Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik

 • Published on
  30-Jan-2017

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Ama

  ODT-YS, eitim dili ngilizce olan Orta Dou Teknik niversitesinde lisans ve yksek lisans

  rencilerinin ngilizce dil yeterlik seviyelerini lmek iin tasarlanm bir snavdr. Snavn

  amac, rencilerin ngilizce dil seviyelerinin blmlerindeki dersleri takip edebilecek ve

  derslerin ykmllklerini kolaylkla yerine getirebilecek dzeyde olup olmadn belirlemektir.

  Bu nedenle, ODT-YS, genel olarak rencilerin akademik metinleri okuyup anlamalar,

  derslerini takip edebilmeleri, derslerde not tutup bu notlar kullanabilmeleri, ve farkl

  uzunluklarda akademik metinler yazabilmeleri konusundaki yeterliliklerini lmektedir. ODT-

  YSnin akademik ngilizce odakl bir snav olup, geerli grld takdirde, eitim dili ngilizce

  olan baka niversite rencilerinin de ihtiyalarna hizmet edebilir. Terfi ve atamalarda ngilizce

  yeterlilik belgesine ihtiya duyan devlet kurumlar ve bakanlklar, ODT-YSnin KPDS ya da

  DSden ok, IELTS ve nternet zerinden uygulanan TOEFL (IBT) snavlar ile benzerlik

  gsterdiini not etmeleri nerilir.

  Kayt, snav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi iin

  http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm

  adresini ziyaret ediniz.

  ODT-YSnin erii

  ODT-YS iki oturumlu bir snavdr. 1. Oturum sabah, 2. Oturum leden sonra olmak zere her iki

  oturum ayn gn yaplr.

  Her aday, snavn her iki oturumuna girebilir.

  OTURUM I :

  Dinlediini Anlama ve Okuduunu Anlama

  (Sre: Yaklak 120 dakika / 60 puan)

  YEMEK ARASI: 90 dakika

  OTURUM II :

  Dil Kullanm, Not-Tutma ve Yazma

  (Sre: Yaklak 120 dakika / 40 puan)

  Aada, snavn genel yaps, her iki oturumu oluturan blmlerin ierii hakknda ksa

  aklayc bilgi, lme/deerlendirme hedefleri ve baz rnek sorular bulacaksnz.

  http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm

 • ODT YS'ye GENEL BAKI

  SABAH OTURUMU

  A BLM:

  Dinlediini Anlama

  1. KISIM:

  Tek Cmlelik fadeler

  2. KISIM:

  Diyaloglar

  3. KISIM:

  Ksa Konumalar

  4. KISIM:

  Sylei

  5. KISIM:

  Uzun Konuma

  B BLM:

  Okuduunu Anlama

  1. KISIM:

  Cmle Tamamlama

  2. KISIM:

  Paragraf Tamamlama

  3. KISIM:

  Destekleyici fadeler

  4. KISIM:

  Okuduunu Anlama

  LEDEN SONRA OTURUMU

  A BLM:

  Dilin Kullanm

  1. KISIM:

  Cloze

  2. KISIM:

  Diyalog Tamamlama

  4. KISIM:

  Duruma Uygun fade

  B BLM:

  Dinleme ve Not Tutma

  C BLM:

  Yazma

 • SABAH OTURUMU (Sre: Yaklak 120 dakika / Toplam 60 puan.):

  DNLEDN ANLAMA ve OKUDUUNU ANLAMA

  BLM A Dinlediini Anlama (30 soru / her soru 1 puan; toplam 30 puan.; Sre: 60

  dakika)

  Her biri tek doru yant ve eldiriciden oluan oktan semeli soru. Adaylar, dinleme

  srasnda yantlarn soru kitapnn zerine iaretlerler. Daha sonra, yantlarn kurun

  kalem ile optik forma geirirler.

  KISIM HEDEFLER METN KAYNAKLARI SORU SAYISI

  I

  Tek

  C

  mle

  lik

  fa

  del

  er

  Adayn, ilevsel ve

  deyimsel ifadeler ile

  szck ve dilbilgisi

  yaplarnn anlamlarn

  karabilme, farkl

  biimdeki ifadeleri

  saptama ve sonuca varma

  becerilerini lmek

  ounlukla snav

  yazarlar tarafndan

  retilen cmleler

  7

  Bu ksmdaki sorularda, her bir soru iin bir cmle ve bu cmleye ilikin soru

  duyacaksnz. Her bir cmleyi ve sorusunu dinlemeden nce soruya ait drt

  eldiriciye gz atmanz iin size 15 saniye verilecektir. Her bir cmleyi bir kez

  dinleyeceksiniz. Her bir cmleyi dinledikten sonra, soruyu en iyi yantlayan

  seenei iaretleyiniz.

  rnek Soru:

  Duyacanz metin:

  (Speaker A) Read the question and the four alternatives given for this sample item.

  (Speaker B) Sally wishes her son had taken her advice and studied medicine instead of

  law.

  (Speaker A) What do we learn about Sally's son?

  Okuyacanz seenekler:

  a) He majored in law.

  b) He took his mother's advice.

  c) He preferred to study medicine.

  d) He chose neither medicine nor law.

  Doru yant (a)dr. nk Sallynin olu hukuk okumutur.

 • KISIM HEDEFLER METN KAYNAKLARI SORU SAYISI

  II

  Diy

  alo

  gla

  r

  Adayn, ilevsel ve

  deyimsel ifadeler ile

  szck ve dilbilgisi

  yaplarnn anlamlarn

  karabilme, farkl

  biimdeki ifadeleri

  saptama ve sonuca varma

  becerilerini lmek.

  Snav yazarlar tarafndan

  retilen diyaloglar

  6

  Bu ksmdaki sorularda, her bir soru iin bir diyalog ve bu diyaloga ilikin soru

  duyacaksnz. Her bir diyalogu ve sorusunu dinlemeden nce soruya ait drt

  eldiriciye gz atmanz iin size 15 saniye verilecektir. Her diyalogu bir kez

  dinleyeceksiniz. Her bir diyalogu dinledikten sonra, soruyu en iyi yantlayan

  seenei iaretleyiniz.

  rnek Soru

  Duyacanz metin:

  (Konumac A) Read the question and the four alternatives given for this sample item.

  (Konumac B) Im taking so many courses that I need a lot of time to work on my

  assignments.

  (Konumac C) Will you have the time to complete all of them?

  (Konumac B) All of my classes are in the morning, so I can spare time every week

  day from noon on. And of course, my weekends are free.

  (Konumac A) When can the student study?

  Okuyacanz seenekler:

  a) Every morning.

  b) Afternoons and weekends.

  c) When she is in class.

  d) Weekdays

  Doru yant (b)dir. nk rencinin leye kadar her gn dersi vardr ve hafta

  sonlar botur.

 • KISIM HEDEFLER METN KAYNAKLARI SORU SAYISI II

  I

  Ks

  a K

  on

  um

  ala

  r

  Adayn, ksa konumalar

  anlayabilme ve nasl devam

  edeceini tahmin edebilme

  becerisini lmek.

  zgn kaynaklardan alnan

  ve konuma diline evrilen

  metinler.

  7

  Bu ksmdaki sorularda, her bir soru iin bir ksa konuma duyacaksnz. Her

  bir konumay dinlemeden nce konumann son cmlesini tamamlayabilecek

  drt seenee gz atmanz iin size 15 saniye sre tannacaktr. Her ksa

  konumay bir kez dinleyeceksiniz. Her bir konumay dinleyip bip sesini

  duyduktan sonra, cmleyi en iyi tamamlayan seenei iaretleyiniz.

  rnek Soru

  Duyacanz metin:

  (Konumac B) Exercise without good nutrition will not result in a healthy body

  neither will good nutrition without exercise. The most important thing

  about exercise is that it should be done regularly together with a well-

  balanced diet. It's also desirable to do more than one kind of sport, as

  different sports (beep).

  Okuyacanz seenekler:

  a) call for a more balanced diet.

  b) exercise different parts of the body.

  c) appeal to different people.

  d) require different kinds of nutrition.

  Doru yant (b)dir. nk bu seenek, deiik tr sporlarn yaplmasnn

  nedenlerini ifade etmektedir.

 • KISIM HEDEFLER METN KAYNAKLARI SORU SAYISI I

  V

  Syle

  i

  Adayn, karlkl bir

  konumay takip edebilme,

  eitli konular hakkndaki

  zellikli bilgileri anlayabilme

  ve olgu ile grleri

  birbirinden ayrt edebilme

  becerilerini lmek.

  zgn kaynaklardan alnm

  yar akademik syleiler.

  Syleilerin anlalmas iin

  gemi bilgi gerekmemesine

  zen gsterilir.

  5

  Bu ksmdaki, bir adet sylei dinleyeceksiniz. Syleiyi yalnzca bir kez

  duyacaksnz. Syleiyi dinlerken, her bir soruyu en iyi yantlayan ya da soru

  kkn en iyi tamamlayan seenei iaretleyiniz.

  Syleiyi dinlemeden nce, sorulara ve seeneklere gz atmanz iin bir dakika sre

  tannacaktr.

  rnek Soru

  Duyacanz metin:

  For items 21-25, you will hear a radio program on which a doctor answers the most

  frequently asked questions about SARS (or Severe Acute Respiratory Syndrome). As you

  listen, mark the choice that best answers each question or completes each blank.

  Now you have one minute to look at the questions and the alternatives.

  [.. (Speaker A) On this edition of Q&A, well be focusing on SARS. The continuing

  spread of SARS has all of Asia and much of the rest of the world

  on edge. What do we know about this mysterious disease? And

  how can we protect ourselves against it? Our guest today is Doctor

  Miller. He is going to answer the questions most frequently asked by

  the audience about SARS. First of all, what is SARS, Doctor Miller?

  (Speaker B) Well, according to the World Health Organization, SARS is a disease

  caused by a virus that affects the lungs. It leads to a dry cough,

  shortness of breath, stiffness, fever and loss of appetite. The

  symptoms are very similar to those associated with the flu, except

  that SARS can appear as pneumonia in chest x-rays..... ]

  Okuyacanz seenekler:

  21. Which of the following is NOT a symptom of SARS?

  a) Stiff muscles

  b) Cough

  c) Drop in body temperature

  d) Difficulty in breathing

  Doru yant (c)dir.

 • KISIM HEDEFLER METN KAYNAKLARI SORU SAYISI V

  U

  zun

  Kon

  um

  a Adayn, uzun bir konumay

  takip edip amacn

  anlayabilme, dnce akn

  izleyebilme, eitli

  konulardaki zellikli bilgiyi

  anlayabilme, olgular ile

  grleri ayrt edebilme ve

  ana fikirler ile onu destekler

  nitelikteki ayrntlar ayrt

  edebilme becerilerini lmek.

  Sosyal bilimler ya da fen

  bilimleri ile ilgili, ok

  zel