Click here to load reader

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina · Web view Elektroniskam variantam jābūt savietojamam ar MS Word formātiem BSA esošā versijā. Atstarpes titullapai un visam lapam:

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina · Web view Elektroniskam variantam jābūt...

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skola

Saskaņots:

Apstiprināts

BSA zinātniskā darba prorektors prof. I.Stecenko ___________________

Senāta sēdē

2012.gadā 29. augustā

2012.gada ____________ septembri

Protokola Nr.

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skola

2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Datordizains

Studiju programma:

Datordizains;

Kurss :

3;

Semestris :

5;

Kursa darbs (dif./iesk) saraksts: .... studenti

asoc. prof. M.Kopeikins

Disciplīnas saturiskais konteksts : mājas lapas (interneta vietnes) projektēšana

mājas lapas (interneta vietnes) stilistikas projekts

kā vizuālas komunikācijas nēsējs,

estētiskais objekts, kultūras objekts,

emocionālo līdzsvaru ietekmējošais objekts.

tēma (nosacīta, paraugs):

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas

identifikācijas stila un to elementu

a. zīmola (logo), lietvedības elementu,

b. mājas lapas stilistikas,

c. reklāmas elementu

izstrāde.

Paraugi: labs apjoms un limenis/Nikra/identifikacijas

elementi/ www.nikra.stilistika)

STUDIJU KURSA APRAKSTS

pilnā laikā nepilnā laikā

Kursa apjoms:

dienas nod. vakara nod. neklātienes nod.

kredītpunkti:

2

2

2

kontaktstundas: teorijā

16

16

8

praktiskie vingrinjumi 8

4

4

konsultācijas

8

8

4

planšetes, min: 5 (300 x 300 mm, 300 x 600 mm)

izpild. tehnika: krāsaina izdruka (prints)

teorētiskā daļa, min:

30 lpp A4 autora teksts (40 000 zīmes) bez citējamas vielas

+ citējama viela ne vairāk, kā 25% no kopīgā teorētiskās daļas apjoma

+ ilustratīvais materials (pielikumi – tabulas, shēmas, cits materiāls)

+ diplomdarba struktūras elementi (titullapa, anotācijas, satura rādītājs)

Kursa ilgums:

1

1

1 sem.

Periods:

5. 5. 5. sem.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: ievads specialitātē,

mākslas stili, inženieru psiholoģija, ergonomika, stilu analīze, vide un vizuālā komunikācija,

datortehnoloģijas projektēšanā: vektorgrafikas redaktori (CorelDraw, FreeHand, Adobe Illustrator),

rastra/piksel grafikas red. (Adobe Photoshop), WEB -projektēšanas tehn., krāsu mācība, kompozīcija,

zīmēšana: pamati, konstruktīvā, projektēšanas pamati, grafika, fotomāksla: pamati.

Prasības kredīta iegūšanai:

Praktisko nodarbību apmeklēšaana, izpildīti praktiskie darbi.

Pārbaudījumi semestra laikā:

Starpskates.

Pārbaudījuma veids

kursa noslgumā:

Kursa darba aizstavēšana

kursa darbu vadītāju un tēmu virzienu saraksts

docētājs

tēmu virziens

funkcijas

BSA profesors, hum. zin. maģ.

M.Kopeikins

reklāma, interjers, web

–vad. / recenz. / kons.

[email protected]

BSA doc., izgl. zin. maģ. mākslā

I.Kopeikina

reklāma, interjers, web

–vad. / recenz. / kons.

[email protected]

BSA asist. maģ. dig.viz.

A.Bogdalova

reklāma, web

–vad. / kons.

[email protected]

BSA asoc.prof. v.i., dr. sc. ing.

J.Timoščenko interneta vietnes, web

–vad. / kons.

[email protected]

Kursa darba vadītāja pienākumos un funkcijās ietilpst:

1. rekomendēt studentam korektu kursa darba tēmas formulējumu;

2. kontrolēt kursa darba materiālu (analogu) vākšanu, analīzi, salīdzinājumu un ietekmēt meklēšanas virzienu un lēmumu pieņemšanu;

3. novērot un koriģēt kursa darba izstrādes gaitu no konceptuālā risinājuma (skicēm) līdz nobeiguma stadijai (Kd apraksts, planšetes, maketi);

4. sekot kursa darba izstrādes kalendāra plāna izpildei;

5. kvalifikācijas darba vadītāji, saskaņojot ar metodisko komisiju, nozīmē un regulāri rīko starpskates un piedalas starpkontrolēs (30%, 60%, 90%, 100%), kurās vēro diplomandu kvalifikācijas darbu izstrāde un rezultātus.

visiem pienākumiem un funkcijam ir rekomendācijas raksturs

Kursa darba vadītāja pienākumos un funkcijās neietilpst:

1. studējošā grāmatisko kļūdu labojumi, tēmas formulēšana;

2. studiju kursu pamatu un satura skaidrošana, darba materiālu piegāde, salīdzinājumu rediģēšana, nedrikst aizliegt studējošam pieņemt lēmumu;

3. skiču, konstruktīvo, kompozicionālo, koloristisko, stilistisko risnājumu tehniskā labošana;

4. analogu, paraugu, konkurentu meklēšana, meklēšanas metodikas skaidrošana;

5. papildkonsultāciju sniegšana virs noteiktā limita (2 ak.st.).

studentu e-mail:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

studentu saraksts:

Nr.

uzvārds, vārds

Līg. Nr.

KD vadītājs

iesniegums

kompozīcija

tonalitāte

kolorits

eseja1

eseja2

tēma

30%

60%

90%

pielaišana

pielaišana aizstavēšanai

100%

aizstāvēšana

piezīmes

novērtējums

1

Aleksejeva

Anžela

RI1A532

prof. M.Kopeikins

“Zemgales optikas” veikala mājas lapas projekta vizualizācija

2

Bečs

3

Berica

Laura

RI1A510

prof. M.Kopeikins

Dizaineru savienības "Messthem" mājas lapas projekta vizualizācija

4

Berkova

Anna

RI1A425

prof. M.Kopeikins

++

Sieviešu apģērbu ražošanas firmas „Ciltskoks” mājas lapas projekta vizualizācija

5

Bule

Diāna

RI1A525

prof. M.Kopeikins

Zīmola „Oil tree” mājas lapas projekta vizualizācija

6

Cirša

7

Crivoj

8

Gluško

9

Dzeirana Ibragimova

Dzeirana Ibragimova

interneta vietnes projekta vizualizācija

10

Krauze

Juris

Doc.J.Timoščenko

++

Individuālā uzņēmēja mājas lapas nekur.lv projekta vizualizācija

11

Ļagušnika

12

Lapinska

Tatjana

RI1A434

prof. M.Kopeikins

Readme.com online bibliotēkas mājas lapas projekta vizualizācija

13

Purmalis

14

Šeluhins

15

Tradoslova

Anastasija

RI1A659

16

Trofimova

Marija Skarleta

RI1A500

Doc.J.Timoščenko

++

Fotografu studijas interneta vietnes projekta vizualizācija

17

Vītiņa

Ieva

RI1A599

prof. M.Kopeikins

Rūjienas pilsētas spēciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” mājas lapas projekta vizualizācija

18

Zalesnaja

19

Zamislovs

20

Zlotņikova

Marija

RI1A402

asoc.prof. I.Kopeikina

Fotogrāfa Marinas Ignatjevas mājas lapas projekta vizualizācija

21

Žoltikova

Studentiem obligāti ir jāsūt iesniegumu elektroniskā formā: MSWord dokuments uz e-mail [email protected]!

nosacītais kalendārais plāns

3./4.mācību gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6./8. semestris

ak. parādu kārtošana,

Pa