84
LAPORAN TAHUNAN 2014 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA … Maritim Saiful Lizan bin Ibrahim Cawangan Pengurusan Projek Kepten Maritim XA22 Kepten Maritim Abdul Rahim bin Abdullah Cawangan Angkut Komander

Embed Size (px)

Citation preview

L A P O R A N T A H U N A N

2 0 1 4

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

2014

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

L A P O R A N T A H U N A N

æ MAKLUMAT KORPORAT

8 Pengurusan Tertinggi

10 Carta Organisasi

12 Visi, Misi

12 Kronologi

13 Fungsi & Tanggungjawab

14 Piagam Pelanggan

æ KEAMANAN DAN KESELAMATAN

16 Penguatkuasaan Undang-Undang

17 Pemeriksaan Penguatkuasaan

18 Rompakan di Zon Maritim Malaysia

19 Kejayaan Operasi

20 Pencerobohan Bot Nelayan Asing

21 Siasatan Jenayah Maritim

22 Kes Berprofil Tinggi

23 Lain-lain Kes

24 Pengoperasian Esscom

24 Peranan Maritim Malaysia Dalam Op Sanggah

24 Pengawasan SWASLA

26 Pengesanan Sasaran Curiga

27 Pengesanan Sasaran Curiga Mengikut Sasaran

27 Taburan Pengesanan Sasaran Curiga

29 Tangkapan Melalui Hasil Maklumat yang Disalurkan Oleh SWASLA

30 Operasi Bersama Antara APMM - ACBPS

30 Mencari dan Menyelamat, dan Bantuan Bencana

32 Carilamat MH370

æ KEUPAYAAN DAN KESIAPSIAGAAN

34 Aset Alih

34 Aset Tidak Alih

35 Aset Maya

æ PENGURUSAN KAPASITI

38 Pengurusan Modal Insan

40 Pengambilan Pegawai dan Anggota Baru

40 Pembangunan Modal Insan

41 Pencapaian Pelan Operasi Latihan Maritim Malaysia Tahun 2014

46 Kemajuan Kerjaya

47 Prestasi Kewangan

48 Pengurusan Pelanggan dan Komunikasi

53 Pengurusan Teknologi Maklumat

58 Pengurusan Inovasi dan Dasar

æ JARINGAN KERJASAMA

60 Aktiviti Kerjasama Dalam Negara

62 Aktiviti Luar Negara

66 HALA TUJU

70 IMBASAN 2013

K A N D U N G A N

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 44 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PerutusanKetua Pengarah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ,Salam Sejahteradan Salam Sehati Sejiwa.

Syukur ke hadrat Allah SWT atas limpah rahmat dan inayahNya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah menyempurnakan sasaran kerja tahun 2014 dengan baik.

Dalam usia 9 tahun menggalas amanah kerajaan dan rakyat, Maritim Malaysia telah menzahirkan kejayaan yang membangggakan dalam menguatkuasakan undang-undang di Zon Maritim Malaysia. Ini termasuklah mengurangkan kadar jenayah di laut dan pelanggaran undang-undang oleh rakyat tempatan dan asing. Prestasi pencapaian Maritim Malaysia di dalam penguatkuasaan dan keselamatan maritim merupakan asas yang penting kepada rakyat dan negara supaya kepentingan negara kita terus terpelihara.

Sejak penubuhannya, Maritim Malaysia berjaya menahan seramai 7,167 penceroboh yang memasuki perairan Zon Maritim Malaysia secara haram dan menyelamatkan 3,695 orang menerusi misi mencari dan menyelamat.Sebanyak 154,655 pemeriksaan kapal di perairan negara telah berjaya dilaksanakan pada 2006 sehingga 31 Disember 2014. Pada tahun ini juga, penurunan kadar jenayah maritim di seluruh perairan negara berjaya dikekalkan pada tahap yang rendah iaitu 2.5 peratus. Secara keseluruhannya, peningkatan pemeriksaan telah mendorong penurunan indeks jenayah maritim yang secara langsung memberi keyakinan kepada para pelanggan terhadap tahap keselamatan di Zon Maritim Malaysia.

Kecemerlangan dan pembangunan sesebuah organisasi kini turut diukur dari segi nilai dan etika kerja dalam sesebuah organisasi. Kemampuan Maritim Malaysia terus berkembang seiring dengan sasaran utama Maritim Malaysia meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada komuniti maritim khasnya dan kepada masyarakat amnya. Indeks pematuhan undang-undang semakin meningkat di kalangan komuniti maritim menunjukkan bahawa strategi yang dirancang dan sistem penguatkuasaan Maritim Malaysia yang diamalkan adalah berkesan.

Selain itu Maritim Malaysia juga turut meneruskan usaha memperkasakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan agensi luar negara menerusi pelbagai platform perkongsian maklumat dan kepakaran seperti eksesais, latihan, kursus, seminar, mesyuarat dan lawatan kerja. Maritim Malaysia telah menetapkan hala tujunya pada tahun 2015 yang memberi fokus kepada pengisian perjawatan, perolehan aset, infrastruktur dan infostruktur bagi memenuhi keperluan agensi dalam mendukung misi dan visi Maritim Malaysia.

Akhir kata, saya mengucapkan syabas kepada seluruh warga Maritim Malaysia yang selama ini telah berkhidmat dengan cemerlang demi menjunjung amanah sebagai pegawai dan anggota-anggota penguat kuasa. Saya berharap setiap lapisan warga Maritim Malaysia akan terus melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, berintergriti dan berdisplin supaya rakyat dan negara akan terus dapat mengecapi kesejahteraan keselamatan dan ekonomi.

Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DATUK MOHD AMDAN BIN KURISHLAKSAMANA MARITIM

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 5AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Maklumat Korporat

Pengurusan TertinggiKetua Pengarah

Laksamana MaritimDatuk Mohd Amdan bin Kurish

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Laksamana Madya Maritim

Dato' Ahmad Puzi bin Ab Kahar

Maklumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 48 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Timbalan Ketua Pengarah (Logistik) Laksamana Muda Maritim

Dato' Che Hassan bin Jusoh

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Encik Samsuni bin Mohd Nor

Maklumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 9AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Carta OrganisasiKetua Pengarah Utama A (Terbuka)

Laksamana Maritim DatukMohd Amdan bin Kurish

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Pegawai Penguat Kuasa Maritim Utama B

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) Pegawai Penguat Kuasa Maritim Utama C

Laksamana Madya MaritimDato’ Ahmad Puzi bin Ab Kahar

Laksamana Muda Maritim Dato’Che Hassan bin Jusoh

Stesen Udara SubangKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Mohamad Izharbin Hassan

Cawangan KejuruteraanLaksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama Maritim Osman bin Mohamad

Cawangan BekalanKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Zaininbin Abd Majid

Cawangan Bangunan & AsetKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Saiful Lizanbin Ibrahim

Cawangan Pengurusan ProjekKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Abdul Rahimbin Abdullah

Cawangan AngkutKomander Maritim XA20

Laksamana Pertama MaritimIr Abang Jamari bin Salim

SWASLA Lumut / SabahKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Mohd Zawawibin Abdullah

Cawangan PerisikanKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Abu Zakibin Haji Mohammad

Pusat Penyelarasan Penguatkuasaan Maritim

Laksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama MaritimDato' Nasir bin Adam

Cawangan Siasatan dan Jenayah Maritim

Laksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama MaritimDato' Zulkifili bin Abu Bakar

Cawangan Penguatkuasaan & Eksesais Laksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama Maritim Mohd Zubilbin Mat Som

Cawangan Operasi UdaraLaksamana Pertama Maritim XA24

Bridger Jeneral Rosnibin Aziz TUDM

Cawangan Carilamat dan Bantuan BencanaLaksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama MaritimMuhammad Abdul Basar bin Taji

Cawangan C3IKepten Maritim XA22

Kepten Maritim Hamidbin Hj Mohd Amin

Cawangan Bantuan Pertahanan Komander Maritim XA20

Kdr Maritim Shahrizanbin Raman

Maklumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 410 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Cawangan Sumber ManusiaPTD M54

Tuan Haji Muhammad Jasmanbin Haji Jurami

Wilayah Maritim UtaraLaksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama Maritim Tan Kok Kwee

Wilayah Maritim SelatanLaksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama MaritimHj Adon Bin Hj Shalan

Wilayah Maritim TimurLaksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama Maritim Haji Mamu bin Syed Alee

Wilayah Maritim SarawakLaksamana Pertama Maritim X26

Laksamana Pertama MaritimIsmaili bin Bujang Pit

Wilayah Maritim Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama Maritim Wan Mohd Affandi bin Wan Ahmad

Cawangan PerolehanPTD M48

Encik James Anak Mathew Lidi

Cawangan Kewangan & BelanjawanPTD M54

Tuan Haji Abu Hassan bin Said

Cawangan Teknologi Maklumat Pegawai Teknologi Maklumat M54

Encik Mohd Danial bin Ma’alip

Cawangan Pentadbiran dan Keurusetiaan

PTD M54

Encik Shamshuzamanbin Haji Sulaiman

Encik Samsuni bin Mohd Nor

Cawangan Perancangan Strategik Kepten Maritim XA22

Kepten Maritim Mohd Rosli bin Abdullah

Pasukan Tindakan Khas dan PenyelamatKomander Maritim XA20

Kdr Maritim Abdul Muhaiminbin Muhammad Salleh

Cawangan Pengurusan Aset PTD M54

Encik Omar bin Mokhtar

Cawangan Undang-UndangPUU L54

Puan Idah binti Ismail

Pusat Latihan Akademi Maritim MalaysiaLaksamana Pertama Maritim XA24

Laksamana Pertama MaritimDato’ Mohd Taha bin Ibrahim

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) Pegawai Tadbir & Diplomatik Utama C

Mak lumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 11AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Tarikh Perkara

21 April 1999 Kajian bagi mewujudkan sebuah agensi Coast Guard di Malaysia.

21 Ogos 2002 Kabinet telah meluluskan penubuhan Maritim Malaysia.

16 April 2003 Tim Nukleus ditubuhkan dan ditugaskan untuk menjalankan segala usaha yang perlu bagi mewujudkan Maritim Malaysia.

15 Februari 2005 Akta Maritim Malaysia (Akta 633) dikuatkuasakan.

10 Oktober 2005 YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia telah merasmikan majlis memperkenalkan Maritim Malaysia.

30 Oktober 2005 Maritim Malaysia memulakan operasi di Zon Maritim Malaysia.

21 Mac 2006 Maritim Malaysia telah dilancarkan secara rasmi oleh YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia.

Kronologi Penubuhan Maritim Malaysia

Visi

Misi

“Menjadi antara agensi penguatkuasaan maritim

yang terbaik di dunia”

“Menguatkuasakan undang-undang serta menyelamatkan

nyawa dan harta benda di laut bagi memastikan

kesejahteraan perairan negara di Zon Maritim Malaysia”

Maklumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 412 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Fungsi dan Tanggungjawab1. Menguatkuasaan undang-undang dan ketenteraman di bawah mana-

mana undang-undang persekutuan di Zon Maritim Malaysia; 2. Melaksanakan tugas mencari dan menyelamat maritim di Zon Maritim

Malaysia dan di lautan lepas; 3. Mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan di Zon Maritim Malaysia; 4. Memberikan bantuan dalam apa-apa perkara jenayah atas permintaan

negara asing sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Bantuan bersama dalam perkara Jenayah 2002 (Akta 621);

5. Menjalankan pengawasan udara dan pantai; 6. Menubuhkan dan menguruskan institusi maritim bagi latihan pegawai

Agensi; 7. Melaksanakan apa-apa kewajipan bagi memastikan kesejahteraan dan

keselamatan maritim atau melakukan segala perkara yang bersampingan dengannya;

8. Di lautan lepas; Melaksanakan tugas mencari dan menyelamat maritim; Mengawal dan mencegah pencemaran maritim di lautan lepas; Mencegah dan menyekat pelanunan serta mencegah dan menyekat pengedaran haram dadah narkotik; 9. Semasa darurat krisis khas atau perang, agensi ini atau mana-mana

bahagian agensi diletakkan di bawah kawalan Perintah Am Angkatan Tentera Malaysia

Maklumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 13AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Piagam PelangganMaritim Malaysia adalah sebuah agensi keselamatan yang ditubuhkan untuk menguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan Zon Maritim Malaysia. Agensi juga bertanggungjawab mengkoordinasi tugas Mencari dan Menyelamat maritim.

Selaras dengan fungsi yang ditetapkan, kami berjanji akan memberi perkhidmatan dan perlaksanakaan berikut: 1. Sekurang-kurangnya 4 vesel beroperasi di laut pada setiap hari di

setiap Wilayah Maritim; 2. Menggerakkan aset tersedia dalam tempoh 30 minit aduan atau

permohonan bantuan; 3. Berada di lokasi dalam masa 2 jam selepas menerima panggilan

kecemasan maritim; 4. Memberi laporan status penyiasatan kesalahan dalam tempoh 2

minggu dari tarikh penerimaan permintaan; dan 5. Memberi maklum balas aduan awam dalam tempoh 15 hari bekerja

dari tarikh penerimaan aduan.

Moto“Mengawal, Melindung, Menyelamat”

Maklumat Korpora t

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 414 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Keamanan & Keselamatan

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANGPerlakuan aktiviti rentas sempadan terutamanya jenayah rompakan dan pelanunan merupakan perkara yang diberi perhatian utama agensi ini. Walaupun jenayah ini telah berkurangan, namun ia masih dianggap satu faktor yang boleh menjejaskan persepsi keselamatan dan reputasi negara sekiranya jenayah ini tidak dibendung dengan efektif.

Jenayah rentas sempadan yang lain iaitu penyeludupan, kemasukan pendatang asing tanpa izin, pemerdagangan orang dan pencerobohan bot nelayan asing ke perairan negara juga merupakan kes-kes yang sentiasa diberi perhatian khusus dalam strategi operasi pada tahun lepas.

Kes penyeludupan yang berlaku meliputi penyeludupan barang-barang kawalan dan merbahaya seperti dadah, senjata api, rokok, arak, petrol dan diesel, serta bahan makanan asas iaitu minyak dan tepung.

INDEKS JENAYAH Prestasi keseluruhan operasi penguatkuasaan Maritim Malaysia 2014 menunjukkan peningkatan menerusi indeks jenayah maritim. Indeks peratusan jenayah telah dikurangkan sebanyak 45 peratus. Kadar 48.06 peratus pada 2006 berjaya diturunkan kepada 2.5 peratus pada 2014.

Penurunan kadar itu dipengaruhi oleh penilaian semula strategi operasi penguatkuasaan dan perlaksanaan langkah-langkah preventif, pematuhan undang-undang, kepantasan respon serta pengukuhan siasatan dan pendakwaan. Penurunan indeks jenayah adalah seperti di Rajah 1.

KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Rajah 1: IndeKs PeRaTusan jenayah MaRITIM 2006-2014

48.06

2006

50%

30%

40%

20%

10%

0%

Peratus (%)

Tahun2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15.3

9.42 7.634.22 3.0 2.5 2.5

6.83

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 416 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Jumlah pemeriksaan rondaan harian bagi operasi rutin yang dilaksanakan oleh aset Maritim Malaysia menunjukkan perbezaan mengikut wilayah. Ini disebabkan setiap wilayah mempunyai perbezaan kegiatan salah laku maritim.

Willayah Maritim Sabah dan Labuan menunjukkan statistik pemeriksaan yang tinggi kerana penumpuan tambahan diberi bagi membantu operasi yang dilaksanakan oleh ESSCOM dengan pertambahan aset laut dan aset udara Maritim Malaysia. Statistik pemeriksaan mengikut Wilayah Maritim 2014 adalah seperti di Rajah 3.

PEMERIKSAAN PENGUATKUASAAN Sebanyak 33,711 pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh perairan Malaysia dengan menghasilkan 834 tangkapan yang meliputi pelbagai kesalahan. Jumlah pemeriksaan ini telah meningkat 33.3 peratus dari pemeriksaan tahun 2013. Peningkatan ini dipengarahui oleh pertambahan aset baru dan pertambahan operasi khas dan operasi di kawasan titik panas.

Peningkatan pemeriksaan turut mempengaruhi pematuhan undang-undang di kalangan komuniti maritim yang terus menunjukkan prestasi baik dengan pencapaian 98.5 peratus.

Secara keseluruhan, Maritim Malaysia telah melakukan 154,655 pemeriksaan dan 7,167 tangkapan sejak tahun 2006 sehingga 2014. Statistik Pemeriksaan 2006 – 2014 adalah seperti di Rajah 2.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pemeriksaan 360 4,497 7,396 13,598 19,556 21,271 26,792 27,474 33,711

Tangkapan 173 691 697 1,037 1,336 898 813 689 834

20,000

25,000

30,000

35,000

15,000

5,000

10,000

0

Jumlah

Tahun

Rajah 2: sTaTIsTIK PeMeRIKsaan dan TangKaPan 2006-2014

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 17AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

ROMPAKAN DI ZON MARITIM MALAYSIAPerairan Selatan Johor dilihat masih menjadi tumpuan perlakuan kes rompakan ke atas kapal-kapal. terdapat banyak hotspot berada di dalam kawasan ini kerana dipengaruhi jarak sempadan maritim dengan negara jiran yang dekat sehingga menjadi tumpuan kapal-kapal untuk berlabuh dan tempat untuk melakukan kerja-kerja bunkering. Statistik rompakan 2014 adalah seperti di Rajah 4.

WILUTA

10,000

12,000

Wilayah Maritim

14,000

6,000

8,000

4,000

6,388

8,489

2,6263,419

12,789

2,000

0WILSEL WILTIM WILSAR WILSAB

Selat Melaka Selat Johor Laut China Selatan

Sabah Sarawak

10

12

14

6

8

4

2

13

8,489

10

12

0

Rajah 3: sTaTIsTIK PeMeRIKsaan WILayah MaRITIM 2014

Rajah 4: sTaTIsTIK RoMPaKan 2014 dI Zon MaRITIM MaLaysIa

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 418 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

KEJAYAAN OPERASISebanyak 834 kes tangkapan yang meliputi pelbagai jenis kesalahan berjaya dilakukan sepanjang tahun 2014. Kes tangkapan ini juga berbeza mengikut wilayah kerana terdapat kawasan yang mempunyai titik panas yang lebih banyak berbanding kawasan lain. Dari jumlah itu, sebanyak 315 kes telah diserahkan kepada agensi yang memiliki akta tersebut untuk dipertuduhkan mengikut akta masing-masing, 91 kes telah dihadapkan ke mahkamah oleh Maritim Malaysia dan 428 kes telah dikeluarkan kompaun.

Sesuai dengan kuasa yang diberikan melalui Akta Maritim Malaysia 2004 (Akta 633) menguatkuasakan semua undang-undang persekutuan di perairan Malaysia, agensi telah menggunakan beberapa akta bagi mensabitkan kesalahan yang dilakukan. Pecahan kesalahan mengikut akta adalah seperti di Jadual 1.

jaduaL 1: Pecahan KesaLahan MengIKuT aKTa BagI Tahun 2014

nama akta Jumlah Kes Akta Perikanan 1985 457

Akta Imigresen 1959/63 (Pindaan 2002) 125

Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 101

Akta Kawalan Bekalan 1961 34

Akta Kastam 1967 23

Akta Anti Pemerdangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 19

Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002 18

Akta Polis 1967 13

Ordinan Hutan Sarawak 1954 7

Akta Dadah Merbahaya 1952 7

Akta Dius Api 1953 7

Akta 574 - Kanun Keseksaan Malaysia 6

Akta Perhutanan Negara 1984 4

Akta Passport 1966 2

Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 2

Akta 593 - Kanun Prosedur Jenayah 2

Akta Racun 1952 2

Akta Alam Sekitar 1972 2

Ordinan Lembaga Sawit 2005 1

Akta Senjata Api 1960 1

Akta Penipuan Pemilikan Harta (336) 1

JUMLAH KESELURUHAN 834

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 19AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PENCEROBOHAN BOT NELAYAN ASINGKes pencerobohan bot nelayan asing dan pendatang tanpa izin turut menjadi perhatian penguatkuasaan Maritim Malaysia, kerana ianya boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap kestabilan keselamatan negara selain menyebabkan pendapatan nelayan tempatan terjejas.

Sebanyak 74 buah Bot Nelayan Asing (BNA) telah ditahan kerana melakukan aktiviti menangkap ikan secara haram di Zon Maritim Malaysia. Semua kes BNA telah dibawa ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman. BNA Vietnam mencatatkan penahanan tertinggi iaitu sebanyak 46 kes diikuti BNA Indonesia sebanyak 19 kes, BNA Thailand sebanyak 8 kes dan BNA Thailand sebanyak 1 kes. Dari tahun 2006 sehingga kini lebih 700 buah BNA dan 5,854 orang pendatang tanpa izin (PATI) telah berjaya ditahan. Statistik tangkapan BNA mengikut negara adalah seperti di Rajah 5.

Pada tahun 2014, Maritim Malaysia telah mengutip RM 13 juta hasil negara menerusi kompaun, lelongan, denda dan pelupusan. Kutipan ini menjadikan jumlah keseluruhan yang dikutip sejak agensi ini beroperasi ialah RM 271.8 juta. Pecahan hasil kutipan seperti di Jadual 2.

Vietnam Indonesia Thailand Filipina

25

30

35

40

45

50

15

20

10

48

19

8

15

0

Rajah 5: sTaTIsTIK TangKaPan BoT neLayan asIng BagI Tahun 2014

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 420 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

jaduaL 2: hasIL KuTIPan 2006 hIngga 2014

Tahun Lelong Ikan Kompaun Pelupusan Denda Nelayan Asing Jumlah (RM)2006 34,254.00 99,086.00 0 3,020,000.00 3,153,340.00

2007 210,301.00 1,070,642.00 3,306,725.00 40,686,500.00 45,274,168.00

2008 166,459.00 644,694.00 13,500,089.00 46,334,000.00 60,645,242.00

2009 215,888.95 835,800.00 1,218,780.01 48,369,000.00 50,639,468.96

2010 416,041.00 1,610,300.00 3,206,073.50 44,364,000.00 49,596,414.50

2011 270,702.50 703,400.00 3,589,333.00 25,372,500.00 29,935,935.50

2012 86,755.00 195,600.00 102,900.00 9,080,000.00 9,465,255.00

2013 114,816.00 168,900.00 0 9,855,000.00 10,138,716.00

2014 269,920.10 207,350.00 0 12,531,466.00 13,008,736.10

Jumlah (RM) 1,785,137.55 5,535,772.00 24,923,900.51 239,612,466.00 271,857,276.06

SIASATAN JENAYAH MARITIMPasukan Forensik Maritim Malaysia ditubuhkan bagi memberi perkhidmatan dalam semua aspek penguatkuasaan bagi memelihara undang-undang dan ketenteraman, mengekalkan keamanan, kesejahteraan, mencegah, dan mengesan jenayah, menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah dan mengumpulkan risikan keselamatan di Zon Maritim Malaysia selaras Seksyen 3(2) Akta 633. Kepakaran forensik merupakan pembangunan keupayaan siasatan bagi memastikan keberkesanan proses penyiasatan dan kejayaan pendakwaan.

Jadual 3 di bawah menunjukkan siasatan yang dikendalikan oleh Tim Forensik CSJM pada tahun 2014:

JADUAL 3: SIASATAN JENAYAH MARITIM

Bil Crime Scene suspek hukuman1. Kapal Dagang MT

NANIWA MARU No. 1Master, Chief Officer, Chief Engineer bersubahat dalam rompakan

Masih dalam siasatan

2. Kapal Dagang MT AI MARU

Perompak menggunakan senjata api dan parang Masih dalam siasatan

3. Bot Tunda MC EXPRESS III Perompak merompak barang peribadi krew Masih dalam siasatan

4. Lapal KM USAHA MAKMUR 2

Empat orang awak-awak ditahan menyeludup bahan terlarang dipercayai syabu

Awak-awak dalam tahanan. Masih dalam perbincangan

5. Bot Tunda TB EVER ALPHA Perompak di bilik anjungan dan check luar anjungan Masih dalam siasatan

6. Kapal Dagang MT TAIKO 1 Cubaan merompak Masih dalam siasatan

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 21AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Sebahagian crime scene dan barang kes yang disiasat oleh Pasukan Forensik Maritim Malaysia.

KES BERPROFIL TINGGIAktiviti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing merupakan aktiviti menangkap ikan yang dikendalikan oleh vesel sesebuah negara atau vesel asing tanpa identiti atau oleh vesel yang mengibarkan bendera negara yang bukan ahli kepada organisasi itu atau oleh vesel dengan cara konsisten atau melangggar undang-undang dan peraturan-peraturan serta langkah pemuliharaan dan pengurusan organisasi tersebut. Antara instrumen antarabangsa berkaitan usaha memerangi IUU Fishing seperti United Nations Convention on the law of sea (UNCLOS), International Plan of Action to prevent Deterant Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU 2001) dan FAO PSMA 2009.

Antara vesel yang dilaporkan oleh INTERPOL yang terlibat dalam IUU Fishing adalah Kapal Yong Ding, Kapal Kunlun, Ming No. 5, Kapal Viking, Kapal Taishan, Kapal Perlon, Kapal Baroon, Kapal Thunder, Kapal Songhua dan Kapal Perlon. Kesemua vesel ini tidak didaftarkan dan bukan berasal dari Malaysia.

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 422 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

IUU Fishing perlu diperangi secara total kerana ia akan melemahkan usaha di peringkat nasional dan antarabangsa dalam menguruskan industri perikanan secara mampan dan bertanggungjawab. Selain itu, ia dapat mengancam langkah-langkah memulihara semua bekalan ikan yang pupus dan yang ditangkap secara berlebihan.

LAIN-LAIN KES

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS AND ANTI-SMUGGLING OF MIGRANTS (ATIPSOM) DAN PENDATANG ASING TANPA IZIN (PATI)Kes penyeludupan imigran warganegara Rhohingya dan Bangladesh berlaku secara berperingkat-peringkat di perairan Kuala Perlis. Statistik kemasukan adalah seperti di Jadual 4.

jaduaL 4: KeMasuKan PendaTang asIng TanPa IZIn (PaTI)

BIL KEWARGANEGARAAN JUMLAH1 Indonesia 373

2 Bangladesh 25

4 Afghanistan 2

6 Filipina 62

7 Somalia 3

Jumlah Keseluruhan 465

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 23AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PENYELUDUPAN DADAH

Kes Penyeludupan bahan terlarang disyaki syabu di Tanjung Tokong Pulau Pinang pada 30 Ogos 2014.

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 424 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PENGOPERASIAN ESSCOMPada tahun 2014, penugasan Pegawai dan Pegawai LLP Maritim Malaysia di ESSCOM telah ditambah bagi memantapkan lagi keanggotaan. Pada masa yang sama aset Maritim Malaysia ditambah iaitu 10 buah bot kilat, 4 buah Bot Penggalang dan 9 buah bot Halilintar yang dihantar secara berperingkat ke Sabah Timur bagi menguatkan aset di dalam komponen maritim ESSCOM. Pewujudan dua lagi Pos Hadapan iaitu di Kinabungan dan Kunak masih dalam tindakan.

PERANAN MARITIM MALAYSIA DALAM OP SANGGAHOP SANGGAH yang dikendalikan oleh ESSCOM telah diwujudkan bagi menggantikan OP DAULAT. Maritim Malaysia berperanan melaksanakan tugasan mewujudkan batas pertahanan dari perairan Kudat hingga ke Tawau dari sebarang ancaman keselamatan berlandasakan Operasi semasa di Wilayah Maritm Sabah (WILSAB) iaitu OP PLUTO TIMUR 2.

Selain itu, Maritim Malaysia juga melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan ke atas semua vesel dan bot yang keluar masuk di perairan ESSZONE dan melakukan penguatkuasaan ke atas sebarang kesalahan yang berlaku. Aset Udara Maritim Malaysia diletakkan secara tetap di Lapangan Terbang Tawau untuk membantu pemantauan dari udara sepanjang kawasan ESSZONE.

Maritim Malayasia juga akan menerima kes tangkapan dari pasukan sahabat yang lain untuk dibawa ke jeti bagi proses siasatan lanjut. Aset Maritim Malaysia juga menjadi platform kepada agensi keselamatan yang lain untuk tujuan bantuan keselamatan dan operasi khas.

PENGAWASAN SWASLASistem SWASLA mempunyai dwi fungsi yang melibatkan perkongsian pintar di antara Jabatan Laut Semenanjung Malaysia dan Maritim Malaysia. Pembahagian peranan adalah seperti berikut:

a. Keselamatan (safety) pelayaran. Ini adalah tanggungjawab VTS (Vessel Traffic Services) yang dikendali oleh Jabatan Laut Semenanjung Malaysia.

b. Keselamatan (security) perairan. Ini adalah tanggungjawab Maritim Malaysia.

Sistem rangkaian radar beroperasi secara berterusan 24 jam sehari 7 hari seminggu bagi tujuan pengawasan agar perairan Selat Melaka sentiasa terjamin dari risiko keselamatan pelayaran/navigasi dan gejala kegiatan haram yang boleh menjurus kepada faktor ancaman ketenteraman negara. Secara tidak langsung SWASLA merupakan ‘eye in the sky’ bagi Maritim Malaysia.

Kes Rompakan MT Sun Birdie. Perompak berjaya ditahan oleh Maritim Malaysia.

Keamanan dan Kese lamatan

ROMPAKAN

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 25AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PENGESANAN SASARAN CURIGASebanyak 780 pengesanan sasaran curiga melalui sistem SWASLA telah direkodkan dan analisa keseluruhan sasaran curiga bagi tahun 2014 adalah seperti di jadual di bawah.

jaduaL 5: sTaTIsTIK Pengesanan MengIKuT KaWasan BagI Tahun 2014

Bulan MCC acc Langkawi ACC Klang ACC Johor JumlahJan 387 142 289 329 1147

Feb 518 130 267 290 1205

Mac 449 159 287 311 1206

Apr 481 141 282 280 1184

Mei 443 128 294 309 1174

Jun 410 132 280 282 1104

Jul 353 138 284 288 1063

Ogos 385 133 282 310 1110

Sep 414 131 260 277 1082

Okt 445 142 276 302 1165

Nov 377 137 266 300 1080

Dis 444 151 284 301 1180

Jumlah 5106 1664 3351 3579 13700

Berdasarkan data dan maklumat yang diterima dan disalurkan, sasaran curiga jenis Bot Laju kerap dilaporkan dan mencatatkan pengesanan sebanyak 289 sasaran. Ia diikuti dengan sasaran jenis Kapal Dagang sebanyak 135 buah dan 113 buah Bot Nelayan.

Selain itu, pengesanan sasaran jenis Kapal Dagang kerap berlaku di sekitar perairan Tanjung Piai dan Kukup. Kekerapan kesalahan yang dikenalpasti berlaku di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar iaitu bersauh tanpa kebenaran, tidak memaklumkan ketibaan dan tidak membayar dius api. Kebanyakan Kapal Dagang bersauh di sekitar perairan Tanjung Piai dan Pengerang, kawasan ini disyaki sering dijadikan kawasan untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Terdapat dua buah Kapal Dagang telah ditahan kerana melakukan aktiviti ‘bunkering’ tanpa kebenaran di kawasan perairan Tanjung Piai.

jaduaL 6: sTaTIsTIK sasaRan cuRIga MengIKuT KaWasan BagI Tahun 2014

Bulan MCC acc Langkawi ACC Klang ACC Johor 6 ACC Johor 7 JumlahJan 2 0 24 8 15 49

Feb 15 0 11 19 20 65

Mac 6 1 17 26 19 69

Apr 1 2 10 37 10 60

Mei 8 5 23 23 26 85

Jun 11 0 12 12 23 58

Jul 15 0 10 18 26 69

Ogos 4 0 4 40 16 64

Sep 4 0 8 35 28 75

Okt 6 0 11 27 23 67

Nov 9 0 11 23 26 69

Dis 7 0 9 19 15 50

Jumlah 88 8 150 287 247 780

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 426 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Analisa juga telah direkodkan mengikut pecahan Daerah Maritim berdasarkan tindakan yang diambil ke atas maklumat yang disalurkan bagi tahun 2014. Sebanyak 371 maklumat sasaran curiga telah diambil tindakan daripada jumlah keseluruhan pengesanan curiga yang disalurkan. Maklumat sasaran curiga yang diambil tindakan adalah apabila set bergerak ke lokasi sasaran curiga.

PENGESANAN SASARAN CURIGA MENGIKUT SASARANBerdasarkan pemerhatian, 673 adalah sasaran curiga yang telah dikenalpasti. Pemeriksaan dibuat berdasarkan catatan yang direkodkan daripada kaedah pengesanan melalui kamera RSS, penglibatan aset Maritim Malaysia (laut dan udara) dan menggunakan sistem Vessel Tracking System (VTS). Pecahan keseluruhan sasaran curiga dikenalpasti mengikut jenis sasaran bagi tahun 2014 adalah seperti Jadual 7 di bawah.

Jadual 7: StatiStik keSeluruhan PengeSanan SaSaran Curiga Mengikut JeniS SaSaran

Jenis Sasaran Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep okt Nov Dis JumlahBot Tunda 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5

BPT/Nelayan 0 1 10 13 12 15 7 4 29 13 4 5 113

Kapal Dagang 0 19 7 13 12 10 21 22 7 4 14 6 135

Bot Laju 26 24 26 22 33 22 9 14 30 37 32 14 289

Bot Barter Trade 1 0 1 1 0 1 3 4 0 3 1 2 17

Bot Pancung 14 11 18 6 14 6 10 5 3 2 8 8 105

BNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agensi luar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Lima Sore 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Teksi Air 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Lain-lain 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Tidak dikenalpasti 7 7 5 4 13 3 18 14 5 8 10 13 107

Jumlah 49 65 69 60 85 58 69 64 75 67 69 50 780

Sasaran curiga jenis Bot Laju kerap dilaporkan dan mencatatkan pengesanan sebanyak 289 sasaran. Ia diikuti dengan sasaran jenis Kapal Dagang sebanyak 135 dan 105 Kapal Dagang. Selain itu, pengesanan sasaran jenis Kapal Dagang kerap berlaku di sekitar perairan Tanjung Piai dan Kukup. Kekerapan kesalahan yang dikenalpasti berlaku di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (MSO) iaitu bersauh tanpa kebenaran, tidak memaklumkan ketibaan dan tidak membayar Dius Api. Kebanyakan Kapal Dagang bersauh di sekitar perairan Tanjung Piai dan Pengerang. Kawasan ini disyaki sering dijadikan kawasan untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Terdapat dua buah Kapal Dagang telah ditahan kerana melakukan aktiviti ‘bunkering’ tanpa kebenaran di kawasan perairan Tanjung Piai.

TABURAN PENGESANAN SASARAN CURIGAAnalisa taburan pengesanan sasaran curiga menunjukkan sasaran curiga banyak dikesan di kawasan Tanjung Penyusop sehingga Tanjung Pengelih dan juga kawasan di sekitar Tanjung Gabang dan Tanjung Sepat. Kebanyakan sasaran curiga di sekitar Tanjung Gabang dan Tanjung Penyusop dikesan pada sebelah malam. Kekerapan maklumat awal yang diperolehi menunjukkan sasaran adalah dari jenis Bot Laju dan Bot Pancung yang bergerak melintasi pertengahan Traffic Separation Scheme (TSS) menuju masuk ke perairan negara dan dari perairan Tanjung Belata, Indonesia menuju masuk ke peairan negara.

Di kawasan perairan Tanjung Piai dan Kukup, kebanyakan sasaran curiga yang dikesan adalah jenis Kapal Dagang dan kerap dikesan pada waktu siang. Hasil pemerhatian yang dilakukan, kebanyakan Kapal Dagang yang berada di kawasan ini sering melakukan aktiviti yang melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (MSO) iaitu berlabuh tanpa kebenaran dan melakukan pemindahan barang atau ‘bunkering’ tanpa mendapatkan kebenaran. Aktiviti seperti ‘bunkering’ dikesan apabila dua atau lebih sasaran merapat satu sama lain.

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 27AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Terdapat juga sasaran curiga dikesan di sekitar Batu Pahat yag kebanyakkan adalah jenis Barter Trade. Pemeriksaan lebih kerap akan dilakukan oleh aset Maritim Malaysia kerana dipercayai cara ini juga digunakan untuk menyeludup masuk barang-barang terlarang.

TABURAN SASARAN CURIGA KAWASAN UTARA

 TG KEMARONG LANGGUNGA

  SUNGAI LANGAT MORIB TG GABANG KUALA SEPANG

KUALA LINGGI

TG TUMBUH

SUNGAI DUYONG UMBAI

TABURAN SASARAN CURIGA KAWASAN BARAT

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 428 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

TABURAN SASARAN CURIGA KAWASAN SELATAN

TANGKAPAN MELALUI HASIL MAKLUMAT YANG DISALURKAN OLEH SWASLASebanyak 32 kes tangkapan berjaya dilakukan hasil daripada maklumat yang disalurkan oleh SWASLA yang dapat membantu Daerah Maritim untuk mengangani aktiviti perlanggaran undang-undang. Jadual 8 di bawah menunjukkan statistik tangkapan sepanjang tahun 2014.

jaduaL 8: sTaTIsTIK TangKaPan BeRdasaRKan MaKLuMaT sWasLa BagI Tahun 2014

Bulan MCC acc Langkawi ACC Klang ACC Johor ACC Johor JumlahJanuari 0 0 0 0 1 1

Februari 0 0 2 1 0 3

Mac 2 0 1 4 2 9

April 0 0 0 5 0 5

Mei 1 0 0 0 1 2

Jun 1 0 0 0 0 1

Julai 1 0 2 2 2 7

Ogos 0 0 0 0 0 0

September 0 0 0 0 0 0

Oktober 0 0 0 1 0 1

November 0 0 1 1 1 3

Disember 0 0 0 0 0 0

Jumlah 5 0 6 14 7 32

Secara keseluruhannya, SWASLA telah menyalurkan maklumat penting untuk melancarkan pengoperasian di sekitar perairan Selat Melaka bagi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara melalui beberapa tangkapan yang berjaya dilakukan.

  SG SARANG BUAYA

TG LABUH

KUKUP

TANJUNG PIAI

TG PENYUSUP TELUK RAMUNIA TG SETAPA TG PENGELIH

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 29AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

OPERASI BERSAMA ANTARA APMM – ACBPSAgensi telah melaksanakan kerjasama bersama Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) dalam Operasi Redback. Kerajaan Australia amat berpuas hati kerjasama yang diberikan Malaysia terhadap kemelut penyeludupan manusia yang dihadapi Australia. Keadaan ini telah dizahirkan dengan pemberian dua buah kapal Bay Class milik ACBPS. Hasil daripada keberkesanan operasi Sovereign Borders yang dilakukan Australia, dijangkakan bahawa Malaysia akan menerima backflow iaitu perjalanan patah balik migran yang tidak dapat memasuki Australia dan kini terkandas di Indonesia. Justeru Maritim Malaysia harus bersedia untuk menyekat kemasukan semula akibat backflow ini di samping menyekat kemasukan baru migran ke Malaysia.

MENCARI DAN MENYELAMAT, DAN BANTUAN BENCANA

Sepanjang tahun 2014 terdapat sebanyak 212 kes Carilamat. Maritim Malaysia telah mendapat maklumat dari beberapa cara dari pelapor kejadian. Maritim Malaysia telah berusaha sebaik mungkin bagi melaksanakan Operasi Carilamat. Jadual 9 menunjukkan statistik kes carilamat sepanjang tahun 2014.

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 430 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

jaduaL 9: sTaTIsTIK Kes caRILaMaT 2014

Bulan GMDSS COSPAS SARSAT

INMARSAT C

MeRs 999 Telefon Email Faks Jumlah

Jan 0 0 0 11 14 0 1 26

Februari 0 0 0 15 2 0 5 22

Mac 0 0 0 15 4 0 1 20

April 0 0 0 17 4 0 2 23

Mei 1 0 0 16 9 2 0 28

Jun 0 2 0 4 11 3 0 20

Julai 0 0 0 7 6 0 5 18

Ogos 1 1 1 4 8 1 7 23

September 0 0 0 4 2 0 3 9

Oktober 0 0 0 5 0 0 0 5

November 0 0 0 4 5 0 2 11

Disember 0 0 0 3 3 0 1 7

Jumlah 2 3 1 105 68 6 27 212

Sepanjang tahun 2014, kes yang paling banyak diterima adalah melalui panggilan telefon iaitu sebanyak 68 kes dan untuk panggilan kecemasan MERS 999 adalah merangkumi penguatkuasaan dan Carilamat. Jadual 10 di bawah menunjukkan statistik kes carilamat di laut yang melibatkan manusia sepanjang tahun 2014.

jaduaL 10: sTaTIsTIK Kes caRILaMaT dI LauT yang MeLIBaTKan ManusIa 2014

Bil Jatuh Laut Lemas Pantai Bunuh diri Hilang di laut MEDEVAC JumlahJan 0 4 0 4 1 9

Februari 1 0 1 1 2 5

Mac 1 1 0 1 2 5

April 5 2 0 1 0 8

Mei 11 0 1 1 0 13

Jun 2 3 1 1 2 9

Julai 3 0 1 2 1 7

Ogos 3 0 1 1 0 5

September 0 2 0 2 0 4

Oktober 0 0 0 4 0 4

November 4 0 1 0 1 6

Disember 5 4 0 0 1 10

Jumlah 35 16 6 18 10 85

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 31AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Untuk statistik kes carilamat dilaut yang melibatkan orang, kes yang paling banyak melibat kes orang jatuh/ hilang di laut iaitu 53 kes, diikuti kes lemas di pantai dan Medical Evacuation (MEDEVEC). Jumlah keseluruhan sebanyak 85 kes. Jadual 11 di bawah menunjukkan statistik jumlah insiden yang melibatkan kapal dan bot sepanjang tahun 2014.

jaduaL 11: juMLah InsIden yang MeLIBaTKan KaPaL dan BoT 2014

Bulan Kapal Dagang

Feri Bot Tunda Bot Nelayan

Bot Fiber Lain-lain Jumlah

Jan 1 1 2 1 1 6 12

Feb 2 0 0 0 0 2 4

Mac 0 0 1 1 0 1 3

Apr 0 0 0 4 1 0 5

Mei 1 0 0 2 0 0 3

Jun 1 1 0 2 1 3 7

Jul 1 1 0 1 1 2 6

Ogos 2 0 0 2 1 6 11

Sep 0 0 0 1 1 1 3

Okt 1 0 1 1 1 3 7

Nov 1 1 1 1 1 2 7

Dis 2 0 0 6 0 5 13

Jumlah 12 4 5 22 8 31 81

Jumlah kemalangan yang melibatkan kapal dan bot pada tahun 2014. Kes yang paling tinggi melibat kes bot nelayan sebanyak 22 kes. Jumlah keseluruhan kes yang melibat insiden kapal dan bot adalah sebanyak 81 kes.

CARILAMAT MH 370Pusat Operasi Maritim (POMAR) di Ibu Pejabat telah menerima maklumat rasmi kehilangan Pesawat MH 370 dari Aeronautical Rescue Coordinating Center (ARCC) Subang pada 8 Mac 2014 jam 8.30 pagi. Sejurus selepas itu Maritime Search and Rescue (SAR) telah diaktifkan di perairan Laut China Selatan dan diikuti di utara perairan Selat Melaka pada petang 9 Mac 2014. Operasi Carilamat ini berterusan sehingga arahan penangguhan diterima dari ARCC Subang pada 15 Mac, setelah pesawat tersebut dipercayai menghala ke Koridor Utara dan Selatan.

Sepanjang Operasi SAR selama 8 hari (8 - 15 Mac 2014) sebanyak 19 buat aset Maritim Malaysia telah diaturgerakkan sepanjang 24 jam secara bergilir-gilir. Antara aset yang terlibat adalah KM LANGKAWI, KM AMANAH, KM LANG, KM JUJUR, KM NUSA, KM SEBATIK, KM REDANG, KM SEGANTANG, KM GAGAH, KM MARLIN, KM KIMANIS, KM BURAU, PENYELAMAT 17, PENYELAMAT 7, PENGGALANG 18 PENGGALANG 27 untuk aset laut. Manakala aset Udara Maritim Malaysia ialah Pesawat CL 415 BOMBADIER, helikopter AW 139 dan helikopter AS 365 N3.

Keamanan dan Kese lamatan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 432 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Keupayaan & Kesiapsiagaan

KEUPAYAAN DAN KESIAGAAN ASET YANG BERKESANAset-aset operasi memerlukan kesiagaan dan keupayaan yang tinggi dalam menentukan keberkesanan penguatkuasaan maritim. Aspek keupayaan dan kesiagaan yang berkesan dan rangkaian yang tersusun akan melancarkan pelaksanaan sesuatu arahan apabila terdapatnya aduan atau panggilan kecemasan yang memerlukan tindakan segera. Aset operasi terbahagi kepada tiga iaitu aset alih, aset tidak alih (bangunan dan infrastruktur) dan aset maya.

ASET ALIH Kapal Dan BotSehingga 31 Disember 2014 Maritim Malaysia mempunyai 71 buah kapal dan 175 buah bot menjadikan keseluruhan aset laut berjumlah 246 buah. Aset-aset ini ditempatkan di seluruh wilayah, Pangkalan dan Daerah Maritim bagi melengkapkan pelaksanaan operasi penguatkuasaan maritim.

Kenderaan DaratKehadiran Kenderaan darat juga tidak kurang pentingnya dalam menggerakkan pasukan sokongan darat mempertingkan kemampuan mereka. Sehingga bulan Disember 2014, Maritim Malaysia mempunyai 260 kenderaan darat. Aset-aset ini ditempatkan di seluruh wilayah, Pangkalan dan Daerah Maritim bagi melengkapkan pelaksanaan operasi penguatkuasaan maritim.

ASET TIDAK ALIH (BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR)Pelaksanaan operasi yang berkesan dan lancar juga memerlukan Kemudahan infrastruktur yang efisyen. Bagi memastikan keperluan operasi dipenuhi Maritim Malaysia telah berusaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur yang terbaik dengan kewujudan pejabat-pejabat baru.

Pengubahsuaian Pejabat Pangkalan Maritim, Lahad datu, sabah

KEUPAYAAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pandangan hadapan Pejabat Pangkalan Maritim, Lahad Datu yang telah siap pengubahsuaian.

Keupayaan dan Kes iaps iagaan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 434 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Pejabat Pangkalan Maritim, Lahad Datu baru bertempat di Bangunan Jabatan Laut, Sabah. Pejabat ini telah diduduki secara berperingkat bermula pada bulan September 2013. Manakala pengubahsuaian pejabat ini bermula pada bulan Julai dan siap sepenunhnya pada bulan September 2014.

Penyelenggaraan Kuarters Maritim Malaysia di Kemaman, Terengganu

Kuarters Maritim Malaysia di Kemaman diambil alih daripada Pasukan Gerakan Marin (PGM) dan telah diduduki oleh penghuni pertama kakitangan Maritim Malaysia pada bulan Disember 2014. Penyelenggaraan Kuarters ini bermula pada awal bulan September 2014 yang melibatkan kerosakan pada beberapa elemen dan komponen bangunan. Penyelenggaraan tersebut siap sepenuhnya pada November 2014. Antara kemudahan yang terdapat di sana ialah seperti jeti, surau, bangunan pentadbiran dan taman permainan kanak-kanak.

ASET MAYA sistem Pengurusan senjata (sPs) Maritim Malaysia

Sistem Pengurusan Senjata (SPS) mula digunakan secara pilot pada tahun 2011 pula telah diperluaskan pengunaannya sehingga tahun 2014. Peluasan ini melibatkan kesemua pejabat-pejabat Maritim Malaysia di seluruh negara.

Melalui sistem ini, semua pengguna diberikan latihan kepenggunaan dan semua rekod pinjaman senjata Maritim Malaysia perlu disimpan di dalam SPS. Cawangan bekalan Ibu Pejabat dapat memantau semua aktiviti pinjaman senjata di wilayah, daerah, pangkalan, kapal dan bot Maritim Malaysia.

Keupayaan dan Kes iaps iagaan

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 35AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Pengurusan Kapasiti

Pembangunan kapasiti dalam Maritim Malaysia amat penting untuk meningkatkan prestasi Agensi melalui pengurusan dan penggunaan sumber sedia ada untuk mencapai matlamat dan misi yang ditetapkan. Prestasi yang dipengaruhi oleh empat faktor utama iaitu keberkesanan, kecekapan, relevan dan kestabilan kewangan secara tidak langsung akan memberi impak kepada usaha dan agenda Maritim Malaysia menjadi antara agensi penguatkuasaan maritim yang terbaik di dunia.

Tahun 2014 menyaksikan peningkatan kapasiti Maritim Malaysia dalam beberapa aspek seperti berikut:i) Pengurusan Modal Insanii) Kemajuan Kerjayaiii) Prestasi Kewanganiv) Pengurusan Pelanggan dan Komunikasiv) Pengurusan Teknologi Maklumatvi) Pengurusan Inovasi dan Dasar

PENGURUSAN MODAL INSAN

Penambahan jawatan dari 5,170 perjawatan pada tahun 2013 ke 5,216 pada tahun 2014 telah dioptimumkan dengan pengisian jawatan dengan seramai 4,270 pegawai dan pegawai LLP Penguat Kuasa Maritm serta 295 pegawai dan pelaksana skim gunasama. Butiran waran perjawatan Maritim Malaysia adalah seperti di Jadual 1 dan Rajah 1.

jaduaL 1: WaRan PeRjaWaTan MaRITIM MaLaysIa 2014

Perkhidmatan Waran Isi KosongPegawai Penguat Kuasa Maritim 1,013 779 234

Pegawai Penguat Kuasa LLP Maritim 3,835 3,491 344

Pengurusan dan Professional Gunasama 128 115 13

Sokongan Gunasama 240 180 60

Jumlah 5,216 4,565 651

PENGURUSAN KAPASITI

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 438 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Daripada keseluruhan 5,216 perjawatan di Maritim Malaysia pada tahun 2014, sebanyak 4,565 perjawatan telah diisi. Maklumat pengisian perjawatan mengikut kategori skim adalah seperti di Rajah 2.

Rajah 2: PengIsIan dan KeKosongan MaRITIM MaLaysIa 2014

Manakala sehingga 31 Disember 2014, terdapat kekosongan sebanyak 651 perjawatan di Maritim Malaysia. Kekosongan ini meliputi Pegawai Skim X sebanyak 234 orang, Pegawai LLP Skim X sebanyak 344 orang, kumpulan P&P Skim Gunasama sebanyak 13 orang dan kumpulan pelaksana Skim Gunasama sebanyak 60 orang. Peratusan kekosangan jawatan mengikut kategori skim adalah seperti di Jadual 2.

Pengurusan Tertinggi P&P Sokongan

Waran 4 1,137 4,075

Isi 4 890 3,671

Kosong 0 247 404

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1,500

500

1,000

0

Bilangan Perjawatan

73.52%Pegawai Penguat Kuasa

LLP Maritim

4.6%Pelaksana Gunasama

2.45%Pengurusan dan Profesional Gunasama

19.42%Pegawai Penguat Kuasa Maritim

Rajah 1: WaRan PeRjaWaTan MaRITIM MaLaysIa 2014

4 4 0

1,137

890

4,075

3,671

404247

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 39AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

JADUAL 2: PERATUSAN KEKOSONGAN JAWATAN MENGIKUT KATEGORI SKIM

Jawatan Bilangan Kekosongan Peratus Kekosongan Jawatan

Pengurusan Tertinggi 0 0

Pegawai Skim X 234 35.94%

Pegawai LLP Skim X 344 52.84%

P&P (Gunasama) 13 2.00%

Pelaksana (Gunasama) 60 9.22%

Jumlah Keseluruhan 651 100%

PENGAMBILAN PEGAWAI DAN ANGGOTA BARU

Pada tahun 2014, Cawangan Sumber Manusia telah melaksanakan dua (2) urusan pengambilan yang melibatkan seramai 187 orang, di mana 97 orang bagi lantikan baharu Leftenan Muda Maritim Gred XA13 dan seramai 90 orang bagi lantikan baharu Laskar Kelas II Maritim Gred XA2. Senarai pengambilan pada tahun 2014 adalah seperti di Jadual 3:

jaduaL 3: senaRaI PengaMBILan PegaWaI dan anggoTa BaRu Tahun 2014

Bil. jawatan siri Lantikan Kekosongan jawatan Bilangan Pengisian1. Leftenan Muda Maritim

Gred XA136/2014 100 97

2. Laskar Kelas II MaritimGred XA1

12/2014 172 90

Jumlah Keseluruhan 272 187

PEMBANGUNAN MODAL INSAN Latihan merupakan elemen yang penting dalam pembangunan sumber manusia dan peningkatan kemahiran kendiri. Perancangan latihan yang menyeluruh bukan sahaja membantu Maritim Malaysia memenuhi matlamat Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam tetapi juga akan dapat menghasilkan anggota yang kompeten, berkemahiran dan berdaya saing ke arah pencapaian misi dan visi Maritim Malaysia.

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 440 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Strategi Latihan Maritim Malaysia adalah disesuaikan dengan strategi-strategi yang digariskan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 (PP 6/2005) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2005 (SPP 2/2005) iaitu:

strategi Latihan Maritim Malaysia

PencaPaIan PeLan oPeRasI LaTIhan Maritim Malaysia Tahun 2014i) Kursus dan Latihan Kompetensi

Pada tahun 2014, jumlah peruntukan takwim tahun 2014 yang diluluskan adalah sebanyak RM1.2 juta. Sebanyak 79.13% atau RM975,835.94 telah dibelanjakan untuk pelaksanaan 133 kursus daripada 150 kursus yang dirancang.Kursus dan latihan kompetensi dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pegawai atauanggota Maritim Malaysia yang berkebolehan dan berkeupayaan melakukan tugas dengan cekap, berkesan dan menepati standard yang ditentukan. Kursus dan latihan kompetensi 2014 yang telah dilaksanakan adalah seperti di Jadual 4:

jaduaL 4 : juMLah KuRsus yang dILaKsanaKan Tahun 2014

Bil. Kursus jumlah kursus yang dilaksanakan

1. Kursus Dalam Negeri 133

2. Kursus Luar Negeri 30

Jumlah 163

ii) Laporan Pencapaian Tujuh (7) hari Berkursus Bagi tahun 2014, pencapaian kehadiran berkursus sekurang-kurangnya 7 hari adalah sebanyak 97.33% selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005.

iii) Laporan Kemudahan cuti Belajar Secara keseluruhan, Cawangan Sumber Manusia telah berjaya menyelaraskan 41 permohonan Kemudahan Cuti Kursus Sambilan CKS (Pengajian Jarak Jauh) yang melibatkan 40 Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan seorang Pegawai Gunasama. 41 permohonan ini terdiri daripada 4 permohonan pengajian di peringkat Diploma, 36 di peringkat Ijazah dan 1 di peringkat PhD. Di samping itu, sebanyak 2 permohonan Kemudahan Hadiah Latihan Persekutuan telah diselaraskan oleh Cawangan Sumber Manusia. Statistik bilangan permohonan berdasarkan jenis ijazah adalah seperti di Rajah 3:

Menyediakan peruntukan tahunan bersamaan sekurang-

kurangnya satu peratus (1%) daripada peruntukan emolumen untuk tujuan latihan.

Setiap warga Maritim di semua

peringkat mengikut kursus sekurang-kurangnya tujuh

hari setahun

AMSAS yang merupakan Institut Latihan Awam (JLA) di bawah APMM memberikan

keutamaan di dalam merancang, melaksana dan menilai program-program latihan untuk dilaksanakan bersesuaian dengan Pelan Operasi Latihan Dan TNA

APMM

Penyediaan Pelan Operasi Latihan (POL) berpandukan

TNA

STRATEGI LATIHAN MMEA

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 41AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

iv) Keputusan Peperiksaan agensiDalam usaha untuk memastikan warga Maritim Malaysia layak dipertimbangkan untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan dan tujuan kemajuan pangkat, Cawangan Sumber Manusia telah mengadakan Program Transformasi Minda dan Kursus Undang-undang Rendah bagi lantikan Laskar Kelas II Siri 1/2006 pada tahun 2014.

a) Program Transformasi Minda (PTM)

Selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012, seramai 194 peserta yang terdiri daripada Skim Gunasama dan Skim Pegawai dan Pegawai LLP Penguat Kuasa Maritim telah menghadiri Kursus PTM bagi memenuhi salah satu syarat pengesahan dalam perkhidmatan.

Rajah 4: BILangan PeseRTa PTM

b) Kursus Undang-undang RendahBerdasarkan Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim berkuat kuasa 1 November 2013, Laskar Kelas I Maritim (LK I) Gred XA2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Laskar Kanan Maritim (LK) Gred XA4 apabila memenuhi semua syarat yang ditetapkan termasuk lulus dalam Peperiksaan Undang-undang Rendah.

Pengajian Jarak Jauh Hadiah Latihan Persekutuan

Diploma 4 0

Sarjana Muda 36 0

Sarjana 1 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Bilangan

51%Pegawai Skim X

1%Gunasama

48%Pegawai LLP Skim X

RAJAH 3 : STATISTIK BILANGAN PERMOHONAN BERDASARKAN JENIS IJAZAH

41 00

2

36

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 442 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Kursus Undang-undang Rendah bagi lantikan Siri 1/2006 telah diadakan secara berperingkat-peringkat dalam 3 siri seperti berikut:

jaduaL 5: KuRsus undang-undang Rendah

Bil./Tahun Tarikh Kursus Bil. Peserta1/2014 1 September 2014 – 12 September 2014 40

2/2014 29 September 2014 – 10 Oktober 2014 40

3/2014 27 Oktober 2014 – 7 November 2014 42

Jumlah Peserta 122

Antara 122 orang pegawai berkenaan, seramai 116 anggota telah lulus peperiksaan Undang-undang Rendah manakala 6 orang anggota yang perlu menduduki semula peperiksaan Undang-undang Rendah kerana tidak melepasi markah kelulusan yang ditetapkan. Secara keseluruhan semua peserta telah lulus dalam peperiksaan tersebut.

iv) Latihan Praktikal atau Industri di Maritim Malaysia

Maritim Malaysia sentiasa bekerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi Awam atau Swasta (IPT) dengan menyediakan satu platform kepada pelajar IPT untuk menjalani latihan industri di Maritim Malaysia. Platform ini memberi peluang kepada pelajar untuk membina dan meningkatkan daya kreativiti serta menyumbangkan buah fikiran yang bermutu kepada Maritim Malaysia.

Pada tahun 2014, terdapat 38 permohonan pelajar IPT Awam atau Swasta untuk mengikuti latihan praktikal di Maritim Malaysia. Maklumat lanjut penempatan pelajar latihan industri di Maritim Malaysia adalah seperti di Jadual 6:

jaduaL 6: juMLah PeLajaR IPT aWaM aTau sWasTa dI MaRITIM MaLaysIa Tahun 2014

Bil. Wilayah/cawangan Jumlah1. Ibu Pejabat 4

2. Wilayah Maritim Timur 9

3. AMSAS 3

4. Wilayah Maritim Selatan 10

5. Wilayah Maritim Utara 5

6. Wilayah Maritim Sarawak 5

7. Wilayah Maritim Sabah 4

Jumlah 38

v) Persidangan, seminar, Bengkel dan Lawatan Ke Luar negaraSelain itu, pegawai Maritim Malaysia juga turut mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak luar bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang tugas masing-masing di samping menjadikan peluang berkursus di agensi luar ini sebagai platform untuk menjalin hubungan dan membina rangkaian dengan pihak luar.

Pada tahun 2014, seramai 97 pegawai Maritim Malaysia telah menghadiri pelbagai program di luar negara yang berkaitan dengan maritim seperti di Jadual 7:

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 43AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

jaduaL 7: PRogRaM-PRogRaM LuaR negaRa yang dITaWaRKan Tahun 2014

Bil. Nama Kursus Tempat Tarikh1. Seminar Maritime Law Enforcement Kyushu,Japan 27 Mei – 21 Jun 2014

2. EPP Junior 41-44 JICA Jepun 12 Mei – 7 Jun 2014

3. 4th Regional Marsec Practitioner, RSN Changi, Singapura 2 – 6 Jun 2014

4. Advanced Crime Scene Investigation Course

International Law Enforcement Academy (ILEA), Bangkok, Thailand

22 Julai – 8 Ogos 2014

5. Pertukaran Pegawai AMSAS dan JCGA Hiroshima, Jepun 24 – 30 Jun 2014

6. 5th Maritime Security Desktop Exercise Bali, Indonesia 16 – 18 Jun 2014

7. Gulf of Thai - Maritime Law Enforcement Experts Workshop

Thailand 16 – 20 Jun 2014

8. Bengkel Keselamatan Sempadan ACBPS Phuket, Thailand 10 – 11 Jun 2014

9. Latihan Simulator Helikopter Bagi Juruterbang Helikopter AS 365 N3 Maritim Malaysia Siri 1/2014

Singapura 16 – 27 Jun 2014

10. Latihan Simulator Helikopter Bagi Juruterbang Helikopter AS 365 N3 Maritim Malaysia Siri 2/2014

Singapura 18 – 29 Ogos 2014

11. Kursus ReCAAP ISC Capacity Building Workshop 7/14

Busan, Korea 15 – 17 Julai 2014

12. Kursus Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS) Gulf of Thailand (GoT) /USA

Singapura 12 – 14 Ogos 2014

13. SouthEast Asia Cooperation Against Terrorism (SEA-CAT) Exercise 2014

Changi Naval Base, Singapura 11 – 15 Ogos 2014

14. Counterpart Training in Japan: Onboard Training KOJIMA

Singapura dan Jepun 31 Julai 2014 –19 Ogos 2014

15. EPP Senior 48-54 JICA Jepun 18 Ogos – 13 September 2014

16. Kursus International Maritime Officer (IMOC) & International Maritime Search and Rescue Planning

Yorktown, VA, Amerika Syarikat 18 Ogos – 5 Disember 2014

17. Gulf of Thailand (GoT) Combined Advance Boarding Officer Course (CABOC)

Sihanokville, Cambodia 1 – 12 September 2014

18. Investigation Skills Training for People Smuggling Investigator at JCLEC

Semarang, Indonesia 1 – 12 September 2014

19. Seminar Senior Crisis Management (SCM) Washington DC, Amerika Syarikat 8 – 12 September 2014

20. JICA/JPA Project on Enhancing Practical Capacity for Maritime Safety & Security-Training on SAR, Disaster Prevention and Environment Protection

Yokohama, Jepun 28 September – 22 November 2014

21. Advanced Security Cooperation (ASC) Course & Maritime Security Project

Honolulu, Hawaii 25 September – 30 Oktober 2014

22. Australian Customs and Border Protection Vessel Search Training

Sydney, Australia 21–24 Oktober 2014

23. Seminar For Leading Coast Guard officials in Asean Countries

Chigoku, Jepun 3 November – 3 Disember 2014

24. 11th Annual Global MDA: Coastal Surveillance 2014

Marina Bay Sands, Singapura 12 November – 14 November 2014

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 444 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Bil. Nama Kursus Tempat Tarikh25. Seminar on Port Facility Security For

AseanYokohama, Jepun 25 November – 17 Disember

2014

26. Program CHASE (Chemical Anti Smuggling Enforment Programme) Crime Scene Management Course

Davao City, Filipina 26 – 31 Oktober 2014

27. Kursus Investigation Skills Training For People Smuggling Investigator Program - JCLEC (Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation)

JCLEC, Semarang, Indonesia 3 – 14 November 2014

28. Advanced Crime Scene Investigation Course

International Law Enforcement Academy (ILEA), Bangkok, Thailand

17 – 21 November 2014

29. Enhancing Maritime Law Enforcement Cooperation Project

Tokyo, Jepun 25 – 29 November 2014

30. APCSS Transnational Security Cooperation Course 14-2

Honolulu, Hawaii 8 – 12 Disember 2014

Di samping itu, pelbagai jenis kursus dan latihan turut dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Pegawai Penguatkuasa Maritim Malaysia. Di antara kursus-kursus yang dilaksanakan adalah seperti di Jadual 8.

JADUAL 8: KURSUS DAN LATIHAN PEGAWAI PENGUATKUASA MARITIM MALAYSIA

Bil Nama Kursus Tarikh1. Bengkel PTKP Maritim Malaysia Bab D 10 – 14 Mac 2014

2. Kursus Commodity Indentification Training 15 – 16 April 2015

3. Crime Scene First Responder For Front Line Officers 5 – 7 Mei 2015

4. Bengkel ATIPSOM Bil 1/2014 20 – 22 Mei 2014

5. Kursus Pertengahan Detektif 16 – 27 Jun 2014

Cawangan ini tidak ketinggalan meningkatkan jaringan kerjasama antarabangsa dengan agensi-agensi luar negara seperti Naval Criminal Investigation Services (NCIS) dari Amerika Syarikat dan Singapura, Australian Customs Border Protection Services (ACBPS), Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Coast Guard (JCG) dan INTERPOL dari Perancis dan Singapura.

Kerjasama yang erat ini membolehkan Malaysia umumnya dan Maritim Malaysia khasnya mendapat jaringan maklumat yang boleh memerangi jenayah domestik dan rentas sempadan seperti Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI), perikanan IUU, Narkotik dan sebagainya. Dalam masa yang sama, perkongsian ilmu di kalangan warga Maritim Malaysia dijalankan menerusi kursus-kursus di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah (AMSAS).

Antara kursus yang dijalankan:

jaduaL 9: KuRsus dI aKadeMI MaRITIM suLTan ahMad shah (aMsas)

Bil Nama Kursus Tarikh1. Basic Crime Scene Course (NCIS) 7 – 8 Mei 2014

2. Basic Intelligance Analyst Course (NCIS) 7 – 8 Mei 2014

3. Basic Crime Scne Course – Level 1 (NCIS) 22 – 26 September 2014

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 45AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

KEMAJUAN KERJAYA

urusan Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan

Urusan kenaikan pangkat adalah merupakan aspek penting Pengurusan Sumber Manusia yang bertujuan menghasilkan pegawai yang bermotivasi tinggi dan cemerlang.

Secara keseluruhan, Cawangan Sumber Manusia telah menguruskan 19 urusan kenaikan pangkat, urusan pemangkuan dan urusan kemajuan pangkat bagi 171 pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan 415 pegawai Kumpulan Pelaksana pada tahun 2014.

Rumusan urusan-urusan kenaikan pangkat, pemangkuan dan kemajuan pangkat yang dilaksanakan adalah seperti di Jadual 10, 11 dan 12.

jaduaL 10: uRusan KenaIKan PangKaT PegaWaI dan PegaWaI LLP Tahun 2014

Bil. urusan Kenaikan Pangkat Bil. Pegawai yang berjaya1. Kenaikan Pangkat ke Laksamana

Pertama Maritim Gred XA242

2. Kenaikan Pangkat ke Kepten Maritim Gred XA22

4

3. Kenaikan Pangkat ke Leftenan Komander Maritim Gred XA18

28

4. Kenaikan Pangkat ke Laskar Kanan Maritim Gred XA4

12

Jumlah 46

jaduaL 11 : uRusan PeMangKuan PegaWaI dan PegaWaI LLP Tahun 2014

Bil. urusan Pemangkuan Bil. Pegawai yang berjaya1. Pemangkuan ke Laksamana Pertama Maritim Gred XA24 3

2. Pemangkuan ke Laksamana Pertama Maritim Gred XA24 (KUP) 19

3. Pemangkuan ke Kepten Maritim Gred XA24 7

4. Pemangkuan ke Komander Maritim Gred XA20 26

5. Pemangkuan ke Leftenan Komander Maritim Gred XA18 29

6. Pemangkuan ke Leftenan Maritim Gred XA16 3

7. Pemangkuan ke Pegawai Waran I Maritim Gred XA12 5

8. Pemangkuan ke Pegawai Waran II Maritim Gred XA10 12

9. Pemangkuan ke Bintara Kanan Maritim Gred XA8 66

10. Pemangkuan ke Bintara Muda Maritim Gred XA6 50

11. Pemangkuan ke Laskar Kanan Maritim Gred XA4 30

12. Pemangkuan ke Pegawai Waran II Maritim Gred XA10 2

13. Pemangkuan ke Laskar Kanan Maritim Gred XA4 (Penerbang) 1

jaduaL 12: uRusan KeMajuan PangKaT PegaWaI dan PegaWaI LLP Tahun 2014

Bil. urusan Kemajuan Pangkat Bil. Pegawai yang berjaya1. Kemajuan Pangkat ke Leftenan Madya Maritim Gred X16 (KUP) 50

2. Kemajuan Pangkat ke Laskar Kelas I Maritim Gred XA2 237

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 446 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PRESTASI KEWANGAN

Pada tahun 2014, peruntukan kemaskini belanja mengurus Maritim Malaysia adalah sebanyak RM446,292,131.00. Jumlah ini adalah peningkatan sebanyak 6.47% berbanding dengan RM417,396,085.00 pada tahun 2013.

Jumlah peruntukan dan perbelanjaan belanja mengurus Maritim Malaysia tahun 2014 berbanding dengan 2013 seperti berikut:

RAJAH 5: PERBEZAAN PERUNTUKAN KEMASKINI BELANJA MENGURUS DAN JUMLAH PERBELANJAAN MaRITIM MaLaysIa Tahun 2014 dan 2013

Jumlah perbelanjaan pada tahun 2014 adalah sebanyak RM 452,252,936 iaitu prestasi 101.34%. Pelarasan peruntukan Maritim Malaysia telah dilaksanakan oleh pihak JPM dan setelah pelarasan dilaksanakan prestasi perbelanjaan Maritim Malaysia adalah sebanyak 99.80% dan Maritim Malaysia telah mendapat tempat ke-3 terbaik di dalam prestasi perbelanjaan di JPM. Perincian prestasi adalah seperti berikut:

(a) Prestasi Perbelanjaan Mengikut Peruntukan

JADUAL 13: PRESTASI PERBELANJAAN MENGIKUT PERUNTUKAN

Dasar Peruntukan (RM) Belanja (RM) Baki Peruntukan (RM) % BelanjaDasar Sedia Ada 399,002,539 406,625,393 -7,622,857 101.91

Dasar Baru 36,750,000 36,750,000 0 100.00

One-Off 10,183,075 8,522,706 1,660,367 83.69

Program Khusus (Bertugas Luar Negara)

245,120 243,435 1,684 99.31

Program Khusus (Emolumen Kakitangan Kontrak)

111,400 111,400 0 100.00

Jumlah 446,292,131 452,252,936 -5,960,805 101.34

2014 2013

Peruntukan Kemaskini Belanja Mengurus

446,292,131.00 417,396,085.00

Sarjana Muda 452,252,936.00 416,177,682.65

390,000,000.00

400,000,000.00

410,000,000.00

420,000,000.00

430,000,000.00

440,000,000.00

450,000,000.00

460,000,000.00

RM

Tahun

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 47AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

(b) Prestasi Perbelanjaan Mengikut PTj

jaduaL 14: PResTasI PeRBeLanjaan MengIKuT PTj

PTJ Peruntukan (RM) Belanja (RM) Baki Peruntukan (RM) % BelanjaIbu Pejabat 271,597,136 278,002,136 -6,404,934 102.36

WILUTA 19,373,871 19,373,871 771 100.00

WILSEL 16,067,386 16,067,386 27 100.00

WILTIM 18,075,758 17,993,328 82,429 99.54

WILSAR 17,298,636 17,273,505 25,130 99.85

WILSAB 38,300,400 38,012,048 288,351 99.25

AMSAS 7,298,576 7,296,015 2,560 99.96

PPPM 643,544 622,884 20,659 96.79

SUMS 57,636,822 57,612,624 24,197 99.96

PENGURUSAN PELANGGAN & KOMUNIKASI

Maritim Malaysia melalui Unit Perhubungan Awam berperanan sebagai titik fokus (focal point) agensi dalam menyam-paikan dan menyalurkan maklumat dengan lebih berkesan kepada pelanggan bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan mengukuhkan imej Maritim Malaysia.

Publisiti, Promosi dan Pemantauan Media

Publisiti dan promosi Maritim Malaysia dilaksanakan menerusi pelbagai program, produk dan aktiviti-aktiviti yang diran-cang sama ada di peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Daerah Maritim. Penyaluran maklumat dibuat menerusi pelbagai saluran bagi memastikan setiap mesej publisiti dan promosi mecapai sasaran pelanggan dengan berkesan.

Bagi memastikan keberkesanan program publisiti dan promosi Maritim Malaysia, Unit Perhubungan Awam telah melaksanakan pemantauan berterusan terhadap media cetak, media atas talian dan media elektronik bertujuan untuk memastikan isu isu berkaitan disampaikan kepada umum.

Pada tahun 2014, sejumlah 6587 berita telah dilaporkan mengenai kes-kes tangkapan dalam operasi penguatkuasaan dan carilamat maritim, pembangunan sumber manusia, pembangunan aset dan infrastuktur serta program khidmat komuniti (corporate social responsibility).

Pecahannya adalah seperti berikut:

JADUAL 15 : PECAHAN MEDIA

Publisiti Jumlah BeritaMedia Cetak 3828

Media Elektronik 964

Media Atas Talian 1785

Maritim Malaysia juga menyiarkan 310 berita meliputi 160 berita penguatkuasaan dan 150 berita berkaitan aktiviti agensi menerusi portal rasmi agensi serta 43 berita dalam laman facebook agensi (20 berita penguatkuasaan, 3 Carilamat dan 20 lain-lain) yang aksesnya terbuka kepada semua pelanggan.

Sebanyak 15 temu bual televisyen dan 4 temu bual radio dilakukan melibatkan pengurusan tertinggi, pemimpin di peringkat Ibu Pejabat dan Wilayah Maritim.

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 448 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Penerbitan

Rencana Di Akhbar

Bagi meneruskan usaha penyebaran maklumat secara berterusan, Unit Perhubungan Awam telah menerbitkan rencana menerusi akhbar Utusan Malaysia, Sinar Harian, Berita Harian, Kosmo!, Utusan Sarawak dan Mingguan Malaysia.

Sebanyak 33 keluaran telah menemui pembaca sepanjang tahun 2014. Ia mengetengahkan artikel dan berita mengenai dasar dan program-program yang laksanakan oleh Maritim Malaysia. Di samping itu, ia merupakan salah satu pendekatannya lebih menyeluruh kepada masyarakat dan orang ramai dan melibatkan kumpulan sasar yang lebih luas.

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 49AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Pameran

Sepanjang tahun 2014, sebanyak 86 pameran termasuk dua pameran antarabangsa yang telah dilaksanakan bagi menerangkan fungsi, tugas dan peranan serta tanggungjawab Maritim Malaysia kepada pengunjung. Maritim Malaysia juga berkerjasama melaksanakan pameran secara bersama (co-organiser) dengan berbagai kementerian dan agensi lain seperti Kementerian Belia dan Sukan sempena Festival Belia Negara 2014 di Putrajaya dan Skypark Regional Aviation Centre, Subang sempena International Air Carnival 2014 seperti di Jadual 16.

jaduaL 16: juMLah PaMeRan yang TeLah dILaKsanaKan sePanjang 2014

Penglibatan Ibu Pejabat WILUTA WILTIM WILSEL WILSAB WILSAR JUMLAHIPTA & IPTS 3 1 1 1 1 8

Kerajaan 15 9 16 9 15 6 57

Swasta 3 1 2 1 1 6

Antarabangsa 1 2

Jumlah Keseluruhan

22 11 19 10 16 8 86

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 450 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Pengurusan aduan awam

Maritim Malaysia memantau dan memberi maklumbalas terhadap segala aduan yang diterima daripada pelbagai sumber termasuklah Biro Pengaduan Awam (BPA), Facebook Rasmi Maritim Malaysia, E-Aduan, E-Maklumbalas, Emel, faks, surat, ataupun menerusi media sama ada media cetak atau media elektronik.

Sebanyak 25 aduan telah diterima sepanjang tahun 2014. Aduan yang diterima berjaya diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja. Perincian kategori aduan dibuat mengikut spesifikasi pengelasan aduan seperti yang telah ditetapkan oleh BPA. Rajah-rajah berikut berdasarkan kategori aduan seperti di Rajah 6,7,8 dan 9.

Rajah 6: juMLah aduan MaRITIM MaLaysIa Tahun 2014

Rajah 7: jenIs Kes aduan dITeRIMa Tahun 2014

56%Penguarkuasaan

14 kes

44%Pengurusan11 kes

Pelbagai Aduan

Salah Guna Kuasa dan Penyelewengan

Kepincangan Pelaksanaan Dasar dan Kelemahan Undang-Undang

Kualiti Perkhidmatan Yang Tidak Memuaskan Termasuk Kaunter dan Telefon

Kegagalan Penguatkuasaan

Salah Laku Anggota

Tindakan Tidak Adil

Kegagalan Mengikut Prosedur Yang Ditetapkan

4

1

1

2

3

11

2

1

0 1 52 6 93 7 104 8 11 12Jumlah Aduan

Jenis Aduan

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 51AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Rajah 9: TeMPoh PenyeLesaIan aduan Tahun 2014

Rajah 8: suMBeR aduan yang dITeRIMa Tahun 2014

8%Biro Pengangkutan Awam

2 kes

40%E-Aduan10 kes

12%E-Maklumbalas3 kes

8%Facebook

2 kes

8%Keratan Akhbar

2 kes

12%E-Mel3 kes

12%Surat / Faks

3 kes

1 hari 2 hingga5 hari

6 hingga10 hari

11 hingga15 hari

16 hingga20 hari

21 hingga30 hari

0

6

2

8

3

10

12

Bilangan Kes

Tempoh Menyelesaikan Kes Aduan

2

8

5

10

0 0

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 452 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan komponen penting dalam merealisasikan pembangunan dan me- lonjak kemajuan sesebuah organisasi mahupun negara. Penggunaan ICT yang kian meluas di arena globalisasi menjadikan setiap negara perlu meningkatkan keupayaan ICT masing-masing untuk kekal relevan dan berdaya saing dalam pasaran dunia. Tindakan Kerajaaan Malaysia memperkasakan ICT dalam sistem pentadbirannya merupakan langkah yang tepat dalam usaha meningkatkan kecekapan, produktiviti, ketelusan dan seterusnya menjayakan transformasi perkhidmatan awam.

Pengurusan data dan maklumat sumber manusia secara efisien dan efektif merupakan key success factor kepada peng- operasian dan perancangan strategik sumber manusia dalam mencapai misi nasional. Untuk mencapai misi tersebut, Cawangan Teknologi Maklumat telah merealisasikannya melalui beberapa langkah berikut:

i) sistem Pengurusan Maritim

Semasa mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT Bilangan 1 tahun 2014, cadangan untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Maritim telah diluluskan. Secara umumnya, sistem ini akan merangkumi fungsi pengurusan sumber manusia, pentadbiran serta kewangan dan perolehan seperti Rajah 10 di bawah:

RAJAH 10: SISTEM PENGURUSAN MARITIM

Pembangunan bagi fasa 1 telah bermula pada 26 Mac 2014 yang melibatkan beberapa fasa dalam pembangunan sistem. Antaranya fasa analisa keperluan pengguna, rekabentuk, implementasi dan pengujian sistem.

Sistem ini telah dibangunkan dengan menggunakan kepakaran dalaman Maritim Malaysia dengan mengambilkira perkembangan semasa teknologi dan rekabentuk sistem pada masa kini. Penambahbaikan dari segi rekabentuk dan persembahan maklumat agar lebih mesra pengguna telah dilaksanakan selaras dengan perkembangan tersebut.

ii) 1GovUC

Pada 2 Julai 2014, perkhidmatan 1GovUC telah dilaksanakan di Maritim Malaysia. Perkhidmatan yang disediakan oleh MAMPU ini merupakan salah satu usaha untuk memantapkan infostruktur ICT bagi menyokong pencapaian misi dan visi Maritim Malaysia. Antara perkhidmatan utama yang disediakan adalah seperti Rajah 11:

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 53AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Taklimat penggunaan 1GovUC telah diadakan pada 5 Jun 2014 di Auditorium Ibu pejabat Maritim Malaysia dan dipancarkan ke semua Wilayah menerusi sidang video. Sebanyak enam (6) siri latihan telah diadakan kepada pengguna Maritim Malaysia sejak Julai 2014. Latihan tersebut melibatkan APMM Wilayah Utara, APMM Wilayah Selatan, APMM Wilayah Timur, APMM Wilayah Sabah dan APMM Wilayah Sarawak.

 iii) Disaster Recovery Center (DRC)

Sejak tahun 2014, Maritim Malaysia telah menggunakan kemudahan perkhidmatan DRC yang disediakan oleh pihak MAMPU. Fasiliti ini dikenali sebagai Pusat Data Sektor Awam 2 (PDSA2) . Melalui kemudahan ini, Maritim Malaysia telah menempatkan ‘backup’ sistem-sistem yang kritikal di PDSA2. Ujian ICT Disaster Recovery (DR) dijadualkan kekerapannya sekali dalam tempoh setahun. Pada 30 April 2014, Cawangan ICT telah berjaya melakukan ujian tersebut yang melibatkan sistem-sistem berikut:a) Laman Web Maritim Malaysiab) Sistem DBOpsc) Sistem Senjata

Dengan adanya DRC, tahap keselamatan dan ketersediaan sistem-sistem di Maritim Malaysia dapat dipertingkatkan. Sekiranya berlaku bencana, sistem-sistem tersebut dapat beroperasi seperti biasa dengan menggunakan kemudahan ini.

iv) sewaan Peralatan IcTSewaan peralatan ICT telah dibuat bagi tempoh tiga puluh enam (36) bulan yang melibatkan peralatan seperti Jadual 17 di bawah:

JADUAL 17: SENARAI PERALATAN YANG DISEWA

Bil. Peralatan ICT Kuantiti1. Komputer Peribadi I (HP Elite 800 G1) 100 unit

2. Komputer Peribadi II (HP Elite 840 G1) 60 unit

3. Komputer Riba I (HP Probook 430G1) 76 unit

4. Komputer Riba II (HP Probook 430G1) 60 unit

5. Pencetak Mono (HP Laserjet 1606DN) 165 unit

6. Pencetak Warna (HP Pro 200 M251n Printer) 85 unit

7. Multifunction MFP 4in1 (HP Officejet M251) 55 unit

8. LCD Projector (Panasonic PTLB 280P) 66 unit

RAJAH 11: PERKHIDMATAN 1GOVUC

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 454 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Peralatan ini telah diagihkan ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Perkhidmatan penyelenggaraan pencegahan akan dilaksanakan setiap tahun bagi memastikan peralatan ini berada pada tahap optimum sehingga tamat tempoh sewaan.

v) Pelupusan Aset ICTPada bulan April 2014, sebanyak 50 unit komputer peribadi (PC) telah dilupuskan secara hadiah kepada enam (6) buah sekolah. Senarai agihan yang telah diserahkan kepada wakil sekolah masing-masing adalah seperti di Jadual 18:

JADUAL 18: SENARAI AGIHAN KOMPUTER PERIBADI

Bil. sekolah Kuantiti1. Darul Mustafa Litahfiz AlQuran AlKarim, Semenyih 6

2. Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana 2, Puchong 7

3. Sekolah Kebangsaan Taman Sri Jelok, Kajang 7

4. Kafa Bandar Armada Putra 10

5. Kafa Nur Addin 10

6. Maahad Tahfiz Al-Quran An Najihah 10

vi) Pemasangan CCTVPada bulan Oktober 2014, kontrak pembekalan dan pemasangan CCTV telah dianugerahkan kepada Syarikat BDS Warisan Sdn Bhd. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 19:

jaduaL 19: KonTRaK PeMBeKaLan dan PeMasangan ccTV

Bil Perkara Tempoh Jaminan1 30 Kamera CCTV 2 tahun

2 16 Central Management Software 2 tahun

3 15 POE Switch (DLINK) 2 tahun

Untuk Fasa 1, CCTV ini dipasang di lima belas (15) buah lokasi di semua Pejabat Maritim Malaysia di Semenanjung Malaysia kecuali Stesyen Udara Subang, Kuala Kedah dan AMSAS. Setiap lokasi dipasang dengan dua buah (2) Kamera CCTV, sebuah (1) Central Management Software dan sebuah (1) POE Switch.

Untuk Ibu Pejabat, kamera CCTV dipasang di Bilik Senjata dan Pusat Data. Manakala di lokasi lain, kamera CCTV dipasang di bilik senjata dan bilik eksibit.

 vii) Power Failure Unit (PFU)

Pada bulan Oktober 2014, kontrak pembekalan dan pemasangan Power Failure Unit (PFU) telah dianugerahkan kepada MRK Technologies Resources Sdn Bhd. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 20:

JADUAL 20: KONTRAK PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN PFU

Bil. Perkara Jumlah (Unit)1 Power Failure Unit (PFU) 17 buah

PFU dipasang bagi bertujuan sebagai backup line sekiranya Sistem PABX sedia ada tidak berfungsi. Sebanyak tujuh belas (17) lokasi yang dipasang dengan PFU tidak termasuk Ibu Pejabat dan Pejabat-pejabat Wilayah (WILUTA, WILSEL, WILTIM, WILSAR & WILSAB).

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 55AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

viii) Pelaksanaan Projek Vessel Tracking Management System, VTMSProjek ini merupakan salah satu komponen C3I yang dibangunkan oleh Sapura Holdings Sdn. Bhd sebagai fokus kepada Command, Control, Communication and Information System untuk 27 lokasi pejabat and 50 kapal Maritim Malaysia. Pelan Pelaksanaan Projek VTMS mengikut perjanjian meliputi perkara-perkara berikut:a) Tempoh pembangunan C3I Fasa I: 23 Januari 2006 – 22 Januari 2007 (setahun). Dilanjutkan sehingga 22 Julai

2008 (6 bulan)b) Pada tahun 2010, perolehan C3I Fasa II sebagai sambungan daripada projek C3I Fasa I, namun dibatalkan c) Surat Setuju Terima untuk Projek Penyelenggaraan dan Penambahbaikan Sistem VTMS ditandatangani 14

Disember 2010 dan Sapura Holdings adalah kontraktor yang dilantik. Tempoh projek adalah dua (2) tahun.

Status projek sehingga 31 Disember 2014 adalah seperti di Jadual 21:a) Pelan migrasi server

JADUAL 21: PELAN MIGRASI SERVER

Bil aktiviti Tarikh Mula Tarikh Tamat status aktiviti dokumen Perancangan1 Perancangan dan kajian

keperluan migrasi server7/7/14 8/7/14 Selesai

2 Instalasi dan konfigurasi sistem VTMS V2 dan perisian berkaitan

9/7/14 11/7/14 Selesai Draf dokumen instalasi dan konfigurasi Sistem VTMS dan perisian berkaitan- NET Framework 2/3/3.5/4- Infragistics- Ms ReportViewer 2010

Redistributable

3 Instalasi dan konfigurasi active directory (AD)

14/7/14 16/7/14 Selesai Draf dokumen instalasi dan konfigurasi active directory

4 Instalasi dan konfigurasi SQL Server

17/7/14 18/7/14 Selesai Draf dokumen instalasi dan konfigurasi SQL Server- Ms SQL Server 2008 R2

5 Instalasi dan konfigurasi perisian Automate 9

21/7/14 22/7/14 Selesai Draf dokumen instalasi dan konfigurasi program Automate 9Lesen automate 9.0 telah diperolehi pada November 2014.

6 Instalasi dan konfigurasi VPN

07/08/14 22/08/14 Selesai Draf dokumen instalasi dan konfigurasi VPN

7 Ujian dan pentauliahan 20/08/14 22/08/14 Draf dokumen ujian penerimaan pengguna (UAT) Sistem VTMS(Migrasi server VTMS)

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 456 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

b) Latihan kepada pengguna secara berterusan

Kursus/ Latihan Sistem VTMS yang telah diadakan pada tahun 2014 adalah seperti di bawah. Cawangan C3I dengan kerjasama Cawangan ICT telah melaksanakan latihan sistem VTMS v2 dengan tujuan melatih anggota-anggota yang belum pernah mengikuti latihan VTMS sebelum ini dan sebagai latihan yang berterusan (continues training) seperti di Jadual 22:

JADUAL 2: KURSUS / LATIHAN SISTEM VTMS

Bil Lokasi Pejabat Tarikh1 Kursus Untuk WILUTA di Ibu Pejabat MMEA, Putrajaya. 4 - 5 Februari 2014

2 Kursus Untuk WILTIM di Ibu Pejabat MMEA, Putrajaya. 4 - 5 Mac 2014

3 Kursus Untuk WILSEL di Ibu Pejabat MMEA, Putrajaya. 25 – 26 Mac 2014

4 Kursus Untuk WILSAR di DM11 (Kuching) 29-Sep-14

5 Kursus Untuk WILSAR di DM12 (Bintulu) 1 Oktober 2014

6 Kursus Untuk WILSAR di DM13 (Miri) 3 Oktober 2014

8 Kursus Untuk WILSAB di DM14 (Labuan) 10-Nov-14

7 Kursus Untuk WILSAB di DM15 (Kota Kinabalu) 11-Nov-14

9 Kursus Untuk WILSAB di DM17 (Sandakan) 12-Nov-14

10 Kursus Untuk WILSAB di DM17 (Tawau) 13-Nov-14

c) Kerja-kerja penyelenggaraan dan pengoperasian sistem VTMs v2 susulan daripada migrasi talian 1govnet.

Aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan adalah seperti berikut:

i. Perubahan setting IP (IP 1GovNet) pada server VTMS. Ujian ke atas capaian aplikasi VTMS, Pangkalan Data dan Sistem VTS (pejabat) telah selesai dijalankan pada 10 sehingga 11 Februari 2014. Manakala ujian rangkaian VPN telah dilaksanakan pada 18 dan 19 Februari 2014.

ii. Pemasangan Sistem VTS di PUSOP dan mengambil kira perubahanan setting pada PC client VTS pada semua PC baru (di bawah sewaan Haynik Holding Sdn Bhd tahun 2013, PC berjenama HP Compaq Elite 8300MT) berjumlah 90 unit. Aktiviti telah bermula pada 18 Februari 2014.

iii. Pemasangan sistem VTMS Vessel bagi 55 unit komputer riba (notebook baru) di bawah sewaan berjenama HP Elite Book 840 bagi kegunaan kapal bermula pada 17 sehingga 22 Disember 2014. Pemasangan ini mengambil kira perubahan spesifikasi notebook lama kepada baru dan melibatkan perisian sokongan Sistem VTMS Vessel.

d) Perluasan penggunaan VTMs (Modul VTs) bagi cadangan penggantian peralatan satcom (Mini c) untuk kapal-kapal atau bot-bot Maritim Malaysia iaitu:

i. Pemantuan bagi ujian peralatan yang dibekalkan oleh pembekal Mediacrypt yang dikenali sebagai Skywave IDP 800. Tarikh ujian telah diadakan pada 29 Januari 2014 di DM4 Klang

ii. Pemantauan bagi ujian Portable Tracker melalui aircraft di dalam Sistem VTS pada 20 Februari 2014 sehingga 21 Februari 2014.

iii. Pemantauan bagi ujian Portable Tracker di dalam Sistem VTS untuk kapak KM Kimanis pada 3 Mac 2014 sehingga 6 Mac 2014.

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 57AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

iv. Pemantauan bagi ujian dilakukan semasa POC Thuraya di Royal Selangor Yacth Club, Klang melalui penghantaran kawat KHL pada 26 Jun 2014.

v. Ujian pemantauan bagi pemasangan IDP 690 oleh pihak pihak TM dan subkontraktor TM pada 15 Ogos 2014.

PENGURUSAN INOVASI DAN DASAR

Kerajaan menetapkan bahawa agenda transformasi negara hendaklah berpaksikan inovasi dan kreativiti. Sebagai peneraju agenda transformasi negara, Perkhidmatan Awam perlu memacu usaha-usaha terancang bagi menjayakan agenda transformasi merentasi semua sektor dalam negara. Dalam konteks Perkhidmatan Awam, inovasi boleh dilaksanakan dalam pelbagai aspek termasuk pengurusan pelanggan, budaya kerja, pengurusan strategik dan kepimpinan organisasi, sumber manusia, kewangan dan aset, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengurusan projek pembangunan dan sebagainya.

Selaras dengan hasrat Kerajaan, pembudayaan elemen kreativiti dan inovasi di Maritim Malaysia disemarakkan dengan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti anjuran jabatan/agensi lain. Dengan usaha dan komitmen yang berterusan daripada warga Martim Malaysia, Maritim Malaysia telah berjaya mendapat beberapa pengiktirafan dalam kategori-kategori berikut:

i) Persidangan dan Pameran Pengkomersialan Kementerian sains, Teknologi dan Inovasi (MosTI), 15 ogos 2014 Maritim Malaysia berjaya meraih tempat ketiga dalam kategori Cabaran Inovasi dengan penghasilan Sistem Direktori

Pengesanan Pegawai.

ii) hari Inovasi dan Kecemerlangan jabatan Perdana Menteri 2014 MaePs, 29 oktober 2014

Maritim Malaysia mendapat tempat ketiga bagi kategori 'Produk Harapan' dan 'Tapak Pameran' sempena Hari Inovasi dan Kecemerlangan Jabatan Perdana Menteri 2014 pada 29 Oktober lalu melalui produk ‘Clear Water Rinse System’.

'Clear Water Rinse System' ini merupakan sistem mencuci pesawat yang telah beroperasi di Stesen Udara Maritim Subang dengan mengambil masa 5 minit sahaja secara automatik berbanding penggunaan cucian manual yang mengambil tempoh masa yang lama.

Tim Maritim Malaysia diwakilil Komander Maritim Azhar bin Noordin, Leftenan Maritim Suhaili bin Deraman dan Leftenan Madya Maritim Mohd Firdaus bin Senin meraih wang tunai berjumlah RM1,000 dan sijil menerusi produk 'Clear Water Rinse System'.

Pengurusan Kapas i t i

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 458 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Jaringan Kerjasama

Penubuhan Maritim Malaysia telah memasuki tahun ke sembilan pada 2014. Sepanjang penubuhan pelbagai usaha dan kerjasama antara agensi dalam dan luar negara telah dijalinkan bagi memastikan Maritim Malaysia dapat menjalankan dan menggerakkan tugas dan fungsi yang telah digariskan dengan berkesan.

Jalinan kerjasama bersama pihak luar ini amat penting bagi membolehkan Maritim Malaysia sentiasa relevan dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan. Antara jalinan kerjasama yang telah dijalankan ialah seperti menghadiri mesyuarat bersama agensi tempatan dan luar negara, operasi bersama jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan, menghadiri kursus-kursus anjuran agensi di Malaysia atau negara luar dan mengadakan khidmat kominiti bersama warga komuniti maritim di seluruh negeri.

Jaringan kerjasama yang dijalankan merangkumi aktiviti yang diadakan di dalam dan luar negara.

AKTIVITI KERJASAMA DALAM NEGARA

PROGRAM SAHABAT MARITIMMatlamat utama Program Sahabat Maritim ini adalah untuk mewujudkan komuniti maritim yang prihatin untuk menjadi mata dan telinga, kepada Maritim Malaysia dalam menangani jenayah di laut. Bagi memastikan perairan negara sentiasa selamat, kesedaran, sokong dan penyertaan yang berterusan pelbagai kelompok masyarakat maritim, agensi-agensi dan syarikat-syarikat maritim terhadap usaha penguatkuasaan undang-undang Maritim Malaysia adalah amat diperlukan.

Pada setiap tahun, Program Sahabat Maritim dilaksanakan di semua wilayah maritim terutamanya di kawasan kampung-kampung nelayan yang memerlukan bantuan. Di antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti berbentuk kemasyarakatan seperti pembinaan atau pembaikan jeti, sekolah, dewan serbaguna, pembersihan persekitaran kawasan kampung, penyampaian jaket keselamatan, sumbangan derma, pertandingan sukan, pemeriksaan kesihatan, dialog dan pameran.

Program-program yang telah dilaksanakan ialah seperti di Jadual 1:

JADUAL 1: PROGRAM SAHABAT MARITIM

Bil Wilayah/Daerah Program Catatan 1 WILUTA

a. DM 1 Langkawi - Kg Pasir Hitam, Air Hangat, Pulau Langkawi 20 September

b. DM 2 Pulau Pinang - Kg Changkat, Nibong Tebal, Pulau Pinang 21 Disember

c. DM 3 Lumut - Pangkalan Sg Baru 29 November

2 WILSELa. DM 4 Klang - Pengkalan Sg. Sepang Kecil, Sepang, Selangor 20 September Program Mega

b. DM 6 Johor Bahru - Kg Rambah Pontian, Johor 13 Disember

c. DM 7 Tg Sedili - (Pkln Mersing), Kg Belukar Juling, Mersing, Johor

23 dan 24 Mei

JARINGAN KERJASAMA

Jaringan Ker jasama

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 460 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Bil Wilayah/Daerah Program Catatan3 WILTIM

a. DM 8 Kuantan - Kg Balok, Kuantan, Pahang 11 Mei

b. DM 8 Kuantan - Kg Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang 21 Jun

c. DM 8 Kuantan - Kg Kuala Pahang, Kuantan, Pahang 4 hingga 6 September

d. DM 9 Kuala Terengganu - Kg Pulau Redang, Setiu, Terengganu 3 dan 4 Oktober

e. DM 10 Tok Bali - Kg Cherang Ruku, Pasir Puteh, Kelantan 26 Ogos

4 WILSARa. DM 11 Kuching - Kuching Harwood Timber, Lundu, Sarawak 16 dan 17 Mei PROGRAM MEGA

b. DM 12 Bintulu - Kg Saai Daro, Pulau Bruit, Sarawak 20 hingga 22 November

c. DM 13 Miri - Kg Pengkalan Kuala Sibuti, Bekenu, Miri, Sarawak 20 September

5 WILSABa. DM 15 - Kota Kinabalu, Kg Pasir Manis, Papar, Sabah 20 September

b. DM 17 - Sandakan, Kg Gum-Gum Laut, Sandakan 20 Mei

c. DM 18 - Tawau, Kg Inderasabah, Tawau, Sabah 29 November

RAJAH 1: STATISTIK PROGRAM SAHABAT MARITIM APMM BERSAMA KOMUNITI MARITIM

3WILSAB

3WILUTA

3WILSEL

3WILSEL

5WILTIM

PROGRAM BERSAMA MEDIAJalinan kerjasama bersama agensi media sentiasa menjadi perhatian dalam menyokong strategi komunikasi. Maritim Malaysia juga sentiasa mempertingkatkan rangkaian jaringan rasmi dan tidak rasmi bersama agensi media dengan mengadakan lawatan dan perbincangan dua hala, majlis penghargaan dan aktiviti riadah. Program ini dilihat sebagai keutuhan jalinan hubungan sedia ada selain dapat menyebar luas pencapaian agensi, sekaligus menggambarkan kepada masyarakat bahawa Maritim Malaysia sedang berkembang dengan pesatnya.

Program bersama media bagi tahun 2014 adalah seperti di Jadual 2.

Jar ingan Ker jasama

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 61AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

JADUAL 2: PROGRAM BERSAMA MEDIA

Bil Program Anjuran Tarikh1 Pertandingan Menembak Bersama Media Kelantan Daerah Maritim Tok Bali 08.05.14

2 Aktiviti Bowling 16.05.14

3 Majlis Berbuka Puasa & Tinjauan Ke Kawasan Operasi Bersama Media Di Perairan Miri

Wilayah Maritim Sarwak & Daerah Maritim Miri

10.07.14

4 Sehari Bersama Media Miri di Bulan Ramadhan Daerah Maritim Miri 10.07.14

5 Hari Bersama Media (Menembak) Pangkalan Kuala Kurau 24.09.14

6 Perlawanan Bola Sepak Bersama Media Wilayah Maritim TImur 01.10.14

7 Hari Bersama Media & Majlis Penghargaan Media 2014 (Menembak)

Ibu Pejabat 22.11.14

8 Hari Bersama Media (Menembak) Daerah Maritim Pulau Pinang 09.11.14

9 Lawatan Mesra Media Pegawai Kanan ke Sinar Harian Ibu Pejabat 03.04.15

10 Perbincangan Bersama Media RTM (Kuala Lumpur) Ibu Pejabat 07.03.14

11 Perbicangan Bersama Ketua Biro Media Putrajaya Ibu Pejabat 10.04.14

12 Perbincangan Bersama RTM Kuching, Sarawak Wilayah Maritim Sarawak 12.05.14

13 Perbincangan Bersama Agensi Media Kuala Kedah Ibu Pejabat 18.05.14

14 Perbincangan Bersama Utusan Borneo/Borneo Post Kuching, Sarawak

Wilayah Maritim Sarawak & Daerah Maritim Kuching

11.06.14

15 Perbincangan Utusan Sarawak, Miri Daerah Maritim Miri 10.07.14

16 Lawatan Mesra Media Pegawai Kanan ke Utusan Malaysia dan Kosmo!

Ibu Pejabat 01.12.14

AKTIVITI LUAR NEGARAProgram-program antarabangsa yang melibatkan Maritim Malaysia sepanjang tahun 2014 adalah seperti berikut:

PERSIDANGAN/MESYUARAT/DIALOG

10th Head of Asian Coast Guard Annual Meeting (HACGAM)Mesyuarat antarabangsa yang diadakan setahun sekali ini membincangkan isu-isu keselamatan maritim di rantau Asia dengan kerjasama Japan Coast Guard (JCG) selaku penganjur mesyuarat. Sebanyak 19 buah negara yang terlibat sebagai ahli HACGAM dalam memperkukuhkan dan menjalinkan hubungan kerjasama. Semua delegasi negara akan diketuai oleh Ketua Agensi atau Timbalan Ketua Agensi berkenaan. Mesyuarat ke-10 ini telah diadakan di Yokohama pada 29 September – 10 Oktober 14.

Selain daripada itu, mesyuarat / persidangan / seminar antarabangsa lain yang turut dihadiri wakil Maritim Malaysia ialah seperti di Jadual 3:

JADUAL 3: MESYUARAT / PERSIDANGAN / SEMINAR ANTARABANGSA YANG DIHADIRI

Bil Perkara Negara Tarikh1. GOT Commanders Forum Vietnam 14 hingga16 Januari 2014

2. GOT Expert Level Workshop Cambodia 20 hingga 24 Januari 2014

3. OPV Asia Pasific 2014 Singapura 18 hingga19 Mac 2014

4. National Maritime SAREX 2014 India 19 hingga20 Mac 2014

5. Vessel Search Training Australia 24 hingga28 Mac 2014

6. Special Ops Combating Terrorisme Amerika Syarikat 31 Mac hingga 11 April 2014

Jar ingan Ker jasama

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 462 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Bil Perkara Negara Tarikh7. Stratrgic Small Craft Combating Terrorisme Amerika Syarikat 4 April hingga 1 Mei 2014

8. APCSS Advanced Security Cooperation Amerika Syarikat 10 April hingga 16 Mei 2014

9. International Maritime Officer Course Amerika Syarikat 18 Ogos hingga 5 Disember 2014

10. Senior Crisis Management Amerika Syarikat 8 hingga 12 September 2014

11. HACGAM Jepun 29 September hingga 2 Oktober 2014

12. 11th Annual Global MDA Coastal Surveillance 2014 Singapura 12 hingga 14 November 2014

13. Advance Crime Scene Invegtigations Thailand 17 hingga 21 November 2014

14. OPV Midle East Summit UAE 8 hingga 11 Disember 2014

15. APCSS Transnational Security Cooperation Amerika Syarikat 8 hingga 12 Disember 2014

16. ReCAAP Focus Point Senior Officer Meeting Jepun 12 hingga 13 Disember 2014

Lawatan Kerja RasmiJaringan kerjasama antarabangsa merangkumi lawatan kerja rasmi keluar negara oleh Ketua Pengarah bersama Pegawai-pegawai Maritim Malaysia: Antara lawatan yang dilakukan sepanjang tahun 2014 ialah seperti di Jadual 4:

jaduaL 4: LaWaTan KeRja RasMI

Bil. agensi yang dilawati negara yang dilawati Tarikh1. Lawatan kerja rasmi ke Djibouti Coast Guard Djibouti 17 hingga 22 Mac 2014

2. Lawatan kerja rasmi ke Sepanyol dan United Kingdom – melawat beberapa agensi maritim

Sepanyol dan United Kingdom

16 hingga 25 Jun 2014

3. Lawatan kerja rasmi ke Perancis Perancis 24 hingga 31 Oktober 2014

Lawatan/ Kunjungan hormat delegasi Luar negara Selain aktiviti yang dijalankan di dalam Negara, Maritim Malaysia turut menerima kunjungan hormat dan lawatan dari Negara luar.

Pada 5 Februari 2014, Minister For Immigration and Border Protection Australia Sir Scott Morrison telah mengadakan lawatan kerja rasmi di Ibu pejabat Maritim Malaysia di Putrajaya dan seterusnya pada 6 Februari 15 lawatan ke DM 5 Kuala Linggi untuk melihat kawasan hotspot kes penyeludupan dan pemerdagangan manusia.

Semasa lawatan kerja beliau ke Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya satu sidang media bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Dato Seri Dr. Shahidan bin Kassim telah diadakan. Antara perkara yang disampaikan di dalam sidang media tersebut adalah kesudian Kerajaan Australia untuk menghadiahkan 2 buah kapal milik Australian Custom & Border Proctection Service (ACBPS) jenis Bay Class kepada Maritim Malaysia.

Penyerahan 2 buah kapal ini bertujuan bagi membantu Maritim Malaysia dalam menjalankan operasi penguatkuasaan bagi membanteras kejadian jenayah di laut terutama mengekang kes penyeludupan dan pemerdagangan manusia.

Pada tahun 2014 beberapa kunjungan hormat ke atas Ketua Pengarah Maritim Malaysia adalah seperti berikut:

JADUAL 5: KUNJUNGAN HORMAT KE ATAS KETUA PENGARAH

Bil Lawatan dari negara Luar Tempat Tarikh1. British High Commission Ibu Pejabat Maritim Malaysia 22 Januari 2014

2. Minister For Immigration And Border Protection, Australia

Ibu Pejabat Maritim Malaysia& DM Kuala Linggi

5 hingga 6 Februari 2014

3. Chief of Naval Operations, US NAVY Ibu Pejabat Maritim Malaysia 11 Februari 2014

Jar ingan Ker jasama

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 63AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Bil Lawatan dari negara Luar Tempat Tarikh4. British High Commission Ibu Pejabat Maritim Malaysia 13 Februari 2014

5. Defence Threat Reduction Agency Ibu Pejabat Maritim Malaysia 13 Februari 2014

6. Royal Thai Navy Ibu Pejabat Maritim Malaysia 3 April 2014

7. Royal Thai Navy Ibu Pejabat Maritim Malaysia 27 Jun 2014

8. Director General Indian Coast Guard Ibu Pejabat Maritim Malaysia & AMSAS

10 hingga11 Julai 2014

9. India National Defence College Ibu Pejabat Maritim Malaysia 26 Ogos 2014

10. India National Defence College Ibu Pejabat Maritim Malaysia 10 September 2014

11. Chief of Naval Staff Indian Navy Ibu Pejabat Maritim Malaysia 23 September 2014

EKSESAIS

Operasi Bersepadu PATKOR OPTIMAOperasi PATKOR OPTIMA merupakan operasi bersepadu antara dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Operasi ini melibatkan aset dan anggota dari pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Di antara agensi dan jabatan kerajaan yang terlibat adalah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM), Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM), Pasukan Gerakan Udara – Polis DiRaja Malaysia (PGU-PDRM), Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (JKDM), Jabatan Perikanan Malaysia, Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). Bagi negara Indonesia pula melibatkan aset dari TNI - Angkatan Laut, Departmen Perhubungan, Departmen Kewangan, Departmen Kelautan dan Departmen Perikanan.

Tujuan operasi ini adalah untuk menentukan keamanan dan keselamatan di sepanjang kawasan perairan Selat Melaka. Perkara yang diberi perhatian adalah kegiatan pelanunan dan pencegahan penyeludupan senjata api, dadah, barang-barang kawalan serta pendatang asing tanpa izin (PATI) ini secara tidak langsung dapat membentuk jaringan kerjasama yang baik antara semua agensi dan jabatan kerajaan kedua-dua negara.

Secara keseluruhan, dua operasi ini telah berlangsung pada 4 hingga 21 Ogos dan 8 hingga 24 Oktober di mana acara pembukaan diadakan di Pulau Pinang dan acara penutup diadakan di Belawan, Indonesia.

Antara aktiviti yang telah dijalankan semasa acara pembukaan adalah seperti kunjungan hormat ke pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan oleh delegasi Indonesia dan Malaysia. Acara lawatan ini disusuli dengan penyampaian taklimat berkaitan ‘Narkoba’ oleh pegawai AADK dan Pegawai Narkotik PDRM Bukit Aman. Di samping itu juga, ceramah undang-undang yang mana ia disampaikan oleh Pegawai Undang-undang AADK dan Imigresen serta ceramah risikan daripada Unit Risikan Maritim Malaysia. Bagi mengeratkan hubungan antara satu dengan lain, satu perlawanan bola sepak dan perlawanan golf persahabatan antara negara Malaysia dan Indonesia telah diadakan semasa pembukaan operasi ini.

Jar ingan Ker jasama

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 464 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Hala Tuju

Selari dengan Visi dan Misi Maritim Malaysia, hala tuju 2015 berasaskan pengukuhan keamanan dan kesejahteraan perairan negara yang disokong oleh inisiatif yang strategik dalam meningkatkan keupayaan agensi meliputi aspek organisasi Maritim, penguatkuasaan dan carilamat. Di samping itu juga, hala tuju ini berlandaskan pengukuhan keamanan dan kesejahteraan di Zon Maritim Malaysia (ZMM) yang berterusan dijangka akan meningkatkan lagi keyakinan dan keselesaan para pelanggan untuk menjalankan perniagaan domestik dan antarabangsa.

Zon Maritim Malaysia yang aman dan Terkawal: Keamanan dan keselamatan ZMM dipertingkatkan menerusi penguatkuasaan yang cekap, responsive serta mendatangkan kesan deteren khususnya pengurangan atau sifar kejadian pelanunan dan rompakan di laut, pencerobohan agensi penguatkuasaan maritim asing ke dalam perairan negara, pencerobohan nelayan asing ke Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia, penyeludupan pasir dan contraband di titik panas yang dikenal pasti, pendatang tanpa izin, pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran dan kejadian ship to ship activities.

HALA TUJU

Hala Tu ju

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 466 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Perkhidmatan carilamat Maritim dan Bantuan Bencana yang Berkesan: Kecekapan dan ketangkasan dalam operasi mencari dan menyelamat akan dipertingkatkan lagi selaras memenuhi keperluan Maritim Malaysia sebagai peneraju koordinasi Mencari dan Menyelamat (SAR) Maritim Kebangsaan dan penyelaras Bencana Laut.

sebuah angkatan yang seimbang dan Berkesan: Pengisian perjawatan, perolehan aset, infrastruktur dan infostruktur akan terus diberi tumpuan sesuai dengan unjuran dan peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan bagi memenuhi keperluan agensi dalam mendukung misi Maritim Malaysia.

Pengurusan organisasi yang Berkesan: Inisiatif pengurusan organisasi dimantapkan bagi menjayakan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang, carilamat dan bantuan bencana. Pengukuhan pengurusan organisasi adalah berdasarkan kriteria-kriteria penarafan Star Rating (Indeks Penafaran Bintang). Kesemua kriteria akan dinilai untuk mengukur keseluruhan prestasi pengurusan organisasi di samping mengenal pasti penambahbaikan yang perlu dilaksanakan.

Pengurusan Logistik yang Berkesan: Keperluan logistik seperti kapal, bot, pesawat udara dan bantuan operasi akan diuruskan secara dinamik dan efisien bagi mendukung keperluan operasi dan meningkatkan keberkesanan serta kecekapan organisasi. Kesiagaan operasi kapal ditetapkan pada 70%, kesiagaan operasi bot pada 70%, kesiagaan pesawat udara pada 60% dan kesiagaan bantuan operasi pada 80%.

Ha la Tu ju

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 67AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Mewujudkan Persefahaman, Kerjasama dengan stakeholders, Pelanggan dan Rakan strategik: Kerjasama erat dijalinkan dengan stakeholders dan pelanggan supaya agensi dapat memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan dengan sebaik mungkin. Di samping itu, jalinan kerjasama erat dengan rakan strategik ditingkatkan supaya dapat membangunkan agensi.

Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan Yang Terampil: Pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang dinamik dipertingkatkan supaya dapat mengekalkan modal insan profesional yang memiliki nilai-nilai individu, organisasi dan mengamalkan budaya maritim.

Mengoptimumkan sumber Pasukan simpanan sukarelawan Malaysia (PsssMM) dan Pasukan Bantuan Maritim Malaysia (PBMM): Pada tahun 2015, jawatankuasa dibentuk untuk mengkaji PSSMM dan PBMM. Kedua-dua pasukan ini akan menjadi pasukan sokongan kepada agensi.

Pengurusan Kewangan yang efektif dan efisien: Perolehan belanjawan ditingkatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Maritim Malaysia. Peratus pencapaian keakuran Pusat Tanggungjawab (PTJ) terhadap pengauditan disasarkan 100%.

Ha la Tu ju

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 468 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 69AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

6 Jan Perhimpunan Bulanan Maritim Malaysia Minggu Pertama tahun 2014 di Auditorium, Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

23 Jan Majlis Menandatangani Surat Aku Janji dan Akta Rahsia Rasmi 1972 di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Gebeng, Kuantan, Pahang

6 Jan Majlis penyampaian anugerah kemerlangan Pengurusan Kewangan bagi Kementerian & Badan Berkanun Persekutuan

29 jan Temuramah Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Mohd Amdan bin Kurish bersama Media Berita Harian

10 Feb Liputan Berita dari RTM Angkasapuri dalam Operasi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

7 Feb Majlis Penganugerahan Dokumen Kontrak Penyelenggaraan Kapal / Bot Maritim Malaysia Dengan MTU Service (M) Sdn. Bhd.

6 Jan Temuramah TV Al-Jazeera bersama Pengarah Cawangan Siasatan dan Jenayah Laksamana Pertama Maritim, Dato' Zulkifli bin Abu Bakar

30 Jan Majlis Perpisahan YBhg Laksamana Muda Maritim Dato' Khalid bin Lenggang di Putrajaya

12 Feb Temuramah YBhg Laksamana Maritim Datuk Mohd Amdan bin Kurish bersama RTM di Pejabat Ketua Pengarah

Januari

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 470 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

21 Jan Penganjuran Pertandingan Golf Bulanan di Kelab Golf Resort Tasik Putri, Rawang

3 Feb Majlis Persaraan YBhg Laksamana Muda Maritim Dato' Mohd Khalid Lenggang di Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

15 Feb Sambutan Hari Ulang Maritim Malaysia Tahun ke-9 di Akademi Maritim Malaysia, Gebeng, Kuantan, Pahang

14 Feb Siaran Langsung Temuramah YBhg. Laksamana Maritim Datuk Mohd Amdan bin Kurish bersama Malaysia Hari Ini di TV3, Sri Pentas

21 Jan Perbincangan Unit Komunikasi Korporat bersama pihak RTM Angkasapuri dalam penerbitan Dokumentari

5 Feb Lawatan Hon Scott Morrison MP, Australian Minister For Imigration & Border Protection ke Ibu Pejabat Maritim Malaysia

19 Feb Pelupusan kenderaan jabatan Maritim Malaysia kepada Kolej Vokasional Kajang oleh Pengarah Angkut, Kepten Maritim Ir Abang Jamari bin Salim

23 Jan Kursus Berskala Besar Anjuran Cawangan Sumber Manusia, di Auditorium, Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

6 Feb Lawatan Kerja Rasmi Hon. Scott Morrison MP, Australian Minister for Immigration & Border Protection ke Daerah Maritim 5 Kuala Linggi, Melaka

Februari

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 71AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

26 Feb Malam Jasamu Dikenang Bersama Bakal Pesara-Pesara Maritim Malaysia tahun 2014

13 Mac Majlis Perpisahan Ybhg Pengarah Cawangan Udara, Laksamana Maritim Dato' Zamani bin Md Amin di Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

27 Feb Operasi Memadam Kebakaran di Hutan Dungun Terengganu bersama Pesawat Bombardier Maritim Malaysia CL415

18 Mac Kunjungan Hormat DrR K Rana Lloyd's Register Marine ke atas Pengarah Cawangan Siasatan dan Jenayah Maritim, Laksamana Pertama Maritim Dato' Zulkifli bin Abu Bakar

3 Apr Lawatan Kerja Rasmi ke Pejabat Sinar Harian, Karangkraf, Shah Alam yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) Encik Samsunibin Mohd Nor

3 Apr Kunjungan Hormat Tentera Laut Thailand ke Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

4 Mac Lawatan dan Kunjung Hormat Her Excellency Lyudmila G. Vorobyeva, The Ambassador of Russian ke Ibu Pejabat APMM

19 Mac Ceramah Menghadapi Stress Di Pejabat Atau Di Rumah Anjuran Cawangan Sumber Manusia di Auditorium, Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

15 Apr Lawatan Ybhg. Ketua Pengarah Maritim Malaysia ke tapak Pameran DSA, Kuala Lumpur

Februari Mac

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 472 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

10 Mac Mesyuarat Pra Operasi di Bilik Mesyuarat MARLIN Tingkat 11, Ibu Pejabat Maritim Malaysia

21 Mac Temuramah kerjaya bersama Utusan Malaysia di pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) di Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

16 Apr Lawatan YBhg. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan ke Tapak Pameran DSA, PWTC, Kuala Lumpur

16 Apr Lawatan Kerja Rasmi Pegawai-Pegawai Tentera Laut DiRaja Malaysia (TUDM) ke Pusat Operasi Maritim Malaysia, Ibu Pejabat, Putrajaya

10 Mac Ceramah Agama Mengenai Kembara Ke Alam Ketiga di Auditorium, Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

27 Mac Lawatan Delegasi Japan Coast Guard kepada Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Laksamana Pertama Maritim Dato' Ahmad Puzi bin Ab Kahar

16 Apr Lawatan dan Liputan Media Antarabangsa Jepun ke Bilik Operasi Maritim Malaysia, Ibu Pejabat, Putrajaya

11 Mac Lawatan dan Kunjungan Hormat General Suravach Butrwong, Director, Neighboring Countreis Coordination Center, Royal Thai Army kepada Ketua Pengarah APMM

2 Apr Kursus Penguji anjuran Cawangan Sumber Manusia Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

April

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 73AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

8 Mei Kunjungan Hormat HE Dr Makio Miyagawa ke atas Ketua Pengarah APMM, Laksamana Maritim Datuk Mohd Amdan bin Kurish di Ibu Pejabat APMM, Putrajaya

6 Jun Lawatan dan Kunjungan Hormat Rear Admiral Mike Noonan, Commander Border Protection Commad, Australia ke Ibu Pejabat APMM, Putrajaya.

14 Mei Lawatan Kerja Rasmi dan Perbincangan dari Technical Cooperation Program (MTCP) MIMA bersama PPK Komander Maritim Nurul Hizam bin Zakaria di Ibu Pejabat Maritim Malaysia

17 Jun Lawatan Kerja Rasmi Telekom Malaysia Berhad ke Pejabat Operasi, Ibu Pejabat Maritim Malaysia

16 Mei Hari Bersama Media 2014 "Pertandingan Bowling" anjuran Unit Perhubungan Awam, Ibu Pejabat di Alamanda, Putrajaya

17 Jun Ujian Kemahiran Menembak Senjata Kecil (UKMSK) di Pangkalan TLDM Tg Gelang, Kuantan

Mei

Jun

27 Jun Lawatan Kerja Rasmi Tentera Laut Thailand ke Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Laksamana Madya Maritim Dato' Ahmad Puzi bin Ab. Kahar

26 Jun Mesyuarat Operasi TLDM Dan APMM Zon Timur di Wilayah Maritim Selatan

3 Jul Majlis Penyerahan dan Penerimaan Bingkisan Raya di Rumah BAKTI, Kuala Lumpur

Julai

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 474 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

21 Mei Kursus Pemantapan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat Maritim Malaysia oleh Cawangan Sumber Manusia di ILKAP, Bangi

18 Jun Penyerahan Bot Oleh Duta Canada kepada Maritim Malaysia di Daerah Maritim 5 Kuala Linggi

25 Mei Hari Belia Negara 2014

25 Jun Tamat Latihan Pasukan Tindakan Khas Maritim Malaysia di Pusat Latihan Paskal Tentera Laut Diraja Malaysia, Lumut, Perak

29 Mei Kursus Berskala Besar anjuran Cawangan Sumber Manusia di Auditorium Ibu Pejabat Maritim Malaysia

26 Jun Pembungkusan Bingkisan Raya kepada Anggota Keselamatan di Rumah BAKTI, Kuala Lumpur

9 jul Pemakaian Pangkat Kepten Maritim ke Laksamana Pertama Maritim Osman bin Mohamad

9 jul Aktiviti memasak bubur lambuk di perkarangan Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

9 jul Pengagihan kuih raya kepada pegawai dan anggota yang bertugas di Hari Raya Aidilfitri

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 75AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

11 Jul Lawatan Kerja Rasmi Vice Admiral Anurag G Thapliyal, Director General, Indian Coast Guard ke Ibu Pejabat APMM, Putrajaya.

8 Ogos Lawatan YB Dato' Sri Ahmad Shabery Cheek ke Pameran Aset Negara di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur

21 Jul Temuramah bersama Timbalan Ketua Pengarah Operasi bersama Media Antarabangsa Jepun

13 Ogos

Lawatan Delegasi Interpol Criminal Police Organization

22 Jul Majlis Berbuka Puasa Bersama Menteri Di Jabatan Perdana Menteri YB Dato' Seri Dr. Shahiddan bin Kassim di PWTC, Kuala Lumpur

13 Ogos

Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

Julai

24 Ogos

Pertandingan Masters Golf Maritim Malaysia

21 Ogos

Sambutan Hari Raya di Wilayah Maritim Selatan

26 Ogos

Lawatan Kerja Rasmi Lt Gen Navkiran Singh Ghei AVSM, Commandant, National Defence College, India kepada Ketua Pengarah APMM, Laksamana Maritim Datuk Mohd Amdan bin Kurish

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 476 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

23 Jul Majlis Khatam Al - Quran Di Surau Ilmi, Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

18 Ogos

Sambutan Bulan Kemerdekaan di dalam Putrajaya

24 jul Upacara Pemakaian Pangkat Laksamana Pertama Maritim ke Laksamana Muda Maritim Dato' Che Hasan bin Jusoh

20 Ogos

Lawatan Delegasi Francis (TKPO(O)

5 Ogos Kunjungan Hormat Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Wilayah Maritim Selatan

20 Ogos

Sambutan Aidilfitri JPM di Dewan Sri Endon, Putrajaya

Ogos

31 Ogos

Sambutan Hari Kemerdekaan ke 57 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur

4 sep YB Ketua Pengarah Maritim Malaysia Menerima Anugerah Pingat Kedaulatan Negara di Pulapol Kuala Lumpur

5 Sep Kursus Introductions to Intelligence Operations Training Course

September

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 77AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

8 Sep Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan anjuran Cawangan Sumber Manusia, Ibu Pejabat Maritim Malaysia

17 Sep Program Temu Mesra Psikologi Anjuran Cawangan Sumber Manusia

8 Sep Perhimpunan Bulanan dan Pelancaran Buku Panduan Asas Maritim (PASMAR) di Auditorium Maritim Malaysia, Tingkat 11, Putrajaya

20 Sep Program Sahabat Maritim Mega Wilayah Maritim Selatan di Bagan Lalang, Selangor

9 sep Kejutan Sambutan Majlis Hari Lahir, YBhg Laksamana Maritim Datuk Mohd Amdan bin Kurish

26 Sep Kunjungan Hormat Ketua Pengarah dan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah APMM ke Istana Perak

September

8 okt Majlis Perasmian Operasi Patkor Optima siri 2013 -2014 di Cold Course Hotel, Klang

6 okt Majlis Penutup Kursus International Advanced Boarding Officer's Course (IABOC) Serial 1/2014 di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah

9 okt Lawatan dan Perbincangan Bersama Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 478 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

9 sep Pertandingan Kuiz Permodalan Nasional Berhad

26 Sep Sambutan Hari Maritim Sedunia Peringkat Kebangsaan 2014 di Pusat Konvensyen KLCC, Kuala Lumpur

11 Sep Taklimat GST Auditorium Ibu Pejabat APMM

12 Sep Kunjungan Hormat YBhg Ketua Pengarah ESSCOM Datuk Hj Mohammad Bin Mentek kepada Ketua Pengarah APMM di Ibu Pejabat APMM

12-13 okt

Pameran Kerjaya Sempena Program Sahabat Maritim Di Sungai Rambah Pontian

13 okt Pelancaran Laman Web Baru Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2014 oleh Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) Encik Samsuri bin Mohd Nor

13 okt Upacara Pemakaian Pangkat LK II ke LK I di Wilayah Maritim Selatan oleh Laksamana Maritim Adon bin Hj Shalan

Oktober

30 Sep Mesyuarat Kebajikan Maritim Malaysia bersama Warga Maritim Malaysia menerusi Video Conferencing

3 okt Lawatan dan Taklimat Bersama Delegasi Pejabat Menteri di JPM YB Dato' Seri Dr. Shahidan bin Kasim di Ibu pejabat Maritim Malaysia

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 79AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

14 okt Lawatan Delegasi Australia

30 okt Program Pengambaran MERS 999 di Pelabuhan Klang

18 okt Pertandingan Golf Tour MMEA di Peransang Temple Golf Club, Rawang

20 okt Kunjungan Hormat YBhg. Laksamana Madya Datuk Hadi bin A. Rashid di Pejabat Ketua Pengarah Maritim Malaysia

Oktober

13 Nov Program Senior Executive Talk di Auditorium Tingkat 11, Ibupejabat APMM

13 Nov Pelancaran Buku Pelan Strategik AMSAS 2020 di Auditorium Tingkat 11, Ibu pejabat APMM

18 Nov Lawatan Kerja dan Kunjungan Hormat AUM Bill Henman RAAF, Chief Integrated Area Defence System (IADS) Butterworth Ke Ibu Pejabat APMM

3 Nov Temuramah Kerjaya Maritim Malaysia bersama Encik Ahmad Azzudin bin Abd Karim di Stesen TV Al-Hijrah

6 Nov Kursus Persediaan Persaraan APMM 2014

November

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 480 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

27-30 okt

Bengkel Pengukuhan Penguatkuasaan dan Eksesais Maritim kali ke 26 Siri 2-2014

28 okt Majlis Perasmian Operasi Red Back di Pelabuhan Klang

29 okt Hari Inovasi dan Kecemerlangan di MARDI

19 nov Kunjungan Hormat Commodore Sheikh Arif Mahmood (ND) ndc psc BN, defence adviser, Bangladesh high Commission, Kuala Lumpur kepada Ketua Pengarah APMM

22 Nov Hari Bersama Media di Lapang Sasar Mantin, Negeri Sembilan

10 Nov Bay Class Transfer Program Workshop

10 Nov Perbarisan Tamat Latihan Pegawai dan Pegawai LLP di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Gebeng, Kuantan, Pahang

11 Nov Kunjungan Hormat Rear Admiral Bernard - Antoine Morio De L'ise, Joint Commander French Forces in the Pacific (Tahiti)

Disember

2 Dis Lawatan Pengurusan Tertinggi Maritim Malaysia ke Utusan Melayu (M) Sdn Bhd

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 4 81AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

4 dis Program Anjuran Seksyen Pembangunan Ihsan Maritim Malaysia Bersama Penceramah Ustaz Don Danial di Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya

8 Dis Perhimpunan bulanan anjuran Cawangan Pentadbiran dan Keurusetiaan, Ibu Pejabat Maritim Malaysia

10 Dis Lawatan Rear Admiral Lai Chung Han, Panglima Tentera Laut Singapura

Disember

15 Dis Lawatan Kerja Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) Encik Samsuni bin Mohd Nor ke Wilayah Maritim Selatan

30 Dis Penghantaran makanan dan sumbangan kepada mangsa banjir Maritim Malaysia di Jerantut, Pahang

18 Dis Perjumpaan Pegawai Tadbir Diplomatik Maritim Malaysia bersama Ketua Pengarah Maritim Malaysia di Auditorium, Tingkat 11

20 Dis MMEA Classic 2014 Damai Golf Resort, Lumut, Perak

Imbasan 2014

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 482 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERIAGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIAJABATAN PERDANA MENTERI

Agensi Penguatkuasaan Maritim MalaysiaJabatan Perdana Menteri

Aras 4-11, One IOI Square,IOI Resort, 62502 PUTRAJAYA.

www.mmea.gov.my www.facebook.com/maritim malaysia

Hotline : 03-8943 4001

MERS