Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

Embed Size (px)

Text of Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  1/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  2/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  3/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  4/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  5/42

  31.12.2010

  497,791,432

  78,829,250

  7,295,310

  396,222,107

  2,731,187,567

  46,091,817

  558,979,824

  20,992,549

  6,636,035

  -

  27,654,123

  333,719,058

  171,851,407

  25,755,236

  1,540,861

  357,177,874

  203,263,326

  3,478,334,142

  564,224,722

  31,249,312

  296,513,318

  117738440

  -

  514995580

  25,539

  2,248,840,900

  3,275,070,816

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  6/42

  1579143738

  -

  -

  -

  -

  1,804,469

  376,352,986

  -

  -

  2,586,426,275

  2,586,426,275

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  7/42

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

  1. Cifra de afaceri neta 1,119,389,990 1,187,350,293 1,312,997,932

  Productia vanduta 1,119,389,990 1,187,350,293 1,312,997,932

  Venituri din vanzarea

  marfurilor0 0 0

  Venituri din dobanzi

  inregistrate de entitatile

  alcaror obiect de activitate

  il constituie leasingul

  0 0 0

  Venituri din subventii de

  exploatare aferente cifrei de

  afaceri nete

  0 0 0

  2.Variatia stocurilor de

  produse finite si a

  productiei in curs de

  executieSold C 3,404,406 3,694,052 0

  Sold D 0 0 1,553,6173.Productia realizata de

  entitate pentru scopurile

  sale proprii si

  capitalizata

  1,035,626 2,262,656 6,414,751

  4.Alte venituri din

  exploatare14,488,080 26,707,803 25,074,305

  VENITURI DIN

  EXPLOATARE TOTAL1,138,318,102 1,220,014,804 1,342,933,371

  5.a)Cheltuieli cu materii

  prime si materiale

  consumabile

  214,797,022 171,736,850 154,042,611

  Alte cheltuieli materiale 4,696,015 4,272,567 4,400,391b)Alte cheltuieli

  externe(cu energia si

  apa)

  4,562,142 5,160,003 5,512,957

  c)Cheltuieli privind

  marfurile0 0 0

  6.Cheltuieli cu personalul

  din care:208,185,701 224,549,127 250,644,153

  a)Salarii si indemnizatii 164,565,436 175,376,233 194,404,585

  b)Cheltuieli cu

  asigurarile si protectia

  sociala

  43,620,265 49,172,894 56,239,568

  7.a)Ajustari de valoareprivind imobilizarile

  corporale si necorporale

  86,831,300 127,557,350 135,266,706

  a.1)Cheltuieli 86,931,300 127,557,350 135,266,706

  a.2)Venituri 0 0 0

  b)Ajustari de valoare

  privind activele

  circulante

  -3,125,020 1,698,061 -35,989,111

  b.1)Cheltuieli 11,360,276 14,273,550 8,169,746

  Denumirea indicatoruluiREALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  8/42

  b.2)Venituri 14,485,296 12,575,409 11,158,857

  8.Alte cheltuieli de

  exploatare338,826,267 338,280,208 385,428,756

  8.1.Cheltuieli privind

  prestatiile externe140,879,076 136,023,032 159,670,746

  8.2.Cheltuieli cu alte

  impozite,taxe si

  varsaminte asimilate

  124,384,557 124,925,289 151,782,676

  8.3.Cheltuieli cu

  despagubiri,donatii si

  active cedate

  73,562,634 77,331,887 73,975,334

  Cheltuieli privind

  dobanzile de refinantare

  inregistrate de entitatile

  al caror obiect de

  activitate il constituie

  leasin ul

  0 0 0

  Ajustari privind

  provizioanele2,501,516 1,611,060 -37,204

  Cheltuieli 9,797,931 9,130,682 7,818,207Venituri 7,296,415 7,519,226 7,855,411

  CHELTUIELI DE

  EXPLOATARE TOTAL857,374,943 874,867,226 899,269,259

  PROFITUL SAU

  PIERDEREA DIN

  EXPLOATARE

  PROFIT 280,943,159 345,147,578 443,664,112

  PIERDERE 0 0 0

  9.Venituri din interese de

  participare0 0 0

  -din care,venituri

  obtinute de la entitatileafiliate

  0 0 0

  10.Venituri din alte

  investitii si imprumuturi

  care fac parte din

  activele imobilizate

  38 100 171

  -din care,veniturile

  obtinute de la entitatile

  afiliate

  0 0 0

  11.Venituri din dobanzi 31,066,183 34,717,805 14,836,179

  -din care veniturile

  obtinute de la entitatile

  afiliate

  0 0 0

  Alte venituri financiare 6,501,895 3,735,189 19,340,175

  VENITURI FINANCIARE

  TOTAL37,568,116 38,453,094 34,176,525

  12.Ajustari de valoare

  privind imobilizarile

  financiare si investitiile

  detinute ca active

  circulante

  -997 0 0

  -Cheltuieli 0 0 0

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  9/42

  -Venituri 997 0 0

  13.Cheltuieli privind

  dobanzile16,585,022 12,645,100 5,462,109

  -din care cheltuieli in

  relatia cu entitatile

  afiliate

  0 0 0

  Alte cheltuieli financiare 16,784,616 9,674,067 20,874,007

  CHELTUIELI FINANCIARE

  TOTAL33,368,641 22,319,167 26,336,116

  PTOFITUL SAU

  PIERDEREA FINANCIARA

  -Profit 4,199,475 16,133,927 7,840,409

  -Pierdere 0 0 0

  14.Profitul sau pierderea

  curenta

  -profit 285,142,634 361,281,505 451,504,521

  - pierdere 0 0 0

  15.Venituri extraordinare 0 0 0

  16.Cheltuieli

  extraordinare0 0 0

  17.Profitul sau pierderea

  sin activitatea

  extraordinara

  -profit 0 0 0

  - pierdere 0 0 0

  VENITURI TOTALE 1,175,886,218 1,258,467,898 1,377,109,896

  CHELTUIELI TOTALE 890,743,584 897,186,393 925,605,375

  PROFITUL SAUPIERDEREA BRUTA

  -profit 285,142,634 361,281,505 451,504,521

  -perdere 0 0 0

  18.Impozitul pe profit 46,135,544 62,649,964 75,151,535

  19.Alte impozite

  nereprezentate la

  elemente;e de mai sus

  0 0 0

  20PROFITUL SAU

  PIERDEREA NETA A

  EXERCITIULUI

  FINANCIAR

  -PROFIT 239,007,090 298,631,541 376,352,986-PIERDERE 0 0 0

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  10/42

  cv cf

  925,382,226 25,901,301

  -200,000,000

  0

  200,000,000

  400,000,000

  600,000,000

  800,000,000

  1,000,000,000

  1,200,000,000

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  11/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  12/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  13/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  14/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  15/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  16/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  17/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  18/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  19/42

  CFDacum

  20,433,106.20

  55,677,421.99 >I0

  91,098,353.61126,684,042.61

  161,775,136.39

  267.59 zile

  268.00 zile

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  20/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  21/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  22/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  23/42

  13.04.2011 3,578.17 0.00717812.04.2011 3,549.77 -0.00794

  11.04.2011 3,584.13 0.0096808.04.2011 3,628.25 0.0123107.04.2011 3,596.47 -0.0087606.04.2011 3,569.61 -0.0074705.04.2011 3,547.63 -0.0061604.04.2011 3,525.54 -0.0062301.04.2011 3,553.98 0.00806731.03.2011 3,524.27 -0.0083630.03.2011 3,537.63 0.00379129.03.2011 3,539.62 0.00056328.03.2011 3,567.15 0.00777825.03.2011 3,596.12 0.00812124.03.2011 3,500.78 -0.0265123.03.2011 3,466.73 -0.0097322.03.2011 3,468.60 0.00053921.03.2011 3,441.86 -0.0077118.03.2011 3,372.01 -0.0202917.03.2011 3,409.42 0.011094

  16.03.2011 3,393.69 -0.0046115.03.2011 3,337.51 -0.0165514.03.2011 3,425.67 0.026415

  11.03.2011 3,428.66 0.00087310.03.2011 3,463.92 0.01028409.03.2011 3,427.05 -0.0106408.03.2011 3,410.41 -0.0048607.03.2011 3,410.05 -0.0001104.03.2011 3,403.78 -0.0018403.03.2011 3,400.35 -0.0010102.03.2011 3,358.13 -0.0124201.03.2011 3,373.49 0.004574

  28.02.2011 3,412.29 0.01150125.02.2011 3,337.51 -0.0219124.02.2011 3,288.92 -0.0145623.02.2011 3,344.78 0.01698422.02.2011 3,293.18 -0.0154321.02.2011 3,302.21 0.00274218.02.2011 3,327.93 0.00778917.02.2011 3,300.94 -0.0081116.02.2011 3,278.29 -0.0068615.02.2011 3,296.69 0.00561314.02.2011 3,288.83 -0.00238

  11.02.2011 3,276.50 -0.0037510.02.2011 3,308.53 0.00977609.02.2011 3,348.77 0.01216308.02.2011 3,322.54 -0.0078307.02.2011 3,327.01 0.00134504.02.2011 3,303.52 -0.0070603.02.2011 3,327.63 0.00729802.02.2011 3,360.16 0.00977601.02.2011 3,297.08 -0.0187731.01.2011 3,293.47 -0.0010928.01.2011 3,336.46 0.013053

  27.01.2011 3,354.92 0.005533

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  24/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  25/42

  d o rata fara risc +prima de risc

  actiuni/afisare_actiune.php?simbol=TGN

  esAndIndicators/indices.aspx?t=1&p=BSE&i=BET&m=&d=12/16/2011

  dCompanies/SecurityDetail.aspx?s=B1310A&t=1

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  26/42

  Stare

  economica

  Probabilitate de

  aparitie(%)VAN

  Declin 20.00% 47,588,322.66

  Stabilitate 60.00% 134,625,803.35

  Crestere 20.00% 190,256,497.26

  Factor Declin Stabilitate Crestere CA 8.50% 10.58% 12%

  k 11.50% 10.43% 8.80%

  %CV in CA 84.00% 70.48% 65%

  CF 2,150,000.00 3,209,161.91 1,500,000.00

  2011 2012 2013 2014 2015

  Declin 21,123,388.36 22,981,844.37 24,998,269.14 27,186,090.02 28,494,675.67

  Stabilitate 38,710,879.45 44,136,086.34 48,856,840.11 54,077,152.91 58,784,689.02

  Crestere 47,633,112.04 53,372,461.48 59,800,532.86 66,999,972.80 73,998,145.54

  E(VAN) = 128,344,445.99

  = 45,766,843.67

  e-3 -8,956,085 0.0015

  e-2 36,810,759 0.025

  e-1 82,577,602 0.16

  e 128,344,446 0.627

  e+1 174,111,290 0.16

  e+2 219,878,133 0.025e+3 265,644,977 0.0015

  /E 0.356593878

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  27/42

  47,588,322.66 -80,756,123.33 6,521,551,455,691,960.00 1,304,310,291,138,390.00

  134,625,803.35 6,281,357.35 39,455,450,209,542.90 23,673,270,125,725.70

  190,256,497.26 61,912,051.27 3,833,102,092,493,090.00 766,620,418,498,618.00

  2,094,603,979,762,740.00

  [ ] * PVAN VAN - E(VAN) ()2

  ()2

  0.00%

  10.00%

  20.00%

  30.00%

  40.00%

  50.00%

  60.00%

  70.00%

  47,588,322.66 134,625,803.35 190,256,497.26

  VAN

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  28/42

  Factor Declin Stabilitate Crestere

  CA 8.50% 10.58% 12%

  k 11.50% 10.43% 8.80%

  %CV in CA 84.00% 70.48% 65%

  CF 2,150,000.00 1,832,725.32 1,500,000.00

  An Vi Aa VramdeAm

  1 26,630,000 6,657,500 19,972,500

  2 26,630,000 6,657,500 13,315,000

  3 26,630,000 6,657,500 6,657,5004 26,630,000 6,657,500 0

  Element 1 2 3

  CA 162,679,972.92 176,507,770.61 191,510,931.12

  ChVariabile 136,651,177.25 148,266,527.32 160,869,182.14

  ChFixe 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00

  EBE 23,878,795.67 26,091,243.30 28,491,748.98

  Amortizare 6,657,500.00 6,657,500.00 6,657,500.00

  EBIT 17,221,295.67 19,433,743.30 21,834,248.98

  Dobanzi 0.00 0.00 0.00

  EBT 17,221,295.67 19,433,743.30 21,834,248.98

  Impozit pe profit 2,755,407.31 3,109,398.93 3,493,479.84

  PN 14,465,888.36 16,324,344.37 18,340,769.14

  Acnete 0.00 0.00 0.00

  Acnete 0.00 0.00 0.00

  CFD 21,123,388.36 22,981,844.37 24,998,269.14

  K 0.1150

  1+K 1.1150 1.243225 1.386196

  CFD ACTUALIZAT 18,944,742.92 18,485,667.82 18,033,720.63

  Calcul VAN 47,588,322.66

  CFD I0 1 2

  Calculul amortizarii anuale

  DECLIN

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  29/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  30/42

  CA2009 1,187,350,293

  CA2010 1,312,997,932

  g=(CA1-CA0)/CA0 0.105821879

  PN2010 376,352,986 I0 46,630,000.00

  CA2010 1,312,997,932 CA2011 162,679,972.92

  2011 162,679,972.92

  2012 179,895,073.32

  2013 198,931,908.00

  2014 219,983,256.29

  2015 243,262,297.81

  Element Valoare ProcentCA2010 1,312,997,932.00 -

  Chfixe2010 25,901,301.00 0.0197

  ChVariabile2010 925,382,226.00 0.7048

  4 5 VR

  207,789,360.26 225,451,455.88 9,500,000.00

  174,543,062.62 189,379,222.94 0.00

  2,150,000.00 2,150,000.00 0.00

  31,096,297.64 33,922,232.94 0.00

  6,657,500.00 0.00 0.00

  24,438,797.64 33,922,232.94 0.00

  0.00 0.00 0.00

  24,438,797.64 33,922,232.94 9,500,000.00

  3,910,207.62 5,427,557.27 1,520,000.00

  20,528,590.02 28,494,675.67 7,980,000.00

  0.00 0.00 0.00

  0.00 0.00 0.00

  27,186,090.02 28,494,675.67 7,980,000.00

  1.545608 1.723353 1.723353 i0

  17,589,248.36 16,534,435.84 4,630,507.10 46,630,000.00 -46,630,000.00

  3 4 5 VR

  Calcul procent cheltuieli fixe/variabile in 2010

  Calcul g

  Calcul CA2011

  Estimare CA

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  31/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  32/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  33/42

  CFDacum

  10,534,218.56

  29,019,886.38

  47,053,607.01 >I064,642,855.36

  81,177,291.20

  351.54 zile

  352.00 zile

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  34/42

  Factor Declin Stabilitate Crestere

  CA 8.50% 10.58% 12%

  k 11.50% 10.43% 8.80%

  %CV in CA 84.00% 70.48% 65%

  CF 2,150,000.00 1,832,725.32 1,500,000.00

  An Vi Aa VramdeAm

  1 26,630,000 6,657,500 19,972,500

  2 26,630,000 6,657,500 13,315,000

  3 26,630,000 6,657,500 6,657,5004 26,630,000 6,657,500 0

  Element 1 2 3

  CA 162,679,972.92 182,201,569.67 204,065,758.03

  ChVariabile 105,741,982.40 118,431,020.28 132,642,742.72

  ChFixe 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

  EBE 55,437,990.52 62,270,549.38 69,923,015.31

  Amortizare 6,657,500.00 6,657,500.00 6,657,500.00

  EBIT 48,780,490.52 55,613,049.38 63,265,515.31

  Dobanzi 0.00 0.00 0.00

  EBT 48,780,490.52 55,613,049.38 63,265,515.31

  Impozit pe profit 7,804,878.48 8,898,087.90 10,122,482.45

  PN 40,975,612.04 46,714,961.48 53,143,032.86

  Acnete 0.00 0.00 0.00

  Acnete 0.00 0.00 0.00

  CFD 47,633,112.04 53,372,461.48 59,800,532.86

  K 0.0880

  1+K 1.0880 1.183744 1.287913

  CFD ACTUALIZAT 43,780,433.86 45,087,841.19 46,432,104.45

  Calcul VAN 190,256,497.26

  CFD I0 1 2

  CRESTERE

  Calculul amortizarii anuale

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  35/42

  CFDn 46,630,000.00 47,633,112.04 53,372,461.48

  CFDa -46,630,000.00 43,780,433.86 45,087,841.19

  Indicator Valoare An

  VAN 190,256,497.26 1

  IP 5.080130758 2

  RIR 92.95% 3TRn 1 an si 132 zile 4

  TRa 1 an si 174 zile 5

  calcul TRn

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  36/42

  CA2009 1,187,350,293

  CA2010 1,312,997,932

  g=(CA1-CA0)/CA0 0.105821879

  PN2010 376,352,986 I0 46,630,000.00

  CA2010 1,312,997,932 CA2011 162,679,972.92

  2011 162,679,972.92

  2012 179,895,073.32

  2013 198,931,908.00

  2014 219,983,256.29

  2015 243,262,297.81

  Element Valoare ProcentCA2010 1,312,997,932.00 -

  Chfixe2010 25,901,301.00 0.0197

  ChVariabile2010 925,382,226.00 0.7048

  4 5 VR

  228,553,648.99 255,980,086.87 9,500,000.00

  148,559,871.84 166,387,056.46 0.00

  1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

  78,493,777.15 88,093,030.40 0.00

  6,657,500.00 0.00 0.00

  71,836,277.15 88,093,030.40 0.00

  0.00 0.00 0.00

  71,836,277.15 88,093,030.40 9,500,000.00

  11,493,804.34 14,094,884.86 1,520,000.00

  60,342,472.80 73,998,145.54 7,980,000.00

  0.00 0.00 0.00

  0.00 0.00 0.00

  66,999,972.80 73,998,145.54 7,980,000.00

  1.401250 1.524560 1.524560 i0

  47,814,436.83 48,537,383.29 5,234,297.64 46,630,000.00 -46,630,000.00

  3 4 5 VR

  Calcul procent cheltuieli fixe/variabile in 2010

  Calcul g

  Calcul CA2011

  Estimare CA

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  37/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  38/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  39/42

  CFDacum

  24,925,843.26

  70,013,684.45 >I0

  116,445,788.91164,260,225.74

  212,797,609.03

  173.29 zile

  174.00 zile

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  40/42

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  41/42

  An Vi Aa VramdeAm

  1 26,630,000 6,657,500 19,972,500

  2 26,630,000 6,657,500 13,315,000

  3 26,630,000 6,657,500 6,657,5004 26,630,000 6,657,500 0

  Element 1 2 3

  CA 162,679,972.92 179,895,073.32 198,931,908.00

  ChVariabile 114,654,525.95 126,787,483.31 140,204,373.03

  ChFixe 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

  EBE 46,525,446.97 51,607,590.01 57,227,534.97

  Amortizare 6,657,500.00 6,657,500.00 6,657,500.00

  EBIT 39,867,946.97 44,950,090.01 50,570,034.97

  Dobanzi 0.00 0.00 0.00

  EBT 39,867,946.97 44,950,090.01 50,570,034.97

  Impozit pe profit 6,378,871.52 7,192,014.40 8,091,205.59

  PN 33,489,075.45 37,758,075.60 42,478,829.37

  Acnete 0.00 0.00 0.00

  Acnete 0.00 0.00 0.00

  CFD 40,146,575.45 44,415,575.60 49,136,329.37

  K 0.1043025

  1+K 1.104303 1.219484 1.346679

  CFD ACTUALIZAT 36,354,690.36 36,421,613.72 36,487,032.56

  Calcul VAN 140,008,924.84

  Calculul amortizarii anuale

  CFD=Cfgest-Cresterea economica

  CFD=PN+Amortizare+Dobanzi-(ImoBrute+Acnete)

  PN=CA-ChVariabile-ChFixe-Impozit

 • 7/31/2019 Analiza Mediul Cert Si Analiza Mediului Incert Transgaz SA

  42/42

  CA2009 1,187,350,293

  CA2010 1,312,997,932

  g=(CA1-CA0)/CA0 0.105821879

  PN2010 376,352,986 I0 46,630,000.00

  CA2010 1,312,997,932 CA2011 162,679,972.92

  2011 162,679,972.92

  2012 179,895,073.32

  2013 198,931,908.00

  2014 219,983,256.29

  2015 243,262,297.81

  Element Valoare ProcentCA2010 1,312,997,932.00 -

  Chfixe2010 25,901,301.00 0.0197

  ChVariabile2010 925,382,226.00 0.7048

  4 5 VR

  219,983,256.29 243,262,297.81 9,500,000.00

  155,041,063.22 171,447,799.85 0.00

  1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

  63,442,193.07 70,314,497.96 0.00

  6,657,500.00 0.00 0.00

  56,784,693.07 70,314,497.96 0.00

  0.00 0.00 0.00

  56,784,693.07 70,314,497.96 9,500,000.00

  9,085,550.89 11,250,319.67 1,520,000.00

  47,699,142.17 59,064,178.29 7,980,000.00

  0.00 0.00 0.00

  0.00 0.00 0.00

  54,356,642.17 59,064,178.29 7,980,000.00

  1.487141 1.642254 1.642254 i0

  36,551,095.61 35,965,316.75 4,859,175.83 46,630,000.00 -46,630,000.00

  Calcul procent cheltuieli fixe/variabile in 2010

  Calcul g

  Calcul CA2011

  Estimare CA