ponovnog pokretanja igre.

Povređeni igrač ne mora napustiti teren preko zone za zamene, već može to učiniti preko bilo koje

linije koja ograničava teren.

Povređeni igrač koji je napustio teren može biti zamenjen, ali zamena mora ući u teren kroz zonu

za zamene.

Kada je lopta ponovo u igri, povređeni igrač može se vratiti na teren, ukoliko nije zamenjen, ali

samo preko aut linije. Kada lopta nije u igri, može se vratiti na teren preko bilo koje linije koja

ograničava teren.

Samo sudije mogu dozvoliti povređenom igraču, koji nije zamenjen, da se vrati na teren, bilo da

je lopta u igri ili ne.

Ukoliko igra nije prekiinuta iz bilo kog drugog razloga ili ukoliko povreda igrača nije bila rezultat

povrede pravila igre, sudija će nastaviti igru „mrtvom loptom“. (vidi član 8).

IZUZECI

Izuzeci iz pravila su samo u sledećim slučajevima:

Povreda golmana,

Page 46: beach soccer – pravila igre - Beach Soccer Serbiabeachsoccer.rs/pravila.pdf · BEACH SOCCER – PRAVILA IGRE PROMENA PRAVILA Pravila su podložna promenama u utakmicama za mlađe

Ukoliko se golman sudari sa igračem koji je van terena i zahteva momentalni tretman,

Ukoliko je u pitanju ozbiljna povreda, na primer, ukoliko igrač proguta svoj jezik, padne u nesvest

ili slomi nogu, itd.