Bo co ph¢n t­ch c»• phiu VC3 - C´ng ty C»• ph§n X¢y d»±ng s»‘ 3

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Bo co ph¢n t­ch c»• phiu VC3 - C´ng ty C»• ph§n X¢y...

 • www.mbs.com.vn Gii php kinh doanh chuyn bit

  BO CO PHN TCH- CTCP XY DNG S 3 (VC3-HNX)

 • 2 Cng ty c phn Xy dng s 3 (VC3)

  21.09.2016

  Bo co chi tit 21/09/2016

  Khuyn ngh Mua

  Gi mc tiu (VND) 40.000-42.000

  Tim nng tng gi >20%

  C tc bng tin 20% 2.000 ng

  Li sut c tc 5%

  TRIN VNG KINH DOANH LC QUAN

  Cng ty c phn xy dng s 3 (VC3) tin thn l mt doanh nghip thuc s hu ca Nh nc. Sau qu trnh ti c cu khi VCG tin hnh thoi vn v xut hin nhm c ng mi vi nng ct l CTCP Thng mi u t Bt ng sn An Pht (APRest). S thay i ny mang li sc sng mi cho VC3. Cng ty nhanh chng thay i chin lc kinh doanh theo hng tng bc n nh v ti chnh, v hot ng kinh doanh khi sc. Ngoi ra, li th ca VC3 l mt doanh nghip xy lp nhng li c qu t rt ln v cng ty xy dng cc phng n khai thc kh thi nhm mang li hiu qu ln nht cho trong nm 2016 v cc nm tip theo.

  LUN IM U T

  L doanh nghip c kinh nghim xy dng, u t lu nm trong ngnh v hng li trc tip t s phc hi ca th trng BS. Vi b dy kinh nghim trong lnh vc xy dng, cng ty lin tc i mi cng ngh, p dng cc phng php thi cng tin tin trn th gii, u t nng cao nng lc xy dng, Vinaconex 3 ang tr thnh mt trong nhng Cng ty c y tim lc cnh tranh lnh mnh vi cc cng ty trong ngnh v lnh vc xy dng, u t kinh doanh khu th, nh , vn phng cao cp. T khi thnh lp, Cng ty tham gia thi cng v hon thnh nhiu cng trnh xy dng dn dng, cng nghip, h tng k thut, giao thng.... trong phm vi c nc v c trao nhiu danh hiu cht lng cao ca ngnh xy dng.

  Kinh doanh Bt ng sn l hot ng ct li ca Cng ty vi qu d n bt ng sn nhiu tim nng. Kinh doanh Bt ng sn l hot ng ct li ca Cng ty trong nhng nm qua. Mng kinh doanh Bt ng sn ang c s tng trng cao, t t trng 0% nm 2004, n nm 2015 l 65% tng doanh thu, v 6 thng u nm 2006 l 82,7% tng doanh thu. Trong nhng nm tip theo lnh vc ny s ng gp 70- 80% doanh thu v ng gp phn ln li nhun cho Cng ty.

  Hin nay Cng ty v s trin khai thc hin mt s d n kinh doanh pht trin nh, khai thc v u t kinh doanh cc ch c quy m ln nh D n 310 Minh Khai, D n Trung Vn, D n khu dn c s 5 Phan nh Phng, Thi Nguyn, d n Khu dn c Ph Yn- Thi Nguyn, d n siu th vn phng cho thu - 389 La Thnh, H NiQu d n bt ng sn tp trung phn ln ti cc tnh min Bc nh H Ni, Thi Nguyn, Thi Bnh, y cng l khu vc m s pht trin cc KCN din ra mnh m, thu ht s lng lao ng ln, l vng kinh t trng im. V vy, nhu cu nh trong v xung quanh khu vc thnh ph rt tim nng v s tip tc tng cao, c bit t i tng cng nhn, ngi lao ng, ngi c thu nhp trung bnh v n nh.

  Chin lc kinh doanh linh hot tp trung vo th trng ngch m cng ty c th mnh. S xut hin ca APRest sau khi mua li ton b s c phiu m Tng CTCP Xut nhp khu v Xy dng Vit Nam (VCG) nm gi gip VC3 c bc tng trng n tng v kt qu kinh doanh. Cng ty nhanh chng thay i chin lc kinh doanh theo hng tng bc n nh v ti chnh, tp trung vo lnh vc ct li l bt ng sn. Song song vi , cng ty cng ang trin khai hot ng M&A tp trung vo c doanh nghip cng ngnh, nh hng to lp m hnh Holding trong VC3 l trung tm vi v tinh l cc cng ty con h tr cho nhau

  ng ch , VC3 cng b Ngh quyt HQT v vic ng phng n u t c phn Cng ty c phn vt liu xy dng H Ni (CMC H Ni). Theo , VC3 d kin s mua ti a 5,7 triu c phiu, tng ng chim 95% vn iu l ca CMC H Ni. Khong gi mua hp l d kin ti a 35.000 ng/CP. Sau thng v M&A ny, CMC H Hi s tr thnh cng ty con ca VC3. Vi li th qu t kh ln ca CMC H Ni ti cc v tr c a nh Hng B, B Triu, Khm Thin, Ct Linh, Thy khus gp phn gip VC3 gia tng li th v qu t v gip cng ty d dng trin khai thm cc d n mi trong thi gian ti.

  Nm 2016, Cng ty xc nh tp trung vo cng tc thu tin ca khch hng ti cc cng trnh hon thnh ( khong 330 t ng ) cng c v n nh nng lc ti chnh, ng thi y mnh trin khai tm kim cc d n c tnh hiu qu cao. Trong trung v di hn, hin lc kinh doanh chnh ca Cng ty tip tc tp trung m rng hot ng u t kinh doanh BDS cn h v xy dng cng nghip.

  Kt qu kinh doanh tip tc khi sc. Qu 2/2016 li gp i nh li nhun t Bt ng sn Doanh thu thun qu 2 ca cng ty t gn 145 t ng tng 4,7% so vi cng k nm ngoi. Kt qu, li nhun sau thu t 11,6 t ng tng 95,6% so vi cng k nm 2015. Ly k 6 thng u nm 2016, VC3 t hn 208,5 t ng doanh thu thun tng nh so vi cng k v 20,12 t ng li nhun sau thu tng 112% so vi cng k nm 2015. K hoch kinh doanh 2016: Cng ty t k hoch vi doanh thu v li nhun sau thu ln lt l 504,24 t ng v 60,02 t ng. Trong , ngun thu bt ng sn nm nay k vng s tng trng so vi 2015 khi ghi nhn doanh thu v li nhun t d n Trung Vn ( C th, theo

  Bin ng gi c phiu 6 thng

  Thng tin c phiu, ngy 20/09/2016

  Gi hin ti (VND) 33.100

  S lng CP nim yt 21.999.742

  Vn iu l (t VND) 219,99

  Vn ha TT(t VND) 728,19

  Khong gi 52 tun (VND) 18.500-69.100

  % s hu nc ngoi 0,39%

  % gii hn s hu NN 49%

  Ch s ti chnh:

  Ch tiu 2013 2014 2015

  EPS (vnd) 1.181 2.215 2.148

  BVPS (vnd) 25.575 26.587 12.115

  C tc (vnd) 1.000 1.000 1.500

  ROA(%) 1,20% 1,40% 3,50%

  ROE(%) 7,20% 8,30% 17,7%

  Hot ng kinh doanh chnh

  Ngnh ngh kinh doanh chnh l xy lp cc cng trnh dn dng, cng nghip, bu in, cc cng trnh thu li giao thng ng b, xy dng v kinh doanh nh, cho thu vn phng, kinh doanh bt ng sn, khch sn, du lch. Bn cnh , cng ty sn xut, kinh doanh vt liu xy dng , t vn u t xy dng, sn xut kinh doanh g hng tiu dung, kinh doanh xut nhp khu th cng m ngh, hng nng lm thu sn, hng tiu dng.

  Ngun: MBS tng hp

  http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-VC3-1.chn

 • 3 Cng ty c phn Xy dng s 3 (VC3)

  21.09.2016

  chia s t doanh nghip: to nh CT1 hoch ton li nhun khong 25 t ng v CT2 khong 50 t ng. y l c s chng ti k vng VC3 s hon thnh k hoch kinh doanh ra.

  C cu ti chnh lnh mnh, p lc li vay thp. Cng ty c ngun vn kinh doanh ln, tnh n nay vn iu l ca cng ty l gn 220 t ng, lu chuyn tin t hot ng kinh doanh mc 143,6 t ng. Ngoi ra vic ng trc tin ca nh u t cho cc d n bt ng sn v kh nng thu ht vn t cc i tc chin lc l li th ln gip cng ty lun m bo vn cho hot ng, gim thiu chi ph s dng vn, nng cao ng k hiu qu hot ng sn xut kinh doanh. Tnh n 30/06/2016, tin v tng ng tin ca VC3 l 381,69 t ng ( trong , cc khon tin gi c k hn di 3 thng ti cc ngn hng l 193,6 t ng). Cng ty s dng t l n by mc thp, tng n vay ch l hn 60 t ng.

  NH GI

  Chng ti lc quan VC3 s t c mc tiu ra trong nm 2016 khi doanh nghip tip tc hoch ton cc d n bt ng sn. Vi nng lc, kinh nghim tch ly trong thi gian qua chng ti cho rng VC3 s tn dng tt c hi trn. Theo thng tin chia s t pha doanh nghip, li nhun sau thu nm 2016 d kin t khong 72-76 t ng tng khong 70% so vi thc hin nm 2015, EPS forward 2016 t khong 3.300- 3.500 ng/cp.

  VC3 l c phiu tim nng c kh nng sinh li n nh v ri ro ti chnh thp. ng ch , trong nm 2016, cng ty d kin s thu v 75 t ng li nhun t d n CT1, CT2 Trung Vn, do VC3 c kh nng s t bin trong ngn hn.

  C phiu VC3 ang giao dch mc P/E l 13,63 ln, thp hn so vi P/E th trng (14 ln) v P/E cc doanh nghip thuc nhm ngnh bt ng sn (16 ln). Mc P/E forward nm 2016 khong 12-13 ln, gi hp l i vi c phiu VC3 khong 40.000-42.000 ng/cp. Chng ti khuyn ngh nh u t mua v nm gi c phiu vi mc tiu TRUNG & DI HN.

  RI RO DOANH NGHIP

  Th trng Bt ng sn mc d c khi sc tr li nhng vn cn tim n nhiu ri ro, chnh sch ti kha ni chung v chnh sch tn dng i vi lnh vc bt ng sn ni ring c kh nng b tht cht lm gim tnh thanh khon, nh hng n vic huy ng vn t cc khch hng, cng nh hiu qu kinh t ca cc d n.

  Cng ty c n phi thu ca khch hng cng thng mc cao. Do bin ng v li sut s nh hng nhiu n hiu qu sn xut kinh doanh ca Cng ty.

  Hin ti, gi c phiu VC3 ang c th trng nh gi ng vi kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip, vi mc nh gi P/E khong gn 14 ln tng i cao i vi mt doanh nghip c tc tng trng trung bnh v doanh thu v li nhun trong nhng nm gn y.

 • 4 Cng ty c phn Xy dng s 3 (VC3)

  21.09.2016

  1.Trin vng ngnh Bt ng sn

  1.1 Din bin th trng Bt ng sn trong 6 thng u nm

  Hng lot d n ln m bn vi sn phm a dng v chnh sch h tr ti chnh hp dn

  Th trng bt ng sn trong 6 thng u nm 2016 ghi nhn nhiu thng tin v din bin tch cc so vi cng k nm 2015. Nhiu d n Bt ng sn mi c trin khai ca cc i gia nh Vingroup, Novaland, Ph M Hng bn cnh cc n v pht trin khc nh t Xanh, Vinaconex, An Gia, Hng Thnh, Sacomreal, Pht t. Phn ln d n m bn c v tr c a nn thu ht kh tt s quan tm ca khch hng. C cu sn phm cng a dng v ph hp vi th yu ca khch hng hn.

  Bn cnh sn phm mi, ch u t cng xy dng nhng phng n chin lc nh hnh thc cam kt li nhun t cho thu c nh t 8 10% trong 1 khong thi gian nht nh (2 5 nm), thanh ton 15 30% cho n khi nhn nh hoc cam kt cho thu cng vi chnh sch n hn trong 2 nm. Nhng yu t ny v ang gip th trng ghi nhn kt qu lc quan trong 6 thng u nm 2016.

  S lng cn h tiu th duy tr mc cao, lng hng tn kho bt ng sn gim.

  Trong na u nm 2016, theo thng k ca B xy dng ti H Ni c khong 7.800 giao dch thnh cng, ti TP.HCM c khong 7.500 giao dch thnh cng.

  ng ch , trong 6 thng u nm 2016, tn kho bt ng sn trn c nc gim 13.400 t ng, tng ng 26,33%, a tng gi tr tn kho bt ng sn ton quc tnh n cui thng 6/2016 xung cn khong 37.489 t ng. Gi tr ny gim 1.935 t ng so vi cng k nm trc v gim gn mt na so vi gn 2 nm trc (khong 74.000 t ng vo thng 12/2014).

  Ti th trng H Ni, gi tr tn kho bt ng sn hin cn khong 5.888 t ng, gim 858

  t ng so vi thi im kt thc thng 12/2015, gim gn 13%. Trong , tn kho cn h chung c gim mnh, ch cn khong 171 cn, tng ng 191 t ng, tn kho nh thp tng vn cn nhiu vi 1.939 cn, c gi tr khong 5.697 t ng.

  Ti th trng Thnh ph H Ch Minh, gi tr tn kho bt ng vn cao hn H Ni mc

  6.815 t ng. Theo nh gi ca Cc Qun l Nh v Th trng Bt ng sn, mc d gi tr tn kho vn cao nhng t l gim kh ln, gim 3.292 t ng, tng ng 33% so vi thi im kt thc nm 2015. Gi tr tn kho cao nht ti TP.HCM nm phn khc chung c vi 2.588 cn, tng ng 4.406 t ng, tip n l t nn nh 264.629 m2, xp x 1.203 t ng, nh thp tng 275 cn, tng ng 770 t ng, thp nht l tn kho t nn thng mi vi 34.318 m2, tng ng 437 t ng. ( ngun Savills)

  Biu : T trng giao dch theo phn khc cn h theo tng nm

  Ngun: CBRE Vit Nam

  0%