256
SIPU Internaonal AB Švedska, Civil Society Promoon Centre Bosna i Hercegovina,Human Resource Development Foundaon Turska, Foundaon in Support of Local Democracy Poljska, Partners Foundaon for Local Development Rumunija Sarajevo, 2013. godine GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI za 2011. godinu Technical Assistance for Civil Society Organisaons Bosnia and Herzegovina Office www.tacso.org This project is funded by the European Union.

Annual Financial Report BiH 2011 Bih

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Financial Report

Citation preview

Page 1: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

SIPU International AB Švedska, Civil Society Promotion Centre Bosna i Hercegovina,Human Resource Development Foundation Turska, Foundation in Support of Local Democracy Poljska,

Partners Foundation for Local Development Rumunija

Sarajevo, 2013. godine

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIJA

CIVILNOG DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

za 2011. godinu

Technical Assistance for Civil Society Organisations Bosnia and Herzegovina Office www.tacso.org

                                                                  

This project is funded  by the European Union. 

Page 2: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društvau Bosni i Hercegovini za 2011. godinu

NaručilacKancelarija TACSO Bosna i Hercegovina

(Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj)EuropeAid/127427/C/SER/Multi

Pripremio:Centar za promociju civilnog društva (CPCD)

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

AutoriAida Daguda, Milan Mrđa, Slaviša Prorok

Istraživanje proveo Dejan Žakula

Lektura Miroslava Knežević

Dizajn/DTP Aida Filipović

“Ova publikacija izdata je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost TACSO-a, te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije. Sadržaj ovog priručnika smatra se javnim i

dozvoljena je njegova dalja slobodna distribucija. Ukoliko odlučite koristiti ovaj materijal, molimo da navedete TACSO kao izvor, kao i web stranicu sa koje ste preuzeli ovaj materijal. Ukoliko reprodukujete tekst iz priručnika, citirajte

autore izvornog teksta i njihove organizacije.”

Technical Assistance for Civil Society Organizations www.tacso.org

Page 3: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

3

Agencija lokalne demokratije, Mostar 10 Amatersko pozorište „Neretva“, Konjic 11Asocijacija informacijskih stručnjaka -bibliotekara, arhivista i muzeologa BAM, Sarajevo 12 Asocijacija „Margina“, Zenica 14Asocijacija za podršku i razvoj „SISTEM“, Brčko 15Asocijacija za razvoj LEDA, Zenica 16Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 17Caritas Switzerland, Sarajevo 19Centar „Fenix“, Sanski Most 21Centar za društvenu odgovornost preduzeća Plus, CSR PLUS, Sarajevo 22 Centar za edukaciju, Pro Educa, Banja Luka 23 Centar za ekologiju i energiju, Tuzla 24Centar za građansku suradnju, Livno 25Centar za lokalni i regionalni razvoj, Derventa 26 Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Sarajevo 27 Centar za razvoj civilnog društva u BiH, Doboj 29 Centar za razvojne inicijative, Gacko 30 Crveni križ, Livno 31Crveni križ Tuzlanskog kantona, Tuzla 32Društvo prijatelja grada Sarajeva, Sarajevo 34Društvo srpsko-norveškog prijateljstva RS u BiH, Sokolac 35 Ekološki pokret- zeleni “Eko zeleni“, Tuzla 36Ekološko udruženje Drin Tim, Višegrad 37Ekološko udruženje Eko Put, Bijeljina 38Ekološko udruženje Jezero, Živinice 39Evropski istraživački centar, Sarajevo 40Fondacija CURE, Sarajevo 41Fondacija „Krila nade“, Sarajevo 43 Fondacija „Svijet bez mina“, Donji Vakuf 44 Fondacija tuzlanske zajednice, Tuzla 45 Fondacija za kreativni razvoj, Sarajevo 47Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH), Sarajevo 48Forum građana o sigurnosti u zajednici, Brčko 50Forum građana Zenice, Zenica 51Forum žena “Strica-Zaruđe“, Vareš 52GERC Sumejja CŽLV, Mostar 53Giro di Sarajevo, Sarajevo 55Helsinški parlament građana Banja Luke (HGP BL), Banja Luka 56HO Merhamet, Doboj 58HO „Nada“ - Udruženje roditelja djece ovisnika o drogama, Tuzla 59Hope and Homes for Children, Sarajevo 60Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO kantonu ogranak Vareš 61 Humanitarna organizacija Altruist, Mostar 62IAESTE LC, Mostar 63IMIC - Internacionalni Multireligijski Interkulturalni Centar “Zajedno”, Sarajevo 64„I mi postojimo“, Velika Kladuša 65Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo 66ISKRA - Savez žena oboljelih od raka dojke, Banja Luka 67Kantonalni Savez udruženja/udruga pripadnika Armije BiH i HVO liječenih od PTSP-a/ USK-a, Bihać 68 Majke djece sa posebnim potrebama “Radost života”, Sarajevo 69Međunarodni centar za djecu i omladinu FORTIS, Jablanica 71Nansen Dijalog Centar, Sarajevo 72Neformalna grupa građana „Volonteri i prijatelji Konjica“ , Konjic 73Nevladina organizacija “Svijet za Balkan”, Bijeljina 74Nezavisna omladinska organizacija Doboja – NOOD 75NVO altruista „SVJETLO“, Sarajevo 76NVO „EKO-Leonardo“, Priboj, Lopare 77 NVO MARATHON, Sarajevo 78

Sadržaj

Spisak organizacija uključenih u publikaciju

Page 4: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

4

NVO “Milenijum“, Srbac 79NVO Novi pogled, Mostar 80NVO Udruženje građanki Grahovo, Bosansko Grahovo 81Odred izviđača Trebinje 83OKC Bosna ART, Stjepan Polje 84Omladinska organizacija Centar, Mrkonjić Grad 85Omladinska organizacija „Prenj“, Jablanica 86Omladinski centar Busovača 87Omladinski centar FUTURE, Sarajevo 88Omladinski centar „Petar Kočić“, Nova Topola 89Omladinski centar „Vermont“, Brčko 90Omladinski klub „Dijamant“, Jajce 91Omladinski klub „Pod istim suncem“, Jablanica 92 Omladinski kulturni centar Abrašević, Mostar 93OO Teledom Šekovići 94Opće udruženje obrtnika poslodavaca, Donji Vakuf 95Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu, Banja Luka 96Organizacija žena „Lara“, Bijeljina 97Organizacija žena „Zora“, Bijeljina 99Organizatori otpora ‘’Sove Krajine“, Cazin 100Ornitološko društvo “Naše ptice“, Sarajevo 101Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 103proMENTE, socijalna istraživanja, Sarajevo 104Regionalni centar za prevenciju bolesti i promociju zdravlja, Zvornik 105Romano drom, Živinice 106Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH (SSOOiO BiH), Sarajevo 107Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH „SUMERO”, Sarajevo 108Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida RS, Banja Luka 110Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka 111 Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo, Sarajevo 112Savjet mladih Srebrenice, Srebrenica 113Savjet potrošača Bosansko - podrinjskog kantona, Goražde 114Sportski savez Općine Donji Vakuf 116Sportski savez Zeničko-dobojskog kantona, Zenica 117Srpski omladinski savez, Brčko 118Srpsko humanitarno udruženje “Dobrotvor“, Sarajevo 119Transparency International BiH, Banja Luka 120Udruga „Dogana kulturni centar“, Široki Brijeg 121Udruga Eko-mladi, Busovača 122Udruga „Eko turist“ Vareš 123Udruga IEK „SOM“, Glamoč 124Udruga osoba s invaliditetom ŽZH, Široki Brijeg 125Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Hercegbosanske županije, Livno 126Udruga povratnika „Gornji kraj – Ljubljenica, Stolac 127Udruga umirovljenika Posušje 128Udruga za civilne inicijative „Glas“, Prozor-Rama 129Udruženja za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine „Atex”,Tuzla 130Udruženje „Bistro!“, Sarajevo 131Udruženje „Budućnost 4“, Doboj 132Udruženje Crnogoraca u Hercegovini ,,Vuk Mićunović“, Trebinje 133Udruženje Damar omladine, Visoko 134Udruženje dioničara, akcionara i udjeličara u BiH (UDAU BH), Tuzla 135Udruženje distrofičara Doboj 136Udruženje ECO sportska grupa, Sarajevo 137Udruženje „Fontana“, Banja Luka 138Udruženje „Forum žena“, Bratunac 139Udruženje građana „Alternative“, Kakanj 140Udruženje građana „Centar mladih”, Kotor Varoš 141Udruženje građana “Demokratija-Organizovanje-Napredak” DON, Prijedor 142Udruženje građana „Milićanin“, Milići 143Udruženje građana „OAZA“, Trebinje 145Udruženje građana oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa, Tuzla 146Udruženje građana oštećenog sluha i govora, Ključ 147Udruženje građana oštećenog vida, Tuzla 148Udruženje građana Oštra nula, Banja Luka 149Udruženje građana pčelara „Bagrem“, Kakanj 150

Page 5: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

5

Udruženje građana povratnika u Banja Luku, Banja Luka 151Udruženje građana za edukaciju, razvoj i inicijative „Šansa“, Novo Goražde 152Udruženje građana „Za zdrav život i ekologiju svijesti“, Šamac 153Udruženje građana „Žene to mogu“, Banja Luka 154Udruženje građana „Zmajevac“, Vrbanjci, Kotor Varoš 155Udruženje HO Lotosice, Tuzla 156Udruženje hranitelja Kantona Sarajevo PERSPEKTIVA, Sarajevo 157Udruženje „Humanitarna organizacija Horizonti“, Tuzla 158Udruženje INPUT, Zenica 159Udruženje – Klub sporta i rekreacija za sve, Sarajevo 160Udruženje „Krajiška suza“, Sanski Most 161Udruženje mladih CAZIN.NET, Cazin 162Udruženje mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“, Mostar 163Udruženje Mladi rijeke Krivaje, Olovo 164Udruženje „Mladi volonteri“, Visoko 165Udruženje Most, Gradiška 166Udruženje multiple skleroze regije istočna Hercegovina, Nevesinje 167Udruženje Nezavisni biro za razvoj, Gradačac 169Udruženje „Nova generacija“, Banja Luka 171 Udruženje „Novi put“, Mostar 172 Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a, Goražde 173Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Sarajevo 174Udruženje Omladinski centar „Kosmos“, Ključ 175Udruženje ‚‘Omladinski centar za kreativnost i inicijativu‘‘ OCKI, Novi Grad 176Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Sanski Most 177Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj 178Udruženje pčelara Kneževo 180Udruženje poljoprivrednika opština Foča 181Udruženje poljoprivrednika u RS, Derventa 182Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“, Sarajevo 183Udruženje potrošača „Klub potrošača“ TK, Tuzla 185Udruženje potrošača Putokaz, Sarajevo 186Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“, Tuzla 187Udruženje „Radosti druženja“ USK-a, Bihać 188Udruženje RK-RS BSD Grada Sarajeva, Sarajevo 189Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Leptir“, Bugojno 190Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju „Vedar osmijeh“, Bileća 191Udruženje roditelja sa četvoro i više djece „Roda“, Prijedor 192Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga „Ruka ruci“, Bihać 193Udruženje „Stari grad“, Bužim 194Udruženje sudija RS, Banja Luka 195Udruženje „Svjetlost Drine“, Goražde 196Udruženje „Teodora“ Prijedor 197Udruženje učesnika Armije BiH liječenih od PTSP, Cazin 198Udruženje / udruga AKTIVA, Sarajevo 199Udruženje/udruga za fizioterapiju Federacije BiH (UFFBiH), Sarajevo 200Udruženje „Vesta-HO“, Tuzla 201Udruženje za art i vizualno-komunikacijske vještine PIXEL,Sarajevo 203Udruženje za građanska prava – UGP, Sarajevo 204Udruženje Zajednička građansko-demokratska aktivnost i edukacija o ljudskim pravima kroz osnivanje i unaprjeđenje građanskog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 205 Udruženje za mlade “VIZIJE“, Vitez 206Udruženje za nestale Hadžići 207Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Mostar 208Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“, Pale 209Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Tračak nade“, Foča 210Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama, Doboj 211Udruženje za pomoć i potporu djeci osnovno-školskog uzrasta „Osnovac“, Travnik 212Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE, Sarajevo 213Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama „Nada“,Rudo 214Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, Sarajevo 215Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost PROGRES, Sarajevo 216Udruženje za razvoj i izgradnju lokalnih kapaciteta BK-2001, Bosanska Krupa 217Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK ,,Fenix“, Tuzla 218Udruženje za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, prirode i zdravlja „Ekotim“, Sarajevo 219

NVO “Milenijum“, Srbac 79NVO Novi pogled, Mostar 80NVO Udruženje građanki Grahovo, Bosansko Grahovo 81Odred izviđača Trebinje 83OKC Bosna ART, Stjepan Polje 84Omladinska organizacija Centar, Mrkonjić Grad 85Omladinska organizacija „Prenj“, Jablanica 86Omladinski centar Busovača 87Omladinski centar FUTURE, Sarajevo 88Omladinski centar „Petar Kočić“, Nova Topola 89Omladinski centar „Vermont“, Brčko 90Omladinski klub „Dijamant“, Jajce 91Omladinski klub „Pod istim suncem“, Jablanica 92 Omladinski kulturni centar Abrašević, Mostar 93OO Teledom Šekovići 94Opće udruženje obrtnika poslodavaca, Donji Vakuf 95Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu, Banja Luka 96Organizacija žena „Lara“, Bijeljina 97Organizacija žena „Zora“, Bijeljina 99Organizatori otpora ‘’Sove Krajine“, Cazin 100Ornitološko društvo “Naše ptice“, Sarajevo 101Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 103proMENTE, socijalna istraživanja, Sarajevo 104Regionalni centar za prevenciju bolesti i promociju zdravlja, Zvornik 105Romano drom, Živinice 106Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH (SSOOiO BiH), Sarajevo 107Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH „SUMERO”, Sarajevo 108Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida RS, Banja Luka 110Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka 111 Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo, Sarajevo 112Savjet mladih Srebrenice, Srebrenica 113Savjet potrošača Bosansko - podrinjskog kantona, Goražde 114Sportski savez Općine Donji Vakuf 116Sportski savez Zeničko-dobojskog kantona, Zenica 117Srpski omladinski savez, Brčko 118Srpsko humanitarno udruženje “Dobrotvor“, Sarajevo 119Transparency International BiH, Banja Luka 120Udruga „Dogana kulturni centar“, Široki Brijeg 121Udruga Eko-mladi, Busovača 122Udruga „Eko turist“ Vareš 123Udruga IEK „SOM“, Glamoč 124Udruga osoba s invaliditetom ŽZH, Široki Brijeg 125Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Hercegbosanske županije, Livno 126Udruga povratnika „Gornji kraj – Ljubljenica, Stolac 127Udruga umirovljenika Posušje 128Udruga za civilne inicijative „Glas“, Prozor-Rama 129Udruženja za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine „Atex”,Tuzla 130Udruženje „Bistro!“, Sarajevo 131Udruženje „Budućnost 4“, Doboj 132Udruženje Crnogoraca u Hercegovini ,,Vuk Mićunović“, Trebinje 133Udruženje Damar omladine, Visoko 134Udruženje dioničara, akcionara i udjeličara u BiH (UDAU BH), Tuzla 135Udruženje distrofičara Doboj 136Udruženje ECO sportska grupa, Sarajevo 137Udruženje „Fontana“, Banja Luka 138Udruženje „Forum žena“, Bratunac 139Udruženje građana „Alternative“, Kakanj 140Udruženje građana „Centar mladih”, Kotor Varoš 141Udruženje građana “Demokratija-Organizovanje-Napredak” DON, Prijedor 142Udruženje građana „Milićanin“, Milići 143Udruženje građana „OAZA“, Trebinje 145Udruženje građana oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa, Tuzla 146Udruženje građana oštećenog sluha i govora, Ključ 147Udruženje građana oštećenog vida, Tuzla 148Udruženje građana Oštra nula, Banja Luka 149Udruženje građana pčelara „Bagrem“, Kakanj 150

Page 6: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

6

Udruženje za zaštitu prirode i kulturno-historijskih spomenika „Natura AS“, Konjic 220Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO, Sarajevo 221Udruženje žena „Anima“, Donji Vakuf 222Udruženje „Žena BiH“, Mostar 223Udruženje žena “Maja”, Kravica 224Udruženje žena „Nada“, Prijedor 225Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke ASKA, Višegrad 226Udruženje žena općine Kakanj „UŽOK“ 227Udruženje žena Šamac 228Udruženje žena VIVA Ustiprača, Novo Goražde 229Udruženje Žene Ženama, Sarajevo 230UG ‚“Aurora‘‘ Sokolac 232UG B18 - Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa, Banja Luka 233UG Centar informativno-pravne pomoći CIPP, Zvornik 235UG „Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši 236UG Ekološki pokret „Eko Maglaj“, Maglaj 238UG „Eko Pliva“, Jajce 239UG “Eko-ulica“ Zavidovići 240UG Majke hendikepirane djece TK, Tuzla 241UG Omladinski centar Gornji Vakuf – Uskoplje 242UG Omladinski centar Jajce 243UG Primanatura – Centar za zaštitu prava i interesa žena, Doboj 244UG Putevi mira, Kozarska Dubica 245UG Sadnice mira, Zavidovići 246UG Stop mobbing, Trebinje 248UG Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR, Doboj 249UG Vizija, Prijedor 250UHO Ruhama, Zenica 251UPP Agro Fenix, Kakanj 252UŽ Viktorija 99, Jajce 253Zanatsko-preduzetničko udruženje opštine Foča 254Zlatna jesen, Laktaši 255

Page 7: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

7

SažetakOsnovna svrha publikacije “Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu“ je da se najširoj bosanskohercegovačkoj javnosti predstave rezultati anketnog istraživanja koje je Centar za promociju civilnog društva (CPCD) proveo među domaćim nevladinim organizacijama (NVO) sa osnovnom svrhom da se prikupe vjerodostojni podaci o glavnim izvorima, visini i načinu utroška sredstava koje su NVO koristile za finansiranje svojih redovnih statutarnih aktivnosti u 2011. godini. Istraživanje je provedeno uz podršku TACSO projekta – Projekat tehničke pomoći organizacijama civilnog društva, podržan od strane EU u okviru Programa predpristupne pomoći (IPA).

Glavni cilj istraživanja je promocija i jačanje transparentnosti i dobrog upravljanja u radu i djelovanju NVO u BiH. Riječ je o prvom istraživanju takve vrste koje se provodi unutar NVO sektora u našoj zemlji, čime se BiH pridružila grupi zemalja iz bližeg i daljeg okruženja u kojima se provode slična istraživanja.

Istraživanje je zasnovano na razvojnoj pretpostavci, koju potvrđuju rezultati komparativne analize i dobre prakse u razvoju NVO sektora širom svijeta, da mjesto i uloga NVO u jednoj zemlji, njihov stvarni utjecaj na promjene u zajednici i društvu i način njihove percepcije u javnosti zavisi od stepena spremnosti NVO da dosljedno poštuju principe transparentnosti i dobrog upravljanja u svom svakodnevnom radu i djelovanju.

Unutar vladinog i poslovnog sektora u našoj zemlji, kao i unutar samog nevladinog sektora i u BH javnosti uopšte, u posljednje vrijeme se sve češće mogu čuti zahtjevi za većom otvorenošću i javnošću rada NVO. Objavljivanje ove publikacije predstavlja konkretan doprinos odgovoru na ove zahtjeve. Očekuje se da će javno objavljivanje podataka o finansijskom poslovanju 220 NVO iz cijele BiH, doprinijeti razvoju pozitivne percepcije NVO od strane građana i BH javnosti uopšte, te jačanju kredibiliteta NVO sektora kao pouzdanog partnera vlastima u daljem razvoju obostrano korisne saradnje. To će, bez sumnje, pozitivno utjecati i na dalju primjenu i razvoj Sporazuma o saradnji, kao nove demokratske prakse u odnosima između ova dva sektora društva, na svim nivoima vlasti u BiH.

Kao glavni instrument istraživanja korišten je prigodni upitnik, dizajniran po uzoru na upitnik koji je korišten u sličnom istraživanju koje je u Crnoj Gori provela organizacija CRNVO, po narudžbi TACSO ureda u Crnoj Gori (Prilog 2). U cilju testiranja upitnika realizator istraživanja je organizovao jednu fokus grupu koja je održana 24.10.2012. godinenu Sarajevu (Prilog 1). Osnovni cilj ove fokus grupe je bio da se identifikuju i dobiju stavovi i ocjene učesnika, predstavnika NVO o nacrtu anketnog upitnika. Dobijene povratne informacije su korištene u izradi konačnog dizajna upitnika.

Dodatno, prije objavljivanja publikacije sa konačnim rezultatima CPCD je 18.02.2013.g. organizovao još jednu fokus grupu za predstavnike NVO koji su učestvovali u istraživanju. (Prilog 3). Osnovni cilj ove fokus grupe je bio da se prikupe mišljenja i ocjene učesnika o preliminarnim rezultatima, te njihovi stavovi vezani za lična iskustva i naučene lekcije u praktičnoj provedbi istraživanja.

Upitnik je putem e-maila upućen na adrese 2800 NVO iz cijele BiH, zajedno sa pozivom da dostave tražene podatke vezane za njihovo finansijsko poslovanje, uz poštovanje principa dobrovoljnosti. U distribuciji ovih dokumenata realizator istraživanja je koristio usluge i resurse nekoliko NVO mreža i koalicija, između ostalih Mrežu Sporazum plus, Mrežu pravde, Mrežu za izgradnju mira i BiH NVO vijeće.

Rezultat provedenog istraživanja su finansijski izvještaji 220 NVO-e registrovane u BiH u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U publikaciji se nalaze podaci o finansijskoj podršci inostranih donatora i sredstvima iz domaćih izvora finansiranja. Osim toga, NVO su dostavile podatke o godišnjem prihodu od privrednih djelatnosti, donacijama koje nisu u novcu, prihodima od članarine i drugih izvora.

Grafikon 1. Odziv na istraživanje je bio 7,9% od ukupnog broja kontaktiranih NVO

Prema prikupljenim podacima, ukupan budžet NVO-a, koje su učestvovale u istraživanju i koje su dostavile svoje podatke o finansijskom poslovanju, iznosio je 28,6 miliona KM. U slijedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenih prihoda iz različitih izvora.

Page 8: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

8

Tabela 1: Prikupljena sredstva u NVO-ima prema izvorima finansiranja u 2011. godini

Iz datog pregleda, evidentno je da je glavni i najznačajniji izvor finansiranja za NVO-e koje su učestovale u istraživanju, prvenstveno strane donacije, a potom donacije iz javnog budžeta. S obzirom da je riječ o istraživanju sa ograničenim uzorkom teško je identifikovati neke opće trendove. Ipak, na osnovu ovih podataka i drugih istraživanja, može se konstatovati da su strane donacije još uvijek značajan izvor finansiranja nevladinog sektora u BiH. S druge strane, veoma je moguće da se organizacije koje su učestvovale u istraživanju, te koje su bile spremne podijeliti i javno objaviti svoje podatke o finansijskom poslovanju, u većem slučaju finansiraju od stranih donacija i u skladu sa strožijim pravilima izvještavanja prema stranim donatorima ujedno i transparentnije u svom radu.

Također, podaci ukazuju na zavisnost nevladinog sektora od stranih i domaćih donacija, što može dovesti do određenog utjecaja na ciljeve i pravce djelovanje nevladinih organizacija od strane institucija koje predstavljaju izvore finansiranja. Istovremeno, ovakva zavisnost ukazuje na dugoročnu finansijsku neodrživnost civilnog društva u BiH.

Grafikon 2: Procentualni prikaz izvora finansiranja NVO-a u 2011. godini

Interesantni su i sumirani podaci o visini godišnjeg budžeta s kojima raspolažu nevladine organizacije. Oko 25% NVO-a koje su učestvovale u istraživanju imaju godišnji budžet manji od 5.600 KM, dok oko 54,44% NVO-a imaju godišnji budžet manji od 30.000 KM. Istovremeno, podaci pokazuju da 75% organizacija ima manji budžet od 100.000 KM. Samo 51 organizacija ima godišnji budžet između 100.000 i milion KM, dok su samo 4 anketirane NVO potvrdile da su imale ukupne prihode veće od miliona KM u 2011. godini. Najveći godišnji budžet zabilježen je kod organizacije koja je u 2011. godini prikupila sredstva u iznosu od 3.230.352 KM.

Tabela 2: Pregled organizacija po visini godišnjeg budžeta

Godišnji budžet (u KM) % organizacijamanje od 10.000 33,63%

od 10.000 do 30.000 20,81%od 30.000 do 50.000 8,60%

od 50.000 do 100.000 11,76%od 100.000 do 1.000.000 23,08%

preko 1.000.000 1,81%

U nastavku publikacije nalazi se direktorij odnosno pojedinačni finansijski izvještaji 220 NVO koje su učestvovale u istraživaju. Publikacija će biti distribuirana prije svega velikom broju NVO-a iz cijele BiH, medijima, državnim institucijama na svim nivoima vlasti koje finansiraju aktivnosti NVO, donatorima, diplomatsko-kozularnim predstavništvima i drugim zainteresiranim akterima. Također, elektronska verzija publikacije će biti dostupna na web stranici TACSO projekta www.tacso.org, te na web stranicama www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba , sa željom da se što potpunije ostvare ciljevi istraživanja i poveća upotrebna vrijednost njegovih rezultata. Naime, kao prva civilna inicijativa ove vrste u našoj zemlji, nadamo se da će provedeno istraživanje i njegovi rezultati doprinijeti promociji principa transparentnosti i dobrog upravljanja u radu i djelovanju NVO u BiH, te da će podstaći veći broj organizacija da se uključe u naredna istraživanja istog ili sličnog sadržaja. U tom pogledu, ova publikacija treba da poveća i povjerenje javnosti u rad nevladinog sektora, kako od strane domaćih i stranih institucija, tako i od strane građana i medija.

Izvor Apsolutne vrijednosti u KMPrihodi od vlastitih aktivnosti 2.508.267,02

Prihodi od članarine 455.830,50 Individualne donacije od fizičkih lica 555.328,27

Drugi izvori prihoda 886.502,55 Iznos donacija od stranih donatora potrošen u 2011. 20.079.067,98

Iznos iz sredstava javnog budžeta potrošen u 2011. 2.826.229,28 Iznos donacija od domaćih donatora potrošen u 2011. 699.914,49

Iznos donacija od privrednih subjekata potrošen u 2011. 587.879,85 Ukupno 28.599.019,94

Page 9: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

9

Prilozi:

Prilog br. 1 Učesnici prve fokusne grupe NVO 24.10.2012.

Prilog br. 2 Upitnik za OCD 2011. istraživanje

Prilog br 3 Učesnici druge fokusne grupe NVO 18.02.2013.

Page 10: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

10

Adresa, ulica i broj Fra Ambre Miletića 30 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 333 830, 333 831

Fax 036 333 830, 333 831 E mail [email protected]

Web site www.ldamostar.com Datum osnivanja 05.04.2005. g.

Registarski broj R-286/05 Nivo registracije HNK/Ž

Broj članova 13 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama

1. ALDA-Asocijacija agencije lokalne demokratije, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Mreža za izgradnju mira, 4. ALF Anna Lindh Foundation, 5. E.F.L.S. Europska federacija lokalne solidarnosti

Ciljevi organizacije

Promicanje konkretnih inicijativa poticanja demokratije na lokalnom nivou, izgradnja mostova između građana i vlasti, razvoj pluralnog civilnog društva i aktivno sudjelovanje svih društvenih skupina, poticanje procesa pomirenja i zaštitu ljud-skih prava, poticanje održivog lokalnog razvojja, jačanje znanja lokalne zajednice o procesima stabilizacije i pridruživanja.

Objavljene publikacije u 2011

1.Pregled rezultata istraživanja osjetljivosti vlasti na identi-fikaciji i zadovoljavanje stvarnih potreba građana na gradskim područjima grada Mostara 2.Intercultural crossroads 3.Izvještaj aktivnosti za 2010.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Regija Puglija i Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Vijećnik-građanin 134.775,00 32.774,00

Europsko povjerenstvo – Direkcija za proširenje Regionalni program „Civil Society Facility - People to people“

Regionalno partnerstvo za interkulturne gradove 63.437,34 25.885,41

Regione friuli Venezia Giulia MO.START-V/Mostar: Strategije i aktivnosti za realizaciju obuke u polju video novi-narstva

7.647,29

Europska unija i Veleposlanstvo Norveške u Bosni i Herecegovini (sufinacijer)

POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow – Ljudi organizuju preven-ciju od poplava)

27.939,79 13.052,00

EACEA, Program „Mladi u akciji“ Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima 38.131,83 30.191,76

IPA - Delegacija EU u BiH „Podrška tematskim mrežama NVO-a“

Civilno društvo u akciji za dijalog i partner-stvo 136.311,57 38.686,32

Europsko povjerenstvo, Program jačanja civilnog društva za Zapadni Balkan i Tursku: Partnerske aktivnosti – Osnaživanje žena

Promocija Europske povelje o ravno-pravnosti žena i muškaraca u lokalnom životu

20.851,00

Alda i grad Mostar Svjetski dan susjeda 1.552,99 391,16

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

Monitoring javnih ustanova na lokalnom nivou 59.570,00

Iznos donacija od stranih donatora 140.980,65 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 140.980,65 KM

Budžet organizacije

Agencija lokalne demokratije Naziv organizacije

Page 11: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

11

Adresa, ulica i broj Varda b.b. Poštanski broj 88400

Mjesto Konjic Telefon 036 726 590

Fax 036 735 340 E mail [email protected]

Datum osnivanja 1947. Registarski broj 490/07

Broj članova 80 Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije

Razvoj i unapređenje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod mladih ljudi, a posebno djece; Razvoj dramskog odgojnog rada uz oslan-janje na iskustva dramske pedagogije BiH; Saradnja sa prosvjetnim i dramsko-obrazovnim ustanovama; Razvoj metodike dramskog odgoja; Razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupa; Poticaj stvaranja tradicionalnog i modernog; Preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti; Razvijanje metodike dramskog odgojnog rada u oslobađanju od posttraumatskih posljedica, izgradnji mira, rješavanju konflikta i izgradnji timskog rada; Razvijanje multietnične i multikulturalne saradnje ljudi, a posebno djece.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Konjic Tekući izdaci 16.800,00 15.400,00

Općina Konjic 9. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine 46.817,00 4.500,00

Općina Konjic Saradnja sa bosanskohercegovačkim gradovima 3.000,00 2.150,00 Federalno ministarstvo kulture i sporta

9. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine 46.817,00 4.000,00

Fondacija za bibliotečku djelatnost Arnon Grunberg: TIRZA 5.000,00 210,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Drvoprofil d.o.o. Konjic 9. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine 46.817 100,00

Jupiter company doo Konjic

9. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine 46.817 100,00

Restoran Han Konjic 9. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine 46.817 150,00

BH Telecom 9. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine 46.817 2.500,00

Amatersko pozorište NeretvaNaziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 6.181,5 KMPrihodi od članarine 108 KMDrugi izvori prihoda 2,63 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 26.260,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 2.850,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 35.402,13 KM

Budžet organizacije

Page 12: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

12

Adresa, ulica i broj Trg oslobođenja-Alije Izetbegovića 1 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 275 969, 033 275 969

Fax 033 275 969 E mail [email protected];[email protected]

Web site www.bam.ba Datum osnivanja 17/05/2006/

Registarski broj 4201116740001 Nivo registracije BiH

Broj članova 70

Članstvo u mrežama 1.IFLA 2.EBLIDA 3. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Poticanje primjene novih tehnologija u bibliotekarstvu, arhivistici i muzeologiji; Promocija i zaštita struke (za-konodavstvo, standardizacija struke i kontrola kvaliteta); Zaštita kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim standardima; Podsticanje slobodnog pristupa informacijama; Razvoj savremenog informacijskog društva u Bosni i Hercegovini; Saradnja sa istim i sličnim udruženjima/asocijacijama kao i organima/organizacijama u zemlji i inostranstvu; Promocija, usvajanje i implementacija međunarodnih standarda, te kontinuirano praćenje njihove primjene; Stručno usavršavanje članova i šire javnosti kroz edukativne kurseve i savjetovanja; Izdavanje stručnih knjiga, časopisa, brošura

Objavljene publikacije u 2011

1. Etički kodeks Asocijacije BAM 2. Partnerstvo u digitalnom dobu : zbornik radova 3. Međunarodna konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, Sarajevo,

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EBSCO Publishing 5. međunarodna konferencija “Evropska smjernica za sarad-nju biblioteka,arhiva i muzeja” BAM 2011.g. 800,00

ProQuest 5. međunarodna konferencija “Evropska smjernica za sarad-nju biblioteka,arhiva i muzeja” BAM 2011.g. 1.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija za bibliotečku djelatnost

5. međunarodna konferencija “Evropska smjernica za saradnju biblioteka,arhiva i muzeja” BAM 2011.g. 3.000,00

Ministarstvo pravde Kantona Sarajevo

5. međunarodna konferencija “Evropska smjernica za saradnju biblioteka,arhiva i muzeja” BAM 2011.g. 3.000,00

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

5. međunarodna konferencija “Evropska smjernica za saradnju biblioteka,arhiva i muzeja” BAM 2011.g. 1.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM ICOM 356,00

Asocijacija informacijskih stručnjaka -bibliotekara, arhivista i muzeologa BAM

Naziv organizacije

Page 13: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

13

Prihodi od vlastitih aktivnosti 6.000 KMPrihodi od članarine 1.520 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 120 KMDrugi izvori prihoda 7.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 14.640,00 KM

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

BH Telecom 5. međunarodna konferencija “Evropska smjernica za sarad-nju biblioteka,arhiva i muzeja” BAM 2011.g. 6.000

Budžet organizacije

Page 14: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

14

Adresa, ulica i broj Jalijski put br. 5 Poštanski broj 72000

Mjesto Zenica Telefon 032 220 063

Fax 032 220 063 E mail [email protected];

Web site www.margina.ba Datum osnivanja 30.07.2003.

Registarski broj 4218379460003 Nivo registracije kantonalni

Broj članova nema Broj zaposlenih 3 osobe stalno uposlene i 21 osoba na Ugovoru o djelu

Članstvo u mrežama

1. Mreža „Volontiram“, 2.EHRN (evropska mreža za smanjenje štete), 3.EHRN (evro-azijska mreža za smanjenje štete), 4.SEENHR (Mreža za smanjenje štete za jugoistočnu Evropu) .

Ciljevi organizacije Svaki pojedinac u BiH iz marginalizovanih grupa društva je zdravstveno i socijalno zbrinut.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Kuhinja (sudoper i gornji dijelovi) – 2 kompleta, frižider – 2 kom, veš mašina – 2 kom, mikrovalna peć – 2 kom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Globalni fond za HIV/AIDS, TB i malariju

The Global Fund Project – Ob-jective 5 90.511,00 88.482,00

Globalni fond za HIV/AIDS, TB i malariju

The Global Fund Project – Ob-jective 9 227.404,35 197.643,05

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za rad, socijalnu poli-tiku i povratak Tuzlanskog kantona

Mary Richmond projekat: Nove perspektive u soci-jalnom radu sa ovisnicima o drogama na području Tuzlanskog kantona

6.000,00 6.000,00

Ministarstvo za rad, socijalnu poli-tiku i povratak Tuzlanskog kantona

Radi edukativno, djeluj preventivno! (partneri na projektu) 3.500,00 3.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CPCD Jačanje kapaciteta Lokalnog volonterskog servisa 4.450,00 4.450,00

Asocijacija Margina Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 286.125,05 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 9.000,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 4.450,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 299.575,05 KM

Page 15: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

15

Individualne donacije od fizičkih lica 2.700 KMNenovčane donacije u toku 2011. godine 1 kompjuter, 1 radni sto, 1 komoda i 1 automobil.

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 2.700,00 KM

Adresa, ulica i broj H.A.Tača 32. Poštanski broj 76100

Mjesto Brčko distrikt BiH Telefon 049 215 550

Fax 049 215 550 E mail [email protected]

Web site www.sistem-ba.org Datum osnivanja 25.01.2012.

Registarski broj 1063 knjiga I Nivo registracije Ministrarsto pravde BiH

Broj članova 76 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Podrška razvoju civilnog društva u demokratskim procesima koji se tiču lokalnog, ekonomskog, društvenog, kulturnog i opšteg razvoja, te procjenjivanje uticaja pojedinih projekata na društvo i zajednicu; Pomoć u zaštiti ljudskih prava, slo-boda i zaštite prava manjina; Pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti, kulture, turizma, zdravlja i sporta, privrede, poljoprivrede i zaštite životne sredine; Podrška programima povećanja energetske efikasnosti; Podsticaj i podrška razvoju lokalne samouprave na principima evropskih vrijednosti; Učešće u projektima planiranja razvoja NVO sektora i jačanje istih za programe IPA fondova i ostalih razvojnih fondova; Učešće i podrška u promociji projekata cjeloživotnog učenja, učenja stranih jezika i primjena naučenog za stvaranje novih vrijednosti; Izrada i vođenje baze podataka o nezaposlenim licima, njihova edukacija i trening za prekvalifikaciju, dokvali-fikaciju, te pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju mladih i žena; Rad na jačanju kapaciteta mladih ljudi koji će volon-tirati u Udruženju; Organizovanje samostalno (ili sa drugim subjektima) seminara, okruglih stolova, debata, kulturnih događaja, izložbi, festivala, predavanja, prezentacija, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja; Podrška u provođenju projekata informatičkog razvoja, modernog načina komunikacije i pov-ezivanja; Podrška projektima zdrave ishrane i rekreacije uz slo-gan „U zdravom tijelu, zdrav duh“; Podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi kroz učešće u projektima u oblasti umjetničke fotografije, filma, filmske, likovne, dramske i muzičko-scenske produkcije; Izdavanje brošura, knjiga, biltena, web stranica i portala, audio i video zapisa i drugih materijala za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja a sve u skladu sa zakonom; Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini radi ostvarivanja ciljeva Udruženja; Raz-mjena iskustava, informacija i dobrih praksi sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Asocijacija za podršku i razvoj SISTEM Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 16: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

16

Adresa, ulica i broj Ćire Truhelke 10 Poštanski broj 72000

Mjesto Zenica Telefon 032 203 010

Fax 032 203 010 E mail [email protected]

Web site www.leda-bih.org Datum osnivanja 19.04.2007.

Registarski broj 08-07-1-177/06, reg.br. 552, knjiga I registra Nivo registracije Državni nivo Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum Plus

Ciljevi organizacije

Promocija i poticaj održivog povratka kroz pružanje pomoći povratnicima i drugim socijalno ugroženim kategorijama putem učešća i implementacije projekata u izgradnji stambenih objekata i obezbjeđenja drugih uslova življenja; Zaštita ljudskih prava i prava manjina; Iniciranje i razvoj mjesnih zajednica kroz bolju međusobnu saradnju općinskih organa vlasti i privatnog sektora ; Poticanje maksimalnog korištenja postojećih ljud-skih potencijala za jačanje kapaciteta u mjesnim zajednicama i općinskim organima na svim nivoima, kroz organizovanje seminara i radionica; Unapređenje komunikacije i saradnje između nevladinih organizacija i općinskih organa kroz učešće u realizaciji zajedničkih projekata; Razvijanje svijesti i promocija zdrave životne sredine kroz edukaciju, javne kampanje, iniciranje i učešće u realizaciji projekata

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

FIGAP (grupa dona-tora)

Ekonomsko osnaživanje žena ruralnog područja u općini Zenica 9.000,00 9.000,00

Asocijacija za razvoj Leda Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 9.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 9.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 17: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

17

Adresa, ulica i broj Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 206 442

Fax 033 206 668 E mail [email protected]

Web site www.caritas.org Datum osnivanja 28.1.1995.

Registarski broj 4201278720004 Nivo registracije BIH

Broj članova nema članova Broj zaposlenih 15

Članstvo u mrežama

1. Caritas Internationalis, 2. Caritas Europa, 3. PSM Regionalni projekt za razvoj župnog Caritasa i volontari-jata, 4. Mreža Sporazum plus, 5. Mreža Sporazum plus Kantona Sarajevo, 6. Mreža za izgradnju mira, 7. Mreža za dostojanstveno starenje, 8. Neformalna mreža humanitarno karitativnih organizacija KOHKO, 9. Neformalna mreža katoličkih humanitarno karitativnih organ-izacija.

Ciljevi organizacije

Promicanje djelotvorne kršćanske ljubavi, pružanje podrške Caritasovim ustanovama u BIH, Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost, Suradnja sa vladinim ustanovama, nevladinim organizacijama, mrežom Caritasa u BIH i Inozemstvu.

Objavljene publikacije u 2011.

1. Priručnik za župne Caritase, 2. Godišnje izvješće za 2011.g. , 3. Direktorij donator, 4. Caritasova analiza starih osoba u potrebi, 5. Film: Mreža za izgradnju mira – Moja priča, 6. Plakati, flajeri za projekat borbe protiv trgovine ljudima.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Caritas Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske Tjedan solidarnosti 508.489,48 344.931,44 Caritas Austrija Socijalno edukativni centar 391.166,00 268.264,89 Njemačka vlada i Njemački Caritas DCV Kućna njega starih i bolesnih 382.461,20 303.267,42 Caritas Austria - CRS – Catholic relief services BIH - Caritas Schweiz - Caritas Njemačke DCV - Župa Steinhouse

Poplave 274.349,10 258.484,44

CRS – Catholic relief service - Caritas Schweiz - Sec-ours Catholique – Caritas France

Jačanje lokalnih kapaciteta u zaustavljanju trgovine ljudima 163.624,09 163.624,09

Fondation abbe Piere Auvergne Region - Caritas Alsace France

Razvoj poljoprivrede i turizma u Fojnici 155.792,22 125.825,32

Caritas international Belgium - Caritas Italiana - Caritas Espagnola - Secours Catholique – Caritas France

Opservatorij siromaštva 132.556,38 131.122,70

Caritas Internationalis Belgium EU IPA IPA PROJEKT –Razvoj ruralnog tirizma 126.997,91 63.513,99

Hrvatski Caritas - Caritas Austria - Caritas inter. Belgium - Caritas Schweiz - Caritas Italiana - Caritas Europa - Caritas Scotish

Strukture – ESF / Europski Fond solidarnosti 114.399,83 114.399,83

CRS Pomoć djeci s posebnim potre-bama 39.116,60 5.660,34

CRS – Catholic relief service - Maximilian Kolbe Izaberimo mir zajedno 32.784,31 32.784,31 Caritas Catholica Vlaanderen Palijativna njega 29.337,45 18.818,40

CRS - Caritas Italiana Regionalni projekti razvoja župnih Caritasa i volontarijata -PSM

13.104,81 13.104,81

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Naziv organizacije

Page 18: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

18

Prihodi od vlastitih aktivnosti 14.249 KMIndividualne donacije od fizičkih lica 10.283,99 KM

Iznos donacija od stranih donatora 1.843.801,98 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 20.100,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 36.938,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 2.594,03 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 1.927.967,00 KM

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo socijalne politike i raseljena lica

Za strukture CBKBiH – kao podrška real-izaiji svih projekata 16.500,00 16.500,00

Federalno ministarstvo financija - Za potrebe Centralnog ureda 3.500,00 3.500,00 Zavod za planiranje zavoda KS Donacija za siromašne 100,00 100,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Fondacija Otvoreno društvo Zimska pomoć 36.938,00 36.938,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Bininvest d.o.o. Posušje Akcija – donacija za siromašne 1.500,00 1.500,00 Bojanić d.o.o Jajce Donacija za Caritas BK BiH 511,00 511,00 Luciana d.o.o. Lukavac Za Nedjelju Caritasa 200,00 200,00 Fanfara – Multimedijalni centar Mostar Za Nedjelju Caritasa 33,03 33,03

Aqua Flora d.o.o Široki Brijeg Akcija Interventni fond Tjedan solidarnosti 50,00 50,00

Karaka promet d.o.o Čitluk Za Nedjelju caritasa 300,00 300,00 Budžet organizacije

Page 19: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

19

Adresa, ulica i broj Travnička 1 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 668 185, 210 704

Fax 033 668 184 E mail [email protected]

Web site www.caritas.ch Datum osnivanja 1901; Ured registrovan u BIH : 01.08.1996

Registarski broj R-III-108/96 kod Višeg Suda u Sarajevu Nivo registracije FB& H; RS; B& H Broj zaposlenih 10

Članstvo u mrežama

1. NVO Vijeće, 2. Mreže mira u BiH, 3. Mreža Caritas organizacija u BiH, 4. Caritas Internationalis, Rim.

Ciljevi organizacije

Promovisati lokalne inicijative koje održivo jačaju životne us-love onih koji su društveno u nepovoljnom položaju; Podupi-rati građanska rješenja i jačanje mira; Zagovarati očuvanje prirodnih resursa; Surađivati sa lokalnim partnerima i jačati njihove obaveze;

Objavljene publikacije u 2011. 1. Godišnji izvještaj CaCH za 2011 (na Njemačkom i Francuskom jeziku) www.caritas.ch

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

SIDA; Caritas Švicarske Poljoprivredni projekat u istočnoj Bosni i regiji Sarajeva 2009 - 2011 g. 1.017.032,00 219.346,00

Caritas Švicarske i WB (Farma projekat) Ervinija projekat 2009-2011 239.589,00 134.952,00

Vlada Lichtenstein-a Siguran prihod kroz proizvodnju jagodičastog voća, centralna i istočna Bosna; 2010-2013 g.

1.142.527,00 234.670,00

REPIC (Vlada Švicarske) i Caritas Švicarske

Izolacija 50 individualnih stambenih ob-jekata 2009 – 2011g 420.503,00 107.570,00

Caritas Švicarske Energetska efikasnost; sanacija 4 zgrade na Aerodromskom naselju, Sarajevo 2010-2011g.

229.419,00 23.470,00

Caritas Švicarske i 3E projekat (USAID) Izolacija 20 individualnih stambenih ob-jekata u Sarajevu i Tuzli 2011 – 2012 g. 65.129,00 29.337,00

Polybau Uzwil; Caritas Švicarske Sanacija krova Srednje stručne škole u Olovu 2011 91.924,00 91.924,00

Vlada Lichtenstein-a; Švicarska razvojna agencija (SDC)

Izgradnja zajednica mira/ i dobro rukovođenje u općinama Birač regije 2011 -2013 g.

899.682,00 293.374,00

Vlada Lichtenstein-a Podrška Omladinskom centru Ljubija 2011g. 27.939,00 27.939,00

Caritas Švicarske Obrok na kotačima 2011g. 48.309,00 48.309,00

Vlada Lichtensteina-a Projekat Borba protiv trgovine ljudima 2010-2011 g. 140.819,00 70.410,00

Vlada Lichtenstein-a Rekonstrukcija 30 individualnih stambenih objekata za Rome u Sarajevu (april 2010 - maj 2011g)

765.707,00 16.879,00

Švicarska razvojna agencija (SDC), Ured za migracije; Vlada Lichtensteina-a

Uključivanje djece Roma u osnovno obra-zovanje 2010-2012g 1.134.585,00 598.687,00

Vlada Lichtensteina-a Rekonstrukcija 12 objekata za Rome u Donjem Vakufu 2010 -2011 g. 424.415,00 286.530,00

Švicarska agencija za razvoj (SDC)/ Swiss Disaster Relief (SDR) i Caritas Network

Hitna intervencija za poplave u BiH 2010-2011 g. 311.955,00 311.955,00

Caritas Switzerland (ured u Sarajevu) Naziv organizacije

Page 20: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

20

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

BiH Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Rekonstrukcija 30 individualnih stambenih objekata za Rome u Sarajevu (april 2010 - maj 2011)

765.707,00 597.000,00

BIH Ministratstvo za ljudska prava i izbjeglice i Općina Donji Vakuf

Rekonstrukcija 12 objekata za Rome u Donjem Vakufu 2010 -2011g. 424.415,00 138.000,00

Iznos donacija od stranih donatora 2.495.352,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 735.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 3.230.352,00 KM

Budžet organizacije

Page 21: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

21

Adresa, ulica i broj Prvomajska 51a Poštanski broj 79260

Mjesto Sanski Most Telefon 037 683 301; 689 050; 695 031

Fax 037 689 050 E mail [email protected]

Web site www.centar-fenix.com Datum osnivanja 1996.

Registarski broj K-III-161 Nivo registracije kantonalni USK, Ministarstvo pravde

Broj članova 16 Broj zaposlenih 14

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum Plus, 2. Mreža mira, 3. Ženska mreža

Ciljevi organizacije

Poboljšanje zdravlja majke i djeteta (žena, porodica) kroz pre-ventivni rad i pružanje psihološko-socijalno-zdravstvene pomoći; Zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva; Socijal-no-zdravstvena prevencija kod različitih populacijskih skupina; Edukacija, tj. socijalno-zdravstveno prosvjećivanje stanovništva; Edukacija i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika; Podrška u održavanju minimalne životne egzistencije ugroženih skupina stanovništva; Jačanje žene, njenih prava, posebno porođajnih prava i materinstva; Poboljšanje reproduktivnog zdravlja općenito.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Zbornik radova prvog Kongresa o dojenju “Dani dojenja” .

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Donirano meso za javnu kuhinju: 3,5 tone, Donirane namirnice za javnu kuhinju

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija Die Schwelle, Bremen Socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle 90.570,00 90.570,00

Heidehofstiftung, Stuttgart Inovativna njega majke i djeteta 78.233,00 78.233,00 Arcus Int, Minchen Plastenička proizvodnja i voćarstvo 19.692,00 19.692,00 EC Youth in Action Evropska volonterska služba 4.450,00 4.450,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Sanski Most Javna kuhinja 3.690,00 3.690,00 Poticaji ministarstva poljoprivrede Plastenička proizvodnja 2.080,00 2.080,00 Poticaji Ministarstva poljoprivrede Igraonica 4.052,00 4.052,00

Centar Fenix Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 105.523,36 KMPrihodi od članarine 7.844 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 15.471 KMDrugi izvori prihoda 44.487,23 KM

Iznos donacija od stranih donatora 192.945,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 9.822,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 376.092,59 KM

Budžet organizacije

Page 22: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

22

Adresa, ulica i broj Kreštalica 16 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 397 925

E mail [email protected] Web site www.odgovornost.ba

Datum osnivanja 14.09.2010. Registarski broj 1191

Nivo registracije FBiH Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. UN Global Compact.

Ciljevi organizacije

Promocija i razvoj društvene odgovornosti u BiH, Zalaganje za pronalazak zajedničkih projekata sa partnerima iz vladinog, biznis i nevladinog sektora, Zagovaranje za pozitivnu legislati-vu, a koja se tiče stvaranja podloge za razvoj društvene odgov-ornosti u BiH. Eedukacija - pružanje podrške korporativnom sektoru u realizaciji njihovih društveno-odgovornih programa.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

WWF Životna sredina za stanovništvo Dinarskog Luka 170.000,00

Iznos donacija od stranih donatora 170.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 170.000,00 KM

Budžet organizacije

Centar za društvenu odgovornost preduzeća Plus, CSR PLUS

Naziv organizacije

Page 23: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

23

Adresa, ulica i broj Meše Selimovića 55 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 066 533 550

Fax 051 221 921 E mail [email protected]

Web site www.proeduca.net Datum osnivanja 23.09.2005.

Registarski broj F-1-170/05 Nivo registracije Udruženje građana

Broj članova 20 Broj zaposlenih 3

Ciljevi organizacije

Promocija cjeloživotnog učenja, Promocija i popularizacija edukacije u privrednim oblastima, javnom i nevladinom sek-toru, Promocija i popularizacija vrijednosti civilnog društva, Promocija zaštite dječijih prava, prava žena i uopšte ljudskih prava , Promocija važnosti uloge žene u organizacijama u BiH, Promocija i zagovaranje principa održivog razvoja, kao i zaštita i unapređenje životne sredine, Promocija društveno odgovornog ponašanja pojedinaca i organizacija, Podrška humanitarnom radu, Promocija kulture i podrška umjetničkom stvaralaštvu, Popularizacija volonterskog rada, Promocija demokratskih standarda u političkom životu, Pružanje usluga poslovnog i drugog oblika savjetovanja organizacija i pojedinaca u cilju pro-fesionalnog usavršavanja, Svi drugi zadaci koji su od interesa za Udruženje i širu zajednicu.

Objavljene publikacije u 2011

1. Društveni ciljevi, stavovi, znanja i strahovi građana BiH prema EU, 2. Mapiranje preduzetničkih potencijala udruženja i njihovih članica u Republici Srpskoj s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa, 3.Magazin:Žene liderke 21. vijeka, Magazin: Porodične firme – stub razvoja ekonomije BiH.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Delegacija EU u BiH Istraživanje javnog mnijenja – Društveni ciljevi, stavovi, znanja i strahovi građana BiH prema EU 19.500,00 19.500,00

Firma Consortium BiH

Mapiranje preduzetničkih sklonosti OCD i njihovih članica u RS 14.640,00 14.640,00

EUPM Žene liderke (dio projekta) 6.558,83 6.558,83

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Agencija za ravnopravnost spolova (FIGAP program)

Žene liderke 21. vijeka (dio projekta) 20.000,00 20.000,00

Centar za edukaciju, Pro Educa Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 14.000 KMIznos donacija od stranih donatora 40.698,83 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 20.000,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 74.698,83 KM

Budžet organizacije

Page 24: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

24

Adresa, ulica i broj M. i Ž. Crnogorčevića 8 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 249 310

Fax 035 249 311 E mail [email protected]

Web site www.ekologija.ba Datum osnivanja 31/08/2001/

Registarski broj 526, knjiga I Registra Nivo registracije Federalni Broj zaposlenih 6

Članstvo u mrežama 1. Ekoalicija, 2. Mreža Sporazum plus, 3. SEE.NET .

Ciljevi organizacije

Uticaj na formiranje ekološke svijesti građana putem: organ-iziranja seminara sa učešćem stranih i lokalnih stručnjaka namijenjenih educiranju zainteresiranih osoba koje se bave ekologijom; Održavanje eko-časova i eko-vježbi u obdaništima i školama; Izdavanje publikacija, rad sa medijima, organiziranje konferencija i javnih istupanja u cilju podizanja ekološke svijesti građanstva; Realiziranje demonstrativnih projekata, realiziranje zajedničkih projekata iz oblasti ekologije i uštede energije, te povezivanje sa međunarodnim udruženjima koji imaju sličnu djelatnost kroz međunarodnu razmjenu, Omogućavanje praktičnog i teoretskog produbljivanja stručnih znanja, te prenošenje stečenih znanja .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EU Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom 220.000,00 100.00,00 Forderverain Švicarska

Uvođenje solarnih instalacija za grijanje vode na tržištu u regionu Tuzle,BiH 140.000,00 140.000,00

Metron Švicarska Platforma za Modrac 25.000,00 18.000,00

EU Jačanje kapaciteta energetske efikasnosti i mreža OCD i općina 20.000,00 20.000,00

USAID Energetska sanacija 20 stambenih kuća 30.000,00 30.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Tuzlanski kanton Platforma za Modrac 3.500,00 3.500,00 Općina Tuzla Platforma za Modrac 1.000,00 1.000,00

Centar za ekologiju i energiju Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 308.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.500,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 312.500,00 KM

Objavljene publikacije u 2011. 1. Solarni kolektori - solarni sistemi za toplu vodu

Page 25: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

25

Drugi izvori prihoda 221.178,9 KMIznos donacija od stranih donatora 221.178,98 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.379,49 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 443.737,37 KM

Adresa, ulica i broj Gabrijela Jurkića 8a Poštanski broj 80101

Mjesto Livno Telefon 034 202 770

Fax 034 202 770 E mail [email protected] ili [email protected]

Web site www.cgs-livno.net Datum osnivanja 12.1.1996.

Registarski broj 06-R-27/98 Nivo registracije Županija Hercegbosanska Broj zaposlenih 6

Članstvo u mrežama

1.Resursni centri u BiH, 2. Mreža Karika, 3. Mreža Sporazum plus, 4. Mreža pravde u BiH, 5. Mreža NVO za dostojanstvenu starost, 6.Account mreža, 7. Partnerstvo za okoliš u HB županiji, 8. Koalicija sindikata i NVO .

Ciljevi organizacije

Poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice u svrhu kreiranja boljih društvenih, gospodarskih i političkih uslova življenja u Kantonima 10 i 8, te u Bosni i Hercegovini. Usmjereni smo na poticanje građanskog aktivizma u izgradnji lokalne samouprave i demokratskih procesa, te promovisanje tolerancije i poštivanja ljudskih prava, na zaštitu prirode i okoliša s ciljem poboljšanja životnog standarda i održivog upravljanja lokalnim zajednicama, te na izgradnju jakog civilnog sektora kao stupa demokratskog društva.

Objavljene publikacije u 2011 1.Mjesne zajednice, pokretači promjena i sudionici u procesima odlučivanja; 2.Stanje radničkih prava u Kantonima 8 i 10 .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Mott fondacija Poticanje sudjelovanja građana u lokalnoj samoupravi 47.080,00 47.080,00 NED Poticanje sudjelovanja građana u lokalnoj samoupravi 34.577,00 34.577,00 Kanadska ambasada Poticanje sudjelovanja građana u lokalnoj samoupravi 28.530,00 28.530,00 Američka ambasada Poticanje sudjelovanja građana u lokalnoj samoupravi 9.000,00 9.000,00 EC Lobiranje za bolju zakonodavnu zaštitu radničkih prava 139.087,13 79.754,00

USAID/CPCD „Jačanje i podrška civilnom društvu u BiH“ Resursni centar Livno 11.080,11 7.330,11

Nizozemska ambasada/CPCD Zagovaraj za sebe 8.930,00 8.930,00

EU IPA 2008/COOR Zajednička akcija za „ozelenjavanje“ industrije 3.774,00 2.460,00

UNDP/Asocijacija XY Obrazovanje promicanja najboljih praksi seksualnog i reproduktivnog zdravlja za adolescente 2.793,00 2.793,00

UNDP/FMOT/CGS

Kampanja zagovaranja institucionalne zaštite livanjskih divljih konja 21.670,00 724,87

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Kampanja zagovaranja institucionalne zaštite livanjskih divljih konja 5.000,00 579,49

Ministarstvo okoliša HB županije

Kampanja zagovaranja institucionalne zaštite livanjskih divljih konja 800,00 800,00

Centar za građansku suradnju Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 26: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

26

Adresa, ulica i broj Trg oslobođenja br. 24 Poštanski broj 74400

Mjesto Derventa Telefon 053 332 465, 065 575 879

Fax 053 332 180 E mail [email protected]

Web site www.celorbih.com Datum osnivanja 09.07.2009.

Registarski broj 085-0-F-09-000059 Nivo registracije Regionalna organizacija civilnog drustva

Broj članova 15 Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije

Osnovni statutarni ciljevi Centra za lokalni i regionalni razvoj (CELOR-a) su : promovisanje modernih ekoloških, socioloških, privrednih, e dukativnih i zdravstveno-humanitarnih aktivnosti u saradnji sa vlastima, privrednim subjektima, te drugim nevladinim organizacijama iz domaćeg kao i međunarodnog okruženja.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Priručnik o zbrinjavanju kućnog otpada, 2. Djeca čuvari životne sredine , 3. Priručnik za pčelare početnike .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP Sarajevo Eko-znanjem za čistije i zelenije škole u Derventi 24.054,00 12.500,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opštine Derventa i Ministarstvo poljo-privrede šumarstva i vodoprivrede

Regionalna izložbe proizvoda i usluga iz ruralnih područja 7.900,00 7.900,00

Opština Derventa Grant sredstva 5.000,00 5.000,00

Centar za lokalni i regionalni razvoj

Asocijacija informacijskih stručnjaka -bibliotekara, arhivista i muzeologa BAM

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 1.200 KMIznos donacija od stranih donatora 12.500,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 12.900,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 26.600,00 KM

Budžet organizacije

Page 27: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

27

Adresa, ulica i broj Kalesijska 14 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 644 810, 611 798, 611 834

Fax 033 644 810, 611 798, 611 834 E mail [email protected]

Web site www.cpcd.ba www.civilnodrustvo.ba www.sporazum.ba Datum osnivanja 10.06.1996., preregistracija 14.07.2000.

Registarski broj 04-05-2-3813/00 Nivo registracije FBiH

Broj članova 55 Broj zaposlenih 24

Članstvo u mrežama

1.Mreža Sporazum plus, 2.Mreža pravde, 3.NVO vijeće, 4.Mreža Globalnog sporazuma u BiH, 5.KARIKA ,6.Asocijacija za kvalitet BiH, 7.Balkanska mreža za razvoj civilnog društva BCSDN, 8.ECAS.

Ciljevi organizacije

Misija CPCD je doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju. Uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i raz-voj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje. Vizija: CPCD je nezavisna, stabilna i visoko profesionalna organizacija koja pruža kvalitetne programe i usluge za podršku razvoju civilnog društva, sarađuje sa brojnim partnerima u BiH i regionu i predstavlja bitan faktor u borbi za bolji život građana BiH. CPCD svoje djelovanje zasniva na motivaciji, znanju i idejama svojih zaposlenika i volontera, koji su u potpunosti posvećeni ostvarivanju misije organizacija. Vrijednosti CPCD: transparentnost i otvorenost, posvećenost, integritet, timski rad, izvrsnost.

Objavljene publikacije u 2011

1. Ka participativnoj lokalnoj samoupravi – analiza primjene sporazuma između općinskog vijeća/skupštine opštine, općinskog načelnika i nevladinih organizacija u Bosni i Hercego-vini, 2.Na pola puta - istraživanje o strukturi izdvajanja vlasti za NVO sektor na svim nivoima u 2010. godini, kao i obavezi izvještavanja NVO po osnovu dodijeljenih sredstava. CPCD je uradio ovo istraživanje zajedno sa Fondacijom za socijalno uključivanje u BiH, 3. Primjena Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i NVO sektora u Kantonu Sarajevo – izazovi i dostignuća, 4. Budi promjena— pregled svih aktivnosti Programa malih grantova u 57 opština BiH, 5. Pregled poreskih i pravnih propisa za udruženja i fondacije u BiH i preporuke za izmjene, 6. Najbolje prakse u primjeni Sporazuma o saradnji vlade i civil-nog društva na lokalnom nivou u 2011. .

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Desktop 3 kom, Laptop 1 kom, Fax 1 kom, Printer 5 kom, Telefon 6 kom, Tabla za pisanje 1 kom, Kancelarijski namještaj stolovi, stolice, ladice, police, lampe.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD)

Naziv organizacije

Page 28: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

28

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

USAID Održivi razvoj neprofitnog sektora u BiH kroz partner-stvo sa vlastima i poslovnim sektorom II 1.700.000,00 468.826,00

Fond otvoreno društvo BiH

Dijalog i saradnja između vlasti i NVO u Kantonu Sarajevo-strategija za uspjeh 466.298,00 87.088,00

Evropska komisija Mreža mladih Nikšić-Sarajevo 84.880,00 57.688,00

SIDA Izgradnja dobre uprave kroz građansko uključivanje - Program malih grantova 800.000.000,00 495.884,00

Britanska ambasada u BiH Jačanje odgovornosti u budžetskom procesu 185.430,00 56.053,00

SUNY Jačanje parlamenata u BiH 67.232,00 35.284,00 Holandska amba-sada Zagovaraj za sebe 147.290,00 141.299,00

Chemonics Projekat upravne odgovornosti faza II (GAP) 3.000.000,00 517.886,00 C.S. Mott fondacija Institucionalni grant 82.344,00 41.172,00

SIPU Izgradnja kapaciteta civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj 100.000,00 49.929,00

Iznos donacija od stranih donatora 1.951.109,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 1.955.977,00 KM

Prihodi od vlastitih aktivnosti 3.068 KMPrihodi od članarine 1.800 KM

Budžet organizacije

Page 29: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

29

Adresa, ulica i broj Nemanjina 60 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 053 227 238, 035 720 135, 061 644 622

E mail [email protected] Web site www.crcd-bih.com

Datum osnivanja 09.07.2009. g.Registarski broj 800

Nivo registracije Ministarstvo pravde BiH Broj članova 50

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama

1. Mreže sporazum plus, 2. Mreže pravde BiH, 3. Mreža mira u BiH, 4. Antikorupcijska mreža Account .

Ciljevi organizacije

Promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina, Podrška u borbi protiv zloupotreba, korupcije i suzbijanje kriminala, narkomanije i drugih pitanja, Pružanje pravne pomoći i savjeta pojedincima ili organizacijama čija su ljudska prava povrijeđena .

Objavljene publikacije u 2011. 1. MAGAZIN-info (izdanje broj 1) Nenovčane donacije u toku 2011 godine 1 radni sto, 6 stolica,1 televizor, 1 ormar

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP Besplatna pravna pomoć za invalidna i nepokretna lica 24.800,00 13.800,00

BH Telecom Savjetovanje i besplatna pravna pomoć u porodičnim sporovima 800,00 800,00

Centar za razvoj civilnog društva u BiH

Centar za razvoj civilnog društva u BiHNaziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 600,00 KMPrihodi od članarine 0,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 0,00 KMDrugi izvori prihoda 750,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 14.600,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 15.950,00 KM

Budžet organizacije

Page 30: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

30

Adresa, ulica i broj Solunskih dobrovoljaca 10 Poštanski broj 89240

Mjesto Gacko Telefon 059 472 177

Fax 059 472 177 E mail [email protected]

Datum osnivanja 2003.Broj članova 15

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum Plus, 2. Koalicija ”Raditi i uspjeti zajedno” .

Ciljevi organizacije

Pokretanje građanskih inicijativa u cilju razvoja civilnog društva; Edukacija građana za aktivnije učešće u razvoju lokalne zajed-nice; Izrada projekata od značaja za razvoj lokalne zajednice; Izrada projekata od značaja za razvoj demokratizacije društva.

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 8.470,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 8.470,00 KM

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Gacko Jačanje kapaciteta udruženja građana na području opštine Gacko 9.000,00 8.470,00

Centar za razvojne inicijativeNaziv organizacije

Page 31: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

31

Adresa, ulica i broj Stjepana II Kotromanića 6 Poštanski broj 80101

Mjesto Livno Telefon 034 200 325

Fax 034 200 325 E mail [email protected]

Web site NA Datum osnivanja 1927.

Registarski broj 4281065480003 Nivo registracije Udruga građana – humanitarna organizacija

Broj članova 216 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus .

Ciljevi organizacije

Ublažavanje ljudskih patnji, posebno u ratu, velikim prirod-nim nepogodama, drugim masovnim nesrećama i katastro-fama. Podizanje zdravstvene kulture stanovništva u skladu sa Zakonom o Crvenom križu FBiH. Podsticanje, unapređenje i propagiranje socijalne sigurnosti građana, solidarnosti i propagiranje međusobnog pomaganja. Unapređenje i propa-giranje načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava među stanovništvom, te načela ljudskih i dječjih prava. Propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumi-jevanja među svim ljudima i narodima.

Objavljene publikacije u 2011 1.Članci o provedenim aktivnostima Crvenog križa općine Livno u časopisu Crvenog križa FBiH „Snaga humanosti” i u „Večernjem listu“

Nenovčane donacije u toku 2011 godine

6000 kom. pelena za odrasle, 595 paketa s hranom i higi-jenskim sredstvima, 385 paketa rabljene odjeće, 43 paketa rabljene obuće, 150 m³ bukovog ogrijevnog drveta, 28 pari invalidskih štaka, 12 kom. invalidskih hodalica, 10 kom. inva-lidskih kolica, 8 kom. štapova za hodanje

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM FSU u BiH Kućna njega (2010.-2011.g.) 25.320,00 3.600,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Livno Kućna njega (2010.-2011.g.) 12.674,00 1.810,00 Crveni križ općine Livno Kućna njega (2010.-2011.g.) 1.680,00 240,00

Općina Livno Bruto plaće za 3 uposlenika te materijalne troškove i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim 57.600,00 57.600,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM „ Pavić” d.o.o. Livno Kućna njega 500,00 500,00 „ BSO” d.d. Kućna njega 500,00 500,00 „ Li-Pek”d.o.o. Kućna njega 200,00 200,00 „ Li-Pharma” Kućna njega 200,00 200,00

Crveni križ općine Livno Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 3.600,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 59.650,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 1.400,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 92.445,56 KM

Prihodi od vlastitih aktivnosti 23.234 KMDrugi izvori prihoda 4.561,56 KM

Budžet organizacije

Page 32: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

32

Adresa, ulica i broj Borić 3 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 318 630

Fax 035 318 630 E mail [email protected]

Web site www.cktk.org Datum osnivanja 28.05.2003.

Registarski broj Knjiga I po rednim brojm 41 Nivo registracije Kantonalni

Broj članova 17000 Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža Za dostojanstvenu starost, 3. Referentna Grupa Tuzla.

Ciljevi organizacije

1. Ublažavanje ljudske patnje a posebno one izazvane oružanim sukobima, prirodnim nesrećama, ekološkim katastrofama i drugim nesrećama i katastrofama,2. Promocija zdravog načina života, 3. Podsticanje, unapređenje i propagiranje socijalne sigurnosti građana, 4. Propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima .

Objavljene publikacije u 2011

1. “Priručnik za njegovateljice“, 2. „Mješoviti model saradnje vladinog, nevladinog , javnog i privatnog sektora na prevenciji mogućeg pogoršanja socijalne isključenosti starijih osoba“, 3. Priručnik „Moje iskustvo u borbi sa teškom bolešću“, 4. Godišnji izvještaj, 5.Ostalo: leci, plakati, brošure.

Prihodi od vlastitih aktivnosti 5.823 KM

Nenovčane donacije u toku 2011 godine

1. invalidska kolica (250 komada), 2. ortopedska pomagala (70 komada), 3. paketi hrane i higijene (1450 paketa), 4. prikupljena hrana i higijenskih sredstava kroz akcije solidar-nosti (20 tona).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP Dalje jačanje DOTS startegije u BIH 36.000,00 UNDP-LODD II Mladi za starije 60.000,00 60.000,00 Agencija za ravnopravnost spolova BiH Razvoj ženskog poduzetništva 10.000,00 10.000,00

Delegacija EU u BiH Poboljšanje prava pacijenata u BiH 170.000,00 40.000,00

CNF Dnevni centar za teško oboljelu djecu i njihove porodice 14.000,00 14.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Tuzla Mladi za starije 20.000,00 20.000,00 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK

Zbrinjavanje socijalno ugroženih građana 60.000,00 60.000,00

Ministarstvo zdravstva TK Animiranje građana za DDK 14.000,00 14.000,00

Crveni križ Tuzlanskog kantona Naziv organizacije

Page 33: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

33

Iznos donacija od stranih donatora 160.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 94.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 11.000,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 500,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 271.323,00 KM

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Društvo CK BiH Služba traženja 11.000,00 11.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom Animiranje građana za DDK 30.000 500,00

Budžet organizacije

Page 34: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

34

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Čobanija br. 11; Grbavička br. 28 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 177 981; 033 654 151; 033 229 472

Fax 033 654 151 Web site www.gradsarajevo.mladi.org

Datum osnivanja 14.12.2006. Registarski broj 03-05-12412/06

Nivo registracije Kanton Sarajevo Broj članova cca 100 članova

Broj zaposlenih nema

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus, 2.CPCD, 3.Spajalica.

Ciljevi organizacije

Neformalno obrazovanje i edukacije iz sljedećih oblasti: kultura življenja, kulturne baštine, zaštita čovjekove okoline, razvoj turizma i planinarstva, volonterizma. Društvo takođe aktivno istražuje i prikuplja građu o istoriji lokalnog stanovništva, nas-toji skrenuti pažnju javnosti na rad u društvenoj zajednici, ističe pozitivne pomake kao i one koji su u suprotnosti sa dobrobiti građana. Organizuje tematske izložbe, multimedijalne prezent-acije, predavanja, tribune, radionice i slične manifestacije u javnim prostorima i obrazovnim ustanovama. Sarađuje sa srodnim udruženjima i nevladinim organizacijama.

Društvo prijatelja grada Sarajeva Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Page 35: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

35

Adresa, ulica i broj Cara Lazara 46 Poštanski broj 71350

Mjesto Sokolac Telefon 065 330 384

E mail [email protected] Datum osnivanja 11.10.2004.

Registarski broj 4401597380002 Nivo registracije Volonterski rad

Broj članova 56

Ciljevi organizacije Osnovni cilj društva jeste njegovanje i unapređivanje pri-jateljskih veza između naroda BiH i naroda Kraljevine Norveške

Društvo srpsko-norveškog prijateljstva RS u BiH

Društvo srpsko-norveškog prijateljstva RS u BiH

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 36: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

36

Adresa, ulica i broj Bosne Srebrene 127 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 286 773

Fax 035 286 773 E mail [email protected]

Datum osnivanja 27.12.1997.g.Registarski broj 324

Nivo registracije Tuzlanski kanton Broj članova 124

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Ekološki savez BiH .

Ciljevi organizacije Razvoj mira, tolerancije i demokratije, Razvoj ekološke svijesti, Zaštita i unaprijeđenje okoliša, Zaštita prirodnih vrijednosti, i razvoj ekološkog turizma

Objavljene publikacije u 2011 1. EKOLOGIJA, novi način razmišljanja – nova ekološka svijest

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo zaštite okoliša TK Obilježavanje 22. septembra 2.000,00 2.000,00

Ministarstvo zaštite okoliša TK Obnova devastiranih prostora 1.960,00 1.960,00

Općina Tuzla Obrazovanje za budućnost 1.300,00 1.300,00

Fond za zaštitu okoliša FBIH Jezero Modrac ekološko-turistička zona 2.000,00 2.000,00

Prihodi od članarine 625,00 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 7.260,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 7.885,00 KM

Ekološki pokret “Eko zeleni” Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 37: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

37

Adresa, ulica i broj Kralja Petra 6 Poštanski broj 73240

Mjesto Višegrad Telefon 065 847 604, 065 665 782

E mail [email protected] Datum osnivanja 12.09.1999.

Registarski broj 4401985390001 Nivo registracije Regionalni

Broj članova 141 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.Komisija za rijeku Drinu, 2.Euroregija Drina

Ciljevi organizacije Ekološko udruženje - zaštita životne sredine

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM SO Višegrad Drinska regata 2.000,00 SO Višegrad Čišćenje korita Rzava 7.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Više kompanija Drinska regata 2.000

Ekološko udruženje Drin Tim

Ekološko udruženje Drim TimNaziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 38: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

38

Adresa, ulica i broj Slobodana Jovanovića 19 Poštanski broj 76300

Mjesto Bijeljina Telefon 055 414 519, 065 332 896

E mail [email protected] Datum osnivanja 2006.

Registarski broj 080-0-Reg-06-000 487 Nivo registracije Pravno lice

Broj članova 120

Članstvo u mrežama 1.Savez ekoloških snaga Bijeljine, 2.Mreža Sporazum plus, 3.Ekoalicija BiH

Ciljevi organizacije

Aktivna uloga u razvoju i unapređenju ekološke svijesti po-jedinca i društva, Organizovanje javnih tribina, manifestacija i akcija ekološko propagandnog karaktera koji doprinose razvoju i afirmaciji ekologije, Stimulisanje šire populacije za učešće u zaštiti životne sredine, Osnivanje ekološko istraživačkog centra, Organizovanje stručnih i edukativnih predavanja, putovanja i seminara iz oblasti ekologije, Saradnja sa ekološkim organizaci-jama u zemlji i inostranstvu, Drugi ciljevi i zadaci.

Objavljene publikacije u 2011.

1.Zaštitimo planetu ovu, druge nemamo niti ćemo dobiti novu (edukativna brošura), 2.Šta je to ekoturizam ? (edukativna brošura), 3.Ekološki informator (edukativna brošura), 4.Stanje životne sredine opštine Bijeljina

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP BiH Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom 30.688,00 22.688,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

ASO Bijeljina Šta je to ekoturizam? 2.000,00 2.000,00 Agencija za vode oblasno riječnog sliva Sava Bijeljina

Čišćenje i uređenje obale Eko centra Jezera 1.000,00 1.000,00

Ekološko udruženje Eko Put Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.200 KMIznos donacija od stranih donatora 22.688,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.000,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 26.888,00 KM

Budžet organizacije

Page 39: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

39

Individualne donacije od fizičkih lica 60,00 KMDrugi izvori prihoda 1,0 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 1.800,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 3.800,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 5.661,00 KM

Adresa, ulica i broj Omladinski centar „Šerići“ Poštanski broj 75275

Mjesto Živinice Telefon 061 562 216

E mail [email protected] Datum osnivanja 16.09.2004.

Registarski broj RU-194/04 Nivo registracije Državni nivo

Broj članova 120

Članstvo u mrežama 1. Ekoalicija, 2. Mreža graditelja zajednica

Ciljevi organizacije NVO ima tri područja djelovanja: ekologija, rad sa mladim i razvoj zajednice

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Vlada TK Školsko dvorište u funkciji razvoja ekološke svijesti 1.000,00 1.000,00

Vlada TK Uređenje „Šerićke bare“ 800,00 800,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD Sportski tereni „Maoča“ 3.000,00 3.000,00 „PROGRES“-Sarajevo „Nenasilna komunikacija“ 800,00 800,00

Budžet organizacije

Ekološko udruženje Jezero Naziv organizacije

Page 40: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

40

Adresa, ulica i broj Pruščakova 2 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 211 401

Fax 033 211 401 E mail [email protected]

Web site www.erc.ba Datum osnivanja 05.05.2006.

Registarski broj RU-430/06 Nivo registracije BiH Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1. Inicijativa za slobodu izjašavanja, 2. Koalicija 143, 3. Pasos

Ciljevi organizacije

Evropski istraživački centar je bosanskohercegovački think tank, fokusiran na proces evropskih integracija. Registrovan je u ljeto 2006. i okuplja tim sa bogatim akademskim i profesion-alnim iskustvom iz oblasti tranzicije i euro-atlantskih integrac-ija. Kroz stručan i kritičan pristup EIC želi doprinijeti integraciji BiH u EU i poticati građane da preuzmu vlasništvo nad ovim procesom, te reformama koje su neophodne na tom putu. U svom radu EIC se prije svega fokusira na izradu stručnih tekstova i preporuka, poticanje dijaloga između eksperata i vladinih institucija kao i na edukaciju građana i ključnih društvenih aktera.

Objavljene publikacije u 2011.

1.Članak :The EU Enlargament to the Western Balkans: Time to put Conditionality First Again, Evropski istraživački centar, EUROPEUM i Danish Institute for International Studies, 2.Publikacija : The 2011 TGAE Report” Izdavački Notre Europe, DIIS, demos Europa and Cyprus Center for European and Inter-national Affairs., 3.Analiza: “Problemi integracije Zapadnog Balkana u Evrop-sku uniju - usporedbe sa transformacijom srednje i istočne Evrope” - Evropski istraživački centar, 4.Publikacija: “Na putu za Evropsku uniju” Pripremio: Srđan Puhalo Izdavač: PROEDUCA Banja Luka

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

NED, Sjedinjene Američke Države

Unapređenje dijaloga između nevladinih sektora Srbije i Bosne i Hercegovine o pitanjima evropskih integracija 25.770,00 25.770,00

Europeum, Češka republika EUROPA SECURA 2011. 1.000,00 1.000,00

Evropski istraživački centar Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 26.770,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 26.770,00 KM

Budžet organizacije

Page 41: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

41

Adresa, ulica i broj Dolina 1 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 264 420

Fax 033 264 420 E mail [email protected]

Web site www.fondacijacure.org Datum osnivanja 7.11.2005.

Registarski broj RF-30/05 Nivo registracije državni Broj zaposlenih 6

Članstvo u mrežama

1. Ženska mreža Bosne i Hercegovine, 2. Mreža za izgradnju mira, 3. Mreža Sporazum plus, 4. Antikorupcijska mreža Bosne i Hercegovine .

Ciljevi organizacije

Iniciranje, finansiranje i implemetacija istraživačkih projekata u oblasti jednakopravnosti polova, ostvarivanju ljudskih prava i kreiranje javnog dijaloga o pitanjima od suštinskog značaja za demokratsko civilno društvo u BiH. Iniciranje, finansiranje i organiziranje programa alternativnih i neformalnih oblika edukacije u oblasti ljudskih prava. Iniciranje, finansiranje i organiziranje kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti u ovlasti pro-mocije civilnog društva. Podrška razvoju izdavačke djelatnosti u oblicima određenih alternativnih i novih publikacija koje će služiti kao kritički osvrt na savremeno bosanskohercegovačko društvo, te izdvajanja prevođene literature, na način predviđen Zakonom. Promovisanje i zaštita svih aspekata ljudskih prava, putem različitih projekata. Promovisanje i podrška zaštite okoliša i zdravog življenja, Promovisanje i podrška razvoju kul-ture, a vezano za osnovne ciljeve Fondacije CURE.

Objavljene publikacije u 2011

1. Istraživanje „Aktivno učešće mladih u donošenju odluka“ , 2. Osnaživanje uloge žene u političkom životu, 3. Publikacija „Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Za-padnog Balkana 1990.-2010.“ ,4. Bezuslovno prijateljstvo sa samom sobom, 5. Rječnik putujućih feminističkih radionica

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/ KM

Iznos potrošen u 2011. godini/ KM

Kvinna Till Kvinna Osnaživanje ženskog pokreta u Bosni i Herce-govini 45.297,02 45.297,02

Global Fund for Women Fondacija CURE 30.690,88 30.690,88 Office of Public Affairs US Embassy Sarajevo

Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog zašto glasati za žene na lokalnim izborima 6.974,49 6.974,49

Swedish institute Transnationella visioner: Queera moten i grans-ladent mellen Sarajevo – Stockholm PW 2011 3.496,63 3.496,63

Die Feministishe Friedensorganisa-tion CFD Putujuće feminističke radionice 33.386,00 33.386,00

Embassy of Kingdom QUEER Sport BiH – pioneeringon EuroGames 1.854,67 1.854,67 Kvinna Till Kvinna Supplement agreement 7.089,88 7.089,88 Kvinna Till Kvinna Supplement agreement for workshop 4.693,99 4.693,99 Kvinna Till Kvinna Supplement agreement for festival Feminiš 1.534,35 1.534,35

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/ KM Iznos potrošen u 2011. godini/ KM

Grad Sarajevo PITCHWISE 1.500,00 1.500,12

Općina Centar Aktivno učešće mladih u donošenju odluka 5.000,00 5.000,06

Fondacija CURE Naziv organizacije

Page 42: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

42

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/ KM

Iznos potrošen u 2011 godini/ KM

Centri civilnih inicijativa Interventni fond za žensko poduzetništvo 4.696,28 4.696,28

Centri civilnih inicijativa 101 razlog 5.728,62 5.728,62 Helsinški parlament građana Banja Luka

Socijalna inkluzija kroz medije: X-PRESS 2.505,32 2.505,32

Iznos donacija od stranih donatora 135.017,91 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 6.500,18 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 12.930,22 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 154.448,31 KM

Budžet organizacije

Page 43: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

43

Adresa, ulica i broj Dr. Mustafe Denišlića br.8 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 650 715

Fax 033 650 715 E mail [email protected]

Web site www.wings-of-hope.ba Datum osnivanja 15.3.2004.

Registarski broj 04-05-2-1604/3 Nivo registracije FBiH Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama

1. Mreža sporazum plus, 2. Mreža za izgradnju mira, 3. Mreža NEVAC,4. NVO vijeće

Ciljevi organizacije Socijalno uključivanje i osnaživanje žena, mladih, djece i drugih ranjivih kategorij i to kroz promociju ljudskih prava, promociju i zaštitu mentalnog zdravlja, kao i kroz podršku u obrazovanju.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/ KM

Iznos potrošen u 2011. godini/ KM

Christlicher Friedendienst cfd, Bern, Wings of hope Holandije i dr.donatori Psihosocijalna podrška 113.946,70 111.881,30

Wings of Hope Holandije Psihosocijalna podrška u OŠ Mihatovići kod Tuzle 19.558,30 11.198,00

Wings of Hope Holandije Ljetna škola 13.602,00 13.602,00 Lions Club Dental program 5.867,00 5.867,00 Christlicher Friedendienst cfd, Bern Projekat doškolovavanja 13.487,00 13.487,00

Fondacija „Krila nade“

Fondacija „Krila nade“ Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.344 KMIndividualne donacije od fizičkih lica 2.308 KM

Drugi izvori prihoda 1.819 KMIznos donacija od stranih donatora 156.035,30 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 162.506,30 KM

Budžet organizacije

Page 44: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

44

Adresa, ulica i broj 14.septembar 23 Poštanski broj 70220

Mjesto Donji Vakuf Telefon 061 817 484

E mail [email protected] Datum osnivanja 01.02.2008.

Registarski broj 08-07-6-12/07 Nivo registracije Državni

Broj članova 5 Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije Edukacije o postojanju mina i NUS-a, deminiranje, pomoć žrtvama mina, trajno obilježavanje

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/ KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Stiftung „welt ohne mine“ CH

Edukacija školske djece i omla-dine 6.000,00 6.000,00

Stiftung „Welt ohne mine“CH Deminiranje 58.000 m² 152.554,74 152.554,74

Fondacija Svijet bez minaNaziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 152.554,74 KMIznos donacija od stranih donatora 158.554,74 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 311.109,48 KM

Budžet organizacije

Page 45: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

45

Adresa, ulica i broj Pozorišna 13 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 362 830, 831, 832, 833

Fax 035 362 831 E mail [email protected]

Web site www.fondacijatz.org Datum osnivanja 02.07.2003.

Registarski broj 04-05-2-724/03 Nivo registracije Federacija BiH Broj zaposlenih 8

Članstvo u mrežama 1. Youth Empowerment Partnership Program (YEPP), 2. European Community Organizing Network (ECON), 3. Centar za promociju civilnog društva

Ciljevi organizacije

Misija: Fondacija tuzlanske zajednice podržava učešće građana u demokratskom razvoju zajednice kroz umrežavanje i part-nerstvo, uključivanje i osnaživanje mladih, te sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za održiv razvoj zajednice. Promocijom kulture darivanja i volonterizma, udružujemo donacije i usmjeravamo ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u Tuzli. Podržati građanske inicijative u Tuzli putem sufinansiranja projekata kroz udružena sredstva donatora. Mo-bilizirati građane, posebno mlade da se aktivno uključe u razvoj zajednice, volonterske akcije i projekte za dobrobit zajednice u odabranim poluurbanim MZ u Tuzli. Zagovarati otvoreno obra-zovanje, kroz podršku razvoju otvorenih centara, u okviru kojih se radi isporuka neformalnih treninga, radionica za građane, a posebno mlade. Promovisati i razvijati lokalnu filantropiju i razvoj nezavisnih fondova pri FTZ.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Od otvorene škole do otvorenog društva – BH Model otvore-nog obrazovanja, februar 2011; 2. Godišnji izvještaj 2010, septembar 2011.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Korištenje prostora u društvenom centru u Siminom Hanu Agora 200m² , Općina Tuzla Plaćanje 1/3 troškova za održavanje Agora centra, Općina Tuzla Besplatna mjesta za 4 billboard plakata, Colloseum Tuzla Besplatan banner tokom Tuzlanskog plivatona na Tuzlarije.ba, Besplatna izrada i emitovanje džingla – Vesta Radio i Kameleon Radio

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Freudenberg fondacija, Njemačka Genereal purpose 547.632,40 49.580,00 Njemačko ministarstvo BMZ Bolji uslovi življenja za stare 49.079,00 49.079,00 C.S.Mott Fondacija, SAD General purpose 149.281,00 48.264,00 Global Fund for Community Foun-dations Foundations Youth Empowerment Program 15.000,00 13.784,00

Balkan Trust for Democracy, Srbija Srbija Building Active Communities 37.230,00 26.373,00

Olof Palme International Center, Švedska

Youth Empowerment Partnership Pro-gram 169.686,00 64.035,00

Rosa Luxemburg Stiftung, Njemačka Njemačka

Youth Empowerment thrugh Democratic participation 21.148,00 21.148,00

Partner-Unga Ornar, Švedska Djeca u akciji 93.864,30 21.689,00

Donacije budućeg perioda Nastavak navedenih projekata

24.949,00

Refundacije partnera – TACSO, GFC, CFN, YEPP Donacije za edukacije i treninge 3.947,00

Partner- Prijateljice Tuzla- Freiburg Omladinski klubovi 14.000,00 957,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Tuzla Aktivni građani 9.000,00 3.000,00 Općina Tuzla Tuzlanski plivaton 7.000,00 1.000,00

Fondacija tuzlanske zajedniceNaziv organizacije

Page 46: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

46

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM MIOS Tuzla Razvoj otvorenih škola 11.000,00 400,00 MF Partner Tuzlanski plivaton 7.000,00 400,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Damfis Šped Tuzlanski plivaton 7.000 200,00 Umel Dalekovodmontaža Tuzlanski plivaton 7.000 400,00 Plava poliklinika, Kuna i Vulkan Tuzlanski plivaton 7.000 300,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 43.307 KMPrihodi od članarine 2.675 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 2.231 KMDrugi izvori prihoda 11.047 KM

Iznos donacija od stranih donatora 323.805,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 4.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 800,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 900,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 388.765,00 KM

Budžet organizacije

Page 47: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

47

Adresa, ulica i broj Trg nezavisnosti 25 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 788 690

Fax 033 788 691 E mail [email protected]

Web site www.fkr.edu.ba Datum osnivanja 25.02.2004.

Registarski broj 01/6-164-3/03MP Nivo registracije Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. NVO Vijeće, 3. Mreža za izgradnju mira.

Ciljevi organizacije

Cilj Fondacije za krativni razvoj je da okuplja i podržava djecu, mlade i roditelje u njihovim istaknutim nastojanjima da grade mirnodopsku BiH učestvujući u unaprijeđenju društvenih struktura.

Objavljene publikacije u 2011

1. Platforma za uključivanje mladih u društveni život lokalnih zajednica Kantona Sarajevo, 2. Platforma za uključivanje mladih u društveni život lokalnih zajednica Tuzlanskog Kantona, 3. 34 TV emisije Hayd u park

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Delegacija EU u BiH Mladi i prekogranična saradnja BiH i Srbija 116.109,70 85.992,70

NED TV serijal civilnog društva Hayd u park 56.575,90 56.575,90

Fondacija za kreativni razvoj Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 22.909,4 KMIznos donacija od stranih donatora 142.568,60 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 165.478,00 KM

Budžet organizacije

Page 48: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

48

Adresa, ulica i broj Branilaca Sarajeva 47 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 219 313

Fax 033 219 314 E mail [email protected]

Web site www.sif.ba Datum osnivanja 28/01/2010/

Registarski broj 4201523620002 Nivo registracije Na nivou BiH Broj zaposlenih 5

Članstvo u mrežama 1.NVO vijeće BiH, 2.Mreža Sporazum plus, 3.Mreža globalnog sporazuma UN-a

Ciljevi organizacije

Glavni cilj FSU u BiH je jačanje socijalnog uključivanja i sman-jenje siromaštva najugroženijih grupa u BiH. Ovaj cilj se ostvaruje putem podrške NVO-ima u jačanju kapaciteta i uloge u smanjivanju i prevenciji isključenosti i siromaštva krajnjih korisnika. Posebna pažnja se posvećuje tome da podržani NVO-i (48 NVO projekata) rade na izgradnji lokalnih zajednica, te da su to NVO-i u manjim i ruralnim sredinama u BiH, koji inače imaju slabiji pristup informacijama i resursima zbog čega su često onemogućeni da svojim korisnicima pruže odgovarajuće usluge, pomoć i podršku. FSU u BiH aktivno radi na uključivanju lokalnih vlasti u realizaciju NVO projekata koje podržava, čime doprinosi jačanju saradnje i partnerstva vladinog i nevladinog sektora u zajedničkoj borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a putem udruživanja materijalnih i ljudskih resursa kao i postojećih znanja, iskustava i vještina vezanih za socijalno uključivanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu te obrazovanje, koji se zasnivaju na potpunoj zaštiti i poštivanju ljudskih prava. Na ovaj način FSU u BiH doprinosi povećavanju dostupnosti sred-stava za NVO-e iz lokalnih vladinih budžeta u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, i povećava broj institucija koje se direktno i aktivno uključuju u rješavanje ovih problema. FSU u BiH pruža direktnu podršku najugroženijim grupama stanovništva i pojedincima koji su pogođeni siromaštvom i isključeni iz društva te uključuje i druge relevantne aktere u ovaj proces. FSU u BiH je, također, posvećena kontinuiranom unapređenju svoga ali i rada partnerskih organizacija. To čini putem održavanja treninga i seminara za svoje NVO partnere iz oblasti administrativnog, pravnog i finansijskog poslovanja. U svoje tri godine postojanja FSU u BiH je izdala 12 publikacija na B/H/S i engleskom jeziku koje se, uglavnom, tiču socijalnog uključivanja. Trenutno je u pripremi istraživanje o izdvajanju vladinog sektora za nevladin u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu.

Objavljene publikacije u 2011.

1.Mit i stvarnost civilnog društva – Uloga civilnog društva u jačanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva, Sarajevo: FSU u BiH, IBHI; februar 2011. 2. Na pola puta – Izdvajanja vladinog sektora za nevladin sektor u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu, Sarajevo: FSU u BiH, CPCD; februar 2011. 3. Prijateljstvo se rađa, Sarajevo: FSU u BiH; februar 2011.

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH)

Naziv organizacije

Page 49: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

49

Iznos donacija od stranih donatora 720.104,59 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 720.104,59 KM

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijed-nost projekta/

KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

„Uključite i nas“, Opštinska organizacija Crvenog krsta Laktaši, Laktaši; „Radna okupacija u cilju zadržavanja dobrog zdravstvenog stanja i očuvanja socijal-nih vještina“, UG „Zajedno“, Banja Luka; „Pomoć slijepim i slabovidim licima Opštine Teslić u edukaciji i socijalizaciji“, Udruženje distrofičara Teslić, Teslić; „Proizvodnjom maline do novih radnih mjesta“, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Poljotes, Teslić; „Centar za rani rast i razvoj djece i roditelja“, Udruženje za unapređenje dojenja – IBFAN, Sarajevo; „Ljudi za ljude“, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Žepče; „Daj ideju – postani poduzetnica“, Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora BiH, Sarajevo; „Podizanje svijesti javnosti i uticaj na socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama – učiniti nevidljivo vidljivim“, SUMERO, Sarajevo; „Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka“, Udruženje građana „Demokratija, organizovanje, napredak“, Prijedor; „Procjena i zadovoljenje potreba osoba sa invaliditetom i njihovih porodica“, Humanitarna organizacija Partner, Banja Luka; „Mreža AUDIO Braj Internet Klub Čitaonica Mreža ABIKČ“, Savez slijepih RS, Banja Luka; „Terapi-jska zajednica za socijalno ugrožene zavisnike“, Udruženje građana „Viktorija“, Banja Luka; „Jačanje sistema obrazovne inkluzije djece s posebnim obrazovnim potrebama“, „Život sa Down syndromom“, Sarajevo; „Sport kao instrument inkluzije djece u povratničkim sredinama – opštinama Teslić/Doboj, Derventa/Brod, Modriča/Vukosavlje, Bijeljina/Janja, Bratunac/Srebrenica“; UG „Univer-zalna škola sporta“ Jelah, Jelah; „Korak do posla“ – Izgradnja kapaciteta učenika završnih razreda srednjih škola iz nerazvijenih opština RS u pravcu njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, Omladinski savjet RS, Banja Luka; „Sigurnim koracima ka suzbijanju siromaštva“, HO Merhamet „MDD Sarajevo“ Osnovni odbor Jajce, Jajce; „Razvoj inkluzivne kulture u zajednici“, Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama „Nada“ Centar za dnevni boravak djece i mladih, Rudo „Pružimo ruku“, „Udruženje osoba sa invaliditetom“ Berkovići, Berkovići .

462.502,30

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

„Uključite i nas“, Opštinska organizacija Crvenog krsta Laktaši, Laktaši; „Radna okupacija u cilju zadržavanja dobrog zdravstvenog stanja i očuvanja socijalnih vještina“, UG „Zajedno“, Banja Luka; „Pomoć slijepim i slabovidim licima Opštine Teslić u edukaciji i socijalizaciji“, Udruženje distrofičara Teslić, Teslić; „Proizvod-njom maline do novih radnih mjesta“, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Poljotes, Teslić; „Centar za rani rast i razvoj djece i roditelja“, Udruženje za unapređenje dojenja – IBFAN, Sarajevo; „Ljudi za ljude“, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Žepče; „Daj ideju – postani poduzetnica“, Vanjskotrgovin-ska/spoljnotrgovinska komora BiH Sarajevo; „Podizanje svijesti javnosti i uticaj na socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama – učiniti nevidljivo vidljivim“, SUMERO, Sarajevo; „Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevo-jaka“, Udruženje građana „Demokratija, organizovanje, napredak“, Prijedor; „Procjena i zadovoljenje potreba osoba sa invaliditetom i njihovih porodica“, Humanitarna organizacija Partner, Banja Luka; „Mreža AUDIO Braj Internet Klub Čitaonica Mreža ABIKČ“, Savez slijepih RS, Banja Luka; „Terapijska zajednica za socijalno ugrožene zavisnike“, Udruženje građana „Viktorija“, Banja Luka; „Jačanje sistema obrazovne inkluzije djece s posebnim obrazovnim potrebama“, „Život sa Down syndromom“, Sarajevo; „Sport kao instrument inkluzije djece u povratničkim sredinama – opštinama Teslić/Doboj, Derventa/Brod, Modriča/Vukosavlje, Bijeljina/Janja, Bratunac/Srebrenica“; UG „Univerzalna škola sporta“ Jelah, Jelah; „Korak do posla“ – Izgradnja kapaciteta učenika završnih razreda srednjih škola iz nerazvijenih opština RS u pravcu njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, Omladinski savjet RS, Banja Luka; „Sigurnim koracima ka su-zbijanju siromaštva“, HO Merhamet „MDD Sarajevo“ Osnovni odbor Jajce, Jajce; „Razvoj inkluzivne kulture u zajednici“, Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama „Nada“ Centar za dnevni boravak djece i mladih, Rudo; „Pružimo ruku“, „Udruženje osoba sa invaliditetom“ Berkovići, Berkovići.

472.742,26

360.052,29

360.052,30

Budžet organizacije

Page 50: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

50

Adresa, ulica i broj Matije Gubca 1 Poštanski broj 76100

Mjesto Brčko Telefon 065 987 017

Fax 049 218 524 E mail [email protected]

Datum osnivanja 30.06.2008. Registarski broj 4-393

Nivo registracije Opštinski Broj članova 155

Članstvo u mrežama 1.Resursni centar, 2.Mreža Sporazum plus.

Ciljevi organizacije

Identifikacija pitanja od značaja za sigurnost zajednice, Definic-ija prioritetnih inicijativa za unapređivanje sigurnosti zajednice, Unaprijeđenje sigurnosne kulture građana, Razvoj projekata prevencije nasilja u zajednici, Animacija vladinog i nevladinog sektora u stvaranju strategije borbe protiv svih oblika asocijal-nog ponašanja, Razvoj svih oblika i formi komunikacija između policije i građana.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Vlada Brčko Distrikta Raznovrsne aktivnosti organizacije 20.728,00 20.728,00

Forum građana o sigurnosti u zajednici Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 20.728,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 20.728,00 KM

Budžet organizacije

Page 51: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

51

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Bulevar Kulina bana 28d Poštanski broj 72000

Mjesto Zenica Telefon 032 241 735

Fax 032 241 735 E mail [email protected]

Web site www.forumze.ba Datum osnivanja 20.12.1992.

Registarski broj 06-05-22-2/98 Nivo registracije ZE DO kanton, Ministrastvo za pravosuđe i upravu

Broj članova 90 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. ACCOUNT

Ciljevi organizacije

Forum građana Zenice u okviru svoje misije i osnovnih ciljeva intenzivno radi na tome da osigura poštivanje svih ljudskih prava i sloboda, a u skladu sa Općom deklaracijom o pravima čovjeka, Ustavom i zakonima F BiH i države BiH. Struktura organizacije Foruma građana Zenice je sačinjena od Skupštine, Predsjedništva, koordinacionih odbora i volontera. Posebnost, naspram sličnih NVO-a, se očituje u 17 koordinacionih odbora (zaštita ljudskih prava i sloboda, obrazovanje i nauka, kultura i sport, zdravlje i zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje i socijalna politika, razvoj privrednih aktivnosti i ekonomija, ob-last bezbjednosti i sigurnosti i građana, urbanizam i komunalna pitanja, čuvanje i njegovanje tradicije i naslijeđa, javno inform-isanje, propagandu i marketing, očuvanje, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, masovnije učlanjivanje građana u aktivnosti FGZ, brigu o marginalizovanim grupama i osobama, brigu o djeci i omladini, saradnju sa institucijama, forumima i ustano-vama u zemlji i inostranstvu, dodjelu priznanja, projekte od posebnog interesa.)

Objavljene publikacije u 2011.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNICEF Govor-razgovor-dogovor 19.091,00 19.091,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Zenica i ZE DO kanton KOŠ ZENICA 18.000,00 12.000,00 Općina Zenica Zenička čimburijada 15.000,00 7.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH telecom Adaptacija prostorija 500,00 500,00

Forum građana Zenice Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 19.091,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 19.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 500,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 38.591,00 KM

Page 52: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

52

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Strica-Zaruđe bb Poštanski broj 71330

Mjesto Vareš Telefon 061 297 046

E mail [email protected] Web site fb Udruga žena “Strica-Zaruđe”

Datum osnivanja 24.02.1012. Registarski broj 4218768870004

Nivo registracije ZE-DO Kanton Broj članova 32

Članstvo u mrežama 1.Dunje

Ciljevi organizacije

Očuvanje kulturne baština, razvoj turizma u ruralnom području, očuvanje okoliša, proizvodnja eko i bio hrane, sakupljanje ljekovitog bilja, humanitarni rad, saradnja sa udrugama sličnog ili istog zanimanja, uključivanje djece u razne aktivnosti kao što je učenje o vrijednostima kulturne baštine i ekologije, briga o dječjim slobodnim aktivnostima

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD-Sida Koračajmo zdravim putem 2.975,00 2.975,00

Forum žena Strica Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 2.975,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 2.975,00 KM

Page 53: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

53

Adresa, ulica i broj Društveni centar bb Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 554 610

Fax 036 554 610 E mail [email protected]; [email protected]

Datum osnivanja 23.12.1993. Registarski broj 03-02-05-UP-19/04

Nivo registracije Hercegovačko neretvanski kanton Broj članova 250

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama

1. Mreža podrške Sudu BiH, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Mreža volontera, i mnoge druge mreže

Ciljevi organizacije

Da podstiče i promoviše aktivno učešće građanki u demokrat-skim procesima lokalne samouprave, da jača kapacitete organizacije i građana sa ciljem uspješnog rješavanja problema u lokalnoj zajednici, borbu za socijalnu pravdu. Humanitarnu pomoć za stare, iznemogle i nezbrinute, žene žrtve rata. Izgradnju mira, tolerancije i suživota uz suradnju sa pravosud-nim institucijama i ustanovama, jačanje uloge građana, žena i mladih u društvu, razvija civilno društvo i promoviše zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Objavljene publikacije u 2011

1. Istinom do pomirenja; 2. Upute za ostvarivanje prava žena žrtava rata HNK; 3. Aktivni građanin; 4. Stop nasilju nad ženama

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Inostrani donatori “United Methodist Volunteers in Mis-sion” zajedno sa našim volonterima izvršili su opremanje Savjetovališta: klub garniture, kafe bar, 5 kompjutora, 1 projektor, 5 stolica, 7 stolova, fotoaparat. Ugovor i fakturu sa Autoprevozom Bregava realiziralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Kontinuirana stručna medicinska pomoć (tim ljekara iz Sarajeva dolazio je jednom mjesečno u naš centar i pružao ove usluge kao i potrebne lijekove. Upućeno 15 osoba na desetodnevni banjsko-rehabilitacijski tretman u banju Akvaterm Olovo.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

“UMVIM” USA Vašington

Psihosocijalna pomoć silovanim ženama žrtvama rata. Jačanje kapaciteta Udruženja 10.000,00 10.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeg-lica Sarajevo Srebrenica 2011.

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Centar za žrtve torture (CTV) Sarajevo

Stručno medicinska i pravna pomoć ženama i djeci žrtvama rata

CTV Sarajevo Rehabilitacijsko banjski tretman za žene žrtve rata

Fondacija lokalne demokrati-je Sarajevo

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava torture: Mostar i Prozor

Gerc Sumejja CŽLV Naziv organizacije

Page 54: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

54

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Restoran Borik Potoci Obilježavanje historijskih datuma (09.05. i 02.12.) 300,00

PM Compani Mostar Susret žena žrtava rata - izlet u Sarajevo (žene sa područja Hercegovine) 400,00

DEMA S, Vrapčići, Mostar Susret žena žrtava rata izlet u Sarajevo (žene sa područja Hercegovine) 200,00

Autoprevoz Mostar Izlet u Neum za žene i djecu žrtve rata prijevoz PM Compani Paket za socijalno ugrožene osobe 200,00 MD Merhamet Paket za socijalno ugrožene osobe 200,00 Šumarstvo “Srednjeneretvansko” Mostar

Ogrijev za teško oboljele i socijalno ugrožene osobe (6) 900,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 0,00 KMPrihodi od članarine 2.500 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 200 KMDrugi izvori prihoda 0,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 10.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 12.700,00 KM

Budžet organizacije

Page 55: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

55

Adresa, ulica i broj Geteova 6 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 215 097

E mail [email protected]; Web site www.girodisarajevo.ba

Datum osnivanja 12.12.2008. Registarski broj 1208. knjiga II;

Nivo registracije kanton Broj članova nezvanično preko 5,000

Broj zaposlenih nema Ciljevi organizacije promocija urbanog biciklizma

Objavljene publikacije u 2011. letak o sigurnosti o saobraćaju

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Novi Grad Giro di Sarajevo 13.450,00 3.000,00 Ministarstvo kulture i sporta KS Giro di Sarajevo 13.450,00 4.000,00

Giro di Sarajevo Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 7.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 7.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 56: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

56

Adresa, ulica i broj Miše Stupara 68 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 432 750

Fax 051 432 752 E mail [email protected]

Web site www.hcabl.org Datum osnivanja 16.8.1996.

Registarski broj F-1-265/03 Nivo registracije Nevladina organizacija/udruženje građana

Broj članova 19 Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama

1.Ženska mreža BiH, 2.Mreža za izgradnju mira BiH, 3.Sporazum plus, 4.Igmanska inicijativa, 5.Ženska regionalna mreža

Ciljevi organizacije

Osnaživanje marginalizovanih grupa, posebno žena, mladih i manjinskih grupa, za političko djelovanje i unapređenje njihovog položaja u društvu; Uticaj na institucije vlasti u BiH radi unapređenja zakona i javnih politika prema ovim grupama; Povećanje zastupljenosti i bolja prezentacija žena, mladih i manjina u medijima; Jačanje svijesti građana i građanki BiH o diskriminaciji marginalizovanih grupa i mehanizama zaštite njihovih prava; Jačanje saradnje sa drugim organizacijama i in-stitucijama u BiH, ali i na međjunarodnom nivou; Približavanje obrazovnih programa, literature, znanja i vještina u vezi sa izgradnjom mira, razvojem civilnog društva i ljudskim pravima građanima i građankama BiH; Kontinuirano usavršavanje osoblja Helsinškog parlamenta građana i rad na održivosti organizacije .

Objavljene publikacije u 2011.

1. Milinović, J. i Svenka Savić (2011) Misterije rodne ravno-pravnosti i još ponešto, 2.Hadžiomerović-Muftić, H. i druge (2011) Komentar Zakona o ravnopravnosti (s)polova u BiH, 3. Dimitrijević, A i drugi (2011) Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti, 4. Izvještaj o aktivnostima projekta za januar 2010 – juni 2011: Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, 5. Godišnji izvještaj Helsinškog parlamenta građana za 2011.g.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

The Kvinna till Kvinna Foundation Žena danas XV - 2011 58.365,88 57.155,51

Delegacija Evropske unije u BIH X - PRESS - društveno uključivanje putem medija 184.505,20 3.634,70

Open society institute Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BIH 231.676,62 80.090,38

EU Susjedstvo – afirmacija multikulturalizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama Zapadnog Balkana 585.934,50 64.387,01

Fond otvoreno društvo BIH

Mapiranje diskriminacije u BIH - Monitoring, dokumen-tovanje, razmjena informacija i izvještavanje 50.231,00 13.414,08

Foundation open society institute/FOSI Ženska strana politike 237.281,80 14.699,92

Američka ambasada u BiH X-Press - društveno uključivanje putem medija 20.956,70 20.956,70

Helsinški parlament građana Banja Luka (HGP BL)

Naziv organizacije

Page 57: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

57

Individualne donacije od fizičkih lica 1.383 KMDrugi izvori prihoda 57.049,28 KM

Iznos donacija od stranih donatora 254.338,30 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 12.175,29 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 6.000,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 330.945,87 KM

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BIH / FIGAP (Napomena: sredstva za FIGAP su obezbijeđena preko stranih donatora, a ne iz javnog budžeta)

Član koji nedostaje - zakonsko, eko-nomsko i psihosocijalno osnaživanje samohranih roditelja na području RS

19.998,60 9.675,29

Administrativna služba grada Banja Luka Prema odluci o finansiranju orga-nizacija od interesa za grad 2.500,00 2.500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

M:tel Finansiranje novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ 3.000,00

UniCredit Bank Finansiranje novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ 3.000,00

Budžet organizacije

Page 58: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

58

Adresa, ulica i broj Kralja Aleksandra 17 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 053 226 886

Fax 053 226 886 E mail [email protected]

Web site www.facebook.com/Merhamet-Doboj/ Datum osnivanja 5.10.1992.

Registarski broj 085-2-F1-08-000 086 Nivo registracije Humanitarna organizacija

Broj članova 1376 Broj zaposlenih 9 volontera

Članstvo u mrežama

1.Remi Mreža, 2.Forum NVO-a, 3.Referentna grupa, 4.Za bolje zdravlje, 5.Antikorupcijska mreža, 6.Recom, 7.Mreža ruralnog razvoja, 8.Unija za održivi povratak i integracije u BiH

Ciljevi organizacije Jačanje civilnog društva i stvaranje boljih uslova za život svih građana lokalne zajednice bez obzira na njihovu nacionalnu i drugu opredijeljenost

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CWS (CHURCH WORLD SERVICE) Pokretanje malog biznisa 20.000,00 Medicaments solidaris Donacija lijekova 1.200,00 1.200,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo Održivi povratak 2.700,00 2.700,00 Ministarstvo lokalne uprave i samou-prave RS Održivost organizacije 12.000,00 12.000,00

Opština Doboj Pomoć za socijalno ugrožene 5.000,00 5.000,00

Opština Tešanj Pomoć za socijalno ugrožene 500,00 500,00

Opština Doboj-Jug Pomoć za socijalno ugrožene 500,00 500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Volonterski servis Pomoć starim i bolesnim 2.400,00 2.400,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom S radošću u školu 2.100 2.100,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 654.659 KMPrihodi od članarine 6.929 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 400,00 KMIznos donacija od stranih donatora 1.200,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 20.700,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 2.400,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.100,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 688.388,00 KM

Budžet organizacije

H.O. Merhamet Naziv organizacije

Page 59: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

59

Adresa, ulica i broj Seadbega Kulovića 2 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 483 021, 061 077 309

E mail [email protected] Web site www.nada.ba

Datum osnivanja 17.05.2002. Registarski broj 4209489490006

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 40-50

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Ipon mreža

Ciljevi organizacije Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim supstancama; Pomoć roditeljima ovisnika i samim ovisnicima; Edukacija roditelja

Objavljene publikacije u 2011 1.Nikad droga! 2. Na raskrsnici

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP Unapređenje vještina mladih pri suočavanju sa problemom ovisnosti 40.000,00 20.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za rad i soc.politiku vlade TK Na raskrsnici 4.000,00 4.000,00

Opština Tuzla Koliko(ne)znamo o ovis-nosti 1.500,00 1.500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Coca Cola-podružnica Tuzla Obilježavanje 26.6. 300,00 300,00 Menprom-Tuzla posjete komunama 100,00 100,00 Mljekara-Tuzla posjete komunama 300,00 300,00

H.O. Nada -Udruženje roditelja djece ovisnika o drogama

Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 20.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.500,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 700,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 26.200,00 KM

Page 60: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

60

Adresa, ulica i broj Himze Polovine 13aPoštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 200 672

Fax 033 200 693 E mail [email protected]

Web site www.hhc.ba Datum osnivanja 12.04.2001. preregistracija 01.04.2003.

Registarski broj 65. Knjiga I Registra Nivo registracije Predstavnišvo humanitarne organizacije Broj zaposlenih 19

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum Plus, 2. Neformalna mreža međunarodnih organizacija koje se bave dječijim zaštitom

Ciljevi organizacije

Naši programi su fokusirani na zamjenu institucionalnog načina zbrinjavanja djece sa servisima koji se zasnivaju na porodičnom modelu, kao što je: povratak djece u biološke porodice, us-vojenje djece na lokalnome nivou, hraniteljstvo, podržavanje mladih koji napuštaju institucije i razvijanje visoko kvalitetne rezidencijalne brige za djecu u Malim porodičnim domovima kapaciteta do 12 djece.

Objavljene publikacije u 2011.

1. Šta sada: Izazovi pred tobom-vodič za mlade koji napuštaju rezidencijalnu brigu; 2. Korak u budućnost: Kako pomoći mladima da se što bolje snađu po izlasku iz javne brige (priručnici izdati u suradnji sa SOS Kinderdorf BiH); 3. Active family support-Hope and Homes for Children

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Odjeća i obuća za porodice iz Programa podrške porodicama; Kolica za bebe, krevetić, nosiljka za djecu iz Programa podrške porodicama; Školski pribor; 2 laptopa za mlade osobe iz Pro-grama podrške porodicama.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

UNICEF Izrada akcionog plana za implementaciju dokumenta Poli-tika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2012.g.

106.148,50 106.148,50

Hope and Homes for Children

Izrada akcionog plana za implementaciju dokumenta Poli-tika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2012 .g.

13.511,37 13.511,37

School Finance Associa-tion Irvington UFSD Program prevencije 747,49 747,49

Swiss Cooperation Office Program podrške mladima 14.560,00 14.560,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona

Razvoj servisa za djecu bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja na području Srednjobosanskog kantona

2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ženski centar za edukaciju “Nahla”

Program podrške porodi-cama 37.300,00 37.300,00

Iznos donacija od stranih donatora 134.967,36 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 37.300,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 656.371,70 KM

Prihodi od vlastitih aktivnosti 480.954,34 KMIndividualne donacije od fizičkih lica 1.150 KM

Hope and Homes for Children Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 61: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

61

Adresa, ulica i broj Put mira bb Poštanski broj 72203

Mjesto Vareš Telefon 032 843 787, 061 248 286

Fax 032 843 787 E mail [email protected]

Datum osnivanja 14.04.2008. Registarski broj 4218631570003

Nivo registracije kantonalni Broj članova 286

Članstvo u mrežama

1.Mreža za izgradnju mira, 2.Zajedno protiv torture u BiH, 3.ADI, 4.Tranzicijska Pravda, 5.Mreža Sporazum plus.

Ciljevi organizacije Zaštita prava i interesa logoraša, izgradnja mira, izgradnja pravednijeg i ljepšeg života dostojnog čovjeka

Objavljene publikacije u 2011. Više brošura i mnogo letaka

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Telecom 400,00 400,00 Općina Vareš 500,00 500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM HULDR BiH Baza podataka 3.000,00 3.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Privredni subjekt Obilježavanje značajnih datuma 5.000 5.000

Prihodi od vlastitih aktivnosti 3.600 KMPrihodi od članarine 300,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 5.000 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 900,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 3.000,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 5.000,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 17.800,00 KM

Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH, podružnica u ZEDO kantonu-ogranak Vareš

Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 62: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

62

Adresa, ulica i broj Fra Ambre Miletića 44 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 580 227

Fax 036 580 227 E mail [email protected]

Datum osnivanja 24.03.1999. Registarski broj 06-35-587-1/99

Nivo registracije NVO Broj zaposlenih 11

Članstvo u mrežama 1. Graditelji zajednice, 2. Mreža plus, 3. Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici.

Ciljevi organizacije

Organizacija se zalaže za pružanje pomoći osobama bez sredstava ili onima u teškim socijalnim prilikama, ugroženim kategorijama; Za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom; Za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći; Za integraciju u mrežu psihosocijalno-zdravstvene zaštite; Za pružanje pomoći osobama, žrtvama bilo kakvog nasilja te ublažavanje fizičkih, psiholoških patnji i nesreća raseljenih,povratničkih, trauma-tiziranih te zlostavljanih i delikventnih osoba; Za osiguranje i poboljšanje kvaliteta življenja ugroženih kategorija posebice poboljšanja zdravlja i ishrane; Za razvijanje volonterizma i humanitarnog djelovanja; Edukacije mladih; Jačanje lokalne demokracije i razvoja civilnog društva kroz javno zagovaranje.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Oprema Dnevnog centra (namještaj, TV, bijela tehnika, klima uređaj)

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CARE International „Mladići kao saveznici u preveniciji konflikata i nasilja na Zapadnom Balkanu“ 52.500,00 52.500,00

Save the Children Norwey

“Sveobuhvatan odgovor na radnu eksploataciju djece /Dnevni Centar Mostar”, 21.537,00 21.537,00

Global fond „Uvećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima“ 9.126,00 9.126,00

CRS Psiho-socijalna podrška povratku – održiv povratak 10.674,00 10.674,00

Iznos donacija od stranih donatora 93.837,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 93.837,00 KM

Humanitarna organizacija AltruistNaziv organizacije

Budžet organizacije

Page 63: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

63

Adresa, ulica i broj Matice hrvatske b.b Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 351 021

E mail [email protected] Web site iaeste.ba

Datum osnivanja 18.11.2006. Registarski broj Mi smo podružnica glavne članice u BiH (RU-222/04)

Nivo registracije BiH Broj članova 26

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.IAESTE BiH; 2.IAESTE

Ciljevi organizacije

Osigurati studentima stručno praktično iskustvo u inozemstvu; Promidžba međunarodnog razumijevanja i dobre volje; Pružiti domaćim poslodavcima visokokvalifikovane i motivisane strane student; Biti izvor kulturnog bogatstva domaćim i stranim stu-dentima, te široj zajednici.

Objavljene publikacije u 2011. Godišnjak 2011.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM FMON IAESTE program razmjene 8.000,00 8.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Studentski zbor Sveučilišta u Mo-staru IAESTE program razmjene 8.000,00 8.000,00

Ekonomski fakultet Mostar Get together Mostar 300,00 300,00 Farmaceutski fakultet 5. godišnjica IAESTE-a 500,00 500,00

Iaeste LcNaziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 8.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 8.800,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 16.800,00 KM

Budžet organizacije

Page 64: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

64

Adresa, ulica i broj Obala Kulina bana 39 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 232 310, 061 486 979

Fax 033 232 310 E mail [email protected]; [email protected]

Web site www.imic.ba Datum osnivanja 19.05.1998.

Registarski broj 150, knjiga I registra Nivo registracije Federalno Ministarstvo pravde

Broj članova 3000 Broj zaposlenih 0-5

Članstvo u mrežama 1. ALF, 2. Mreža za izgradnju mira, 3. FMO .

Ciljevi organizacije

Uspostavljanje vladavine prava i kulture dijaloga i mira u BIH, interreligijski i interetnički, interkulturni dijalog; promovisanje i promicanje kulture, kulturne različitosti; unaprijeđenje ljudskih prava, ženskih prava, prava socijalno i ekonomski ugroženih osoba; publiciranje literature o ljudskim pravima, ekumenizmu, dijalogu među religijama i kulturama, kompara-tivne literature o religijama i kulturama kao dodatnog eduka-tivnog materijala; promovisanje opće pismenosti, filantropije, mirne koegzistencije i tolerancije, te pomirenja u društvu.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Žene, religija, politika (na engleskom, prevod sa bosanskog); 2. Prometej (dvije brošure i jedan časopis na BHS); 3.Enciklopedija anđela (prevod sa engleskog na BHS)

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNDP Prometej 30.000,00 7.000,00

IMIC-Internacionalni Multireligijski Interkulturalni Centar Zajedno

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 3.000 KMPrihodi od članarine 5.000 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 5.000 KMDrugi izvori prihoda 4.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 7.000 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 24.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 65: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

65

Adresa, ulica i broj Ibrahima Mrzljaka 34 Poštanski broj 77230

Mjesto Velika Kladuša Telefon 037 770 146

Fax 037 770 146 E mail [email protected]

Web site www.imipostojimo.org Datum osnivanja 01.04.2009.

Registarski broj K-V-44 Nivo registracije Nvo Broj zaposlenih 2

Ciljevi organizacije

Zaštita prava djeteta na zadovoljavajući standard življenja; Zaštita prava na dobro zdravlj; Zaštita i ostvarivanje prava na specijalnu brigu, pristup, odgoj, obrazovanje, druženje; Zaštita i ostvarivanje prava na invalidninu i novčanu naknadu; Buđenje svijesti o djeci s posebnim potrebama; Upoznavanje s pravima djece s posebnim potrebama; Uključivanje djece u društveni život zajednice; Upoznavanje sa načinom življenja djece u porodicama kod kojih je primjetna kulturna deprivacija, odgojna i edukativna zapuštenost; Povezivanje svih sudionika zajednice: roditelja, resorne službe i odgovornih pojedinaca Općine Velika Kladuša i drugih općina Kantona , te Vlade USK-a i njenih institucija; Centar za socijalni rad sa NVO (domaćim i stranim) koje se bave istom problematikom; Povezivanje/umrežavanje svih koji podržavaju i potiču rad Udruženja

Prihodi od članarine 129,00 KMIndividualne donacije od fizičkih lica 7.156 KM

Drugi izvori prihoda 1.000 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 8.285,00 KM

I mi postojimo Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 66: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

66

Adresa, ulica i broj Branilaca Sarajeva 47 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 219 341; 218 902

Fax 033 219 341; 218 902 E mail [email protected]

Web site www.ibhi.ba/cms Datum osnivanja 1996.

Registarski broj RU-738/08 Nivo registracije BiH Broj zaposlenih 14

Članstvo u mrežama 1. NVO Vijeće, 2. Mreža Sporazum plus, 3. NEVAC.

Ciljevi organizacije

Kroz niz projekata, IBHI je usmjerio svoje aktivnosti u pravcu ispunjenja slijedećih ciljeva: izradu studija, analiza i izvještaja u oblasti humanog razvoja, NVO sektora, socijalne politike i gendera; Jačanje i izgradnja kapaciteta institucija vladinog i nev-ladinog sektora za razvoj politika; Podrška općinama/opštinama i javnim institucijama u izgradnji kapaciteta za planiranje i razvoj politika, posebno u oblasti socijalne politike; Jačanje kapac-iteta lokalnih NVO-a u cilju unaprijeđenja njihove održivosti, uključujući pružanje savjeta i tehničke podrške lokalnim vlas-tima i NVO sektoru u vezi sa razvojem politika; Unaprijeđenje procesa povratka. Značajno mjesto u aktivnostima IBHI-ja zauzima istraživanje humanog razvoja, socijalne isključenosti i siromaštva, reforme socijalne zaštite na svim nivoima i stvaranje uvjeta za njenu samo-održivost, kao i razvoj i podrška stvaranju održivog civilnog društva u BiH .

Objavljene publikacije u 2011

1. Studija: „Mit i stvarnost civilnog društva – uloga civil-nog društva u jačanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva“(Papić, Ž. Slijepčević, T. Dmitrović, T. Ninković-Papić, R. IBHI/FSU u BiH, Sarajevo, 2011) 2. Policy brief: „Stvarni uticaj civilnog društva u Bosni i Hercegovini“(Dmitrović, T. IBHI, Sarajevo, 2011) 3. Policy brief: „Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija“ (Slijepčević, T. IBHI, Sarajevo, 2011) Sve publikacije su dostupne na web stranici www.ibhi.ba/cms

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNICEF BiH SPIS (Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH) 2.414.913,04 314.335,77

UNICEF BiH DEG (Demokratska uprava na polju ekonomije - Osigu-ranje pristupa vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu)

1.263.921,48 524.708,20

OSI-Think Tank Fund/Bal-kan Trust for Democracy

Jačanje uloge civilnog društva u jačanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva 333.000,00 128.874,80

World Bank Okrugli sto „Socijalni transferi u BiH“ 4.020,00 4.020,00

Iznos donacija od stranih donatora 971.938,77 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 971.938,77 KM

Budžet organizacije

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju - IBHI

Naziv organizacije

Page 67: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

67

Iznos donacija od stranih donatora 13.854,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 1.200,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 15.054,00 KM

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Zdrave Korde 4 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 215 120

Fax 051 215 120 E mail [email protected]

Datum osnivanja 22.02.2003. Registarski broj F-1-310/03

Broj članova 153 Članstvo u mrežama 1.Asocijacija udruženja BiH

Ciljevi organizacije Edukacija zdravih žena

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Američka ambasada Osnaživanje zdravlja žena 13.854,00 13.854,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Grad Banja Luka Edukacija žena 1.200,00 1.200,00

ISKRASavez žena oboljelih od raka dojke Naziv organizacije

Page 68: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

68

Adresa, ulica i broj 502. Viteške Brigade br. 17 Poštanski broj 77000

Mjesto Bihać Telefon 061 353 469

E mail [email protected] Datum osnivanja 10.06.2010.

Registarski broj 07-05-5123-UP-1/2010 Broj članova 470

Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum Plus, 2. Mreža Globalnog sporazuma za BiH, 3.Mreža mira BiH.

Ciljevi organizacije

Okupljanje branitelja liječenih od PTSP-a na području USK-a; Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Saveza; Saradnja sa odgovarajućim tijelima , Kantona, Federacije i Države radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa obolje-lih; Saradnja i povezivanje sa međunarodnim organizacijama veterana i ustanova drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način brinu za branitelje liječene od PTSP-a; Iznošenje istine o PTSP-u i njegovim posljedi-cama za društvo; Zaštita časti i dostojanstva liječenih od PTSP-a; Djelovanje na procesu socijalne integracije branitelja liječenih od PTSP-a i članova njihovih porodica; Prevencije i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Gen-der centra Federacije BiH i RS Pomoć i samopomoć 10.000,00 10.000,00

Kantonalno Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a

Pomoć za održivost u radu Saveza i njegovih članica 18.000,00 18.000,00

Kantonalni Savez udruženja/udruga pripadnika Armije BiH i HVO liječenih od PTSP-/ USK-a

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 28.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 28.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 69: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

69

Adresa, ulica i broj Teheranski Trg br.6 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 460 093

Fax 033 460 093 E mail [email protected]

Datum osnivanja 27.6.2003. Registarski broj 4201158070006

Nivo registracije Kantonalni od 7.12.2005.god. Broj članova 172

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum plus, 2. Savez SUMERO 3. Općina Novi Grad/Integrisani Lokalni razvoj / sporazum NVO, 4. Projekat Mentalnog Zdravlja u BiH .

Ciljevi organizacije

Stvaranje pozitivnog pristupa prema osobama sa posebnim potrebama u BiH. Osnaživanje kapaciteta osoba sa posebnim potrebama. Podizanje javne svijesti o potrebi uključivanja osoba sa posebnim potrebama u svakodnevne društvene tokove života. Podsticanjem ostalih roditelja djece sa posebnim potrebama da svoju djecu izvlače iz izolacije uključivanjem u redovne programe. Obezbjeđivanje uslova za rano otkrivanje i rani tretman djece sa smetnjama u razvoju. Sagledavanje i rješavanje problema edukacije roditelja i staratelja koji se brinu o ovim osobama. Stvaranje preduslova za medicinsku, odgojno-obrazovnu profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju. Obezbjeđivanje odgovarajuće psihosocijalne podrške majkama u cilju jačanja njihovih psihofizičkih sposobnosti. Obezbjeđenje adekvatne brige o djeci sa posebnim potrebama, majkama omogućiti slobodno vrijeme da se angažuju radno, društveno, kao i da kvalitetnije organizuju svoj porodični zivot. Trajno raditi na podizanju svijesti članova šire zajednice o potrebama, pravima i sposobnostima djece sa posebnim potrebama. Or-ganizovanje stručnog i defektološkog tretmana djece. Edukacija majki kroz seminare, radionice i volonterski rad sa djecom. Izrada brošura za roditelje, organizovanje izleta djece i roditelja, te posjete sličnim institucijama, kao i Institucijama od značaja za rad Udruženja. Organizovanje kreativnih radionica: liko-vna, radionica krojenja, šivanja i izrada ukrasnih predmeta te njihova simbolična prodaja u korist ostvarivanja ciljeva društva. Iniciranje i organizovanje kurseva za rad na računaru za majke, omladinu i djecu. Iniciranje organizovanja fitnesa za majke, omladinu i djecu sa posebnim potrebama.

Objavljene publikacije u 2011.

Učesnici smo Specijalne Olimpijade, tako da imamo nekoliko srebrenih i brončanih medalja u trčanju, plivanju i boćanju, koje su osvojili naši korisnici djeca i omladina sa posebnim potrebama. Značajna promocija i nastup naše Muzičke radion-ice u Sarajevu (Općina Stari Grad-MZ Vratnik)

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Privatno lice sa Queens Univerz-iteta/Kanada

Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama 6.930,00 6.930,00

TIKA Turska Donacija u materijalima 2.600,00 2.600,00

Majke djece sa posebnim potrebama “Radost života”

Naziv organizacije

Page 70: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

70

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Skupština Kantona Sarajevo –Komisi-ja za mlade

Nivo potreba članova udruženja za provođenje posebnih oblika rehabilitacije i resocijalizacije djece i omladine sa poteškoćama

26.422,00 4.000,00

Federalno Ministarstvo Obrazovanja Pomoć projektima Inkluzije u osnovnom i sredn-jem obrazovanju 15.007,68 4.000,00

Ministarstvo šumarstva Zelena radionica 5.003,00 2.000,00

Gradska uprava Grada Sarajevo Edukacija i rehabilitacija djece te podrška roditelji-ma 17.627,00 3.200,00

Općina Vogošća Edukacija djece sa poteškoćama i resocijalizacija njihovih roditelja 25.126,12 3.500,00

Općina Stari Grad Za nas nema granica 13.110,00 1.000,00 Ministarstvo Zdravstva KS Put u zdrav i efikasan život 36.110,44 11.000,00 FMUP Edukacija i obuka djece u Socijalnu Inkluziju 4.996,74 1.500,00

OPĆINA Novi Grad Centar dnevne njege, edukacije i rehabilitacije /podrške 3.000,00

Predsjedavajuća KS Centar edukacije i rehabilitacije / podrške 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

IWCS/NVO „Otvoreni dan“-projekat šivenja i krojenja 5.000,00 5.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM HIK- NET 693,00 BH Telekom Nabavka invalidskih kolica za korisnicu 2.423,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.851,5 KMPrihodi od članarine 936,5 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 693,00 KMIznos donacija od stranih donatora 9.530,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 35.200,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 5.000,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 3.116,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 57.327,00 KM

Budžet organizacije

Page 71: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

71

Objavljene publikacije u 2011 Podnosimo izvještaje redovno u biltenima ORC i OM Prihodi od članarine 948,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 948,00 KM

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Suljo Čilić bb Poštanski broj 88422

Mjesto Jablanica Telefon 061 327 427; 063 334 993

E mail [email protected]; Web site www.centar-fortis.org

Datum osnivanja 05.09.2011. Registarski broj 422 772 961 0002

Broj članova 27 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Članica Omladinske mreže Bosne i Hercegovine 2. OCD Jablanica (Organizacije civilnog društva Jablanica), 3. Članica mreže Pravde BiH .

Ciljevi organizacije

Osnovni ciljevi Udruženja su: okupljanje osoba koje se bave kulturnim, društvenim i naučnim radom; promocija kulture, kulturnih, društvenih, naučnih i drugih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti; poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada; učešće u izradi i implementaciji projekata, rad kroz stručne sastanke i radionice za omladinu; organizovati obrazovne razmjene /posjete za omladinu/članove udruženja; osigurati kontinuiran rad sa djecom i omladinom, na razvoju socijalnih vještina kroz mrežu omladinskih klubova; promo-cija i zaštita ljudskih prava, prava djece i uloge omladine u građanskom društvu

Međunarodni centar za djecu i omladinu FORTIS

Naziv organizacije

Page 72: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

72

Adresa, ulica i broj Hakije Kulenovića 10

Poštanski broj 71000 Mjesto Sarajevo Telefon 033 556 846

Fax 033 556 845 E mail [email protected]

Web site www.nansen-dialogue.net/ndcsarajevo/ Datum osnivanja 09.2000.

Registarski broj 03-05-05-7478/07 Nivo registracije BiH Broj zaposlenih 6

Članstvo u mrežama 1.Nansen Dialogue Network for Western Balkan, 2.Mreža za izgradnju mira u BiH .

Ciljevi organizacije Doprinos višem nivou nacionalnog pomirenja i tolerancije u BiH i regiji, te višem stepenu učešća građana u demokratskim procesima i institucijama

Objavljene publikacije u 2011 N/A

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Norveško ministarstvo van-jskih poslova Pomirenje i Integracija kroz Dijalog i Edukaciju 379.660,00 379.660,00

USAID Dialogue Centre Srebrenica-Bratunac 140.000,00 140.000,00 Centar za mir Oslo, Norveška

Monitoring napada na vjerske objekte u BiH, Monitoring i Evaluacija 8.461,00 8.461,00

Nansen Dijalog CentarNaziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 528.121,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 528.121,00 KM

Budžet organizacije

Page 73: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

73

Adresa, ulica i broj Civilnih žrtava rata 3 Poštanski broj 88400

Mjesto Konjic Telefon 061 610 127

E mail [email protected] Web site www.vipk.info

Datum osnivanja 2006. Nivo registracije Federacija BiH

Broj članova 38

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum Plus, 2. Omladinska mreža BiH.

Ciljevi organizacije

Misija: VIPK je organiazcija civilnog društva koja radi na buđenju svijesti o stanju u lokalnoj zajednici, mogućnostima demokrat-skog djelovanja i proaktivno uključuje sugrađane u kulturna i druga društvena dešavanja. Vizija: Odgovorna lokalna vlast u svim segmentima servisa građana i aktivno učešće mladih ljudi Konjica u životu zajednice.

Objavljene publikacije u 2011. 1.Brošura VIPK (sublimirani petogodišnji rad VIPK-a)

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNV BIH -SARAJEVO “Brošura VIPK 2011” 500,00 500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Direkcija Bienala savremene umjetnosti „ARK UNDER-GROUND D-0“ Sarajevo

“Volonteri Konjica uz Bienale 2011.” 2.000,00 1.000,00

CPCD SARAJEVO „Novi krov za porodicu Dželilović“ 1.856,99 1.856,99

Neformalna grupa građana Volonteri i prijatelji Konjica

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 208,00 KMIznos donacija od stranih donatora 500,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 2.856,99 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 3.564,99 KM

Budžet organizacije

Page 74: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

74

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 3.900,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.900,00 KM

Adresa, ulica i broj Gavrila Principa 6/13 Poštanski broj 76300

Mjesto Bijeljina Telefon 055 209 122

Fax 055 210 411 E mail [email protected]

Datum osnivanja 12.08.2008. Registarski broj 080-0-Reg-08-000 527

Nevladina organizacija Svijet za Balkan Naziv organizacije

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Bijeljina Mladi,kockanje i klađenje 3.900,00 3.900,00

Ciljevi organizacije Zaštita životne sredine; Edukacija i obrazovanje mladih; Podsti-caj razvoju malih i srednjih preduzeća; Projekti iz poljoprivrede; Bezbjednost i zaštita

Objavljene publikacije u 2011 1.Prevencija štetnih utjecaja kockanja i klađenja kod mladih- mladi kockanje i klađenje

Budžet organizacije

Page 75: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

75

Prihodi od vlastitih aktivnosti 750,00 KMPrihodi od članarine 150,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 100,00 KMDrugi izvori prihoda 100,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 3.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 4.100,00 KM

Adresa, ulica i broj Lipac bb Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 065 233 000

E mail [email protected] Web site facebook.com - nood

Datum osnivanja 13.11.2009. Registarski broj 085-0-F1-09-00 100

Nivo registracije republički Broj članova 200

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Omladinska mreža BiH; 2. Mreža Spoazum plus.

Ciljevi organizacije

Ciljevi organizacije su stvaranje uslova za: okupljanje mladih, organizovanje kulturnih, socioloških, edukativnih skupova, savjetovanja i seminara, objavljivanje publikacija i drugih štampanih materijala u skladu sa zakonom, ostvarivanje saradnje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, stvaranje uslova za pružanje različitih informacija mladima, u skladu sa važećim propisima RS.

Nezavisna omladinska organizacija Doboja NOOD

Naziv organizacije

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo prosvjete i kulture RS Prvomajski festival 3.000,00 3.000,00

Budžet organizacije

Page 76: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

76

Adresa, ulica i broj Pehlivanuša br. 22 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 711 535

Fax 033 711 535 E mail [email protected]

Web site www.svjetlo.ba Datum osnivanja 31.01.2005.

Registarski broj 03-05-05-12018/04 Nivo registracije Kanton Sarajevo

Broj članova 184 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. BH NVO Vijeće, 3. Mreža Globalnog sporazuma.

Ciljevi organizacije

Podrška mladima s umanjenim sposobnostima (osobe sa in-telektualnim poteškoćama) da budu socijalno uključeni i ravno-pravni članovi zajednice kroz programe: Integracija, Edukacija, Istraživanje, Zagovaranje i pravno osnaživanje, Umjetnost, Kultura, Sport, Volonterski rad i Humanitarna pomoć.

Nenovčane donacije u toku 2011 godine Humanitarna organizacija Sprofondo- donirali pelene i hranu, Humanitarna organizacija Nedwa – donirali pakete sa hranom.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministratsvo rada i socijalne politike KS Programske aktivnosti u 2011. 19.800,00 19.800,00

Ministarstvo kulture i sporta KS Škola sporta dr.Socrates 7.000,00 7.000,00

Općina Centar ArT LiNe radionice i škola sporta dr.Socrates 7.440,00 7.440,00

Zavod za zapošljavanje Zapošljavanje pripravnika 4.555,00 4.555,00 Grad Sarajevo Oprema za Centar „S…“ 4.500,00 4.500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Sprofondo Donacija hrane i pelena 10.414,00 10.414,00 HO Nedwa Donacija hrane 3.500,00 2.940,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Auto Line Oprema za Centar „S…“ 2.000 2.000,00 Bosna S Donacija 1.000 1.000,00 BBI Realestate Donacija 500,00 500,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 8.400 KMPrihodi od članarine 0,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 3.361 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 43.295,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 13.354,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 3.500,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 71.910,00 KM

Budžet organizacije

NVO altruista SVJETLO Naziv organizacije

Page 77: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

77

Adresa, ulica i broj Priboj bb Poštanski broj 75249

Mjesto Priboj, Lopare Telefon 065 538 494

E mail [email protected] Web site www.eko-leonardo.info

Datum osnivanja 2006. Nivo registracije Nacionalni nivo

Broj članova 87 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama

1. Omladinska mreža BiH, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Mreža ALF BiH 4. Mreža ekosela Balkana, 5. SEEYN.

Ciljevi organizacije Podrška omladinskom aktivizmu, razvoj ekoturizma, zaštita životne sredine.

Objavljene publikacije u 2011. Bilten Ekološka patrola

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Biciklistička oprema, 6 bicikla, 4 digitalne kamere, 3 GPS uređaja

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNDP 31.000,00 EU Youth in action, Program 36.000,00 6.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Lopare 2.000,00 MPOS vlada RS 1.000,00 Ministarstvo civilnih poslova BiH 3.000,00 Ministarstvo lokalne samouprave 3.000,00 Ekofond 10.000,00 Opština Ugljevik 1.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM RiTE Eko-kamp Majevica 2.000,00

NVO EKO-LeonardoNaziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 0,00 KMPrihodi od članarine 8.500 KM

Iznos donacija od stranih donatora 37.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 20.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 2.000,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 67.500,00 KM

Budžet organizacije

Page 78: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

78

Adresa, ulica i broj Toromanova 7 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 356 061

Fax 033 238 634 E mail [email protected]

Web site www.sarajevomarathon.ba Datum osnivanja 2006. Nivo registracije BIH

Ciljevi organizacije Promocija sporta i zdravog načina života

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Više donatora Sarajevski polumaraton 2012. 55.000,00 55.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Grad Sarajevo Sarajevski polumaraton 2012. 55.000,00 55.000,00

Kantonalno ministarstvo sporta Sarajevski polumaraton 2012. 55.000,00 55.000,00

Općina Centar Sarajevski polumaraton 2012. 55.000,00 55.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Development studio Sarajevski polumaraton 2012. 55.000 55.000,00 Hotel Bristol Sarajevo Sarajevski polumaraton 2012. 55.000 55.000,00 Coca-Cola Hellenic Sarajevski polumaraton 2012. 55.000 55.000,00 Ecoton Sarajevski polumaraton 2012. 55.000 55.000,00 Toyota Sarajevski polumaraton 2012. 55.000 55.000,00

Iznos donacija od stranih donatora 55.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 165.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 275.000,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 495.000,00 KM

NVO MARATHON Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 79: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

79

Adresa, ulica i broj 11. novembra bb Poštanski broj 78429

Mjesto Srbac Telefon 065 648 914

Fax 051 744 040 E mail [email protected]

Web site www.milenijum-youth.org Datum osnivanja 13.04.2000.

Broj članova 70 Članstvo u mrežama 1. Mreža-Životni stil bez alkohola

Ciljevi organizacije

Povezivanje i jačanje organizacione strukture omladinskih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou i stvaranje baze za održivi humani razvoj kroz osnaživnje, produktivnosti, praved-nosti, održivosti i sigurnosti; Mogućnosti efikasije saradnje omladinskih NVO radi većeg angažovanja mladih u kreiranju politike razvoja lokalne i regionalne zajednice, poštujući opštu deklaraciju o pravima čovjeka; Podizanje nivoa obrazovanja mladih i njihova bolja informisanost kroz brži i kvalitetniji protok i razmjenu informacija, razmjenu volontera, đaka i studenata, civilnu edukaciju interaktivnim metodama rada, razvijanje regionalne saradnje i interkulturalno učenje.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS

Međunarodni radni volonterski kamp:Mladi za život

1.500,00 1.500,00

Općina Srbac Međunarodni radni volonterski kamp: Mladi za život

1.500,00 1.500,00

Općina Srbac Pozorišna predstava : Mačak i pijetao 900,00 900,00 Partner organizacija EDA iz BL Poboljšanje usluge lokalne samouprave 4.000,00 4.000,00 Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS Radionice glume 1.500,00 1.500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CPCD-pmg - Inicijativa za razvoj zajednice Zajedno do uspjeha 3.000,00 3.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Desetak firmi iz našeg grada Jedan slatkiš jedno dijete 1.000 1.000,00

NVO Milenijum Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 9.400,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 3.000,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 1.000,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 13.400,00 KM

Page 80: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

80

Adresa, ulica i broj Ljubica br.2 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 581 106

Fax 036 581 106 E mail [email protected]

Web site www:novi-pogled.org Datum osnivanja 17.12.2003.

Registarski broj 4227386310008 Nivo registracije Kanton/Županija

Broj članova 200 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.BiH Asocijacija za brigu o ženama koje su oboljele od tu-mora dojke

Ciljevi organizacije

Rad na povećanju broja pravovremeno otkrivenih slučajeva karcinoma dojke. Rad na adekvatnom medicinskom – psihološkom zbrinjavanju pacijentica i unapređenju sadržaja i primjene zakona koji reguliraju ovu oblast. Misija organiza-cije: Naša misija je psihološka podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke kao i njihovim obiteljima. Podizanje svijesti o zdravoj populaciji svih uzrasta o značaju brige o zdravlju.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Dvije korištene perike

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM JDC Osnaživanje zdravlja žena 5.000,00 3.750,00 USAID Pair&Share 11.354,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM ZZO Psihopotpora 2.000,00 2.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM JP EP HZHB Sponzor roza vrpce 2.000 2.000,00 Savez računovođa Donacija-psihopotpora 500,00 500,00

NVO Novi pogledNaziv organizacije

Prihodi od članarine 120,00 KMIznos donacija od stranih donatora 3.750,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.500,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 8.370,00 KM

Budžet organizacije

Page 81: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

81

Adresa, ulica i broj M.Tita br 16 Poštanski broj 80270

Mjesto Bosansko Grahovo Telefon 034 850 097

Fax 034 850 097 E mail [email protected]

Web site www.nvozenegrahova.ba Datum osnivanja 17.7.2000.

Registarski broj 04-05-2-3588/00 Nivo registracije Federacija BiH

Broj članova 230 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Ženske mreže.

Ciljevi organizacije

Zalaganje za ostvarenje ženskih ljudskih prava, uspostava surad-nje sa drugim istim ili sličnim udruženjima u BiH, zalaganje pro-tiv svih oblika diskriminacije nad ženama. Pomoć pri edukaciji i zapošljavanju žena. Pomoć povratnicama i povratnicima oko rješavanja problema obnove i zapošljavanja. Pomoć socijalno ugroženoj populaciji, starim, bolesnim i nemoćnim osobama. Pomoć mladima i djeci kroz unaprijeđenje obrazovanja, kulture i zdravstva.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Aparat za fotokopiranje 1 kom – IFAD, Kompjutor 1 kom - IFAD

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Švicarska Ambasada Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH 12.000,00 12.000,00

UNDP Tradicionalni zanati 14.000,00 14.000,00 UNDP Unaprijeđenje turističke ponude 12.000,00 12.000,00 CPCD Sida Naš grad-ljepši grad 3.000,00 3.000,00 Evropska unija Radnička prava 7.000,00 7.000,00 MOZAIK The World bank Žensko poduzetništvo 8.000,00 8.000,00 MAX Holandija Pomoć socijalno ugroženoj populaciji 25.000,00 25.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poboljšanje poljoprivrede u Kantonu 10 – ženski agrobiznis 7.000,00 7.000,00

Županijsko Ministarstvo prostornog uređenja Sanacija divljih deponija 1.000,00 1.000,00

Vlada HBŽ Pomozimo socijalno ugroženim u Bosanskom Grahovu 1.500,00 1.500,00

Federalna vlada ured podpredsjednika Pomozimo socijalno ugroženim u Bosanskom Grahovu 2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM TPO Fondacija Socijalna inkluzija žena 6.000,00 6.000,00 CPCD Obnova dječijeg igrališta 3.000,00 3.000,00

NVO Udruženje građanki GrahovoNaziv organizacije

Page 82: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

82

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.400 KMPrihodi od članarine 4.600 KM

Iznos donacija od stranih donatora 81.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 11.500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 9.000,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 2.900,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 111.400,00 KM

Budžet organizacije

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

PAVIĆ d.o.o. Uređenje dječijeg igrališta 800,00, 800,00 Vrdoljak d.o.o. Uređenje dječijeg igrališta 600,00 600,00

BH Telekom Pomozimo socijalno ugroženim u Bosan-skom Grahovu 1.500 1.500,00

Page 83: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

83

Prihodi od članarine 400,00 KMDrugi izvori prihoda 3.200 KM

Iznos donacija od stranih donatora 27.518,35 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 10.600,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 41.718,35 KM

Adresa, ulica i broj Sjeverni logor bb Poštanski broj 89101

Mjesto Trebinje Telefon 065 577 245

E mail [email protected] Web site www.kamptrebinje.com

Datum osnivanja 03.04.2006. Registarski broj 095-0-FI-06-000007

Broj članova 80 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. mreža“ Volontiram“

Ciljevi organizacije

Doprinos razvoju mladih ljudi na dostizanju njihovih punih umnih, društvenih i duhovnih mogućnosti kao pojedinaca, odgovornih građana i članova njihovih lokalnih, nacionalnih i međunarodnih zajednica, nošenih duhom saradnje, prijateljstva i bratstva Svjetskog skautskog pokreta; Afirmacija omladinskih aktivnosti; Zastupanje interesa i prava omladine; Realizacija omladinskih projekata; Razvijanje međunarodne omladinske saradnje.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Evropska unija „Zajedno za sigurniju, ljepšu, zdraviju i zeleniju okolinu“ 28.140,40 27.518,35

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Trebinje Igralište za basket i odbojku 10.417,68 0,00 Ministarstvo porodice, omladine i sporta Igralište za basket i odbojku 1.000,00 0,00

Opština Trebinje Mladi i volonterizam 10.600,00 10.600,00

Odred izviđača Trebinje Naziv organizacije

Page 84: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

84

Adresa, ulica i broj Polje bb Poštanski broj 75324

Mjesto Stjepan Polje Telefon 035 792 019

Fax 035 792 019 E mail [email protected]

Datum osnivanja 22.11.2007. Registarski broj 479 (1323)

Nivo registracije Kanton Broj članova 30

Broj zaposlenih 0 Članstvo u mrežama 1.ORC Tuzla.

Ciljevi organizacije

Podizanje svijesti za unaprijeđivanje društvenog i kulturnog života građanstva uopšte; Razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma; Njegovanje i širenje kulture i kulturnog naslijeđa naroda BiH; Kulturno-obrazovno obilježavanje događaja iz his-torije naroda BiH; Sakupljanje narodnih rukotvorina, narodnih nošnji i njegovanje običaja naroda BiH; Kulturno umjetnički rad po sekcijama; Afirmacija mladih kroz razne oblasti: sport, nauka, tehnika, kultura.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Čišćenje i uređenje korita rijeke Šumarice i izletišta Vrela 1.800,00 1.800,00

OKC Bosna ARTNaziv organizacije

Drugi izvori prihoda 1.800 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.800,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 3.600,00 KM

Budžet organizacije

Page 85: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

85

Adresa, ulica i broj Svetoga Save 1 Poštanski broj 70260

Mjesto Mrkonjić Grad Telefon 050 214 075

Fax 050 214 075 E mail [email protected]

Web site www.oocentar.org Datum osnivanja 19.12.1997.

Registarski broj F-1-244/03 Nivo registracije Osnovni sud u Banja Luci

Broj članova 378 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama

1. Omladinska mreža BiH, 2.Omladinski savjet Republike Srpske, 3.Mreža Sporazum plus, 4.Mreža Volontiram, 5. Realcija (bavi se pitanjima oboljelih od rijetkih bolesti), 6. Prijateljski centri za mlade, 7. Koalicija organizacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi organizacije

OO “Centar” Mrkonjić Grad omogućava stvaranje boljih uslova za život mladih kroz rad, druženje i animiranje kao i za učestvovanje u javnom životu putem javnog zagovaranja, psiho-socijalnih i obrazovnih programa.

Objavljene publikacije u 2011 1.Godišnji izvještaj o radu za 2010. godinu Nenovčane donacije u toku 2011. godine 5.000 kondoma, 10.000 Edukativno-informativnih brošura.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011.godini/KM GIZ „Zdravlje mladih“ 1.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

SO Mrkonjić Grad „Zdravlje mladih“ 500,00 Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport pri Vladi Republike Srpske

„Znanjem protiv siromaštva“ 2.500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Asocijacija „XY“ Projekat Global Fonda „Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima u BiH“ 5.958,22

Omladinska organizacija „Centar“

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 1.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 3.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 5.958,22 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 10.608,22 KM

Prihodi od članarine 650,00 KM

Budžet organizacije

Page 86: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

86

Adresa, ulica i broj Glogošnica bb Poštanski broj 88422

Mjesto Jablanica Telefon 061 627 191

E mail [email protected] Datum osnivanja 17.01.2007.

Registarski broj 4227523240004 Nivo registracije Udruženje građana / Nvo

Broj članova 82 Članstvo u mrežama 1. Organizacije civilnog društva Jablanica.

Ciljevi organizacije

1. Povezivanje i druženje mladih 2. Afirmacija mladih kroz sport i razne sportske aktivnosti 3. Edukacija kroz instruktivnu nastavu, seminare i razne kurseve 4. Kulturno zabavne aktivnosti: likovna sekcija, muzička sek-cija, planinarska sekcija, foto sekcija, eko sekcija, organi-zovanje koncerata i raznih izložbi, 5. Psiho potpora mladima: angažovanje predavanja stručnih lica na različite teme, organizovanje okruglih stolova za om-ladinu

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Jablanica – Budžet za mlade Ljetne igre 2011. 2.000,00 2.000,00

Općina Jablanica – Budžet za mlade Edukativne radionice 1.000,00 1.000,00

Općina Jablanica – Budžet za mlade

Podrška aktivnostima mladih u mjesnim zajednicama 1.500,00 1.500,00

Omladinska organizacija Prenj

Omladinska organizacija PrenjNaziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.500,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 4.500,00 KM

Page 87: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

87

Adresa, ulica i broj 16. kolovoza bb Poštanski broj 72260

Mjesto Busovača Telefon 063 434 971

Fax 030 733 008 E mail [email protected]

Web site www.busovaca.net/omladinski-centar-busovaca.html Datum osnivanja 28.01.2002

Registarski broj 208 Broj članova 50

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.Sporazum plus, 2.NVO Sektor SBK, 3.Vijeće mladih SBK Kantona

Ciljevi organizacije

Pronalazak boljeg načina življenja svih mladih u BiH, konkretnije u Busovači i okolini, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripad-nost. Omogućiti mladima da kroz igru i nekonvencionalan način edukacije dodatno obogate svoje znanje o jeziku. Razvijanje tol-erancije, prijateljstva, povjerenja i poštovanja prema ljudima. Očuvanje okoline i aktivna borba protiv zagađenja. Poštivanje prava na slobodu govora. Organizacija tribina, seminara, mani-festacija za mlade. Izgradnja udruženja i mjesta gdje će mladi moći ostvariti, izgraditi i realizirati svoje ideje. Iznalaženje izvora stipendija za mlade,. Organiziranje kampova, susreta mladih te festivala čiji su nosioci mladi ljudi.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Busovača Večer poezije 100,00 100,00 Ministarstvo obrazovanja, kulture i športa SBK Vremenski ogrtač 2.000,00 2.000,00

Općina Busovača Battle vol.3- Busovača 1.000,00 300,00

Općina Busovača Sredstva namijenjena za ured zastupnika za mlade 1.200,00 1.200,00

Omladinski centar

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 3.600,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2010 . 3.600,00 KM

Omladinski centarNaziv organizacije

Budžet organizacije

Page 88: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

88

Adresa, ulica i broj Skendera Kulenovića 65 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 424 840

Fax 033 424 842 E mail [email protected]

Datum osnivanja 11.05.2010. Registarski broj 4201559060003

Broj članova 105

Ciljevi organizacije Obrazovno-edukativni i zabavni karakter s ciljem animiranja i uključivanja što većeg broja mladih u život lokalne zajednice i društva uopće.

Objavljene publikacije u 2011. 1.Časopis za mlade“ FUTURE“; 2. Brošura- Odlučivanje na lokalnom nivou.; 3.Uči, misli, djeluj. i dr.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Misija OSCE-a u BiH Časopis- FUTURE 500,00 500,00 Misija OSCE-a u BiH Volonterizam 500,00 500,00

GETZ-et u BiH- KULT Projekat- KOŠNICA(edukacija za mlade liderice) 2.482,12 2.482,12

GETZ-et u BiH- KULT UMID( uči,misli i djeluj) 500,00 500,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Vogošća RECI NE NASILJU 500,00 500,00 Općina Vogošća UMID(Uči, misli i djeluj) 300,00 300,00

Općina Vogošća Organizacija sportskih, kulturnih i drugih manifestacija 1.900,00 1.900,00

Općina Vogošća FOTO KLUB-FUTURE 500,00 500,00 Općina Vogošća DAN MLADIH 1.200,00 1.200,00 Općina Vogošća RADIONICE 4.000,00 4.000,00

Omladinski centar FUTURE Naziv organizacije

Budžet organizacijeIndividualne donacije od fizičkih lica 400,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 3.982,12 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 8.400,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 12.782,12 KM

Page 89: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

89

Adresa, ulica i broj Romanovci bb Poštanski broj 78418

Mjesto Nova Topola Telefon 065 974 700

E mail [email protected] Web site www.ocpetarkocic.org

Datum osnivanja 26.02.2009. Registarski broj F-1-28/09

Broj članova 36

Ciljevi organizacije

Provođenje omladinske politike i uticaj na lokalne i državne institucije za veću brigu za mlade. Omogućavanje mladim ljudima da iskoriste svoje kreativne sposobnost te poboljšati njihov položaj u zajednici kroz razne edukativne, humanitarne i socijane programe.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Evropska unija/ UNDP Razvoj kulture u ruralnom području 35.983,85 33.260,89

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Škola lokalne demokratije 3.000,00 3.000,00

Mali prostor od velike radosti 3.000,00 3.000,00

Ministarstvo prosvjete i kulture Mi živimo ako selo živi 4.000,00 4.000,00 Opština Gradiška Malo drugarstvo 2.600,00 2.600,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Centar za promociju civilnog društva Probudi se selo moje 2.990,00 2.990,00

Omladinski centar Petar Kočić

Iznos donacija od stranih donatora 33.260,89 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 12.600,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 2.990,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 48.850,89 KM

Omladinski centar Petar KočićNaziv organizacije

Budžet organizacije

Page 90: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

90

Adresa, ulica i broj Hasana Bećirevića bb ; Trg pravde 18 Poštanski broj 76100

Mjesto Brčko Telefon 049 218 524

Fax 049 218 524 E mail [email protected]

Web site www.vermontbrcko.com Datum osnivanja 11.04.1993.

Registarski broj 4600110870002 Nivo registracije opštinski

Broj članova 158 Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama

1. Sporazum plus, 2.Mono, 3.Resursni centar Brčko, 4. Antikorupcijska mreža-ACCOUNT, 5. NEVEC .

Ciljevi organizacije

Afirmacija mladih ljudi i njihovo angažovanje u društvu; Zaštita i promocija prava djece i mladih; Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama; Ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti; Uključivanje mladih u proces donošenja od-luka; Konstruktivno osmišljavanje slobodnog vremena mladih; Umrežavanje nevladinih organizacija u pravcu jačanja kapac-iteta.

Objavljene publikacije u 2011. 1.Brošura mladih Brčko distrikta

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Evropska Unija Uspostava Resursnog centra mreže omladinskih nev-ladinih organizacija Brčko distrikta 473.311,34 2.413,88

UNDP Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih 17.075,40 17.075,40 IPPF Zagovaranje za održivost prijateljskih centara za mlade 2.000,00 2.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Vlada Brčko distrikta Video razglednica grada 5.043,82 5.043,82 Skupština BD Dječija olimpijada 2.500,00 2.500,00 Vlada Brčko distrikta Međunarodni dan automobila 3.028,00 3.028,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Centri civilnih inicijativa Stop korupciji 60.000,00 60.000,00 Infohouse Volontiraj-kreditiraj 500,00 500,00 Osce Zagovaranje za Zakon o mladima 1.600,00 1.600,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Policija Brčko distrikta Za ljepšu zajednicu 1.500 1.500,00 Bimal Stop nasilju nad djecom 3.000 3.000,00 Zeljo d.o.o Međunarodni dan djeteta 2.500 2.500,00

Omladinski centar Vermont Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 21.489,28 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 10.571,82 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 62.100,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 7.000,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 101.161,10 KM

Budžet organizacije

Page 91: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

91

Omladinski klub “Dijamant” Naziv organizacije

Adresa, ulica i broj Bučići 42 Poštanski broj 70101

Mjesto Jajce Telefon 063 366 811

E mail [email protected] Web site www.ocd-dijamant.net

Datum osnivanja 2004 Registarski broj 4236290970006

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 120

Članstvo u mrežama 1.Mreža plus, 2.Mreža za izgradnju mira CRS, 3.CPCD

Ciljevi organizacije

Afirmacija mladih u ruralnim sredinama i njihovo angažovanje u društvu; Poboljšanje vidljivosti mladih i žene na radu i u drugim aktivnostima; Bolje i brže zapošljavanje mladih i žena u ruralnim sredinama; Opće obrazovanje mladih i žena; Zdravstvena i psiho-socijalna zaštita mladih i njihovih porodica; Uključivanje u kulturne i sportske aktivnosti; Zaštita okoline i životnog prostora; Humanitarni rad na pružanju pomoći mladim, starijim osobama i ženama I najugroženijim kategorijama društva; Suradnja sa udruženjima i organizacijama sličnog programskog opredjeljenja

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Evropska komisija Zašto da ne ono što je važno 25.000,00 25.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta SBK-a Igre na bosanskom ćilimu 2.000,00 2.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom Kulturni karavan 2.000 2.000,00

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Prijevoz učesnika u projektu (vrijednosti 500,00 KM)

Prihodi od članarine 500,00 KMIndividualne donacije od fizičkih lica 200,00 KM

Drugi izvori prihoda 500,00 KM Objavljene publikacije u 2011. Budi volonter/ka

Iznos donacija od stranih donatora 25.000,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 2.000,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 30.200,00 KM

Budžet organizacije

Page 92: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

92

Adresa, ulica i broj Trg Oslobođenja bb

Poštanski broj 88420 Mjesto Jablanica Telefon 036 753 475

Fax 036 753 475 E mail [email protected]

Web site www.okpis.org Datum osnivanja 07.10.1997.

Registarski broj 4227195720001 Nivo registracije Kanton

Broj članova 437 Broj zaposlenih 6 osoba sa ugovorom o djelu

Članstvo u mrežama

1. Mreža prijateljskih centara za zdravlje mladih u BiH, 2. Omladinska mreža BiH, 3. RUZ mreža, 4. Mreža Sporazum plus BiH, 5. NVO vijeće.

Ciljevi organizacije Naš cilj je da kroz naše aktivnosti obezbijedimo samofinan-siranje koje će omogućiti kontinuitet u radu.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP Aktivni mladi jablaničani 28.345,00 14.172,50 Norveška ambasada u Beogradu

Regionalna mreža mladih protiv diskriminacije na Zapadnom Balkanu 51.192,00 3.500,00

Oxfam Italia Moj grad, čist grad 1.080,00 1.080,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Jablanica Subvencija za kino 6.000,00 6.500,00 Federalno ministarstvo obra-zovanja i nauke

Edukacija mladih Roma i djece iz oblasti informacionih tehnologija 3.000,00

Općina Jablanica Manifestacija: Veslački maraton 9.996,80 9.996,80 Općina Jablanica Škola kanua i plivanja 2.000,00 2.000,00 Općina Jablanica Pozorišne predstave 2.000,00 2.000,00 Općina Jablanica Ljetni kamp za djecu: Jablanica 2011. 2.000,00 2.000,00 Općina Jablanica Vesela ulica 1.000,00 1.000,00 Općina Jablanica Promotivni turistički video „Moja Jablanica“ 1.000,00 1.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CPCD Kultura i mladi za Jablanicu 4.780,00 4.780,00

Asocijacija XY Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku 8.000,00 8.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 8.734 KMPrihodi od članarine 2.050 KM

Iznos donacija od stranih donatora 18.752,50 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 24.496,80 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 12.780,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 66.813,30 KM

Omladinski klub Pod istim suncemNaziv organizacije

Budžet organizacije

Page 93: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

93

Adresa, ulica i broj Alekse Šantića 25 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 561 107

Fax 036 561 107 E mail [email protected]

Web site www.okcabrasevic.org; www.abrasmedia.info; www.abart.ba Datum osnivanja 22.8.2003.

Registarski broj 4227379290000 Nivo registracije HNK/Ž Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. ReInventura (ex-Yu Kulturna platfoma)

Ciljevi organizacije Razvoj kulture i umjetnosti te kulturne scene. Osnaživanje mladih za učešće u javnom životu i civilnim inicijativama i razvoj nezavisnih medijskih projekata

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

National Endowment for Democracy Abrasmedia, socially engaged media 58.630,00 23.690,00

UNDP MDGF (Re)collecting Mostar 69.930,00 34.965,00

UNFPA Youth Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) 8.670,00 8.670,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija za scenske, likovne i muzičke djelatnosti,Sarajevo ReCollecting Mostar 8.000,00 8.000,00

Grad Mostar Troškovi električne energije 10.000,00 10.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM SOROS BiH fondacija Šta su Srbi Mostaru? 6.000,00 6.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.473 KMDrugi izvori prihoda 12.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 67.325,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 18.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 6.000,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 105.798,00 KM

Omladinski kulturni centar Abrašević Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 94: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

94

Adresa, ulica i broj Trg kralja Petra I bb Poštanski broj 75450

Mjesto Šekovići Telefon 056 653 107

Fax 056 653 107 E mail [email protected]

Web site www.teledom.birac.info Datum osnivanja 2007.

Registarski broj 4402711800005 Nivo registracije BiH Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. ORC 2. OSRS 3. Generacija mladih za Evropu

Ciljevi organizacije

Cilj nam je da podržimo ekonomski razvoj regiona kroz promo-ciju investicija, proizvoda i usluga i zapošljavanja mladih, jer dosadašnja iskustva pokazuju da se najbolji poslovni rezultati postižu integracijom znanja i vještina iz poslovne ekonomije i znanja i vještina u kreiranju, eksploataciji i unaprijeđenju informatičkih tehnologija.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo porodice,omladine i sporta RS

Kreiranje tržišta rada na regiji Birač 2.000,00 2.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM GOPA mbH Zapošljavanje mladih 11.850 11.850,00 AD Milić pelet Promocija proizvoda i usluga 2.150 2.150,00

OO Teledom Šekovići Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 14.800 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 14.000,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 30.800,00 KM

Budžet organizacije

Page 95: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

95

Adresa, ulica i broj 14. septembra bb Poštanski broj 70220

Mjesto Donji Vakuf Telefon 030 204 064

Fax 030 204 064 E mail [email protected]

Datum osnivanja 23.12.2008. Registarski broj 4236465870000

Broj članova 50 Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije Umrežavanje i poboljšanje radne sredine. Održavanje I čuvanje od zaborava starih zanata I domaće radinosit te pomoć upos-lenima u zanatskim radnjama

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo razvoja

Edukacije o zapošljavanju i pokretanju biznisa 8.000,00

Opće udruženje obrtnika poslodavaca Opće udruženje obrtnika poslodavaca

Prihodi od članarine 6.000 KMIndividualne donacije od fizičkih lica 500 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 6.500,00 KM

Opće udruženje obrtnika poslodavaca Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 96: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

96

Adresa, ulica i broj Kralja Petra I Karađorđevića 125 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 318 218

Fax 051 318 218 E mail [email protected]

Web site www.errdo.com Datum osnivanja 15.05.2008.

Registarski broj 11039189 Nivo registracije lokalni

Broj članova 5

Ciljevi organizacije

Pripremanje, planiranje, upravljanje, kontrolisanje i procjena postupaka i procesa. Primjena i predstavljanje novih postro-jenja (koja koriste obnovljive izvore), poveznih sa prirodnom okolinom i poljoprivrednim razvojnim projektima. Pripremanje, planiranje, upravljanje, kontrolisanje i procjena projekata pov-ezanih sa unaprijeđenjem zemljišnih potencijala u poljoprivred-noj proizvodnji: voćarstvu, proizvodnji žitarica, povrtlarstvu, proizvodnji leguminoza, itd. Pripremanje, planiranje, upravljan-je, kontrolisanje i procjena projekata povezanih sa govedarskom proizvodnjom i uzgojem drugih domaćih životinja. Selekcija, uzgoj i proizvodnja.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Caritas Italiana Support to vulnerable women groups through the cattle breeding in the region of Bosanski Petrovac 9.500,00 9.500,00

Vlada Republike Hrvatske

Nastavak edukacije poljoprivrednih proizvođača o suvre-menoj poljoprivrednoj proizvodnji 4.000,00 4.000,00

Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 13.500,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 13.500,00 KM

Budžet organizacije

Page 97: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

97

Adresa, ulica i broj Beogradska 38 Poštanski broj 76300

Mjesto Bijeljina Telefon 055 290 570

Fax 055 251 696 E mail [email protected]

Web site www.online-lara.com Datum osnivanja 29.09.1998.

Registarski broj 289/98 Nivo registracije Republički

Broj članova 200 Broj zaposlenih 11

Članstvo u mrežama 1. RING - Mreža bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija protiv trgovine ljudima, 2. Ženska mreža BiH.

Ciljevi organizacije

Obrazovanje žena o principima demokratskog odlučivanja. Afirmacija žena i njihovo angažovanje u društvu. Poboljšanje položaja žena na radu i u drugim aktivnostima. Zaštita samo-hranih majki i maloljetne djece. Zdravstvene i psihosocijalne zaštite žena i porodice. Zalaganje za zaštitu ljudske okoline. Kao I drugi ciljevi i zadaci.

Objavljene publikacije u 2011 1. “Njen život poslije“ rezultati istraživanja: Iskustva pomoći žrtvama trgovine ljudima u BiH

Nenovčane donacije u toku 2011. godine 1 tuš kabina, 1 klima, 5 vrata, radijatori i peć za centralno grijanje, 2 pregradna zida sa ormarima

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Kvinna till Kvinna Ženski centar 65.602,45 65.602,45 OAK Foundation Sigurna kuća 198.745,58 94.799,13 SOROŠ Osnažimo ih da kažu NE 47.415,56 47.415,56 UNDP Praćenje suđenja 17.165,39 17.165,39 Njemačka ambasada Izgradnja ograde za Sigurnu kuću 19.558,30 19.558,30

Fond Otvoreno društvo Osnaživanje žena za postizanje socijalne pravde 16.341,22 16.341,22

UNDP Žene na selu, akterke razvoja turizma 39.724,46 26.650,62 OAK Foundation Osnaživanje kapaciteta Mreže RING 69.197,73 13.393,05

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Bijeljina Žene u istoriji Semberije II 4.029,91 4.029,91 Opština Bijeljina Promocija Sigurne kuće 2.000,00 2.000,00 Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministar-stvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Pridruži se – prepoznaj nasilje 25.000,00 25.000,00

Gender centar Republike Srpske SOS telefon za žrtve nasilja u porodici 3.048,00 2.645,95

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CARE International Istraživanje iskustva pomoći žrtvama trgovine ljudima u BiH 21.045,47 21.045,47

CARE International Osnaživanje kapaciteta Mreže RING 3.700,43 3.700,43 CARE International Ekonomsko osnaživanje žena 19.796,92 10.292,98 TPO fondacija Socijalna inkluzija povratnica 10.860,28 10.860,28

XY fondacija Vršnjačka edukacija za mlade (seksualno i re-produktivno zdravlje) 3.657,46 3.657,46

Organizacija žena Lara Naziv organizacije

Page 98: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

98

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Prikupljanje donacija od građana, sa donatorskih večeri i od firmi

Fond sigurna kuća 25.208,84 25.093,38

Individualne donacije od fizičkih lica 25.093,38 KMIznos donacija od stranih donatora 300.925,72 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 33.675,86 KMIznos donacija od domaćih donatora 49.556,62 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 25.093,38 KMUkupni budžet organizacije za 2011 434.344,96 KM

Budžet organizacije

Page 99: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

99

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Cara Dušana 28 Poštanski broj 75446

Mjesto Milići Telefon 066 793 513

E mail [email protected] Datum osnivanja 01.07.1999.

Registarski broj RU-32/99, Preregistracija RU-7/02 Nivo registracije Udruženje, NVO

Članstvo u mrežama 1. Fokus BiH Ciljevi organizacije Ženska ljudska prava

Organizacija žena Zora Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Page 100: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

100

Adresa, ulica i broj Ostrožac na Uni bb Poštanski broj 77228

Mjesto Cazin Telefon 061 774 782

Fax 037 531 154 E mail [email protected]

Web site www.sovekrajine.ba; www.ljutakrajina.net Datum osnivanja 22.12.2010.

Registarski broj 07-05-19589-UP-1/10 Nivo registracije Regionalno udruženje, za područje 10 općina Krajine

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža Account.

Ciljevi organizacije

Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine Sove Krajine osnovana je 22.12.2010.g. kao nevladino, nestranačko jedin-stveno udruženje koje djeluje prema principu kroz osnovne općinske organizacija na regionalnom i kantonalnom nivou Krajine. Misija i ciljevi udruženja je organiziranje otpora protiv svakog zla u društvu, izgradnja demokratskog građanskog društva utemeljenog na slobodama i građanskim pravima. Služi u predstavljanju zajedničkih interesa i vršenja određenih društvenih poslova. Prikuplja arhivske istorijske građe o pokre-tu otpora i oslobodilačkoj borbi odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1991-1996.g.. Bori se protiv negativnog nacionalizma, nacizma i fašizma, a svoje aktivnosti želi usmjeriti naročito za razvoj, kreiranja i unaprijeđenja života multikulturalne sredine kao i zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu Republiku BiH, zajednicu ravnopravnih naroda koji u njoj žive. Udruženje će putem svojih predstavnika pod nazivom “Organizatori otpora” koji djeluju i rade u svim političkim strankama koje participiraju u vlasti kao i sa drugim NVO u mreži BiH, razvijati i promovisati građansku demokratsku svijest, raditi na afirmaciji ukidanja političke diktatorske monarhije zasnovane na jednoumlju pojedinaca u državi. Udruženje će raditi na afirmaciji kroz mrežu NVO-a , civilnog društva i političko patriotskih stranaka BiH, u traženju raspisivanja referenduma u BiH, kako bi se građani očitovali o pravednom društvenom uređenju zemlje i povratku Republike BiH i njenog ustava iz 1992. pod kojim je međunarodno priznata kao 177. članica UN.

Objavljene publikacije u 2011. 1.Pogledati na našem portalu www.ljutakrajina.net ili na našoj stranici www.sovekrajine.ba

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Budžet USK Kultura življenja i humanizam 7.000,00 4.500,00

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 4.500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 4.500,00 KM

Budžet organizacije

Organizatori otpora Sove Krajine Naziv organizacije

Page 101: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

101

Adresa, ulica i broj Semira Frašte 6 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo E mail [email protected]

Web site www.ptice.ba Datum osnivanja 25.04.2003.

Registarski broj 662 knjiga I Registra, Federalno ministarstvo pravde Nivo registracije Federalni

Broj članova 75 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus.

Ciljevi organizacije

Popularizacija i razvoj ornitologije i ekologije; Razvijanje programa prstenovanja ptica u Bosni i Hercegovini; Podsticanje zaštite ptica i njihovih staništa; Praćenje i proučavanje najnovi-jih dostignuća iz oblasti ornitologije; Organizovanje domaćih i međunarodnih susreta ornitologa i posmatrača ptica; Iniciranje i razvijanje projekata iz oblasti ornitologije, ekologije, prsteno-vanja ptica i zaštite ptica i njihovih staništa. Osposobljavanje i edukacija djece, omladine i odraslih iz oblasti ornitologije, ekologije, prstenovanja i zaštite ptica i njihovih staništa; Podsti-canje i razvoj znanstveno-istraživačkog rada u oblasti ornitologi-je, ekologije i zaštiti ptica i njihovih staništa; Iniciranje programa zaštite ptica i njihovih staništa; Unapređenje inventivne i inovacijske djelatnosti u oblasti ornitologije, ekologije i zaštite ptica i njihovih staništa; Izdavanje brošura, stručne literature i drugih štampanih materijala vezanih za rad i unaprijeđenje rada udruženja, sukladno zakonskoj legislativi; Učestvovanje u or-ganiziranju međunarodnih, državnih, kantonalnih /županijskih, općinskih i klupskih manifestacija; Koordinacija programskih i drugih aktivnosti između OD “NAŠE PTICE” i drugih organizacija, te zajedničkih nastupa pred državnim, inostranim i drugim or-ganima i organizacijama; Organizovanje i osnivanje subjekata za privrednu i drugu djelatnost pod uslovima utvrđenim zakonom i Statutom, a u okviru djelatnosti i programskih aktivnosti; Ustanovljenje nagrade i uspostavljanje kriterija za dodjeljivanje priznanja.

Objavljene publikacije u 2011

1.Šimić, E., Kotrošan, D., 2011: Prijedlog strategije prstenovanja ptica u FBiH, 2.Kulijer, D., Šimić E., 2011: Biološka raznolikost i eko-turističkih potencijala Šeričke bare, 3.Kotrošan, D., Drocić, N., Trbojević, S., Šimić E., Dervović, I., 2012: Program IBA, Međunarodno značajna područja za ptice u Bosni i Hercegovini, 4. Kotrošan, D., Trbojević, S., Šimić, E., 2011: Vjetroelektrane i ptice. Ornitološko društvo Naše ptice, Sarajevo, 5.Kotrošan, D., 2011: Posmatranje ptica u Bosni i Hercegovini (Birdwarching in Bosnia and Herzegovina), Hutovo blato, Livan-jsko polje i Buško jezero. Ornitološko društvo Naše ptice, Centar Mladih Livno i JU park prirode Hutovo blato, interno izdanje. 6. Kotrošan, D., 2011: Stop Krivolovu. Ornitološko društvo Naše ptice, interno izdanje, 7. Kotrošan, D., 2011: Kraška polja, za ljude i ptice. Ornitološko društvo Naše ptice, interno izdanje, 8.Šimić, E., Trbojević, S., Kotrošan, D., 2011: Ornitološko društvo Naše ptice, interno izdanje.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EU IPA Fond Wings across the Balkans 28.000,00 8.400,00 MAVA Fon-dacija

Identification and Promotion of Krasko Fields in Bosnia - Herze-govina as Wetlands of National and International Importance 158.000,00 5.000,00

Ornitološko društvo Naše ptice Naziv organizacije

Page 102: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

102

Budžet organizacije

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Ilidža Ptice moga grada 1.000,00 1.000,00 Zaštita ptica u urbanoj sredini Općina centar 2.000,00 2.000,00 Evaluacija IBA područja i FBiH Fond za okoliš FBiH 10.000,00 5.000,00 Monitoring populacije ptica i biljnih zajednica Livanjskog polja UNDP 7.988,20 3.000,00

Prihodi od članarine 300,00 KMIznos donacija od stranih donatora 13.400,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 11.000,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 24.700,00 KM

Page 103: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

103

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Ferhadija 9 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 555 686

Fax 033 555 685 E mail [email protected]

Web site www.psfbih.ba Datum osnivanja 23.12.2008.

Registarski broj 1026. knjiga I registra Nivo registracije Federacija

Broj članova 6. 530 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama

1. UIAA, 2. IKAR-CISA, 3. ERA , 4. Sportski savez, 5. BMU.

Ciljevi organizacije

Stvaranje uslove za razvoj i unaprijeđenje organizovanog rada u svim granama planinarstva (visokogorsko planinarenje, ekspedi-cionizam, alpinizam, spašavanje u planinama, sportsko penjan-je, turno skijanje, planinski biciklizam i drugi oblici ekstremnih planinarskih aktivnosti, planinarska orijentacija, vodička služba, speleologija, planinarska rekreacija i druge grane u plani-narstvu), te turističkim i drugim aktivnostima koje su povezane sa planinarstvom, razvojem materijalne osnove i sigurnosti u planini. Organizovanje priprema i stručnih obuka planinara, a posebno omladine za trajno bavljenje planinarskim aktivnos-tima. Razvijanje dobre saradnju sa lokalnim stanovništvom, drugim nevladinim organizacijama i privrednim subjektima u cilju bolje valorizacije i ekološkog očuvanja planina. Zauzimanje stavova, javno oglašavanje i saradnja sa drugim organizaci-jama i državnim organima radi ekološkog očuvanja i skladnog valorizovanja i iskorištavanja planina kao prirodnog i planinskog turističkog resursa.

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 12.000 KMIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011. 12.000,00 KM

Page 104: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

104

Adresa, ulica i broj Kranjčevićeva 35 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 556 865

Fax 033 556 866 E mail [email protected]

Web site www.promente.org Datum osnivanja 1.10.2002.

Registarski broj 618. Knjiga II registra Nivo registracije Udruženje ima svojstvo pravne osobe Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama

1. Mreža za izgradnju mira, 2. NVO Vijeće, 3.Mreža Sporazum plus, 4.Mreža centara za obrazovne politike, 5.Koalicija za pravično obrazovanje

Ciljevi organizacije Poticanje pozitivnog razvoja pojedinca i društva kroz načela psiholoških, pedagoških i socioloških disciplina. Afirmacija humanističkih i demokratskih principa društva.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM EU Obrazovanje za održivi razvoj 100.155,00 36.000,00 epcco Školski razvojni planovi 28.941,00 28.941,00 Čekor poo čekor Nastavnici voditelji promjena 1.312,00 1.312,00 Stifung Shuler Halfen Procjena potreba mladih 4.646,00 4.646,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 112.854 KMIznos donacija od stranih donatora 70.899,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 183.753,00 KM

proMENTE , socijalna istraživanja Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 105: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

105

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.490 KMIznos donacija od stranih donatora 19.948,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KMIznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KMUkupni budžet organizacije za 2011 22.438,00 KM

Budžet organizacije

Adresa, ulica i broj Karakaj 7/A Poštanski broj 75400

Mjesto Zvornik Telefon 056 261 279 ; 065 268 940

E mail [email protected] Datum osnivanja 09.03.2005.

Registarski broj F -1- 12/05 Nivo registracije Regionalni

Broj članova 36

Broj zaposlenih Nema stalno zaposlaenih, već zavisno od vrste projektnih aktivnosti angažujemo odgovarajuća lica po ugovoru o radu na određeno vrijeme

Objavljene publikacije u 2011. 1. “Žene to mogu”, “Promocija odredbi Zakona o ravnopravnos-ti polova u BiH”

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fond Evropske unije preko UNDP- Jačanje lokalne demokratije II LOD -II

“Žene to mogu” temeljen na definiciji zdravlja Svjetske zdravstvene organiza-cije

19.948,00 19.948,00

Lokalna zajednica Zvornik- Partnerski odnos Žene to mogu 1.994,80

Lično učešće implementirajuće organiza-cije Žene to mogu 2.490,00

Regionalni centar za prevenciju bolesti i promociju zdravlja

Naziv organizacije

Page 106: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

106

Adresa, ulica i broj Ulica druga 53 Poštanski broj 75270

Mjesto Živinice Telefon 061 943 400 , 035 772 824

Fax 035 772 824 E mail [email protected]

Web site www.romskicentar-tk.org Datum osnivanja 24.4.2008.

Registarski broj 4209893430009 Nivo registracije Udruženje

Broj članova 325 Broj zaposlenih 10

Članstvo u mrežama 1. Svjetska organizacija Roma, 2.ERTF, 3.Romska mreža u BiH.

Ciljevi organizacije

1. Okupljanje, upoznavanje i druženje građana romske nacional-nosti i porijekla, te članova njihovih porodica, radi održavanja jezika i običaja romskog naroda, te šireg upoznavanja sa kul-turnim, privrednim i istorijskim tradicijama romskog naroda. 2. Saradnja sa romskim udruženjima u BiH i u inostranstvu, 3.Obezbjeđenje povratka izbjeglih i raseljenih Roma i pružanje pomoći pri povratku Roma, 4. Posredovanje i oživljavanje saradnje na svim područjima života između grada u kome žive Romi i Roma koji žive uinostranstvu, a posebno aktiviranje Udruženja na privrednoj, kulturnoj, naučno-tehničkoj i sportskoj saradnji, 5. Briga o staračkim domaćinstvima, ekonomskom i socijalnom stanju članova Udruženja, te zaštite ljudskih i nacionalnih prava članova, 6. Aktivan rad na očuvanju romske kulture, tradicije jezika, uključujući i sportska druženja i takmičenja, 7. Briga o interesu Roma i njihovom zapošljavanju, 8.Briga o interesima romskih preduzeća u Tuzli i sire, 9. Briga o školovanju i doškolovanju romske populacije, prvenstveno djece i omladine, te jačanje osjećaja pripadnosti romskom narodu, 10. Uspostavljanje informativnog centra.

Objavljene publikacije u 2011. Samo informativne letke

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

FOD BiH Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje rom-skih NVO-a na regionu Tuzlanskog kantona 37.336,00 37.336,00

FOD BiH Svi u školu (Obrazovanje romske djece) partnerski projekat 15.604,80 15.604,80 World Vision HIV,AIDS prevencija SPI 5.000,00 5.000,00

Iznos donacija od stranih donatora 57.940,80 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 57.940,80 KM

Romano drom Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 107: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

107

Naziv organizacije Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH - SSOOiO BiH

Adresa, ulica i broj Obala Kulina bana 1 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 205 279 ; 033 213 256

Fax 033 205 279 ; 033 213 256 E mail [email protected] i [email protected]

Web site www.sobih.ba Datum osnivanja 17.07.1990.

Registarski broj R-II-58/90

Nivo registracije Rješenje Višeg suda u Sarajevu – upis u registar udruženja Bosne i Hercegovine

Broj članova 15486 Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1. Savez samostalnih sindikata BiH, 2. Education International, 3. European Trade Union Committe for Education – ETUCE.

Ciljevi organizacije

Ostvarivanje prava na rad, zaštitu prava zaposlenika iz rada i po osnovu rada, te ostvarivanje i zaštita drugih prava i interesa članova Sindikata; Osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada i uvođenje savremenih sredstava i tehnologije u cilju uspješnijeg obavljanja poslova zaposlenih u djelatnosti osnovnog obra-zovanja, predškolskog odgoja kao i zaposlenih u drugim institucijama čija je djelatnost u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja u Bosni i Hercegovini; Postizanje najpovoljnije cijene rada za sve zaposlene u djelatnosti osnovnog obrazovanja, predškolskog odgoja kao i drugim institucijama čija je djelat-nost u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja u Bosni i Hercegovini, kojom zaposlenik može osigurati zadovoljenje osnovnih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih i drugih potreba; Zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava i druge odnose koji uređuju radne odnose i pitanja u vezi sa životom i radom zaposlenika u djelatnosti osnovnog obrazovanja, predškolskog odgoja i zaposlenika drugih institucija u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja; Osiguravanje preduvjeta za slobodno sindikalno djelovanje; Osiguravanje besplatne pravne zaštite za članove Sindikata; Pružanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa; Iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i pod-zakonskih akata koji regulišu djelatnost osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja, kao i prava i obaveze zaposlenika u djelatnostima osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja na području Bosne i Hercegovine; Iniciranje i učestvovanje u pripremi i zaključivanju kolektivnog ugovora u djelatnosti osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja; Podsticanje saradnje radi stručnog usavršavanja, organizovanja edukativnih stručnih savjetovanja i seminara za članove Sindikata; Ostvar-ivanje saradnje sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje i udruživanje sa njima; Ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Sindikata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i Statutom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Education International Svjetska sedmica aktivnosti 2011.g. 1.955,83 1.761,30

Education International 5.oktobar-Svjetski dan nastavnika 2011. 977,92 1.855,28

Samostalni sindikat osnovnog obra-zovanja i odgoja BiH - SSOOiO BiH

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 811,00 KMPrihodi od članarine 273.443 KMDrugi izvori prihoda 720,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 3.616,58 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 278.590,58 KM

Budžet organizacije

Page 108: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

108

Adresa, ulica i broj Sutjeska 18 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 268 640

Fax 033 268 641 E mail [email protected]

Web site www.sumero.ba Datum osnivanja 03/07/2000/

Registarski broj 04-05-2-3601/00-1 Nivo registracije Federalni

Broj članova 30 Broj zaposlenih 8

Članstvo u mrežama

1. VOOSI BIH 2. VOOSI FBIH 3. Inclusion Europe 4. Mreža Sporazum plus 5.Mreža MGS U BIH 6. ICVA 7. LVS BIH 8. EVS-EUROPA

Ciljevi organizacije

SUMERO kao Savez organizacija civilnog društva promovira ljud-ska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici, kao i razvoj i promocija volonterizma u lokalnoj zajednici.

Objavljene publikacije u 2011 1. Inkluzija- nedoumice i perspektive, 2. Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom u formi koja je prilagođena i razumljiva osobama s intelektualnim teškoćama

Nenovčane donacije u toku 2011 godine

U 2011. kroz program „Socijalno uključivanje osoba s intele-ktualnim teškoćama kroz uspostavu mješovitog modela servisa podrške u lokalnoj zajednici“ je pokrenuto 5 stambenih zajed-nica u Sarajevu i Mostaru. Za stanove, koji su unajmljeni za život 15 korisnika, je kupljena potrebna oprema, namještaj, električni i drugi uređaji kao i neophodna ostala sredstva za ugodan život korisnika u lokalnoj zajednici.

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama - SUMERO

Naziv organizacije

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

The Open Society Mental Health Initiative - MHI OSI ZUG

Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama u FBIH 130.000,00 103.264,00

UNDP, EU, Grad Sarajevo Socijalno uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama 52.829,00 35.327,00 Raiffeisen BANK, Ton-dach, Securitas BH, DfD Austrija

Podrška osobama sa teškim invaliditetom u siromaštvu u BIH 138.000,00 137.741,00

Raiffeisen BANK, Ton-dach, Securitas BH, DfD Austrija

Servisi podrške - personalna asistencija 26.000,00 25.890,00

CNF CEE Holandija i Komuna SUND Norveška, SUMERO

„AKTIVNO UČENJE” Unapređivanje procesa inkluzivnog obrazovanja i adekvatnih nastavnih programa za djecu sa poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini

26.800,00 26.748,00

EU IPA 2008- People in need (PIN ) - Češka Republika

Balkanska regionalna mreža za socijalnu inkluziju – partneri na projektu 120.000,00 64.105,00

Page 109: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

109

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Sredstva Lutrije BiH

Podizanje svijesti javnosti i uticaj na socijalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama - UČINITE NEVIDLJIVO VIDLJIVIM

30.000,00 5.367,00

Kabinet premijera KS Izgradnja Centara za podršku osobama sa invalid-itetom 250.000,00 1.000,00

Ministarstvo zdravstva KS Hipoterapija za djecu sa intelektualnim teškoćama 2.250,00 2.357,00 Ministarstvo obrazovanja FBiH Inkluzija - nedoumice i perspektive 4.000,00 5.032,00

Ministarstvo civilnih poslova BiH Simpozij “Analiza stanja i projekcije razvoja ins. socio - zdravstvene zaštite u BiH ” 10.539,00 8.000,00

Zavod DRIN Fojnica Simpozij “Analiza stanja i projekcije razvoja ins. socio - zdravstv. zastite u BiH ” 10.539,00 2.539,00

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Progarmi i aktivnosti Saveza u 2011. 50.000,00 50.000,00

Zavod za zapošljavanje Programi Zapošljavanja 17.400,00 17.400,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercego-vini - FSU U BIH

Podizanje svijesti javnosti i uticaj na socijalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama - UČINITE NEVIDLJIVO VIDLJIVIM

30.000,00 38.263,00

Udruzenje OAZA Film “Pozitivno intelektualnim teškoćama” 8.190,00 3.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Raiffeisen Bank, Coca-Cola,UNIQA, Rotary Delta club i dr. subjekti

Izgradnja Centara za podršku osobama sa invaliditetom 250.000 99.389,00

Razni privredni subjekti i građani Probudite se-Tradicionalna volonter-ska akcija 8.440 4.038,00

Donacije Za Savez 4.216 4.216,00 Budžet organizacije

Individualne donacije od fizičkih lica 1.111,00Drugi izvodi prihoda 3.106,00

Iznos donacija od stranih donatora 393.075,00 KMIznos iz sredstava javnog budžeta 91.695,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 41.263,00 KMIznos donacija od privrednih subjekata 107.643,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 637.893,00 KM

Page 110: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

110

Adresa, ulica i broj Dragiše Vasića 8

Poštanski broj 78000 Mjesto Banja Luka Telefon 051 306 559

Fax 051 306 559 E mail [email protected]

Datum osnivanja 11.10.1993. Registarski broj F-1-301/02

Nivo registracije Entitetski nivo Broj članova 1158

Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama

1. Koordinacioni odbor organizacija lica sa invaliditetom RS, 2. Unija paraplegičara BiH, 3. Forum jednakosti, 4. Mreža Sporazum Plus

Ciljevi organizacije

Organizacija i zajedničko djelovanje na prevenciji invalidnosti, na ukupnoj zaštiti invalida, svojih članova, na poboljšanju njihovog standarda života i rada naročito u ključnim oblastima (dostupnost fizičkog okruženja, informacija i komunikacija, obrazovanje, zapošljavanje,sticanje prihoda, socijalna zaštita, porodični život, lični integritet, kultura, rekreacija, sport i religija). Stvaranje preduslova za puno i jednako učešće i funkcionisanje invalida u društvu (podizanje nivoa svijesti u društvu o invalidima, medecinska zaštita, socijalna rehabilitac-ija, osiguranje razvoja uslužnih službi, uključujući ortopedska i druga pomagala. Nadgledanje i analiza postojeće zakonske regulative o zaštiti invalida i aktivnosti za naprednije zakono-davstvo. Usvajanje opšte prihvaćenih standarda (UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom) i međunarodnih dokumenata i njihovo unošenje u zakonodavstvo. Ostvarivanje unutrašnje, regionalne i međunarodne saradnje i uključivanje u više oblike organizovanja invalida.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine 45 kolica za invalide, 2 mašine za šivanje, 3 razboja za tkanje, 20 trenerki za sportiste invalide

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS Plan i program za 2011.g. 24.000,00 24.000,00

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Sufinansiranje plana i programa za 2011.g. 10.000,00 10.000,00

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Edukacija žena sa invaliditetom 4.000,00 4.000,00

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS

Međunarodna saradnja kroz sport lica sa invaliditetom 7.000,00 7.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

M:tel Međunarodna saradnja kroz sport lica sa inva-liditetom 1.000 ,00 1.000,00

Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida RS

Naziv organizacije

Drugi izvori prihoda 55.000,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 45.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 1.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 101.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 111: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

111

Adresa, ulica i broj Frana Supila 31F Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 324 820

Fax 051 324 821 E mail [email protected]

Web site www.ssrs.org.rs Datum osnivanja 12.10.1992.

Registarski broj F-1-157/02 Nivo registracije Entitetski nivo

Broj članova oko 2000 Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama

1. Udruženje slijepih građana u BiH, 2. Balkanski konsultativni komitet Evropske unije slijepih (BCC EBU), 3. Evropska unija slijepih (EBU), 4. Svjetska asocijacija slijepih, (WBU), 5. Svjetska unija osoba sa invaliditetom (WDU), 6. Evropski forum osoba sa invaliditetom (EDF), 7. Međunarodna sportska asocijacija slijepih (IBSA), 8. Međunarodni šahovski komitet slijepih (IBC)

Ciljevi organizacije Unaprijeđenje društvenog položaja slijepih i slabovidih lica RS; Socijalizacija i integracija slijepih i slabovidnih lica u društvenu zajednicu

Objavljene publikacije u 2011. 1. Monografija „20 godina rada i postojanja Saveza slijepih RS“, 2. Časopis u audio formatu „Zvučni pregled“ (6 brojeva), 3. Časopis na Brajevom pismu „Zlatne tačke“ (3 broja)

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS Podrška radu organizacije od javnog interesa 27.000,00 27.000,00

Ministarstvo zdravlja i socijal-ne zaštite RS

Podrška iz dijela sredstava od igara na sreću namijenjenih za socijalno humanitarne svrhe 25.000,00 25.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

Rehabilitaciono- rekreacioni servis invalida 69.000,00 18.000,00

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Speci-jalna biblioteka za slijepa i slabovidna lica RS

Mreža Audio Braj Internet Klub Čitaonica - Mreža ABIKČ 125.000,00 106.000,00

Savez slijepih Republike Srpske Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 9.000,00 KM Prihodi od članarine 5.000,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 52.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 124.000,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 190.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 112: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

112

Adresa, ulica i broj Sarači 77 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 232 925

Fax 033 232 925 E mail [email protected]

Web site www.accts.org.ba Datum osnivanja 1999. godina

Registarski broj 03-05-05-101 Nivo registracije Kantonalna organizacija

Broj članova 5925 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1.Zajedno do mira, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Fokus BiH

Ciljevi organizacije

Prikupljanje, istraživanje i dokumentovanje svih činjenica koje se odnose na ratne zločine, s obzirom da imamo veoma tijesnu saradnju sa Tribunalom u Hagu i Sudom za ratne zločine BiH, gdje naši članovi svjedoče i doprinose rasvjetljavanju svih činjenica o ratnim zločinima, koji su se počinili tokom zatočenja. Pronalaženje načina kako olakšati uvjete življenja onih koji su prošli užasne torture, a danas žive u socijalnom statusu koji je sinonim za klasično siromaštvo.U fokusu naše organizacije su mladi i djeca. Aktivano zalaganje na izgradnji trajnog mira, uz međusobno poštivanje i uvažavanje pripadnika svih nacional-nosti, kako bi istinski doprinijeli ljepšoj i sigurnijoj budućnosti budućim generacijama.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNVFVT Yoga projekat 9.455,00 9.455,00 Society for Threatened Peoples International Škola šivenja 2.334,00 2.334,00

Fondacija iz Njemačke Škola šivenja 16.407,00 16.407,00

Swiss Embassy Rehabilitacija članova na planini 6.555,00 6.555,00

Epil Fondacija 467,00 467,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za boračka pitanja KS

Sufinansiranje putovanja predsjednice Sekcije Žena u New York 1.500,00 1.500,00

Ministarstvo za boračka pitanja KS Obilježavanje dana logoraša 500,00 500,00

Vlada Federacije Psiho-socijalna rehabilitacija žena kroz pro-gram šivenja 2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CRS Zajedno do mira 2.000,00 1.600,00 Savez Logoraša BiH Pomoć kantonalnom Savezu 7.833,00 7.833,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM JP”Pošte BiH” Škola šivenja 2.000,00 2.000,00

Savez udruženja logoraša KantonaSarajevo

Naziv organizacije

Drugi izvori prihoda 32.086,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 35.218,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 9.433,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 82.737,00 KM

Budžet organizacije

Page 113: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

113

Adresa, ulica i broj Maršala Tita 1, Omladinski centar Srebrenica Poštanski broj 75430

Mjesto Srebrenica Telefon 056 441 011

Fax 056 441 011 E mail [email protected]; [email protected]

Datum osnivanja 03.02.2003. Registarski broj F-1-2/03, registarski uložak broj 1-131

Nivo registracije Lokalni nivo Broj članova 15 organizacija članica

Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama

1. Mreža za izgradnju mira, 2. Mreža “Sporazum Plus”, 3. Omladinski savjet RS-a,4. Inicijativa za standardizaciju omladinskih centara u RS/BiH .

Ciljevi organizacije

Poboljšavanje životnog standarda mladih na području opštine Srebrenica; Zbližavanje mladih Srebrenice i ostvarivanje bolje međunarodne saradnje; Pronalaženje uslova za zapošljavanje mladih na području opštine Srebrenica; Borba protiv narkomanije, alkoholizma, AIDS-a, kriminala i korupcije kroz organizovanje okruglih stolova, seminara, kulturno-sportskih manifestacija i javnih kampanja; Osnaživanje omladinskog pokreta u Srebrenici, oznaživanje sporta i sportskih organizacija u Srebrenici; Stvaranje uslova za kvalitetnije školovanje mladih, aktivno učešće u odlučivanju o rješavanju problema mladih na lokalnom nivou; Očuvanje kulturnog života Srebrenice i njegovo unaprijeđenje, stvaranje saradnje sa drugim organima i organizacijama; Borba protiv nasilja u porodici; borba za stvar-anje jakog i demokratskog civilnog društva uz obezbjeđivanje poštovanja osnovnih ljudskih prava; Praćenje potreba mladih i analiziranje problema koji se javljaju; Realizacija samoodrživih projekata od koristi za mlade.

Objavljene publikacije u 2011. 1.Mirovni priručnik, publikacija objavljena u okviru Zajedničke mirovne inicijative “Znanjem do mira”, projekat “Mladi za mir”

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

GiZ Zdravstveni projekat 2.000,00 2.000,00

CISP Ugradnja grijnog sistema u Omladinskom centru Sućeska 8.000,00 4.000,00

Rotary club Silvertown Shine 28.000,00 1.000,00 GIZ Silvertown Shine 28.000,00 3.000,00

CARE international Mladi za mir (akcija razvoja lokalne zajednice, kampanje, operativni troškovi) 150.000,00 49.451,66

Muzičati bez granica - MWN International Silvertown Shine 28.000,00 6.000,00

Muzičati bez granica - MWN International Dječije muzičko pozorište 6.587,00 6.587,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Srebrenica Podrška omladinskom centru Srebrenica i Savjetu mladih Srebrenice 4.050,00

Opština Srebrenica Učešće u manifestaciji “Dani Srebrenice” 2.982,00 Opština Srebrenica Silvertown Shine 28.000,00 6.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD Silvertown Shine 28.000,00 4.000,00 Institut za razvoj mladih KULT UMID 1.208,50 Priroda Bratunac Stjecanje radne prakse 3.000,00 511,71 SHL Sarajevo Silvertown Shine 28.000,00 2.600,00

Savjet mladih Srebrenice Naziv organizacije

Page 114: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

114

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011.

godini/KM DOO Sretno Silvertown Shine 28.000,00 1.755,00 Zvorničanka Silvertown Shine 28.000,00 120,00 DOO Banja Guber Silvertown Shine 28.000,00 1.000,00 Gros DOO Gradi Silvertown Shine 28.000,00 1.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 3.000,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 72.038,66 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 13.032,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 8.320,21 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 3.875,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 100.265,87 KM

Budžet organizacije

Page 115: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

115

Adresa, ulica i broj Seada Sofovica- Sofeb br. 9 Poštanski broj 73000

Mjesto Goražde Telefon 038 220 240

Fax 038 220 240 E mail [email protected]

Datum osnivanja 10.02.2006. Registarski broj UP-1: 05-05-2/06

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 624

Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1.Savez Udruženja potrošača BiH; 2.Antikorupcijska mreža ACCOUNT; 3.Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije Zaštita prava potrošača

Objavljene publikacije u 2011. 1.Zaštita prava potrošača, 2.Zakon o zaštiti prava potrošača, 3.Uputstvo o označavanju prehrambenih proizvoda

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno Ministarstvo trgovine Mostar

Podrška radu udruženja potrošača - jačanje kapaciteta 4.594,60 4.594,60

Savjet potrošača Bosansko - podrinjskog kantona

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.594,60 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 4.594,60 KM

Budžet organizacije

Page 116: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

116

Adresa, ulica i broj 14. septembra br.23 Poštanski broj 70220

Mjesto Donji Vakuf Telefon 030 205 906

Fax 030 205 906 E mail [email protected]

Datum osnivanja 12.06.2003. Registarski broj 26, knjiga 03 Ministarstvo pravde i uprave SBK/KSB Travnik

Nivo registracije SBK / KSB Broj članova 15 sportskih organizacija, oko 1.000 članova

Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1. Sportski savez SBK/KSB 2. Lokalna mreža NVO

Ciljevi organizacije

Suština misije Sportskog saveza je da stalnim radom na unaprijeđenju i afirmaciji sporta, fizičke kulture i rekreacije, stvara pozitivo ozračje da što više građana, a prevashodno mladih, uživa u zadovoljstvu bavljenja sportom i sportskom rek-reacijom, te samim tim obogati način življenja i doprinese svome zdravlju, kondiciji i društvenom životu. Težište djelovanja Sport-skog saveza je na afirmaciji i omogućavanju sporta za sve. Pro-gramske smjernice saveza su i formiranje klubova u sportovima kojih trenutno nema na našoj općini, a za koje postoji interes, kao što su odbojka i bazni sportovi (atletika, gimnastika…), te ak-tivno uključivanje što većeg broja djevojaka i djevojčica u sport. Animiranje i uključivanje manjinskih i socijalno-osjetljivih grupa. Inkluzija osoba sa posebnim potrebama u sportove i rekreativne djelatnosti prikladne njihovim sposobnostima i mogućnostima, kao i edukacija i usavršavanje kadrova u sportskim kolektivima.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Donji Vakuf Razni projekti 35.000,00 35.000,00 Ministarstvo kulture i sporta FBiH „Sportom protiv droge“ 3.500,00 3.500,00 Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH Male Olimpijske igre 4.000,00 4.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD Sarajevo Uređenje sportske plohe 3.000,00 3.000,00 WOM BiH Učiti živjeti s minama 1.000,00 1.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

JP BH Telecom STOP drogi-ovisnik sam o sportu 1.200,00 1.200,00 HS Company Sarajevo EKO rafting regata 1.000,00 1.000,00 JP Čistoća dd Donji Vakuf Uređenje sportske plohe 1.500,00 1.500,00

Sportski savez općine Donji Vakuf Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 3.500,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 1.650,00 KM

Drugi izvori prihoda 750,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 42.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 4.000,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 3.700,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 56.100,00 KM

Budžet organizacije

Page 117: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

117

Adresa, ulica i broj Aleja šehida bb Poštanski broj 72000

Mjesto Zenica Telefon 032 401 110

Fax 032 401 110 E mail zedosport@ba

Web site www.sofkazedo.zenica.ba Datum osnivanja 05.1998.

Registarski broj 4218142880008 Nivo registracije Kanton

Broj članova 23

Ciljevi organizacije Ostvarivanje Javnog interesa u sportu. Korektna implementacija Zakona o sportu BiH Strategije o razvoju sporta BiH, Zakona o sportu ZDK i Konvencije o pravima djeteta

Objavljene publikacije u 2011.

Nismo objavljivali publikacije u 2011 godini. Realizovali smo dodatno istraživanje za potrebe Projekta 1.„Tjelesni odgoj osnov zdravlja i sporta“, 2.“I ženski spol ima pravo na tjelesni i zdrastveni odgoj i sport”, 3.„ Nismo se rodili kao prijestupnici pomozite nam da to ne postanemo i ostanemo„

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Vlada ZDK Redovna djelatnost Saveza 10.000,00

Sportski savez Zeničko-dobojskog kan-tona

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 118: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

118

Adresa, ulica i broj Ep.Nikolaja Velimirovića 9 Poštanski broj 76100

Mjesto Brčko Telefon 065 621 617

Fax 049 218 524 E mail [email protected]

Datum osnivanja 17.12.2002. Registarski broj 4-21

Nivo registracije Opštinski Broj članova 212

Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1.Resursni centar, 2. Mreža Sporazum plus, 3.MONO.

Ciljevi organizacije

Afirmаcijа mlаdih ljudi i njihovo аngаžovаnje u društvu, prevencijа u zdrаvstvu, zаštitа i promocijа prаvа ženа, djece i mlаdih, sаrаdnjа sа domаćim i međunаrodnim udruženjimа i orgаnizаcijаmа, ostvаrivаnje sаrаdnje sа lokаlnim i republičkim orgаnimа vlаsti i uključivаnje mlаdih u proces donošenjа odlukа. Konstruktivno osmišljаvаnje slobodnog vremenа mlаdih, te omogućаvаnje pristupа informаcijаmа vezаnim zа pitаnjа mlаdih.

Objavljene publikacije u 2011. 1.Brošura mladih u Brčko distriktu; 2.Brošure po projektnim aktivnostima

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011.

godini/KM UNDP Info tačka 48.895,80 24.487,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Vlada Republike Srpske Naše blago 20.000,00 0,00 Vlada Brčko Distrikta Brošura mladih 11.520,00 11.520,00 Skupština Brčko distrikta Trodnevni izviđački kamp 4.000,00 4.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Lokalni privrednici Obilježavanje međunarodnog dana vo-lonterizma 5.313,10 5.313,10

Srpski omladinski savez Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 24.487,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 15.520,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 5.313,10 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 45.320,10 KM

Budžet organizacije

Page 119: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

119

Adresa, ulica i broj Džemala Bijedića 68 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 678 512

Fax 033 678 512 E mail [email protected]

Web site www.dobrotvor.com.ba Datum osnivanja 1991. (datum kada je Društvo obnovilo rad)

Registarski broj 684 Registarska knjiga 1 Nivo registracije Federacija BiH

Broj članova preko 2000 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1.Neformalna mreža KOHO, 2. Mreža Sporazum plus.

Ciljevi organizacije

Pružanje humanitarne pomoći fizičkim i pravnim licima, kojima je ona neophodno potrebna zbog stanja u kojem se nalaze (umanjena zdravstvena i radna sposobnost, izrazito teško ma-terijalno stanje, posljedice rata, elementarne nepogode itd.)

Objavljene publikacije u 2011. 1.Monografijija Dobrotvor 1991-2011., objavljena povodom 20 godina od obnavljanja rada

Nenovčane donacije u toku 2011. godine 3 računara, donacija mljekare, kompletan inventar jedne kan-celarije, ketering

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Kanton Sarajevo-Ministarstvo za rad, socijalnu politiku ,raseljena lica i izbjeglice

Sufinansiranje rada srpskog hu-manitarnog rada Dobrotvor 18.000,00 18.000,00

Sredstva po osnovu Zakona o igrama na srecu Pripadajuća sredstva od nagrad-nih igara 50.000,00

Opštine na nivou FBiH Donacija opština za realiza-ciju projekata namijenjenih članovima

9.000,00 9.000,00

Premijer Nikšić,Ministar kulture Šarović,Predsjednik Budmir, potpresjednik Pudarić, Fondacija za izdavaštvo

Obilježavanje jubileja 20 godina od obnavljanja rada društva 15.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

BH Telecom Obilježavanje jubileja 800,00 800,00 Pomoć prijateljskih privrednih subjekata

Sredstva za realizaciju humanitarnih projekata 2.000,00

Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.000,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 2.500,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 92.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 2.800,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 98.300,00 KM

Budžet organizacije

Page 120: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

120

Adresa, ulica i broj Gajeva 2 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 216 369

Fax 051 216 369 E mail [email protected]

Web site www.ti-bih.org Datum osnivanja 2001.

Registarski broj Rg-23/01 Nivo registracije BiH

Broj članova 23 Broj zaposlenih 10

Ciljevi organizacije

Bosna i Hercegovina sa razinom korupcije približnom zemljama Evropske Unije, reformskim liderom u Jugoistočnoj Evropi, su-zbijenog siromaštva, na naprednoj stepenici održivog ekonom-skog razvoja, privlačnoj za strana ulaganja.

Objavljene publikacije u 2011.

1. Treći periodični izvještaj AK strategija; 2. Procesuiranje korupcije pred tužilaštvima i sudovima u BiH-2011; 3. Kvantitativna analiza provedbe Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2009-2014. ; 4.Monitoring finansiranje partija-2011. ;5. Četvrto kvartalno istraživanje; 6. Prvo kvartalno istraživanje; 7. Monitoring provođenja antikorupcijskih reformi u BiH; 8. Drugo kvartalno istraživanje percepcije građana o korupciji; 9.Strategija za borbu protiv korupcije; 10. Pregled budžetskih korisnika za političke partije u BiH ; 11. Analiza stepena implementacije strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014.; 12. Drugi periodični izvještaj transparency international; 13. Procesuiranje korupcije pred sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini 2009-2010..

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fond otvoreno društvo BiH Transparentnost 74.000,00 3.510,00 Njemačko ministarstvo van-jskih poslova Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) 29.500,00 29.500,00

Njemačko ministarstvo van-jskih poslova Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) 59.500,00 30.500,00

Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) 72.500,00 33.500,00

USAID - Centri civilnih inici-jativa CAPP 2 150.000,00 34.000,00

National Endowment for Democracy Transparency in Political Party Financing 88.200,00 35.700,00

Ambasada Velike Britanije u BiH

Monitoring and evaluation of the implementation of an Anti-Corruption Strategy and its Action Plan 178.000,00 51.000,00

National Endowment for Democracy Combating Conflict of Interest 65.200,00 65.200,00

Civil Rights Defenders-CRD Konferencija-„Uloga civilnog društva, građana i medija na Zapadnom Balkanu: Izazovi kao prilika“ 69.000,00 69.000,00

Global Transparency Fund - DFID UK Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) 305.500,00 92.500,00

Fond otvoreno društvo BiH Monitoring provođenja strategije za borbu protiv korupcije i antikorupcionih reformi u BiH u 2011. i 2012. godini

97.150,00 97.150,00

USAID - Centri civilnih inici-jativa CAPP 2-11 220.000,00 145.000,00

Evropska komisija NIS 2011 265.000,00 154.500,00

Iznos donacija od stranih donatora 841.060,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 841.060,00 KM

Transparency International BiH Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 121: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

121

Naziv organizacije Udruga Dogana kulturni centar Adresa, ulica i broj Stjepana Radića b.b. (Duhanska stanica)

Poštanski broj 88220 Mjesto Široki Brijeg Telefon 063 441 656

E mail [email protected] Datum osnivanja 12.06.2012.

Registarski broj 03-1-II-RUG-50/12 Nivo registracije Ministarstvo Pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

Broj članova preko 50 Broj zaposlenih nema

Članstvo u mrežama 1. Mreža udruga Široki Brijeg

Ciljevi organizacije

Promicanje kulture (održavanje raznih kulturnih događaja – izložbi, likovnih kolonija, predstava, projekcije filmskih djela umjetničke vrijednosti, održavanje radionica, koncerata, performansa, okruglih stolova, predavanja…), sporta i drugih aktivnosti mladih i drugih zainteresiranih skupina, humanitarne aktivnosti, promicanja ljudskih prava, promicanje kreativnosti i kulturnog dijaloga.

Udruga Dogana kulturni centar Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Page 122: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

122

Naziv organizacije Udruga Eko-mladi

Adresa, ulica i broj Gusti Grab bb

Poštanski broj 72260 Mjesto Busovača Telefon 063 339 497

E mail [email protected] Datum osnivanja 19.03.2010.

Registarski broj 04-05-40/2010 Nivo registracije Županija

Broj članova 25 Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum Plus

Ciljevi organizacije

Uspostavljanje kontakta sa ustanovama, institucijama, udru-gama, pravnim i fizičkim osobama koje vode brigu o zaštiti životne okoline; Uspostavljanje kontakta sa ustanovama, institucijama, udrugama, pravnim i fizičkim osobama koje vode brigu o mladima, njihovom školovanju, pravima, zapošljavanju i sl.; Potpuna angažiranost na zaštiti i očuvanju životnog okoliša (borba protiv zagađenosti rijeka, nekontrolirano odlaganje komunalnog i drugog otpada, borba za izbacivanje ili umanjenje štetnih proizvoda za okoliš kao što je plastika i sl.); Smanjivanje nekontrolirane sječe šumskog drveća, povećana briga o većem i masovnijem pošumljavanju posječenih površina zemljišta; Iznalaženje boljeg načina suživota sa svim mladim bez obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu i spolnu pripadnost; Omogućavanje mladima da kroz nekonvencionalni način učenja obogate svoje znanje na mnogim poljima; Iznalaženje načina za bolji razvoj tolerancije, prijateljstva i povjerenja među mladima različitih uvjerenja; Organiziranje raznih sportskih takmičenja i druženja; Edukacija mladih o njihovim pravima; Osiguravnje sigurnog ambijenta da mladi talenti napreduju u svojim sposobnostima; Udaljiti politiku i političko angažiranje u radu Udruge; Poštovati prava na slobodu govora; Raditi na izgrađivanju mreže ekoloških i omladinskih udruženja u Busovači i u drugim dijelovima BIH;

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Humanitarni malonogometni turnir za “Jedinko Puljic” 950,00 950,00

Općina Busovača Uređenje i čišćenje malonogomentnog igrališta u mjestu Čep, MZ Gusti Grabi 200,00 200,00

Općina Busovača (jedan dio)

Postavljanje krovne konstrukcije sa limom na službenim prostorijama (skupa sa MZ) 1.000,00 1.000,00

Kanton SBK, Općina Busovača

Instaliranje rasvjete na malonogometnom igralištu u mjestu Čep, MZ Gusti Grab 1.500,00 1.500,00

Kanton SBK Instaliranje rasvjete na malonogometnom igralištu 1.500,00 1.500,00

Udruga Eko-mladi Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 950,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.150,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 6.100,00 KM

Budžet organizacije

Page 123: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

123

Naziv organizacije Udruga Eko turist Adresa, ulica i broj Vijaka bb

Poštanski broj 71330 Mjesto Vareš Telefon 062 068 909

E mail [email protected]; Datum osnivanja 21.02.2008.

Registarski broj 1173 Nivo registracije Zeničko – dobojska županija

Broj članova 32 Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije Da u svojim redovima okuplja pojedince koji su voljni da rade na očuvanju, unaprijeđenju i zaštiti prirode na prostoru općine Vareš.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Izrada pripremne studije za proglašenje planine Zvijezde parkom prirode

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH

Izrada pripremne studije za proglašenje planine Zvijezde parkom prirode iz 2010.g. 15.000,00 1.500,00

Udruga Eko turist Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 1.500,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 124: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

124

Adresa, ulica i broj Trg žrtava fašističkog terora bb Poštanski broj 80230

Mjesto Glamoč Telefon 034 272 193

Fax 034 272 193 Datum osnivanja 2004.

Udruga IEK SOM Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 125: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

125

Adresa, ulica i broj Stjepana Radića bb Poštanski broj 88220

Mjesto Široki Brijeg Telefon 039 706 276

Fax 039 706 276 E mail [email protected]

Web site www.uizhz.ba Datum osnivanja 29.08.2005.

Registarski broj 223/05 Nivo registracije Županijska

Broj članova 1200 Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1. Saveza Invalida Federacije, 2. Udruženje invalida BiH .

Ciljevi organizacije

Ciljevi udruge su zaštita i promicanje prava osoba s invalid-itetom, koji se odnose na individualnu i opću razinu: Na individ-ualnoj razini nastojimo pomoći pojedincu i svakoj osobi koja se susreće s pravnim, administrativnim, medicinskim, psihološkim i materijalnim problemima. Na općoj razini cilj nam je poticati razvijanje svijesti o problemima osoba s invaliditetom, utjecati na društvene promjene vezane za strategije, zakone i pravilnike koje se odnos na osobe s invaliditetom, kao i na svijest odgov-ornih o poštivanju i provođenju pozitivnih odnosa

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Široki Brijeg Humanitarne aktivnosti 5.000,00 5.000,00 Županija ZH Obrazovne aktivnosti 9.600,00 9.600,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Elektroprivreda Budite korak našeg puta 1.500,00 1.500,00 BH Telekom Budite korak našeg puta 2.500,00 2.500,00

Udruga osoba s invaliditetom Županije Zapadnohercegovačke

Naziv organizacije

Drugi izvori prihoda 4.000,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 14.600,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 4.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 22.600,00 KM

Budžet organizacije

Page 126: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

126

Adresa, ulica i broj Stjepana II Kotromanića Poštanski broj 80101

Mjesto Livno Telefon 034 201 317

Fax 034 201 317 E mail [email protected]

Datum osnivanja 28.06.2006. Registarski broj 4281158730000

Nivo registracije Udruga građana Broj članova 43

Članstvo u mrežama

1. Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije BiH, 2. Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Hercegbosanske županije/Kantona 10 „Zajedno možemo“

Ciljevi organizacije

Zaštita životnog standarda, promovisanje potreba i iniciranje aktivnosti za postizanje adekvatne medicinske zaštite i reha-bilitacija; Edukacija članstva; Borba za antidiskriminirajuće zakonodavstvo koje svim osobama s invaliditetom priznaje jednaka osnovna prava i potrebe; Radno osposobljavanje kroz edukaciju i zapošljavanje; Nabavka ortopedskih i drugih pomagala.

Nenovčane donacije u toku 2011 godine Donacija od manifestacije „Djeca pjevaju hitove“, Livno 2011, Dodjela humanitarnih paketa članovima Udruge za Božić i Novu godinu 2011. u vrijednosti od: 1.500,00KM

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije 2.500,00 KM

III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Livno 2011

2.500,00 2.500,00

Zavod za zdravstveno osiguranje Herceg-bosanske županije

III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Livno 2011

450,00 450,00

Predsjednik Federacije BiH III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“

3.500,00 3.500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

BSO, podružnica Livno III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 150,00 150,00

JP Elektroprivreda hrvatske zajednice Hrceg Bosne d.d. Mostar

III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 1.000 1.000,00

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 500,00 500,00

Tiskara List, Livno III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 300,00 300,00

LI-PHARMA, Livno III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 200,00 200,00

DVOKUT PRO, Sarajevo III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 500,00 500,00

T Dizel, benzinska crpka III. Međužupanijske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize „Livno 2011“ 100,00 100,00

Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Hercegbosanske županije

Naziv organizacije

Individualne donacije od fizičkih lica 200,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 6.450,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.750,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 9.400,00 KM

Budžet organizacije

Page 127: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

127

Adresa, ulica i broj Hr. branitelja bb Poštanski broj 88360

Mjesto Stolac Telefon 036 858 000

Fax 036 858 001 E mail [email protected]; [email protected]

Datum osnivanja 27.03.2007. Nivo registracije Županijski sud Mostar

Broj članova 50 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Unija za održivi povratak i integracije u BiH Ciljevi organizacije Proces pomirenja, obnova.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Ambasada Kanade Izgradnja bušotine za vodu 19.000,00 19.000,00

Udruga povratnika Gornji kraj Ljubljenica

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 19.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 19.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 128: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

128

Adresa, ulica i broj Petra Svačića 5 Poštanski broj 88240

Mjesto Posušje Telefon 039 682 261

Fax 039 682 261 Datum osnivanja 17.02.2003.

Registarski broj 4272143550006 Nivo registracije Udruga umirovljenika Posušje

Broj članova 615 Broj zaposlenih 1 do 2

Članstvo u mrežama 1. Savez županijskih udruga, 2. Zajednica udruga županije zapadno hercegovačke

Ciljevi organizacije Borba za opći položaj umirovljenika, pomaganje i druženje

Udruga umirovljenika Posušje Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 326,00KM Prihodi od članarine 7.044 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 7.370,00 KM

Budžet organizacije

Page 129: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

129

Adresa, ulica i broj Stjepana Radića bb Poštanski broj 88440

Mjesto Prozor-Rama Telefon 036 770 228

Fax 036 770 228 E mail [email protected]

Datum osnivanja 2009. Nivo registracije FBiH

Ciljevi organizacije

Poboljšati i unaprijediti znanja i vještine u suzbijanju nasilja u obitelji i korupcije. Poboljšati i unaprijediti odnose između građana, nevladinih organizacija, lokalnih građanskih in-icijativa i lokalne samouprave u svrhu osnaživanja civilnog sektora i međusektorske suradnje. Unaprijediti promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava. Jačanje kapaciteta neprofitnog , profitnog i javnog sektora na osnovama suradnje i partnerstva u razvitku sistema socijalnih usluga na lokanoj razini. Promi-canje kvalitetnijeg života, poboljšanje i zaštita socijalnih prava građana prvenstveno žena.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ekumenska inicijativa žena, Hrvat-ska

„Vidim,čujem, razumi-jem, 6.000,00 6.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Federalno ministarstvo obrazovanja „Nenasilje se uči“ 2.400,00 2.400,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Centar za promociju civilnog društva-Sarajevo

„Rijeka Rama-ponosna dama“ 3.000,00 3.000,00

Udruga za civilne inicijative Glas Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 6.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.400,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 3.000,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 11.400,00 KM

Budžet organizacije

Page 130: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

130

Adresa, ulica i broj Ismeta Mujezinovića 1 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 061 148 532

Fax 035 256 250 E mail [email protected]

Web site www.atex.ba Datum osnivanja 06.06.2010.

Registarski broj 4209997560001 Nivo registracije Državni

Broj članova 25

Ciljevi organizacije

Pomoć u razvoju i unapređenju protiveksplozivne zaštite. Uvođenje i implementacija evropske regulative u BiH. Podi-zanje svijesti o značaju, edukaciji protiveksplozivnoj zaštiti i sigurnosit radne i životne sredine. Saradnja sa susjedima u regiji. Objavljivanje publikacija.

Nenovčane donacije u toku 2011 godine

Materijal i usluge za izradu prototipa mjernog uređaja za određivanje minimalne energije paljenja smješe prašina/zrak. Korištenje prostorija i laboratorija RGGF Tuzla. Donacije članova i simpatizera, u vidu nabavke dijelova i materijala, te korištenja njihovih resursa za rad udruzenja.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Tuzla Unaprijedjenje zaštite od katastrofalnih nesreća 1.000,00 1.000,00

Tuzlanski kanton Podrška poduzetništvu TK u procjeni i unaprijeđenju zaštite od eksplozija (odobreno 5,000 KM, ali nije uplaćeno u 2011) 10.000,00

Udruženja za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine Atex

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 96,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 1.096,00 KM

Budžet organizacije

Page 131: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

131

Adresa, ulica i broj Azize Šaćirbegović 16 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 188 093 ; 061 201 620

Fax 033 617 971 E mail [email protected]; [email protected]

Web site www.bistrobih.ba; www.udruzenje.bistrobih.ba Datum osnivanja 09.07.2010.

Registarski broj 999, knjiga I Registra Nivo registracije Ministarstvo pravde BiH

Broj članova 30 Broj zaposlenih 0

Ciljevi organizacije

Promocija sportskog i rekreativnog ribolova. Učešće u raz-vijanju i implementaciji edukativnih programa o sportskom i rekreativnom ribolovu, ihtiologiji i ekologiji. Aktivno utjecanje na svijest i podizanje svijesti građana o nužnosti drugačijeg odnosa prema vodama i prirodi uopšte kroz razne akivnosti. Razmjena iskustava sa sličnim organizacijama iz regiona i svijeta. Organizovanje ribolovnih takmičenja i učešće na istim, organizovanje malih škola ribolova i ekologije, tribina, javnih rasprava, seminara, radionica, konferencija, sajmova i drugih manifestacija. Izdavanje brošura, časopisa, biltena i knjiga te multimedijalnih produkcija radi ostvarivanja ciljeva udruženja.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Sokovi (flaše 0.33) 50 komada (Merkator BH) , Sendviči (250 grama) 200 komada (Merkator BH) ,Vino (boca 1 l) 6 komada (Merkator BH) . Kesa za smeće (120 l) 30 pakovanja (Merkator BH) , Radnih rukavica 30 komada (Merkator BH) . Kiseljak (flaša 1.5 l) 12 komada (Sarajevski kiseljak), 9 štapova za mušičarenje (Članovi udruženja), 9 rola za mušičarenje (Članovi udruženja), 9 kompleta za mušičarenje ‘šnjura-tipet-backing’ (Članovi udruženja), 6 alata za vezanje mušica (Članovi udruženja), Ma-terijal za vezanj mušica – sorto (Članovi udruženja)

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Kantona Sarajevo

„Poskidajmo zastave sramote“ 3.000,00 3.000,00

Udruženje Bistro Naziv organizacije

Prihodi od članarine 280,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.280,00 KM

Budžet organizacije

Page 132: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

132

Adresa, ulica i broj Ulica Vojvode Mišića 48 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 065 289 211

Fax 053 277 475 E mail buduć[email protected]

Datum osnivanja 7/3/2000 Registarski broj 4402749440002

Nivo registracije Neprofitna organizacija Broj članova 130

Ciljevi organizacije

Afirmacija pozitivnih vrijednosti ljudskog djelovanja u raznim domenima život na područjima edukacije, brige i pomoći djeci i porodici. Učiniti dostupnim programske aktivnosti ciljnim grupama. Pružanje mogućnosti poboljšanja obrazovanja, stručnog usavršavanja i realizacije programa edukacije.

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Helsinški parlament građana Banja Luka

Edukacija o rodnoj ravnopavnosti žena iz višečlanih porodica 1.100,00 1.100,00

Udruženje Budućnost 4 Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 1.100,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 1.100,00 KM

Budžet organizacije

Page 133: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

133

Adresa, ulica i broj Đurđevdanska 68 Poštanski broj 89000

Mjesto Trebinje Telefon 059 280 401 ; 065 603 713

Fax 059 280 401 E mail [email protected]

Datum osnivanja 28.12.1995. Registarski broj R-11-22/95 . 095-0-Y-08-000-013- Osnovni sud Trebinje R.S.

Nivo registracije U.G. Crnogorske nacionalne manjine u BiH

Broj članova oko 3.000 članova, na području opština Trebinje, Bileća, Gacko, Foča i Čajniče

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Savez nacionalnih manjina R.S., 2. Vijeće nacionalnih manjina BiH , 3.Evropska i Svjetska dijaspora matice Crne Gore.

Ciljevi organizacije

Očuvanje identiteta, kulturne tradicije, običaja, i sveukupnog stvaralaštva iz matice Crne Gore. Ostvarivanje svih prava na osnovu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH.

Objavljene publikacije u 2011.

Aktivnosti udruženja zasnivaju se na nivou godišnjih kulturnih manifestacija, gdje tom prilikom izdajemo publikacije i ostali reklamni materijal u sredstvima informisanja na nivou lokalnih zajednica, na čijim prostorima djelujemo.

Nenovčane donacije u toku 2011 godine 0

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarsvo kulture Crne Gore

Tradicionalno Crnogorsko zavičajno veče 1.936,27 1.936,27

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo kulture Republike Srpske

Tradicionalno Crnogorsko zavičajno veče 1.500,00 1.500,00

Opština Trebinje 1.000,00 1.000,00

Udruženje Crnogoraca u Hercegovini “Vuk Mićunović”

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 162,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 1.936,27 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 4.598,27 KM

Budžet organizacije

Page 134: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

134

Adresa, ulica i broj Dr. Džananovića 20 Poštanski broj 71300

Mjesto Visoko Telefon 032 733 190

Fax 032 739 931 E mail [email protected]

Web site www.damaromladine.org Datum osnivanja 13.05.2010.

Registarski broj 06-05-10544/10 Nivo registracije Udruženje

Broj članova 250 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.Mreža “Sporazum Plus”, 2. Mreža Globalnog sporazuma.

Ciljevi organizacije

Prikupljanje, katalogizacija i arhiviranje literature, publikacija, brošura, knjiga u pisanoj ili elektronskoj formi. Okupljanje osoba koje se bave ili zanimaju za historijsko naslijeđe BiH. Vođenje brigena kulturnom razvoju i preduzimanja aktivnosti na ostvarivanju ciljeva. Uspostavljanje interkulturalne i inter-religijske saradnje. Ostvarivanje saradnje sa naučnim i stručnim ustanovama. Unaprijeđenje ekološke svijesti, kulturnog i društvenog života mladih. Unaprijeđenje znanja i aktivnosti mladih. Promocija kulturnog stvaralaštva mladih te podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi. Podizanje nivoa opće informiranosti mladih ljudi te njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama javnog mnjenja na svim nivoima, pomoć pri stipendiranju studenata koji su postigli dobre rezultate.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Damart program 500,00 500,00

Budžet općine Visoko Podrška projektima 4.500,00 4.150,00 Budžet općine Visoko Grant 500,00 500,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Asocijacija „XY“ 3.911,66 3.911,66 Asocijacija „XY“ Uplate po ugovoru 3.422,72 3.422,72 Asocijacija „XY“ Aktivnost 4.460,00 4.460,00 Asocijacija „XY“ Edukacija 733,43 733,43 Asocijacija „XY“ Edukacija 977,90 977,90 Asocijacija „XY“ Edukacija 1.466,86 1.466,86

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Slobodna zona Po zahtjevu 150,00 150,00 Secom DOO Uplata donacije 400,00 400,00 Provis DOO Donacija 100,00 100,00 IGM DOO Dani fotografije 200,00 200,00 IGM DOO Sponzorstvo 400,00 400,00 Antesil Upl. Projekta 100,00 100,00 Automatic servis Donacija 100,00 100,00

Udruženje Damar omladine Naziv organizacije

Prihodi od članarine 768,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.150,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 14.972,57 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 1.450,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011 22.340,57 KM

Budžet organizacije

Page 135: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

135

Adresa, ulica i broj Bosne Srebrene bb Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 282 002

Fax 025 282 002 E mail [email protected]

Datum osnivanja 25.12.2006. Registarski broj ID 420973129009

Broj članova od 50 do 250 Broj zaposlenih Volonteri

Ciljevi organizacije

Edukacija i podrška dioničarima u FBiH, akcionarima u RS i udjeličarima i u FBiH i u RS. Privatizacija poslije privatizacije. Suradnja članova udruženja, kod zastupanje prava i interesa dioničara, akcionara u dioničarskim društvima, akcionar-skim društvima, i investicijskim fondovima i vlasnika udjela u društvima sa ograničenom odgovornošću. Analiza i ocjena usklađenosti isprava, sa interesima dioničara, akcionara ili vlasnika udjela, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Suradnja sa pravnim licima , članovima udruženja kod izrade stečajnog plana kao sastavnog elementa kod predstečajnog postupka. Saradnja sa organima Društava za podnošenje inci-jativa i prijedloga radi poboljšanja i unaprjeđivanja poslovanja, na zaštiti dioničkog, akcionarskog ili udjeličarskog kapitala. Organizovanje Savjetovanja, seminara i okruglih stolova radi usavršavanja i stjecanja znanja članova, i šire javnosti. Suradnja i komunikacija sa svim institucijam u BiH koje su vezane za tržište kapitala ili privatizaciju kao i ostalim institucijam koje su vezena za privredna društva. Predlaganje nadležnim organima i učešće na izmjenama i dopunama zakonske regulative koja reguliše ob-last poslovanja privrednih društava. Izdavanje brošura, knjiga, publikacija, letaka i reklama radi ostvarivanja ciljeva Udruženja. Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama, privred-nim društvima, agencijama kao i drugim organima i organiza-cijama koji imaju iste ciljeve i koje djeluju na bazi učlanjanja ( šifra djelatnosti 91.330). Obavljanje i drugih poslova od interesa za članove Udruženja, u skladu sa Zakonom.

Objavljene publikacije u 2011 1. “Krah neoliberalizma” brošura (2.000 kom.),2. “Korporativno upravljanje” brošura (500 kom.)

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom Korporativno upravljanje 1.500 1.500,00

Udruženje dioničara, akcionara i udjeličara u BiH UDAU BH

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.200 KM Drugi izvori prihoda 1.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 1.500,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.700,00 KM

Budžet organizacije

Page 136: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

136

Adresa, ulica i broj Svetog Save 6 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 053 221 630

Fax 053 221 630 E mail [email protected]

Datum osnivanja 4/17/1980 Registarski broj R-O –II-8/95

Nivo registracije F1-51/02 Broj članova 36

Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama

1. Mreža žena sa invaliditetom “Biser”, 2.Savez distrofičara RS, 3 . Koalicija OOSI regije Doboj, 4. Koordinacioni odbor invalidskih organizacija RS.

Ciljevi organizacije

Izjednačavanje statusa osoba oboljelih od distrofije i srod-nih neuro-mišićnih oboljenja sa ostalim građanima i njihova integracija u zajednicu. Pružanje podrške članovima u ostvar-ivanju njihovih prava, poboljšanju ekonomsko, socijalnog i društvenog statusa na regiji: Doboj, Modriča, Šamac, Petrovo, Teslić, Derventa i Srpski Brod. Integracija osoba oboljelih od distrofije u širu društvenu zajednicu. Promocija Standardnih pravila UN za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invalid-itetom. Promocija prava i potreba osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti. Praćenje zakono-davne problematike i putem Koordinacionog odbora invalidskih organizacija predlaže nadležnim organima izmjene i dopune postojećih i donošenje novih propisa i mjera u korist oboljelih. Pružanje pomoći osobama oboljelim od distrofije u ostvarivanju svojih prava. Uklanjanje arhitektonskih barijera. Razvijanju svijesti članova i njihovih porodice, a posebno žena oboljelih od distrofije. Pružanje pomoći pri obrazovanju i prekvalifikaciji. Zapošljavanje u sopstvenim preduzećima i otvorenoj privredi. Organizovanje rekreacionih i sportsko-kulturnih aktivnosti. Pomoć pri obezbjeđivanju odgovarajućeg smještaja. Promocija samostalnog života uz personalnu asistenciju i druge potrebne pomažuće servise. Saradnja sa drugim NVO organizacijama, vladinim i poslovnim sektorom

Objavljene publikacije u 2011. 1.UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Pomoć socijalno ugroženim članovima 5.000,00 5.000,00

Opština Popravak kombija 724,00 724,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Rafinerija ulja Modriča Novogodišnji paketići 200,00 200,00 Progres ad Doboj Pomoć za liječenje 500,00 500,00 Totaltrejd Doboj Pomoć za liječenje 250,00 250,00 Elektro Doboj Sprovođenje programskih aktivnosti 1.500 1.500,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 5.456 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.724,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.450,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 13.630,00 KM

Udruženje distrofičara Doboj Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 137: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

137

Naziv organizacije Udruženje Eco sportska grupa Adresa, ulica i broj Zabrđe bb (privremena adresa Adema Buće 40)

Poštanski broj 71000 Mjesto Sarajevo Telefon 061 274 524, 061 701 426

E mail [email protected] Web site www.scuba.ba

Datum osnivanja 2000. Registarski broj 04-05-2-32/05

Nivo registracije Federalno ministarstvo pravde Broj zaposlenih Rad na volonterskoj bazi

Članstvo u mrežama 1. IAHD Adriatic

Ciljevi organizacije

Programski i organizovani rad na ublažavanju tegoba i patnji, te unaprijeđenje kvalitete življenja i dobrobiti djece, omladine i nezaposlenih lica sa posebnim potrebama i onesposobljenjima, kao građana F BiH, kroz njihovo okupljanje i organizovanje u svrhu usavršavanja, prekvalifikacije, informisanja te kroz razne forme edukacije i osposobljavanja za bavljenje djelatnostima definisanih statutom udruženja. Kroz aktivnosti udruženja na polju psiho-fizičke rehabilitacije i edukacije, s ciljem ekonom-skog zbrinjavanja i socijalne reintegracije vratiti osobama sa posebnim potrebama ravnopravan status u društvu. Stalnim poboljšavanjem kvaliteta usluga dovesti Eco Sportsku Grupu u poziciju da postane ravnopravan partner državnim organima i na taj način ostvari zadate programske ciljeve, te pomogne svo-jim članovima, osobama sa posebnim potrebama, da se izbore za ravnopravan položaj u svojoj porodici i lokalnoj zajednici. Misija organizacije: Neovisnost uprkos hendikepu

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Vozilo Škoda Fabia (polovno 2002 godište ) – 1 komad

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

USAID Rehabilitation and Social Reintegration of People with Disabilities through Water Sports 325.000,00 54.000,00

Bureau for Humanitarian Demining of the USA Govern-ment

Extension of Psycho-physical Rehabilitation and Social Integration of Mine Victims and Family Members of Mine Victims through Water Sports

73.000,00 73.000,00

Udruženje Eco sportska grupa Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 15.866,5 KM Drugi izvori prihoda 60.044,52 KM

Iznos donacija od stranih donatora 127.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 202.911,02 KM

Budžet organizacije

Page 138: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

138

Naziv organizacije Udruženje Fontana Adresa, ulica i broj Kalemegdanska 16

Poštanski broj 78000 Mjesto Banja Luka Telefon 051 463 142

Fax 051 463 142 E mail [email protected]

Web site www.fontana.ba Datum osnivanja 30.10.2008.

Registarski broj F-1-172/08 Broj članova 1492

Broj zaposlenih 4

Ciljevi organizacije

Stvaranje uslova i preduslova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, putem organizovanja i izvođenja edukacija i obuka za određene poslove. Djelovanje na uklanjanju svih vidova diskriminacije osoba po osnovu njihove invalidnosti. Unapređenje svijesti društvene zajednice radi smanjenja socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom. Zaštita, promocija i unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Sprovodjenje istraživačkih projekata na temu mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

USA - CCI Radio - medij jednakih mogućnosti za sve 135.870,45 27.176,56

Udruženje Fontana Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 27.176,56 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 27.176,56 KM

Budžet organizacije

Page 139: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

139

Adresa, ulica i broj Kosovska bb Poštanski broj 75420

Mjesto Bratunac Telefon 056 411 143

Fax 056 411 168 E mail [email protected]

Web site www.forumzena.org Datum osnivanja 17.06.1999.

Registarski broj Fi-518/99 Nivo registracije BiH

Broj članova 63 Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1.ACCOUNT, 2.PROGRES, 3.Forum jednakosti, 4.Regionalna ženska mirovna mreža.

Ciljevi organizacije

Promovišemo i podstičemo, kod žena i djevojaka, važnost njihovog uključivanja u ženski aktivizam i politiku te im omogućavamo stjecanja novih znanja i vještina. Podižemo svijest o važnosti podjednakog učešća žena i muškaraca kod donošenja odluka u porodici, lokalnoj zajednici i politici. Raz-vijamo zajednicu kroz obrazovanje mladih o feminističkim sta-vovima i principima. Sarađujemo sa srodnim ženskim organiza-cijama i mrežama lokalno i regionalno. Sarađujemo sa lokalnim i entitetskim vladama, kako bi se povećao nivo demokratije i kvalitetnijeg života u zajednici.

Objavljene publikacije u 2011

1. Analiza o polnoj zastupljenosti u političkom i privrednom životu opštine Bratunac, 2. Lokalni gender akcioni plan, 3. Ravnopravnost polova.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

SIDA/FONDACIJA KVINNA TILL KVINA Ženski centar 68.350,00 68.323,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Agencija za ravnopravnost polova Minis-tarstvo za ljudska prava i izbjeglice/FIGAP-Opština Bratunac

Smanjenje diskriminacije kroz podizanje nivoa efikasnosti i funkcionalnosti u zaštiti ljudskih prava u Bratuncu

11.480,00 11.480,00

Opština Bratunac Sajam maline-dijalog uz hortikulturu 1.500,00 1.500,00 Gender Centar Vlade Republike Srpske Žene u agrobiznisu Republike Srpske 30.000,00 30.000,00 Ministarstvo boraca i veterana Sarajevo Studentska stipendija 3.500,00 3.500,00 Javni fond dječije zaštite Republike Srpske Povrat sredstava za porodiljsko odsustvo 2.321,00 2.321,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

TPO/Fondacija Sarajevo Socijalna inkluzija žena povratnica 10.000,00 10.000,00

Udruženje Forum žena Naziv organizacije

Prihodi od članarine 803,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 68.323,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 48.801,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 10.000,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011 127.927,00 KM

Budžet organizacije

Page 140: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

140

Adresa, ulica i broj Šehidska br.5 Poštanski broj 72240

Mjesto Kakanj Telefon 032 556 288

Fax 032 556 288 E mail [email protected]

Web site www.nvo-alternative.org Datum osnivanja 24.2.1998.

Registarski broj 4218401650008 Nivo registracije Zeničko-dobojski kanton Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus, 2.Mreža Pravde, 3.NVO Vijeće.

Ciljevi organizacije

“Alternative” Kakanj je nevladina organizacija koja je voljna svoja znanja i iskustva podijeliti sa drugima i stjecati nova, sa ciljem promovisanja i zaštite ljudskih prava, izgradnje tolerancije i povjerenja u zajednici i jačanja uloge mladih i žena u društvu. Alternative su posvećene razvoju NVO sektora i civilnog društva u BiH.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Od socijalne pomoći do socijalne inkluzije

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

USAID u okviru programa JSDP II Jačanje transparentnosti 6 općinskih sudova u Zeničko-dobojskom kantonu 24.973,00 24.973,00

EU, Implementator Independent Zenica. UG “Alternative” partner na projektu

Od socijalne pomoći do socijalne inkluzije 79.999,00 79.999,00

World Vision Lokalna zajednica aktivna u očuvanju prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskih spomenika 3.787,50 3.877,50

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Povijesno edukativna staza Kraljeva Sutjeska – sred-njovjekovni grad Bobovac 2.000,00 2.000,00

Federalno ministarstvo za nauku obrazovanje i sport Mladi u borbi protiv ovisnosti 4.000,00 4.000,00

Federalno ministarsvo poljo-privrede

Povijesno edukativna staza Kraljeva Sutjeska – sred-njovjekovni grad Bobovac 8.000,00 8.000,00

Općina Kakanj Upošljavanje pripravnika sa VŠS i VSS 8.520,00 8.520,00 Javna ustanova za kulturu Kakanj Amaterizam u funkciji razvoja kulture 2.895,00 2.895,00

Općina Kakanj Mladi u borbi protiv ovisnosti 400,00 400,00

Općina Kakanj Lokalna zajednica aktivna u očuvanju prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskih spomenika 1.211,50 1.211,50

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Udruženje Sokolac Usluge radionice 400,00 400,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM DEELA DOO Donacija 50,00 50,00 KAKANJ PETROL DOO KAKANJ Donacija 100,00 100,00 TIRON DOO Donacija 100,00 100,00

Udruženje građana „Alternative“ Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 11.197,5 KM Individualne donacije od fizičkih lica 250 KM

Iznos donacija od stranih donatora 108.849,50 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 27.026,50 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 400,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 250,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 147.973,50 KM

Budžet organizacije

Page 141: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

141

Naziv organizacije Udruženje građana Centar mladih Adresa, ulica i broj Cara Dušana bb

Poštanski broj 78220 Mjesto Kotor Varoš Telefon 051 923 574

Fax 051 923 574 E mail [email protected]

Web site www.centarmladih.com Datum osnivanja 15.06.2000. Nivo registracije Udruženje građana

Broj članova 20

Članstvo u mrežama

1. NEVAC“ aktivistička mreža za prevenciju i eliminaciju nasilja nad djecom, 2. Hca Omladinska mreža BiH, 3. Savez Teledomova BiH,

Ciljevi organizacije

Poboljšanje kvaliteta života mladih u Republici Srpskoj i BiH. Za-laganje za punu ravnopravnost građana bez obzira na političku, nacionalnu, vjersku, socijalnu i polnu pripadnost. Preventivno djelovanje protiv maloljetničke delikvencije. Promocija dječijih prava, prevencija i eliminacija nasilja nad djecom. Stvaranje uslova za ostanak mladih ljudi na ovim prostorima. Aktivno uključivanje mladih u sve procese odlučivanja u društvu. Očuvanje, zaštita i unaprijeđenje čovjekove životne okoline. Podrška i učestvovanje u mirovnim i humanitarnim akcijama i aktivnostima. Stvaranje uslova za evropski kvalitet života u svim oblastima

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNICEF Projekat jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS) 4.000,00 1.300,00

UN Program MDG F Kultura za razvoj

Književna manifestacija „Hozićevo dječije pero 2011.“ 10.000,00 10.000,00

Udruženje građana Centar mladih Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.400,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 11.300,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 13.700,00 KM

Budžet organizacije

Page 142: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

142

Adresa, ulica i broj Miloša Obrenovića 18a Poštanski broj 79000

Mjesto Prijedor Telefon 052 231 155

Fax 052 232 155 E mail [email protected]

Web site www.donprijedor.com Datum osnivanja 28/12/1998/

Registarski broj F-1-71/02 Nivo registracije Lokalna organizacija

Broj članova 38 Broj zaposlenih 8

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža Karika, 3. Mreža za izgradnju mira, 4.Mreža pravde, 5.Mreža graditelja zajednica.

Ciljevi organizacije

Rad na jačanju civilnog društva; Rad na humanitarnim, volonterskim i edukativnim ciljevima; Rad na ekonomskom osnaživanju građana; Rad na građenju zajednica; Rad na zaštiti potrošača; Rad na praćenju izbornog procesa

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ambasada Holan-dije u BiH Zagovaraj za sebe 8.060,00 8.060,00

USAID/CPCD Resursni centar za sjeverozapadni dio BiH 16.469,77 16.469,77 IPA Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstva 35.148,75 16.825,33 UNDP Volontiraj i pomozi 18.956,14 18.956,14 UNDP Šansa za novi početak 29.071,63 29.071,63 Ambasada SAD-a u BiH

Aktivizam mladih za bolji proces pomirenja u ruralnim multietničkim zajednicama 40.632,48 7.289,87

USAID –JSDP II

Monitoring i procjena postignutih standarda u Republičkom Tužilaštvu RS, okružnim sudovima u Banjaluci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu, zajedno sa praktičnim analizama za period od januara 2010 do aprila 2012.

15.000,00 6.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Ministarstvo Uprave i Lokalne Samouprave Vlade RS Potrošač sam, šta treba da znam 5.681,00 5.681,00

Opština Prijedor Uređenje izletišta Pašinac i prostora stare uskotračne pruge Gomjenica 4.029,55 4.029,55

Ministarstvo trgovine i turizma RS Potrošač 4.800,00 4.800,00

Opština Prijedor Obilježavanje svjetskih dana životne sredine 3.375,21 3.375,21

Opština Prijedor Uređenje izvorišta u Velikom Palančištu 4.030,00 4.030,00

Opština Prijedor Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka 146.939,15 50.000,00

Dom zdravlja Opština Prijedor Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka 146.939,15 21.960,00

Udruženje građana “Demokratija-Organizovanje-Napredak” DON

Naziv organizacije

Page 143: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

143

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM

FSU u BiH Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka 146.939,15 74.979,15

KULT Košnica 1.530,02 1.530,02 INFOHOUSE Volontiraj kreditiraj 1.000,00 1.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM ArcelorMittal Prijedor Šansa za vašu budućnost 6.000,00 6.000,00

Objavljene publikacije u 2011. Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka Iznos donacija od stranih donatora 102.672,74 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 93.875,76 KM Iznos donacija od domaćih donatora 77.509,17 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 6.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 280.057,67 KM

Budžet organizacije

Page 144: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

144

Adresa, ulica i broj Ustanička 20 Poštanski broj 75446

Mjesto Milići Telefon 065 258 768

E mail [email protected] Datum osnivanja 16.05.1996.

Registarski broj RU 8/02 Raniji broj: RU 20/96 Nivo registracije Nevladina organizacija, Udruženje građana

Ciljevi organizacije Zaštita osnovnih ljudskih prava

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Udruženje građana Milićanin Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 145: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

145

Adresa, ulica i broj Kralja Petra I br.40 Poštanski broj 89000

Mjesto Trebinje Telefon 059 261 411

Fax 059 223 514 E mail [email protected]

Datum osnivanja 1999. Registarski broj R-II-10/99

Nivo registracije Republika Srpska Broj članova 50

Članstvo u mrežama 1. Graditelji zajednica, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Karika.

Ciljevi organizacije

Edukacija građana o principima demokratskog odlučivanja. Afirmacija žena i mladih i njihovo angažovanje u društvu. Poboljšanje položaja građana na radu i u drugim aktivnostima. Poboljšanje materijalnog položaja građana i njihovo uključivanje u rekreacijske djelatnosti. Bolje i brže zapošljavanje. Stručno i opšte obrazovanje. Zaštita žena-majki maloljetne djece. Zaštita i unaprijeđivanje zaštite životne okoline. Zdravstvena, psiho-so-cijalna zaštita djece, mladih, žena i porodice. Izgradnja civilnog društva. Smanjenje svih oblika nasilja prema ženama i djeci. Aktivna uloga žena u javnom životu. Izmjena zakonskih i drugih propisa i akta, odnosno njihovih eventualnih diskriminatorskih odredbi. Humanizacija odnosa među polovima zalaganjem za jednake mogućnosti oba pola. Uspješno ostvarivanje svih humanitarnih i kulturnih aktivnosti. Ostvarivanje saradnje sa drugim udruženjima.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CNF-CEE Rastimo sa osmjehom 22.492,00 22.492,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo trgovine i turizma RS U zaštiti potrošačkih prava 6.000,00 6.000,00 CPCD i Sida Za uživanje i razonodu 3.000,00 3.000,00

Udruženje Građana “OAZA” Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 22.492,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 9.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 31.492,00 KM

Budžet organizacije

Page 146: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

146

Adresa, ulica i broj Krojčica 237 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 062 214 178

E mail [email protected] Datum osnivanja 20.10.2005.

Registarski broj 4209744190003 Nivo registracije Kantonalni

Broj članova 80 Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus .

Ciljevi organizacije Ostvarivanje ukupnih interesa Udruženja i građana okupljenih oko ciljeva i programa udruženja.

Objavljene publikacije u 2011.

Udruženje građana oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 147: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

147

Adresa, ulica i broj Branilaca 78 Poštanski broj 79280

Mjesto Ključ Telefon 037 662 937

E mail [email protected] Datum osnivanja 1998.

Registarski broj 4263443100003 Nivo registracije Invalidsko udruženje

Broj članova 120 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1.Koalicija za izjednačavanje osi USK 2.Mreža Sporazum plus, 3.TACSO

Ciljevi organizacije Pomoć članovima udruženja u rješavanju njihovih problema u zdravstvu, zapošljavanju, obrazovanju, nabavci ortopedskih pomagala uklanjanja građevinskih barijera

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom Pomoć članovima udruženja 1.600,00 1.600,00 Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba oštećenog sluha i govora

Zapošljavanje osoba oštećenog sluha i govora 5.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Jednokratna pomoć općine 1.000,00

Udruženje građana oštećenog sluha i govora

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 200,00 KM Drugi izvori prihoda 1.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 1.600,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 2.800,00 KM

Budžet organizacije

Page 148: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

148

Adresa, ulica i broj Kazan mahala 5 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 266 001

Fax 035 266 001 E mail [email protected]

Web site www.ugov-tuzla.org Datum osnivanja 14.12.1999. Nivo registracije Kantonalni

Broj članova 215 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama

1.Sporazum plus, 2.NEVAC, 3.Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Ciljevi organizacije

Okuplja slijepe i slabovidne građane radi njihovog organiziranja i organiziranog djelovanja, stvaranja uvjeta za njihovo učešće u svim oblastima života i rada.Obezbjeđuje dobrovoljno i slobodno uređivanje unutrašnjih odnosa radi ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom. Razvija osobne sklonosti slijepih i slabovidnih građana, organizovanjem i ostvarivanjem različitih aktivnosti, primjereno mogućnostima slijepih i slabovidnih građana. Organizuje aktivnosti za zadovoljenje kulturnih potreba i ostvarivanja informisanja na način dostupan slijepim i slabovidnim osobama. Obezbjeđuje tehnička tiflo pomagala, organizuje i sprovodi sportske, šahovske i kulturne aktivnosti. Podsticanje i koordiniranje aktivnosti za razvoj društvene brige o slijepim i slabovidnim osobama radi uspješnijeg i potpunijeg zadovoljavanja njihovih potreba i zaštite prava.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Kompjuter za slijepo dijete u redovnoj školi

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku F BiH Pomoć, edukacija i socijalizacija slijepih osoba

Općina Tuzla Edukacija djece koja vide o problemima i potrebama njihovih slijepih vršnjaka 1.000,00

Udruženje građana oštećenog vida Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 149: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

149

Adresa, ulica i broj Ravnogorska 21 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 065 088 850

E mail [email protected] Web site http://www.ostranula.com

Datum osnivanja 10.2010. Registarski broj 4403233500005

Nivo registracije Bosna i Hercegovina Broj članova 4

Broj zaposlenih 0 Članstvo u mrežama 1. Koalicija 143 2. Re:Akcija 3. Mreža pravde

Ciljevi organizacije Razvoj i buđenje građanske svijesti, promovisanje ljudskih prava i sloboda.

Objavljene publikacije u 2011. Nema

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

USA Embassy, Sarajevo Free Yourself!/Oslobodi se 16.933,90 10.484,48

NED Promoting gonvernment transpar-ency 34.768,60 19.305,66

Udruženje građana Oštra nula Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 29.790,14 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 29.790,14 KM

Budžet organizacije

Page 150: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

150

Adresa, ulica i broj Ul. O. Džefića br. 2. Poštanski broj 72240

Mjesto Kakanj Telefon 061 104 686, 061 816 436

E mail [email protected] Datum osnivanja 8.12.1997.

Registarski broj 42183258880007 Nivo registracije Udruženje građana pčelara općine Kakanj

Broj članova 142

Članstvo u mrežama 1. Kantonalni Savez pčelara ZDK 2. Federalni Savez pčelara FBiH 3. „Organsko BiH“

Ciljevi organizacije

Razvoj pčelarstva. Povećanje prihoda od pčelarstva. Razvijanje ekološlke svijesti kod ljudi. Popravljanje socio-ekonomskog položaja pčelara. Obogaćivanje gastronomske ponude u Kaknju. Povećanje prinosa voća i povrća (biljaka cvjetnjača). Povećano konzumiranje meda i pčelinjih proizvoda u ishrani.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Svake godine redovno objevljuejmo „Bilten“ – Glasilo našeg Udruženja

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Materijal za ograđivanje pčelinjaka; usluge nasipanja puta; rad većine članova UGP-a ; med (32 kg)

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Word vision Zenica Edukacija liječenjem apiterapijom i ljeko-biljem 3.110,00 3.110,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Kakanj Edukacija liječenjem apiterapijom i ljeko-biljem 1.637,00 1.637,00

Udruženje građana pčelara Bagrem Naziv organizacije

Prihodi od članarine 2.590,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 500,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 3.110,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.637,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 7.837,00 KM

Budžet organizacije

Page 151: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

151

Adresa, ulica i broj K.K.žrtava 98 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 413 233

Fax 051 413 233 E mail [email protected]

Web site www.ugp-banjaluka.com Datum osnivanja 01.04.1998.

Registarski broj 01935798 Nivo registracije Regionalno-pravno lice

Broj članova 8138 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1.Unija za integraciju i održivi povratak BiH (SIRLBiH). 2.Savez izbjeglica i povratnika RS-a. 3.Unija za integracije i održivi povratak RS-a.

Ciljevi organizacije

Pomoć povratnicima od same odluke o povratku do njene potpune realizacije. Stvaranje uslova za ekonomsko održivi povratak, s tim u vezi osnovali: Zanatsku zadrugu „Bomer“ Ban-jaluka, d.o.o.“Duplexim“ Banjaluka, te IF VIB Fond a.d.Banjaluka. Aktivnosti oko reintegracije povratnika u novim uslovima života. Edukacija članova, obuka na PC-u, IT usluge,pravne usluge. Izrada projekata za pokretanje malog biznisa, priprema i implementacija podrške ekonomsko održivom povratku. Obezbjeđenje i implementacija donacija za formiranje voćnjaka i sjemena za poljoprivrednu sjetvu.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Podrška radu udruženjima 2.000,00 2.000,00

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Izgradnja poslovne hale 55.000,00

Udruženje građana povratnika u Banja Luku

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 300,00 KM Drugi izvori prihoda 170.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 172.300,00 KM

Budžet organizacije

Page 152: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

152

Adresa, ulica i broj Centar I bb Poštanski broj 73110

Mjesto Novo Goražde Telefon 065 536 386, 065 686 845

Fax 058 630 511 E mail [email protected]; [email protected]

Web site www.nvo-sansa.org Datum osnivanja 1999.

Registarski broj RU-7/99 Osnovni Sud S. Sarajevo, 19.02.1999. Nivo registracije Udruženje gradjana - neprofitna organizacija

Broj članova 20 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Cinvos, 2. Grozd, 3. RC

Ciljevi organizacije

Cilj organizacije je da se kroz raznovrsne edukativne projekte građani, prije svega mladi, aktivno uključe u aktivnosti na rješavanju raznih problema i unaprijeđenju ekologije, socijalnog stanja, pomirenja i ukupnog razvoja društva.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

IPA projekat - Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu

Ekologija u funkciji rješavanja konflikata 10.000,00 12.000,00

Prihodi od članarine 250,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 12.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 12.250,00 KM

Udruženje građana za edukaciju, razvoj i inicijative “Šansa”

Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 153: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

153

Adresa, ulica i broj N.Tesle 67 Poštanski broj 76230

Mjesto Šamac Telefon 065 624 726

E mail [email protected] Web site http://udruzenje-za-zdrav-zivot.blogspot.com

Datum osnivanja 10.05.2004. Registarski broj 4401989890009

Nivo registracije Pravno lice, udruženje Broj članova 50

Broj zaposlenih 1 Članstvo u mrežama 1.REMI

Ciljevi organizacije

Promocija zdravog života i ekološke svijesti. Udruženje Za zdrav život i ekologiju svijesti je nevladina, neprofitna, nestranačka, omladinska organizacija osnovana 2004. koja radi na raz-voju društva kroz: podizanje ekološke svijesti, prevenciju i zaštitu zdravlja i zdravog života, zaštitu i promociju ljudskih prava,omladinski rad u zajednici, društveno neformalno obra-zovanje, izgradnju mira, međusektorsku saradnju, podršku omla-dinskim inicijativama, promovisanje Evropskih integracija.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Šamac Prevencija bolesti i zdravlje 1.500,00 300,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM KEMIS Prevencije ekološke, radionice 1.000,00 250,00

Udruženje građana “Za zdrav život i ekologiju svijesti”

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 80,00 KM Prihodi od članarine 0,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 200,00 KM Drugi izvori prihoda 0,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 300,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 250,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 830,00 KM

Budžet organizacije

Page 154: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

154

Adresa, ulica i broj Sv. Save 32 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 464 144

Fax 051 464 144 E mail [email protected]

Datum osnivanja 16.05.2001. Registarski broj 4402095490005

Nivo registracije Svojstvo pravnog lica –Udruženje građana Broj članova 156

Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama

1. Mreža ženskih nevladinih organizacija u Banjaluci, 2. Mreža za podršku starim, bolesnim i djeci sa posebnim potrebama, 3. Mreža za ostvarivanje ženskih prava sa sjedištem u Rijeci, Republika Hrvatska

Ciljevi organizacije

Ciljevi i misija Udruženja su: edukacija žena u svim oblastima života i zagovaranje rodne ravnopravnosti kao i druge aktivnosti koje afirmišu bolji položaj žene u porodici i društvu. Djelatnost: zaštita ljudskih prava, naročito prava žene i porodice, jačanje svijesti o ulozi žene u savremenom demokratskom društvu, promovišemo rodnu ravnopravnost, nenasilje, toleranciju i druge temeljne vrijednosti demokratskog društva.

Objavljene publikacije u 2011. Udruženje izdaje svoj bilten: „Riječ žene“, u 2011. godini objavile smo 4 broja.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Grad Banja Luka dodijelio nam je poslovni prostor: kancelarija i mala sala za hor, na korištenje bez naknade.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

GLOBAL FUND-SAD Žena i njezina prava

GLOBAL FUND-SAD Promocija Zakona o ravnopravnosti polova 11.000,00 11.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Administracija Grada Banja Luka Ne zaboravi me (podrška starim i bolesnim) 3.600,00 3.600,00

Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Ženski hor Lira 2.000,00 2.000,00

Udruženje građana “Žene to mogu” Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.500,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 11.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.600,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 18.100,00 KM

Budžet organizacije

Page 155: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

155

Naziv organizacije Udruženje građana Zmajevac

Adresa, ulica i broj Savići bb Poštanski broj 78225

Mjesto Vrbanjci, Kotor Varoš Telefon 066 790 920

E mail [email protected] Web site www.zmajevac.mrezakv.org

Datum osnivanja 28.12.2010. Registarski broj F-1-197/10

Nivo registracije Osnovni sud u Banjaluci Broj članova 60

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža kotorvaroških udruženja građana, 3. Lokalna akciona grupa “Vrbanja - Ukrina” .

Ciljevi organizacije

Zaštita i unaprijeđenje životne sredine. Razvoj svih vrsta turizma a naročito seoskog i eko turizma. Poboljšavanje uslova života stanovništva u ruralnim sredinama. Edukacija stanovništva, naročito mladih. Zastupanje i predstavljanje članova pred opštinskim i državnim organima vlasti. Saradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Uključivanje u odgovarajuće projekte domaćih, evropskih i međunarodnih programa. Okupljanje i zajednički nastup građana u cilju ostvar-ivanja zajedničkih prava i interesa.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

World Vision Sadržaji za mlade na izletištu Uzlo-mac 3.000,00 3.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Kotor Varoš Uređenje izletišta Uzlomac 500,00 500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Eurostandard d.o.o. Sadržaji za mlade na izletištu Uzlomac 800,00 800,00

Udruženje građana Zmajevac

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 3.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 800,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 4.300,00 KM

Budžet organizacije

Page 156: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

156

Adresa, ulica i broj Peje Markovića 14 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 291 041

Fax 035 291 041 E mail [email protected]; [email protected]

Web site www.lotosice.com.ba Datum osnivanja 06.03.1997.

Registarski broj 06-213-2039/97 Nivo registracije Udruženje građana

Broj članova 138 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum Plus, 2. Gard mreža (mreža udruženja za poboljšanje života žena u ruralnim područjima), 3. Koalicija za osobe sa invaliditetom Općine Tuzla.

Ciljevi organizacije

Promovisati punu socio-ekonomsku integraciju i utjecati na promjenu društvenih stavova prema invalidnosti naročito prema ženama sa invaliditetom. Doprinjeti poboljšanju ekonomske i socijalne sigurnosti osoba sa invaliditetom kroz obezbjeđivanje usluga kontinuirane edukacije, prekvalifikacije i rehabilitacije. Lobiranje za pozitivne promjene kroz koor-dinirano djelovanje sa srodnim organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

The Global Fund For Women Programske aktivnosti 18.775,11 18.775,11

UNDP Psihološki jake-ekonomski neovisne osobe sa invaliditetom 36.739,44 31.294,52

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak Vlade TK

Žena sa invaliditetom i poduzetništvo 3.750,00 3.750,00

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK Invalidnost kao izazov 8.000,00 8.000,00

Služba za društvene djelatnosti Općine Tuzla Aktivizmom protiv izolacije 1.000,00 1.000,00

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK

Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih 899,68 899,68

Općina Tuzla Podrška radu 1.000,00 1.000,00

Udruženje HO Lotosice Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 50.069,63 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 14.649,68 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 64.719,31 KM

Budžet organizacije

Page 157: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

157

Adresa, ulica i broj Isaka Samokovlije 91 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 273 820

E mail [email protected] Datum osnivanja 12.01.2007.

Registarski broj 4201240240009 Nivo registracije Kanton

Broj članova 10 Članstvo u mrežama 1. CCI

Ciljevi organizacije Promocija hraniteljstva. Udruživanje hranitelja,djece,bioloških roditelja. Edukacija hranitelja i djece .

Udruženje hranitelja Kantona Sarajevo Perspektiva

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 20,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 20,00 KM

Budžet organizacije

Page 158: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

158

Adresa, ulica i broj Borić 3 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 264 667

Fax 035 264 667 E mail [email protected]

Web site www.horizonti.ba Datum osnivanja 29.11.1999.

Registarski broj 06/1-05-253-98/10 Nivo registracije Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Broj članova 20 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Ženska mreža BiH, 2. Mreža za izgradnju mira BiH.

Ciljevi organizacije

Borba protiv nasilja nad ženama kroz obezbjeđivanje psi-hosocijalne pomoći za žene žrtve nasilja u porodici i društu (prevencija, tretman, zaštita); Podizanje svijesti građana i građanki o nasilju nad ženama i rodno uvjetovanom nasilju kroz medijske prezentacije, kampanje, jačanje i unaprijeđenje saradnje sa drugim nevladinim organizacijama i zvaničnim institucijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja; Osnaživanje žena za preuzimanje aktivne uloge u javnom i političkom životu putem pružanja edukativne podrške i širenje saradnje među ženskim organizacijama, grupama i samim ženama; Unaprijeđenje senzitivnosti mladih za pitanja jednakopravnosti spolova, rodno-uvjetovanog nasilja i nenasilne komunikacije; Podrška održivom povratku u Bosni i Hercegovini kroz psihosocijalni rad sa ženama i djecom; Jačanje i iniciranje saradnje sa drugim nevladinim organizaci-jama i zvaničnim institucijama kroz implementaciju zajedničkih projekata, razmjenu informacija i znanja, podršku u razvoju vještina i podizanje znanja o ženskim ljudskim pravima i ravno-pravnosti spolova; Razvoj unutrašnjih kapaciteta Udruženja “HO HORIZONTI” kroz razne vidove edukacija i profesion-alnog usavršavanja, angažovanje novih stručnih saradnika i volontera/ki i rad na razvoju održivosti organizacije kroz dugoročno finansijsko, programsko i menadžment planiranje.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna Psihološki centar Tuzla 70.790,00 70.421,00

Udruženje Humanitarna organizacija Horizonti

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 70.421,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 70.421,00 KM

Budžet organizacije

Page 159: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

159

Adresa, ulica i broj Prvomajska bb Poštanski broj 72000

Mjesto Zenica Telefon 061 766 532

Fax 032 426 303 E mail [email protected]

Web site www.input.tech.ba Datum osnivanja 3.3.2008. Nivo registracije kantonalni

Broj članova 20 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus .

Ciljevi organizacije Edukacija, mladih i svih zainteresovanih osoba bez obzira na starosnu dob, pobuditi kod zainteresovanih svijest za učenje i jačanje lokalne zajednice

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Od Svjetske Banke: 3 centralne jedinice, 2 stola, 1 monitor, 1 stolica.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Svjetska banka u BiH Opremanje informatičkih kabineta 1.000,00 1.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Zenica Učim, gledam, pravim 500,00 500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Eurotoner d.o.o. Instruktivna nastava 600,00 600,00

Udruženje „INPUT“ Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 1.000,00 KM Prihodi od članarine 480,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 600,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 1.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 600,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 4.180,00 KM

Budžet organizacije

Page 160: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

160

Adresa, ulica i broj Derviša Numića 26 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 225 845

E mail [email protected] Web site www.rekreacija.ba

Registarski broj UP08-07-1-1484/10, ID 420160110000021 Nivo registracije BiH

Broj članova 3

Ciljevi organizacije

Cilj web portala www.rekreacija.ba je omogućiti građanima stjecanje i korištenje znanja plivanja, klizanja, vožnje na biciklu, tenisa, skijanja, rolanja, jedrenja, surfanja, splavarenja, veslanja, vožnje na čamcima, letenja padobranom, pješačenja, trčanja, izleta, tura, logorovanja, zimovanja i ostalih sportsko-rekreativnih aktivnosti. Promovisati aktivan i zdrav načina života te izgubljeni amaterski duh. Iskoristiti sve tehničke potencijale za rekreaciju što većeg broja ljudi (otvoriti sportske sale za sve, preurediti sportska dvorišta u školama, promovisati sportove, promovisati pravilne trenažne procese).

Objavljene publikacije u 2011.

Preko web portala Udruženje objavljuje radove u formi stručnih članaka. Neki od njih su: Zašto je puzanje važno + vježbe za roditelje, Životne lekcije naučene na sportskom terenu, Tinejdžeri i sport , Tinejdžerke - kritičan period za napuštanje sporta i fizičke aktivnosti

Udruženje Klub sporta i rekreacija za sve

Naziv organizacije

Individualne donacije od fizičkih lica 3.000 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 161: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

161

Adresa, ulica i broj Vahidbegova bb Poštanski broj 79260

Mjesto Sanski Most Telefon 037 685 516, 037 684 565

Fax 037 685 516 E mail [email protected]

Web site www.ksuza.ba Datum osnivanja 1994. Viši sud Zenica , zadnja registracija 2004. Bihać

Registarski broj Registar udruženja USK, reg. br. 142 Knjiga III Nivo registracije Udruženje

Broj članova 200 Broj zaposlenih 9

Članstvo u mrežama 1.Mreže Sporazum plus, 2.Antikorupcijska mreža Account

Ciljevi organizacije

Postojimo da svojim vrijednostima, humanošću, tolerancijom i razumijevanjem poboljšamo kvalitetu života žena, djece i osoba treće životne dobi kroz brigu o psiho-socijalnim, zdravstvenim, egzistencijalnim, informativnim, edukativnim i kulturnim potrebama u Sanskom Mostu, pritom prateći društvene promjene i potrebe.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Sanitetski materijal:10 aparata za mjerenje krvnog pritiska, cca 50 paketa pelena za odrasle, gaza, tufera,vrećica za urin; 50 ku-tija gardarobe za stare osobe; 50 paketa hrane za stare osobe; 250 kg svježeg mesa (kurban meso) , 45 paketa hrane (donacija građana).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Cfd-Švicarska Ambulantna/kućna njega 203.128,00 202.142,44

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

TPO-Fondacija Sarajevo (Norveško ministar-stvo vanjskih poslova)

Socijalna inkluzija žena pov-ratnica u BiH 1.000,00 1.000,00

TPO fondacija Sarajevo Socijalna inkluzija žena pov-ratnica u BiH 10.000,00 9.444,63

Evanđeoska crkva Sanski Most Edukacija i osnaživanje žena 700,00 700,00

Udruženje Krajiška suza Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 25.000,00 KM Prihodi od članarine 16.794,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 16.477,00 KM Drugi izvori prihoda 8.748,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 202.142,44 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 11.144,63 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 280.306,07 KM

Budžet organizacije

Page 162: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

162

Naziv organizacije Udruženje mladih CAZIN.NET Adresa, ulica i broj Cazinskih brigada bb

Poštanski broj 77220 Mjesto Cazin Telefon 037 512 120

Fax 037 512 120 E mail [email protected]

Web site Datum osnivanja 04.08.2008.

Registarski broj IV - 287 Nivo registracije Kantonalni

Broj članova 30

Članstvo u mrežama 1. Vijeća mladih općine Cazin, 2. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Udruženje mladih CAZIN.NET je samostalna, nevladina, nestranačka, dobrovoljna organizacija osnovana na području Općine Cazin, koja će svojim aktivnostima raditi na bržem razvoju i jačanju omladinske infrastrukture i uključivanju mladih u razvoj lokalne zajednice, djelujući zajednički i u inetresu svih građana Općine Cazin. Cilj UM CAZIN.NET je da ohrabrimo i omogućimo veću mobilnost kroz bolje informisanje i upozna-vanje sa mogućnostima za proširenje znanja i iskustva na svim nivoima, promocija nenasilja, demokratije, individualnih i društvenih promjena, ostvarenje većih mogućnosti za napredak i razvoj omladine povezivanjem obrazovanja, aktivizma, brige za okolinu i zapošljavanja.

Objavljene publikacije u 2011. Udruženje nije dosad imalo svojih objavljenih publikacija, ali su tokom akcija uvijek objavljivani članci na web portalima i ubrzo planira praviti svoju web stranicu, te info bilten.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

1. Kompjuter (donacija od COM-SOFT) , 2. Stolica (donacija od EZAM), 3. Sto (donacija od LKW-HS ), 4. Trakaste zavjese (donacija od SMM-Turija), 5. Fax, skener (donacija od CYBER-COMP).

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a

Kraj tanana šadrvana - Veče poezije uz Damira Imamovića 4.500,00 4.500,00

Institut za razvoj mladih KULT Institucionalni dijalog između vlasti i mladih kroz osnivanje vijeća mladih 1.500,00 1.500,00

Općina Cazin Opremanje prostorija 2.300,00 2.300,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Obrtnici sa područja općine Cazin Paketići za sve - IV 250,00 250,00

Udruženje mladih CAZIN.NET

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 60,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 8.300,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 250,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 8.610,00 KM

Budžet organizacije

Page 163: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

163

Adresa, ulica i broj Južni logor bb Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 556 581

Fax 036 556 581 E mail [email protected]

Web site www.ruzicnjak-mostar.ba Datum osnivanja 20.2.2007.

Registarski broj R500/07 Nivo registracije Udruženje-NVO

Broj članova 68 Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ Mostar ima za cilj udruživati osobe sa posebnim potrebama radi samozas-tupanja vlastitih interesa. Svoje programske ciljeve i zadatke planiramo na osnovu potreba, interesa, želja i mogućnosti osoba sa posebnim potrebama koje su ravnopravni članovi.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM SHIA-SIDA Švedska Most 2011 23.000,00 23.000,00

Udruženje mladih “Ružičnjaka-Los Rosalesa”

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 23.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 23.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 164: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

164

Adresa, ulica i broj Jelaške bb, Careva Ćuprija Poštanski broj 71340

Mjesto Olovo Telefon 061 388 907

E mail [email protected] Datum osnivanja 03.08.2004.

Registarski broj 4218441440006 Nivo registracije Udruženje-Udruga

Broj članova 42 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Utjecaj na formiranje ekološke svijesti građana; Utjecaj na očuvanje i njegovanje duhovnog stvaralaštva svih naroda i narodnosti u BiH; Zaštititi rijeku Krivaju od svih zagađenja; Uređenje okoliša.

Udruženje Mladi rijeke Krivaje Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 165: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

165

Adresa, ulica i broj Kovačica 2 Poštanski broj 71300

Mjesto Visoko Telefon 061 757 604

Fax 0 E mail [email protected]; [email protected];

Web site www.mladivolonteri.org; Datum osnivanja 19.01.2012.

Registarski broj 1222, knjiga I Registra, Ministarstvo pravde BiH, ID 4218766820000

Nivo registracije Državni Broj članova 170-volontera

Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža NEVAC

Ciljevi organizacije

Pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omla-dinskog i humanitarnog rada; usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, etnonacionalne i druge diskriminacije; Preduzima svoje aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog života mladih; Pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije; Preduzima aktivnosti sa ciljem očuvanja čovjekove okoline i unaprjeđenja ekološke svijesti, na način da pokreće raznovrsne ekološke akcije; Pruža pomoć starim i iznemoglim osobama, te djeci bez jednog ili oba roditelja ili staratelja, organizovanjem raznovrsnih humanitar-nih akcija; Organizuje seminare, treninge, konferencije i druge oblike edukacije i razmjene iskustava i znanja između članova Udruženja; Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Objavljene publikacije u 2011. Promo materijal udruženja objavljen na linku: http://mladivo-lonteri.org/?page_id=464

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Kompjuterski sto-1 kom., konferencijski sto-1 kom., ormar za registratore- 1 kom., stolica-6 kom. (donacija World Vision).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM World Vision Promocija rada udruženja 400,00 400,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo nauke i sporta FBIH

Budimo aktivni budimo ravno-pravni 3.000,00

Udruženje „Mladi Volonteri“ Naziv organizacije

Drugi izvori prihoda 600,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 400,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 1.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 166: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

166

Adresa, ulica i broj Spomen park slobode bb

Poštanski broj 78400 Mjesto Gradiška Telefon 051 816 401

Fax 051 816 401 E mail [email protected]

Web site www.nvomost.org Datum osnivanja 21.08.2009.

Registarski broj F-1-158/09 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Mreža prijateljskih centara za mlade, 2. Karika

Ciljevi organizacije

Afirmacija pluralizma, altruizma i tolerancije na principima svi različiti - svi jednaki; Jačanje demokratskih principa i ravno-pravnosti građana u cilju zaštite ljudskih prava; Stvaranje pozitivnih i zdravih navika kod svih kategorija građana u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima; Afirmacija pozitivnih vrijednosti ljudskog djelovanja u raznim domenima života i područjima: edukacije, kulture, sporta, rekreacije, brige o djeci, mladima i porodici; Rad na humanizaciji odnosa između mladih različitih nacionalnosti; Podrška u aktivnostima civilnog društva na podizanju nivoa urbane svijesti, svijesti o značaju razvoja pojedinca i podsticaj socijalnog razvoja u svim segmen-tima društva; Pružanje mogućnosti stručnjacima iz različitih oblasti i disciplina, a posebno mladim stručnjacima: obrazovan-ja, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sporta, kulture, ekologije, medija, da svoje znanje i sposobnosti realizuju i iskažu kroz aktivnosti udruženja; Promocija i zaštita okoline, sprovođenje programa za unapređenje zaštite okoline i razvoj ekološke svijesti.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine 3 kompjutera

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNDP Volontiraj ekološki 40.000,00 30.000,00 Rufford Foundation Zaštita biološke raznolikosati 15.000,00 15.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Gradiška Piši informiši 2.000,00 2.000,00

Fond za zaštitu životne sredine RS Edukacijom do zaštite biološke raznolikosti 10.000,00 5.000,00

Ministarstvo porodice omladine i sporta Piši informiši 2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD Dani sporta i rekreacije 2.990,00 2.990,00

Udruženje MostNaziv organizacije

Individualne donacije od fizičkih lica 500,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 45.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 9.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 2.990,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 57.490,00 KM

Budžet organizacije

Page 167: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

167

Adresa, ulica i broj Lapčevine bb Poštanski broj 88280

Mjesto Nevesinje Telefon 059 602 858

Fax 059 602 858 E mail [email protected]

Web site www.multiplaskleroza.ba Datum osnivanja 20.10.2010.

Registarski broj R-II-36/02 Nivo registracije Udruženje građana

Broj članova 83 Broj zaposlenih Nema zaposlenih, Udruženje ima 8 stalnih volontera

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus, 2. MS-RS

Ciljevi organizacije

Prikuplja podatke o broju lica oboljelih od MS i okuplja u Udruženje što veći broj oboljelih; Upoznaje javnost sa radom i problemima Udruženja u cilju stvaranja povoljnijih uslova za njegovu egzistenciju i rad; Prati zakone i rezultate istraživačkog rada na otklanjanju uzroka oboljenja, razvoju i primjeni savre-menih naučnih metoda rehabilitacije i liječenja oboljelih od MS; Organizuje razne oblike solidarnosti i inicira razne oblike soci-jalno humanitarnog organizovanja. Udruženje može organizovati kulturno sportske manifestacije radi sticanja i obezbjeđivanja sredstava i baviti se privrednim djelatnostima koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih Statu-tarnih ciljeva i aktivnosti (nesrodne privredne aktivnosti), preko posebno osnovanog pravnog lica, a sve u skladu sa Zakonom (član 4) o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Sl. glas-nik RS br. 52/2001).

Objavljene publikacije u 2011. 1.Lokalni akcioni plan iz oblasti invalidnosti u opštini Nevesinje 2011- 2015.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija Mozaik Otvorimo inkluzivan dnevni centar 14.191,62 14.191,62 Ministarsvo uprave i lokalne samouprave Nevesinje bez prepreka 1.200,00 1.200,00

Centar za promociju civilnog društva BiH

Lokalni plan akcija invalidnosti opštine Nevesinje 2011- 2015.g. 4.500,00 4.494,00

ERS Grad bez prepreka 5.000,00 5.000,00 HE na Drini Pomozimo onima kojima je najpotrebnije 2.000,00 2.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo uprave i lokalne samou-prave u Vladi RS Nevesinje bez prepreka 1.200,00 1.200,00

Opština Nevesinje Za bolje sutra 14.000,00 14.000,00 ERS Grad bez prepreka 5.000,00 5.000,00

HE na Drini Pomozimo onima kojima je najpotrebnije 2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Udruženje Moja nada Otvorimo inkluzivan dnevni centar 500,00 500,00

Udruženje multipleskleroze regije istočna Hercegovina

Naziv organizacije

Page 168: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

168

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Automehaničarska radnja Teletine Otvorimo inkluzivan dnevni centar 200,00 200,00

Frizerski salon Stil Otvorimo inkluzivan dnevni centar 300,00 300,00

Dragstor 24 Otvorimo inkluzivan dnevni centar 100,00 100,00

Iznos donacija od stranih donatora 26.885,62 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 22.200,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 500,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 600,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 50.185,62 KM

Budžet organizacije

Page 169: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

169

Adresa, ulica i broj VI bataljona bb

Poštanski broj 76250 Mjesto Gradačac Telefon 053 820 515

Fax 053 810 952 E mail [email protected]

Web site www.nbrudruzenje.org Datum osnivanja 13/02/1996/

Registarski broj 07-50.1-07/06 Nivo registracije BiH Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama

1. Mreža plus, 2.LED Net, 3.LESP Net, 4.Regionalna mreža za razvoj tipičnih proizvoda sjeveroistočne BiH, 5. Mreža poslovnih inkubatora BiH

Ciljevi organizacije

Pronalaženje donatorskih sredstava, podsticanje, finasiranje i vođenje obnove zona povratka u cilju unaprijeđenja života i ekonomske održivosti povratnika, raseljenih osoba, izbjeglica i drugih ugroženih kategorija društva, te smanjenje siromaštva u Bosni i Hercegovini. Poticaj, uspostava infrastrukture za razvoj biznisa kroz promociju, uspostavu i vođenje poslovnih inkuba-tora, kao jednog od instrumenata podrške lokalnom i regional-nom ekonomskom razvoju, a radi formiranja novih mikro i malih preduzeća. Podrška lokalnoj privredi, razvoju malog privatnog poduzetništva i zapošljavanju u Bosni i Hercegovini posebno kroz izdavanje garancija za poduzetnike koje će im omogućiti pristup finansijskim sredstvima banaka ili mikrokredititnih institucija. Razvoj i uspostava agro-biznis i drugih centara za raz-voj, radi stvaranja uslova za održivi ekonomski razvoj kroz razvoj preduzetništva i inovacija, primjenu novih znanja i tehnologija, te razvoj tržišno orijentirane proizvodnje i usluga; Razvoj i upravljanje projektima, unaprijeđenje sistema upravljanja, te osposobljavanje ljudskih resursa. Treninzi i druge edukacije kao najznačajnijeg domaćeg bogatstva u cilju smanjenja siromaštva i dostizanja blagostanja u Bosni i Hercegovini. Promocija i stvar-anje uslova za obezbjeđenje podrške postojećim i uspostavi i razvoju novih biznisa ciji su osnivači žene ili omladina.

Objavljene publikacije u 2011.

1.Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje na području regije Posavina, BiH; 2.Stanje i perspektive razvoja tipičnih proizvoda sjeveroistočne BiH i Zlatiborskog okruga u Srbiji; 3.Analiza: Manje korupcije, više radnih mjesta-kako poboljšati procedure/ programe / projekte i preventivno djelovati na moguće slučajeve korupcije.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Evropska unija Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja 214.503,19 138.276,80 Manje korupcije-više radnih mjesta 234.699,60 88.071,40 Razvoj tipičnih proizvoda u sjeveroistočnoj BiH i Zlati-borskom okrugu u Srbiji 213.833,34 35.436,84

LED Net inicijative(NBR je partner) 35.204,94 6.511,96

Udruženje Nezavisni biro za razvojNaziv organizacije

Page 170: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

170

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlan-skog kantona -sufinansiranje projekta

Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja 7.289,00

Ministarstvo okoliša i turizma FBiH-sufinansi-ranje projekta

Razvoj tipičnih proizvoda u sjeveroistočnoj BiH i Zlatiborskom okrugu u Srbiji

34.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 40.663 KM Drugi izvori prihoda 287 KM

Iznos donacija od stranih donatora 268.297,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 311.247,00 KM

Budžet organizacije

Page 171: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

171

Adresa, ulica i broj Njegoševa 23 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 923 270

Fax 051 923 270 E mail [email protected]

Web site www.novageneracija.org Datum osnivanja 11.08.2004.

Registarski broj F-1-166/04 Nivo registracije Lokalni

Broj članova 97 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama

1.Mreža Stariji brat-starija sestra, 2.NEVAC, 3.Regionalna mreža dnevnih centara za djecu ulice, 4.Mreža dnevnih centara za djecu ulice BiH, 5 Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Razvoj i unaprijeđenje profesionalne edukacije i doedukacije socijalnih radnika i drugih profesionalaca i neprofesiona-laca angažovanih u oblasti socijalnih djelatnosti, u skladu sa standardima i zahtjevima savremene nauke i prakse socijalnog rada evropskih zemalja; Podsticanje interakcije među akterima u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike u zemlji i van nje; Promocija novih modela rada u oblasti socijalne zaštite stanovništva i socijalnog rada kao i podizanju svijesti o ekologiji življenja; Podsticanje i osposobljavanje stanovništva (posebno ciljnih grupa) za samopomoć u rješavanju i zadovoljavanju svojih socijalnih potreba; Edukacija stanovništva, ciljnih grupa i stručne javnosti u ovoj oblasti; Zaštita i promocija ljudskih, ženskih, dječijih i ekoloških prava; Borba protiv siromaštva; Prevencija trgovine ljudima, nasilja u porodici, a naročito zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije djece; Zaštita starih, iznemoglih i beskućnika; Zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, osobama sa invaliditetom, osobama sa problemima u ponašanju, starim, iznemoglim, siromašnim i socijalno ugroženim pojedincima i porodicama, beskućnicima i drugim marginalizovanim i soci-jalno isključenim grupama. Organizovanje humanitarnih kon-voja, nabavka i dopremanje humanitarne pomoći građanima ugroženim socijalnim prilikama, ratom ili elementarnim nepogodama.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Udruženje je u protekloj godini imalo 71 donatora koji su nas-tavili donacije i u ovoj godini; spisak na http://www.novagener-acija.org/donacije.php. Ukupna vrijednost nenovčanih donacija oko 30.000,00

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Save the Children Dnevni centar za djecu ulice 67.400,00 67.400,00 JU Centar za socijalni rad Banjaluka

Dnevni centar za djecu žrtve i svjedoke nasilja 36.000,00 27.000,00

JU Centar za socijalni rad Banjaluka

Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju 10.640,00 10.000,00

Global fund for children 9.000,00 9.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Udruženje je u protekloj godini imalo 71 donatora koji su nastavili donacije i u ovoj godini; spisak na http://www.novageneracija.org/donacije.php

10.000,00

Udruženje Nova generacija Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 113.400,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 10.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 123.400,00 KM

Budžet organizacije

Page 172: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

172

Adresa, ulica i broj Zagrebačka 9 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 988 022

Fax 036 332 598 E mail [email protected]

Web site www.noviput.ba ; www.newroadbih.org Datum osnivanja 02.10.2010.

Registarski broj 982/I Nivo registracije Pravno lice- Udruženje Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2.ENPATES- European NGO Platform Against Trafficking, Ex-ploatation and Slavery

Ciljevi organizacije

Pružanje pomoći i podrške u zaštiti ljudskih prava; Učešće u projektima za borbu protiv trgovine ljudima i djecom, dječije pornografije i pedofilije, nasilja u porodici i društvu; Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo vanjskih poslova Češke Repub-like 39.737,39 39.737,39

Udruženje Novi put Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 39.737,39 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 39.737,39 KM

Budžet organizacije

Page 173: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

173

Adresa, ulica i broj 43 Dub 8 Poštanski broj 73101

Mjesto Goražde Telefon 038 227-493

Fax 038 227-493 E mail [email protected]

Web site www.cerebralcigorazde.ba Datum osnivanja 05.1996.

Registarski broj R-I-20/1998 Nivo registracije Kantonalno udruženje

Broj članova 70 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1. Savez distrofičara FBiH, 2. Savez udruženja sa cerebralnom paralizom FBiH,3. Koalicije „Mogu, hoću, znam“

Ciljevi organizacije

Okupljanje lica oboljelih od cerebralne paralize i distrofije, te članova njihovih porodica radi ostvarivanja neposredne materijalne, socijalne i drugih vidova pomoći; Ostvarivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite; Ostvarivanje prava iz oblasti obrazovanja, rehabilitacije, radnog osposobljavan-jai zapošljavanja oboljelih od CPD; Iznalaženje materijalnih, prostornih i drugih uslova za osnivanje subjekata za obavljanje proizvodnih, uslužnih i drugih djelatnosti; Pokretne inici-jative za ostvarivanje uslova za rano otkrivanje CPD i njeno liječenje. Druge aktivnosti u skladu sa zakonom, Statutom i mogućnostima Udruženja.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Radna okupacija 500,00 500,00 Općina Režijski troškovi 3.600,00 3.600,00 Ministarstvo obrazovanja BPK Izrada suvenira 1.400,00 1.400,00 Federalno ministarstvo socijalne politike Radna okupacija 8.000,00 8.000,00 Fond za zapošljavanje i rehabilItaciju 1.854,00 1.854,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Telekom Obilježavanje godišnjice 1.131 1.131,00 Bekto preciza Goražde Obilježavanje godišnjice 1.000 1.000,00

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 6.982 KM Prihodi od članarine 251 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 15.354,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 2.131,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 24.718,00 KM

Budžet organizacije

Page 174: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

174

Adresa, ulica i broj Dobojska 4

Poštanski broj 71000 Mjesto Sarajevo Telefon 033 710 580

Fax 033 710 581 E mail [email protected]

Web site www.ogbh.com.ba Datum osnivanja 28.07.1994.

Registarski broj RU-41/02 Nivo registracije Ministarstvo pravde BiH

Broj članova 661 Broj zaposlenih 6

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus,

Ciljevi organizacije

Zalaganje za razvijanje moralnih vrijednosti i pozitivnog odnosa korisničkih grupa i članova prema općeprihvaćenim društvenim vrijednostima; Pomoć u stvaranju preduvjeta da se korisničkim grupama omogući evropski nivo obrazovanja i stjecanja znanja; Rad na razvijanju svijesti o potrebi učešća korisničkih grupa u razvoju civilnog društva u lokalnoj zajednici i uključivanja u društveni život; Zalaganje za poštivanje Konven-cije o pravima djeteta i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Podrška korisničkim grupama čija su međusobno priznata ljudska prava i slobode ugrožene; Rad na zadovoljavanju zajedničkih i pojedinačnih potreba korisničkih grupa u skladu sa društvenim interesom i zakonom; Materi-jalno pomaganje kroz stipendiranje, ljetovanje, zimovanje i druge oblike pomoći korisničkim grupama; Zalaganje za utjecaj na javnost kroz predavanja, seminare, radionice, medije, izdavačku djelatnost i drugo, u skladu sa zakonom, radi podrške korisničkim grupama; Povezivanje sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u nastojanju da se obrazovanje i odgoj stave u funkciju humanijeg svijeta i ljudskih sloboda; Sarad-nja sa nevladinim organizacijama, privrednim subjektima, državnim organima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama, donatorima i sponzorima u cilju realizacije svrhe i programskih ciljeva Udruženja.

Objavljene publikacije u 2011

1.Priče iz predgrađa, Atif Kujundžić, 2. Oj državo odnio te đavo, Dževad Kapetanović, 3. Cijena jedne zablude, Husein Paravlić, 4. Gdje je greška, Arnela Kordić, 5. Zidni kalendar za 2011.g.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CCFD Psihosocijalne radionice 42.030,00 42.030,00 CCFD Stipendiranje Roma 14.000,00 14.000,00 FOD BiH Stipendiranje Roma 122.000,00 122.000,00 WOLF THEISS Stipendiranje 250.000,00 250.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Azel france Ljetovanje 2011. 5.000 ,00 5.000,00

Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 340.000 KM Prihodi od članarine 32.156 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 396.508 KM Iznos donacija od stranih donatora 428.030,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 5.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 1.201.694,00 KM

Budžet organizacije

Page 175: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

175

Naziv organizacije Udruženje Omladinski centar Kosmos Adresa, ulica i broj Trg Alije Izetbegovića bb

Poštanski broj 79280 Mjesto Ključ Telefon 037 661 357

Fax 037 661 357 E mail [email protected]

Datum osnivanja 26.08.2004. Registarski broj Knjig III, Reg.broj 169

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 20

Ciljevi organizacije

Povezivanje i organizovanje druženja mladih; Afirmisanje mla-dih kroz sport i sportske aktivnosti; Edukacija kroz instruktivnu nastavu, seminare i razne kurseve; Organizovanje kulturno-zabavnih aktivnosti; Pružanje psiho potpore mladima; Us-postavljanje omladinskog djelovanja u mjesnim zajednicama na našem području; Prevencija od zaraznih bolesti, borba protiv narkomanije i ostalih vrsta ovisnosti; Rad na zaštiti čovjekove okoline; Rad na zaštiti i očuvanju kulturno-historijskih obilježja.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Europska komisija Re-collected-preserving our nature 29.472,00 29.472,00 Europska komisija Motivated-Activated-Fit for the future 29.027,65 29.027,65 Europska komisija Bargain for the Earth 28.426,82 28.426,82 UNDP Sarajevo Strategija za mlade Općine Ključ 15.411,21 15.411,21 Don Bosco Holandija Pripremni troškovi za projekat 1.564,41 1.564,41 Movit na Mladina Slov-enija Akreditacijski poslovi 488,95 488,95

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Kantonalno Ministarstvo nauke i obra-zovanja USK

Mjesto za omladinski turizam 3.000,00 3.000,00

Federalno ministarstvo nauke i obra-zovanja

Edukacija o štetnosti narkotika 4.000,00 4.000,00

Kantonalno Ministarstvo nauke i obra-zovanja USK Nabavka ozvučenja za MSŠ 2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Institut za razvoj mladih Kult Edukacija mladih lidera – prijevoz 186,00 186,00

UG Centar za promociju civilnog društva Izgradnja igrališta u MZ Sanica 3.000,00 3.000,00

Iznos donacija od stranih donatora 104.391,04 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 9.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 3.186,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 116.577,04 KM

Udruženje Omladinski centar Kosmos Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 176: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

176

Adresa, ulica i broj Donje Vodičevo bb Poštanski broj 79223

Mjesto Novi Grad Telefon 065 807 714

Fax 052 779 112 E mail [email protected]; [email protected]

Web site www.ocki.info Datum osnivanja 20.05.2004.

Registarski broj 4401490820000 Nivo registracije RS

Broj članova 50

Članstvo u mrežama 1. OSRS – Omladinski savjet Republike Srpske, 2. FERS – Ferijalni savez Republike Srpske, 3. Omladinska mreža Bosne i Hecegovine

Ciljevi organizacije

Jačanje informisanosti mladih; Sprječavanje nastajanja i proširivanja alkoholizma i narkomanije kod mladih i djece; Hu-manitarni rad kroz pružanje svih vrsta pomoći za djecu i mlade sa socijalnim i zdravstvenim problemima; Jačanje kulturne svijesti kod mladih kroz realizaciju aktivnosti i događaja iz oblasti kulture; Zaštita i očuvanje životne sredine i izgradnja ekološke svijesti kod mladih; Doprinos razvoju sporta i rekreativih aktivnosti u lokalnoj zajednici; Rješavanje problema mladih i unaprjeđivanje njihovog položaja kroz razvoj i realizaciju omla-dinske politike; Organizovanje i razvijanje svih vidova edukativ-nog rada za djecu i mlade; Pomoć mladima u osposobljavanju za rad i zapošljavanju; Pomoć studentima i učenicima u pohađanju nastave i ispunjavanju nastavnih obaveza; Pomoć mladima sa posebnim potrebama; Razvijati znanja o izbornim pravilima, izbornim sistemima i praćenju izbora, kao i o ukupnom značenju izbora kao društvenog događaja; Rad sa građanima na širenju modela ponašanja koje podupire toleranciju i demokratizaciju društva, te zagovarati toleranciju, demokratizaciju i sprovođenje ljudskih prava; Povećati mobilnost mladih, sa naglaskom na marginalizovane grupe mladih iz udaljenih ruralnih sredina; Stvaranje pozitivnih navika mladih u korišćenju slobodnog vre-mena; Podsticanje i promovisanje turizma i turističke ponude kod mladih; Promovisanje zdravog života i navika kod mladih; Uključivanje mladih u društvene tokove kao aktivnih članova; Povezivanje sa drugim omladinskim i nevladinim organizacijama i privrednim subjektima iz regiona.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Novi Grad Podizanje svijesti mladih o značaju očuvanja rijeka 2.185,00 2.185,00

Opština Novi Grad Čuvajmo izvore pitke vode 2.555,00 2.555,00 Opština Novi Grad INFED 052 2.496,25 2.496,25 Vlada RS – Ministarstvo porodice, omladine i sporta Edukativna ekspedicija 3.530,00 3.530,00

JU „Dom Zdravlja“ Novi Grad Edukativna ekspedicija 600,00 600,00 Vlada RS – Ministarstvo porodice, omladine i sporta Edukativna ekspedicija 3.530,00 3.530,00

JU „Dom Zdravlja“ Novi Grad Edukativna ekspedicija 600,00 600,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Šumsko gazdinstvo „Prijedor“ Čuvajmo izvore pitke vode 1.000 650,00

Udruženje “Omladinski centar za kreativnost i inicijativu”, OCKI

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 250,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 15.496,25 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 650,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 16.396,25 KM

Budžet organizacije

Page 177: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

177

Adresa, ulica i broj Banjalučka 42/1 Poštanski broj 79260

Mjesto Sanski Most Telefon 061 369 913

Fax 037 685 175 E mail [email protected]

Datum osnivanja 26.05.2000. Registarski broj K-I 31/00

Nivo registracije Općina Sanski Most Broj članova 41

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH,2. Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize USK-a

Ciljevi organizacije

Okupljanje i udruživanje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i drugih zainteresiranih građana radi organiziranog djelovanja na poboljšanju kvaliteta života paraplegičara i obolje-lih od dječije paralize; Podsticanje i koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju socijalih prava i stvaranju uslova za uspješnije za-dovoljavanje općih, zajedničkih, posebnih i specifičnih potreba i usklađivanje zajedničkih i ličnih interesa paraplegičara i oboljelih od dječije paralize; Stvaranje uslova za obezbjeđivanje dobro-voljnog i slobodnog organiziranja i udruživanja, demokratskog uređivanja unutrašnjih odnosa u ostvarivanju prava, dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom uzimajući u obzir uslove i mogućnost djelovanja specifičnih potreba paraplegičara i obolje-lih od dječije paralize; Organiziranje raznih aktivnosti među paraplegičarima i oboljelim od dječije paralize prilagođenim i primjerenim njihovim sposobnostima i mogućnostima, radi raz-vijanja njihovih ličnih sklonosti; Podsticanje, razvijanje, usmjera-vanje, pomaganje i ostvarivanje naučnih tehničkih i sportskih ak-tivnosti usmjerenih na prevenciju invalidnosti i potpuniju zaštitu osoba sa invaliditetom-članova udruženje; Razvijanje humanih odnosa solidarnosti i uzajamnosti; Praćenje naučno-tehnoloških dostignuća i stvaranje uslova za obezbjeđivanje ortopedskih i drugih tehničkih pomagala, specijalne opreme, uređaja i drugog za potrebe paraplegičara i oboljelih od dječije paralize; Pomoć u stvaranju materijalnih osnova i drugih uslova za rad udruženja i aktivnosti članova; Ostvarivanje aktivnosti u zemlji i inozemstvu u skladu sa potrebama i interesima paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

1. Kurbansko meso, 2. Ortopedska pomagala, 3. Kancelarijski prostor, 4. Troškovi potrošene električne energije

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Savez PODP Slovenije Sportske igre Slovenije 1.000,00 1.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Sanski Most Finansijska podrška radu udruženja 3.600,00 3.600,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Regionalni odbor Mer-hamet Donacija kurbanskog mesa 5.000,00 5.000,00

SPODP FBiH Odlazak u Sloveniju na sportske igre 550,00 550,00

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 450,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 200 KM

Iznos donacija od stranih donatora 1.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.600,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 5.550,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 10.800,00 KM

Budžet organizacije

Page 178: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

178

Adresa, ulica i broj Vojvode Mišića 32 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 053 221 284, 066 877 173

Fax 053 221 284 E mail [email protected], [email protected]

Web site www.paraplegicari-doboj.com Datum osnivanja 15.12.1997.

Registarski broj R-0-II-64/97, doregistracija - 085-0-F1-09-000-081 Nivo registracije Udruženje građana

Broj članova 300 članova sa invaliditetom na području 7 opština na regiji Doboj + 300 volontera/volonterki u Lokalnom volonterskom servisu koji radi pri udruženju.

Broj zaposlenih 5

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum plus, 2. Unija Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BiH, 3. Referentna grupa regije Doboj, 4. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj (Doboj, Doboj Jug, Teslić, Derventa i Doboj Istok), 5. DemNet II

Ciljevi organizacije

Osnovni ciljevi udruženja su humanitarnog karaktera, koji se ogledaju u ostvarivanju i unaprjeđivanju socijalnog, ekonom-skog i kulturnog položaja članova udruženja; Podsticaju naučnih, tehničkih i sportskih aktivnosti; Usmjeravanju na prevenciji invalidnosti i potpunu zaštitu lica sa invaliditetom - članova udruženja, naročito njihovo obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje; Organizovano i zajedničko djelovanje prema organima Zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj i BiH, na promociji i prihvatanju socijalnog (društvenog) modela inval-idnosti; Obavljanje privredne djelatnosti u skladu sa Ustavom, Statutom i važećim Zakonskim propisima. Promovisanje i razvoj volonterizma i volonterskog rada.

Objavljene publikacije u 2011 1. Mi za socijalnu zaštitu u opštini Doboj, 2. UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, 3. Nacrt lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Doboj Uključivanje socijalno isključenih grupa u proces revizije Strateškog plana ekonomskog razvoja opštine Doboj 5.000,00 5.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Mozaik Fondacija za razvoj zajednica UN Konvencija i lokalne politike 2.450,00 2.450,00

SHIA (Švedska organizacija za pomoć osobama sa invaliditetom u BiH) Sarajevo

Razvoj koalicije OOSI regije Doboj 1.200,00 1.200,00

Savez paraplegičara Republike Srpske Podrška za programske aktivnosti 750,00 750,00

Humanitarni broj - građani Pomoć socijalno ugroženim članovima 2.529,37 2.529,37

Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj

Naziv organizacije

Page 179: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

179

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Raiffeisen Banka Sarajevo Za naše bolje sutra 2.000 2.000,00 Hypo Alpe Adria Banka Školski pribor za 20 djece 1.000 1.000,00 Banja Vrućica-Teslić Pomoć članu udruženja 300,00 300,00 ‘ElektroDoboj’‘ Novogodišnji paketići za djecu 850,00 850,00 ‘ElektroDoboj’‘ Doboj Novčana donacija po zahtjevu 2.000 2.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 27,80 KM Prihodi od članarine 107,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 2.529,37 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 6.929,37 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 6.150,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 20.743,54 KM

Budžet organizacije

Page 180: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

180

Adresa, ulica i broj Gavrila Principa br.5 Poštanski broj 78230

Mjesto Kneževo Telefon 051 591 277

Fax 051 591 277 E mail [email protected]

Datum osnivanja 29.11.2007. Registarski broj 4402749520006

Nivo registracije Udruženje građana Broj članova 56

Članstvo u mrežama 1. Savez udruženja pčelara RS Ciljevi organizacije Unaprjeđenje i razvoj pčelarstva na području Opštine

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM World Vision Oprema za pčelare 2.000,00 2.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Kneževo Sajam meda i pčelarstva 3.150,00 3.150,00 Opština Kneževo Posjeta izložbi „Tašmajdan“ 950,00 950,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Udruženje pčelara Posjeta izložbi „Tašmajdan“ 950,00 950,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Svi privredni subjekti sa područja Opštine

Sajam meda i pčelarstva 1.200 1.200,00

Udruženje pčelara Kneževo Naziv organizacije

Page 181: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

181

Adresa, ulica i broj 9. maj Poštanski broj 73300

Mjesto Foča Telefon 065 164 609

Datum osnivanja 30.05.2011. Registarski broj 095-0-F-I-011-000-015

Broj članova 60 Članstvo u mrežama 1.Mreža „Progres“

Ciljevi organizacije

Okupljanje pojedinaca i organizacija koje se bave poljoprivred-nom proizvodnjom u cilju stvaranja boljih uslova za proizvod-nju kod svih članova. Ostvarivanje prava na novčani poticaj sa republičkog i opštinskog nivoa.

Nenovčane donacije u toku 2011 godine Kompjuter-1 kom. , Telefon-1 kom.

Udruženje poljoprivrednika opština Foča

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 500,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011 500,00 KM

Budžet organizacije

Page 182: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

182

Adresa, ulica i broj Kralja Petra 1 bb Poštanski broj 74400

Mjesto Derventa Telefon 065 255 655

E mail [email protected] Datum osnivanja 31.03.2009.

Registarski broj 11051065 Broj članova 1000

Članstvo u mrežama

1. CCI, 2. Mreža Sporazum plus, 3. CRP Tuzla, 4. MDP Doboj .

Ciljevi organizacije

Poboljšane kvalitete života od poljoprivredne djelatnosti; Edukacija poljoprivrednih proizvođača iz oblasti poljoprivrede; Upoznavanje nadležnih institucija sa problemima u praksi, borba protiv mita i korupcije.

Udruženje poljoprivrednika u Republici Srpskoj

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 183: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

183

Adresa, ulica i broj Dobrinjske bolnice 16 Poštanski broj 71000 Mjesto Sarajevo Telefon 033 463 843, 062 664 302 Fax 033 463 843 E mail [email protected] Web site www.dajtenamsansu.org Datum osnivanja 24.03.2011. Registarski broj UP08-07-1-337/11 Nivo registracije Ministarstvo pravde BiH Broj članova cca 250 Broj zaposlenih 6 osoba na ugovor o djelu Članstvo u mrežama Naša organizacija svakodnevno djeluje i sarađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama.

Ciljevi organizacije

Saradnja s odgovarajućim državnim, entitetskim, kantonalnim/regionalnim, gradskim, opštinskim tijelima i drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju i ostvarivanju ciljeva Udruženja, te radi rješavanja i prevladavanja problematike djece i osoba s poteškoćama i njihovih porodica; Poboljšanje medicinskog, socijal-nog i zdravstvenog statusa djece i osoba s poteškoćama; Zalaganje za sistemsko i institucionalno rješenje/poboljšanje zdravstvenog, odgojno-obrazovnog, rehabilitacionog, društvenog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog statusa porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju; Prikupljanje i širenje informacija o životnim prilikama te iniciranje sveobuhvatnog istraživanja o svim aspektima neprilagođene okoline koja direktno utječe na kvalitetu života djece i osoba s poteškoćama i njihovih porodica, te izvještavanje BiH i svjetske javnosti o ciljevima Udruženja i statusu porodica djece i osoba s poteškoćama; Organizovanje stručno-forumske djelatnosti radi iznošenja istine o djeci i osobama s poteškoćama i njihovim porodicama i pronalaženja rješenja; Zalaganje za organizovanje stručnih timova radi praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće djece i osoba s poteškoćama, a zbog preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća; Organizovanje kulturnih, sportskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj integraciji djece i osoba s poteškoćama i unapređenja kvalitete života članova Udruženja; Podsticanje integracije i socijalizacije djece i osoba s poteškoćama u razvoju u vrtiće, škole i društvo, te rad na ostvarivanju preduslova za takvu inte-graciju i socijalizaciju; Zalaganje za unaprjeđenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalno-psihološke rehabilitacije djece i osoba s poteškoćama; Zapošljavanje osoba s poteškoćama i članova njihovih porodica ili (u određenim situacijama) rješavanje problema egzistencije tih porodica na dostojanstvenom nivou; Zalaganje za rješenje i iniciranje izgradnje dnevnih društvenih centara kroz ministarstva i druge državne institucije; Poticanje razvoja posebnih ustanova ili posebnih programa u postojećim ustanovama za školovanje i rehabilitaciju djece i osoba s poteškoćama; Zalaganje za poticanje edukacije i stručnog i profesionalnog usavršavanja osoba (i roditelja) koje rade s djecom i osobama s poteškoćama u razvoju; Okupljanje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju bez obzira na dijagnozu te istoriju bolesti; Iniciranje i organizovanje humanitarne pomoći za članove Udruženja kojima je pomoć potrebna (provođenje humanitarne djelatnosti); Praćenje i reagovanje na izmjene i dopune zakonskih propisa, te predlaganje izmjena i dopuna; Aktivno sudjelovanje u predlaganju i pripremi novih zakona, akata i propisa u korist djece i osoba s poteškoćama u razvoju i njihovih porodica; Lobiranje kod državnih organa, državnih institucija, političkih partija, nevladinih organizacija, drugih društvenih subjekata i predstavnika međunarodne zajednice, za unaprjeđnje i dogradnju pravne regulative kojom se garantuje kvalitetniji socijalno-ekonomski položaj djece i osoba s poteškoćama i njihovih porodica; Zalaganje za ravnopravno sudjelovanje u političkom, javnom i kulturnom životu, u procesu odgoja i obrazovanja, zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji, socijalnoj i pravnoj zaštiti; Aktivnosti na sprovođenju međunarodnih Konvencija; Psiho-socijalna podrška djeci i osobama s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama;

Objavljene publikacije u 2011 1. Vodič za porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Nismo sami”

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

1.Kompjuter-1 kom., 2. printer-2 kom., 3. telefon-1kom., 4. kancelarijski materijal (u vrijednosti 1500,00 KM), 5. plastifikator, 6. donacija pića Coca-Cola,7. donacija senviča „Slatko i slano“. Od Općine Novi Grad na korištenje smo dobili prostorije za aktivnosti našeg udruženja (opremljene kancelarijskim namještajem).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Svjetska Banka VESELI RASPUST (2012.god.) 3.747,00 3.474,00

USAID Manifestacija za međunarodni dan osoba s invaliditetom 500,00 500,00

Udruženje porodica djece i osobas poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu”

Naziv organizacije

Page 184: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

184

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Novi Grad Vodiči NISMO SAMI (2012.god.) 5.000,00 5.500,00

Vlada FBiH Aktivnosti ŽIVOT JE LIJEP (2012.god.) 3.000,00 3.000,00

Ministarstvo obrazovanja FBiH ZAJEDNO (projekat u toku) 3.950,00 950,00 Zavod za zapošljavanje KS Socijalna kategorija (2012.god.) 7.200,00 5.400,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Narodna kuhinja Aktivnosti udruženja 3.500,00 3.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Bosnalijek dd Vodiči NISMO SAMI (2012.god.) 2.700 2.700,00 BH Telecom dd Ruka prijateljstva (2012.god.) 1.600 1.600,00 Moja Banka dd Aktivnosti (2012.god.) 250,00 250,00 Aida comerce Aktivnosti (2012.god.) 300,00 300,00 BH Telecom dd Aktivnosti (2012.god.) 2.500,00 1.000,00

Individualne donacije od fizičkih lica 975,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 3.974,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 14.850,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 3.000,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 5.850,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 28.649,00 KM

Budžet organizacije

Page 185: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

185

Adresa, ulica i broj Ul. Klosterska br. 3 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 257 261

Fax 035 257 261 E mail [email protected]; [email protected]

Web site http://www.uptz.ba/ Datum osnivanja 18.8.1998.

Registarski broj 491-I/98 Nivo registracije Kantonalni

Broj članova 200-250

Članstvo u mrežama 1. Mreža pravde, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Account

Ciljevi organizacije

Glavni cilj Udruženja potrošača „Klub potrošača“ je zaštita prava i interesa potrošača. Izvedeni ciljevi su: zaštita prava i interesa potrošača kod pristupa i izbora roba i usluga kojima zadovoljava-ju svoje potrebe i potrebe svoje porodice; Edukacija i inform-isanje potrošača o njihovim pravima i mogućnostima zaštite prava potrošača; Omogućavanje potrošačima da budu saslušani i zastupani u procesima zaštite njihovih potrošačkih prava; Pružanje savjetodavne pomoći potrošačima vezane za kom-penzaciju i naknadu štete koja im je nanesena narušavanjem njihovih potrošačkih prava; Promovisanje prava potrošača na život i rad u zdravoj i održivoj okolini; Promovisanje i pomaganje potrošačima na ostvarivanju njihovih prava na sigurnost i zaštitu života i zdravlja.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Ventilator-1 kom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EC Get to know EU 80.486,32 2.777,28

EC Jačanje energetske efikasnosti, ( bili smo partner Udruženju potrošača iz Italije) 93.879,84 18.364,07

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo trgovine F BiH

Institucionalna podrška 4.324,30 4.324,30

Udruženje potrošača „Klub potrošača“ TK

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 40.292,98 KM Iznos donacija od stranih donatora 21.141,35 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.324,30 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 65.758,63 KM

Budžet organizacije

Page 186: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

186

Adresa, ulica i broj Kemala Kapetanovića 17 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 664 844

Fax 033 664-844 E mail [email protected]

Datum osnivanja 2004. Registarski broj 4200957330006

Nivo registracije Federacija BiH Broj članova Svi građani BiH

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije Besplatna pravna pomoć za građane iz oblasti njihovih potrošačkih prava

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo trgovine

Sadaka/milostinja za izmirenje režijskih troškova udruženja 3.000,00 3.000,00

Udruženje potrošača Putokaz Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011 3.000,00 KM

Page 187: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

187

Adresa, ulica i broj Klosterska 13 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 248 910, 257-366

Fax 035 248 911, 257 366 E mail [email protected]

Web site www.amica-educa.com.ba Datum osnivanja 30.01.1997. prva registracija, 09.02.2005. preregistracija

Registarski broj 04-05-2-172/03 Nivo registracije Federacija Broj zaposlenih 5

Članstvo u mrežama

1. Europska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA), 2. Ženska grupa BiH, 3. Koalicija za pravično obrazovanje, 4. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Osnovni cilj: Poboljšan kvalitet života članova zajednice unaprjeđenjem njihovog socijalnog i profesionalnog funk-cioniranja. Strateški cilj: Osigurana dostupnost kvalitetnih psihosocijalnih i edukativnih usluga djeci, mladima i odraslima. Strateški pravac 1: Doprinijeti uvođenju inovativnih pristupa, znanja i vještina u psihosocijalnom i pedagoškom radu putem edukacije profesionalaca i promocijom cjeloživotnog učenja; Strateški pravac 2: Unaprijeđenje mentalnog zdravlja i soci-jalno funkcioniranje pojedinaca i porodica putem savjetovanja, psihoterapije i edukacije; Strateški pravac 3: Ojačati ljudske i druge resurse organizacije u partnerstvu sa nevladinim i vladinim sektorom radi održivosti i podrške procesu profesion-alizacije.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Cristliche Friedensdi-enst

Multiplikatori modernih pristupa u psihosocijal-nom i pedagoškom radu 65.285,00 65.285,00

Amica Schweiz Edukativna i psihosocijalna podrška ženama i djeci 29.902,00 29.902,00 Amica Schweiz Tandem Univerzitet Tuzla-Amica Educa 13.300,00 13.300,00 Amica Schweiz SOS telefon 32.583,00 32.583,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Porodično savjetovalište 32.176,00 32.176,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 4.133 KM Drugi izvori prihoda 18.339 KM

Iznos donacija od stranih donatora 141.070,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 32.176,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 195.718,00 KM

Udruženje Prijateljice obrazovanja Amica Educa

Naziv organizacije

Budžet organizacije

Page 188: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

188

Adresa, ulica i broj Hazima Šabanovića 29 Poštanski broj 79000

Mjesto Bihać Telefon 037 310 815

Fax 037 310 815 E mail [email protected]

Datum osnivanja 31.01.2001. Registarski broj K-I 8/01

Broj članova 300 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. Savez Sumero, 2. Lebenshilfe Njemačka

Ciljevi organizacije

Ciljevi i djelatnost provode se kroz programske aktivnosti u skladu sa Konvencijom UN-a o ljudskim pravima i pravima djeteta : Zaštita prava na zadovoljavajući standard života zdrava prehrana ,odjeća i obuća, mjesto gdje žive; Zaštita prava na do-bro zdravlje, organizirana profesionalna briga o zdravlju djece, liječenje (ambulantno, bolničko, kućno), snabdijevanje potreb-nim kvalitetnim lijekovima i pomagalima, medicinska rehabil-itacija, podizanje nivoa zdravstvene prosvjećenosti roditelja/ staratelja (kroz stručna predavanja, radionice, savjetovalište, kućne posjete), edukacija stručnih osoba, stjecanje dodatnog znanja radi savjetodavnih usluga i usvajanja vještina komu-niciranja; Zaštita prava djece i mladih sa posebnim potrebama na specijalnu brigu, pristup, odgoj i obrazovanje koje će im pomoći da odrastaju na isti način kao i ostala djeca u zajednici; Povezivanje važnih faktore društvene zajednice na prostorima općine Bihać i USK-a, koji mogu dati doprinos u razvoju or-ganizovane brige o zdravlju djece, pomoći i pristupu bolesnom i djetetu sa smetnjama u razvoju (Roditelj/staratelj , resorne službe i odgovorne pojedince općine Bihać i drugih općina na Kantonu, Vlada USK-a i njene institucije, Centri za socijalni rad općine, stanove koje daju profesionalne usluge i pomoć, domaće i strane NVO koje se bave problemom bolesne i djece sa smetnjama u razvoju .)Sve one koji podržavaju program rada Udruženja i mogu dati doprinos u njegovoj implementaciji.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Austrijski Karitas Izolacija je nepravedna presuda 22.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne poli-tike USK-a

Osnovni troškovi rada Udruženja 13.500,00 13.500,00

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 5.000,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 500,00 KM

Drugi izvori prihoda 15.000 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 13.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 34.000,00 KM

Budžet organizacije

Udruženje „Radosti druženja“ USK-a

Page 189: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

189

Adresa, ulica i broj Branislava Đurđeva 22 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 061 174 230

E mail [email protected] Web site www.rsbsd.com

Datum osnivanja 22.11.2004. Registarski broj 03-05-05-9198/04

Nivo registracije Udruženje Članstvo u mrežama 1. CPCD

Ciljevi organizacije Razvoj rukometa, rad sa djecom od 16 do 18 godina

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Centar Rukomet u službi odgoja djece adolescentnog doba 118.200,00 3.000,00

Udruženje RK-RS BSD Grada Sarajeva Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 7.000 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 10.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 190: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

190

Adresa, ulica i broj Ciglane I bb Poštanski broj 70230

Mjesto Bugojno Telefon 030 254 084

Fax 030 254 084 E mail [email protected]

Web site www.leptir.com Datum osnivanja 14/03/2005/

Registarski broj 4236333020007 Nivo registracije Lokalni i kantonalni nivo

Broj članova 129 Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama 1.Savez Sumero Sarajevo, 2.Mreža Sporazum plus, 3.Koalicija OOSI SBK/KSB

Ciljevi organizacije

Afirmisati sposobnosti korisnika, djece i mladih sa posebnim potrebama i osigurati ravnopravan položaj u društvu, život dos-tojan čovjeka i moguću osobnu sreću. Naš logo je „Ne pored drugih već zajedno“.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Stop nasilju u školama-Inkluzivnim pristupom djeci s poteškoćama u razvoju; Centar „Leptir“ Bugojno

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

1.Frižider -1kom., 2.DVD player-1kom,3. TV prijemnik-1 kom,4. novogodišnji pokloni-129 kom,5. bežična tastatura-1kom,6. zračna fotelja-1 kom, 7. Monitor-2 kom,8. električni šporet-2 kom, 9. kućno kino-1 kom,10. malo kuhalo-1 kom, 11.muzički instrumenti -15 komada, 12. disko kugla za muziko kabinet-1 kom, 13.posuđe za kuhinju .

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno ministarstvo obra-zovanja i nauke

Inkluzivnim pristupom djeci s poteškoćama u razvoju 5.000,00 5.000,00

Općina Bugojno Dnevni centar “Leptir” Bugojno 11.500,00 11.500,00 Ministarstvo kulture i sporta SBK Dnevni centar “Leptir” Bugojno 2.000,00 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija Mozaik Sarajevo Ne pored drugih već zajedno 13.100,00 13.100,00 Savez Sumero Sarajevo Samostalan život u zajednici 3.000,00 3.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

PBS Sarajevo Ne pored drugih već zajedno 300,00 300,00 Ordinacija Dr.Čatić Bugojno

Ne pored drugih već zajedno 100,00 100,00

Centar za socijalni rad Bugojno Ne pored drugih već zajedno 300,00 300,00

Fakultet informatike Travnik Dnevni centar Leptir Bugo-jno 255,00 255,00

Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Leptir”

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 908,00 KM Prihodi od članarine 408,00 KM Drugi izvori prihoda 14.331 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 18.500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 16.100,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 955,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 51.202,00 KM

Budžet organizacije

Page 191: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

191

Adresa, ulica i broj Srpske vojske bb Poštanski broj 89230

Mjesto Bileća Telefon 059 370 395

Fax 059 370 395 E mail [email protected]

Datum osnivanja 13.05.2004. Registarski broj R-II-8/04.

Nivo registracije Opštinski Broj članova 51

Broj zaposlenih 5 Članstvo u mrežama 1. “MNRL“- Mreža mentalno nedovoljno razvijenih lica RS

Ciljevi organizacije

Psihosocijalna podrška djeci i omladini sa posebnim potrebama; Uzajamna podrška roditelja i stručnjaka; Radno-okupaciona terapija djece i omladine sa posebnim potrebama; Razvoj part-nerstva u zajednici; Integracija djece i omladine sa poteškoćama u razvoju u zajednici; Poštovanje dječijih prava na osnovu Konvencije o pravima djeteta UN-a (član 23 ); Materijalna podrška porodicama djece i omladine sa posebnim potrebama (liječenje,nabavka pomagala, rehabilitacija i dr.)

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Kompjuter od „Udruženja Bilećana iz Beograda“ -1 kom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

„CNF-CEE „Fondacija iz Holandije

Održiv rad Dnevnog centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju 13.808,00 13.808,00

„UNICEF“ Uvođenje referalnog dijela socijalne zaštite i inkluzije na opštinskom nivou 20.000,00 20.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Poboljšanje uslova stanovanja 8.000,00 8.000,00

Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Vedar osmijeh

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 1.500 KM Drugi izvori prihoda 27.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 33.808,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 8.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 70.308,00 KM

Budžet organizacije

Page 192: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

192

Adresa, ulica i broj Majora Milana Tepića 13 Poštanski broj 79000

Mjesto Prijedor Telefon 052 216 129, 065 419 456

Fax 052 216 129 E mail [email protected]

Datum osnivanja 18.09.2007. Registarski broj F-1-181/07

Nivo registracije JIB 440276590004 Broj članova 396 porodica

Članstvo u mrežama 1.CPCD, 2.Republika Srbija- Ministarstvo dijaspore Srbije

Ciljevi organizacije Stop bijeloj kugi, pomoć višečlanim porodicama, rad na građenju zajednice.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM LOD-2 Uredi svoj grad i zaradi 20.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Prijedor Mala škola matematike 1.500,00 1.500,00 Ministarstvo za poljoprivredu, privredu i vodoprivredu Nabavka krupne stoke i samozapošljavanje 7.950,00 7.950,00

Ministarstvo za mlade i porodicu Škola plivanja 1.000,00 1.000,00 Opština Prijedor Zakupnina za kancelariju 4.000,00 4.000,00

Udruženje Roda Izgradnja stambenih porodičnih kuća, hrana, higijenske potrepštine i paketići 7.000,00 7.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Hljeb života Hrana i garderoba Lokalna demokratija Garderoba

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Privrednih subjekata bilo je u velikom odazivu sa sredstvima koliko su mogli izdvojiti u novcu, materijalu, u skoro svim projektima

Udruženje roditelja sa četvoro i više djece “Roda”

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.000 KM Prihodi od članarine 3.560 KM Drugi izvori prihoda 4.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 21.450,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 31.010,00 KM

Budžet organizacije

Page 193: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

193

Adresa, ulica i broj dr. Irfana Ljubijankića 56 Poštanski broj 77000

Mjesto Bihać Telefon 037 290 022; 061 965 094

E mail [email protected] Datum osnivanja 28.08.2008. Rješenje Ministarstva pravde USK 16.10.2008.

Registarski broj 07-05-11780-UP-1/08 Broj članova 182

Broj zaposlenih 8

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum Plus, 2. Mreža Account, 3. Mreža Globalnog sporazuma, 4. Mreža Uspon, 5. Mreža Tacso

Ciljevi organizacije

Omogućiti članovima što bolje uvjete za međusobno komu-niciranje, suradnju i pomoć, razmjenu iskustava, porodičnu rehabilitaciju i pomoć u liječenju ovisne djece; Pružiti potporu i pomoć članovima Udruženja u njihovim naporima da uključe svoju ovisnu djecu u različite procese organiziranog liječenja od ovisnosti; Pomagati roditelje u nastojanju da djecu koja se vraćaju kući poslije liječenja i boravka u terapijskim zajednicama, što uspješnije uključe u porodicu i uspješno podrže njihovu egzistenciju bez droge; Društveno afirmisati shvaćanja da je ovisnicima potrebna svestrana društvena pomoć, medicinska, psihološka, socijalna itd.; Upozoravati javnost na probleme s područja aktivnosti udruženja i porodica i nuditi vlastita iskustva, sarađivati sa stručnjacima i djelovati edukativno, informativno i publicistički u skladu sa Zakonom; Stvaranje veza sa ostalim sličnim udruženjima i grupama sa područja BiH i svijeta u skladu sa Zakonom..

Objavljene publikacije u 2011. 1. Reci drogi ne, 2. Dva propagandna materijala, 3. Obrazovanje za prevenciju zlouporabe droga

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CNF IN - fondacija Obrazovanje za prevenciju zloupotrebe droga 21.450,00 21.514,13

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Federalno Ministarstvo zdravlja BiH Edukacijom do prevencije od zloupotrebe droga 18.390,00 18.390,00

Federalno ministarstvo finansi-ja-Lutrija BIH

Edukacija omladine i roditelja o štetnosti zloupotrebe narkotičkih sredstava i mobilizacija zajednice

4.000,00 4.000,00

Udruženje roditelja u borbi protivzloupotrebe droga “Ruka ruci”

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 21.514,13 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 22.390,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 43.904,13 KM

Budžet organizacije

Page 194: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

194

Adresa, ulica i broj Jurišnog bataljona bb Poštanski broj 77245

Mjesto Bužim Telefon 061 435939

Fax 037 419 082 E mail [email protected]

Web site www.buzimljani.ba Datum osnivanja 14.01.2010.

Registarski broj 88 Nivo registracije USK

Broj članova 78 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Zaštita i promocija nacionalnih spomenika kulture na području općine Bužim; Unaprijeđenje i poticanje kvaliteta života i očuvanja okoliša; Identifikacija izvora zagađenja; Organizovanje eko akcija; Poticanje seoskog turizma i planinarstva

Udruženje Stari grad Naziv organizacije

Prihodi od članarine 450,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 450,00 KM

Budžet organizacije

Page 195: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

195

Adresa, ulica i broj Vladike Platona bb Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 315 935

Fax 051 312 147 E mail [email protected]

Datum osnivanja 9.9.2005. Registarski broj 4402153440005

Nivo registracije Pravno lice Broj članova 209

Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije

Izgradnja pravne države i vladavina prava; Poštovanje zakonito-sti i pravde kroz sve vrste aktivnosti; Afirmacija prava kao struke i nauke; Očuvanje i jačanje nezavisnosti i samostalnosti sudstva; Unaprjeđenje propisa o organizaciji i radu sudstva; Razvijanje i unaprjeđenje pravne svijesti, sudijske etike i pravne kulture; Razvijanje i unaprjeđivanje stručnog obrazovanja i usavršavanja sudija; Obavještavanje stručne i druge javnosti o pitanjima od interesa za pravni sistem; Razvijanje i unaprjeđivanje pravne teorije i prakse; Razvijanje i jačanje profesionalnog i materijal-nog položaja sudova; Održavanje i unaprjeđivanje saradnje sa Udruženjem tužilaca RS, Udruženjem sudija i tužilaca Federacije BiH.

Udruženje sudija RS Naziv organizacije

Prihodi od članarine 23.077 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 23.077,00 KM

Budžet organizacije

Page 196: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

196

Naziv organizacije Udruženje Svjetlost Drine Adresa, ulica i broj Šukrije Kukavice 16

Poštanski broj 73000 Mjesto Goražde Telefon 038 220 738

E mail [email protected] Datum osnivanja 06.12.2006.

Registarski broj R-I9 / 2006 Nivo registracije Pravno lice

Broj članova 161 Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije

Okupljanje veterana rata 1992-1995. oboljelih od PTSP; Poboljšanje statusa traumatiziranih osoba oboljelih od PTSP; Regulisanje adekvatnog statusa članova kroz zakonske odredbe; Prekid psihološke izolacije boraca; Smanjenje barijera kod bivših boraca za prihvatanje psihološke i psiho-socijalne pomoći; Pro-mocija interesa i ciljeva Udruženja; Saradnja sa odgovarajućim organima i institucijama nadležnim za ovu oblast.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP Ured Sarajevo Psihološka i psihosocijalna pomoć august – feb-ruar 2010/2011. 1.558,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Vlada BPK-Ministarstvo za boračka pitanja Redovna tranša/pomoć u radu Udruženja 7.000,00 7.000,00

Općina Goražde Redovna tranša/pomoć u radu Udruženja 2.800,00 2.800,00 Zavod za zapošljavanje BPK-a Sufinansiranje pripravnika u Udruženju 5.000,00 5.000,00

Vlada BPK-Ministarstvo za boračka pitanja Održavanje redovne skupštine Udruženja 500,00 500,00

Vlada BPK-Ministarstvo za boračka pitanja

Dvodnevni izlet za članove Udruženja na SRC „Ruda Glava„ 1.500,00 1.500,00

Vlada BPK-Ministarstvo za boračka pitanja

Održavanje zajedničke večere za pripadnike 81. Divizije u povodu obilježavanja 18. septembra - Dana oslobođenja općine Goražde

5.200,00 5.200,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Udruženje žena „ SEKA “ Goražde Pomoć u radu udruženja 4.146,00 4.146,00

Udruženje Svjetlost Drine Naziv organizacije

Prihodi od članarine 250,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 2.900 KM

Iznos donacija od stranih donatora 1.558,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 22.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 4.146,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 30.854,00 KM

Budžet organizacije

Page 197: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

197

Naziv organizacije Udruženje Teodora Adresa, ulica i broj Zanatska bb

Poštanski broj 79101 Mjesto Prijedor Telefon 065 991 284

E mail [email protected] Datum osnivanja 2008.

Registarski broj F-1-141/08 Broj članova 15 članica i 10 volontera

Broj zaposlenih Zaposlene osobe po projektu odnosno po ugovoru o radu

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža globalnog sporazuma BiH, 3. Mreža PROGRES

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNDP Afirmacija mladih za ostanak na selu 19.320,00 9.897,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Prijedor Samopouzdanjem do samostalnosti žene 3.000,00 3.000,00 Opština Prijedor Jačanje uloge žene u lokanoj zajednici 1.000,00 1.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Arcelor Mittal Edukacija žena u oblasti šivanja 2.000 2.000,00

Udruženje Teodora Naziv organizacije

Prihodi od članarine 220,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 9.897,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 16.117,00 KM

Budžet organizacije

Page 198: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

198

Adresa, ulica i broj Ul. Žrtava srebreničkog genocida bb Poštanski broj 77220

Mjesto Cazin Telefon 061 603 015

E mail [email protected] Web site www.ptspcazin.ba

Datum osnivanja 11.06.2008. Registarski broj 4263536290007

Nivo registracije NVO Broj članova 80

Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1.Mreža za izgradnju mira, 2.Mreža Globalnog sporazuma .

Ciljevi organizacije

Izdavanje stručne knjige i priručnike, istraživačke članke, te brošure i letke namijenjene najširoj javnosti; Pružanje direktne psiho-socijalnu pomoć onima koji su preživjeli traumatski stres, posvjećujući posebnu pažnju najranjivijih dijelovima populacije; Provođenje svih vrsta aktivnosti u cilju olakšanja i poboljšanja uslova života preko međunarodnih organizacija i agencija; Neposredno pomaganje u humanitarno-socijalnom zbrinjavan-ju članova Udruženja i članova njihove uže porodice; Članovima sposobnih za rad pomaganje da se zaposle, a invalidnim članovima pomoć u pronalaženju lakšeg radnog mjesta; Pomoć članovima uže porodice u školovanju stipendiranju djece, a naročito djece sa fizičkim oštećenjima; Pomoć u ostvarenju prava na zdravstvenu zaštitu i realizaciju medicinske pomoći, samih članova i članova njihove uže porodice; Izvršavanje zada-take koje mu zatraži Savez kantona, Savez BiH, Savez Federacije i druge državne ili humanitarne organizacije; Saradnja i pomoć nevladinim organizacijama i državnim organima te uvezivanje sa udrugama na prostorima BiH, tako i van države BiH; Po-dizanje nivoa svijesti zajednice o postojanju stresa, traume i oporavka, te pružanje izravne psiho-socijalne pomoći onima koji su preživjeli traumatski stres, posvećujući posebnu pažnju najranjivijem djelu populacije.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Zajednički projekat sa Kantonalnim Savezom PTSP-a USK Grupne terapije 10.000,00 0,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Cazin Budžet općine Cazin 4.320,00 4.320,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM K.S.PTSP–a USK Pomoć članici 500,00 500,00

Udruženje učesnika armije BIH liječenih od PTSP općine Cazin

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 500,00 KM Prihodi od članarine 36,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 0,00 KM Drugi izvori prihoda 4.320 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.320,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 500,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 9.676,00 KM

Budžet organizacije

Page 199: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

199

Adresa, ulica i broj Koševo 14/1 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 202 353

Fax 033 202 353 E mail [email protected]

Datum osnivanja 04.05.2005. Registarski broj RU-279/05

Nivo registracije BiH Broj članova 0

Broj zaposlenih 0 Članstvo u mrežama 1. Mreža “Sporazum plus”- Kanton Sarajevo

Ciljevi organizacije

Poticati aktivno uključivanje građana u cilju doprinosa demokratskom razvoju društva kroz različite informativno-edukativne aktivnosti i pozitivan stav prema okruženju; Uspostava informativno-edukativnog punkta, koji će omogućiti zainteresiranim građanima prostor gdje će kreirati suportivne grupe u cilju iznalaženja mogućnosti radnog angažovanja; Umrežavanje informacija i saznanja o načinima prevazilaženja problema, sprječavanju negativnih pojava koje izazivaju apatiju kod građana među kojima su najizraženije kriminal i korupcija; Pružanje raznih oblika pomoći diskriminiranim i ugroženim kategorijama društva, kroz humanitarne i volonterske akcije; Razbijanje predrasuda i stereotipa o pojedinim grupacijama društva, kulturama, običajima, stavovima i vrijednosnim sis-temima; Prevladavanje rodne nejednakosti;

Udruženje/Udruga Aktiva Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 200: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

200

Adresa, ulica i broj Kranjčevićeva 12. Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 066 909 218

E mail [email protected] Web site www.uffbih.ba

Datum osnivanja 19.02.2009. Registarski broj 420148120001

Nivo registracije NVO Broj članova 420

Broj zaposlenih Nema

Članstvo u mrežama 1. CPCD, 2. Mreža Globalnog sporazuma .

Ciljevi organizacije Unaprjeđenje struke fizioterapeuta; Podizanje svijesti o fiziot-erapiji; Zakonska regulativa u polju fizioterapije; Obrazovanje prema standardima WCPT .

Objavljene publikacije u 2011. Standardi u fizioterapijskoj praksi, Brošura UFFBiH i letak UFFBiH

Udruženje Udruga za fizioterapiju Federacije BiH, UFFBiH

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 201: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

201

Adresa, ulica i broj Đorđa Mihajlovića 4/III Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 363 690, 363 691

Fax 035 277 455 E mail [email protected]

Web site www.vesta.ba Datum osnivanja 2.2.1999.

Registarski broj R-1-15/99 Nivo registracije Federacija Bosne i Hercegovine

Broj članova 0 Broj zaposlenih 11

Članstvo u mrežama

1.KRIK, 2.CPCD, 3.NVO vijeće, 4.Referentna grupa, 5.Sporazum plus, 6.BCSDN, 7.Snažniji glas za djecu, 8.ACCOUNT, 9.KARAT .

Ciljevi organizacije

Podrška aktivnom sudjelovanju građana BiH u donošenju odluka i pokretanju pozitivnih društvenih promjena, usmje-renih ka jednakopravnosti svih grupa i socio-ekonomskom osnaživanju društva; Promocija demokratskih principa i vrijednosti kroz uvođenje rodne perspektive u sve segment društvenog djelovanja, sa posebnim akcentom na veće učešće žena u procesima odlučivanja; Jačanje kapaciteta podrške i uloge monitoringa organizacija civilnog društva u promociji i zastupanju strateških intervencija u oblasti zaštite dječijih prava; Provođenje programa podrške EU integracionim procesima, u oblasti ruralnog razvoja, razvoja sistema društveno odgovor-nog djelovanja u radu javnih institucija, promociji energetske efikasnosti i pokretanju drugih razvojnih inicijativa koje kreiraju pretpostavke za izgradnju demokratskog građanskog društava .

Objavljene publikacije u 2011

1. Vodič za uključivanje civilnog društva u proces uvođenja rodne perspektive u budžete; 2. LEADER program Europske unije i njegova funkcija u ruralnom razvoju; 3. “Poljoprivreda i ruralni razvoj u BiH – Finalne preporuke civil-nog društva za brži put prema EU”; 4. „Rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini – Finalne preporuke civilnog društva za brži put prema EU“; 5. „Energija i okoliš u BiH – Finalne preporuke civilnog društva za brži put prema EU”; 6. Učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i monitoringa provođenja javnih politika u BiH; 7.Trening priručnik za trenere „Gender, mladi i mediji”

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Donacije Microsoft softvera, 35 licenci za rad Udruženja

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EU Civilni dijalog za prava žena i djece u Bosni i Hercegovini 195.541,90 26.393,00

EU Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju imple-mentacije Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom BiH 292.787,75 67.068,00

EUSR (Servisni ugovor)

Inicijative Građani za Europu i Organizacija posjeta EUSR-a općinama u BiH 226.481,00 204.896,00

EU Upoznajte EU – Prezencija europskih inicijativa za razvoj ruralnih zajednica kroz LEADER program 65.735,44 46.871,00

US G Jačanje uloge žene na selu u lokalnim razvojnim planovima 57.189,00 28.594,00 WACC Naš radio – naš glas, radio projekt 19.500,00 17.239,00

EU Predstavljanje mjera za borbu protiv korupcije na univer-zitetima u BiH 275.684,01 71.950,00

Ostali donatori 172,00 172,00

Udruženje Vesta-HO Naziv organizacije

Page 202: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

202

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Tuzla Ugovor o uslugama 7.200,00 7.200,00 Vlada Tuzlanskog kantona Ugovor o uslugama 5.000,00 5.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 129.176 KM Drugi izvori prihoda 172,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 463.183,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 12.200,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 604.731,00 KM

Budžet organizacije

Page 203: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

203

Adresa, ulica i broj Vrbaska 1 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 720 027

Fax 033 720 021 E mail [email protected]

Web site www.pixel.ba Datum osnivanja 15.01.2004.

Registarski broj RU-136/03 Nivo registracije Ministartsvo pravde BiH

Broj članova 31 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. www.ngo.ba

Ciljevi organizacije

PIXEL je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja teži razvoju demokratskih i građanskih vrijednosti usmjerenih prema svim članovima bosanskohercegovačke zajednice. Pixel u svom radu obrađuje društveno odgovorne teme koristeći tehnike vizuelne komunikacije. Ovakvim pristupom nastojimo na drugačiji način skrenuti pažnju na postojeće probleme i ukažemo na značaj promjena. Raspolažemo kapacitetima za kreiranje komunikacije, upravljanje javnim kampanjama uključujući sve medije. Koristimo art i vizualne tehnologije komuniciranja u funkciji razvoja građanske kulture komu-niciranja. Naš tim je osposobljen za upravljanje komunikacijom za socijalne medije, nove dimenzije vizualne web komunikacije u kontekstu snažnog razvoja savremenih tehnologija komu-niciranja. Posjedujemo studio u kojem možemo producirati vizualni identitet, vide, audio, print i digitalne komunikacijske materijale.

Objavljene publikacije u 2011 1. Berin Tuzlić – Fazonator: Bombing

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Fizičko lice Donacija 2.100 2.100,00

Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine PIXEL

Naziv organizacije

Individualne donacije od fizičkih lica 2.100 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.100,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 4.200,00 KM

Budžet organizacije

Page 204: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

204

Adresa, ulica i broj Adresa za prijem pošte: Tina Ujevića 17/I Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 464 550, 464 551

E mail [email protected] Datum osnivanja 20.4 2006.

Registarski broj 03-05-05-2978/06 od 20.04.2006.god JIB 4201214590000 Nivo registracije Udruženje građana

Broj članova oko 1.000 Broj zaposlenih Nema

Članstvo u mrežama 1. Centar za promociju civilnog društva.

Ciljevi organizacije

Svih godina našeg postojanja –svi smo radili na dobrovoljnoj osnovi i združeno se borili za ostvarenje interesa svakog člana udruženja - otkup stanova u kojima živimo po osnovu stan-arskog prava dobivenog u periodu 1945 do 1991 godine. 15 godina borbe nam je donijelo rješenja ovog problema za 90 % naših članova. Ostatak od 10% ćemo rješavati u skorije vrijeme. Pošto smo pri kraju ostvarenja naših davno postavljenih ciljeva, imamo ambicije nastaviti sa radom UGP-a ali za opće dobro svih građana BiH. Uz ogromno iskustvo koje smo do danas stekli, možemo mnogo doprinijeti rješavanju svih egzistencijalnih pitanja građana BiH, sistemskim putem , na koji smo način i svoje probleme rješavali. Naši članovi su uglavnom ljudi treće životne dobi, mada imamo par mladih, ali svakako želimo, udruženo sa svim NVO doprinositi ostvarenju zajedničkih ciljeva: poboljšanja životnog okruženja za sve građane BiH , podizanje svijesti mladih ljudi da se moraju boriti za svoja prava, obrazovanja, radna mjesta, kvalitetniji život u smislu ekonom-skog osnaživanja svakog pojedinca.

Udruženje za građanska prava UGP Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 205: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

205

Adresa, ulica i broj Zagrebačka 57/B Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 810 030, 062 909 156

E mail [email protected] Web site www.zgrade.wordpress.com

Datum osnivanja 05/08/2008/ Registarski broj 08-07-1-47/08

Nivo registracije BiH Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Edukacija i afirmacija ljudskih prava, građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih, kulturnih i prava iz solidarnosti; Upoznavanje sa dokumentima o zaštiti ljudskih prava; Upozna-vanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima; Izgradnja kapaciteta za prevenciju kršenja ljudskih prava; Izgradnja mreže ljudskih prava u kojoj će svaki pojedinac biti stražar-alarm u čuvanju ljudskih prava, ali i u signaliziranju kršenja i pokušaja kršenja ljudskih prava; Osnivanje biblioteka s naglaskom na ljudska prava itd.

Udruženje zajednička građansko-demokratska aktivnost i edukacija o ljudskim pravima kroz osnivanje i unapređenje građanskog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 206: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

206

Adresa, ulica i broj Divjak bb Poštanski broj 72250

Mjesto Vitez Telefon 061 799 819

E mail [email protected] Datum osnivanja 18.07.2002.

Registarski broj 4236218600008 Nivo registracije Kantonalni

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum plus, 2. RGCB, 3. Koalicija za prevenciju ovisnosti o drogama i alkoholu BiH „ZAJEDNO“ .

Ciljevi organizacije

Svoje ciljeve ,,Vizije” ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti: Oku-pljanje grupa stanovništva radi zastupanja interesa mladih i kreiranja omladinske i gender politike; Pokretanja radnih akcija radi promocije i rada na ekološkoj zaštiti sredine i poticanja sa-vremenih demokratskih procesa u društvu; Održavanja eduka-tivnih radionica i treninga; Održavanja seminara, savjetovanja, okruglih stolova i tribina ; Organizovanje kulturnih manifestaci-ja, ljetovanja i zimovanja; Posjeta gradovima, obilasci znameni-tosti i kulturnih spomenika; Organizovanja natjecanja iz oblasti sporta, kulture i edukacije; Organizovanje grupa za edukaciju iz oblasti: prevencije i tretmana ovisnosti o drogama i alkoholu, kulture ponašanja i kulture stanovanja, upotrebe kompjutera i interneta, učenja stranih jezika, međuljudskih odnosa i tolerancije, ljudskih prava, ekologije – jačanje ekološke svijesti, zdravstvene kulture. Objavljivanje različitih publikacija, kao što su: plakati, pamfleti, bilteni i časopisi, knjige, audio, CD i video zapisi. Pokretanje i osnivanje različitih : grupa, sekcija i sport-skih klubova, centara za edukaciju, sport i kulturu. Pružanje psiho-socijalne pomoći i drugih vidova podrške: bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci svih uzrasta, silovanim, maltretiranim ili na drugi način ugnjetavanim osobama, licima obuhvaćenim bilo kojim oblikom ovisnosti. Poticanje saradnje sa: univerzitetima, institutima, različitim udruženjima i ustano-vama, svim nivoima vlasti, privatnim i društvenim preduzećima. Pružanje konsaltinga pravnim i fizičkim licima kroz: pružanje pomoći u razvoju malog biznisa, pružanje pravne i ekonom-ske pomoći privrednim subjektima, izradu biznis planova, pronalaženje donatora, lobiranje kod stranih i domaćih ulagaća, povezivanje sa NVO-ima različitih misija.

Udruženje za mlade “Vizije” Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 207: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

207

Adresa, ulica i broj Hadželi 64 Poštanski broj 71240

Mjesto Hadžići Telefon 033 422 150

Fax 033 422 150 Datum osnivanja 08.05.2000.

Registarski broj 03-05-05-7409/12 RB:390 knjiga I Broj članova 300

Broj zaposlenih 1

Ciljevi organizacije Pronalazak nestalih osoba i pomoć pri ukopu pronađene osobe, odnosno ekshumaciji i identifikaciji nestale osobe.

Objavljene publikacije u 2011. Povremeno oglašavanje u printanim i elektronskim medijima

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Hadžići Donacija 6.000,00 6.000,00

Udruženje za nestale iz Hadžića Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 6.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 6.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 208: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

208

Adresa, ulica i broj Adema Buće 32 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 580 151

Fax 036 580 151 E mail [email protected]

Web site www.linkmostar.org Datum osnivanja 17.04.2001.

Registarski broj R-106/03 Nivo registracije Udruženje građana, HNK/Ž

Broj članova 236 Broj zaposlenih 8

Članstvo u mrežama

1. Mreža NVO BiH, 2. Sporazum plus, 3. Mreža inkubatora BiH, 4. Mreža Kreditno-garantnih fondova FBiH

Ciljevi organizacije LiNK udruženje poduzetnika i Centar usluga, pružaju podršku lokalnom ekonomskom razvoju kroz udruživanje, zastupanje interesa i pružanje kvalificiranih usluga.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Evropska komisija BiH (89,62%) i norveška ambasada (10,38%)

People organize Prevention of Waterflow – POPoWO 223.355,76 33.108,67

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova i regija Toskana Sistemi upravljanja otpadom iz preduzeća 1.590.000,00 90.000,00

EU BiH AgroMAP NETWORK – Raising the competi-tiveness of the subsector MAP 627.510,00 89.655,00

Evropska komisija (89%); Aplikant i partneri projekta (11%)

LED NET initiative – an initiative to create net-work for local economic development in BiH 507.772,58 9.073,74

Evropska komisija u BiH (87,5%) aplikant i partner projekta (12,5%) Less corruption, more jobs 234.699,60 13.374,91

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova i regija Toskana SEENET – VA 3B – jačanje sistema MSP 570.300,00 33.190,67

DDV International Nova znanja i vještine za nove poslove 17.602,00 17.602,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

FMRPO Podrška uspostavljanju RPC Mostar 11.762,00 11.762,00 HNK/Ž Ministarstvo privrede Podrška uspostavljanju RPC Mostar 10.000,00 10.000,00

FIGAP BiH Jačanje socio-ekonomske uloge žene kroz neformalno obrazovanje s ciljem zapošljavanja i samozapošljavanja 15.000,00 15.000,00

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 54.532 KM Prihodi od članarine 2.510 KM Drugi izvori prihoda 26.618 KM

Iznos donacija od stranih donatora 286.004,99 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 36.762,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 406.426,99 KM

Budžet organizacije

Page 209: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

209

Adresa, ulica i broj Ulica Milutina Milankovića 6 Poštanski broj 71420

Mjesto Pale Telefon 065 967 283

Fax 057 224 856 E mail [email protected]

Datum osnivanja 1.12.1999. Registarski broj 4400567000004

Broj članova 63 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. Savez Mentalno nedovoljno razvijenih lica RS .

Ciljevi organizacije

Vizija: Socijalna uključenost djece i omladine sa posebnim potrebama u društvo, sa razvijenim sistemom podrške u zajed-nici. Misija: „Sunce“ je nevladina organizacija koja programima podrške razvoja fizičke i intelektualne sposobnosti djece i omladine sa posebnim potrebama, te aktivnim učešćem u društvenim procesima, uvažavajući principe odgovornosti, ot-vorenosti i solidarnosti, doprinosi kvalitetnijoj integraciji djece i omladine sa posebnim potrebama u svim segmentima društva.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine 1.laptop računara-3 kom. , 2. desktop računar- 1 kom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM NCB Brisel 18.345,42 18.345,42

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Pale Dnevno zbrinjavanje 15.000,00 Skupština Grada Istočno Sara-jevo Sufinansiranje Dnevnog boravka 5.000,00

Zavod za zapošljavanje RS Filijala Pale

Sufinansiranje plate pripravnika Sufinan-siranje Dnevnog boravka

Ministarstvo,porodice omladine i sporta RS Sufinansiranje Dnevnog boravka 2.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija „Mozaik“ Osamnaest plus 9.300,00 World Vision Interna-tional Naše slobodno vrijeme 4.140,00 10.000,00

Caritas BiH I mi hoćemo da budemo korisni i vrijedni članovi zajednice 4.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Raiffeisen banka Sa Suncem na snijeg 3.000,00

Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 1.200 KM Individualne donacije od fizičkih lica 600,00 KM

Drugi izvori prihoda 2.500 KM Iznos donacija od stranih donatora 18.345,42 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 22.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 23.300,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 3.000,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 70.945,42 KM

Budžet organizacije

Page 210: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

210

Adresa, ulica i broj Petra Bojovića bb Poštanski broj 73300

Mjesto Foča Telefon 058 211 072

Fax 058 220 870 E mail [email protected]

Datum osnivanja 10.12.2010. Registarski broj 095-0-F-I-10-000047

Nivo registracije lokalni Broj članova 65

Broj zaposlenih Nema Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije Pomoć djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama u svim sferama svakodnevnog života.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

CPCD- Švedska razvojna agencija „ SIDA“

Uređenje dječijeg vrtića u Sve-tosavskoj ulici 2.994,00 2.994,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Ministarstvo finansija RS Donacija 3.000,00 3.000,00 Ministarstvo POS RS Donacija 1.000,00 1.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Savez učenika bogoslovske škole „Sv.Petar Dabro-bosanski“ Foča Donacija 1.800,00 1.800,00

Savez MeNeRaLi RS Donacija 350,00 650,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM „Tehnogradnja“Foča Donacija 500,00 500,00 SZTR „Croissant“ Donacija 200,00 200,00

Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Tračak nade”

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 591,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 690,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 2.994,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 2.450,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 700,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 11.425,00 KM

Budžet organizacije

Page 211: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

211

Adresa, ulica i broj Srpskih sokolova br.2 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 065 990 973 ili 065 969 175

E mail [email protected] ; [email protected] Datum osnivanja 28.12.2000.

Registarski broj 085-0-F1-07-000-00628. Broj članova 220 članova korisnika, i preko 500 članova podrške

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus, 2.“Ja mogu sve ali gdje“, 3.NEVAC.

Ciljevi organizacije

Okupljanje roditelja, staratelja, prijatelja radi angažovanja i rješavanja svih problema djeca sa posebnim potrebama; Praćenje analiziranje i proučavanje rada i problema djece sa posebnim potrebama; Aktivno učestovanje u izmjenama i dopunama zakona kao i dodjelama budžetskih sredstava; Raz-vijanje svih oblika saradnje i pomoći djeci i drugim invalidnim osobama i primanje podrške i bilo koje druge pomoći od strane drugih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini; Razvijanje raznovrsnih oblika saradnje i informisanje i osposobljavanje roditelja; Sprovođenje raznih akcija za pomoć i zaštitu djeci sa posebnim potrebama, te njihovom kvalitetnijem životu; Stvaranje povoljnih uslova za školovanje djece sa posebnim potrebama.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Doboj Pomoć Udruženju-donacija 400,00 400,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD Učionica na otvorenom 3.000,00 3.000,00

Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 132,00 KM Drugi izvori prihoda 528,43 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 400,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 3.000,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 4.060,43 KM

Budžet organizacije

Page 212: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

212

Adresa, ulica i broj Mali Trg bb, pp 26/II Poštanski broj 72270

Mjesto Travnik Telefon 030 488 023, 062 483 576

E mail [email protected] Web site www.udruzenje-osnovac.com

Datum osnivanja 15.12.2009. Registarski broj 04-05-163/2009

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 28

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus Ciljevi organizacije www.facebook.com/udruzenje.osnovac/info

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Udruženje Bošnjaka Ženeva-CH

Opremanje socijalno ugroženih učenika za početak nove školske godine 785,00 785,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Travnik Osnivanje MEC-a 4.700,00 1.500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Nova Gama doo Pomoć učenicima 250,00 250,00 Olip Bosna doo Pomoć učenicima 300,00 300,00 Ćevabdžinica Hari Travnik 100,00 100,00 BNT N:Travnik 100,00 100,00

Udruženje za pomoć i potporu djeci osnovno-školskog uzrasta Osnovac

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 1.650 KM Prihodi od članarine 1.680 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 100,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 785,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 750,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 6.465,00 KM

Budžet organizacije

Page 213: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

213

Adresa, ulica i broj Derviša Numića 6 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 611 569

Fax 033 611 563 E mail [email protected]

Web site www.hajde-bih.ba Datum osnivanja 16.10.2009.

Registarski broj 4201508740000 Nivo registracije BiH

Broj članova Nema podataka Broj zaposlenih Nema podataka

Ciljevi organizacije

Poticanje ekonomskog, socijalnog, ruralnog i infrastrukturnog razvoja lokalnih zajednica i civilnog društva u Bosni i Hercego-vini; Afirmisanje, poticanje i razvoj poduzetništva, modernih znanja i tehnologija kroz programe promovisanja, edukacije i neposredne podrške na neprofitnom nivou; Poticanje ekonom-skog razvoja zasnovanog na afirmaciji lokalnih potencijala kroz podršku procesima strateškog razvojnog planiranja i privlačenja domaćih i inostranih fondova; Aktivno učešće u promociji socijalnog, ekonomskog, demokratskog i ekološkog razvoja i obezbjeđenje održive pomoći za jačanje samopomoći; Učešće u borbi protiv siromaštva i gladi; Pomoć u razvoju partnerstva javnog i privatnog sektora; Promovisanje i unaprjeđenje nivoa ljudskih prava i jednakosti spolova; Unaprjeđenje socijalne uključenosti ranjivih skupina društva, posebice osoba s posebnim potrebama; Pomoć u obezbjeđenju neposredne pomoći i podrške obnovi nakon rata, reintegracije i podrška održivosti izbjeglicama i raseljenim licima, žrtvama rata i ostalim ugroženim kategorijama; Pomoć nakon poplava, potresa i drugih prirodnih katastrofa; Uspostavljanje i razmjena iskustava sa razvojnim agencijama, stručnim institucijama i humanitarnim organizacijama u zemlji i inostranstvu; Podrška pri zapošljavanju mladih, žena, osoba sa posebnim potrebama i organizovanje potrebnih edukacija i treninga za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i druge vidove edukacije; Podrška razvoju i unaprjeđenju u sektorima obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalnom sektoru; Aktivnosti u smislu pružanja pomoći i podrške razvoju i unaprjeđenju uslova života ljudi i lokalnih zajednica. Svoje ciljeve i djelatnosti Udruženje će sprovoditi poštujući principe radne ravnopravnosti, ravnopravnosti spolova (gender) i jed-nakih mogućnosti.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Erste Stiftung Biser 3.240,00 3.240,00

Udruženje za pomoć i razvoj “Hajde” Naziv organizacije

Budžet organizacijeIznos donacija od stranih donatora 3.240,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.240,00 KM

Page 214: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

214

Adresa, ulica i broj V.K.Petrovic Poštanski broj 78260

Mjesto Rudo Telefon 058 712 281, 065 922 297

Fax 058 712 075 E mail [email protected]

Datum osnivanja 25.09.2003. Registarski broj RU-48/03

Nivo registracije NVO Broj članova 250

Broj zaposlenih 3 zaposlena, 1 po ugovoru o djelu, 1 volonter

Članstvo u mrežama

1.Mreža mira, 2.Otvoreno društvo, 3.Centar za promociju civilnog društva, 4.Savez MNRL RS.

Ciljevi organizacije

Organizacija radi na pružanju pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama, kao i njihovim porodicama; Organizuje edukaciju djece i omladine sa posebnim potrebama; Ostvaruje i štiti prava djece i omladine sa posebnim potrebama; Priku-plja humanitarnu pomoć za osobe sa posebnim potrebama; Podstiče integraciju djece sa posebnim potrebama; Aktivnost na obrazovanju i podsticaju razvoja, sporta, kulture i drugih sfera. Saradnja sa drugim humanitarnim organizacijama.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Holandska Vlada Radom stičemo prijatelje 11.000,00 12.000,00 Američka ambasada Interkulturalni kamp Strgačina 112.331,00 117.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Rudo Integracija i socijalizacija djece sa posebnim potrebama 38.000,00 38.000,00

Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama “Nada”

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 129.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 38.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 167.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 215: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

215

Adresa, ulica i broj Josipa Vancaša 21, sjedište: Zagrebačka 18 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 215 088

Fax 033 223 285 E mail [email protected]

Web site www.narkone.org Datum osnivanja 16.09.2002.

Registarski broj RU-31/2 Nivo registracije BiH

Broj članova 250 Broj zaposlenih 8

Članstvo u mrežama

1. NVO Vijeće, 2.Mreža Sporazum plus, 3.Mreža “Stariji brat, starija sestra” BiH, 4. Mreža za izgradnju mira, 5. Anna Lindh Foundation, 6. Anti Drug East Europe Network ADEEN .

Ciljevi organizacije

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE radi na problemi-ma nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja ovisničkog ponašanja i unaprjeđenja zdravlja mladih u bosanskohercegovačkom društvu. Težište djelovanja usmjereno je na uzroke ovisnosti te na jačanje zaštitnih faktora zdravog razvoja djece i mladih. UG NARKO-NE educira i podržava srednjoškolce/ke i studente/ice iz cijele BiH kako bi putem volonterskog angažmana smanjili rizik od nastanka ovisnosti te promovirali zdrav način života u svojim zajednicama. Kroz programe neformalnog obrazovanja educira-mo i stručne suradnike/ice iz partnerskih vladinih i nevladinih organizacija koji podržavaju i prate rad volontera/ki.

Objavljene publikacije u 2011. 4 broja omladinskog časopisa Preventeen webstranica www.preventeen.ba

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Župe u CH Stariji brat, starija sestra 42.287,00 Renovabis Mreža Sbss BiH 65.917,00 Cfd i Njemačka fon-dacija

Usavršavanje mentorica za rad sa vo-lonterima 93.258,00

DCV Putokazi u zdravije društvo 69.310,00 Verein Idemo CH Interkulturalne kreativne sedmice 23.228,00 Kampanja u CH Dan Udruženja, stipendije itd. 32.519,00 Kampanja u CH Operativni troškovi i sl. 37.527,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općine Vareš, Vitez, Ilidža Stariji brat/sestra 2.150,00 MONKS Radionice za učenje 3.700,00

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 364.046,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.850,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 369.896,00 KM

Budžet organizacije

Page 216: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

216

Adresa, ulica i broj Derviša Numića 18 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 614 036

Fax 033 614 036 E mail [email protected]

Web site www.progres-bh.ba Datum osnivanja 09.02.2010.

Registarski broj 4201527290007 Nivo registracije Ministarstvo pravde, Bosna i Hercegovina Broj zaposlenih 2

Ciljevi organizacije

Pomoć u pružanju individualne i/ili grupne psihološke,/savjeto-davne i psihoterapijske podrške; Uspostavljanje i razvijanje saradnje sa nadležnim državnim organima vlasti koji se brinu o zdravstvenoj zaštiti, kao i sa privrednim organizacijama i drugim udruženjima u svrhu ostvarenja programskih ciljeva; Organiziranje naučnih seminara, predavanja i skupova u cilju edukacije stručnih kadrova za rad sa osobama u stanju potrebe i različitim problemima življenja na kojima će predavači biti domaći i internacionalni stručnjaci; Organiziranje edukativno-pedagoških manifestacija za mlade u cilju osposobljavanja, ohrabrivanja, osnaživanja i umrežavanja mladih u zemlji; Poti-canje i podržavanje razvoja omladinskih projekata i inicijativa na lokalnom nivou; Izvršavanje i drugih zadataka i obavljanje poslova koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja stnovništva. U realizaciju svojih programa uključuje roditelje, staratelje i sarad-nike institucija i organizacija koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja i unaprijeđenjem položaja djece, mladih i odraslih . Izdavanje brošura, biltena i knjiga radi ostvarivanja programskih ciljeva udruženja. Razmjena iskustva sa istim i sličnim organiza-cijama u zemlji i inostranstvu.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Wings of Hope-Minhen-SR Njemačka

Finansiranje održavanja kancelarije (režijski troškovi, materijali, itd.). 14.500,00 14.500,00

Ifa Zivik Berlin (Institut za odnose za inostranstvom, Berlin-SR Njemačka)

Očuvanje mira i stabilizacija okruženja kroz jačanje multietničke kulturne kooperacije 78.126,00 78.126,00

Sterstunden e.V. Štutgart-SR njemačka

Psiho-socijalna podrška za djecu u osnovnim školama – za perspektivniju budućnost djece u Bosni i Hercegovini

81.993,00 81.993,00

Ministarstvo vanjskih poslova-SR Njemačka

Društvena stabilizacija u BiH kroz praktičnu doobu-ku, stručno osposobljavanje i zapošljavanje 26.286,00 26.286,00

Wij Helpen Daar- Holandija Omladinski mirovno-pedagoški ljetni kamp 2011. 6.815,00 6.815,00

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres”

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 3.725 KM Iznos donacija od stranih donatora 207.720,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 211.445,00 KM

Budžet organizacije

Page 217: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

217

Adresa, ulica i broj Trg Avde Ćuka bb Poštanski broj 77240

Mjesto Bosanska Krupa Telefon 037 474 043

Fax 037 474 174 E mail [email protected];

Datum osnivanja 05.02.2002. Registarski broj K-I-6/02

Broj članova 122 Broj zaposlenih 1

Članstvo u mrežama 1.Mreža organizacija za lokalni ekonomski razvoj LEDnet, 2.Sporazum Plus, 3.Savez teledomova .

Ciljevi organizacije

Pružanje informacija implementatorima projekata u cilju djelotvorne obnove i rekonstrukcije, a u svrhu postizanja ubrzanog povratka stanovništva na prijeratna prebivališta. Izrada i implementacija programa i projekata u cilju ispun-jenja održivog povratka na područjima djelovanja Udruženja. Okupljanje svih građana koji teže povratku, izgradnji, razvoju i nauci, komunikaciji među ljudima i demokratiji u društvu. Građenje, podsticanje, analiziranje i usmjeravanje građana u planiranju i provođenju pozitivnih procesa u društvu. Saradnja sa vladinim, nevladinim i poslovnim sektorom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo vanjskih poslova Italije

Podrška kreiranja i promocije puteva za eko i održivi turizam u Bosni i Hercegovini (BK-2001 je bila partner OXFAM-u )

1.080,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

JU Služba za zapošljavanje USK Projekat podrške mrežama socijalne sig-urnosti i zapošljavanju (SSNESP) 20.400,00

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta USK-a

Jačanje kapaciteta Centra za aktivnu podršku mladima 5.000,00 5.000,00

Udruženje za razvoj i izgradnju lokalnih kapaciteta BK-2001

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 10.437,4 KM Iznos donacija od stranih donatora 1.080,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 25.400,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 36.917,40 KM

Budžet organizacije

Page 218: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

218

Adresa, ulica i broj Izeta Sarajlića 20 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 226 577

Fax 035 226 577 E mail [email protected]

Datum osnivanja 14.04.2000.

Članstvo u mrežama

1.Centar za promociju civilnog društva, 2. Koalicija OOSI TK-A, 3.www.ngo.ba ,4. www.pamhid.com, 5. www.mhe-sme.org, 6. www.entermentalhealth.net .

Ciljevi organizacije

Podrška kreiranju politika mentalnog zdravlja u skladu sa međunarodnim standardima Izgradnja dobrih odnosa sa postojećim i uspostavom partnerstava sa novim medijskim kućama i drugim akterima na širem geografskom području; Promovisati vlastite kvalitete u cilju povećanja broja korisnika i utjecaja na razbijanje stigme o korisnicima mentalnog zdravlja u društvu. Adekvatnim usmjeravanjem aktivnosti vlastitog motiviranog tima, a u skladu sa misijom organizacije i partner-stvu sa vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, lobirati za primjenu povoljnih međunarodnih standarda u oblasti politike mentalnog zdravlja. Fokusiranom edukacijom i jačanjem vlastitih organizacionih kapaciteta raditi na produb-ljivanju postojećih partnerstava i uspostavi odnosa sa novim donatorima.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EU – IPA program prekogranične suradnje

UP.S.TREA.M. - Update of Socializing and TREAt-ment in Mental health 62.625,00 30.000,00

SDC Swiss Cooperation Office BiH

JAKA UDRUŽENJA -Jačanje kapaciteta korisničkih udruženja 15.000,00 15.000,00

SDC Swiss Cooperation Office BiH

Podrška stabilizaciji/poboljšanju mentalnog zdravlja korisnika 16.677,00 16.677,00

UNDP Podrška i pomirenje za žrtve rata 24.742,00 24.742,00 SDC Swiss Cooperation Office BiH

Procjena kvalitete života osoba oboljelih od shizofrenije – Psihosocijalna edukacija 10.000,00 10.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Vlada TK -a Dnevni centar Slavinovići 6.000,00 6.000,00 Općina Tuzla Dnevni centar Slavinovići 1.500,00 1.500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom Sarajevo Dnevni centar Slavinovići 800,00 800,00

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 96.419,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 7.500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 800,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 104.719,00 KM

Budžet organizacije

Page 219: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

219

Adresa, ulica i broj Grbavička 50 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 812 515

Fax 033 812 515 E mail [email protected]; [email protected]

Web site www.ekotim.net Datum osnivanja 13.02.2002.

Registarski broj 566 Nivo registracije Federacija BiH

Broj članova 90 Broj zaposlenih 0

Članstvo u mrežama 1. SEENet, 2. CivilScape

Ciljevi organizacije

Zaštita okoliša. Edukacija mladih u oblasti zaštite okoliša. Volonterske aktivnosti na unaprjeđenju okoliša i prirode u cilju očuvanja zdravlja. Podizanje svijesti građana o potrebama očuvanja okoliša

Objavljene publikacije u 2011. Letak i set od 10 postera o Evropskoj sedmici za smanjenje otpada

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

GWPCEE Danube Art Master 1.950,00 1.950,00

USAID/Firma (partnerski) Čisto je lijepo - Očistimo zemlju za jedan dan 3.000,00 3.000,00

European Commision/COOR/ICVA

Zajednička akcija za ozelenjavanje industrije 1.956,00 1.956,00

European Commision/FLD Zeleni SEE menagment zaštićenih područja 1.662,00 1.662,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Otpad u kantonu Sarajevo – problemi i rješenja 6.000,00 6.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

BIHPAK Europska sedmica za smanjenje otpada 2.000,00 2.000,00

MDPI 300,00 300,00

Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja „Ekotim“

Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.640 KM Iznos donacija od stranih donatora 8.568,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 6.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 2.300,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 19.508,00 KM

Budžet organizacije

Page 220: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

220

Adresa, ulica i broj ul. Tuleg br. 127 A Poštanski broj 88400

Mjesto Konjic Telefon 061 072 027

E mail [email protected] Web site www.natura-as.com.ba

Datum osnivanja 21.10.2009. Nivo registracije HNK

Broj članova 120

Ciljevi organizacije

Popularizacija znanja o zaštiti prirode u cilju podizanja opšte kulture; Zaštita, istraživanje, vrednovanje i prezentacija pri-rodnog kulturnog - historijskog naslijeđa; Očuvanja tradicije, vjerovanja i običaja ljudi, te zaštita spomenika kulture BiH .

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Konjic Izložba amaterskih fotografija 500,00 500,00 Opština Konjic Noć poezije, slike i proze 600,00 600,00 Opština Konjic Obilazak nekropola stećaka,izlet Visočica 100,00 100,00 Opština Konjic Izložba tradicionalnih ručnih radova 700,00 700,00 Opština Konjic Izložba tradicionalnih ručnih radova 700,00 700,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM PBP Konjic Izložba amaterski fotografija 800,00 300,00

Udruženje za zaštitu prirode i kulturno-historijskih spomenika Natura AS

Naziv organizacije

Drugi izvori prihoda 307 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.600,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 300,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.207,00 KM

Budžet organizacije

Page 221: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

221

Adresa, ulica i broj Remze Ahmetovića 141 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 232 280, 062 563 941

Fax 033 465 104 E mail [email protected]

Web site www.ekopro.ba Datum osnivanja 13.06.2006.

Registarski broj 03-05-05-5123/06 Nivo registracije Kanton Sarajevo

Broj članova 20 Članstvo u mrežama 1. Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation .

Ciljevi organizacije

Vizija: Priroda i okoliš su temeljne vrijednosti svakog društva, u čijem se gospodarenju pristupa kroz primjenu principa održivog razvoja. Misija udruženja „EKO-PRO“ potiče aktivno sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša, prirode i ostvarivanju održivog razvoj kroz razvoj i implementaciju raznih programa i projekata koji doprinose ekonomskom,urbanom i održivom razvoju Kantona Sarajevo i BiH. Ciljevi udruženja: Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša “EKO PRO” ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo upravljanje prirodnim resursima primjenom odred-nica održivog razvoja.

Objavljene publikacije u 2011.

1. Promotivni letak o racionalnom korištenju vode; 2. Ekološki vodič za učenike osnovnih škola; 3.Promotivne naljepnice o racionalnom korištenju vode; 4.Priručnik o reciklaži otpada.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Centar Zelene EKO škole u Općini Centar 2.000,00 2.000,00 Općina Ilidža Zelene EKO škole u Općini Ilidža 1.000,00 1.000,00 Ministarstvo Privrede Kantona Sarajevo Zelene EKO škole u Općini Novi Grad 3.500,00 3.500,00

Skupština Kantona Sarajevo Komi-sija za mlade

Promocija sistema selektivnog priku-pljanja i reciklaže otpada 5.000,00 5.000,00

Skupština Kantona Sarajevo Komi-sija za mlade

Promocija sistema selektivnog priku-pljanja i reciklaže otpada 5.000,00 5.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Udruženje za promociju i razvoj inicijativa mladih PROMO

Integralni pristup rješavanju problema trans-porta u cilju urbanog i održivog razvoja Općine Novi Grad

1.500,00 1.500,00

Udruženje za promociju i razvoj inicijativa mladih PROMO

Jačanje odgovornosi i svijesti učenika za racion-alnu potrošnju pitke vode 2.000,00 2.000,00

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 590,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 16.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 3.500,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 201.1 20.590,00 KM

Budžet organizacije

Page 222: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

222

Adresa, ulica i broj Ulica 14.septembra 23 Poštanski broj 70220

Mjesto Donji Vakuf Telefon 030 205 938

Fax 030 205 938 E mail [email protected]

Datum osnivanja 01/02/2000/ Registarski broj 04-05-90/2005

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 140

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2.Uvezanost sa NVO na kantonalnom i općinskom nivou.

Ciljevi organizacije

Obrazovanje žena i mladih; Afirmacija žena i poboljšanje u radu; Zapošljavanje žena; Zdravstvena i psihosocijalna zaštita i njihovih porodica; Uključivanje u kulturne i sportske aktivnosti; Zaštita okoline i životnog prostora; Humanitarni rad na pružanju pomoći ženama ugroženim kategorijama društva; Saradnja sa organizacijama sličnog programskog opredjeljenja; Edukacija PMA svih kategorija stanovništva.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija”Svijet bez mina” u BiH Učiti sa minama živjeti 5.500,00 5.500,00 Organizacija SIE Italija Pomoć na daljinu 914,62 914,62

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Donji Vakuf Uređenje zelenih i cvijetnih površina 7.500,00 7.500,00

Udruženje žena”Anima” Naziv organizacije

Prihodi od članarine 845,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 6.414,62 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 7.500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 14.759,62 KM

Budžet organizacije

Page 223: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

223

Adresa, ulica i broj Trg Ivana Krndelja 3 Poštanski broj 88000

Mjesto Mostar Telefon 036 550 339

Fax 036 558 526 E mail [email protected]

Web site www.zenabih.ba Datum osnivanja 24.10.1994.

Registarski broj 03-05-25/99 Nivo registracije kantonalni Broj zaposlenih 9

Članstvo u mrežama

1. Sigurna mreža. 2. RING. 3. NVO Vijeće. 4. Ženska mreža BIH. 5. Fokus. 6. Mreža za izgradnju mira .

Ciljevi organizacije

Očuvanje identiteta kao i multikulturne i multinacionalne tradicije; Poboljšanje kulturnih i životnih interesa žene; Edu-kacija i usavršavanje kroz treninge i seminare; Ekonomska neza-visnost žena kroz humanitarne programe; Poboljšanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena i njihove djece; Razvijati demokratske odnose i aktivno uključivanje u proces pomirenja; Prevencija svih oblika nasilja nad ženama i djecom.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

OAK Foundation Pravo na život bez nasilja i diskrini-macije 263.160,00 131.580,00

Foundation Open society institute Opći grant podrške 99.000,00 99.000,00 Četvrti zajednički projekat mreže ARIADNE

Norveško Ministarstvo vanjskih poslova 4.400,00

Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi FOSI 3.683,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Saradnjom između OCD i institucija vlasti do efikasnje pomoći žrtvama nasilja FIGAP 40.000,00 40.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Sigurna kuća- smještaj žrtava nasilja BH telecom 1.200 1.200,00

Udruženje Žena BiH Naziv organizacije

Drugi izvori prihoda 15.450 KM Iznos donacija od stranih donatora 238.663,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 40.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 1.200,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 295.313,00 KM

Budžet organizacije

Page 224: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

224

Adresa, ulica i broj Kravica bb Poštanski broj 75422

Mjesto Kravica Telefon 056 465 365

Fax 056 465 365 E mail [email protected]

Datum osnivanja 09.02.2001. Registarski broj F-1-51/2002

Nivo registracije Odredbama Zakona o udruženjima I fondacija RS Broj članova 64

Broj zaposlenih 1 sa ugovorom na neodređeno vrijeme, 4 sa ugovorom na određeno vrijeme

Članstvo u mrežama

1. Ženska mreža BiH, 2. Sporazum Plus, 3. Internacionalna mreža “Right to the village”,4. Ring – BiH, 5. Fokus Sarajevo, 6. Forum Jednakosti, 7. Mreže žena u biznisu

Ciljevi organizacije

Unaprjeđenje komunikativnih i informativnih kanala između nevladinih, vladinih i međunarodnih organizacija u pogledu održivog razvoja demokratskog građanskog društva. Zalaganje za razvoj programa u BiH koji se bave praktičnim potrebama žena. Borba protiv svih vidova nasilja i trgovine ljudima. Osnaživanje i podsticanje na angažovanje žena u lokalnim zajed-niciama. Političko i ekonomsko jačanje žena.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Global fund Smanjenje diskriminacije i nasilja nad ženama uz pripremu zakonskih mehanizama u srebreničkoj regiji 14.097,13 14.097,13

Fondacija OAK Smanjenje nasilja u ruralnim zajednicama 41.108,42 12.560,80 Stichting Mensen Wer-ken voor Menshen Ekonomsko jačanje žena 5.000,00 5.000,00

OAK – Mreža ring Kampanja – borba protiv ropstva 428,00 428,00 Care NWB Ekonomsko osnaživanje žena 3.000,00 1.500,00 Mozaik Fondacija Ježeštica u tradicionalnom kulturnom stvaralaštvu 2.080,00 2.080,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM

Ministarstvo poljoprivrede RS Plastenička proizvodnja povrća 5.000,00 Opština Bratunac Plastenička proizvodnja povrća 2.500,00

Udruženje žena “Maja” Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 35.665,93 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 35.665,93 KM

Budžet organizacije

Page 225: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

225

Adresa, ulica i broj Kralja Aleksandra 20 Poštanski broj 79000

Mjesto Prijedor Telefon 052 236 850, 065 536 565

Fax 052 236 850 E mail [email protected]

Datum osnivanja 25.12.1996. Registarski broj RG – 204/96 (preregistracija F-1-95/02 od 03.07.2002)

Nivo registracije Lokalni Broj članova 35

Članstvo u mrežama

1. Mreža Sporazum plus, 2. Nevac, 3. Ring, 4. Forum za bezbjednost.

Ciljevi organizacije

Afirmacija žena i mladih i njihovo veće angažovanje u demok-ratizaciji i izgradnji civilnog društva ; Jačanje i zaštita ljudskih prava i sloboda; Ostvarivanje i puno poštovanje prava žena i djece u okviru opštih prava i sloboda građan; Psihosocijalna pomoć i podrška ženama, djeci i starima licima; Ostvar-ivanje prava iz oblasti socijalne, porodične i pravne zaštite; Pomoć ženama i mladima kroz aspekt zdravstvene zaštite (prosvjećivanje žena i preventivna zdravstvena zaštita od boles-ti, neželjene trudnoće i planiranja roditeljstva); Savjetovanje bračnih partnera i uređivanje porodičnih odnosa; Pomoć ženama u zapošljavanju kroz proizvodne programe (kućna radinost, proizvodnja povrća, cvijeća i sadnog materijala, saku-pljanje i pakovanje ljekovitog bilja i šumskih plodova); Edukacija žena kroz opšte i stručno obrazovanje ; Zaštita žena samohranih majki sa maloljetnom djecom i prevencija nasilja nad ženama, djecom i starim licima; Humanizacija odnosa među polovima ; Pružanje pomoći ženama i djeci kroz humanitare i kulturne aktivnosti; Pružanje pomoći građanima, posebno ženama i djeci povratnicima, izbjeglicama, raseljenima i socijalno ugroženom stanovništvu; Rad na preveniranju socio-patoloških pojava kod mladih; Rad sa mladima na prevenciji, integraciji, izgradnji mira i povjerenja. Ostvarivanje saradnje sa drugim organizacijama i institucijama

Objavljene publikacije u 2011

1.Novinski članici, 2.reportaže, 3.TV emisije, 4.promotivni materijali.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

1. Hljeb života, Dnevni centar za djecu – novogodišnji paketići (vrijednost 150 KM),2. Tvornica keksa „Mira“ (donacija u robi) , 3. Podrška Dnevnom centru (280 KM donacije u robi), 4. Doo „Sconto-prom“ Podrška projektu „Zdravo živjeti sa plo-dovima prirode“ (500 KM donacije u robi ).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ambasada Republike Češke Zdravo živjeti sa plodovima prirode 10.000,00 10.000,00

Ambasada SAD Žene to mogu 37.000,00 13.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Dnevni centar za djecu i omladinu sa asoci-jalnim ponašanjem 5.000,00 5.000,00

Udruženje žena Nada Naziv organizacije

Prihodi od članarine 50,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 23.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.000,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 28.050,00 KM

Budžet organizacije

Page 226: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

226

Adresa, ulica i broj Ul. Cara Lazara bb Poštanski broj 73240

Mjesto Višegrad Telefon 058 62 727

Fax 058 622 727 E mail [email protected]

Datum osnivanja 04.11.2006. Registarski broj 089-0-REG-07-000 216

Broj članova 42

Članstvo u mrežama 1. Članice smo Asocijacije svih Udruženja koja se bave ovom problematikom u BiH

Ciljevi organizacije

Pružanje psihičke podrške,podizanje svijesti, pokretanje aktivnosti, kontinuirani rad na prevenciji, razvijanje i jačanje internih kapaciteta,publikovanje knjiga i brošura,povezivanje i saradnja.

Objavljene publikacije u 2011. 1. Brošure o samopregledu dojki , 2.Brošure o načinu snimanja dojki- mamografije

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Obzirom da imamo potrebnu tehniku nismo uzimali niti dobijali donaciju te vrste

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNIS-usha 300,00 Avon Prevencijom protiv raka dojke 5.000 5.000,00 Amoena 300,00

Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke “Aska”

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 5.600,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 5.600,00 KM

Budžet organizacije

Page 227: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

227

Adresa, ulica i broj Šehida br. 5 Poštanski broj 72240

Mjesto Kakanj Telefon 032 554 994

Fax 032 556 765 E mail [email protected]

Datum osnivanja 19.03.1993. Registarski broj 4218325700009

Nivo registracije NVOBroj članova 88

Broj zaposlenih Nema

Članstvo u mrežama 1.Resursni centar civilnog društva ; 2. NVO “Vesta” Tuzla

Ciljevi organizacije Pomoć ženi u svim segmentima društva (obrazovni, socijalni, zdravstveni, politički, ekonomski i sl. )

Nenovčane donacije u toku 2011. godine 0,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Kakanj Rano otkrivanje karcinoma dojke, nasta-vak edukacije žena 1.666,75 1.666,75

ZE-DO Kanton, ministatrstvo obra-zovanja, kulture i sporta

Očuvanje tradicijskih vrijednosti kroz obuku tkanja na tkalačkom stanu 5.000,00 2.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

BH Telecom Rano otkrivanje karcinoma dojke, edu-kacija žena 800,00 800,00

Tvornica cementa “Kakanj” Donacija za pokriće troškova ureda 500,00 500,00

„Trgošped“ Kakanj Donacija za pokriće troškova ureda 200,00 200,00 „Delta petrol” Kakanj Donacija za pokriće troškova ureda 100,00 100,00

Udruženje žena Općine Kakanj, UŽOK Naziv organizacije

Prihodi od članarine 500,00 KM Drugi izvori prihoda 219,22 KM

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.666,75 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 1.600,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 5.985,97 KM

Budžet organizacije

Page 228: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

228

Adresa, ulica i broj Naselje Nemanjića bb Poštanski broj 76230

Mjesto Šamac Telefon 054 611 418; 612 019; 612 055

E mail [email protected]; 054 612 477 Datum osnivanja 25.03.2003.

Registarski broj 4401989540008 Nivo registracije RS

Broj članova 63 Članstvo u mrežama 1. Progres

Ciljevi organizacije

Obrazovanje žena po principima demokratskog odlučivanja; Zdravstvena psihosocijalna zaštita žene i porodice; Borba protiv nasilja nad ženama i djecom; Zaštita prirode i životne sredine; Djelovanje u oblasti zaštite djece i omladine (ovisnost); Pomoć stanovništvu u drugim sferama života.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Skupštia opštine Šamac Moj zeleni kutak 500,00 500,00

Udruženje žena Šamac Naziv organizacije

Prihodi od članarine 120,00 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 500,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 620,00 KM

Budžet organizacije

Page 229: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

229

Adresa, ulica i broj Ustiprača bb Poštanski broj 73110

Mjesto Novo Goražde Telefon 065 565 606

E mail [email protected]; Datum osnivanja 01.08.2005.

Registarski broj RU – 47/05 Broj članova 200

Broj zaposlenih Nema

Članstvo u mrežama 1. Sporazum plus, 2.Ženska mreža, 3. Mreža NVO .

Ciljevi organizacije

Reintegracija u civilno društvo. Podsticanje zajedničkog djelovanja ženskih organizacija i grupa. Problematika aktuelna u populaciji žena, njihovih porodica i braka kao institucije. Zagovaranje za bolji zakonski i politički okvir koji će omogućiti da žene u BiH društvu imaju ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj svakodnevnici. Briga o djeci, zdravlju, zapošljavanju, obrazovanju i kulturi. Davanje prijedloga i incijativa za adekvatan tretman pomenutih problema od strane društva uključujući i predlaganje novih i izmjena postojećih pravnih propisa. Pružanje stručne pomoći ženama.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

MDGF Kultura za razvoj 31.110,90 31.110,90 CPCD/SIDA Unaprjeđenje položaja žena u lokalnoj zajednici 2.910,00 2.909,10 Global for women

Promovisanje zakona o ravnopravnosti polova sa posebnim akcentom na zapošljavanje na osnovu pola 11.102,00 11.102,00

Udruženje žena VIVA Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 45.122,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 45.122,00 KM

Budžet organizacije

Page 230: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

230

Adresa, ulica i broj Derebent 41 Poštanski broj 71000

Mjesto Sarajevo Telefon 033 219 640

Fax 033 219 640 E mail [email protected]

Web site www.zenezenama.org Datum osnivanja 04.03.1997.

Registarski broj R-I-28/97 Viši sud Sarajevo; 04-05-2-2835/01-1 Federalno Mini-starstvo pravde; RU-328/05 Ministarstvo prevde BiH

Nivo registracije Udruženje Broj članova više od 100 članica

Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama

1. Women Waging Peace, 2. Regionalni ženski lobi, 3. Žene u crnom, 4. V-dan: Globalni pokret za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama, 5. Mreža Sporazum plus, 6. Mreža izgradnje mira, 7. Mreža pravde, 8. Sigurna ženska mreža protiv nasilja prema ženama, 9. Ženska mreža BiH, 10. REKOM .

Ciljevi organizacije

“Žene Ženama” je NVO žena i za žene, kako to njihovo ime samo govori. Sve akcije i aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta obavljane su sa posebnom pažnjom na žene, na one koje su direktno učestvovale- osoblje, članice i volonterke, tako i na direktne i indirektne korisnice projekta. Nastala 1997. g., bazirana na članstvu, organizacija raspolaže širokim iskustvom koje doprinosi razvoju civilnog društva kroz osnaživanje žena i ženskih grupa i zagovaranje poštivanja ljudskih prava žena u svim sferama privatnog i javnog života. Žene Ženama je razvi-la program koji integrira rodne perspektive u interpretaciji ljud-skih prava, demokracije, feminizma i nenasilne komunikacije pomoću jedinstvenog i kreativnog modela učenja i djelovanja žena i ženskih grupa u kontekstu Bosne i Hercegovine i regije. Sve aktivnosti koje su uključene u projekte doprinosile su i doprinose borbi protiv nejednakosti među polovima, kršenja ljudskih prava te zaštiti žena žrtava diskriminacije ili nasilja bilo koje vrste u toku ili poslije rata.

Objavljene publikacije u 2011.

1. Obuka trenera, “ SCR 1325 u primjeni”- priručnik,Žene ženama, Sarajevo, 2011; 2. Facilitacija (facilitation) –priručnik, Žene ženama, Mobilis Srbija i FES, Sarajevo, 2011; 3. Žene i ženske organizacije, razvoj i etape ravoja organizacije –priručnik, Žene ženama, Sarajevo, 2011; 4. Rod i reforma sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini (izvještaj), Žene ženama, Atlantska inicijativa i DCAF, Sarajevo 2011.godina; 5. Izvještaj o provedbi Rezolucije UN-a Žene, mir i sigurnost u BiH (SCR 1325): Integracija rodno osjetljivih politika, Žene ženama, Agencija za ravnopravnost polova u BiH i UNWOMEN, Sarajevo 2011; 6. Godišnji izvještaj Žene ženama 2011 .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Kvina till Kvina Žene i ženske organizacije u BiH 64.235,00 64.235,00 Unwomen - Bratislava Plan akcije SCR 1325 u BiH 58.103,63 58.103,63 DCAF-Ženeva 38.463,62 38.463,62

FOSI New York Nasilje nad ženama, prepoznaj i spriječi! 133.799,14 97.541,99

Global Fund for Women Ženske studije u BiH - Žarana Papić 21.543,00 21.543,00

Udruženje Žene Ženama Naziv organizacije

Page 231: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

231

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

FIGAP Ministarstvo finansija BiH Grad ravnopravnosti 19.000,00 19.000,00

Općina Centar, Kanton Sarajevo

Gender senzibilizacija za gender perspektivu - Edu-kacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu pola/roda

6.650,00 6.650,00

Federalni zavod za zapošljavanje pripravnika

Sufinansiranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva 7.200,00 7.200,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 32.850 KM Individualne donacije od fizičkih lica 3.112,13 KM

Drugi izvori prihoda 85,72 KM Iznos donacija od stranih donatora 279.887,24 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 32.850,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 348.785,09 KM

Budžet organizacije

Page 232: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

232

Adresa, ulica i broj Cara Lazara bb Poštanski broj 71350

Mjesto Sokolac Telefon 066 905 969

Fax 057448 407 E mail [email protected]

Datum osnivanja 5/30/1905 Registarski broj preregistracija: 089 -0-REG-06-000 354, 3.10.2006.

Nivo registracije BiH Broj članova 120

Broj zaposlenih Nema

Članstvo u mrežama 1.Mreža Sporazum plus, 2.Mreža NVO , 3.OCD BiH .

Ciljevi organizacije

Misija UG “Aurora” je usmjerena u pravcu prepoznavanja i mo-bilisanja svih relevantnih, vladinih, nevladinih, intsitucionalnih i građanskih potencijala šire zajednice u izgradnji zdravog i stabil-nog, demokratski orjentisanog građanskog društva, otvorenog za promjene i spremnog da se (angažmanom svih raspoloživih resursa moći, znanja i iskustva, a rukovodeći se principom mak-simalne transparentnosti, uvažavanjem različitosti i otvorenosti prema potrebama građana), usmjeri u pravcu duhovnog, sociološkog i kulturološkog osnaživanja i jačanja ekonomske moći građana.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Izgradnja prostorno-tehničkih resursa za rad Udruženja: unutrašnja i spoljna izolacija, krečenje, postavljanje siguros-nosnih gelendera, uvođenje el.energije; stolica 12 kom , radni stol-2 kom , video-bim, telefom i faks , nabavka računara, laptop, nabavka konstelacije tablet; izrada propagandnih banera sa logotipom udruženja . Volontersko učešće rada članova Udruženja. Učešće sredstava institucija/privatnog sektora/partnerskih organizacija po osnovu sponzorstva u sklopu implementacije projekata u partnerstvu sa drugim OCD/NVO u lokalnoj zajednici i šire.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

World Vison – Terenska kancelarija Sarejevo ,

Učenje, kreativno mišljenje i rješavanje problema 10.000,00 13.200,00

Opština Sokolac Učešće u projektu 3.000,00 13.200,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Sokolac Učenje, kreativno mišljenje i rješavanje problema 3.000,00 5.000,00

World Vison – Terenska kancelarija Sarejevo

Učenje, kreativno mišljenje i rješavanje problema 10.000,00 10.000,00

UG Aurora Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.000,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 3.000,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 26.400,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 15.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 46.400,00 KM

Budžet organizacije

Page 233: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

233

Adresa, ulica i broj Srđe Zlopogleđe 37 Poštanski broj 78000

Mjesto Banja Luka Telefon 051 464 824

Fax 051 464 824 E mail [email protected]

Web site www.hepatitis.rs.ba Datum osnivanja 17.12.2004.

Registarski broj F-1-49/05 Nivo registracije Entitetsko

Broj članova 70

Članstvo u mrežama

1.ELPA, 2.WHA, 3.Sporazum plus, 4.Mreža za izgradnju mira, 5.TASCO, 6.Omladinska mreža BiH

Ciljevi organizacije

Okupljanje članova. Jačanje svijesti pojedinca i društva u cjelini o značaju problema hroničnih virusnih hepatitisa.Organizovanje edukacije oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa, kao i članova njihovih porodica, o samoj bolesti i o neophodnosti odgovarajuće podrške oboljelom, od strane stručnog medicin-skog osoblja. Praćenje najnovijih dostignuća u svijetu u vezi liječenja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa. Organizacija godišnjeg okupljanja oboljelih, članova njihovih porodica kao i zdravstvenih radnika u cilju razmjene iskustava i rasprava o medicinskoj i socijalnoj brizi oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa. Informisanje članova i svih zainteresovanih građana kroz predavanja, izložbe, radionoce, skupove i druge kulturne djelatnosti. Izdavanje glasnika, publikacija, prevođenje stranih publikacija u skladu sa posebnim propisima. Uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu u cilju razmjene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog djelovanja, kao i zainteresovanim privrednim, kulturnim i naučnim institucijama. Promocija putem medija. Prikupljanje materijalno-finansijskih sredstava, kao i drugih sredstava za egzistiranje Udruženja i pomoć osobama oboljelim od hroničnih virusnih hepatitisa, a u skladu sa zakonskom regulativom. Preduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, a u skladu sa zakonskom regula-tivom. Organizovanje aktivnosti vezanih za pružanje informacija i edukaciju zainteresovanih građana o značaju, vrstama, načinu prenošenja i zaštiti od virusnih hepatitisa B i C, kao i pravu na liječenje. Organizovanje aktivnosti vezanih za pružanje infor-macija i edukacije rizičnih (vulnerabilnih ) grupa stanovništva (primaoci tranfuzija krvi i krvnih derivata, bolesnici na dijalizi, trudnice, zdravstveni radnici, seksualni partneri oboljelih, intravenski narkomani) o hroničnim virusnim hepatitisima, sa posebnim akcentom na omladinsku populaciju. Organizovanje aktivnosti vezanih za pružanje informacija i edukacije namijen-jenih mladim ljudima, sa posebnim akcentom na mogućnost prenošenja infekcije polnim putem i zloupotrebom opojnih droga, (sa ciljem prepoznavanja sopstvenog rizika od oboljevan-ja od virusnih hepatitisa B i C). Organizovanje i sprovođenje aktivnosti vezanih za promociju zdravlja i zdravih životnih stilova ponašanja sa posebnim akcentom na populaciju mladih.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM ELPA Donacija 1.320,00 1.320,00 ELPA Donacija 586,00 586,00

UG “B18”-Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa

Naziv organizacije

Page 234: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

234

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Roche d.o.o Donacija 700,00 700,00 Roche d.o.o Obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa 500,00 500,00

Iznos donacija od stranih donatora 1.906,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 1.200,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 3.106,00 KM

Budžet organizacije

Page 235: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

235

Adresa, ulica i broj Vuka Karadžića 148 Poštanski broj 75400

Mjesto Zvornik Telefon 056 210 412, 065 520 338

Fax 056 210 412 E mail [email protected]

Web site www.cipp-zv.org Datum osnivanja 05.03.1998.

Registarski broj FI-375/98 Nivo registracije Entitetski

Broj članova 35 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Mreža pravde u BiH, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Mreža Forum jednakosti u BiH.

Ciljevi organizacije

Poboljšanje kvaliteta života osiromašenog stanovništva, os-jetljivih grupa raseljenih lica i lokalne populacije, materijalno degradirane, ekonomski osiromašene, obespravljene, koje uz to kao posljedicu svih ratnih dešavanja nose duboke emocion-alne traume, stresove i dugotrajne ožiljke, a sve u cilju razvoja demokratije i vladavine prava.

Objavljene publikacije u 2011.

Monitoring i procjena stanja postignutih standarda u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske, Okružnim tužilaštvima u Banja Luci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu uz analizu prakse.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNHCR/CRS Održiv povratak u BiH 3.500,00 3.500,00 EU/FHP REKOM 14.500,00 14.500,00 UNDP BiH Tranzicijska pravda u BiH 20.000,00 4.000,00 USAID-JSDP II Monitoring tužilaštava u RS 15.000,00 6.000,00 ICMP BiH Primjena Zakona o nestalim licima 10.000,00 10.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Fond za reformu javne uprave PARCO 4.800,00 1.000,00

UG Centar informativno-pravne pomoći (CIPP)

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.000 KM Drugi izvori prihoda 10.500 KM

Iznos donacija od stranih donatora 38.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 50.500,00 KM

Budžet organizacije

Page 236: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

236

Adresa, ulica i broj Karađorđeva 60 Poštanski broj 78250

Mjesto Laktaši Telefon 051 535 310

Fax 051 535 310 E mail [email protected]

Web site www.cdmpl.ba i www.oclaktasi.org Datum osnivanja 08.07.2002.

Registarski broj F-1-193/02 Nivo registracije RS Broj zaposlenih 4

Članstvo u mrežama 1. Mreža mira, 2. Standardizacija omladinskih centara u BIH, 3. Volontiram.

Ciljevi organizacije

Poboljšati kvalitet života svakog člana lokalne zajednice obezbjeđujući otvoren i dostupan prostor, kao i stručno osmišljene i realizovane programe namijenjene djeci, mladima i porodici, kroz koje se svako može naučiti odgovorno i kom-petento ponašati kao pojedinac i kao član porodice, te aktivno participirati u zajednici; Obezbijediti podršku i pomoć pojedincu, djetetu, mladoj osobi kao i porodici i različitim grupama u zajed-nici putem preventivnih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti; Obezbijediti dodatne usluge i programe iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, zdravstvene, socijalne i dječije zaštite; Vlastitom aktivnošću utjecati na poboljšanje uslova za kulturnu i društvenu afirmaciju djece, mladih i porodice u zajednici; Afirmisanje i podsticanje učešća građana u razvoju zajednice i društva u cjelin; Unaprjeđivanje svijesti građana o značaju, mogućnostima i ostvarenju ljudskih, socijalnih i svih ostalih prava , harmonizacija zakona sa međunarodnim konvencijama; Sarad-nja sa odgovarajućim nevladinim organizacijama, relevantnim ustanovama i institucijama sličnih ili istih programskih ciljeva na lokalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou u cilju poboljšanja kvalitete uslova života djece, mladih i porodice uopšte; Promovisanje, organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih programa, kao i omladinskog rada i aktivizma; Poboljšanja uslova života ciljnih grupa (djece, mladih, porodica, lica sa određenim razvojnim poteškoćama, lica sa invaliditetom, starih i iznemoglih lica); Promovisanje aktivnosti i rezultata rada organizacije; Povećati stepen informisanosti lokalne zajednice; Prikupljanje i davanje humanitarne pomoći i organizovanje hu-manitarnih akcija; Pružanje pravne pomoći onima čija su prava ugrožena ili povrijeđena. Udruženje će se baviti unaprjeđenjem i zaštitom čovjekove okoline. Ispunjavanje i drugih ciljeva značajnih za članove udruženja .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNICEF ICRRR 20.000,00 20.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Laktaši Centar za djecu, mlade i porodicu 30.000,00 30.000,00 Opština Laktaši Međunarodni dan mladih 1.500,00 1.500,00 Opština Laktaši Omladinski zdravstveni projekat 1.000,00 1.000,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Centar za promociju civilnog društva VolRadIsti 3.307,00 3.246,49

UG Centar za djecu, mlade i porodicu Naziv organizacije

Page 237: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

237

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

DI Vrbas Dnevni boravak za djecu i mlade sa teškoćama u razvoju 1.000 1.000,00

Top Metal d.o.o.o Humanitarna akcija „I svi srećni“ 2.000 2.000,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 2.000 KM Prihodi od članarine 5.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 20.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 32.500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 3.246,49 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 3.000,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 65.746,49 KM

Budžet organizacije

Page 238: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

238

Adresa, ulica i broj Zgrada TO Poštanski broj 74250

Mjesto Maglaj Telefon 061 832 868, 061 808 915

Fax 032 609674 E mail [email protected]

Datum osnivanja 29.08.2000. Registarski broj 4218277460009

Nivo registracije 08-05-91/00 Broj članova 200

Članstvo u mrežama 1. Ekoalicija .Ciljevi organizacije Očuvanje i zaštita okoliša

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

UNDP i općina Maglaj Uređenje i afirmacija starog grada 60.000,00 60.000,00

UNDP i opcina Maglaj Dišimo bez ambrozije 19.260,00 19.260,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ze-Do kantona

Zdrav život i čista okolica, ekološka zaštita i uređenje kulturno-historijskih spomenika 2.000,00 2.000,00

Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ze-Do kantona

Postavljanje eko ostrva kod osnovnih škola 2.000,00 2.000,00

UG Ekološki pokret “Eko Maglaj” Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 79.260,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 4.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 83.260,00 KM

Budžet organizacije

Page 239: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

239

UG Eko Pliva Naziv organizacije

Poštanski broj 70101 Mjesto Jajce Telefon 030 654 100

Fax 030 654 099 E mail [email protected]

Web site www.plivatourism.ba Datum osnivanja 17.6.2004.

Registarski broj RU 179/04 4236309230009 Nivo registracije Državni nivo BIH NGO

Broj članova 236 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1.Mreža za ruralni razvoj BiH, 2.Oxfam-mreža za info centre u BiH, 3.Mreža za povratak raseljenih .

Ciljevi organizacije

Eko Pliva je regionalna međuentitetska organizacija koja pokriva tri općine Jajce u Federaciji, Jezero i Šipovo u Republici Srpskoj. Cilj organizacije je razvoj i promocija ruralnog i eko turizma. Uključivanje nezaposlenih žena iz ruralnih područja kroz aktivnosti projekata. Promocija eko i ruralnog turizma na međunarodnim sajmovima širom svijeta.

Objavljene publikacije u 2011.

1.Sajam turizma u Utrehtu, 2.Eko zona projekat Sipovo,3.Sajam turizma u Montecatini, 4. Sajam turizma u Beogradu. Aktivnosti kroz projekta eko zona Šipovo finansiran od strane Europske komisije.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Firma projekat USAID Promocija regiona Plive 47.000,00 25.000,00 Europska komisija u BIH Eko zona Šipovo 872.286,00 620.000,00 Oxfam Italija Kreiranje turističkih proizvoda 40.000,00 18.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Opština Jezero Podrška NGO 3.600,00 600,00

Adresa, ulica i broj Donje Pijavice bb

Prihodi od članarine 2.100 KM Iznos donacija od stranih donatora 663.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 600,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 665.700,00 KM

Budžet organizacije

Page 240: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

240

Adresa, ulica i broj Zlatnih ljiljana bb Poštanski broj 72220

Mjesto Zavidovići Telefon 061 322 509

E mail [email protected] Web site www.eko-ulica.co.cc

Datum osnivanja 02.03.2011. Registarski broj ID: 4218731280002

Nivo registracije Registrovano aktom Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK br: 06-05-5600/11 od 02.03.2011.

Broj članova 30 Broj zaposlenih Nema

Članstvo u mrežama 1. Mreža NVO Zavidovići, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Mreža NVO (TACSO BIH).

Ciljevi organizacije

Okupljanje svjesnih pojedinaca i organizacija u angažovanju na očuvanju, unaprjeđenju i zaštiti prirode; Edukacija mladih u oblasti ekologije i zdravog življenja, zalaganje za zaštitu životinja i šumskog fonda, posebno za zaštitu ugroženih vrsta; Organi-zovanje ekoloških akcija na uređenju grada, zelenih površina, pošumljavanju i sl.; Organizovanje ekoloških sekcija mladih u školama; Formiranje ekoloških kampova i škola; Izdavanje pop-ularnih publikacija u cilju unaprjeđenja ekološke kulture i podi-zanje ekološke svijesti stanovništva; Podsticanje i sprovođenje ekološkog prosvjećivanja šire populacije, te djelovanje u pravcu uvođenja ekoloških obrazovnih programa u škole i dr. (Statut UG „Eko-ulica“ Zavidovići)

Objavljene publikacije u 2011. 1. Analiza stanja prehrambenih i životnih navika kod srednjoškolske omladine.

UG Eko-ulica Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 241: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

241

Adresa, ulica i broj Krečanska br.5 Poštanski broj 75000

Mjesto Tuzla Telefon 035 282 347, 061 944 306

Fax 035 282 347 E mail [email protected]

Datum osnivanja 21.11.1996. Registarski broj knjiga I broj 97

Nivo registracije Kantonalni Broj članova 220

Članstvo u mrežama

1. Referentna grupa, 2. CPCD, 3. Koalicija OOSI TK-a Tuzla, 4. SUMERO Sarajevo, 5. Mreža Sporazum plus.

Ciljevi organizacije

Osigurati kontinuirani rad Dnevnog centra kroz organizovanje kreativnih radionica i osiguranje poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Socijalizacija, učenje samostalnom životu, ličnoj higijeni, svakodnevnim životnim navikama koje su u sklopu jedne osobe; Poboljšanje psiho-fizičkog stanja korisnika; Upoznavanje lokalne zajednice o radnim mogućnostima osoba sa invaliditetom; Ojačati kapacitet organizacije i povećati broj volontera u radu Udruženja.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Fondacija za pomoć u obnovi BiH-Holandija

Prioritetni lijekovi i pelene za OSI djecu i omladinu 37.200,00

FUB Švedska 4.643,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Vlada TK-Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Podrška djeci, mladima i starijim osobama sa intelektualnim poteškoćama kroz Dnevni centar 37.899,45 9.000,00

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Manifestacija: Pruži mi ruku 15.830,00 900,00

Opština Tuzla I mi smo sportisti 21.789,00 1.500,00 Opština Tuzla Manifestacija: Pruži mi ruku 15.830,00 1.000,00 FZZZ Sufinansiranje pripravničkog staža 10.200,00 9.600,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Tuzlanska zajednica Manifestacija: Pruži mi ruku 600,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Dalekomontaža ddo Donacija po zahtjevu 1.700,00 EM-ONIKS Donacija po zahtjevu 200,00 SOLANA dd Tuzla Donacija po zahtjevu 1.400,00

UG Majke hendikepirane djece TK-a Naziv organizacije

Prihodi od članarine 680,00 KM Individualne donacije od fizičkih lica 750,00 KM

Iznos donacija od stranih donatora 41.843,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 22.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 600,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 3.300,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011 69.173,00 KM

Budžet organizacije

Page 242: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

242

Adresa, ulica i broj Gradska bb Poštanski broj 70240

Mjesto Gornji Vakuf – Uskoplje Telefon 030 260 520

Fax 030 260 520 E mail [email protected]

Web site www.omladinski.org Datum osnivanja 1996.

Registarski broj 04-05-130/03 Nivo registracije Lokalni nivo

Broj članova 60 Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama 1. Mreža za izgradnju mira, 2.Mreža za promociju društvene uključenosti mladih, 3. Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Omladinski centar je građanska organizacija u kojoj djeca, mladi ljudi i odrasli sudjeluju u stvaranju inicijativa, obra-zovnih, kreativnih i socijalnih programa, uče i razvijaju se, povezujući dvije, ratom razdvojene zajednice. Pružanje prilike djeci i mladima da steknu pozitivne radne navike, kao i znanja i vještine koje nisu obuhvaćene školskim programima i kapac-itetima; Podsticanje kreativnosti i razvoja talenata u adekvat-nom i neformalnom okruženju; Podsticanje motivacije kod djece i mladih, nastavnika i trenera za dodatno usavršavanje i grupni rad; Edukacija djece i mladih na izgradnji mira putem stjecanja vještina nenasilne komunikacije, medijacije, rješavanje konflikta i sl.; Unaprjeđivanje suradnje, komu-nikacije, razumijevanja, povjerenja i prijateljstva među djecom, mladima i odraslima; Pripremanje mladih za dalje školovanje i buduća zaposlenja kroz stjecanje potrebnih znanja i vještina; Suradnja sa širom društvenom zajednicom i drugim NVO u krei-ranju programa i konsultacije sa roditeljima; Stalna nadopuna i prilagođavanje programa potrebama i željama djece i mladih i praćenje postignutih rezultata; Davanje podrške nastavnom kadru i trenerima u usavršavanju znanja i vještina; Organiziran-je vlastite biblioteke sa stručnom, obrazovnom i zabavnom literaturom; Omogućiti slobodan protok informacija i biti baza podataka svih značajnih informacija u lokalnoj zajednici; Organ-iziranje tečajeva, seminara i drugih oblika obrazovanja djece, mladih i odraslih kojima se dopunjuju redovni oblici obrazovan-ja u školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama .

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

Materijali za dječije radionice: papiri, bojice, olovke, vodene boje, tempere, razni materijali za kreativne radionice, 5000 knjiga za biblioteku u okviru projekta Hiljadu knjiga za Uskoplje, 1000 knjiga za Gornji Vakuf (doniranih od građana iz svih gradova u BiH, domaćih i međunarodnih organizacija).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

IN fondacija Centar velikih osmijeha 42.000,00 42.000,00

Češka ambasada Inicijativa za formiranje gradske bibli-oteke 17.000,00 17.000,00

CCFD Prezentacija aktivnosti dnevnog centra 1.000,00 1.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Gornji Vakuf – Uskoplje Centar velikih osmijeha 1.500,00 1.500,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM BH Telecom Festival djetinjstva 1.200,00 1.200,00

UG Omladinski centar Gornji Vakuf – Us-koplje

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 60.000,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 1.500,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 1.200,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 62.700,00 KM

Budžet organizacije

Page 243: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

243

Adresa, ulica i broj Varoš bb Poštanski broj 70101

Mjesto Jajce Telefon 030 654 027

Fax 030 654 027 E mail [email protected]

Web site www.ocjajce.com Datum osnivanja 22.05.2002.

Registarski broj 04-05-43/2002 Nivo registracije Kanton

Broj članova 0 Broj zaposlenih 2

Članstvo u mrežama 1. Lokalni volonterski servisi BiH .

Ciljevi organizacije

Organizovanje polivalentnog centra za djecu i mlade; Organi-zovanje edukativnih i rekreativnih programa za djecu i mlade; Promovisanje želja, potreba i mogućnosti mladih Jajca i BiH prema svim nivoima vlasti; Organizovanje međunarodnih obra-zovnih programa za mlade.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

European Comission Youth in Action 10.000,00 40.000,00 Njemačko ministarstvo međunarodne saradnje (BMZ) Weltwaerts volont. Servis 15.000,00 15.000,00

Suisse Helsinki Committee Regionalni časopis SENZOR 24.000,00 9.000,00 Suisse Helsinki Committee Konferencija za mlade BiH 22.000,00 22.000,00 Evangelistic Youth of Nurnberg Omladinski centar Jajce 20.000,00 10.000,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Hotel Turist 98 RIČ SENZOR 24.000 500,00 Termal doo RIČ SENZOR 24.000 300,00 BSI doo RIČ SENZOR 24.000 1.800,00 Cafe bar CITY RIČ SENZOR 24.000 300,00

UG Omladinski centar Jajce Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 6.253 KM Individualne donacije od fizičkih lica 1.200 KM

Drugi izvori prihoda 12.007 KM Iznos donacija od stranih donatora 96.000,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 2.900,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 118.360,00 KM

Budžet organizacije

Page 244: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

244

Adresa, ulica i broj M. Obilića 170 Poštanski broj 74000

Mjesto Doboj Telefon 066 904 671, 066 904 672, 066 904 673, 053 228 364

Fax 053 228 364 E mail [email protected]

Web site www.hollandharthuis.nl Datum osnivanja 20.03.2009.

Registarski broj 085-0-F1-12-000 051 /dopuna registracije 25-05-2012 Nivo registracije Opština Doboj, RS i BiH

Broj članova

a) klijenti: djeca sa smetnjama fizičkog i psihičkog zdravlja 85 osoba; roditelji/majke djece/klijenata 85 osoba; članice terapeutskih grupa DIVOZ – od 60 do 80 osoba; žene u stanju psiho-socijalne potrebe 18 osoba; b) volonterke: 12 učenica medicinske škole; 6 učesnica u realizaciji programa u terapeut-skim grupama; c) članovi –prijatelji projekta „HollandHartHuis u Doboju“ 65 osoba;

Broj zaposlenih 3

Članstvo u mrežama

1. REMI mreža; 2. Mreža Mira; 3. GARD mreža; 4. Mreža Sporazum plus

Ciljevi organizacije

Naš cilj je da se osigura sigurno i kvalitetno mjesto za rješavanje problema klijentica i korisnica naših usluga putem raznovrsnih projektnih aktivnosti i to: socioterapijskog centra za majke i djecu sa posebnim potrebama – STC, radno-edukativne i terapijske zajednice – DIVOZ, savjetovališta prihvatilišta za žrtve porodičnog nasilja – FREYA. Realizujući svoje primarne ciljeve „Primanatura“ pruža pomoć majkama i djeci sa posebnim potrebama, psihološku, pravnu i socijalnu zaštitu i radno-okupa-cionu i terapijsku aktivnost ženama u stanju psihosocijalne potrebe, te pomoć i podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja, porodičnog nasilja i nasilja uopšte.

Objavljene publikacije u 2011. 1. MOBBING - poslovna trauma, psihološki i moralni teror na radnom mjestu.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine

1. donacija HHH klijentima STC- 5 računara; 2.didaktički materijal i sredstva za rad u STC (donacija HHH); 3. sredstva i materijal za art i muziko-terapiju (donacija AGPBiH ,grupa art-terapeuta iz NL); 4. transfer znanja i iskustava i stručno osposobljavanje kadrova i saradnika iz oblasti art-terapije (Grupa terapeuta za BiH iz udruženja terapeuta NL); 5.transfer znanja i stručnih iskustava iz oblasti traume/traumat-skog ponašanja i autizma putem radionica, seminara (saradnja sa Institutom za psihološka istraživanja PICOWO, Utrecht-NL).

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

NCDO Freya-centar za zaštitu žrtava porodičnog nasilja (projekat traje tri godine) 60.000,00 19.588,00

AEF Freya-centar za zaštitu žrtava porodičnog nasilja (projekat traje tri godine) 60.000,00 19.588,00

CNF CEE STC – socioterapijski centar za roditelje i djecu sa posebnim potrebama (projekat traje tri godine) 85.000,00 24.252,00

Stichting HHH DIVOZ-psihosocijalna podrška ženama 40.000,00 29.337,00 WVI-zonski ured Tuzla

ADP „Ozren“- socijalna inkluzija djece sa psihosocijalnim problemina u odrastanju (projekat traje 8 godina) 72.000,00 1.447,00

UG Primanatura- Centar za zaštitu prava i interesa žena

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 94.212,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 94.212,00 KM

Budžet organizacije

Page 245: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

245

Adresa, ulica i broj Petra Kočića 4 Poštanski broj 79240

Mjesto Kozarska Dubica Telefon 052 416 324

Fax 052 416 324 E mail [email protected]

Datum osnivanja 1999. Registarski broj F-1-183/02

Nivo registracije pravno lice Broj članova 100

Broj zaposlenih 5

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2.Mreža za izgradnju mira, 3. Jugend in Aktion.

Ciljevi organizacije

Konstantan rad i zalaganje na obezbjeđenju uslova za pov-ratak . Praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih članova i pružanju odgovarajućih vidova pomoći. Rad i zalaganje na izgradnji civilnog demokratskog društva, jednako-sti svih građana i borbi protiv diskriminacije. Učestvovanje u javnim raspravama izradi i donošenju zakona i drugih propisa u kojima se utvrđuju prava povratnika, izbjeglih i raseljenih lica i ostalih građana .

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Diakonie Rheinland Lippe, Ev. Kirchenge-meinde Essen-Kray Omladinski centar UNA 18.527,00 18.527,00

Evangeliche Kirchengemeinde Essen-Kray Dostojanstveni život u starosti-Kućna njega 14.245,27 6.800,65

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost pro-jekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Kozarsk Dubica Evangeliche Kirch-engemeinde Essen-Kray

Dostojanstveni život u starosti-Kućna njega 14.245,27 2.000,00

UG Putevi mira Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 25.327,65 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 2.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 27.327,65 KM

Budžet organizacije

Page 246: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

246

Adresa, ulica i broj Ul.“Zlatnih ljiljana“ br. 31-A Poštanski broj 72220

Mjesto Zavidovići Telefon 032 863 466

Fax 032 863 466 E mail [email protected]

Web site www.sadnicemira.org Datum osnivanja 04.07.2005.

Registarski broj 06-05-19262/05 Nivo registracije Zeničko-dobojski kanton

Broj članova 56

Broj zaposlenih Nemamo zaposlenih na neodređeno vrijeme, a po ugovoru o radu upošljavamo prema projektnim aktivnostima.

Članstvo u mrežama

1. Sporazum Plus, 2. Ekoalicija, 3. Mreža Eko sela Balkana, 4. Zelena Agenda,5. Unija za održivi povratak i integracije u BiH, 6. Lets do it BiH, 7. Mreža NVO-a općine Zavidovići.

Ciljevi organizacije

Promovisanje zaštite prirode uz očuvanje i razumijevanje raznolikosti živih bića; Informisanje i podizanje nivoa svijesti o ugroženosti okoliša i ekosistema; Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja zdrave životne sredine, te značaja odmora i rekreacije u zdravoj prirodnoj sredini za lični razvoj i razvoj zajednice; Edukacija mladih o zdravom životu i zdravom okolišu uz osig-uravanje okvira za međunarodnu razmjenu, multidisciplinarnih programa dubinske ekologije i zaštite okoline; Praktikovanje ekološkog, zdravog i tolerantnog odnosa prema prirodi, sebi i drugim ljudima bez obzira na različitost starosne dobi, rase, pola, jezika, vjeroispovijesti, nacionalnog i socijalnog porijekla; Edukacija o očuvanju kulturnog naslijeđa, tradicije, stila življenja i zajedništva različitih etnosa na ovim prostorima; Učenje, prak-sa, praćenje i supervizija u razvijanju sklada u sebi s drugim, za-jednicom i prirodom, te edukacija o međusobnom uvažavanju, prihvaćanju, povjerenju i razumijevanju, sve sa ciljem jačanja volje pojedinca i grupe; Unapređivanje i afirmacija znanja, rada, tačnosti, discipline, transparentnosti, istine i ljubavi.

Objavljene publikacije u 2011.

1. „Stanje okoliša na području ZE-DO kantona sa posebnim osvrtom na općinu Zavidovići“, 2. „Intervencije za poboljšanje aktuelnog sistema upravljanja otpadom u SI BiH“, 3. „Zelena Agenda općine Zavidovići – Lovnica“, 4. „Priručnik Zelene Agende za BiH“, 5. „Udruženja građana na području općine Zavidovići“,6. „Da otpad ne postane problem“, 7. „Priručnik za mjesne zajednice“ i druge različite projektne edukacijske brošure.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNDP BiH Recikliraš li ti u svojoj školi/vrtiću ? 17.700,08 15.865,06

UG Sadnice mira Naziv organizacije

Page 247: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

247

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Općina Zavidovići Stabla prijateljstva u našem gradu 2.159,00 300,00

Općina Zavidovići Ljeto u gradu 2011 - bicikli-jada 600,00 400,00

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Aktivizam mladih 3.540,00 500,00

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Šta se krije iza bijesa 3.460,00 500,00

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Čitaonica 3.505,00 500,00

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Čitaonica 3.505,00 500,00

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Davanje od srca 3.120,00 500,00

Prihodi od vlastitih aktivnosti 0,00 KM Prihodi od članarine 24,00 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 0,00 KM Drugi izvori prihoda 19.065,06 KM

Iznos donacija od stranih donatora 15.865,06 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 3.200,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 38.154,12 KM

Budžet organizacije

Page 248: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

248

Adresa, ulica i broj Dušanova 18 Poštanski broj 89101

Mjesto Trebinje Telefon 065 822 719

E mail [email protected] Web site www.stop-mobbing.org www.stopkorupciji.info

Datum osnivanja 2008. Registarski broj 4402957120003

Nivo registracije Pravno lice,udruženje građana Broj članova 1852

Broj zaposlenih 6

Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus, 2. Mreža pravde u BiH, 3. Account-Antikorupcijska.

Ciljevi organizacije

Cilj Udruženja je naučno i stručno djelovanje na otkrivanju i pružanju pomoći žrtvama mobbinga. Edukacija zajednice o mobbingu, psihoteroru na radnom mjestu; Povećanje partici-pacije građana na lokalnom nivou, posebno učešće mladih, žena, manjina; Povezivanje organizacije s medijima i upozna-vanje sa problemom mobbingа i korupcije; Uključiti javnost i lobirati relevantne faktore društva za podršku i rad na ovom društvenom pitanju. Udruženje radi na: Promociji Zakona o radu i zaštiti prava radnika;Psiho-socijalnim programima; Pomoć u jačanju svijesti građana, posebno ugrožene grupe, radnika o mobbingu i korupciji kao novoj civilizacijskoj bolesti; Promociji Zakona o ravnopravnosti polova i njegove primjene u praksi; Projekti partnerstva sa zajednicom (lokalna uprava, biznis grupa ,građani); Aktivnoj ulozi žena u javnom životu; Humanizaciji odnosa među polovima zalaganjem za jednake mogućnosti oba pola; Zdravstvenoj, psiho-socijalnoj zaštiti mladih, žena i porodica, marginaliziranih grupa; Sprječavanju korupcije i pomoć kod podnošenja prijave nadležnim državnim organima sa dokazima o kršenju Zakona; Obavještavanju građana o mogućnostima vansudskog rješavanja sporova; Ostvarivanju saradnje sa odgovarajućim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Pomoć u projektima jačanja kapaciteta NVO.

Objavljene publikacije u 2011.

1.Mobbing-psihoteror na radnom mjestu, 2. Korupcija, navika ili posljedica, 3. Žena danas i njeno pravo, 4. Ti biraš svoju budućnost, preuzmi odgovornost, 5. Mladi kao resurs, 6. Apatija ili nešto drugo, 7. Zdravo zdravstvo korupcija stop, 8. Zajedno protiv korupcije, 9. Korupcija u zdravstvu, amputacija obraza.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Američka ambasada u BiH Hrabro protiv korupcije u vlasti 24.000,00 1.800,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Centri civilnih inicijativa BiH Zajedno protiv korupcije 31.000,00 8.000,00

Centri civilnih inicijativa BiH Zdravo dravstvo korupcija stop 25.000,00 10.000,00

UG Stop mobbing RS Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 1.800,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 18.000,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 19.800,00 KM

Budžet organizacije

Page 249: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

249

Adresa, ulica i broj Vidovdanska broj 43 Poštanski broj 74000

Telefon 053 205 370 Fax 053 205 372

E mail [email protected]; [email protected] Web site www.topeer.ba ; www.slivrijekebosne.org

Datum osnivanja 27.12.2002. Registarski broj F-1:92/02

Nivo registracije Lokalni- Osnovni sud Doboj Broj članova 165

Broj zaposlenih 5

Članstvo u mrežama

1. Sporazum Plus, 2. NVO Vijeće, 3. Mreža pravde, 4. Mreža NEVAC – sprjječavanje nasilja nad djecom, 5. Ana Lind, 6. Mreža prijateljskih centara (reproduktivno zdravlje mladih)

Ciljevi organizacije

Razvoj zajednice uz sopstveno učešće; Razvoj civilnog društva, Zaštita potrošača; Razvijanje potencijala i izgradnja održivosti neprofitnog sektora; Unaprjeđenje saradničkih i partnerskih procesa u službi održivog lokalnog i regionalnog razvoja; Unaprjeđenje filantropije i volonterizma u lokalnim zajednicama, Osiguravanje održivosti organizacije sa snažnim kapacitetima i jasnom vizijom razvoja civilnog društva .

Objavljene publikacije u 2011.

1. Analiza – Efikasnost djelovanja Vijeća/Savjeta nacionalnih manjina u BiH, 2. Sve o nacionalnim manjinama u BiH, 3. Primjena mjera za maloljetnike i modela restorativne pravde u zemljama regiona, 4. Priručnik za vršnjačke edukatore za program zaštite potrošača.

Nenovčane donacije u toku 2011. godine Kroz projekat kupljena kuća (20 0000) ali je u vlasništvu Centra za socijalni rad. ToPeeR nije imao drugih nenovčanih donacija.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

EU – partnerski projekat Inicijativa za sliv rijeke Spreče – Bistar um za bistru vodu 36.984,64 11.764,32 EU – partnerski projekat Dijalozi II 70.000,00 25.000,00 EU – partnerski projekat

Restorativna pravda za maloljetnike – ublažavanje posljedica maloljetničkog kriminaliteta 35.000,00 10.800,00

Italijanska NVO GVC MAIM Alternativne mjere institucionalizaciji maloljetnih lica bez roditeljskog staranja I podrška mladima u posebnom stanju siromaštva I zapuštenosti - period 2009 - 2010 i 2010-2012

72.000,00 12.000,00

Global Fund (Asoci-jacija XY)

Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima u BiH . Reproduktivno zdravlje i Državni odgovor na HIV/AIDS u ratu razrušenom i visoko stigmatizovanom društvu

63.080,00 7.000,00

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM

Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Ministarstvo trgovine i turizma RS - re-dovna djelatnost Zaštita potrošača 4.800,00 4.800,00

Ministarstvo trgovine i turizma RS _ Informisan potrošač – zaštićen potrošač 7.200,00 7.200,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM CPCD Resursni centar 10.000,00 8.000,00

UG Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR

Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.200 KM Individualne donacije od fizičkih lica 8.000 KM

Iznos donacija od stranih donatora 66.564,32 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 12.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 8.000,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 95.764,32 KM

Budžet organizacije

Page 250: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

250

Adresa, ulica i broj Vojvode Misica br.67 Poštanski broj 79000

Mjesto Prijedor Telefon 065 434 395, 066 687 937

E mail [email protected] Datum osnivanja 22.07.2008.

Registarski broj 4402873020003 Nivo registracije RS

Broj članova 80 Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus .

Ciljevi organizacije

Pružanje vizije za mogućnost kvalitetnijeg života etničkih manjina i drugih populacija različitih starosnih dobi stanovnika opštine Prijedor,RS i BiH; Zastupanje interesa etničkih manjina i populacija stanovništva različite starosne dobi; Edukacija i mo-tivisanje građana u pogledu mogućnosti postizanja kvalitetnijeg života; Učešće u stvaranju boljih sistemskih rješenja u edukaciji i pomoći predbračnim ibračnim parovima; Organizovanje savjetovalištva za sve starosne dobi; Pružanje različitih edu-kativnih i drugih usluga za djecu i omladinu; Izrada razvojnih projekata za Rome i druge nacionalne manjine.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Opština Bosanska Krupa Proljetna sjetva 5.000,00 5.000,00 Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Pomoć za stara lica 3.000,00 3.000,00

Opština Prijedor Pomoć za starce 1.000,00 1.000,00

UG Vizija Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 9.000,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 9.000,00 KM

Budžet organizacije

Page 251: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

251

Adresa, ulica i broj Zije Dizdarevića 30 i 10 Poštanski broj 72000

Mjesto Zenica Telefon 032 246 665

Fax 032 246 665 E mail [email protected]

Web site www.ruhama-bih.org Datum osnivanja 1993.

Registarski broj 4218008300003 Nivo registracije NVO

Broj članova 900 Broj zaposlenih 7

Članstvo u mrežama 1. Mreža za dostojanstveno starenje, 2. Mreža Sporazum plus, 3. Mreža Tacso

Ciljevi organizacije Kroz programe zdravstvene , palijativne njege omogućiti stari-jim i bolesnim ljudima kvalitetan i dostojanstven ostatak života na području ZE-DO Kantona i šire.

Objavljene publikacije u 2011. Prospekti, novinski članci

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011 godini/KM Kanadski fond Nabavka video nadzora 5.516,00 5.516,00 UNHCR Rekonstrukcija Centra 60,000 60.000

UHO Ruhama Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 19.200 KM Prihodi od članarine 3.969 KM

Individualne donacije od fizičkih lica 21.315,4 KM Iznos donacija od stranih donatora 605.516,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 650.000,40 KM

Budžet organizacije

Page 252: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

252

Adresa, ulica i broj Ul.Branilava bb Poštanski broj 72240

Mjesto Kakanj Telefon 062 068 765, 063 048 204

Fax 032 559 648 E mail [email protected]

Web site www.agrofenixkakanj.com Datum osnivanja 18.01.2011.

Registarski broj 06-05-1015/11 Nivo registracije Nevladina organizacija - udruženje građana

Broj članova 370 Broj zaposlenih Volonteri

Članstvo u mrežama 1.AgroMAP NETWORK, 2.Unije za održivi povratak BiH, 3.Organsko BiH.

Ciljevi organizacije

Predstavljanje i zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača i ostalih ranjivih kategorija stanovništva (povratnici,žene,omladina itd). Zaštita i unaprijeđenje prava poljoprivrednika i ranjivih kategorija stanovništva. Unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede. Razvoj i očuvanje ruralnih područja. Suradnja sa domaćim i inostranim organizacijama i asocijaci-jama. Integracija sektora poljoprivrede u EU.

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Općina Kakanj Institucionalno jačanje udruženja 900,00 900,00

UPP Agro Fenix Kakanj Naziv organizacije

Prihodi od članarine 1.564 KM Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM

Iznos iz sredstava javnog budžeta 900,00 KM Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM

Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM Ukupni budžet organizacije za 2011. 2.464,00 KM

Budžet organizacije

Page 253: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

253

Naziv organizacije UŽ Viktorija 99 Adresa, ulica i broj K.Tomislava bb.

Poštanski broj 70101 Mjesto Jajce Telefon 030 654 204

Fax 030 654 205 E mail info@viktorija 99.ba

Web site www.viktorija99.ba Datum osnivanja 1.6.1996.

Registarski broj 4236227690001 Nivo registracije Kantonalni

Broj članova 628

Članstvo u mrežama

1.Ženska mreža BiH, 2.Mreža Sporazum plus, 3.Mreža za izgradnju mira, 4.Evropska mreža WECF-a.

Ciljevi organizacije

Obrazovanje žena o principima funkcionisanja demokratskog društva. Afirmacija žena i njihovo angažovanje u društvu. Poboljšanja učešća žene na radu i u drugim aktivnostima. Bolje i brže zapošljavanje žena.

Donacije od stranih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM UNIFEM Unaprjeđenje rada Viktorije 99 4.759,00 4.759,00 Crveni križ Sverige Unaprjeđenje rada Viktorije 99 1.053,00 1.053,00 Talijanska Org. Pomoć organizaciji 389,21 389,21 UNDP-I Unaprjeđenje rada Viktorije 99 3.072,77 3.072,77

Sredstva iz javnog budžeta

Institucija Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Bingo Pomoć građaninu 4.500,00 4.500,00 Općina Jajce Pomoć bolesnima 850,00 850,00

Donacije od domaćih donatora

Naziv donatora Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM Žene ženama 500,00 500,00 Medica Zenica 810,00 810,00

Donacije od privrednih subjekata

Kompanije Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta/KM Iznos potrošen u 2011. godini/KM

Donatorska sredstva pravnih lica

Za tri projekta (pomoć mladima, dod-jela paketića) 18.409,34 18.409,34

UŽ Viktorija 99 Naziv organizacije

Prihodi od vlastitih aktivnosti 850,00 KM Prihodi od članarine 3.328 KM Drugi izvori prihoda 4.122 KM

Iznos donacija od stranih donatora 9.273,98 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 5.350,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 1.310,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 18.409,34 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 42.643,32 KM

Budžet organizacije

Page 254: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

254

Adresa, ulica i broj Krajiška bb Poštanski broj 73300

Mjesto Foča Telefon 057 211 909

Datum osnivanja 21.09.2004. Registarski broj MB 1987011 JIB 4401862980009

Nivo registracije Udruženje građana po zakonu o zanatsko preduzetničkoj djelat-nosti RS

Broj članova 350 Članstvo u mrežama 1. Mreža Sporazum plus.

Ciljevi organizacije Unaprjeđivanje poslovanja i rada zanatlija i poduzetnika

Zanatsko-preduzetničko udruženje opštine Foča

Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 255: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

255

Adresa, ulica i broj Stevana Sinđelića 11 Poštanski broj 78250

Mjesto Laktaši Telefon 065 418 620

E mail [email protected] Datum osnivanja 04.06.2009.

Registarski broj 4403025220007 Nivo registracije Humanitarno udruženje

Broj članova 20

Ciljevi organizacije

Organizovanje, pružanje i razvijanje svih oblika humanitarne, zdravstvene, psihološke,socijalne i edukativne pomoći i podrške licima u stanju njihove potrebe i njihovim porodicama,radi unaprjeđenja kvaliteta života penzionera, starih, invalidnih, nemoćnih, oboljelih, samačkih i starih lica i njihova socijalna integracija i reintegracija u život društvene zajednice.

Zlatna jesen Naziv organizacije

Iznos donacija od stranih donatora 0,00 KM Iznos iz sredstava javnog budžeta 0,00 KM

Iznos donacija od domaćih donatora 0,00 KM Iznos donacija od privrednih subjekata 0,00 KM

Ukupni budžet organizacije za 2011. 0,00 KM

Budžet organizacije

Page 256: Annual Financial Report BiH 2011 Bih

“Ova publikacija izdata je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost TACSO-a, te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stavove Evropske

unije. Sadržaj ovog priručnika smatra se javnim i dozvoljena je njegova dalja slobodna distribucija. Ukoliko odlučite koristiti ovaj materijal, molimo da navedete TACSO kao izvor, kao i

web stranicu sa koje ste preuzeli ovaj materijal. Ukoliko reprodukujete tekst iz priručnika, citirajte autore izvornog teksta i njihove organizacije.”

Technical Assistance for Civil Society Organizations www.tacso.org

SIPU International AB Švedska, Civil Society Promotion Centre Bosna i Hercegovina,Human Resource Development Foundation Turska, Foundation in Support of Local Democracy

Poljska, Partners Foundation for Local Development Rumunija