of 13 /13
Page 1 Page 1 AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  • Upload
    stash

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI. SCHEME /M Ă SURI DE SPRIJIN DERU LATE DE APIA. A. P LĂŢ I DIRECTE - SPRIJINUL FINANCIAR APROBAT PENTRU SAPS 2012 – 2013 Ş I EVOLU Ţ IA NUM Ă RULUI DE CERERI DEPUSE. B.M Ă SURI DE PIA ŢĂ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 1Page 1

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL

JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 2: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 2Page 2

SCHEME/MĂSURI DE SPRIJIN DERULATE DE APIA

2

Page 3: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 3Page 3

A. PLĂŢI DIRECTE - SPRIJINUL FINANCIAR APROBAT PENTRU SAPS 2012 – 2013 ŞI EVOLUŢIA NUMĂRULUI

DE CERERI DEPUSE

Nr. crt.

EXPLICAŢIE ANUL 2012 ANUL 2013

1. Pachet financiar(mii euro) – la nivel naţional

1.043.001 1.264.472

2. Cuantum euro/ha 154,66 160,17

3. Număr cereri de sprijin depuse la A.P.I.A. CJ

Călăraşi

7322 7128

4. Suprafaţa solicitată (ha)

389925,25 385237,31

5. Total plăţi directe la nivelul judeţului Călăraşi

60305839,17 61703459,94

Page 4: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 4Page 4

B.MĂSURI DE PIAŢĂ

Schema de ajutor pentru furnizarea laptelui în institutiile şcolare se derulează conform Regulamentului (CE) 1234/2007 şi Regulamentului (CE) 657/2008 cu modificările şi completările ulterioare, iar în anul 2013 valoarea sprijinului acordat a fost de 909.591,21 lei pentru 2 cereri de sprijin;

Programul de furnizare a fructelor în școli se derulează conform Regulamentului (CE) 1234/2007 cu modificările şi completările ulterioare, iar în anul 2013 valoarea sprijinului acordat a fost de 905936,63 lei pentru 2 cereri de sprijin

Măsuri adiactente distribuţiei de fructe în valoare de 56052,77 lei pentru o cerere de sprijin;

Ajutor în Sectorul Apicol se derulează conform Regulamentului (CE) 1234/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011 - 2013, cu modificările şi completările ulterioare, iar în anul 2013 valoarea sprijinului acordat a fost de 78267,21 lei pentru – o cerere de sprijin;

Planul de furnizare a ajutoarelor alimentare către persoanele defavorizate din România se derulează conform Regulamentului (CE) 1234/2007 şi Regulamentului (CE) 807/2010 cu modificările şi completările ulterioare, şi HG 600/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 950/2012 cu modificările şi completările ulterioare;

Page 5: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 5Page 5

C. MĂSURI DE DEZVOLTARE RURALĂ

M. 211 - “Sprijin pentru zona montană defavorizată”

M. 212 - “Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decat zona montană”

M. 214 - „Plăţi de agro-mediu”

P 4 – Culturi verzi – 130 euro/ha (cuantum aferent anului 2013) Pachetul 5 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) –

162 euro/ha (cuantum aferent anului 2013) P 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gâtul roşu

– 171 euro/ha (cuantum aferent anului 2013)

Page 6: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 6Page 6

D. Scheme de sprijin finanţate din bugetul naţional

1. Plăţi naţionale directe complementare - sector zootehnic

 Explicaţie Bovine Ovine Caprine

Număr cereri primite 634 478 262

Număr animale eligibile CA 86211 19036

Schema decuplată de producţie pentru producţia de lapte anul de cotă 2012-2013

16811 tone

Suma autorizată la plată 3269735,52 lei 714274,46 lei

Page 7: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 7Page 7

2. Ajutoare de stat pentru motorina utilizată în agricultură

H.G. nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Explicaţie Număr cereri Valoare solicitată Sumă plătită

Acord prealabil 629 2122625,96 lei 0 lei

Page 8: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 8Page 8

3. Ajutor specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agriculturii ecologice

Explicaţie Nr. Cereri Sumă plătită

Cereri eligibile 11 26725,06 lei

4. Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale

- Explicaţie Nr. Cereri

2013Valoare solicitată

2013Sumă plătită

2013

Cereri iniţiale bovine

1 159600 0

Cereri solicitare 12 2314221 167837

Cereri iniţiale ovine/caprine

1 5258 0

Cereri solicitare 4 17161 8785

Page 9: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 9Page 9

4. Plăţi în favoarea bunăstării animalelor Măsura 2.1.5 - Pachetul A – porcine – OMADR 149/2012

Măsura 2.1.5 - Pachetul B - păsări – OMADR 228/2012 şi Regulamentul CE nr. 73/2009

Explicaţie Nr. Cereri Valoare solicitată Sumă plătită

Anul I 2012

Anul II 2013

Anul I 2012euro

Anul II 2013 euro

Anul I 2012euro

Anul II 2013 euro

Cereri ajutor - porcine

10 10 4748668,12 5027114,63 0

Cereri plată - porcine

9 0 3933588,94 0 0 3897792,44

Cereri ajutor – păsări

10 12 7985987,76 8043066,43 0 0

Cereri plată – pasăre

10 12 8026332,51 0 0 0

Adeverinţe – porcine

4 3 0 0 1799128 1918296

Adeverinţe - pasăre

22 1 0 0 3860614,45 481577,42

Page 10: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 10Page 10

6. Renta viageră agricolă - OMADR NR. 33/2011

5. Ajutor de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare - HG nr. 756 /2010

 

Explicaţie Nr. Cereri Valoare solicitată Sumă plătită2012 2013 2012 2013 2012 2013

Cereri depuse pentru culturile de toamnă

186 208 1043943,00 1410082 1026603,00 1410082

Cereri depuse pentru culturile de primavară

195 162 887935,00 781996 433447,00 618571

Cereri depuse sector zootehnic

2 1 37147,00 19147 37147,00 19147

Explicaţie Număr carnete

Suprafaţa Suma cuvenită

Arendată Vândută Euro Lei

Carnete vizate 01.03-31.08.2012

2727 7372,27 1788,32 542102,69 2297364,40

Carnete vizate 01.03-31.08.2013

2618 6737,90 1925,92 524184,25 2335757,17

Page 11: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 11Page 11

După anul 2013, va intra în vigoare legislaţia noii politici agricole comune,

care va fi de o importanţă strategică pentru securitatea alimentară, pentru

mediu şi pentru echilibrul teritorial.

Subvenţii mai mari şi mai echitabile

Noua politică agricolă comună reduce diferenţele dintre subvenţiile primite

de agricultorii din diferitele state membre ale uniunii europene.

În România subvenţia la hectar plătită din bugetul Uniunii Europene va

ajunge în 2019 la o medie de 196 euro (faţă de 139 de euro cât a fost în 2013).

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

Provocări și perspective pentru viitor

Page 12: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 12Page 12

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DUPĂ 2013

Bugetul pentru plăţi directe alocat României

Romania va primi bugetul cel mai mare, în total 11,7 mld. euro pentru plăţi

directe, în perioada 2014 -2020.

Această măsură implică o redistribuire a subvenţiilor pentru agricultură între

statele membre. Astfel, în timp ce pentru celelalte state membre subvenţiile

scad sau sunt menţinute la acelaşi nivel, unele state, printre care şi România,

vor beneficia de o creştere în următoarea perioadă

Page 13: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Page 13Page 13

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Călăraşi

www.apia.org.ro

[email protected]