52
Anatómia Zsigertan rövid összefoglalás Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc I. évfolyamos hallgatók számára © DEOEC ÁOK 2010 Dr. Lánczi Levente, Plásztán László

Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

AnatómiaZsigertan rövid összefoglalásOrvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai

analitikus BSc I. évfolyamos hallgatók számára

© DEOEC ÁOK 2010Dr. Lánczi Levente, Plásztán László

Page 2: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Tartalom• Légzőrendszer– Felső légutak– Alsó légutak• Emésztőrendszer– Gyomor-bél traktus– Emésztőmirigyek• Kiválasztórendszer– Vese

– Vizeletelvezető rendszer• Nemi szervek– Női nemi szervek– Férfi nemi szervek• Hasüreg– Vérellátás– Hashártya

Page 3: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

LégzőrendszerFelső légutak• orr – nasus• orrüreg – cavum nasi• garat – pharynx

Page 4: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Felépítése• concha nasalis superior

– regio olfactoria

• concha nasalis media– hiatus semilunaris

• concha nasalis inferior– ductus nasolacrimalis

• septum nasi

Vérellátás• a. ethmoidalis ant.• a. sphenopalatina

Beidegzés• n. olfactorius (I)• n. ethmoidalis ant.• n. maxillaris (V/2)

Orrmelléküregek• sinus frontalis• sinus maxillaris• sinus sphenoidalis

Orrüreg – cavum nasi

Page 5: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Garat – pharynxRészei• Epipharynx – pars nasalis• Mesopharynx – pars oralis• Hypopharynx – pars laryngea

Összeköttetések• Cavum nasi (choanae)• Cavum oris (arcus

palatopharyngeus)• Larynx (epiglottis)• Oesophagus (recessus piriformis)• Auricula (tuba auditiva; Eustach-

kürt)

C1-5

Page 6: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Gége - larynxGégeporcok• cartilago thyroidea (pajzsporc)• cartilago cricoidea (gyűrűporc)• cartilago arytenoidea

(kannaporc)• epiglottis (gégefedő)

Gége szalagok• membrana thyrohyoidea• lig. conicum (conicotomia)• lig. Cricotracheale• lig. vocale• lig. vestibulare

Page 7: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Vérellátás• a. thyroidea superior

(a. carotis externa)

• a. thyroidea inferior (a. subclavia)

Beidegzés• n. laryngeus superior (IX ág)

• n. laryngeus inferior (X ág)

Gége - larynx

Page 8: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

LégzőrendszerAlsó légutak• gége – larynx• légcső – trachea• hörgők – bronchusTüdő

Page 9: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Légcső – trachea

Hörgő – bronchusa mellüregben 2 fő brochusra oszlik széta főbronchusok a tüdőkapun (hilus pulmonis) át lépnek be a tüdőbe

10-12 cm hosszúpatkó alakú porcokkal merevített képlet

Page 10: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Tüdő – pulmo

Page 11: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010
Page 12: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

A főbronchusok a tüdőben előbb lebenyhörgőkre (jobb oldalon 3-ra, bal oldalt 2-re), majd segmentbronchusokra oszlanak.

A segmentbronchusokon belül:1) Bronchi2) Bronchi terminales3) Bronchioli4) Bronchiolus terminales5) Bronchioli respiratorii6) Ductuli alveolares et

alveoli

Tüdő – pulmo

Page 13: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010
Page 14: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Tüdő – pulmo

Lebenyezettség!

Mindkét tüdőt egy hasadék lebenyekre osztja:• jobb tüdő: 3 lebeny•bal tüdő: 2 lebeny

Page 15: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Tüdőkapu – hilus pulmonis

• pleuraáthajlás• főhörgők• aa. pulmanales• vv. pulmonales• vegetatív idegek• nyirokerek

Page 16: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Mellhártya - pleura

Kettős falú savós hártya• pleura parietalis (csigolyák, bordák, szegycsont)• pleura diaphragmatica

• pleura visceralis (zsigerek)• cavum pleurae dextrum et sinistrum (pleuraüreg)• pleuralis folyadék

Page 17: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

LégzőizmokLégzőizmok• diaphragma• mm. intercostales

Belégzés (inspiratio)ellapul a rekesz, bordák megemelkednek, mellkas tágul, tüdő térfogatnövekedés

Kilégzés (exspiratio)diaphragma elernyed, rekesz a mellüreg felé domborodik, bordák eredeti helyzetüket veszik fel

Légzési segédizmok (bizonyos nyaki és mellizmok)

Szív helyzete változik!

Page 18: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

COP

OE

GDD

J

ICAE

CA

CT

CD

SR

EmésztőrendszerGyomor-bél traktus(gastrointestinalis traktus; GIT)

• szájüreg - cavum oris• garat – pharynx• nyelőcső – esophagus• gyomor – ventriculus, gaster• patkóbél – duodenum• éhbél – jejunum• csípőbél – ileum• vakbél – caecum• felszálló vastagbél – colon ascendens

• haránt vastagbél – colon transversum

• leszálló vastagbél – colon descendens

• szigmabél – colon sigmoideum• végbél – rectum

Page 19: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

A GIT egyes szakaszainak jellemzése, a diák strukturája• Topográfiai viszonyok• Szerkezet, részek, felépítés

• Klinikai jelentőség• Vérellátás• Beidegzés• Hashártyaviszonyok

Emésztőrendszer

Page 20: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Szájüreg – cavum orisFogak – dentes• incisivus, caninus, molaris, premolaris

Nyelv – lingua

Kemény és lágy szájpad – palatum durum et molle

Nyálmirigyek – glandula submandibularis, sublingualis, parotis

Vérellátás• a. carotis externa ágrendszere

Beidegzés• n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X)

C1-3

Page 21: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Garat – pharynxRészei• Epipharynx – pars nasalis• Mesopharynx – pars oralis• Hypopharynx – pars laryngea

Waldeyer-féle lymphaticus garatgyűrű

• tonsilla palatina, pharyngea, lingualis, tubaria

Összeköttetések• Cavum nasi (choanae)• Cavum oris (arcus palatopharyngeus)• Larynx (epiglottis)• Oesophagus (recessus piriformis)• Auricula (tuba auditiva; Eustach-kürt)

C1-5

Page 22: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Szerkezet• garatemelő izmok• garatfűző izmok

Vérellátás• a. pharyngea ascendens

Beidegzés• n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X)

Garat körüli rések• spatium retropharyngeum• spatium parapharyngeum

Garat – pharynxepipharynx

mesopharynx

hypopharynx

Page 23: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Nyelőcső – oesophagus

Részei• Pars cervicalis, thoracalis, abdominalis

Topográfiai viszonyokklinikai vonatkozások

endoscopia;bal pitvar közelsége – transoesophagealis echocardiographia;kontrasztanyagos rtg. vizsgálatok

Vérellátás• a. thyroidea inferior, gyomor artériák

Beidegzés – zsigeri!• truncus symphaticus, n. vagus (X)

Hashártyaviszonyok• alsó szakasza intraperitonealis

C5-Th11

Page 24: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Gyomor – ventriculus, gasterFőbb anatómiai tájékozódási pontok• kis görbület – curvatura minor• nagy görbület – curvatura major• cardia – fundus – corpus – pylorus

Vérellátás• a. gastrica sinistra (tr. coeliacus)

• a. gastrica dextra (a. hepatica propria)

• a. gastroepiploica sinistra (a. lienalis)

• a. gastroepiploica dextra (a. gastroduodenalis)

• aa. Gastrices breves (a. lienalis)

• v. coronaria ventriculi (v. portae)

Beidegzés – zsigeri!

• truncus symphaticus, n. vagus (X)

Th11

L1

Page 25: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Patkóbél (epésbél) – duodenum Részei• pars pylorica• flexura duodeni superior• pars descendens• flexura duodeni inferior• pars inferior

Jelentőség• Vater papilla (epe és hasnyál)

Vérellátás• a. gastroduodenalis (tr. coeliacus)• a. pancreaticoduodenalis sup. et inf. (a.

mesenterica superior)• vénák a v. poertae rendszerébe

Beidegzés – zsigeri!• tr. symphaticus, N. vagus (X)

+ humoralis szabályozás+ plexus submucosus et plexus myentericus!(A vékonybél további szakaszaira is ez érvényes!)

L1

L2

L3

Page 26: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Éhbél és csípőbél – jejunum et ileum

Vérellátás• a. jejuni et ilei (a. mesenterica

superior) anastomizáló ágai• v. jejuni et ilei (v. portae)

Hashártyaviszonyok• intraperitonealis; radix

mesenterii

L3

L4

L5

S1

Page 27: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Vastagbél – intestinum crassum

L3

L4

L5

S1

Vakbél – caecumVérellátás• a. ileocolica

(a. mesenterica superior)

Beidegzés• N. vagus (X),

truncus symphaticus• Plexus submucosus

et plexus myentericus

Hashártyaviszonyok• nagy egyéni változatosság

Appendix vermiformis!Klinikailag fontos:• McBurney-pont, Lanz-pont

Page 28: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Colon ascendensVérellátás• a. colica dextra

(a. mesenterica superior)

Beidegzés• n. vagus (X),

truncus symphaticus• plexus submucosus

et plexus myentericus

Hashártyaviszonyok• részben intraperitonealis

L3

L4

L5

S1

Vastagbél – intestinum crassum

Page 29: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Colon transversumVérellátás• a. colica media

(a. mesenterica superior)

Beidegzés• n. vagus (X),

truncus symphaticus• plexus submucosus

et plexus myentericusHashártyaviszonyok• intraperitonealis

Vastagbél – intestinum crassum

Page 30: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Colon descendensVérellátás• a. colica sinistra (a. mesenterica inferior)

Beidegzés• S3-5, truncus symphaticus• plexus submucosus et plexus

myentericusHashártyaviszonyok• intraperitonealis

Vastagbél – intestinum crassumColon sigmoideumVérellátás• a. sigmoidea (a. mesenterica inferior)

Beidegzés• n. vagus (X), truncus symphaticus• plexus submucosus et plexus

myentericusHashártyaviszonyok• intraperitonealis

Page 31: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Végbél – rectumVérellátás• A. rectalis superior

(a. mesenterica inferior)

• A. rectalis media(a. iliaca interna)

• A. rectalis inferior(a. pudenda interna)

• Vénák!

Hashártyaviszonyok• Felső részét borítja hashártya• Douglas üreg! (excavatio

rectouterina v. rectovaginalis)

Page 32: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Emésztőmirigyek• Nyálmirigyek– glandula submandibluaris– glandula sublingualis– glandula parotis• máj – heparepehólyag – vesica biliaris / fellea

• hasnyálmirigy – pancreas

Emésztőrendszer

Page 33: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

NyálmirigyekHárom pár fő nyálmirigy• Glandula parotis• Glandula submandibularis• Glandula sublingualisKivezetőcsövek, szájadékok• Parotis

– Ductus parotideus (Stenon-vezeték)– 2. felső molaris

• Caruncula sublingualis (g. sl, g. sm.)

Járulékos nyálmirigyek

Page 34: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Máj - heparFelszínei – Glisson-tok• facies visceralis• facies diaphragmatica

Hashártyaviszonyok• lig. falciforme hepatis• lig. teres hepatis• omentum minus

– lig. hepatoduodenale– lig. hepatogastricum

• area nuda

Felszíni érintkezésekhasfal, ren d., gl. suprarenalis d., oesophagus, gaster, duodenum, flexura coli dextra, pancreas

Page 35: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Porta hepatisVérellátás• a. hepatica propria

(tr. celiacus)

• v. portae hepatis– v. lienalis– v. mesenterica superior– v. mesenterica inferior

Máj - hepar

Page 36: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Epehólyag – vesica biliaris / felleaEpeútrendszer• Ductus hepaticus dextra

et sinistra• Ductus hepaticus communis• Ductus cysticus• Ductus choledochus

Hashártyaviszonyok• Részben borítja

hashártya

Page 37: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Felépítése• caput (fej)• processus uncinatus• corpus (test)• cauda (farok)

Vérellátás• a. pancreaticoduodenalis

superior (tr. coeliacus)

• a. pancreaticoduodenalis inferior (a. mesenterica superior)

• kisebb ágak az a. lienalisból• v. lienalis (v. portae)

Hasnyálmirigy – pancreas

Page 38: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Hasnyálmirigy – pancreas

Kivezetőcső-rendszer• ductus pancreaticus

major (Virsung)

• ductus pancreaticus accesorius (Santorini)

• Vater papilla

Hashártyaviszonyok• retroperitonealis

Page 39: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Kiválasztó rendszerVese• Felépítése• Vérellátása• Funkció

• Klinikai vonatkozások

Page 40: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Vese – ren

Tokjai• capsula fibrosa• capsula adiposa• fascia renalis

Felépítése• hilus (vena, arteria, ureter)

• sinus• pelvis• pyramides, papillae• calyces majores et minores• columnae

L1

L2

T12

Page 41: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Vese – renVérellátás• a. renalis

(aorta abdominalis ága)– aa. interlobaris

• aa. arcuatae– aa. interlobulares

» vas afferens» glomerulus» vas efferens

– arteriolae rectae

• v. renalis(vena cava inferior ága)– vv. Interlobares

• vv. arcuatae– vv. Interlobulares

Tubulus rendszer

Page 42: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Kiválasztó rendszerVizeletelvezető rendszer• Szakaszai, lefutása• Vérellátása• Klinikai vonatkozások

Page 43: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Húgyvezeték – ureter

Szakaszai• pars abdominalis• pars pelvina

Vérellátás• Környező artériákból– a. renalis, a. testicularis /

ovarica, a. iliaca comm. et int., a. uterina, a. vesicalis sup.

Page 44: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Húgyhólyag – vesica urinaria

Részei• vertex vesicae• fundus vesicae• corpus vesicae• uvula vesicae• trigonum vesicae

– ostium ureteris– ostium urethrae internum

Vérellátás• aa. vesicales superiores (a. umbilicalis)

• a. vesicalis inferior (a. iliaca interna)

• vénás rendszer: plexus vesicalis (v. iliaca int.)

Térfogat300-350 ml

Page 45: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Hashártyaviszonyok• Intra-, retro-, infraperitonealis, illetve peritoneummal részben

fedett szervek• Hashártya szalagok

Hasüreg

Page 46: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Hashártya – peritoneumIntraperitonealis• gaster• jejunum, ileum• appendix

vermiformis• colon transversum• colon sigmoideum• hepar

Retroperitonelis• duodenum• pancreas• ren dexter et sinister• lien• aorta abdominalis• vena cava inferior

Peritoneummal részben fedett

• caecum• colon asc. et desc.• rectum

Infraperitonealis• vesica urinaria• rectum• uterus

+ Omentum majus et minus

+ Bursa omentalis+ Radix mesenterii+ Douglas üreg

Page 47: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

1

23

4

5

lig. hepatogastricum

omentum majus

mesocolon transversum

mesenterium

BURSA OMENTALIS

1. Gaster2. Colon transversum3. Duodenum4. Pancreas5. Vékonybelek

(jejunum, ileum)

Hashártya – peritoneum

Page 48: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

hepar gaster

lienpancreas

ren

12

34

5

1. lig. hepatogastricum2. lig. gastrolienale3. lig. phrenicolienale4. BURSA OMENTALIS5. recessus lienalis

bursae omentalis

Hashártya – peritoneum

Page 49: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

A hasüregben futó erek• Aorta abdominalis ágrendszere• Vena portae ágrendszere• Vena cava inferior ágrendszere

Hasüreg

Page 50: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

Páros fali ágak– aa. lumbales– a. sacralis media

Páros zsigeri ágak– a. suprarenalis media– a. renalis– a. testicularis / ovarica

A hasüreg artériái

Page 51: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

A hasüreg artériáiPáratlan

zsigeri ágaktr. coeliacus (1)– a. gastrica sinistra– a. lienalis

– aa. gastricae breves– a. gastroepiploica sin.

– a. hepatica communis– a. gastroduodenalis– a. hepatica propria

a. mesenterica superior (2)– a. pancreaticoduodenalis

inferior– aa. jejunales et ilei– a. ileocolica– a. colica dextra– a. colica mediaa. mesenterica inferior (3)– a. colica sinistra– aa. sigmoidea– a. rectalis superior

1

2

3

Page 52: Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

A hasüreg vénáiA vena portae rendszere

– v. lienalis– v. mesenterica superior– v. mesenterica inferior

A vena cava inferior rendszere– vv. hepaticae– v. suprarenalis– vv. renales– vv. testiculares / ovarica

+ a rectum speciális viszonyai!– v. rectalis sup.– v. rectalis med.– v. rectalis inf.