of 2 /2
Välkommen till GASDAGARNA 2017! 31 maj - 1 juni i Båstad Plats Hotel Skansen, Kyrkogatan 2, Båstad, www.hotelskansen.se Hotell Hotellrum bokas av deltagarna själva. Ett antal rum har reserverats på: Hotel Skansen Pris för enkelrum per natt 1.675 kr inkl frukostbuffé och moms. Bokning görs på 0431-55 81 00, uppge bokningsnr: 423488 Alternativt boende kommer att finnas på Hotel Riviera, en kort promenad från Hotel Skansen. Deltagaravgifter En dag: medlemmar 3.800 kr ej medlem 4.300 kr. Två dagar: medlemmar 7.000 kr ej medlem 8.000 kr. Middag Middag den 31 maj, tre rätter inkl dryck: 950 kr/person. Alla priser är exklusive moms. Anmälan Anmälan görs på www.energigas.se. Sista datum för anmälan är onsdag 12 maj, anmälan är bindande. Kommunikationer Busstransport kommer att ordnas till och från Ängelholms flygplats. Mer information kommer på www.enerigas.se. Tankstation Närmaste tankstation för fordonsgas finns på Hallandsvägen 45 i Båstad. Anmälan och konferensdata Energigas Sverige Swedish Gas Association Box 49134 100 29 Stockholm, Sweden www.energigas.se Gasdagarna 2017 genomförs i samarbete med:

anmälan och konferensdata - Energigas Sverige · Gustav Tibblin, Södra Forskning för framtiden Lokal: Bjäre Båstad Moderator: Kerstin Hoyer, Energiforsk • Inledning Kerstin

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of anmälan och konferensdata - Energigas Sverige · Gustav Tibblin, Södra Forskning för framtiden...

Page 1: anmälan och konferensdata - Energigas Sverige · Gustav Tibblin, Södra Forskning för framtiden Lokal: Bjäre Båstad Moderator: Kerstin Hoyer, Energiforsk • Inledning Kerstin

Välkommen till

GasDaGarna 2017!31 maj - 1 juni i Båstad

PlatsHotel Skansen, Kyrkogatan 2, Båstad, www.hotelskansen.se

HotellHotellrum bokas av deltagarna själva. Ett antal rum har reserverats på:

• HotelSkansen

Pris för enkelrum per natt 1.675 kr inkl frukostbuffé och moms. Bokning görs på 0431-55 81 00, uppge bokningsnr: 423488

Alternativt boende kommer att finnas på Hotel Riviera, en kort promenad från Hotel Skansen.

DeltagaravgifterEndag: medlemmar 3.800 kr ej medlem 4.300 kr. Tvådagar: medlemmar 7.000 kr ej medlem 8.000 kr.

MiddagMiddag den 31 maj, tre rätter inkl dryck: 950 kr/person. Alla priser är exklusive moms.

anmälanAnmälan görs på www.energigas.se. Sista datum för anmälan är onsdag 12 maj, anmälan är bindande.

KommunikationerBusstransport kommer att ordnas till och från Ängelholms flygplats. Mer information kommer på www.enerigas.se.

Tankstation

Närmaste tankstation för fordonsgas finns på Hallandsvägen 45 i Båstad.

anmälan och konferensdata

Energigas Sverige Swedish Gas Association Box 49134 100 29 Stockholm, Sweden www.energigas.se

Gasdagarna 2017 genomförs i samarbete med:

Page 2: anmälan och konferensdata - Energigas Sverige · Gustav Tibblin, Södra Forskning för framtiden Lokal: Bjäre Båstad Moderator: Kerstin Hoyer, Energiforsk • Inledning Kerstin

Maria Malmkvistvd Energigas Sverige

Gasdagarna 2017 återvänder vi till Båstad och ser fram emot två vårdagar fyllda med föredrag, utställningar, samtal och nätverkande.

Programmet innehåller sessioner kring hållbara affärs-modeller, gasbranschens beredskap, forskning för framtiden, säkra gasfordon, energigaserna i industrin, sjöfart, biogasproduktion och mycket mer.

Gasdagarna bjuder i vanlig ordning på en mängd inspi-rerande talare. Förutom detta bjuds det på utställning, mingel, trevliga möten och middag.

Våra utställare finns också på plats. Ta chansen att se vad de har att erbjuda. Vi hälsar också välkommen till vår Föreningsstämma, som hålls under den förlängda lunchen första dagen.

Vill du träffa nätverket ”Unga i gasen” måste du komma redan på tisdagen den 30 maj, då de träffas för stu-diebesök och möte. Vill du veta mer om detta, kontakta Sofia via [email protected].

Välkommen till Båstad!

Program onsdag 31 maj

09.00 registrering och fika

09.45 Energiutmaning - Fossilfritt sverige

Lokal: Kongresshallen, Moderator: Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Anneli Hultén, landshövding Skåne Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige Karin Svensson Smith (mp), ordförande Trafikutskottet Markus Wråke, Energiforsk

12.00 Mingellunch hos utställarna

12.45-13.30

Föreningsstämma Lokal: Bjäre Båstad

Program torsdag 1 juni

08.45 registrering och fika

09.00 UtblickEuropa

Lokal: Kongresshallen, Moderator: Henrik Dahlsson, Energigas Sverige

Andrea Gerini, NGVA Europe Martina Conton, EBA Samuel Maubanc, AEGPL Europe

10.15 Fika hos utställarna

13.30-15.00

Lösningar för de tunga vägtransporternas omställningLokal: KongresshallenModerator: Fredrik Svensson, Energigas Sverige

Emmi Jozsa (Energimyndigheten) berättar om myndigheternas förslag till strategi. Karin Svensson Smith (ordf. Trafikutskot-tet) och Mattias Goldmann (Fores) ger sin syn på strategin och vägen framåt.

Energigaserna - industrins räddare vid tuffare klimatkrav? Lokal: Bjäre Båstad

Moderator: Anders Mathiasson, Konceptum

• HurpåverkassvenskindustriavSverigesklimatkrav?Per Wollin, Naturvårdsverket

• Kemiindustrinsutmaningar Mikael Möller, IKEM

• Insatserförattminskaprocessindu-strinsutsläppavväxthusgaser Representant från Energimyndigheten

• Varförskaindustrinväljaenergigaser? Thomas Törne, Weishaupt Sverige

Produktion av biogas och biogödsel - vad är på gång?Lokal: Svea

Moderator: Emma Bengtsson, Energigas Sverige

• ProjektetNationellbiogasstrategiskartläggningavbiogasproduktionEmma Bengtsson, Energigas Sverige

• NyttfrånGoBiGas Eric Zinn, Göteborg Energi

• Biogödsel-frånmatavfalltillåkerjordPer Everhill, Tekniska verken Linköping

• FinskaGasumsatsariSverige Peter Blomberg, Skangas

15.00 Fika hos utställarna

15.30-17.00

samarbete om de tunga transporternas omställning

Lokal: Kongresshallen

Moderator: Emmi Jozsa, Energimyndigheten Ett samtal mellan Volvo Lastvagnar, Sca-nia, Preem, Perstorp, SEKAB, Fordonsgas Sverige, Vätgas Sverige och Siemens.

Gasdistribution i dag och i framtidenLokal: Bjäre Båstad

Moderator: Maria Malmkvist, Energigas Sverige

• Danskagasmarknadeniomställning Jeppe Danø, Energinet.dk

• MerbiogasännaturgasiStock-holmsgasnät Mathias Edstedt, Gasnätet Stockholm

• Regionalanätgerbiogasenettlyft John Almén, Swedegas

Gasbranschens beredskapLokal: Svea

Moderator: Ben Bock, Energigas Sverige

• BeredskapvidLNG-transporterMichael Lindström, AGA

• GasakuteniKemenhetensregi Andreas Wennberg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

• Nyttamedsamverkan Johan Skansing, Gasnätet Stockholm

10.45-12.00

Hållbara affärsmodellerLokal: Kongresshallen Moderator: Johan Zettergren, Swedegas

Nya affärsmodeller prövas inom energi-branschen. Finns det andra marknader som branschen kan lära sig av för att attrahera nya kunder? Medverkande: Håkan Feuk E.ON Birgitta Resvik Fortum

Michael Olausson, Scandinavian Biogas

Vad ska vi göra av skogen? Lokal: Svea Moderator: Eric Zinn, Göteborg Energi

Hur kan vi skydda och bruka skogen på bästa sätt? Vad säger forskningen och skogsägarna?

Medverkande:Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola Gustav Tibblin, Södra

Forskning för framtiden Lokal: Bjäre Båstad Moderator: Kerstin Hoyer, Energiforsk

• Inledning Kerstin Hoyer, Energiforsk

• Framtidensfordonsgasanvändningitungtransportifokus Mikael Lantz, Lunds Tekniska Högskola

• ConnectingelectronsandmoleculesHans Rasmusson, European Research Institute for Gas and Energy Innovation

• ProspekteringiSiljansringen Bengt Budh, Igrene

• Benchmarkingföreffektivarebiogasproduktion Johan Yngvesson, RISE

12.00 Mingellunch hos utställarna

13.15-14.30

Cirkulär ekonomi - lokalt och globalt Lokal: Kongresshallen Moderator: Carina Färm, Vafab Miljö

Hur ser framtidens smarta städer ut? Är dagens energi- och transportlösningar an-passade för morgondagens behov? Vilka framtidsbeslut kommer att krävas?

Medverkande:Arne Mogren, Global UtmaningRepresentant från NSR Gunilla Blomquist, miljö- och energidepar-tementet

Gas för renare sjöfartLokal: Bjäre Båstad Moderator: Fredrik Svensson, Energigas Sverige

• Sjöfartensomställning–ärgaslösningen? Fredrik Larsson, Svensk sjöfart

• Vadkrävsförattsjöfartenskanåmiljömålen? Reidar Grundström, Sjöfartsverket

• LNGsomstrategiförattuppnåframtidamiljökrav Joakim Lund, Erik Thun AB Gemensam diskussion med AGA, Skangas, Swedegas och Öresundskraft kring bunkringsmöjligheter för LNG.

säkra gasfordonLokal: Svea Moderator: Mattias Hanson, Energigas Sverige

• Utbildningförsäkerserviceochkontroll Alexander Enulescu, Konvegas

• BilbranschensarbeteUlf Svensson, Bil Sweden

• Kontrollbesiktningavgasfordon Morgan Isacsson, Swetic

Välkommen till Gasdagarna 2017!

17.10-18.00

En resa i energipolitikenLokal: Kongresshallen, Moderator: Maria Malmkvist, Energigas SverigeMikael Odenberg, fd GD Svenska kraftnät

19.00 Mingel och fördrink

19.45 Middag med underhållning

14.30 Fika hos utställarna

15.00-15.45

Vad styr de globala energimarknaderna framöver?Lokal: Kongresshallen, Moderator: Erik Gutierrez Aranda, Energigas Sverige Medverkande:

Elin Akinci, Energimyndigheten Catharina Nystedt Ringborg, tankesmedjan Global utmaning, rådgivare IEA Lars Grönstedt, rådgivare Nordstream