of 2 /2
Akcijski solarni paketi Kompletan paket veÊ od 3.781,65 KM.

Akcijski solarni paketi Kompletan paket veÊ od 3.781,65 KM. · Solarna energija za Vaš dom. Solarni paket 300: Kom. Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro 2 Krovni nosaËi tip

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Akcijski solarni paketi Kompletan paket veÊ od 3.781,65 KM. · Solarna energija za Vaš dom....

 • Akcijski solarni paketi

  Kompletan paket veÊ od 3.781,65 KM.

 • Korištenjem besplatne sunËeve energije moguÊe je uštedjeti

  godišnje i do 60% potrebne energije za pripremu potrošne tople

  vode. Zbog povoljnog geografskog položaja hrvatsko podneblje

  idelano je za korištenje sunËeve energije.

  Vaillant je stoga za Vas pripremio kompletan solarni paket za

  pripremu potrošne tople vode koji ukljuËuje sve potrebne

  komponente, pod jednim kataloškim brojem i po jedinstvenoj cijeni

  za cijeli paket.

  + + +

  Iskoristite besplatnu i neiscrpnu energiju sunca.

  Solarna energija za Vaš dom.

  Solarni paket 300: Kom.

  Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro 2

  Krovni nosaËi tip P (za dva kolektora) 8

  Solarna tekuÊina 20 litara 1

  Solarna cijevna grupa 6 lit./min 1

  Bivalentni solarni spremik VIH S 300 L 1

  Ekspanzijska posuda 18 litara 1

  Solarna automatika auroMATIC VRS 560/2 1

  Osnovni hidrauliËki spojni set (za prvi kolektor) 1

  Produžni hidrauliËki spojni set (za drugi kolektor) 1

  Fleksibilne prikljuËne cijevi DN 16 (1 m) 2

  Kat. broj VPC MPC

  Akcijska cijena solarni paket 300*: 0010012569 3.232,18 KM 3.781,65 KM

  Solarni paket 400: Kom.

  Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro 3

  Krovni nosaËi tip P (za tri kolektora) 12

  Solarna tekuÊina 20 litara 1

  Solarna cijevna grupa 6 lit./min 1

  Bivalentni solarni spremik VIH S 400 L 1

  Ekspanzijska posuda 25 litara 1

  Solarna automatika auroMATIC VRS 560/2 1

  Osnovni hidrauliËki spojni set (za prvi kolektor) 1

  Produžni hidrauliËki spojni set ( za druga dva kolektora) 2

  Fleksibilne prikljuËne cijevi DN 16 (1 m) 2

  Kat. broj VPC MPC

  Akcijska cijena solarni paket 400*: 0010012570 4.042,53 KM 4.729,75 KM

  * Akcijska cijena vrijedi iskljuËivo za kompletan paket. Ovisno o naËinu plaÊanja moguÊe je ostvariti dodatni popust.** Akcija vrijedi do isteka zaliha ili opoziva.

  Glavne komponente solarnog paketa:

  VFK 125/3 + VIH S 300 L Solarna cijevna grupa VRS 560/2 Krovni nosaË tip P (za standardni crijep)

  Sola

  rni pake

  t -

  06

  20

  14 -

  Pri

  drž

  avam

  o p

  ravo

  izm

  jen

  e