bao cao pve

  • View
    105

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bao cao thuc tap

Text of bao cao pve

I HC QUC GIA TPHCM TRNG I HC BCH KHOA

KHOA K THUT XY DNG

BO CO

THC TP TT NGHIP

SVTT: NGUYN L HOI SN MSSV: 80801814 CBHD: TS NGUYN DANH THO

TP H Ch Minh, thng 8 nm 2012

B MN CNG CNG TRNH BIN PORT and COASTAL ENGINEERING Department

BO CO

THC TP TT NGHIP

SVTT: NGUYN L HOI SN MSSV: 80801814 CBHD: TS NGUYN DANH THO

TP H Ch Minh, thng 8 nm 2012

MC LCNHN XT,NH GI T THC TP ........................................................................... 1 LI NI U............................................................................................................................ 4 PHN I BO CO KT QU THC TP ............................................................................. 5 I. Gii thiu v t thc tp .................................................................................................... 5 1. Thi gian v n v thc tp ......................................................................................... 5 2. Gii thiu v n v thc tp ......................................................................................... 5 3. Mt s d n tiu biu ca PVE .................................................................................... 6 3.1 H thng dn kh Gaslift cho gin BK7 ........................................................................ 6 3.2 Pht trin m Thng Long ng .......................................................................... 6 3.3 Nh my du m nhn Nh B ..................................................................................... 6 3.4 D n LPG Dung Qut .................................................................................................. 7 3.5 Nh my ch bin kh Dinh C ..................................................................................... 7 3.6 Nh my Condensate Ph M ....................................................................................... 8 3.7 Nh my lc du Dung Qut ......................................................................................... 8 3.8 Nh my m Ph M ................................................................................................... 9 3.9 Nh my in Qung Trch 1 ..................................................................................... 10 II. Chi tit cng vic thc hin trong thi gian thc tp ........................................................ 10 PHN II GII THIU V PHN MM SACS 5.3 ............................................................... 23 I. Gii thiu s lc .............................................................................................................. 23 II. V d tnh ton ................................................................................................................... 25 1. S liu u vo ............................................................................................................ 25 2. Bi ton Inplace ........................................................................................................... 26 2.1 Ti trng ...................................................................................................................... 26 2.2 Trnh t tnh ton......................................................................................................... 28 2.3 Kt qu ........................................................................................................................ 40 3. Bi ton Lifting ........................................................................................................... 41 3.1 Ti trng ...................................................................................................................... 41 3.2 Trnh t tnh ton......................................................................................................... 42 3.3 Kt qu ........................................................................................................................ 48 LI KT .................................................................................................................................. 49

NHN XT,NH GI T THC TP

n V Thc Tp

TP. HCM, ngy

thng

nm 2012

Gio Vin Hng Dn

TP. HCM, ngy

thng

nm 2012

LI NI UT THC TP TT NGHIP c t chc nhm to cho sinh vin iu kin tip xc, lm quen vi mi trng lm vic thc t, hc hi nhng kin thc v kinh nghim lm vic, chun b cho lun vn tt nghip v qu trnh lm vic sau ny. Qua thi gian hai thng thc tp ti phng THIT K PHT TRIN M & CNG TRNH BIN, thuc TNG CNG TY T VN THIT K DU KH (PVE) em rt ra c rt nhiu kinh nghim thc t m khi ngi trn gh nh trng em cha c bit n. c kin thc v kt qu thc t ngy hm nay,trc ht em xin chn thnh cm n cc thy c ging dy v trang b cho em nhng kin thc c bn,ng thi tn tnh hng dn em trong qu trnh thc tp. Bn cnh ,em xin gi li cm n chn thnh n ban gim c tng cng ty PVE,c bit l cc anh cng tc ti phng Cng Trnh Bin gip , to iu kin cho em hon thnh tt qu trnh thc tp. Trong qu trnh thc tp v lm bo co, do hiu bit cn hn hp cng nh thiu nhiu kinh nghim thc t,kh trnh khi nhng sai lm, thiu st, em mong nhn c s gp , ch bo tn tnh ca c thy c v cc anh ti phng Cng Trnh Bin. Em xin chn thnh cm n!

PHN I BO CO KT QU THC TPI. Gii thiu v t thc tp- Thi gian thc tp: t ngy 25/06/2012 n ngy 17/08/2012. - n v thc tp: Tng cng ty T vn Thit k Du kh CTCP (PV Engineering) a ch: Lu 10, Ta nh PV Gas Tower, 673 Nguyn Hu Th, Phc Kin, Nh B, HCM

1. Thi gian v n v thc tp

2.

Gii thiu v n v thc tpTng cng ty T vn Thit k Du kh CTCP (gi tt l PV Engineering) l n v trc thuc Tp on Du kh Quc gia Vit Nam, c thnh lp trn c s c cu li Cng ty C phn T vn u t v thit k Du kh v hp nht mt s n v hot ng trong lnh vc t vn thit k trc thuc Tp on hnh thnh m hnh Cng ty m - Cng ty con. Qu trnh xy dng & pht trin ca PV Engineering c nh du bng nhng ct mc quan trng:

Thng 4 nm 1998, tin thn ca Tng cng ty ra l Cng ty T vn u t Xy dng Du kh chnh thc c thnh lp theo Quyt nh s 03/1998/Q-VPCP ca B trng, Ch nhim vn phng Chnh ph.

Thng 9 nm 2005, Cng ty T vn u t Xy dng Du kh c c phn ha thnh Cng ty c phn T vn u t v thit k Du kh trc thuc Tp on Du kh Quc gia Vit Nam.

Cn c quyt nh s 2271/Q-DKVN ngy 16/9/2010 ca Tp on du kh Vit Nam v vic c cu li Cng ty C phn t vn u t v Thit k Du kh thnh Tng cng ty T vn Thit k Du kh hot ng theo m hnh Cng ty m - n v thnh vin. Vi b dy kinh nghim v nhng thnh cng thc t. PVEngineering s l ngi bn ng hnh chu o v tin cy ca qu v trong cc cng trnh, d n Du kh t cc khu thm d, khai thc (upstream), vn chuyn, tng tr (Midstream) n ch bin cc sn phm du kh, ha du & kinh doanh, phn phi cc thnh phm ca ngnh du kh (Downstream). PV Engineering ngy nay vi sc tr, lng quyt tm v s chuyn nghip ca mt n v c khng nh v th cam kt s mang li cho qu khch hng, i tc nhng gi tr tt nht trong lnh vc m chng ti cung cp v chuyn ngnh du kh:

T vn Thit k (Engineering Consultancy) T vn qun l d n (Project management consultancy) T vn kho st & kim nh (Inspection & Survey Consultancy)

S mnh ca PV Engineering l tr thnh Tng cng ty s mt Vit Nam v l mt trong nhng n v hng u trong khu vc cung cp dch v cht lng cao vi gi c cnh tranh, p ng nhu cu ca tt c khch hng trong v ngoi PetroVietnam.

S T CHC PVE

3. Mt s d n tiu biu ca PVE3.1 H thng dn kh Gaslift cho gin BK7 Ch u t:Vietsovpetro Loi d n: Pht trin m a im:Vng Tu Thi gian: 2009

3.2 Pht trin m Thng Long ng Ch u t:Lam Son JOC Loi d n: Pht trin m a im:Vng Tu Thi gian: 05/2012 Thng tin d n: D n Thng Long ng do Cng ty C phn iu hnh Du kh Lam Sn (LS JOC) lm ch u t bao gm: Gin khai thc Thng Long c khi thng tng vi trng lng 1100 tn v chn vi trng lng khong 800 tn; h thng kt cu ph di bin l 87 tn cng h thng ng ng di bin c tng chiu di 15km. 3.3 Nh my du m nhn Nh B Ch u t:PV Oil

Loi d n: ng ng v kho cha a im:Nh B Thi gian: 2008 - 2009 Thng tin chi tit: M rng nh my Du m nhn Nh B Phm vi cng vic: Mua sm, cung cp thit b vt t Construction Thi cng lp dng cc hng mc c kh Chy th Thi cng mng bn b v ng ng Thi cng phn in v in iu khin Thi cng lp t ng ng Thi cng mt phn vic c kh 3.4 D n LPG Dung Qut Ch u t:PV Gas Loi d n: ng ng v kho cha a im:Dung Qut - Qung Ngi. Thng tin chi tit:THIT K BN V THI CNG 02 BN CHA LPG 1000 TN THUC D N LPG DUNG QUT Thi gian: 2009 Phm vi cng vic Thit k bn v thi cng 02 bn cha LPG Dung Qut 1000 tn Bn thuyt minh thit k Nghim thu thit k

3.5 Nh my ch bin kh Dinh C Ch u t:Tp on Du kh Vit Nam Loi d n: Nh my ch bin kh & condensate a im:Vng Tu Thng tin chi tit:Thi gian: 1998 Phm vi cng vic: Lp t ng ng v thit b Thi cng cng tc bc cch nhit Sn

Gia cng ch to bn

3.6 Nh my Condensate Ph M Ch u t:PDC Loi d n: Nh my ch bin kh & condensate a im:Vng Tu Thng tin chi tit:Nng cp v m rng nh my Condensate Ph M Thi gian: 2007 Phm vi cng vic: Lp bo co u t Thit k s b Nng cp & m rng nh my 3.7 Nh my lc du Dung Qut Ch u t:PVN Loi d n: Nh my ha du & nhin liu sinh hc a im:Qung Ngi Thi gian: 2005 2010 Phm vi cng vic in v in iu khin Phn xy dng Package 2 Thi cng xy lp phn in Package EL3 ng ng bao quanh

3.8 Nh my m Ph M Ch u t:Tng cng ty phn bn v ha cht du kh (PVFCCo) Loi d n: Nh my ha du & nhin liu sinh hc a im:Vng Tu Thi gian: 2003 Phm vi cng vic: Sn Lp t h thng in Xy dng cc hng mc cng trnh tin ch, nh ng gi sn phm Thit k chi tit ng ng

3.9 Nh my in Qung Trch 1 Ch u t:PVN Loi d n: Nh my in a im:Qung Bnh Thng tin chi tit: Thi gian: 2011 - 2015 Phm vi cng vic: Thit k bn v thi cng cho ton b nh my. S lc d n: y l d n trng im, cp bch nm trong quy hoch pht trin in lc quc gia giai on 2006-2015 c xt n 2025 (s quy hoch in VI) c Th tng Chnh ph ph duyt. Tng mc u t ln n 1,8 t USD. D n s gp phn m bo an ninh nng lng cho t nc, phc v cho pht trin kinh t x hi. Vi d n ny, PV Engineering tr thnh n v t vn thit k u tin vinh d m nhn vai tr thit k chi tit cho ton b mt nh my nhit in. iu ny cho thy s pht trin ca PV Engineering c th dn thay th s ph thuc vo cc n v t vn thit k nc ngoi trong cc cng trnh c bit