Click here to load reader

Alumnimagazine Stenden Connects zomer 2010

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alumnimagazine Stenden Connects zomer 2010

Text of Alumnimagazine Stenden Connects zomer 2010

 • EEN UITGAVE VAN STENDEN VOOR ALUMNI | ZOMER 2010 | ISSUE 03

  Leisure versus Leisure

  New York versus Leeuwarden

  Arbeidsmarkt heeft moeite met nieuwe

  generatieEmployers have difficulties

  with the new generation

  Durf anders te zijn

  Dare to be different

  Ondernemen smaakt naar meer

 • 2 STENDEN CONNECTS

  New MediaWie heeft nog geen profiel op Hyves, LinkedIn of

  Facebook? Wie is er niet bekend met Twitter, weblogs

  of websites waarop je je reisverslag bij kunt houden

  voor het thuisfront? Tegenwoordig kun je bijna

  iedereen vinden op internet, lezen wat ze doen en

  wie ze zijn. Ook bedrijven hebben een digitale slag

  geslagen. Je kunt niet meer om online communicatie

  heen. Ook Stenden is zich op dit gebied steeds verder

  aan het ontwikkelen.

  Zet de deuren openSteeds meer van mijn collegas, en mijzelf inclusief, hebben een weblog met nieuwtjes en leuke weetjes. Iedereen is welkom om hierop te reageren. Hetzelfde geldt voor Twitter. Ik vind het belangrijk om aan de wereld te laten zien waar ik trots op ben en welke ontwikkelingen Stenden door maakt. Wat dat betreft ben ik het met de Leeuwarder wethouder en onze alumnus Marco Florijn eens. Zet de deuren van je bedrijf open met nieuwe media. Met deze instelling is Marco verkozen tot Beste Lokale Bestuurder 2009 en streefde daarmee verschillende bekende bestuurders uit de rest van het land voorbij.

  De nieuwe lichtingDe nieuwe generatie is met de mogelijkheden van internet opgegroeid. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed die dit heeft op het mediagebruik van jongeren. Ze nemen informatie vluchtig tot zich en zijn allemaal online. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Hoe bereik je deze doelgroep en waar vind je ze? Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe generatie gemiddeld 2,5 profiel heeft op de social media. Voor Stenden is deze nieuwe generatie de kern: studenten. Daarom is de afdeling Communicatie een onderzoek gestart naar het mediagebruik en de behoefte van deze doelgroep, zodat de communicatie met deze doelgroep optimaal wordt.

  Digitale alumniHet onderzoek onder studenten is een onderdeel van een breder onderzoek onder studenten, medewerkers en alumni. We streven ernaar om de communicatie met onze alumni te verbeteren. Ook hier komt de vraag naar voren: is er behoefte aan digitale communicatie via bijvoorbeeld nieuwe media? De opleiding Hoger Hotelonderwijs heeft een online social community gelanceerd voor haar alumni. We onderzoeken of er behoefte is aan meer van dergelijke communities, of dat we alumni beter bedienen door te communiceren via bestaande platforms als LinkedIn of facebook.

  Ouderwets en nieuwerwetsOndanks de ontwikkelingen op de digitale snelweg zijn we ook frequent te vinden in de reguliere media. Zo zijn we trots op het uitgebreide artikel in NRC Next over de nieuwe filosofie van ons nieuwe bedrijfsrestaurant in Leeuwarden. The Canteen is vernieuwd, duurzaam en biedt heerlijke, gezonde en internationale gerechten. Daarmee sluit hij heel goed aan bij idealen van Stenden. Ook de lokale media en vakbladen besteden regelmatig aandacht aan ontwikkelingen binnen Stenden. Het vakblad Science Guide berichtte vol enthousiasme over de benoeming van de nieuwe directeur International Affairs en de nieuwe Dean van Hoger Hotelonderwijs. Maar natuurlijk is dat ook allemaal te vinden op www.stenden.com, op mijn weblog en twitter.

  Who does not have a profile on Hyves, LinkedIn or Facebook yet? Who does not know anything about Twitter, weblogs and websites on which you can keep up travelogues for the home front? Today, you can find almost anyone you are looking for on the Internet, and read what they are up to and who they are. Businesses have also gone digital. You wont get anywhere these days without online communication. Stenden is also in the process of developing in that area.

  Throw the doors open A growing number of my colleagues, including myself, have weblogs with all sorts of newsbytes and fun stuff. Everyone is welcome to react to everything. The same applies to Twitter. I consider it important to show the world what Im proud of and the developments that Stenden is undergoing. In that regard, I agree with the Leeuwarden alderman and alumnus, Marco Florijn. Throw the doors of your organisation open with the new media! Thanks to that approach, Marco was voted Best Local Administrator 2009, and thereby outshone many other well-known administrators in the Netherlands.

  The New Class The new generation grew up with all of the opportunities of the Internet. There is a growing body of research available on the influence of the Internet on media use amongst the youth. They absorb information faster and they can all be found online. How does an organisation go about dealing with this phenomenon? How do you reach your target group, and where do you find them? Research has shown that the new generation has, on average, 2.5 profiles each on the social media platforms. This new generation represents a core population at Stenden: its students. For that reason, the Communication department has launched a survey into media use and the needs of this target group in order to be able to optimize communication with that target group. Digital AlumniThe student survey forms part of a broader survey of Stenden students, staff and alumni. We strive to improve our communication with our alumni. This, too, begs the question: Is there a need for digital communication via, for example, the new media? The Institute of International Hospitality Management has launched an online social community for its alumni. We are investigating the need for more communities like that, or whether we would be serving our alumni better by communicating via the existing platforms, such as LinkedIn and Facebook.

  The Old Fashioned and The New Irrespective of all the latest developments on the digital highway, we also still frequently feature in the regular media. For example, we are proud of a large article in the NRC Next about the philosophy of our new company restaurant in Leeuwarden. The Canteen has been renovated, rendered sustainable and offers a wide range of healthy and delicious international dishes. By doing so, The Canteen excellently represents Stendens ideals.The local media and trade journals also routinely pay attention to the latest developments in Stenden. The trade journal, Science Guide, recently published an enthusiastic article on the appointment of the new Director International Affairs and the new Dean of the Institute of International Hospitality Management. But of course all that is also available at www.stenden.com, and on my weblog and Twitter.

 • STENDEN CONNECTS 3

  COLOPHON | ZOMER 2010 | ISSUE 03 Stenden Connects is published twice a year by Stenden universityTARGETGROUP Stenden alumni | CO-ORDINATION Margo van der Meer | EDITORIAL STAFF Margo van der Meer, Janna Bosma, Thijs Augusteijn | TRANSLATION Eurolanguages, LeeuwardenDESIGN G2K Groningen/Amsterdam | PHOTOGRAPHY Henk Postma, Claudia Dohm, Jaap Spieker | PRINTER Schuttersmagazijn, Hasselt | CIRCULATION 7.000 | CONTACT [email protected] editors are entitled to revise articles before publication. The opinions presented herein do not necessarily reflect those of the editors. Stenden Connects and the individual authors hold copyright. No part of this publication may be copied in any form whatsoever without permission of the editors. No responsibitity can be taken for any later alterations.

  16VersusMichaela vs. LindaLeisure

  20 Memoriess Ochtends brak in de lesWasted in class the next morning

  12

  Alumnus Marco Florijn Beste BestuurderAlumnus Marco Florijn Voted Best Administrator

  4Wist je dat?

  9Short

  10

  Dare to be different

  14

  Vrouwelijke charmes in mannenwereldFeminine charms in a mans world

  18Ondernemen

  Drie ondernemingen op je dertigsteThree companies by his thirtieth birthday

  5

  De nieuwe lichting: Amuse me or loose meThe New Class: Amuse me or lose me!

 • 4 STENDEN CONNECTS

  WisT jE dAtRobert Veenstra, de voorzitter van het College van Bestuur van Stenden hogeschool, op 29 juni afscheid heeft genomen van Stenden en per 1 augustus nieuwe voorzitter en algemeen directeur van sportclub Heerenveen wordt.On 29 June 2010, Robert Veenstra, President of the Executive Board of Stenden university, bade Stenden farewell to assume his new position, as Chairman and Managing Director of Heerenveen Sports Club, on 1 August 2010.

  Het restaurant SAM in Leeuwarden een nieuwe naam (The Canteen) en een nieuw, internationaal aanbod van gevarieerde gerechten zonder chemische toevoegingen heeft gekregen. Dit alles volgens kook filosofie van docent en chefkok Albert Kooy.The restaurant, SAM, in Leeuwarden has a new name (The Canteen) and a wide new range of international dishes without chemical additives. This is in line with the cooking philosophy of lecturer and head chef Albert Kooy.

  De opleiding Hoger hotelonderwijs een nieuwe Dean heeft benoemd: Craig Thompson, die op diverse hotelscholen in het buitenland heeft gewerkt. Stenden biedt de opleiding aan in Leeuwarden, Qatar, Zuid-Afrika, Bangkok en Bali.The International Hospitality Management (Hoger Hotelonderwijs) programme has appointed a new Dean, Craig Thompson, who has worked at a number of hotel schools around the world. Stenden offers the programme in Leeuwarden, Qatar, South Africa, Bangkok and Bali.

  Vier studenten van de verschillende opleidingen in Emmen begin dit jaar mee hebben gedaan aan de Red Sea Challenge, een kleiner broertje van de Amsterdam Dakar Challenge.Four students from different programmes in Emmen participated in this years Red Sea Challenge, the lower profile version of the Amsterdam Dakar Challenge.

  Meer dan 260 alumni van de op