of 16 /16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901001 Amita Panday Rajkumar Panday Rajapur 1205 2 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901002 Anita Singh Kuber Singh Ramnagar 1035 3 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901003 Anjani Devi Khilodhar Ram Parhlada 1065 4 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901004 Anjani Devi Dileram Verma Utmapur 1115 5 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901005 Anjani Devi Prabhudayal Mohraniya 1090 6 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901006 Anjani Devi Ghanshyam Panday Akara 1235 7 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901007 Anju Mishra Aswani Kumar Pachdeuri Mafi 1172 8 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901008 Annpurna Devi NA Purkhipur dihwa 1065 9 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901009 Archana Devi Suresh Kumar Shukla Auriya tikai 1055 10 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901010 Archana Panday Praveen Mishra Akghrawa 1150 11 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901011 Archana Shukla Vijay Kumar Shukla Katar 1035 12 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901012 Archana Tiwari Om Parkash Raghunathpur 1050 13 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901013 Arti Mishra Ram ji Mishra Hadilla 1012 14 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901014 Asha Gupta Harish Kumar Gilaula 1080 15 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901015 Asha Kashyap Bechuram Gilauli 1165 16 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901016 Asha Singh Ajay Pal Singh Vijaypur sisawa 1058 17 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901017 Atya Devi Anil Kumar Shukla Dikra 1082 18 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901018 Bandna Mishra Prem Kumar Mishra Raghunathpur 1085 19 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901019 Bittu Devi Kamlesh Rajapur 1090 20 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901020 Chama Shukla Rakesh Shukla Bhikharipur Masadi 1110 21 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901021 Champa Devi Satyadev Pathak Rampur Tribhuwna 1038 22 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901022 Chandrawati Devi Ramujagar Damawa 1040 23 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901023 Gayana Devi Gurudayal Lakhna 1082 24 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901024 Gayatri Devi Udai Raj Mishra Rampur paida 1060 25 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901025 Gayatri Devi Chandrika Parshad Dikra 1087 26 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901026 Geeta Devi Basudev Tiwari Belwakhatid 1025 27 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901027 Geeta Devi Tribhuwan Lal Mohraniya 1120 28 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901028 Geeta Devi Ender Dev Tiwari Emaliya Naryan 1125 29 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901029 Geeta Panday Sipahilal Panday Singhaniya 1075 30 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901030 Girjesh Kumari Satya Dev Shukla Subikha 1105 31 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901031 Guddi Rani Keshri Kumar Gutuhru 1170 32 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901032 Gudiya Singh Lallan Singh Gilaula 1055 33 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901033 Jamurta Devi Bhagat Ram Kalyanpur 1028 34 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901034 Jamwanti Devi Subaschan Michra Tikaraladad 1058 35 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901035 Kamini Devi Sarad Kumar Naryanpur 1180 36 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901036 Kamla Devi Bajrangi Lakhna 1088 37 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901037 Kamla Devi Dharam Raj Panday Gohaniya 1085 38 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901038 Kamlesh Gupta Shiv Kumar Gupta Pachdeuri Mafi 1225 39 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901039 Kamleswari Narendra Kumar Mishra Turhnibalram 1070 40 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri Devi Alakhram Rampur paida 1110 42 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901042 Keshri Devi Ramchandar Michra Kotmubarakpur 1085 43 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901043 Kiran Devi Arvind Kumar Shukla Subikha 1020 44 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901044 Kiran Devi Divakar Shukla Hadilla 1078 45 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901045 Kiran Devi Phulchand Godari 1040 46 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901046 Krichnawati Devi Rajkumar Shukla Godari 1085 47 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901047 Kuntesh Tiwari Rakesh Kumar Tiwari Bhausawa 1075 48 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901048 Kusum Sharam Ramnaryan Sharma Lengdigular 1162 49 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901049 Kusuma Magan Bihari Chandarkah Bujurg 1065 50 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901050 Kusumawati Kallu Ram Lengdigular 1135 51 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901051 Kusumawati Krishna Kumar Auriya Tikai 1063 52 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901052 Kusumpayari Shyamta Parhsad Gutuhru 1155 53 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901053 Lajjawati Kashiram Bhithya Chichri 1063 54 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901054 Lakhpata Badkau Gopalpur 1060 55 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901055 Lalita Devi Ayodhya Parshad Dikuli 1090 56 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901056 Laxmi Devi Daya Shankar Shahpur Kathautiya 1158 57 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901057 Laxmi Pathak Amrendra Ghorma 1085 58 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901058 Laxmi Singh Udai Partap Singh Nagraura 1085 59 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901059 Madhubala Devi Dilip Barawahargun 1055 60 Shrawasti Gilaula Gilaula Tulsipur 6901060 Madhuri Verma Abhimanyu Manihartara 1078 61 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901061 Mala Jaiswal Shiv Parashad Bardehra 1080 62 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901062 Malti Devi Raj Kishor shukla Aswa 1046 63 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901063 Malti Devi Bansilal Bhadaura 1066 64 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901064 Malwati Devi Chopeswar Bhawaninagar 1063 65 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901065 Mamta Dinesh Kumar Gilauli 1170 66 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901066 Manju Devi Sanjiv Kumar Mishra Hariharpur 1025 67 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901067 Manju Devi Salik Ram Parhlada 1058 68 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901068 Manju Devi Ravendra Kumar Ramnagara 1005 69 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901069 Manju Devi Cheddan Bhadaura 1084 Population Covered ASHA Database Shrawasti S.No. Name Of District Name Of Block Name Of CHC/BPHC Name Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Embed Size (px)

Text of ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij...

Page 1: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901001 Amita Panday Rajkumar Panday Rajapur 1205

2 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901002 Anita Singh Kuber Singh Ramnagar 1035

3 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901003 Anjani Devi Khilodhar Ram Parhlada 1065

4 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901004 Anjani Devi Dileram Verma Utmapur 1115

5 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901005 Anjani Devi Prabhudayal Mohraniya 1090

6 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901006 Anjani Devi Ghanshyam Panday Akara 1235

7 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901007 Anju Mishra Aswani Kumar Pachdeuri Mafi 1172

8 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901008 Annpurna Devi NA Purkhipur dihwa 1065

9 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901009 Archana Devi Suresh Kumar Shukla Auriya tikai 1055

10 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901010 Archana Panday Praveen Mishra Akghrawa 1150

11 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901011 Archana Shukla Vijay Kumar Shukla Katar 1035

12 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901012 Archana Tiwari Om Parkash Raghunathpur 1050

13 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901013 Arti Mishra Ram ji Mishra Hadilla 1012

14 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901014 Asha Gupta Harish Kumar Gilaula 1080

15 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901015 Asha Kashyap Bechuram Gilauli 1165

16 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901016 Asha Singh Ajay Pal Singh Vijaypur sisawa 1058

17 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901017 Atya Devi Anil Kumar Shukla Dikra 1082

18 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901018 Bandna Mishra Prem Kumar Mishra Raghunathpur 1085

19 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901019 Bittu Devi Kamlesh Rajapur 1090

20 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901020 Chama Shukla Rakesh Shukla Bhikharipur Masadi 1110

21 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901021 Champa Devi Satyadev Pathak Rampur Tribhuwna 1038

22 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901022 Chandrawati Devi Ramujagar Damawa 1040

23 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901023 Gayana Devi Gurudayal Lakhna 1082

24 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901024 Gayatri Devi Udai Raj Mishra Rampur paida 1060

25 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901025 Gayatri Devi Chandrika Parshad Dikra 1087

26 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901026 Geeta Devi Basudev Tiwari Belwakhatid 1025

27 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901027 Geeta Devi Tribhuwan Lal Mohraniya 1120

28 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901028 Geeta Devi Ender Dev Tiwari Emaliya Naryan 1125

29 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901029 Geeta Panday Sipahilal Panday Singhaniya 1075

30 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901030 Girjesh Kumari Satya Dev Shukla Subikha 1105

31 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901031 Guddi Rani Keshri Kumar Gutuhru 1170

32 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901032 Gudiya Singh Lallan Singh Gilaula 1055

33 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901033 Jamurta Devi Bhagat Ram Kalyanpur 1028

34 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901034 Jamwanti Devi Subaschan Michra Tikaraladad 1058

35 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901035 Kamini Devi Sarad Kumar Naryanpur 1180

36 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901036 Kamla Devi Bajrangi Lakhna 1088

37 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901037 Kamla Devi Dharam Raj Panday Gohaniya 1085

38 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901038 Kamlesh Gupta Shiv Kumar Gupta Pachdeuri Mafi 1225

39 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901039 Kamleswari Narendra Kumar Mishra Turhnibalram 1070

40 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006

41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri Devi Alakhram Rampur paida 1110

42 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901042 Keshri Devi Ramchandar Michra Kotmubarakpur 1085

43 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901043 Kiran Devi Arvind Kumar Shukla Subikha 1020

44 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901044 Kiran Devi Divakar Shukla Hadilla 1078

45 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901045 Kiran Devi Phulchand Godari 1040

46 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901046 Krichnawati Devi Rajkumar Shukla Godari 1085

47 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901047 Kuntesh Tiwari Rakesh Kumar Tiwari Bhausawa 1075

48 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901048 Kusum Sharam Ramnaryan Sharma Lengdigular 1162

49 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901049 Kusuma Magan Bihari Chandarkah Bujurg 1065

50 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901050 Kusumawati Kallu Ram Lengdigular 1135

51 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901051 Kusumawati Krishna Kumar Auriya Tikai 1063

52 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901052 Kusumpayari Shyamta Parhsad Gutuhru 1155

53 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901053 Lajjawati Kashiram Bhithya Chichri 1063

54 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901054 Lakhpata Badkau Gopalpur 1060

55 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901055 Lalita Devi Ayodhya Parshad Dikuli 1090

56 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901056 Laxmi Devi Daya Shankar Shahpur Kathautiya 1158

57 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901057 Laxmi Pathak Amrendra Ghorma 1085

58 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901058 Laxmi Singh Udai Partap Singh Nagraura 1085

59 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901059 Madhubala Devi Dilip Barawahargun 1055

60 Shrawasti Gilaula Gilaula Tulsipur 6901060 Madhuri Verma Abhimanyu Manihartara 1078

61 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901061 Mala Jaiswal Shiv Parashad Bardehra 1080

62 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901062 Malti Devi Raj Kishor shukla Aswa 1046

63 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901063 Malti Devi Bansilal Bhadaura 1066

64 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901064 Malwati Devi Chopeswar Bhawaninagar 1063

65 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901065 Mamta Dinesh Kumar Gilauli 1170

66 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901066 Manju Devi Sanjiv Kumar Mishra Hariharpur 1025

67 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901067 Manju Devi Salik Ram Parhlada 1058

68 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901068 Manju Devi Ravendra Kumar Ramnagara 1005

69 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901069 Manju Devi Cheddan Bhadaura 1084

Population

Covered

ASHA Database Shrawasti

S.No.Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

Page 2: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

70 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901070 Manju Devi Yogendra Keswapurpajawa 1156

71 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901071 Manju Devi NA Pajawa 1155

72 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901072 Manju Devi Pawan Kumar tiwari Lohari 1055

73 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901073 Manju Mishra Dan Bahadur Mishra Katha 1260

74 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901074 Maya Devi Nanmun Lengdigular 1160

75 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901075 Meena Devi Rajendra Parshad Maurya Chandrawa 1325

76 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901076 Meena Devi Harishankar Tripathi Dubkala 1089

77 Shrawasti Gilaula Gilaula Tulsipur 6901077 Meera Kumari Munni Lal Tulsipur 1085

78 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901078 mohni Mishra Malkhan Mishra Emaliya Naryan 1025

79 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901079 Sakuntla devi Bhuvnesh kumar Kashipur Musha 800

80 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901080 Munni Devi Rambachan Madara 1165

81 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901081 Neelam Devi Ram ji Mishra Godari 1350

82 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901082 Neelam Kumari Om Parkash Lalpur Parhlada 1052

83 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901083 Neelam Singh Omparkash Singh Parewpur 1052

84 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901084 Phulmati Awdesh Kumar Fatuhapur 1080

85 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901085 Prabhawati Akhilesh Kumar Dandauli 1020

86 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901086 Prabhawati Ramchandar Meeramau 1082

87 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901087 Prem Kumari Budhisagar Ramnagara 1020

88 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901088 Premshila Singh Santosh Kumar Parewpur 1055

89 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901089 Punam Shukla Pankaj Kumar Shukla Kalyanpur 1125

90 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901090 Punam Tripathi Umanath Pathak Manikaura 1070

91 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901091 Pushpa Devi Lalbhadur Kasiyapur 1015

92 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901092 Pushpa Devi Rakesh Kumar Sonwa 1150

93 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901093 Pushpa Devi Rajendra Parshad Dichit Kotmubarakpur 1068

94 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901094 Pushpa Devi Shiv Kumar Chetiyamurar 1066

95 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901095 Pushpa Tiwari Santosh Tiwari Kakandu 1050

96 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901096 Radha Devi Laxmi Naryan Pathak Shiv Balakpurwa 1080

97 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901097 Rajeshwari Ramchandar Bardehra 1047

98 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901098 Rajkali Devi Latbakas Dubkala 1036

99 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901099 Rajkumari Devi Badelal Ghorma 1045

100 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901100 Rama Devi Ashok Kumar Shukla Gutuhru 1047

101 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901101 Ramawati Devi Parmeswar Parshad Godari 1020

102 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901102 Ramlali Devi Suresh Kumar Rampur paida 1015

103 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901103 Ramlali Devi Shital Parshad Kotmubarakpur 1060

104 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901104 Rani Devi Jagdamba Parshad Mishra Subikha 1155

105 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901105 Reeta Devi Om Parkash Bhadaipur 1060

106 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901106 Reeta Devi Sangamlal Dubkala 1025

107 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901107 Rekha Devi Gopal mishra Rampur paida 1090

108 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901108 Rekha Devi Jagjit Parshad Gohaniya 1063

109 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901109 Rekha Devi Atma Ram Keswapurpajawa 1162

110 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901110 Rekha Devi Santosh Shukla Akghrawa 1078

111 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901111 Renu Mandal Mihir Krichna Mandal Ghorma Parasiya 1055

112 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901112 Renu Singh Raj Singh Bhadauri 1077

113 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901113 Rita Devi Patiram Haribanspur 1068

114 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901114 Rubi Kumari Shatrudhan Akdagawa 1092

115 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901115 Sanju Devi Tilakram Auriya Nidhan 1120

116 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901116 Santosh Kumari Dharmpal Ghorma 1085

117 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901117 Santosh Mishra Dayashankar Belwakhatid 1095

118 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901118 Sarita Gupta Ashish Kumar Gupta Laxmanagar 1395

119 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901119 Sarjana Devi Thekai Ram Gutuhru 1163

120 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901120 Saroj Kumari Sahaj Ram Shukla Kalyanpur 1090

121 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901121 Saroj Kumari Ram Rasile Shukla Dikra 1096

122 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901122 Sashilata Rajendra Niwabhari 1065

123 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901123 Savitri Devi Rajkishor Mishra Lakhna 1068

124 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901124 Savitri Devi Nand Kumar Kerwaniya 1076

125 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghoram 6901125 Savitri Devi Ramsamujh Kahari 1075

126 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901126 Seshkumari Devi Vinod Kumar Gupta Barawahargun 1158

127 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901127 Shabnam Devi Richibhan Raghunapur 1087

128 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901128 Shabnam Devi Mohamad Afif Ratnapur 1089

129 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901129 Shahjaha Begam Kalim Ahmad Katar 1025

130 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901130 Shail Kumari Chinta Ram Thegrhna 1105

131 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901131 Shakuntala Devi Munes Kumar Kashipur Musha 1065

132 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901132 Shakuntala Devi Mahesh Tiwari Ramnagara 1058

133 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901133 Shakuntala Devi Ramchavi Verma Kamlabhari 1060

134 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901134 Shakuntla Devi Racharam lalpur Lahuratara 1058

135 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901135 Shalti Singh Om Parkash Singh Nagraura 1164

136 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901136 Shanti Devi Ram Manorath Tilakpur 1065

137 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901137 Shanti Devi Dharam Rakhan Tripathi Subikha 1152

138 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901138 Shanti Devi Ramniwan Shukla Raipur Payare 1098

139 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901139 Shilam Devi Narendra Kumar Shukla Akgharwa 1025

140 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901140 Shiv kumari Sarwan Kumar Rajapur 1080

Page 3: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

141 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901141 Shiv kumari Manoj Tiwari Betauni 1097

142 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901142 Shivani Satish Kalyanpur 1082

143 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901143 Shukla Sarkar Dinbandhu Sarkar Fatuhapur 1090

144 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901144 Sita Devi Udai Raj Hariharpur 168

145 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901145 Sonawati Devi Babuji Gupta Ratanpur 1087

146 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901146 Soni Kahsyap Raju Kashyap Akghrawa 1025

147 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901147 Sudama Devi Angnu Parshad Bardehra 1065

148 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901148 Sudha Devi Endal Parshad Mishra Mansukha Hadilla 1005

149 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901149 Suman Devi Anganu Parshad Raipur Bilela 1055

150 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901150 Suman Devi Dilip Kumar Kalyanpur 1160

151 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901151 Suman Devi Rajkumar Parewpur 1070

152 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901152 Suman Singh Sanjay Singh Balgar Singhpurwa 1090

153 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901153 Suman Singh Suresh Singh Pipra Gosai 1008

154 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901154 Sumitra Devi Endar Bihari Agardiha 1065

155 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901155 Sunita Ram Kumar Kakandu 1160

156 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901156 Sunita Devi Mukesh Kumar Newariya 1090

157 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901157 Sunita Devi Kesawram Lalkenduwa 1065

158 Shrawasti Gilaula Gilaula Tulsipur 6901158 Sunita Devi Ayodhya Parshad Tulsipur 1045

159 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901159 Sunita Devi Anil Tripathi Kamli 1025

160 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901160 Sunita Mishra Vivekanad Mishra Husainpur Khuruhuri 1250

161 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901161 Sunita Panday Ram Kumar Kerwaniya 1053

162 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901162 Sunita Verma Holi Ram Verma Kakandu 1180

163 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901163 Sursati Ramsurat Bagwani 1035

164 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901164 Sushila Devi Jhurra Masadi 1040

165 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901165 Sushila Devi Shiv Kumar Fatuhapur 1085

166 Shrawasti Gilaula Gilaula Parewpur 6901166 Sushila Devi Rambilash Tiwari Belwakhatid 1035

167 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901167 Shila Devi NA Chandarkah Bujurg 1055

168 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901168 Sushila Devi Thakur Parashad Akara 152

169 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901169 Sushma Devi Sundar Lengdigular 1128

170 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901170 Tara Devi Vijay Kumar Mohraniya 1085

171 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901171 Tarawati Devi NA Ratnapur 1087

172 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901172 Uma Pathak Ram Mohan Pathak Rampur paida 1068

173 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901173 Urmila Ashok Kumar Newariya 1075

174 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901174 Urmila Rajkumar Husainpur Khuruhuri 1085

175 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901175 Urmila Devi Laxmi Naryan Panday Dandauli 1035

176 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901176 Urmila Devi Karunashankar Rampur paida 1120

177 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901177 Urmila Devi Omkar Nath Mishra Bhawaninagar 1025

178 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901178 Urmila Tripathi Enderesh Tripathi Newariya 1060

179 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901179 Usha Devi Ajay Kumar Subikha 1120

180 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901180 Usha Devi Ram Chabile Tilakpur 1150

181 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901181 Usha Devi Sridhar Panday Katar 1076

182 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901182 Usha Devi Vinod Kumar Dhuswa 1065

183 Shrawasti Gilaula Gilaula Tulsipur 6901183 Usha Devi PrithiRaj Tulsipur 1055

184 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901184 Usha Devi Sachendra Kumar Shukla Kamlabhari 1105

185 Shrawasti Gilaula Gilaula Godari 6901185 Vedmati Ram Kumar Tiwari Kamlabhari 1050

186 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901186 Vidyawati Faujdar Panday Dandauli 1060

187 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901187 Vidyawati Jagram Sonwa 1125

188 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901188 Vimla Gupta Rajesh Kumar Gupta Subikha 1025

189 Shrawasti Gilaula Gilaula Gilaula 6901189 Vimla Maurya Vijay Kumar Maurya Subikha 1225

190 Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901190 Vinita Devi Umanath Pathak Shiv Balakpurwa 1150

191 Shrawasti Gilaula Gilaula Lengdigular 6901191 Vinita Mishra Deepak Mishra Manikapur 1081

192 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901192 Kusuma devi Rajesh Bhausawa 1100

193 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901193 Savitri Devi Nand kumar sukla Gopalpur 1080

194 Shrawasti Gilaula Gilaula Katar 6901194 Rajwanti Devi Ramesh kumar Sukla Gopalpur 1160

195 Shrawasti Gilaula Gilaula Ghorma Parsiya 6901195 Anita Sukla Hawaldaar sukla Chetiyamurar 1200

196 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901196 Inglesh Kumari Bahorilal verma Bardehra Bhariganw 1100

197 Shrawasti Gilaula Gilaula Trilok pur 6901197 Mansa devi Umesh chand Tilakpur 1100

198 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901198 Asha devi Mulchand Kishunpur chandanbhari 1100

199 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901199 Meera Devi Baburam Babupurva kishunpur chanbhari 1000

200 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901200 Priyanka Pathak Omprakash Mishra Nakhi nakha dharamnagar 1000

201 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901201 Fatima Begam Immamudin Katha 1000

202 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901202 Anjana Vijay kumar Kataha 1000

203 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901203 Anita devi Nanke Kataha 1000

204 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901204 Poonam singh Surendra bahadur singh Katha 1000

205 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901205 Puspa devi Ashok kumar mishra Kalyanpur 1000

206 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901206 Urvashi Sawan kumar Kalyanpur 1000

207 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901207 Gyaneswari Alok kumar Prahlada 1000

208 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901208 Kushuma devi Santlal Khairakala 1000

209 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901209 Poonam Brijkishor Dhuswa 1000

210 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901210 Sarojani Anand kumar Husainpur Khuruhuri 1100

211 Shrawasti Gilaula Gilaula Fatuhapur 6901211 Sandhya Lalbabu Newariya 1100

Page 4: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

212 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901212 Manju devi Devkuwar Kairakala 1200

213 Shrawasti Gilaula Gilaula Kashipurmusha 6901213 Meeradevi Kedar nath Lakhna 1100

214 Shrawasti Gilaula Gilaula Kalyanpur 6901214 Ramrani Sheshraj Kalyanpur 1000

215 Shrawasti Gilaula Gilaula Katha 6901215 Aradhna devi Sunil Kumar Bithaura ramsahay kalyanpur 1000

216 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901216 Lalita Devi kausal kumar Rampur paida 1000

217 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901217 Priti Durgesh kumar mishra Bhadaipur auraiya tikai 1000

218 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901218 Nilam devi Omparkash Auraiya tikai 1100

219 Shrawasti Gilaula Gilaula Kerwaniya 6901219 Kanti devi Pappu Ramgari 1000

220 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901220 rajani Dharampal Sonwa mohrania 1000

221 Shrawasti Gilaula Gilaula Bardehra 6901221 Ganga devi Dilip kumar Kakndhu 1000

222 Shrawasti Gilaula Gilaula Shahpur Kathautiya 6901222 Suman devi Arun Kumar Akara 1000

223 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901223 Silam verma Kashiram verma Ekdagwa 1000

224 Shrawasti Gilaula Gilaula Chandarkah Bujurg 6901224 Suman devi Dinesh kumar yadav Mahtopurva Chandrakha bijurg 1000

225 Shrawasti Gilaula Gilaula Bhausawa 6901225 Poonam devi Bharat lal Ekdagwa 1000

226 Shrawasti Gilaula Gilaula Dikauli 6901226 Renubala Kamlesh kumar Lohraspur 1000

227 Shrawasti Gilaula Gilaula Sonwa 6901227 Rajkumari Devi Fulkaran Turahani balram 1000

228 Shrawasti Gilaula Gilaula Niwabhari 6901228 Rekha Devi Vikramlal Nakhi kishunpur Chandanbhari 1100

229 Shrawasti Ikauna Ikauna Dharampur 6903001 Aarti devi Jawaharlal Dharmpur 960

230 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903002 Amrita devi Ramraj mishra Khargauraganesh 750

231 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903003 Anita Rakesh kumar Gopalpur 750

232 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903004 Anita devi Malikram Menihawa 790

233 Shrawasti Ikauna Ikauna Semritarhar 6903005 Anita devi Wipatram Semaritarhar 870

234 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903006 Anita singh Parkash singh Patkhaulikurd khargupar 960

235 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903007 Anjum parveen Ahmad husan Ekauna dehat 999

236 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903008 Anupma devi Pawan kumar Bedaura masrik 730

237 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903009 Asha rani Sipahilal Itaujha 1310

238 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903010 Ashok kumari Santosh kumar Bagha 1050

239 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgrha 6903011 Asuiya singh Nayab singh Semgadha 920

240 Shrawasti Ikauna Ikauna Semaritarhar 6903012 Bandna singh Babu singh Akabarpur 750

241 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903013 Bhanmati babulal Basbhariya 1050

242 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903014 Bidha devi Bhola parsad Sonpur 1310

243 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgdha 6903015 Bindu devi Parmod kumar Saurupur 780

244 Shrawasti Ikauna Ikauna Bidhauni 6903016 Champa devi Ram khelavan Viduhini 910

245 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903017 Chandrakanti Indrajeet Basbhariya 1050

246 Shrawasti Ikauna Ikauna Segadha 6903018 Chndrawati Sobharam Semgadha 1050

247 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903019 Dehuti Ramnarayan Dasiyapur 750

248 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903020 Dulara devi Puttilal Tandwa mahant 780

249 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903021 Durgawati Rajesh kumar Belharaghav 870

250 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903022 Fulkali Dinesh kumar Bedaura masrik 1050

251 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903023 Fulmati Ramurg Matkhanva 1200

252 Shrawasti Ikauna Ikauna Madara 6903024 Fupata Raju Madarachauki 770

253 Shrawasti Ikauna Ikauna Lambuiya 6903025 Gangotri devi Rajitram Karmohana 820

254 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903026 Geeta devi Parhlad Ramwapur parsiya 815

255 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903027 Geeta singh Danbahadursingh Jeev narayanpur 800

256 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903028 Geeta soni Devidayal Katra 750

257 Shrawasti Ikauna Ikauna Biduhini 6903029 Ghamelu devi Santiparsad Ranikunda barai 950

258 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903030 Girja devi pal Anrudh parsad Sonarai 1100

259 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903031 Gudiya devi Suresh kumar Madhyanagar bankta 920

260 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903032 Gyan devi ramdin Ramwapur parsiya 750

261 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903033 Gyanwati devi Keshav ram Chichdi 1110

262 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903034 Indra devi Omparkash Virahimpur 1060

263 Shrawasti Ikauna Ikauna Kolabhar 6903035 Jaikala devi Jeevanlal Kolabhar 1050

264 Shrawasti Ikauna Ikauna Tedwamahant 6903036 Janak dulari Sudhir kumar Mahadev jagdish 1700

265 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903037 Jhabari Devi Tulsi ram Ekauna dehat 1100

266 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903038 Jitu kumari Parvash kumar Ekauna dehat 1050

267 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903039 Jyoti devi Mannu Jagdishpur khawapokhar 915

268 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903040 Kahkasa begum Fakharudin Semgadha 1050

269 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903041 Kaisar jahan bhutu Piyarepur 1060

270 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903042 Kalawati Rampyare Khargupar 1320

271 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903043 Kalawati Anantram Narayanjot 920

272 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903044 Kalawati Babadin Itaujha 750

273 Shrawasti Ikauna Ikauna Bidhauni 6903045 Kamla devi Sadhu ram Biduhini 810

274 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903046 Kamlesh Rambijharat Shivajot 950

275 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903047 Kamlesh kumari Indradev Gobar Manohrapur 1700

276 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903048 Kamlesh sriwastav Pardeep shrivastav Katra 790

277 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903049 Kamni singh Bhupendra singh Semgadha 915

278 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903050 Kanchan pandey Chandra prakash pandey Chiraidhpur 910

279 Shrawasti Ikauna Ikauna Kotwa 6903051 Kanti devi Santosh kumar Kotwa 797

280 Shrawasti Ikauna Ikauna Kotawa 6903052 Kanti singh Kuber singh Mahrauli 910

281 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903053 Kavita devi Aanand kumar Shivpur bankat 797

282 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903054 Kira devi Shrawan kumar Saurupur 808

Page 5: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

283 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903055 Kiran Hawaldar Kanjadjawa 1060

284 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903056 Kiran chaudhari Sunil chaudhari Tilakpur 808

285 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903057 Kiran devi Anil kumar Sonarai 1122

286 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903058 Kiran sukla Sanjay shukla Tandwa mahant 815

287 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903059 Kusuma wati Vinay kumar jaychandpur katghra 800

288 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903060 Kusuma wati Rakesh kumar Godpurva 1060

289 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903061 Kusumawati Rajendra kumar Madhyanagar manoharapur 920

290 Shrawasti Ikauna Ikauna Tedwamahant 6903062 Kusumlata Jagdev Pasauramafi 1050

291 Shrawasti Ikauna Ikauna Kotwa 6903063 Lajja kumari Thakur parsad Mahrauli 1050

292 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903064 Lalita devi Rajaram Bhabhepara 1200

293 Shrawasti Ikauna Ikauna Semritarhar 6903065 Lalita devi Pardeep kumar Akabarpur 820

294 Shrawasti Ikauna Ikauna Semritarhar 6903066 Laxmi devi Rajendra parsad Mahjidiya 1050

295 Shrawasti Ikauna Ikauna Semritarhar 6903067 Laxmi devi Balram sukla Malauna khasyari 910

296 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903068 Laxmi devi Sheshraj Khargobasti 1250

297 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903069 Laxmi maheswari Vijay kumar Veerpur mansram 1060

298 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903070 Madhu pandey Chandrabhushan pandey kalyanpur 790

299 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903071 Madhuri devi Sher bahadur Tandwa mahant 808

300 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903072 Madhuri devi Bhanu partap Rampurkatel 870

301 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903073 Mahima devi Deenanath Tilakpur 1250

302 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903074 Mala devi Kamcha parsad Baghi 820

303 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903075 Malti devi Rajkumar Adhuwapur 750

304 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903076 Malti devi Shesram Mishrauliya 1050

305 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903077 Malti devi Vijay kumar Narpatpur 1050

306 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903078 Malti devi Ram kumar Lalbojhi aharanpurva 950

307 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903079 Mamta devi Ram naresh Chichdi 1050

308 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903080 Manju Santosh kumar Belharaghav 915

309 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903081 Manju devi Pragdutt Mishrauliya 1250

310 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903082 Maya devi Raferan Tandwa mahant 797

311 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903083 Meena devi Sanjay kumar Ekauna dehat 1065

312 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903084 Meena devi Satya ram Kailashpur 1110

313 Shrawasti Ikauna Ikauna Madara 6903085 Meena devi Ramdulare Madarachauki 780

314 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903086 Meena devi Ramesh kumar Barbari purva 1050

315 Shrawasti Ikauna Ikauna Lalpurkhadra 6903087 Meera devi ram sekhar Lalpur khadra 1250

316 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903088 Minachi devi Amar nath Natathpurva 1108

317 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903089 Mithilash kumari Avdhesh kumar jaychandpur katghra 1110

318 Shrawasti Ikauna Ikauna Lambuiya 6903090 Mithlesh kumari Shivkumar Bhatpurwa 910

319 Shrawasti Ikauna Ikauna Bidehali 6903091 Monu devi Rajesh kumar Mahdeiya 1320

320 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903092 Munju Umesh Mujahinia 780

321 Shrawasti Ikauna Ikauna Kolabhar 6903093 Nafisha begum Mo Rijwan Kolabhar 820

322 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903094 Nand rani Omparkash Tandwa mahant 910

323 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903095 Nandni Umasankar sukla Shivpur bankat 961

324 Shrawasti Ikauna Ikauna Semagada 6903096 Neela devi Parbhunath Aharanpurva dharmpur 1050

325 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903097 Neelam devi Kamlesh kumar Semgadha 870

326 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903098 Neelam devi Annu kumar Dinamgarh 910

327 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903099 Neelam devi Shivkumar Purusottampur 1200

328 Shrawasti Ikauna Ikauna Biduhini 6903100 Niraj kumari Kamlesh kumar Rampur biduhini 920

329 Shrawasti Ikauna Ikauna Dharampur 6903101 Niranjani devi Radhesyam Dharmpur 910

330 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903102 Nirmla Radhesyam Ganeshijot 950

331 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903103 Nirmla devi Swaminath Jordih 730

332 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903104 Nirmla devi Ajaypal Dhobipurva 1050

333 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903105 Nirmla devi Baburam Kumargadhi 790

334 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903106 Nitu shrivastav Sanjeev Shrivastav Vishunapur 1200

335 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903107 Parmawati Ramnaresh Kailashpur 1060

336 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903108 Poonam devi Atalbihari Tandwa mahant 768

337 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903109 Poonam devi Dilip kumar Pandit purva 915

338 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903110 Poonam devi Girdharilal Katra 730

339 Shrawasti Ikauna Ikauna Kolabhar 6903111 Poonam devi Kamlesh kumar Kolabhar 750

340 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903112 Prem dulari Eknath tiwari Jordih 808

341 Shrawasti Ikauna Ikauna Kotwa 6903113 Prem kumari Radhika parsad Imiliya tara 790

342 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903114 Priti singh Raviparkash singh lalbankati 797

343 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903115 Puspa devi Virendra kumar Patedha 880

344 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903116 Puspa devi Ramkumar Itaujha 800

345 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903117 Puspa devi Brijsyam Adhuwapur 815

346 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903118 Puspa devi Rajesh tiwari Digurajot 1050

347 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903119 Puspa devi Sachidanand Chainpur 820

348 Shrawasti Ikauna Ikauna Bidihini 6903120 Puspa lata Jagdish parsad Dasiyapur 1050

349 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903121 Raccha devi Baduluram Patkhaulikala 730

350 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903122 Radhika devi Virendra kumar sukla Malpurva 1060

351 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903123 Raj kumari Rampartap Lalbojhi 961

352 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903124 Rajkumari Baduluram Dinamgarh 1050

353 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903125 Ram rati Mataparsad Tilakpur 780

Page 6: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

354 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903126 Ramawati Anantram Katra 750

355 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903127 Ramawati Radhesyam Chaukhadia 1050

356 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903128 Ramkala Rajesh kumar Raj gargulrahia 790

357 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903129 Ramkali Asrfilal Kidhihauna 960

358 Shrawasti Ikauna Ikauna Lambuiya 6903130 Ramkumari Ra achaber Natathpurva 1110

359 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903131 Ranidevi Mansaram Ekauna dehat 797

360 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903132 Ranjana devi Ashok kumar Mishrauliya 808

361 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903133 Reena singh Jagmohan singh Parasrampur 950

362 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903134 Reeta devi Jitendra Kumar Vishunapur 1700

363 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903135 Rekha devi Sipahilal Matkhanva 1110

364 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903136 Rekha tripathi Narendra partap Patedha 875

365 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903137 Renu sukla Siras kumar Shivpur bankat 768

366 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903138 Resma Nanke Narayanjot 768

367 Shrawasti Ikauna Ikauna Lambuiya 6903139 Rita devi Ganesh dutt Devaria 1250

368 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903140 Sakuntla devi Narendra bahadur Bagnaha 1050

369 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna main 6903141 Sakurun nisha Mo Ishaq Alinagar 950

370 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903142 Salma begum Mo Aarif Vishunapur 1310

371 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903143 Sandhya devi Tapas kumar Narpatpur 800

372 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903144 Sangeeta devi Kripa sankar Katra 1050

373 Shrawasti Ikauna Ikauna Semri 6903145 Sangeeta devi Dharmendra singh Akabarpur 815

374 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903146 Sanju singh Vijay singh Semgadha 910

375 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903147 Sannogir Kishanlal Holaipurva 750

376 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903148 Santi devi Vijay kumar Parasrampur 950

377 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903149 Santi singh Rajesh singh Ramvapur 870

378 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903150 Santosi devi Anil kumar Gobindpur 1200

379 Shrawasti Ikauna Ikauna Madara 6903151 Sarita devi Parmod kumar Jamunha Bhagwanpur 820

380 Shrawasti Ikauna Ikauna Lambuiya 6903152 Sarita devi Ashok kumar Amarebharia 1060

381 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903153 Saroj kumari Bachraj Semrapurwa 750

382 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgada 6903154 Saurav sukla Rajaramsukla Saurupur 768

383 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903155 Savita rani Vivekanand Veerpur 1110

384 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903156 Savitri devi Jiledar Laxamanpur godpurva 820

385 Shrawasti Ikauna Ikauna Semri 6903157 Sawitri devi Chandrabhan Bhojpur 800

386 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903158 Shanti devi Maniram Adhuwapur 910

387 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903159 Shashi mishra Ram tikar raj gargulrahia 1050

388 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903160 Shila devi Ashok kumar Muskabad 815

389 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekauna dehat 6903161 Shiv kumari Prahlad Andherpurva 961

390 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903162 Shiv kumari Deepnarayan Manikakot 1110

391 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903163 Shusila devi Rajendra parsad Patkhaulikala 790

392 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903164 Shusila devi Harish kumar Chainpur 910

393 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903165 Sima bhatt Ramcharan sharma Bhaluhiya Dadhausi 1050

394 Shrawasti Ikauna Ikauna Kolabhar 6903166 Sima singh Ranjeet singh Kolabhar 750

395 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903167 Sitapati Rajesh kumar Salwaria 961

396 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903168 Sivani devi Rajeev kumar Basbhariya 730

397 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903169 Sucheta devi Vanshraj skla Rampur bankati 750

398 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903170 Sudha singh Sunil singh jankinagar 1050

399 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903171 Suman devi Khedu ram Suswara 750

400 Shrawasti Ikauna Ikauna Chainpur 6903172 Suman devi Manoj kumar Jordih 950

401 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekaunadehat 6903173 Suman lata Vijay kumar Adherpurva 768

402 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekaunadehat 6903174 Suman sukla Sudhakar Mo Purraja 915

403 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903175 Sumitra Mahesh kumar Tamahi 780

404 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903176 Sunita devi Satish kumar Muskabad 820

405 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekaunadehat 6903177 Sunita jaiswal Ramchandra Chichdi 1060

406 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903178 Suresh kumari jayramsingh Jankinagar 1050

407 Shrawasti Ikauna Ikauna Lalpurkhadra 6903179 Sushila devi Radhesyam Lalpur khadra 1310

408 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903180 Sushila devi Ram gopal Salwaria 950

409 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903181 Sushila devi Radhesyam Dinamgarh 1050

410 Shrawasti Ikauna Ikauna Madara 6903182 Sushila devi rambachan Bankat 910

411 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903183 Syam devi Nirnkar Gobindpur 1700

412 Shrawasti Ikauna Ikauna Semritarhar 6903184 Syam pati Arunkumar Semaritarhar 915

413 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903185 Uma devi Vijay kumar Bhabhepara 1700

414 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903186 Uma devi Ghansyam Matkhanva 1060

415 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903187 Uma devi Krisndev sarma Kodari digar 960

416 Shrawasti Ikauna Ikauna Narayanjot 6903188 Uma devi Dinesh kumar Mujahinia 1700

417 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekaunadehat 6903189 Urmila devi Dharmraj mishra Bhabhri Bhagvanpur 750

418 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903190 Usha devi Patandin Purusottampur 960

419 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903191 Vedwati Devki nandan Pasipurva khargupar 1610

420 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903192 Vibha singh Kailash singh Bharthapur 820

421 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgadha 6903193 Vijay kumari Vinay kumar Sarvantara saurupur 961

422 Shrawasti Ikauna Ikauna Ekaunadehat 6903194 Vimla devi Akhilesh kumar Majhauwa sumal 770

423 Shrawasti Ikauna Ikauna Lambuiya 6903195 Anarkali krishna kumar Ramwapur parsiya 1200

424 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903196 Anita Shushil Jaisawal Jagdishpur 1000

Page 7: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

425 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903197 sarita shukla Madan mohan shukla Kharag pur 1200

426 Shrawasti Ikauna Ikauna Patkhaulikala 6903198 sunita devi Ram Achaywar Patkhauli kala 1200

427 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgra 6903199 Safikun nisha Akil khan Semgra 1000

428 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903200 Pingla Devi Awnish kumar Siswara 1000

429 Shrawasti Ikauna Ikauna Ikauna dehat 6903201 Sangeeta devi Sachitanand Twari Majhauwa 1200

430 Shrawasti Ikauna Ikauna Ikauna dehat 6903202 Rajkumari Girwar Shukla Ikauna Dehat 1200

431 Shrawasti Ikauna Ikauna Ikauna dehat 6903203 Rekha Mishra Ram murat Khair Bankati 1000

432 Shrawasti Ikauna Ikauna Dharampur 6903204 Sarojani Ram Kumar Dharmpur Belkar 1300

433 Shrawasti Ikauna Ikauna Chayanpur 6903205 Aarti devi Deep Narayan Lalbojhi 1000

434 Shrawasti Ikauna Ikauna Kotwa 6903206 Geeta devi Sitare Hind Pathak Kotawa 1200

435 Shrawasti Ikauna Ikauna Ikauna dehat 6903207 Manju devi Ram Niwas Chichdi 1100

436 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903208 Renu Devi Kamlesh kumar Sawarupur 1000

437 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903209 Gyanmati Ramesh kumar Narpatpur 1000

438 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903210 Nisha Anil Shivpur bankat 1000

439 Shrawasti Ikauna Ikauna Kolabhar 6903211 Rekhadevi Rajesh Kumar Kumhargari 1100

440 Shrawasti Ikauna Ikauna Gopalpur 6903212 Anshu Ramesh kumar Gopalpur 1000

441 Shrawasti Ikauna Ikauna Chayanpur 6903213 Gudiya devi Dilip kumar Bhubandha 1000

442 Shrawasti Ikauna Ikauna Lalpurkhadra 6903214 Radha chauhan Anil kumar Lalpur khadra 1000

443 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903215 Rampyari Ashok kumar Siswara 1000

444 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903216 Pooja devi Ramnaresh Kailashpur 1000

445 Shrawasti Ikauna Ikauna Kharchviran 6903217 Sarojani devi Ramgulam Raghuveer pur 1000

446 Shrawasti Ikauna Ikauna Purusottampur 6903218 Nilu Devi Rakesh kumar Parsottampur 1000

447 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903219 Tripti devi Bachharam Mahadev jagdish 1000

448 Shrawasti Ikauna Ikauna Basbharia 6903220 Anjani devi Dharmendra kumar Awadhup nagar 1000

449 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903221 Mithlesh kumari Radhesyam Baraipur 1000

450 Shrawasti Ikauna Ikauna Kailashpur 6903222 Snehlata Syamsunder Salwaria 1000

451 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903223 Pinki devi Bhupchand pandey Manoharapur 1000

452 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903224 Laxmi devi Aanandswarup Mohamadpurraja 1000

453 Shrawasti Ikauna Ikauna Manohrapur 6903225 Manju devi Vinay kumar Gobar baniyanpurva 1000

454 Shrawasti Ikauna Ikauna Semgra 6903226 Poonam devi Pitai Semgara 1000

455 Shrawasti Ikauna Ikauna Tilakpur 6903227 Reeta devi Tarun kumar Belharaghav 1000

456 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903228 Nankana devi Rakesh kumar Maheshra 1100

457 Shrawasti Ikauna Ikauna Beerpur 6903229 Suman gautam Rajkumar Vishunapur 1200

458 Shrawasti Ikauna Ikauna Tandwamahant 6903230 Meena devi Chailbihari Tandwa mahant 1000

459 Shrawasti Ikauna Ikauna Biduhini 6903231 Gyana devi Alok kumar Mahdeiya 1000

460 Shrawasti Ikauna Ikauna Nonahrapur 6903232 Lila devi Anup kumar Gowar 1000

461 Shrawasti Ikauna Ikauna Katra 6903233 Kushlawati Rakesh kumar Rajgar gulwaria 1000

462 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904001 Archna devi Lallu parsad Bandhni 1000

463 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904002 Ashasingh Ramchnadar singh Belri 1000

464 Shrawasti Jamunaha Malhipur Shikari 6904003 Anjani Verma Dinesh kumar Hariharpur 1000

465 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904004 Avdhesh kumar Virendra kumar Fattepur 1000

466 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904005 Anita devi Rajendra parsad Bankatwa 1000

467 Shrawasti Jamunaha Malhipur Emilia karanpur 6904006 Bitter devi Rajokhan Imlia 1000

468 Shrawasti Jamunaha Malhipur Shikari 6904007 Bhanumati Sanatan Baruha 1000

469 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904008 Bilkishjaha Javed khan M. Divan 1000

470 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904009 Chandravati Swamidayal Gangabhagad 1000

471 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bargadhi 6904010 Chhotki Rajesh kumar Devrania 1000

472 Shrawasti Jamunaha Malhipur Marhu 6904011 Chandnaray Foniroi Bajnathpur 1000

473 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904012 Chandan Kumari Ram kishor Babhanpurva 1000

474 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904013 Chanda Bano Nadir khan Manvariadi 1000

475 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dadaura 6904014 Dhanwasa Gangaram Sitkahana 1000

476 Shrawasti Jamunaha Malhipur Man Bhoja 6904015 Foolvmati Kriparam MN. Bhoja 1000

477 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904016 Geeta devi Rajendra parsad Darveshgawn 1000

478 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904017 Gayatri devi 1000

479 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kalkalwa 6904018 Geta devi Rajesh kumar Durgapur 1000

480 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kathra 6904019 Geeta devi Rajesh kumar Kathra 1000

481 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904020 Geeta devi Vijay kumar Gauspur 1000

482 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904021 Geeta devi Sitaram Katilya 1000

483 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904022 Gudiya Ramchbile Bhawania pur 1000

484 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipurkala 6904023 Gayatri devi Rajkumar Laxamanpur 1000

485 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bargadhi 6904024 Geeta devi Ramparsad Devrania 1000

486 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904025 Geeta devi Rakesh kumar Fattepur 1000

487 Shrawasti Jamunaha Malhipur Balapur 6904026 Geeta devi Ramchander Sonpur 1000

488 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904027 Geeta devi Virendra Dandekuiya 1000

489 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904028 Geeta devi Jagnath Girant 1000

490 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904029 Gufrana Fakrudin Rajapur 1000

491 Shrawasti Jamunaha Malhipur Emilia karanpur 6904030 Gudia Mohanlal Imlia 1000

492 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904031 Hemlata Krisan kumar Murailla 1000

493 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904032 Hashirulnisha Uftar khan Kunda 1000

494 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904033 Indu devi Ramkumar Chaman purva 1000

495 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904034 Indu pathak Rajkumar Radi 1000

Page 8: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

496 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904035 Isravati Siyaram Sarra 1000

497 Shrawasti Jamunaha Malhipur Giopalsarai 6904036 Indrapari Bechan lal Dhobiha 1000

498 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904037 Janaknandani Rakesh kumar Chiraya 1000

499 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904038 Jahida khatoon Islam Kanibojhi 1000

500 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904039 Janulnisha Siraj Kunda 1000

501 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904040 Jagrani Ramdhiraj Bhatpurva 1000

502 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904041 Kalawati Partap narayan Rampur 1000

503 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sikari 6904042 Kalawati Dhaniram Shikari 1000

504 Shrawasti Jamunaha Malhipur Mahru 6904043 Kamaladevi Vansraj Maharu 1000

505 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dadaura 6904044 Koyla Devi Tejkumar Dadaura 1000

506 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904045 Krishna Shukla Ramkaran sukla Dhumbojhi 1000

507 Shrawasti Jamunaha Malhipur CHC 6904046 Kushum Verma Mahendra kumar Malhipur 1000

508 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904047 Kirankumari Avdhesh narayan Sankalpa 1000

509 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dadaura 6904048 Krishnavati Kashiram Dadaura 1000

510 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904049 Kunna devi Ramkumar Mongla 1000

511 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904050 Kiran Singh Ramchander Khanvapur 1000

512 Shrawasti Jamunaha Malhipur Shikari 6904051 Kiran Verma Munijar Shikari 1000

513 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904052 Kusna devi Kishorilal Durgapur 1000

514 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904053 Laxmi Devi Sandeep kumar Ithia 1000

515 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904054 Meena singh Krisna Kumamar Mahdeva 1000

516 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904055 Meena kumari Nemraj Bhajerpurva 1000

517 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904056 Meema Sharma Shiv kumar Vangayi 1000

518 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904057 Maya Devi Chetram Malang gaon 1000

519 Shrawasti Jamunaha Malhipur Walapur 6904058 Meera Devi Siyaram Balapur 1000

520 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904059 Madhuri Anandkumar Jamunha 1000

521 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904060 Manju Yadav Lavkush Bhavniyapur 1000

522 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904061 Meena Verma Rajiv kumar Laxamanpur 1000

523 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904062 Manju Indrasen Bargadha 1000

524 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904063 Mamta devi Bipat ram Rampurbasti 1000

525 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dewra 6904064 Mominakhatun Mo. Yunush Alagaow 1000

526 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904065 Meera Devi Keshri parsad 1000

527 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kathra 6904066 Manju yadav Rajit ram Gajovari 1000

528 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kathra 6904067 Muju maurya Rajitram Gajowari 1000

529 Shrawasti Jamunaha Malhipur Shikari 6904068 Malti devi Ghansyam Baruha 1000

530 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sarra 6904069 Mayawati Kishun Sangampurva 1000

531 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904070 Manjudevi Bikram parsad Bhaisahi 1000

532 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dadaura 6904071 Meera Devi Ramayan Sitkahana 1000

533 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904072 Munni devi Baliram Girant 1000

534 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904073 Mamta devi Pawan kumar Girant 1000

535 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904074 Manoj kumari ramsagar Ramsagar Harvanspur 1000

536 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904075 Neelam Devi Santosh Kumar Gopalsarai 1000

537 Shrawasti Jamunaha Malhipur CHC 6904076 NeetaSingh Krisnapartap singh Patna 1000

538 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904077 Nirmala Pamod kumar Puraina 1000

539 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904078 Nandrini Nandkishor Sehariya 1000

540 Shrawasti Jamunaha Malhipur Shikari 6904079 Puspa devi Kailash nath Shikari 1000

541 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904080 Prem kumari Nand kumar Asni 1000

542 Shrawasti Jamunaha Malhipur Balapur 6904081 Prabhavati Mishrilal Madhnagar 1000

543 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904082 Pushpadevi Krisnpal Kodiagawn 1000

544 Shrawasti Jamunaha Malhipur Mahru 6904083 Pushpadevi Bisnu parsad Murtiha 1000

545 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kathra maphi 6904084 Poona Devi Lxminarayan Gajovari 1000

546 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904085 Poona Devi Vachraj Chauri kotia 1000

547 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sarra 6904086 Priti singh Dinesh singh Jogia 1000

548 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kathra 6904087 Poonam kumari Pardeep kumar Kathra 1000

549 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904088 Premlata Agya ram Odahi 1000

550 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904089 Punamsen Ramchander Dasupurva 1000

551 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904090 Puspa devi Suresh Satrahi 1000

552 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904091 Parbha singh Shiv kumar Girant 1000

553 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kalkalwa 6904092 Rama devi Ramudit Durgapur 1000

554 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904093 Rajkumari Sivkumar Achraura 1000

555 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kalkalwa 6904094 Rekha devi Ram naresh Kalkalwa 1000

556 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904095 Rekha devi Omparkash Basgari 1000

557 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kathra 6904096 Rajrani Rajesh kumar Kathra 1000

558 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904097 Rajrani Sitaram Bhelagaon 1000

559 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904098 Rama devi Vijay kumar damupurva 1000

560 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904099 Reshma devi Ichhraj Chandankoti 1000

561 Shrawasti Jamunaha Malhipur Maharu 6904100 Rekha devi Ramparsad Brijvasi 1000

562 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipurkala 6904101 Reeta singh rakesh singh Sanklpa 1340

563 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904102 Ramrani Prithvilal Dasupurva 1000

564 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904103 Reeta Devi Ramesh kumar Jamunha 1000

565 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904104 Ramavati Molhe parsad Girant 1000

566 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904105 Ramjanki Ashok kumar Laxamanpur 1000

Page 9: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

567 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sarra 6904106 Ramkumari Haridwar Misirpurva 1000

568 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904107 Ramadevi Chetram Girant 1000

569 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904108 Rajkumari Kishorilal Bahorwa 1000

570 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904109 Ramdulari Jwala parsad Bhelagaon 1000

571 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904110 Rita devi Ramesh kumar Khajuri 1000

572 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kalkalwa 6904111 Santosh Kumari Rajendra parsad Bargadha 1000

573 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904112 Samimun Mo Hasim Jamunaha 1000

574 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904113 Saroj singh Brijendra singh Kodwaria 1000

575 Shrawasti Jamunaha Malhipur Balapur 6904114 Shusma sriwastav Santosh Kumar Lalbojha 1000

576 Shrawasti Jamunaha Malhipur Balapur 6904115 Sushila Omkar Lalbojha 1000

577 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904116 Sapna rai Tarak visvas Bahorawa 1000

578 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904117 Santosh Kumari Lalri parsad Srinagar 1000

579 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904118 Saroj kumari Ganendra kumar Achraura 1000

580 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasiganj 6904119 Sunita gupta Kusum kumar Nasirganj 1000

581 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904120 Sushila devi Rajesh Asnigo 1000

582 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sarra 6904121 Sangeeta devi Ramgopal Veerpur 1000

583 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sikari 6904122 Sneh Lata Rajiv kumar Shikari 1000

584 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904123 Sudha Singh Amarpal Lahor 1000

585 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904124 Suman Kumari Pasiyan purva 1000

586 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904125 Shakuntala Rajendra parsad Malhipur 1000

587 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904126 Soni Devi Chotelal Bhagvanpur 1000

588 Shrawasti Jamunaha Malhipur Marhu 6904127 Sabrunnisha Subhanali Mahru 1000

589 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904128 Suman devi Guruparsad Bhagvanpur 1000

590 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sarra 6904129 Soni Singh Santosh Kumar Sarra 1000

591 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904130 Shanti Devi Ramnaresh Jogia 1000

592 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dadaura 6904131 Shanti Devi Mithu Dadaura 1000

593 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904132 Shyam devi Ramdin Patparganj 1000

594 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dadaura 6904133 Sunta devi Isverdin Dadaura 1000

595 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904134 Sakrunnisha A. Rahman MN. Divan 1000

596 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904135 Suneeta Singh Lallu ram Rahmatu gaon 1000

597 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904136 Sameeda Tarr khan Rahmatu gaon 1000

598 Shrawasti Jamunaha Malhipur Marhu 6904137 Sarita Devi Santosh Kumar Lalpur 1000

599 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904138 Shashibala Anil kumar Pondila 1000

600 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904139 Shyam devi Kashiram Mahadeva 1000

601 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904140 Satyabhama Vinay partap singh Semrahnia 1000

602 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904141 Seema Anjanikumar Gauspur 1000

603 Shrawasti Jamunaha Malhipur Balapur 6904142 Suneetadevi Gomati parsad Parsohana 1000

604 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904143 Subha Singh Sivkumar Bhyapurva 1000

605 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904144 Shanti Devi Ambika parsad Girant 1000

606 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dewra 6904145 Sumanlata Sitaram Devara 1000

607 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dewra 6904146 Suneeta Tribhavan Devara 1000

608 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904147 Susheela devi Bhagtu Rampur basti 1000

609 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904148 Shivkumari Dilip kumar Tivari gaow 1000

610 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904149 Sudhra devi Jagdish Chaogoi 1000

611 Shrawasti Jamunaha Malhipur Emilia karanpur 6904150 Sima devi Arjun Imlia 1000

612 Shrawasti Jamunaha Malhipur CHC 6904151 Savitri devi Kishorilal Patna 1000

613 Shrawasti Jamunaha Malhipur CHC 6904152 Sandhya devi Amarchand Patna 1000

614 Shrawasti Jamunaha Malhipur CHC 6904153 Sangeeta pathak Sarvesh kumar Lahor 1000

615 Shrawasti Jamunaha Malhipur Belri 6904154 Sudha Singh Abhay singh Darveshgram 1000

616 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904155 Sima verma Manish kumar Jamunha 1000

617 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipur 6904156 Sangeeta Mishra Sandhir kumar Malhipur 1000

618 Shrawasti Jamunaha Malhipur Sarra 6904157 Sangeeta Ramgopal Virpur 1000

619 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904158 Sarita Devi Satish kumar Durga pur 1000

620 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904159 Syam kumari Premsagar Satrahi 1000

621 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girant 6904160 Shrma devi Kamlesh Girant 1000

622 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904161 Sunita devi Malti devi Patparganj 1000

623 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904162 Shagmunisha Siraj Bankatwa 1000

624 Shrawasti Jamunaha Malhipur Marhu 6904163 Taradevi Shivnaresh lalpur 1000

625 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bargadhi 6904164 Taradevi Rambadhel Rampur basti 1000

626 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904165 Tasnim Fatma Mijjan Tivari gaow 1000

627 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904166 Tajsabiha Kalam Bhagvanpur 1000

628 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904167 Tarawati Mevalal Alagaow 1000

629 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904168 Urmila Girjesh kumar Gaderiyapur 1000

630 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904169 Usha devi Vijay kumar Nasirganj 1000

631 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904170 Usha devi Dharmraj Khawa khurd 1000

632 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904171 Usha devi Dharmraj Khawa kala 1000

633 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904172 Usha devi Mahesh kumar Rajapur 1000

634 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904173 Vimla dev Rammanohar Itahiya 1000

635 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904174 Vinita Devi Babu ram Balapur 1000

636 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manwariabho 6904175 Vasimjahan Mubarak Begampur 1000

637 Shrawasti Jamunaha Malhipur Tikuiya 6904176 Neelam Devi Shiv parsad verma Tikuiya 1000

Page 10: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

638 Shrawasti Jamunaha Malhipur Mohanpur 6904177 Manju yadav Rajit ram yadav Mohanpur pipra 1000

639 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhelaganw 6904178 Ramdulari Jwala parsad Bhelagaon 1000

640 Shrawasti Jamunaha Malhipur Beerpur ladkiha 6904179 Anita devi Nanakau parsad Beerpurlaukia 1000

641 Shrawasti Jamunaha Malhipur Manpurva 6904180 Malti devi Mansaram Sarra 1000

642 Shrawasti Jamunaha Malhipur Akal 6904181 Meena devi Kriparam Malhipurkala 1000

643 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dilwa bargadha 6904182 Santi devi Ramnivas maurya Bargadha 1000

644 Shrawasti Jamunaha Malhipur Harduttnagar girunt 6904183 Champa devi yadav Manojkumar Yadav Nava purva 1200

645 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904184 Juhilata mishra Umashankar mishra Fattehpur bangahi 1100

646 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904185 Sumirti devi Rakesh kumar Kanibojhi 1000

647 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904186 Savita Devi Shalandra Khajuri 1000

648 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904187 Poonam devi Balendra kumar Chauboi 1100

649 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rampur 6904188 Usha devi Ramgopal Rampur 1100

650 Shrawasti Jamunaha Malhipur Patana 6904189 Mamta devi Shivkumar mishra Beerganj 1200

651 Shrawasti Jamunaha Malhipur Kankanwa 6904190 Nitu shriwastav Rakesh kumar Gangabhagad 1100

652 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904191 Savitri devi Dinesh kumar Bhawania pur 1000

653 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904192 Madhuri Manoj kumar Jamunaha bazar 1000

654 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopalsarai 6904193 Usha devi Sundar lal Gopal Sarai 1100

655 Shrawasti Jamunaha Malhipur Harduttnagar girunt 6904194 Savita Rajesh kumar Girant 1000

656 Shrawasti Jamunaha Malhipur Malhipurkla 6904195 Shukh bindar Babulal Malhipurkala 1000

657 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gaushpur 6904196 Sanju Santosh kumar Gaushpur 1000

658 Shrawasti Jamunaha Malhipur Girunt 6904197 Vimlesh kumari Shivkumar Girant 1000

659 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904198 Puspa devi Shivsankar Jamunaha 1000

660 Shrawasti Jamunaha Malhipur Jamunha 6904199 Sunita Rangilal Jamunaha 1100

661 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904200 Sawitri Bansilal Kanibojhi 1000

662 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904201 Anita devi Amar chand Badhani 1100

663 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904202 Santosh Kumari Ashok kumar Dandekuiya 1000

664 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904203 Ratrani Ramnath Mahadeva salarpur 1000

665 Shrawasti Jamunaha Malhipur Bhagwanpur 6904204 Suman Suresh kumar Bhagwanpur bhaisahi 1000

666 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904205 Rajkumari Ramesh kumar Nasir ganj 1000

667 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904206 Geeta singh Bhoop narayan sigh Sambojhi 1000

668 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904207 Rita devi Durgesh Bela gawn 1000

669 Shrawasti Jamunaha Malhipur Rajapurpuran 6904208 Kiran kumari Omparkash Chatuha 1000

670 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904209 Anjali Rao Vijay kumar Sehariya 1000

671 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904210 Soni Begum Kaliya Bahorawa 1000

672 Shrawasti Jamunaha Malhipur Mahrumurtiha 6904211 Deeprani Brijesh Kumar Baiznathpur 1000

673 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopala Sarai 6904212 Rajrani Shivraj Achraura 1000

674 Shrawasti Jamunaha Malhipur Gopala Sarai 6904213 Niru Kumari Jitendra Kumar Chaugoi 1000

675 Shrawasti Jamunaha Malhipur Nasirganj 6904214 Aarti Devi Udayraj Dhammbojhi 1000

676 Shrawasti Jamunaha Malhipur Khawa kala 6904215 Fulmati Santosh Kumar Kanibojhi 1000

677 Shrawasti Jamunaha Malhipur Ranisir 6904216 Gyanwati Jagdish Parsad Sehariya 1000

678 Shrawasti Jamunaha Malhipur Mahrumurtiha 6904217 Puspa Yadav Dinesh kumar Yadav Jaipant Purva 1000

679 Shrawasti Jamunaha Malhipur Dandekuiya 6904218 Rajeswari Devi Pawan kumar Mahadeva 1000

680 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905001 Aaysha Begam Hasim Khan Banthihawa 1200

681 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsohana 6905002 Aaysha Begam Mustak Ali Shahpur Shivdeen, Badhai purwa 1400

682 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905003 Akalpuri Ram Gopal Verma Sachauli 950

683 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Purebale 6905004 Alimunnisha Jamil Ahamad Purebale, Jhabbapurwa, Sadhai purwa 900

684 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905005 Anita Devi Jogendra Balu, Gholiya, Kaithauli, Patkauli 1000

685 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905006 Anita Devi Vinod Kumar Gopal purwa, Pradhan purwa,

Maniharpurwa900

686 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905007 Anita Devi Anil Kumar Chhotkai deeh 1200

687 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905008 Anita Devi Kailash Nath Badal pur 1000

688 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsohana 6905009 Anjani Devi Amrit Lal Gulara Parsona 950

689 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sirsiya 6905010 Anupama Devi Paras Nath Sirsiya, Nirala nagar, Chandgadhi 900

690 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905011 Archana Devi Hari Om Sharma Mahasemara, 1000

691 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Piprahwa Joga gown 6905012 Arti Devi Anant Ram Hempur 900

692 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905013 Asha Devi Raksha Ram Jaiswal Daurabojhi, Dhanni deeh 1200

693 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905014 Ashama Begam Shamim Ahamad Semara Bairiya Kundi, Piprahwa purwa 1000

694 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsohana 6905015 Asharani Phularahwa 950

695 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Durga pur K.P. 6905016 Avadhesh Kumari (1 June

2011) Damodar Shukla Sadhai purwa, Kidiyawan purwa,

Khapari pur900

696 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905017 Avadhesh Kumari Pramod Singh Nibiha 1000

697 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905018 Batasi Devi Jagnath Gulara 900

698 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhagwan pur 6905019 Bhanumati Ram Kumar Bhagwan pur, Phulahiya, Jangali purwa 1200

699 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Padawaliya 6905020 Bhanumati Jai Prakash Butahar, Lohaniya, Maraila 1000

700 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905021 Bishani Durjan Mashakalan 950

701 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905022 Bitta Devi Kaushal Kumar Bangai Balan pur 900

702 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jokhawa 6905023 Chameli Babadeen Belas 1000

703 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905024 Chameli Ganga Ram Bhaisahi 900

704 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905025 Devyani Devi Vishwanath Pandey Bangai Khapari pur, Lohaniya 1200

705 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905026 Ekata Devi Avadesh Kumar Pandey Kuthani, Konaha, Jude purwa 1000

706 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sirsiya 6905027 Fatima Nankau Prasad Sirsiya gown 950

707 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jokhawa 6905028 Gayatri Devi Daya Ram Mishra Motipur, Badarahwa 900

708 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sirsiya 6905029 Gayatri Devi (Death) Kripa Ram Nirala Nagar, Chandgadhi 1000

Page 11: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

709 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Katkuiyan kalan 6905030 Geeta Devi Lallu Ram Oripurwa, Jagnnath puwa 950

710 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905031 Geeta Devi Gomati Prasad Verma Judapaniya 1200

711 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905032 Geeta Devi (1 Jun 2011) Ram Kumar Veerpur Bagahi 1000

712 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905033 Geeta Devi (1 Jun 2011) Raksha Ram Vishwakarma Datta Nagar 950

713 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsohana 6905034 Geeta Devi Lallan Prasad Suiya 900

714 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905035 Geeta Devi Ramraj Koyalahwa, Joginbhariya 1000

715 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905036 Geeta Devi Surendra Pathak Bangai 950

716 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905037 Geeta Devi Harish Chandra Kodari, Kauvapur 1200

717 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905038 Gudiya Devi Seeta Sharan Pathak Chilhariya 1000

718 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905039 Gulanisha Goli Talbaghauda 950

719 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905040 Habibulnisha Isarat Khan Banthihawa, Sitakahwa 900

720 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905041 Hema Devi (1 June 2011) Malik Ram Pure Prasad 1000

721 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905042 Jagpata Hari Ram Chilhariya 950

722 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905043 Jagpata Devi Daya Ram Bairihwa, Puredari, Sonpur 1200

723 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Purebale 6905044 Jainab Jahan Wasim Khan Bhartha 1000

724 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905045 Kamini Shriwastav bajarang Bali Datta Nagar 950

725 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905046 Kamla Devi Yamuna Dhar Barat Bhari 900

726 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905047 Kamla Devi Ram Chandar Telhar 1000

727 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905048 Kamla Devi Rajesh Kumar Pandey Bankatwa Kala 950

728 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905049 Kanak Lata Om Praksah Sahiya pur Bheekh pur 1200

729 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905050 Kanchan Devi Makkhan Lal Gaindeeh 1000

730 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905051 Kastura Devi Babu ram Yadav Talbaghauda 950

731 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sonaudha Tarai 6905052 Kaushilya Devi Chet ram Shri nagara Pipari 900

732 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905053 Ketaki Devi Nigam Prasad Bangai, Balan pur 1000

733 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jokhawa 6905054 Kiran Ram Nivas Jokhawa bajar, Gehuvabhari veerpur 850

734 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905055 Komal Mishra Dharmendra Kumar Bechai purwa Medhakiya 1200

735 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905056 Krishna Devi Krishn Bahadur Parsa 1000

736 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Piprahwa Joga gown 6905057 Kudussunisha Rasheed Hempur, Badarahwa 950

737 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905058 Kusum Devi Salik ram Parsa Padain, Atarpari 900

738 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Katkuiyan kalan 6905059 Kusuma Devi Chhote Lal Katkuiyan Bada purwa 1000

739 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905060 Lalita Devi Mansha Ram Mishra Babhani kukurbhukwa 950

740 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jamuni Kala 6905064 Madhavi Verma Sukh Lal Lal pur, Durdur pur, Jamuni 1200

741 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905061 Madhu Yogesh Kumar Bahadur pur 1000

742 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905062 Madhup Lata Sanchit Kumar Ekagharwa 950

743 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Padawaliya 6905063 Madhuri Devi Alakh Ram Domai, Bhituhariya 900

744 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905065 Madhuri Pandey Manoj Kumar Bahadur pur, Gaud purwa 1000

745 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905066 Maghi Lachchan Prasad Raniya Pur 950

746 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905067 Malati Devi Ram Surat Bhaisahi, Gaddi purwa 1200

747 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905068 Malati Devi Sakat Ram Bangai, Dubey purwa, Balan pur 1000

748 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905069 Malati Devi Laxmi Narayan Vishuna pur 950

749 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905070 Malati Devi Ramraj Verma Judapaniya 900

750 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Purebale 6905071 Mamta Shriwastav Rajjan Shriwastav Shankar nagar, Roshan purwa 1000

751 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905072 Mani Kumari Raksha ram Dharmanta pur, Chirri pur 950

752 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905073 Manju Devi Raj kumar Parsiya raja 1200

753 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sirsiya 6905074 Manju Devi Ram Pratap Gupta Sirsiya Bajar 1000

754 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905075 Manjulata Krishna kumar Belahari, Pharchalwa 950

755 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905076 Maya Devi Lallu Prasad Pandit purwa 900

756 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsohana 6905077 Maya Devi Satgur Prasad Suiya, Parsohana 1000

757 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905078 Mayawati Patel Ram Paras Patel Bargadwa 950

758 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905079 Meena Devi Raksha ram Sarra bojhi 1200

759 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhagwan pur 6905080 Meena Kumari Seeta ram verma Titihiriya, koyalahwa, Ahalad nagar 1000

760 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905081 Meera Devi Narendra Kumar Benidihawa 950

761 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905082 Meera Devi Sunil Gupta Amarahwa 900

762 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905083 Meera Devi Omkar Verma Madrahwa 1000

763 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Laxman Pur 6905084 Mithilesh Kumari Pramod Kumar Banghusari, Laxman pur Bajar 950

764 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905085 Munni Devi Keshav Ram Titihiriya, Gopipurwa 1200

765 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905086 Munni Devi Ram Abhilakh Tikuiya, Chandan kudi, Kakadar purwa,

Nagariya1000

766 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Katkuiyan kalan 6905087 Munni Devi Basant Lal Katkuiyan ,Mohan Lal purwa, Dasai

purwa950

767 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905088 Nankana (1 June 2011) Araman Ali Shankar pur 900

768 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905089 Neelam Devi (Trainning

Absent) Pure Prasad 1000

769 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905090 Neelam Devi Itawari Lal Padari 950

770 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sonaudha Tarai 6905091 Neelam Devi Avadesh Kumar Ganga pur 1200

771 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905092 Neeta Devi Brij kumar Vishun pur ,Ram nagar 1000

772 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jamuni Kala 6905093 Neeta Devi Ram Murat Bhartha kala 950

773 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905094 Nirmala Devi Surendra Santaliya 900

774 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905095 Nirmala Devi Ram Baran Piprahwa 1000

775 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905096 Nirmala Devi Shyam Singh Lal pur kushamahwa 950

776 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905097 Nirmala Devi Om Praksah Rajgur Judpaniya 1200

777 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Purebale 6905098 Niru Shriwastav Gopal Shriwastav Shankar nagar 1000

778 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905099 Nisha Shriwastav Bodhan Lal Shriwastav Semara Bairiya Kundi 950

779 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905100 Nurjahan Moh. Ibrahim Madar gadh 900

Page 12: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

780 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhagwan pur 6905101 Parwati Devi Sohan Bhagwan pur 1000

781 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905102 Phulmati Arvind Kumar Gholiya 950

782 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905103 Pintu Devi Tilak ram Jaugadh, Laxman pur, Kaji pur 1200

783 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905104 Poonam Ram Sanehi Ranjeet pur 1000

784 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Katkuiyan kalan 6905105 Poonam Devi Balak ram Gholiya kala 950

785 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905106 Prabhawati Gangesh prasad Ghod Dauriya ,Babhani 900

786 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905107 Pratibha Rani Shekhar chand Chilhariya ,Semara ,Hari purwa 1000

787 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Piprahwa Joga gown 6905108 Pravin (Trainning Absent) Hempur 950

788 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Katkuiyan kalan 6905109 Prem Kumari Seeta ram Katkuiyan ,Katkuiyan farm 1200

789 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905110 Prem Lata Hanuman Prasad Ranipur Bhela 1000

790 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905111 Prema Devi Arjun Prasad Kamadi ,Kamda 950

791 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905112 Pushpa Devi Salik ram Chilhariya 900

792 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Laxman Pur 6905113 Pushpa wati Dukhi ram Pandey Pratapwali purwa, Janki nagar 1000

793 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Laxman Pur 6905114 Radha Devi Bhola nath tiwari janki nagar ,lal pur, Shiv narayan purwa 950

794 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905115 Radhika Devi Rameshwar Gabbapur ,Rampur 1200

795 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905116 Raj Kumari (Trainning

Absent) Sangram ganj 1000

796 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905117 Raj Kumari Shesh ram Benidihawa 950

797 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905118 Rajrani Pawan kumar Gadhi north 900

798 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905119 Ram Kumari Santosh Pandey Bahadur pur, Benidihwa 1000

799 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905120 Ramawati Mukti nath Kuthani, Semarahna 950

800 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905121 Ramawati Mansha Ram sonabarsa,bankata khurd 1200

801 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905122 Ramawati Ram kishun verma jaugadh, majganwa 1000

802 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905123 Rampati Devi shri lahanu Rawalpur,bhachkahi,bankati 950

803 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905124 Ramrati jagesar prasad bagahi,veerpur bagahi 900

804 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chilhariya 6905125 Raziya Begam moh. Anish lohati, 1000

805 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhagwan pur 6905126 Reeta Devi sangam lal titihiriya,maniharpurwa,murtihwa 950

806 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905127 Rekha Devi suresh kumar Ekagharwa,sukhlalpurwa,saipurwa 1200

807 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Katkuiyan kalan 6905128 Rekha Devi Murlidhar bechuwa 1000

808 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905129 Rekha Devi peshkar verma Sarra bojhi,dagmara 950

809 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905130 Renu Devi Pawan kumar mishra Shankarpur udhaupurwa 900

810 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905131 Renu Shriwastav Rajesh Kumar srivastav Parsiya raja 1000

811 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905132 Reshama baur tendua 950

812 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905133 Reshama (Trainning

Absent) bakwa 1200

813 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sonaudha Tarai 6905134 Rohini Ramu pandey sonaudha tarai 1000

814 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Piprahwa Joga gown 6905135 Rukasana jakir ali Piprahwa,jogagawn,chaturi

gawn,riharpurwa950

815 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Piprahwa Joga gown 6905136 Sahanaz Moh. Shanaj Bhutna 900

816 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905137 Sangita Devi Jaikaran bachipurwa 1000

817 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jokhawa 6905138 Sangita Devi Klluram Ramnagar. Chrideeh 980

818 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Laxman Pur 6905139 Sangita Shriwastav Veerandra Kumar Banghusari, Laxman pur Bajar 1200

819 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905140 Sanju Devi Dharmendra Kumar sekhuniya 1000

820 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905141 Sanju Devi Jagdish prasad murawanpurwa 980

821 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905142 Santosh Kumari budhram basthanwa,piparhwa 900

822 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905143 Sarita Devi Syam kishor parsa,chainpura,bharthapur,chidimarpu

rwa1000

823 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905144 Sarita Devi Ram Chandar chailahi ,chailahi east 980

824 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905145 Saroj Kumari Rajendra Prasad seetaram purwa 1200

825 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Padawaliya 6905146 Saroj Kumari (Trainningh

Absent) Pawan Padawaliya 1000

826 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jokhawa 6905147 Saroj Kumari Ramroop Arya Jokhawa ,Durgapur, Semara 950

827 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905148 Savita Singh Shesh Nath Singh Judapaniya 900

828 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905149 Savitri Devi Sahaj Ram Sahiya pur ,Shivpura 1000

829 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905150 Savitri Devi Ram Chandar Lambupurwa, Loniyan purwa 960

830 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905151 Seeta Devi Parikrama Ratanpur ,Ojhapurwa 1200

831 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachkahi 6905152 Seeta Devi (1 Jun 2011) Let. Ram Bahadur 0 1000

832 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905153 Seeta Devi Cheepu Ram Motipurkala, Dhadhu purwa 950

833 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905154 Seeta Devi Sanval Prasad Dharmanta pur,Tangpasari 900

834 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905155 Seetapati (1 June 2011) Jogi Dhannideeh 1000

835 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905156 Seetapati Jeewan Lal jaugarh,laxmanpur,kajipur 970

836 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Purebale 6905157 Shabnam Bano jahir Roshangarh 1200

837 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905158 Shakila moh.sharif Amarahwa 1000

838 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905159 Shanti Devi Indrajeet pasiyanpurwa,lambupurwa 950

839 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sonaudha Tarai 6905160 Shanti Devi vishveshwar prasad gaindeeh,madhnagara 900

840 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jamuni Kala 6905161 Shanti Devi radheysyam Fattepur,husainpur 1000

841 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905162 Shila Devi Salik ram Bairihwa,Sangrampur 940

842 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905163 Shila Devi Dinesh kumar Verma Talbaghauda ,Billi Vishambhar pur 1200

843 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bakawa 6905164 Shitala Devi Ram Pheran Ayodhya purwa, Semare purwa 1000

844 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905165 Shiv Kumari Guddu Sekhawaniya, Dharmanta pur 950

845 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905166 Shiv Rani Amaresh Prasad Ranipur Bhela 900

846 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Chailahi 6905167 Shyam Lali Let. Shyam Bihari chailahi ,chailahi east 1000

847 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Durga pur K.P. 6905168 Shyamli Devi Shiv kumar Bhujanga, Durga pur kp 980

848 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905169 Sona Devi Keshav Ram Ramkaran purwa, Katkai purwa 1200

849 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Ekagharwa 6905170 Sonu Devi Avadesh kumar Sahiya pur 1000

850 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Titihiriya 6905171 Sultana Begam Moh. Gani Tendua Ratan pur 950

Page 13: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

851 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905172 Suman Devi Gautam Verma Shankar nagar 900

852 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Jokhawa 6905173 Suman Kashyap Salik ram Jokhawa 1000

853 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Medhakiya 6905174 Suman Singh (Death) Annu Singh Paikauri, Ghoghawa kala 980

854 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905175 Suman Verma Kameshwar nath Verma Judapaniya, Madarahwa 1200

855 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsiya Raja 6905176 Sumitra Devi Chhote lal Barat Bhari north 1000

856 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Parsohana 6905177 Sundarpati Bhagedu Verma Sonpur 950

857 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905178 Sunita Devi Kedar nath Lalpur ayodhya, Ramgadhiya 900

858 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905179 Sunita Devi Vinod Kumar Gadhi 1000

859 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905180 Sunita Devi Hari krishna Babhani 980

860 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Padawaliya 6905181 Sunita Devi Pradhan Pandey Padawaliya, vishunapur 1200

861 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Madhawa pur 6905182 Sunita Devi Vikramaditya Mishra Kuthani, Madhawa pur 1000

862 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905183 Sunita Devi Byas Kumar Gulara, fatawa 950

863 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905184 Sushama Devi Shiv Shankar Vishuna pur, Ram nagar, Dudhawaniya 900

864 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Laxman Pur 6905185 Sushama Mishra Dinesh Mishra Janki nagar ,Harraiya, Jigiriya 1000

865 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shahpur Bargadwa 6905186 Sushila Devi Ved Prakash Mishra Devtaha, Lonpurwa, Bhadila 980

866 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905187 Sushila Devi Sant lal Hatawa, Pasiyan purwa 1200

867 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905188 Sushila Pandey Ashok Kumar Kalkalwa 1000

868 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Sirsiya 6905189 Tara Devi Thakur Prasad Sisawa, Banwari purwa 950

869 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Rampur Devman 6905190 Tarannum Begam Ajamal khan Banthihawa, Gadara 900

870 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Gulara 6905191 Tarawati Lallu Verma Bairihawa, Sonpur, Ullahawa 1000

871 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Padawaliya 6905192 Uma Devi Devata deen Domai, Bhituhariya 980

872 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Balanpur Basant pur 6905193 Uma Devi Dinesh kumar kesavpur 1200

873 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Durga pur K.P. 6905194 Uma Devi Omkar Nath Yadav bhujanga 1000

874 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhachakahi 6905195 Urmila Devi (1 June 2011) Arvind Kumar Talbaghauda 950

875 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Motipur Kalan 6905196 Urmila Devi Om Praksah Shukla Kukurbhukwa, Naya purwa 900

876 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Takiya 6905197 Urmila devi Pankaj Kumar Gadriyan purwa, Nayi Basti Bala pur 1000

877 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Agga pur 6905198 Usha Devi Nankau Prasad Gadhi north 950

878 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Bhagwan pur 6905199 Usha Shriwastav Rakesh Shriwastav Sohelwa, Jarwaliya 1200

879 Shrawasti Sirsiya Sirsiya Shivgadh Khurd 6905200 Vimala Yadav Sabit ram Yadav Kalyan pur, Lahdauri 1000

880 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905201 Chhaya Gupta Ramkumar Sirsiya 1000

881 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905202 Sheela Devi Vijay Kumar Nirala Nagar Sirsiya 1000

882 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905203 Meena Devi Dadan Gholiya 1000

883 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905204 Poonam Devi Shiv Kumar Bechua 1000

884 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905205 Manju Devi Dharmraj Shrinagar Pipari 1000

885 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905206 Sarita Devi Dharmendra Jokhwa Bazar 1000

886 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905207 Puspa Devi hemantdhar Semra 1000

887 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905208 Anita Devi Tilakram Telhar 1000

888 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905209 Kusum Devi Shivkumar Madhwapur 1000

889 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905210 Nanda Devi Anil Kumar Bandhusari 1000

890 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905211 Shree Devi Heeralal Laxamanpur Bazar 1000

891 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905212 Savira Khatun Abbas Ali Sirsiya 1000

892 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905213 Savitri Devi Raju Piprahwa 1000

893 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905214 Sunita Devi Ramparas Chand Gari 1000

894 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905215 Maya Devi Omprakash Parsa 1000

895 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905216 Janki Devi Rambilash Kidiyawanpur 1000

896 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905217 Anjani Devi Munnalal Sandhai Purwa 1000

897 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905218 Santoshi Gautam Sahaj Ram Sachauli 1000

898 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905219 Reena Devi Omkar Sonbarsa 1000

899 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905220 Usaha Gupta Sandeep Kumar Nirala nagar 1000

900 Shrawasti Sirsiya Sirsiya 6905221 Santoshi Devi Ramjite Puredari 1000

901 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902001 AHILYA DEVI RADHESHYAM GULARIHA 1200

902 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGA-VARGI 6902002 ANAARKALI DEWTA PRASAD TADWA - BANKTWA 1000

903 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PARSA 6902003 aneeta ram kawal dehariya 1000

904 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902004 ANITA DEVI SHIV KUMAR CHAK PIHANI 1000

905 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha SHIVGARH KALA 6902005 BELAMATI awad naresh atarpari 1000

906 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902006 BHOOMI SAINI PRAHLAAD BARI MURTIHA 1000

907 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902007 CHANDRA KANTI DEVI RAM KUMAR UMAYAL KHURD 1100

908 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJAPUR RANI 6902008 CHANDRAWATI RAMANAND PRAJAPATI KUNNAPUR BHINGA DEHAT 1000

909 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PARSA 6902009 GAYATRI krisna kumar PARSA 1000

910 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902010 GAYATRI DEVI RAKESH KUMAR AKBAR PUR 1100

911 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIA 6902011 GAYTRI DEVI RAJESH KUMAR SINGH Tikuiya 1000

912 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902012 GAYTRTI PANDEY VINOD KUMAR BARTHA 1000

913 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha KOKAL 6902013 GEETA DEVI SURESH BABU MURAWA PURWA 1100

914 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902014 GEETA DEVI MANGAL PRASAD KESHWA PUR 1500

915 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902015 GEETA DEVI AYODYA PRASHAD PATIJHIYA 1000

916 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha SHIVGARH KALA 6902016 GEETA DEVI JAGESHWER PRASAD SHIVGARH KALA 1300

917 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902017 GEETA PATHAK ajeet pathak PATNA KHARGAURA 1100

918 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TURUSHMA 6902018 JAGNAVATI ajeet LAXMANPUKOTHI 1000

919 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902019 JAIPATA RAM TAJA PATJIYA 1000

920 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AMWA 6902020 JANAK LALI RAVINDRA KUMAR PATHAK MUJEHNA (MOHAMMADPUR KALA)\ 1200

921 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AMWA 6902021 KAISAR PARVEEN ALI AHAMAD 1000

Page 14: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

922 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AWADHOOT NAGAR 6902022 KALAWATI MANIRAM AWDHOOT NAGAR 1200

923 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902023 KALAWATI DEVI BANSI LAL LALPUR MAHARI 1000

924 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902024 KAMLESH KUMARI ASHWANI KUMAR ASDHA, BARTHA 1125

925 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 1 6902025 KANAN MAHNTO DILIP KUMAR HARIHAR PUR RANI 1000

926 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Bhangha 6902026 Kanti devi Binod kumar Parsa soharwa 1000

927 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902027 KAUSHILYA DEVI OMKAAR NATH MUNIMPUR TEPRA 1100

928 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AMWA 6902028 KIRAN DEVI BACHCHA LAL MISHRA RANJEET PUR 1000

929 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Bhangha 6902029 Kiran Devi Sachita nand Bhangha 1180

930 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902030 KIRAN DEVI OM PRAKASH BHALUIHA 1100

931 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902031 KIRAN SRIVASTAV atul srivasta PATNA KHARGAURA 1100

932 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902032 KITABIUN NISHA ABDUL RAHMAAN JAUGARH 1100

933 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BHANGHA 6902033 KRISHNA DEVI RAKSHA RAM BHANGHA 1200

934 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902034 KRISHNA DEVI BANSIDHAR PANDEY LALPUR MAHRI 820

935 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902035 KUNTI DEVI OMKAAR NATH VISHWAKARMA POORE ADHARI 1000

936 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 1 6902036 KUSUM DEVI VINOD KUMAR MISHRA RAJGADHWA 1000

937 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOTHWA 6902037 LAJJU MISHRA NANBABU UDAI PUR 1000

938 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AWADHOOT NAGAR 6902038 Lalma Puttan Kherikala 1000

939 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 1 6902039 LILAWATI MANSHA RAM HARIHAR PUR RANI 1100

940 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AMWA 6902040 MADHURI DEVI DEENA NATH MISHRA RANJEET PUR 1000

941 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902041 MALTI DEVI PESHKAR AKBAR PUR 1000

942 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902042 MALTI DEVI ADITYA PRASAD NAUBASTA 3000

943 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PARSA DEHARIYA 6902043 MALTI DEVI SUNDAR LAL PATHAK PARSA DEHARIYA 1500

944 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha CHAKWA 6902044 MAMTA PUTTI LAL BHAYA PURWA 1200

945 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Gothwa 6902045 Mamta devi Sushil kumar Chitaipur 1000

946 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJAPUR RANI 6902046 MAMTE DEVI KHUSI RAM LABED PUR 1000

947 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AWADHOOT NAGAR 6902047 MAYA Ram sevak LABED PUR 1000

948 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902048 MAYA DEVI MADAN SEN SONI PATNA 3400

949 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902049 MAYAVATI RANJEET PATJIYA 1000

950 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWALIYA 6902050 MEENA DEVI SANTOSH KUMAR PATHAK GAURARA 1100

951 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TURUSHMA 6902051 MEENA DEVI SANTOSH KUMAR JABDI 1380

952 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWEALIYA 6902052 MEERA ajeet kumar hasnapur 1000

953 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AWADHOOT NAGAR 6902053 MEERA DEVI RAM DEV SHIV BALAK PURWA (PARSHURAMPUR) 1500

954 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Bhangha 6902054 MEERA DEVI RAJESH KUMAR BHANGHA 1000

955 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902055 MEERA DEVI SARKAR BAKSHA YADAW MADRHWA 1000

956 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BHANGHA 6902056 MEERA SINGH JITENDRA SINGH BHANGHI SLAAR PUR 1000

957 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902057 MOHANI PATHAK SUNIL KUMAR PATHAK KHARGAURA 1100

958 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PARSA 6902058 MUNNI devi deen PARSA 1000

959 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGA-VARGI 6902059 MUNNI DEVI devi prashad tadwa 1000

960 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PARSA 6902060 NANKAIE arun kumar PARSA 1000

961 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902061 NEETA DEVI RAMESHKUMAR LAKHAHI BENI NAGAR 1000

962 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 1 6902062 NILAM RANI RAMPAHL GADDI PURWA 1000

963 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902063 NIRMAL DEVI ASHA RAM PATHAK MANIKA CHAUK 1000

964 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902064 Nirmala Amerika parsad Dharam nagar 1000

965 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902065 NIRMALA DEVI AKBAR PUR 1200

966 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902066 NISHA ALOK KUMAR PATJIYA 1000

967 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902067 Nitu devi Pankaj kumar arya Janki nagar 1100

968 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJAPUR RANI 6902068 NOOR BANO AKIL AHMED KUNNA PUR BHINGA DEHAT 1089

969 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902069 PAARWATI JAI CHANDRA PATJIYA 1000

970 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902070 PADMAWATI CHANDRIKA PRASAD MACHHRIHWA 1500

971 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Parsa dehariya 6902071 Papia Tusar kuma Parsa 1200

972 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902072 PAWAN KUMARI RAM PUR KAKRA 1000

973 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902073 PHOOLKUMARI om prakesh NAUBASTA 1100

974 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGA - VARGI 6902074 PREMA DEVI RAM DULARE GOBAR 1000

975 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902075 PREMAWATI LAXMAN PRASAD UMAYAL KHURD 1000

976 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902076 PUSHPA DEVI LAKHAN KUMAR MISHRA MURTIHA CHHOTI 1000

977 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902077 Puspa devi Pankaj kumar Paltan purva 1000

978 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AMWA 6902078 RADHA DEVI GHANSHYAM MISHRA RANJEET PUR 1100

979 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWALIYA 6902079 RADHA DEVI GOMATI PRASAD BHITTI GADDI PURWA 1000

980 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWEALIYA 6902080 RADHA DEVI santosh kumar rewaliya 1000

981 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 6902081 RAJ KUMARI BALRAM KHJUHA JHUNJHUNIYA 1320

982 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha KOKAL 6902082 RAJ KUMARI RAKSHA PAAL SINGH KOKAL 1000

983 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXMAN PUR KOTHI 6902083 RAJKUMARI rajkumar LAXMANPUKOTHI 1000

984 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902084 RAJPATI JAGGU LAXMAN PUR ITWARIYA 1035

985 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902085 RAJPATI RAM ASRAYA natuni 1000

986 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWALIYA 6902086 RAMA DEVI HANS RAJ TILAK PUR 1200

987 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AMWA 6902087 RAMAKANTI PATHAK 1000

988 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOTHWA 6902088 RAMAWATI BAJRANGI GOTHWA 1500

989 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHIBENI NAGAR 6902089 RAMAWATI VERMA PRAHLAAD VERMA LAKHAHI BENI NAGAR 1000

990 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902090 RAMSANWARI VIDYA RAM JAUGARH 1100

991 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOD PURWA 6902091 REENA DEVI VIKRAM PRASAD HALLAJOT 1000

992 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Godpurva 6902092 Reena devi Bikram Hallajot 1000

Page 15: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

993 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOTHWA 6902093 REETA DEVI KRISHNA KESHWA PUR 1200

994 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902094 REETA DEVI RADHEKRISHNA KESHWA PUR 1200

995 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha KOKAL 6902095 REKHA DEVI SHRMA BHAGAUTI PRASAD KODARI GORDIYAN PURWA 1000

996 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBSTA 6902096 RENU KUMARII AADITYA PRASAD BHAWAL PUR 1000

997 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 1 6902097 RUCHI DEVI MUNNA LAL RAMPUR KORARI 1100

998 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902098 SADHANA DEVI SHIV SHANKAR chahalwa 1000

999 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902099 SADHNA DEVI GHANSHYAM LATTHA PURWA 1000

1000 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJA PUR RANI 6902100 SADHNA PANDEY SANTOSH KUMAR RANI PUR 1000

1001 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902101 SAMEERA ASALAM PATJIYA 1000

1002 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Gothwa 6902102 Sangeeta srivastav Dadhibal Shrivastav Gothwa 1000

1003 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902103 SANJU DEVI ASHOK KUMAR PATIJHIYA 1000

1004 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902104 SANTOSHI DEVI UMA PATI RAM PUR KAKRA 1000

1005 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha KOKAL 6902105 SARITA DEVI ASHWANI KUMAR KOKAL 1000

1006 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha SHIV GARH KALA 6902106 SARLA DEVI RAJESH KUMAR SINGH ATARAPARI 2500

1007 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOD PURWA 6902107 SAROJ KUMARI SUNIL KUMAR TIWARI GODPURWA 1000

1008 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902108 SAROJ YADAW RAM NIWAS BANSKOORI 1000

1009 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902109 SAROJANI DEVI PRAVEEN CHANDRA KESWA PUR 1040

1010 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902110 Sarojanidevi Dadan Dharmnagar 1000

1011 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGA - VARGI 6902111 SAVITRI DEVI CHANDRA SHEKHAR TIWARI TADWA BANKATWA 1000

1012 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902112 SAVTRI DEVI RAM KUMAR CHAK PIHANI 1100

1013 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWEALIYA 6902113 SHAKUNTLA DEVI MANSHA RAM BANKTWA 1200

1014 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902114 SHANTI DEVI RAM KUMAR VISHWAKARMA SARDAAR PUR POORE ADHARI 1000

1015 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902115 SHANTI DEVI RAM SAGAR PATNA 1000

1016 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGA - VARGI 6902116 SHANTI DEVI CHANDRIKA PRASAD VARGA - VARGI 1113

1017 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWALIYA 6902117 SHASHI KALA SUNIL KUMAR REWALIYA 2500

1018 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902118 SHEELA DEVI RAJ SHAKAR BHALUIHA 1000

1019 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWEALIYA 6902119 SHEELA DEVI rajeendra kumar tilakpur 1000

1020 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWEALIYA 6902120 SHEELA DEVI ROHIT KUMAR rajabirpur 1000

1021 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Tikuiya 6902121 Shila devi Ram Abhilakh Tikuiya 1130

1022 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902122 SHMA MAHAJAN NAUSHAHARA MACHHRIHWA 1080

1023 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha KOKAL 6902123 SHOBHA RAM deen KOKAL 1000

1024 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902124 SNEHLATA MISHRA OM PRAKASH MISHR KESHWA PUR 1000

1025 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902125 SOBHAWATI RAM ACHHIBAR CHAK PIHANI 750

1026 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902126 SUDHA MISHRA OM PRAKASH MISHRA BELBHARIYA 1200

1027 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJAPUR RANI 6902127 SUKHNA SOMAN GAUTAM BAIRAGI JOT 1000

1028 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXMAN PUR KOTHI 6902128 SUMAN BAISHY RAJESH KUMAR BAISHY KAKARDARI 800

1029 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHAR PUR RANI 2 6902129 SUMAN KUMARI KRIPA RAM JAMUNANI SARDAR PUR 1000

1030 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902130 SUMAN PATHAK AJAY KUMAR PATHAK KHARGAURA 1210

1031 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BHANGHA 6902131 SUNILA SONI RAM GOPAL SOHRWA BHANGHI 1000

1032 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902132 SUNITA PATHAK MANOJ KUMAR PATHAK KHARGAURA 1100

1033 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha SHIVGARH KALA 6902133 SUNITA VERMA AMRIT LAL SHIV GARH KALA 1200

1034 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOTHWA 6902134 SUSHILA DEVI DEWATA PRASAD CHITAI PUR 1050

1035 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902135 SUSHILA DEVI TILAK NARAYAN ACHLA PUR 1000

1036 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha NAUBASTA 6902136 SUSHILA SIGH SURESH PRATAP SINGH MAJHAUWA (BADHAI PURWA) 1000

1037 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Amwa 6902137 Teja devi Dev kumar pandey Amwa 1200

1038 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GOD PURWA 6902138 TETRI DEVI RADHESHYAM VERMA BASTHANWA 1200

1039 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BHANGHA 6902139 UMA DEVI RAM SHANKAR RASOOL PUR PATAN PURWA 1000

1040 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902140 URMILA ROHIT KUMAR PATIJHIYA 1000

1041 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Amwa 6902141 Urmila Devi Pawan kumar Sukul purva 1100

1042 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GODPURWA 6902142 URMILA DEVI RUDRA SEN KASIYA PUR 1000

1043 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902143 URMILA PATHAK GYAAN PRAKASH BARTHA BELBHARIYA 1100

1044 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BHANGHA 6902144 USHA DEVI SURESH KUMAR BHANGHA 1000

1045 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902145 USHA KIRAN ALOK CHANDRA MISHRA CHAHALWA 2000

1046 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXMAN PUR KOTHI 6902146 VIBHA MANOJ KUMAR LAXMAN PUR KOTHI 1500

1047 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHI BENI NAGAR 6902147 VIJAY KUMARI RAM BHAVAN LAKHAHI BENI NAGAR 1000

1048 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATNA KHARGAURA 6902148 VIJAY KUMARI vijay PATNA KHARGAURA 1000

1049 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGA-VARGI 6902149 VIMLA DEVI RAKESH TIWARI POORE KAHIRI 1000

1050 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJAPUR RANI 6902150 YAASMEEN BANO MOHAMMAD ASLAM BHINGI - BHANGA DEHAT 1000

1051 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902151 MONI GUPTA AMIT KUMAR LALPUR MAHARI 1100

1052 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha RAJAPUR RANI 6902152 KIRAN DEVI RANJEET KUMAR BHINGI 1000

1053 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha ASRAF NAGAR 6902153 MEENA DEVI RAMESH KUMAR ASRAF NAGAR 1000

1054 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIYA 6902154 RENU DEVI PARMOD KUMAR SULTAN JOT 1000

1055 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha REWALIYA 6902155 LAXMI DEVI VINOD KUMAR TILAKPUR 1000

1056 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIYA 6902156 SHANTI DEVI ALAKHRAM ORIPURVA 1000

1057 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIYA 6902157 VIJAY KANTI VINOD KUMAR ALINAGAR 1000

1058 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha CHAKWA 6902158 SUNITA DEVI CHANDRABHAN BAIRAGI JOT 1000

1059 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902159 PRITI PTHAK ATULDIP PATHAK Janki nagar 1000

1060 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902160 POOJA PATHAK NIRANJAN KUMAR PATHAK JAGTAPUR 1000

1061 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXAMPURKOTHI 6902161 GEETA DEVI BABURAM LAXAMANPUKOTHI 1000

1062 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha VARGAVARGI 6902162 PARVATI DEVI CHANDRAPRAKASH TADAWA 1000

1063 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902163 JAWITRI DEVI KHUSHIRAM CHAHLAWA 1000

Page 16: ASHA Database Shrawasti - NATIONAL HEALTH … Shrawasti Gilaula Gilaula Dandauli 6901040 Kasima Ajij Bhikharipur Masadi 1006 41 Shrawasti Gilaula Gilaula Pipragosai 6901041 Keshri

Population

CoveredS.No.

Name Of

DistrictName Of Block

Name Of

CHC/BPHCName Of Sub-Centre ID No.of ASHA Name Of ASHA Husband's Name Name Of Village

1064 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902164 URMILA DEVI CHANDRABHAN VERMA PATIJHIYA 1000

1065 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXAMPURKOTHI 6902165 SAKINA MD RAFIQ LAXAMANPUKOTHI 1000

1066 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902166 MALNI DEVI RAMSAMUJH PANDEY LALPURMAHARI 1000

1067 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAHIBENI NAGAR 6902167 PRIYANKA DHANIRAM LAXAMANPUR ITWARIA 1000

1068 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKABARPUR 6902168 NEELU PANDEY PAPU PANDEY AKABARPUR 1000

1069 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha HARIHARPURRANI 6902169 NEELAM DEVI RAMDEV HARIHARPUR 1000

1070 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXAMPURKOTHI 6902170 SARIFUNISHA MO RAISH LAXAMANPUKOTHI 1000

1071 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha SHIVGARH KALA 6902171 ANJANI DEVI KAMLESH KUMAR SHIVGARKALA 1000

1072 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIYA 6902172 PRABHAWATI DEVI MANVENDRA KUMAR VERMA AURIPURVA 1000

1073 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIYA 6902173 BITTA DEVI ASHAY KUMAR CHAHLAWA 1000

1074 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PARSADEHARIYA 6902174 PURNIMA MISHRA CHANDRAMANIKANT PARSADEHARIYA 1000

1075 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXAMPURKOTHI 6902175 JAITUNA HANIF IDRISHI LAXAMANPURKOTHI 1000

1076 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKABARPUR 6902176 BINOD KUMARI SUNIL KUMAR AKABARPUR 1000

1077 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TIKUIYA 6902177 PRABHA VISVAS RAMMILAN KHALESHAHPURKALA 1000

1078 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902178 BITTI DEVI PARASNATH GUPTA ALINAGAR 1000

1079 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902179 MANJU DEVI RAMMANOHAR NAVINAGAR 1000

1080 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha CHAKWA 6902180 SHUSHILA PURAN CHAHLAWA 1000

1081 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902181 Puspa devi SANJAY KUMAR MACHHRIHWA 1000

1082 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902182 Mamta devi SHIVSHANKAR BHUDKULWA 1000

1083 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AWADHOOT NAGAR 6902183 PUSPA DEVI MAHESH KUMAR PUREKHAIRI 1000

1084 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADUR PURWA 6902184 SHILA DEVI TIRTHRAM YADAV RAMPUR JATTI 1000

1085 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha TURUSHMA 6902185 VINITA DEVI DHARMENDRA PATHAK TURUSMA 1000

1086 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902186 DIPANJALI RAJENDRA KUMAR MACHHRIHWA 1000

1087 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADURPURVA 6902187 RONI ASHIS KUMAR SUKAIYA JANKINAGAR 1000

1088 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GODPURVA 6902188 MAYA DEVI RAJESH KUMAR KEVALPUR 1000

1089 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902189 PUSPA DEVI CHETRAM CHEHELWA 1000

1090 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAKHAIBENINAGAR 6902190 MANISHA DEVI RAMKUMAR LAKHAHI BENI NAGAR 1000

1091 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GODPURVA 6902191 VIJAYLAXMI SHRIVASTAV PARMOD KUMAR DEENAPURVA 1000

1092 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha PATIJHIYA 6902192 POONAM JUGGILAL CHEHELWA 1000

1093 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKABARPUR 6902193 NIRMALA VERMA NANKE VERMA SATUPUR MURTIHA 1000

1094 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GODPURVA 6902194 MEERA DEVI RAJESH KUMAR KASHIYAPUR DEENAPURVA 1000

1095 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902195 SAROJANI DEVI DINESH KUMAR MACHHRIHWA 1000

1096 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902196 SAROJ KUMARI JAGRAM MACHHRIHWA 1000

1097 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha BAHADURPURVA 6902197 RAJKUMARI CHUNKE BAHADURPURVA 1000

1098 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha MACHHRIHWA 6902198 SANGEETA CHANDRIKA PRASAD MACHHRIHWA 1000

1099 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha GODIPURVA 6902199 NISHA DEVI JAGDISH PARSAD GODIPURVA 1000

1100 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha Amwa 6902200 PUSPA DEVI SURENDRA NATH Amwa 1000

1101 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha LAXAMPURKOTHI 6902201 NANHI DEVI VINOD KUMAR LAXAMANPUR KOTHI 1000

1102 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha CHAKWA 6902202 SHASHI SHARMA GOBIND PARSAD BAIRAGI JOT 1200

1103 Shrawasti Hariharpurrani Bhangha AKBAR PUR 6902203 GODAWARI DEVI CHINTARAM VERMA SEMARI CHAK PIHANI 1000