Bài Tập Thiết Kế Cầu Thép f2

Embed Size (px)

Citation preview

BI TP THIT K CU THP F2 GII THIU V CU LONG BIN

Nhm 2 : - L Vn Ton MSV: 0914420 - Hong Cng V MSV: 1015295 - ng Hiu L MSV:8810028

MC LC

Phn I: Gii thiu chung v cu Long Bin...21- Lch s cu Long Bin22- V tr cu Long BinPhn II: Cu to cu Long Bin.1- Cu to chung2- H mt cu.a- Mt cu.b- H dm dcc- H dm ngangd- Lin kt gia dm dc vi dm ngang..3- Dn ch..a- Chiu cao dn ch.b- Tit din cc thanh dn ch..4- Cu to nt dn.5- Khung cng cu.6- Gi cu.. Phn III: Kt lun.1- Vai tr2- ngha.3- Hin trng hin nay..

Phn I - Gii thiu chung v cu Long Bin1- Lch s cu Long Bin: -Cu Long Bin c khi cng xy dng vo nm 1898 v hon Thnh nm 1092.Do mt kin trc s ngi php thit k - t tn lcu Doumer theo tn caTon quyn ng DngPaul Doumer. dn gian gi l cu Song Ci hay cu B -Chiu di ton cu l gn 3000m,trong phn dn thp di 1860m.cu gm 20 b tr xy v m gm 19 nhp dm thp v ng dn xy bng .Cu c 1 ln ng st v v 2 ln xe th s.cu nng 17 nghn tn -cu l kt qu ca cuc khai thc thuc a ln th nht -S b v qu trnh lch s ca cu Long Bin: + Sau nm 1945: cu c i tn thnh cu Long Bin,cu c 1 tuyn ng st chy gia,2 bn l ng t,hnh lang ngoi cng dnh cho ngi i b +Cu Long Bin thi k chng M: cu ch thnh mc tiu nm bom ca quc M gy nhiu h hng ln,t cui nm bom vo nm 1972

2- V tr cu Long Bin: - V tr c chn xy cu ng ngay v tr m chic tu ca Php n sng bn vo Quan Chng v Ca bc trc -Cu c v tr c bit quan trng,l huyt mch giao thng gia h ni V mt s tnh min bc,t khc ng st u tin ca tuyn ng St xuyn ng dng -Cu Long Bin c bc qua sng Hng ti bn B huyn Gia Lm

Phn II Cu to cu Long Bin Bn v thit k cu Long Bin lu ti trung tm LTQG 1 1. Cu to chung:-Kt cu nhp : cu Long Bin c thit k dng cu dn thp nhp mt tha c chiu di nhp gia L = 107.5m, chiu di nhp eo Gia di L =52.5m, nhp bin L = 75m

Nhp hng nhp eo nhp hng

2. H mt cua. Mt cu- Cu bao gm 1 ln ng st chy gia,2 bn l ng dnh cho xe c gii v ng i b.ng cho cc loi xe l 1.6m :

Phn ng cho ngi i b l 0.4m:

- Mt cu ng st thuc loi mt cu c t vt g t trc tip ln dm dc

Khe co gin hu nh hng hc trn ton b cu:

H thng thot nc :

b. H dm dc: Dm dc l cc dm mt ct ch I c to thnh t cc thp tm lin kt vi cc thp ch L bng inh tn+ cc dm dc c k trn cc dm ngang v trc tip phn mt cu bng bn b tng ct thp ln ng xe c gii v ngi i b:

+ cc dm dc trc tip phn t vt g trn ln ng dnh cho tu ha:

c. H dm ngang: Cc dm ngang c mt ct ch I c to thnh t thp tm ghp vi cc thp gc L bng lin kt inh tn

d. Lin kt gia dm dc v dm ngang:Lin kt gia dm dc v dm ngang l lin kt c cnh trn dm dc v dm ngang ngang mc thng qua lin kt bng inh tn ti bn nt

3. Dn cha. Chiu cao dn ch:

Mt ct ngang cc thanh ng dn ch l mt ct hnh hp c t hp t cc thp gc v thp bn bng lin kt inh tn

b. Tit din cc thanh dn ch: Cc thanh xin c cu to dng thanh ging

4. Cu to nt dn: Nt dn lin kt cng bng inh tn c cc thanh trc tip gn vo nhau Nt c bn chp

Nt c bn ring r

5. Khung cng cu:

6. Gi cu:- Gi ti m cu:

Gi ti tr cu:

Phn III- Kt lun

1- Vai tr: Giai on 1902 n trc nm 1945 n ng vai tr quan trng ca mng li giao thng gip thc dn php thc hin cng cuc khai thc thuc a ln th nht V cng nng kinh t - x hi th kh nh gi ht c gi tr to ln ca n trong s pht trin ca khng ring H Ni v cc vng ph cn, khng ch min Bc m c min Trung, min Nam, c bit l trong giai on rt di khi n l ci gch ni lin duy nht bng ng b v ng st ca phn cn li ca c nc vi Vit Nam pha Bc sng Hng v trong mt thi gian l c cc nc x hi ch ngha. Cu c v tr c bit quan trng,l huyt mch giao thng gia H Ni V mt s tnh min bc,t khc ng st u tin ca tuyn ng. 2- ngha: Cu Long Bin l cy cu gn lin vi lch s pht trin ca dn tc.Cu Long Bin chng kin 2 cuc khng chin ca dn tc,cng nh chng kin s chuyn mnh i ln ca th k t ngy thng nht t nc.cu long bin l mt biu tng ca th H Ni Cu Long Bin vo nhng ngy lch s thng 10 nm 1954 cng ghi du chn nhng tn lnh vin chinh Php rt qua xung Hi Phng vnh vin ri Vit Nam v n cho on qun chin thng tr v tip qun Th .

3- Hin trng: Cu Long Bin ang xung cp trm trng,du vt chin tranh cng vi vi kt cu chp v ca nhng ln sa cha trong chin tranh vn cn dn n tnh trng n mn din ra mnh m Hin ti thnh ph H Ni cng nh b Giao thng c nhiu k hoch tu sa,bo dng nh lm thm cc tr,dm tng cng.Nhng trong tng lai cn c k hoch trng tu ton din hn.

17