18
ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ

ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ

Page 2: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte
Page 3: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� ZLOČIN� UČINILAC

ŽRTVA� ŽRTVA� KRIMINALITET� REAKCIJA DRUŠTVA NA ZLOČIN

Page 4: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� ZLOČIN

-pojedinačno kriminalno ponašanje (činjenje ili

� KRIMINALITET

-ukupnost svih zločina u određenom (činjenje ili

nečinjenje)-akt kojim se krši krivični zakon

određenom vremenu i prostoru

-deli se na primarni i sekundarni

Page 5: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� PRIMARNI-vršenje krivičnog dela prvi put-pojavljivanje pred organima formalne

� SEKUNDARNI-ponovno vršenje krivičnog dela-ponovno pojavljivanje pred organima formalne

socijalne kontrole prvi put

pojavljivanje pred organima formalne socijalne kontrole

Page 6: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� Kršenje norme društvenog ponašanja na koju se reaguje neformalno

� Može biti primarna i sekundarna� Primarna-kršenje norme po prvi put � Sekundarna-ponašanje devijanta čiji su život i � Sekundarna-ponašanje devijanta čiji su život i

identitet određeni kršenjem normi društvenog ponašanja

� Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija

Page 7: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela – delikata

� Delikte proučava kazneno pravo koje je šire u � Delikte proučava kazneno pravo koje je šire u odnosu na krivično pravo

� Krivično pravo se bavi isključivo krivičnim delima

Page 8: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� PREKRŠAJI-protivpravna ponašanja kojima se vređa javni

poredak� PRIVREDNI PRESTUPI-delikti kojima se krše pravila o poslovanju -delikti kojima se krše pravila o poslovanju

privrednih subjekata� DISCIPLINSKE KRIVICE

Page 9: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� Maloletnička delinkvencija u užem smislu(vršenje krivičnih dela od strane maloletnika)

� Maloletnička delinkvencija u širem smislu-sitna kažnjiva dela mladih (opijanje, skitnja, -sitna kažnjiva dela mladih (opijanje, skitnja, neposlušnost, bežanje iz škole)� Preddelinkvencija

Page 10: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� KRIMINALAC-lice koje karakteriše kriminalna karijera-vrši delo po navici, tendenciji, stalno

� PRESTUPNIK-lice čije je delo plod situacionih činilaca-obično ne ponavljaju delotendenciji, stalno ponavljaju delo

Page 11: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� INDIVIDUALNA (KRIMINOGENEZA)

-proces nastajanja kriminalca-završava se u momentu izvršenja

� SOCIJALNA

-označavanje nečijeg ponašanja kao kriminalnog od strane nadležnih momentu izvršenja

krivičnog delastrane nadležnih organa krivičnog progona

-završava se donošenjem pravnosnažne osuđujuće presude

Page 12: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� OSOBA� ORGANIZACIJA

PRAVNI POREDAK� PRAVNI POREDAK

Page 13: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� UGROŽAVANJE� POVREDA

UNIŠTENJE� UNIŠTENJE

Page 14: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� PROCES U KOME NEKO ILI NEŠTO POSTAJE ŽRTVA

� ZAVRŠAVA SE VRŠENJEM ZLOČINA � ZAVRŠAVA SE VRŠENJEM ZLOČINA

Page 15: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� Ukupnost kriminalnih viktimizacija u određenom vremenu i prostoru

-u najvećoj meri poklapa se s kriminalitetom-u najvećoj meri poklapa se s kriminalitetom

Page 16: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� NEFORMALNA SOCIJALNA KONTROLA

-skup mera (podsmeh, kritika,

� FORMALNA SOCIJALNA KONTROLA

-delatnost zvaničnih organa krivičnog (podsmeh, kritika,

savet) kojima društvo svoje članove podstiče na konformizam

organa krivičnog progona koji odgovarajuće zakonske norme tumače i primenjuju

Page 17: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte

� POLICIJA� TUŽILAŠTVO � SUDOVI

ZATVORSKE USTANOVE� ZATVORSKE USTANOVE

Page 18: ASISTENT ALEKSANDRA ILIĆ - Fakultet bezbednosti POJMOVI U... · Socijalnom devijacijom bavi se socijalna patologija . Ukupnost u pravnom sistemu zabranjenih dela –delikata Delikte