of 24 /24
LAT B D-S025 1 12 LATINSKI JEZIK osnovna razina L A T B LATB.25.HR.R.K1.24 LAT B D-S025.indd 1 4.5.2016. 11:50:39

B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjižica

Embed Size (px)

Text of B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjižica

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  1/24

  LAT B D-S025

  1

  12

  LATINSKI JEZIKosnovna razina

  LAT B

  LATB.25.HR.R.K1.24

  LAT B D-S025.indd 1 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  2/24

  LAT B D-S025

  2

  Latinski jezik

  99

  Pra

  znastranic

  a

  LAT B D-S025.indd 2 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  3/24

  LAT B D-S025

  3

  99

  OPE UPUTE

  Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.Ne okreite stranicu i ne rjeavajte zadatke dok to ne odobri deurni nastavnik.

  Nalijepite identifkacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobiliu sigurnosnoj vreici.

  Ispit traje 100 minuta bez stanke.

  Ispred svake skupine zadataka je uputa za rjeavanje. Pozorno je proitajte.

  Upotrebljavajte iskljuivo kemijsku olovku kojom se pie plavom ili crnom bojom.

  Piite itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.

  Ako pogrijeite u pisanju, pogreke stavite u zagrade, precrtajte ih i staviteskraeni potpis.

  Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.

  elimo Vam mnogo uspjeha!

  Ova ispitna knjiica ima 24 stranice, od toga 3 prazne.

  Ako ste pogrijeili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

  a) zadatak zatvorenoga tipa

  b) zadatak otvorenoga tipa

  Ispravno NeispravnoIspravak pogrenoga unosa

  Precrtan netoan odgovor u zagradama Toan odgovor

  (Marko Maruli) Petar Preradovi

  Skraeni potpis

  Skraeni potpisPrepisan toan odgovor

  LAT B D-S025.indd 3 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  4/24

  LAT B D-S025

  4

  02

  Latinski jezikUvodni dio

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  I. Zadatci viestrukoga izbora

  U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samoje jedan toan.Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.

  1. Kako se tradicionalnim izgovoromitarijeaemulatio?

  A.ajmulacioB.ajmulatioC.emulacioD.emulatio

  2. Requiem aeternam dona nobis, Domine.

  Kako glasi podcrtana rije u nominativu singulara?

  A. aeternusB. aeterna

  C. aeternisD. aeternum

  3. Da mi basia mille, deinde centum.

  Koji se brojevi pojavljuju u navedenome stihu?

  A. L, MB. M, DC. D, CD. M, C

  4. Hic tamen vivit.

  Kako glasi podcrtana rije u akuzativu plurala?

  A. haecB. hisC. hosD. has

  LAT B D-S025.indd 4 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  5/24

  LAT B D-S025

  5

  Latinski jezik

  02

  Uvodni dio

  A.

  B.

  C.

  D.

  5. Si tacuisses, philosophus mansisses.

  Kako glasi podcrtani oblik u indikativu perfekta aktivnoga?

  A. tacuistiB. tacuerisC. tactus esD. tactus sis

  LAT B D-S025.indd 5 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  6/24

  LAT B D-S025

  6

  Latinski jezikUvodni dio

  0

  2

  2

  bod

  0

  2

  2

  bod

  0

  2

  2

  bod

  02

  II. Zadatci kratkoga odgovora

  U sljedeim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom (rijeju ili s nekoliko rijei).Odgovore upiite samo na predvieno mjesto u ispitnoj knjiici.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

  6. Carmina Burana

  Na kojemu se slogu od kraja nalazi naglasak podcrtane rijei?

  __________________________________________________

  7. Non bene pro toto libertas venditur auro.

  Kako glasi podcrtana rije u superlativu?

  __________________________________________________

  8. Carpe diem!

  Kako glasi podcrtana rije u nominativu plurala?

  __________________________________________________

  LAT B D-S025.indd 6 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  7/24

  LAT B D-S025

  7

  Latinski jezikUvodni dio

  0

  2

  2

  bod

  02

  0

  2

  2

  bod

  III. Zadatci dopunjavanja

  U sljedeim zadatcima dopunite zadane reenice upisivanjem sadraja koji nedostaje.Odgovore upiite samo na predvieno mjesto u ispitnoj knjiici.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

  9. Neutra acies laeta ex__________ (is, ea, id) certamine abiit.

  Dopunite reenicu odgovarajuim oblikom rijei u zagradama.

  10. Proximis diebus habetur extra __________________ (urbs, sg.) senatus.

  Dopunite reenicu odgovarajuim oblikom rijei u zagradama.

  LAT B D-S025.indd 7 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  8/24

  LAT B D-S025

  8

  Latinski jezikUvodni dio

  0

  1

  2

  bod

  02

  0

  1

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  IV. Zadatci kratkoga odgovora

  U sljedeim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom (rijeju ili s nekoliko rijei).Odgovore upiite samo na predvieno mjesto u ispitnoj knjiici.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

  11. Dopunite rjeniki oblik glagola.

  nolo, _______________, _______________ = ne htjeti

  12. Napiite znaenje navedene rijei.

  caput, -itis, n. =_____________________________

  13. Pars pro toto.

  Kako glasi podcrtana rije u rjenikome obliku sa znaenjem?

  __________________________________________________

  14. Napiite antonim rijei brevis.

  __________________________________________________

  LAT B D-S025.indd 8 4.5.2016. 11:50:39

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  9/24

  LAT B D-S025

  9

  Latinski jezikUvodni dio

  0

  1

  2

  bod

  02

  15. Od kojelatinskeimenicedolazirije formiranje?

  Napiiteje urjenikomeoblikusaznaenjem.

  __________________________________________________

  LAT B D-S025.indd 9 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  10/24

  LAT B D-S025

  10

  Latinski jezikUvodni dio

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  V. Zadatci viestrukoga izbora

  U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samoje jedan toan.Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.

  16. Koja se od navedenih izreka moe upotrijebiti u opisivanju dvoline osobe?

  A. Hic Rhodus, hic salta!

  B. Nihil agenti dies longus est.

  C.Audiatur et altera pars.

  D. Mel in ore, fel in corde.

  17. Koja je rimska boica mrzila Herkula?

  A. DijanaB. JunonaC. MinervaD. Venera

  18. to znai izraz relata refero?

  A. provjerena informacijaB. prenosim kako sam uoC. ostavljam za kasnijeD. odgoeno predavanje

  19. Kako se naziva dio rimskih terma koji je sluio kao svlaionica?

  A. apoditerijB. atrijC. kaldarijD. tepidarij

  LAT B D-S025.indd 10 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  11/24

  LAT B D-S025

  11

  Latinski jezikUvodni dio

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  20. Koja se kratica upotrebljava kao oznaka da neto treba popraviti?

  A. add.

  B. etc.

  C. N. B.

  D. corr.

  LAT B D-S025.indd 11 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  12/24

  LAT B D-S025

  12

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  VI. Zadatci vezani uz tekst

  Skupina zadataka sadri trideset zadataka vezanih uz izvorni tekst. Zadatci su viestrukoga izbora,dopunjavanja i kratkoga odgovora. Rjeavajte ih na nain prethodno opisan u uputama u Uvodnomedijelu. Svaka reenica u tekstu oznaena je brojem. Uz svaki je zadatak iz razumijevanja tekstau zagradama naveden broj reenice na koju se taj zadatak odnosi. Na pitanja postavljena nalatinskome jeziku odgovorite na latinskome jeziku.

  Marcus Tullius Cicero, Orationes In VerremII, 4, 72

  (1) Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices, quod ab Aenea fugiente a Troia atque

  in haec loca veniente conditum esse demonstrant. (2) Itaque Segestani non solum perpetuasocietate atque amicitia, verum etiam cognatione se cum populo Romano coniunctos esse

  arbitrantur. (3) Hoc quondam oppidum, cum illa civitas cum Poenis suo nomine ac sua sponte

  bellaret, a Carthaginiensibus vi captum atque deletum est, omniaque quae ornamento urbi

  esse possent Carthaginem sunt ex illo loco deportata. (4) Fuit apud Segestanos ex aere

  Dianae simulacrum, cum summa atque antiquissima praeditum religione tum singulari opere

  articioque perfectum. (5) Hoc translatum Carthaginem locum tantum hominesque mutarat,

  religionem quidem pristinam conservabat; (6) nam propter eximiam pulchritudinem etiam

  hostibus digna, quam sanctissime colerent, videbatur.

  LAT B D-S025.indd 12 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  13/24

  LAT B D-S025

  13

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  Komentar:

  (1) Segesta, f. Segesta; pervetus, -eris prastar; demonstrare dokazivati

  (2) Segestani, m. stanovnici Segeste; perpetuus vjean; societas, f. savez;cognatio, f. srodstvo; arbitrari misliti

  (3) quondam = olim; Poeni, m. Kartaani; sua sponte svojevoljno; bellare ratovati;deportare odnijeti

  (4) simulacrum = statua; praeditus obdaren; religio, f. tovanje, potivanje;singularis, e izniman; articium = ars; percre = facre

  (5) mutarat = mutaverat; pristinus nekadanji

  (6) propter (+ akuz.) zbog; eximius izniman; pulchritudo, f ljepota.

  LAT B D-S025.indd 13 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  14/24

  LAT B D-S025

  14

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  0

  3

  2

  bod

  A.

  B.

  C.

  D.

  21. Ubi oppidum Segesta est? (v. 1)

  __________________________________________________

  22. Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices, quod ab Aenea fugiente aTroia atque in haec loca veniente conditum esse demonstrant.

  Kako glasi prijevod podcrtanoga dijela reenice? (v. 1)

  A. bjeei od EnejeB. bjeei prema EnejiC. koji je bjeao s EnejomD. od Eneje koji je bjeao

  23. Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices, quod ab Aenea fugiente aTroia atque in haec loca veniente conditum esse demonstrant.

  Na koju se rije u reenici odnosi podcrtana rije? (v. 1)

  A. SegestaB. SiciliaC.AeneaD. Troia

  LAT B D-S025.indd 14 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  15/24

  LAT B D-S025

  15

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  0

  3

  2

  bod

  A.

  B.

  C.

  D.

  24. Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices, quod ab Aenea fugiente a

  Troia atque in haec loca veniente conditum esse demonstrant.

  Na koju se rije u reenici odnosi podcrtana rije? (v. 1)

  A. oppidumB. pervetusC. SiciliaD. Troia

  25. Quis se cum populo Romano coniunctum esse arbitratur?(v. 2)

  __________________________________________________

  26. Itaque Segestani non solum perpetua societate atque amicitia, verum etiamcognatione se cum populo Romano coniunctos esse arbitrantur.

  Kako glasi prijevod podcrtanoga dijela reenice? (v. 2)

  A. kad je rimski narodB. s rimskim narodomC. premda je rimski narod

  D. pred rimskim narodom

  LAT B D-S025.indd 15 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  16/24

  LAT B D-S025

  16

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  27. Hoc quondam oppidum, cum illa civitas cum Poenis suo nomine ac sua sponte bellaret,

  a Carthaginiensibus vi captum atque deletum est, omniaque quae ornamento urbi essepossent Carthaginem sunt ex illo loco deportata.

  Kako glasi prijevod podcrtanoga dijela reenice? (v. 3)

  A. ratujui s onim gradomB. ratuje s onim gradomC. kad je onaj grad ratovaoD. zarativi s onim gradom

  28. Hoc quondam oppidum, cum illa civitas cum Poenis suo nomine ac sua sponte bellaret,a Carthaginiensibus vi captum atque deletum est, omniaque quae ornamento urbi esse

  possent Carthaginem sunt ex illo loco deportata.

  Kako glasi prijevod podcrtanoga dijela reenice? (v. 3)

  A. i svi su donijeli ono na mjestoB. i svi su odnijeli ono s mjestaC. i sve je doneseno na ono mjestoD. i sve je odneseno s onoga mjesta

  LAT B D-S025.indd 16 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  17/24

  LAT B D-S025

  17

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  0

  3

  2

  bod

  A.

  B.

  C.

  D.

  29. Fuit apud Segestanos ex aere Dianae simulacrum, cum summa atque

  antiquissima praeditum religione tum singulari opere articioque perfectum.

  Na koju se rije odnosi podcrtani pridjev? (v. 4)

  A. na mjedB. na DijanuC. na kipD. na tovanje

  30. Cuius simulacrum apud Segestanos fuit? (v. 4)

  __________________________________________________

  31. Fuit apud Segestanos ex aere Dianae simulacrum, cum summa atqueantiquissima praeditum religione tum singulari opere articioque perfectum.

  Kako glasi prijevod podcrtanoga dijela reenice? (v. 4)

  A. inei djelo iznimno umjenimB. uinio je djelo iznimno umjenimC. nainivi iznimnim radom i umijeemD. nainjen iznimnim radom i umijeem

  LAT B D-S025.indd 17 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  18/24

  LAT B D-S025

  18

  02

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  32. Hoc translatum Carthaginem locum tantum hominesque mutarat,

  religionem quidem pristinam conservabat;

  Na koju se rije odnosi podcrtani pridjev? (v. 5)

  A. na KartaguB. na mjestoC. na ljudeD. na tovanje

  33. Hoc translatum Carthaginem locum tantum hominesque mutarat,religionem quidem pristinam conservabat;

  to proizlazi iz navedene reenice? (v. 5)

  A. Kip je ostao na mjestu.

  B. Kip su tovali isti ljudi.C. Kip su odnijeli u Kartagu.D. Kip se nije sauvao.

  LAT B D-S025.indd 18 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  19/24

  LAT B D-S025

  19

  Latinski jezik

  02

  Zadatci vezani uz tekst

  0

  2

  2

  bod

  0

  2

  2

  bod

  0

  3

  2

  bod

  A.

  B.

  C.

  D.

  34. nam propter eximiam pulchritudinem etiam hostibus digna, quam sanctissime colerent,

  videbatur.

  to je prema navedenoj reenici iznimno? (v. 6)

  A. neprijateljB. dostojanstvoC. svetostD. ljepota

  35. nam propter eximiam pulchritudinem etiam hostibus digna, quam sanctissimecolerent, videbatur.

  Tko je prema navedenoj reenici takoer kipu iskazivao tovanje? (v. 6)

  __________________________________________________

  36. ... quod ab Aenea fugiente a Troia atque in haec loca veniente conditum essedemonstrant.

  to je podcrtana sintagma po funkciji u reenici?

  __________________________________________________

  37. ...quod ab Aenea fugiente a Troia atque in haec loca veniente conditum essedemonstrant.

  Kako glasi podcrtani oblik u aktivu?

  __________________________________________________

  LAT B D-S025.indd 19 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  20/24

  LAT B D-S025

  20

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  0

  2

  2

  bod

  0

  2

  2

  bod

  0

  2

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  38. ...a Carthaginiensibus vi captum atque deletum est, ...

  Kako glasi podcrtana rije u nominativu?

  __________________________________________________

  39. ...omniaque quae ornamento urbi esse possent Carthaginem suntex illo loco deportata.

  Kako glasi podcrtana sintagma u pluralu?

  __________________________________________________

  40. nam propter eximiam pulchritudinem etiam hostibus digna, quamsanctissime colerent, videbatur.

  Kako glasi podcrtani prilog u komparativu?

  __________________________________________________

  41. Napiite u rjenikome obliku sa znaenjem glagol ija je sloenica glagol transfero.

  __________________________________________________

  42. Napiiteurjenikomeoblikulatinskurije kojaznaiime.

  __________________________________________________

  LAT B D-S025.indd 20 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  21/24

  LAT B D-S025

  21

  Latinski jezik

  02

  Zadatci vezani uz tekst

  0

  1

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  0

  1

  2

  bod

  A.

  B.

  C.

  D.

  43. Od kojegalatinskogaglagoladolazirije mutiranje?

  Napiite glagol u rjenikome obliku.

  __________________________________________________

  44. Tijekom kojih su ratova Rimljani zauzeli Siciliju?

  __________________________________________________

  45. Napiite grko ime boice Dijane.

  __________________________________________________

  46. Napiite drugo ime za Kartaane.

  __________________________________________________

  47. Koji je mitski junak nakon brodoloma dospio u Kartagu?

  A. EnejaB. HerkulC. JazonD. Turno

  LAT B D-S025.indd 21 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  22/24

  LAT B D-S025

  22

  Latinski jezikZadatci vezani uz tekst

  02

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  48. ijih je kolonija na Siciliji bilo najvie prije rimskoga osvajanja?

  A. grkih i etruanskihB. etruanskih i kartakihC. grkih i kartakihD. grkih i latinskih

  49. Komu se pripisuje izreka Noli turbare circulos meos?

  A.Arhimedu

  B. DemostenuC. PitagoriD. Talesu

  50. Koji se od navedenih gradova nalazi na Siciliji?

  A. KanaB. BrundizijC. SaguntD. Sirakuza

  LAT B D-S025.indd 22 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  23/24

  LAT B D-S025

  23

  Latinski jezik

  99

  Pra

  znastrani

  ca

  LAT B D-S025.indd 23 4.5.2016. 11:50:40

 • 7/26/2019 B Razina Latinski Jezik Ispitna Knjiica

  24/24

  LAT B D-S025

  Latinski jezik

  99

  Pra

  znastrani

  ca