24
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Decembrie 2014 1. Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani : biobibliogr. / alcăt. : Silvia Hăbăşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord. : Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii Econ., Bibl. Şt. - Chişinău : ASEM, 2014. - 215 p. : fot. - ISBN 978-9975-75-706-5. 2. "Actual problems in modern phycology", intern. conf. V International conference "Actual problems in modern phycology", Chişinău, 3-5 Nov., 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Moldova State Univ., Fac.of Biology and Soil Science ; scientific com. : Vasile Salaru, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 271, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-577-5. 3. Alexandrov, Eugeniu. Atlas botanic : (Procyta, Prokarya, Eukarya) / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanic[ (Institut) a AŞM. - Chişinău : S.n., 2014. - 348 p. : il. - ISBN 978-9975-62-376-6. 4. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.- şef : Mihail Revenco ; resp. ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 108, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-561-4. 5. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-558-4. 6. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 261 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-559-1. 7. Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor alcoolice : îndrumar de laborator la disciplina "Bazele analizei organoleptice" / elab. Grigore Musteaţă, Vasilina Popov, Ecaterina Covaci, ... ; red. resp. Ecaterina Covaci, ... ; Univ. Tehnică a Moldovei,. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 80 p. : il. - Bibliogr. : p. 75 (12 tit.). - ISBN 978-9975-45-330-1. 8. Andriţchi, Viorica. Management educaţional : ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a managerilor şcolari / Viorica Andriţchi ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 159 p. - Bibliogr. : p. 119-120 (30 tit.). - ISBN 978-9975-71-544-7. 9. Andruhovici, Iuri. Moscoviada / Iuri Andrihovici ; trad. şi note de Dragoş Dinulescu. - Bucureşti : ALLEA, 2009. - 246 p. - (Literatura universală ; B-ca de buzunar). - ISBN 978-973-724-250-1. 10. Aniversări culturale 2015 / alcăt. : Maria Harea, Mariana Ursu, Tamara Pereteatcu ; bibliogr. : Elena Cugut, ... ; red. Claudia Gurschi, Tamara Marelu ; resp. ed. : Claudia Balaban ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". - Chişinău : Baştina-RADOG, 2014. - 148 p. - Bibliogr. la sfârşitul fişierelor. - ISBN 978-9975- 4420-9-1. 11. Appel, Oliver. Bose-Einstein condensation and narrow-line photoassociation spectroscopy of calcium : diss. der dr. der Naturwissenschaften (rer. nat.) / Oliver Appel ; Fak. fur Mathem. und Physik der Gottfied Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 98 p. 12. Arseni, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice : tratat. Vol. 2 / A. Arseni ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 468 p. - Bibliogr. : p. 455-467 (218 tit.) şi în subsol. - ISBN 978-9975-71-543-0. 13. Asistenţa integrată a sănătăţii adolescentilor (AISA) : ghid pentru prestatorii de servicii de sănătate la nivel primar / ed.-coord. : Galina Lesco ; Asociaţia "Sănătate pentru toţi", Dep. de Sănătate şi Dezvoltare a Copilului şi Adolescentului. - Chişinău : S.n., 2012. - 188 p. : il.

Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - Decembrie 2014

1. Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani : biobibliogr. / alcăt. :

Silvia Hăbăşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord. : Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii Econ., Bibl. Şt. - Chişinău : ASEM, 2014. - 215 p. : fot. - ISBN 978-9975-75-706-5.

2. "Actual problems in modern phycology", intern. conf. V International conference "Actual problems in modern phycology", Chişinău, 3-5 Nov., 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Moldova State Univ., Fac.of Biology and Soil Science ; scientific com. : Vasile Salaru, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 271, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-577-5.

3. Alexandrov, Eugeniu. Atlas botanic : (Procyta, Prokarya, Eukarya) / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanic[ (Institut) a AŞM. - Chişinău : S.n., 2014. - 348 p. : il. - ISBN 978-9975-62-376-6.

4. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe

economice'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.- şef : Mihail Revenco ; resp. ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 108, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-561-4.

5. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de

Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-558-4.

6. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de

Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 261 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-559-1.

7. Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor alcoolice : îndrumar de laborator la disciplina "Bazele

analizei organoleptice" / elab. Grigore Musteaţă, Vasilina Popov, Ecaterina Covaci, ... ; red. resp. Ecaterina Covaci, ... ; Univ. Tehnică a Moldovei,. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 80 p. : il. - Bibliogr. : p. 75 (12 tit.). - ISBN 978-9975-45-330-1.

8. Andriţchi, Viorica. Management educaţional : ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a

managerilor şcolari / Viorica Andriţchi ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 159 p. - Bibliogr. : p. 119-120 (30 tit.). - ISBN 978-9975-71-544-7.

9. Andruhovici, Iuri. Moscoviada / Iuri Andrihovici ; trad. şi note de Dragoş Dinulescu. - Bucureşti : ALLEA,

2009. - 246 p. - (Literatura universală ; B-ca de buzunar). - ISBN 978-973-724-250-1.

10. Aniversări culturale 2015 / alcăt. : Maria Harea, Mariana Ursu, Tamara Pereteatcu ; bibliogr. : Elena Cugut, ... ; red. Claudia Gurschi, Tamara Marelu ; resp. ed. : Claudia Balaban ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". - Chişinău : Baştina-RADOG, 2014. - 148 p. - Bibliogr. la sfârşitul fişierelor. - ISBN 978-9975-4420-9-1.

11. Appel, Oliver. Bose-Einstein condensation and narrow-line photoassociation spectroscopy of calcium :

diss. der dr. der Naturwissenschaften (rer. nat.) / Oliver Appel ; Fak. fur Mathem. und Physik der Gottfied Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 98 p.

12. Arseni, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice : tratat. Vol. 2 / A. Arseni ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 468 p. - Bibliogr. : p. 455-467 (218 tit.) şi în subsol. - ISBN 978-9975-71-543-0.

13. Asistenţa integrată a sănătăţii adolescentilor (AISA) : ghid pentru prestatorii de servicii de sănătate la nivel

primar / ed.-coord. : Galina Lesco ; Asociaţia "Sănătate pentru toţi", Dep. de Sănătate şi Dezvoltare a Copilului şi Adolescentului. - Chişinău : S.n., 2012. - 188 p. : il.

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar : suport de curs / Victor Axentii, Ioana Aurelia Axentii ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul. - Cahul : Univ. de Stat B.P.Haşdeu, 2014. - 269 p. - Bibliogr. : p. 268-269 (33 tit.). - ISBN 978-9975-914-86-4.

15. Bacal, Svetlana. Metode şi echipament de colectare a artropodelor : ghid ştiinţifico-practic / Svetlana

Bacal, Petru Cocîrţă, Natalia Munteanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Inst. de Zoologie. - Chişinău : S.n., 2014. - 88 p. : il. color. - Bibliogr. : p. 79-88 (97 tit.). - ISBN 978-9975-62-380-3.

16. Baciu, Sergiu. Paradigma managementului calităţii în instituţiile de învăţământ superior / Sergiu Baciu ;

Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 438 p. : il. - Bibliogr. : p. 360-390 (313 tit.). - ISBN 978-9975-75-690-7.

17. Baerle, Alexei. Modelarea matematicî a experimentului : suport teoretic de curs / Alexei Baerle, Artur

Macari ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 66 p. - Bibliogr. : p. 58 (15 tit.). - ISBN 978-9975-45-327-1.

18. Bagrin, Dumitru. Formarea şi dezvoltarea competenţelor trandisciplinare în procesul studierii calculului

integral în ciclul I al studiului de licenţă / Dumitru Bagrin, Diana Biclea, Anastasia Mocanu ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul, Cat. de Matematică şi Informatică. - Cahul : Univ. de Stat "B. P. Haşdeu", 2014. - 135 p. : il. - Bibliogr. : p. 134-135 (19 tit.). - ISBN 978-9975-914-87-1.

19. Bandiu, Constantin. Silvosofie / Constantin Bandiu. - Bucureşti : Editura Silvică, 2011. - 124 p. - (Ser. a

VI- a : Manuale, tratate, monografii). - Bibliogr. : p. 119-121. - ISBN 978-606-8020-16-7.

20. Basarabia - 1812 : problemă naţională, implicaţii internaţionale", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău ; Iaşi). Basarabia - 1812 : problemă naţională, implicaţii internaţionale : materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 14-16 mai 2012, Chişinău-Iaşi / coord. : Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat si Drept ; Acad. Romana, Inst. de Istorie "A.D.Xenopol" ; Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2014. - 1116 p. - ISBN 978-973-27-2397-5.

21. Battistini, Matilde. Simboluri şi alegorii / Matilde Battistini. - Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008. - 384 p.

: il. - (Dicţionare de artă). - Bibliogr. : p. 382-383.

22. Bejan-Volc, Iulia. Noi în oglinda Celuilalt : imaginar gender / Iulia Bejan-Volc. - Ed. rev. şi compl. - Chişinău : S.n., 2014. - 216 p. - Bibliogr. : p. 215 (13 tit.). - ISBN 978-9975-4270-6-7.

23. Benea, Antoniu. Echipa tinereţii noastre : FC Politehnica la 50 de ani : 1964-2014 / Antoniu Benea,

Gheorghe Oanta. - Chişinău : S.n., 2014. - 191 p. : portr., fot. - ISBN 978-9975-60-254-9.

24. Benedict, Sita. Hardy-orlicz spaces of quasiconformal mappings and conformal densities / Sita Benedict. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [60 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 143). - ISBN 978-951-39-5946-3.

25. Bienala internaţională de artă decorativă, Ed. a 3-a : [album] / Uniunea Artiştilor Plastici din Rep.

Moldova, Primaria Mun. Chişinău, Direcţia Cultură ; text : Moni Stănilă ; coord. : Valeriu Vanaga ; fot. : Iurie Foca. - Chişinău : Bons Offices, 2014. - 101 p. : il.

26. Binner, Inga. Clay characteristics affecting the P, K and Mn dynamics in peat-clay substrates : didd. der dr.

der gartenbauwissenschaften / Inga Binner ; Naturwiss. Fak. der Gottfried Wilhelm Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 101 p. - Ref. : p. 81-95.

27. Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia : (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova) :

monografie / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaş, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zool. ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 430 p. : il. - Bibliogr. : p. 402-430 (608 tit.). - ISBN 978-9975-120-38-8.

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

28. Biology and communication in the information age / ed. : Rafiqul Islam. - New York : Nova Science Publ., 2013. - 339 p. - (Microbiology research advances). - Ref. : p. 325-326. - ISBN 978-1-62808-252-4.

29. Bodean, Tamara. Teste formative la istorie : epoca modernă : cl. a 11-a / Tamara Bodean ; Liceul Teoretic

"Dante Alighieri". - Chişinău : S.n., 2014. - 78 p. - ISBN 978-9975-115-49-0.

30. Bogdan, Florin. Carte şi societate în judeţul Mureş / Florin Bogdan ; trad. de Adina Gosa, ... ; pref. : Silvia Borş. - Sibiu : InfoArt Media, 2010. - 101 p. : il. - ISBN 978-606-92446-2-3.

31. Boghian, Ioana. A guide to English teaching practice / Ioana Boghian, Constanţa Dumitriu, Gheorghe

Dumitriu ; Univ. "Vasile Alecsandri" din Bacău, Dep. de Pregătire a Personalului Didactic. - Bacău : Alma Mater, 2014. - 127 p. - Ref. : p. 125-127. - ISBN 978-606-527-402-0.

32. Bolun, Ion. Internet şi Intranet / Ion Bolun, Victor Andronatiev ; Acad. de Studii Economice din Moldova,

Inst. Dezvoltării Societăţii Informaţionale. - Chişinău : ASEM, 2014. - 456 p. : il. - Bibliogr. : p. 434-435 (21 tit.). - ISBN 978-9975-75-698-3.

33. Bostan, Viorel. Modele matematice în inginerie : probleme de contact, modelări şi simulări numerice în

aero-hidrodinamică : monogr. / Viorel Bostan. - Chişinău : S.n., 2014. - 456 p. : il. - Bibliogr. : p. 437-456 (294 tit.). - ISBN 978-9975-80-831-6.

34. Bradu, Marcel. Statistica : curs de lecţii / Marcel Bradu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra

"Matematică şi Statistică Economică". - Chişinău : ASEM, 2014. - 136 p. - Bibliogr. : p. 132 (13 tit.). - ISBN 978-9975-75-694-5.

35. Bujor, Liuba-Dragostiţa. Cerul necunoscut al gandului / Liuba-Dragostiţa Bujor. – Iaşi : Tipo Moldova,

2014. - 457 p. - (Opera omnia : publicistică şi eseu contemporan). - Note bibliogr. : p. 455-456. - ISBN 978-606-676-405-6.

36. Bujor, Liuba-Dragostiţa. În tine am nădăjduit, Doamne... : roman-destin / Liuba-Dragostiţa Bujor ; cop.

Andrei Ştefănachi. - Iaşi : Tipo Moldova, 2014. - 309 p. - (Opera omnia : romanul de azi.). - ISBN 978-606-676-509-1.

37. Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra copiilor / elab. : Daniela Platon, ... ;

coord. : Daniela Sîmboteanu ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii. - Chişinău : S.n., 2014. - 16 p.

38. Burlacu, Natalia. Contabilitatea şi managementul riscului : problemar : recomandări metodice / N. Burlacu,

I. Călugareanu, M. Postică ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova, Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 33 p. - Bibliogr. : p. 33 (9 tit.). - ISBN 978-9975-56-185-3.

39. Burtea, Elena. Edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe informaţie a economiilor emergente în acord cu

reglementările europene şi internaţionale / Elena Burtea. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 266 p. - Bibliogr. : p. 227-242 (197 tit.). - ISBN 978-9975-56-187-7.

40. Butnaru, Leo. Îngerii şi râsu-plânsu : nuvele / Leo Butnaru. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2011. - 384 p. -

ISBN 978-606-594-976-5.

41. Cabac, Valeriu. Proiectarea formării în învăţământul superior : ghid pentru cadrele didactice universitare / Valeriu Cabac. - Chişinău : "Continental Grup" S.R.L., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 50-53 (47 tit.). - ISBN 978-9975-9650-8-8.

42. Cachiţa-Cosma, Dorina. Tratat de biotehnologie vegetală. Vol. 2 / Dorina Cachiţa-Cosma, Aurel Ardelean.

- Cluj-Napoca : Dacia, 2009. - 316 p. - (Universitaria. Ser. Biologia). - Bibliogr. : p. 279-316. - ISBN 978-973-35-2466-3.

43. Candea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare : creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din

străinătate. Ser. nouă. Vol. 5. Serbia- Turcia / Virgil Candea ; Inst. de Studii Sud-Est Europene al Acad.

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

Rom., Bibl. Metropolitană - Bucureşti. - Bucureşti ; Brăila : Ed. Academiei Române ; Ed. Istros, 2014. - 529 p. - ISBN 978-606-654-099-5.

44. Candrea, Ion-Aurel. Lumea basmelor : studii şi culegeri de folclor românesc / Ion-Aurel Candrea ; ed.

îngrij. : Antoaneta Olteanu ; cuv. înainte : Alexandru Dobre. - Bucureşti : Paideia, 2001. - 244 p. - ISBN 973-8064-76-7.

45. Carabet, Natalia. Repere teoretico-practice ale managementului instituţiei preşcolare / Natalia Carabet. -

Chişinău : S.n., 2014. - 178 p. - Bibliogr. : p. 178 (19 tit.). - ISBN 978-9975-115-48-3.

46. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (cat. informativ). Vol. 3. 2014 / Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 229 p. - ISBN 978-9975-3004-0-7.

47. Cauş, Lidia. Note de curs la disciplina "Auditul intern" / Lidia Cauş, Maria Ratcov, Anatolie Iachimovschi

; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate şi audit". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 102-104. - ISBN 978-9975-53-382-9.

48. Cazac, Valeriu. Resursele de apă pe teritoriul Republicii Moldova : 70 ani - Serviciul Hidrometeorologic de

Stat / V. Cazac, V. Cereş, V. Gherghelegiu. - Chişinău : L.P. "Estetini", 2014. - 68 p. : fot., hărţi. - Bibliogr. : p. 68 (8 tit.). - ISBN 978-9975-4174-5-7.

49. Cazacu-Stratu, Angela. Development methodology : identifying, researching and estimating of the mode of

life and liferstyle, quality of life of the individual, family, population / Angela Cazacu-Stratu ; Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" fr. - Chişinău : S.n., 2014. - 22 p. - (Hygiene department). - Bibliogr. : p. 22 (8 tit.). - ISBN 978-9975-56-191-4.

50. Cepraga, Lucia. Tempta Te Ipsum! : teste de gramatică, teste de inteligenţă, teste de cultivarea limbii,

limbaj de specialitate, cruciverda / Lucia Cepraga, Svetlana Bîrsan ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 118 p. - Bibliogr. : p. 117 (9 tit.). - ISBN 978-9975-75-705-8.

51. Chelal, John Koech. Modeling the interactions between host dynamics and epidemics of foliar diseases in

three plant pathosystems : diss. der dr. der Gartenbauwissenschaften (rer. hort.) / John Koech Chelal ; Naturwiss. Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 147 p.

52. Chen, Chi-Tsong. Linear system theory and design / Chi-Tsong Chen. - 4th ed. (international). - New York

; Oxford : Oxford University Press, 2013. - 398 p. - ISBN 978-0-9996454-3.

53. Chestionar de evaluare a pacienţilor cu afecţiuni otologice : recomandare metodică / A. Sandul, V. Popa, S. Vetricean, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Otorinolarinologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 14 p. - Bibliogr. : p. 14 (3 tit.). - ISBN 978-9975-118-67-5.

54. Chestionar de evaluare a pacienţilor cu patologie laringiană : recomandare metodică / A. Sandul, V.

Osman, V. Cabac, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Otorinolarinologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 16 p. - Bibliogr. : p. 16 (4 tit.). - ISBN 978-9975-118-66-8.

55. Chestionar de evaluare a pacienţilor cu patologie rinosinusală : recomandare metodică / A. Sandul, A.

Gagauz, L. Sciurov, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Otorinolarinologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 24 p. - Bibliogr. : p. 24 (5 tit.). - ISBN 978-9975-118-68-2.

56. Chiriac, Liubomir. Metode numerice / Liubomir Chiriac. - Chişinău : S.n., 2014. - 192, [2] p. - Bibliogr. : p.

193 (13 tit.). - ISBN 978-9975-53-300-3.

57. Chiriac, Tatiana. Aplicaţii generice : (suport de curs) / Tatiana Chiriac ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC), Teacher Education Review and Update of Curriculum. - Chişinău : S.n., 2014. - 128 p. - Bibliogr. : p. 128 (27 tit.). - ISBN 978-9975-4361-8-2.

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

58. Chirurgie pediatrică : culegere de cazuri clinice : [in memoriam 100 de ani de la naşterea acad. Natalia Gheorghiu] / Eva Gudumac, Petru Moroz, Boris Curajos, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică "Academician Natalia Gheorghiu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 186 p. : il., 1 f. portr. - ISBN 978-9975-118-64-4.

59. Ciobanu, Constantin Gheorghe. Evoluţia reţelei muzeale din Republica Moldova : Muzeul Naţ. de

Etnografie şi Istorie Naturală - 125 ani / Constantin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu. - Chişinău : S.n., 2014. - 284 p. : fot. color. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-58-043-4.

60. Ciobanu, Constantin Gheorghe. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în cartofilie şi filatelie :

catalog / Constantin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu, Maria Godorozea. - Chişinău : S.n., 2014. - 96 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 96 (16 tit.). - ISBN 978-9975-80-839-2.

61. Ciocârlă, Ludmila. Icterul neonatal precoce. Boala hemolitică : modul de instruire pentru cursul de

simulare în neonatologia de urgentă / Ludmila Ciocârlă ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie, Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 25 p. - Biblioghr. : p. 22 (19 tit.). - ISBN 978-9975-57-155-5.

62. Ciolac, Vladimir. Messe : pentru cor mixt, solişti, orgă, timpani, arpă şi orchestră de corzi / Vladimir

Ciolac. - Chişinău : Pontos, 2014. - 114 p. : note. - ISBN 978-9975-51-596-2.

63. Climate change and Hungary : mitigating the hazard and preparing for the impacts : (the "VAHAVA" report) / ed. : Tibor Farago, Istvan Lano, Laszlo Csete. - Budapest : S.n., 2010. - 124 p. - ISBN 978-963-508-605-4.

64. Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci" Colloquia Bibliothecariorum "Faina Tlehuci", Ed. a 2-a, 27

febr. 2014 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russu" din Bălţi ; red. resp. : Elena Harconiţă ; col. red. : Lina Mihăluţă, Elena Stratan. - Bălţi : Bibl. Şt., 2014. - 158 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-50-119-4.

65. Colţescu, Gabriela. Prelegeri de istoria gândirii politice / Gabriela Colţescu. - Timişoara : Editura

Universităţii de Vest, 2011. - 182 p. - ISBN 978-073-125-355-8.

66. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova : [album] / Oleg Budza, Mihail Hincu, Petru Chiriac, ... - Chişinău : Pontos, 2014. - 308 p. : fot. - ISBN 978-9975-51-581-8.

67. Congreso de matematica "Dr. Antonio A.R. Monteiro". Actas del XII Congreso de matematica "Dr.

Antonio A. R. Monteiro", Bahia Blanca, 22-24 mayo, 2013 / Dep. de Matematica, Inst. de Matematica, Univ. Nacional del Sur ; ed. : Viviana Diaz, ... - Bahia Blanca : S.n., 2013. - 204 p.

68. Contributii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice universitare din Cahul (1999-2014) / Univ. de Stat

"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2014. - 152 p. - ISBN 978-9975-914-89-5.

69. Copeţchi, Stanislav. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale : monogr. / Stanislav Copeţchi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : S.n., 2014. - 347 p. - Bibliogr. : p. 321-345 (259 tit.). - ISBN 978-9975-120-41-8.

70. Cosma, Ela. Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste din Moldova, Muntenia şi Serbia / Ela

Cosma ; Acad. Română, Inst. de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca ; Gatineau : Argonau ; Symphologic Publishing, 2013. - 439 p. - (Istorie. Documente. Mărturii. Col. Teze de doctorat Inst. de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca; VIII). - Bibliogr. : p. 397-410. - ISBN 978-973-109-469-4.

71. Costachi, Gheorghe. Cultura şi educaţia juridică - condiţii necesare pentru edificarea statului de drept : monogr. / Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. - Chişinău : S.n., 2014. - 669 p. - Bibliogr. : p. 623-669 (439 tit.). - ISBN 978-9975-53-380-5.

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

72. Crivceanscaia, Larisa. Resuscitarea nou-născutului : modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de urgenţă / Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 34 p. : il. - Bibliogr. : p. 32 (7 tit.). - ISBN 978-9975-57-159-3.

73. CRUNT 2014: Bunele practici de instruire E-Learning / Online, conf. CRUNT 2014: Bunele practici de

instruire E-Learning/Online : culegere de articole, 24-27 sept. 2014 / Universitatea Tehnică a Moldovei ; com. şt. : Ion Bostan, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 297 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art.- ISBN 978-9975-80-827-9.

74. Culegere de scheme la anatomia omului = Collection of schemes for human anatomy / I. Cateriniuc, T.

Lupaşcu, M. Tasnic, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia omului. - Ed. a 5-a, rev. şi compl. - Chişinău : S.n., 2014. - 256 p. : il. - ISBN 978-9975-57-150-0.

75. Cultura şi istorie la Est de Carpaţi în perspectiva Sud-Est Europeană", ses. şt. (2013; Bucureşti). Cultura şi

istorie la Est de Carpaţi în perspectiva Sud-Est Europeană : actele sesiunii ştiinţ. Bucureşti, 1 noiembrie 2013 / Acad. Română, Inst. de Studii Sud-Est Europene al Acad. Române ; Inst. de Ist. al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova ; coord. : Constantin Iordan, Andrei Eşanu. - Brăila : Istros, 2014. - 138 p. - (Biblioteca de studii şi cercetări Sud-Est Europene). - ISBN 978-606-654-085-8.

76. Curjos, Vasile. Note de curs la disciplina "Chime fizică şi coloidală" / Vasile Curjos ; Uiv. de Stat "B. P.

Haşdeu" din Cahul, Fac. Economie, Matematică şi Informatică, Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, Specialitatea Inginerie, Management în Industria Alimentară. - Cahul : Universitatea de Stat ''B.P.Haşdeu", 2014. - 267 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-85-7.

77. Curriculum la disciplina "Drept bancar şi valutar" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din

Moldova / elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 19-20 (36 tit.). - ISBN 978-9975-114-90-5.

78. Curriculum la disciplina "Drept financiar" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova

/ elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 20 (29 tit.). - ISBN 978-9975-114-91-2.

79. Curriculum la disciplina "Drept fiscal" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova /

elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 23 p. - Bibliogr. : p. 23 (11 tit.). - ISBN 978-9975-114-92-9.

80. Curriculum la disciplina "Drept vamal" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova /

elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 25-28 (61 tit.). - ISBN 978-9975-114-93-6.

81. Curriculum la disciplina "Limba franceză de afaceri (I, II)" : pentru studenţii UCCM / elab. : V.

Scutelniciuc, R. Matcan ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). - Chişinău : UCCM, 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 21 (23 tit.). - ISBN 978-9975-114-87-5.

82. Danilov, Lucian. Amigdalită cronică la copii : monogr. / Lucian Danilov ; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 210 p. : il. - Bibliogr. : p. 189-206 (171 tit.). - ISBN 978-9975-118-63-7.

83. Der Rhein als europaische verkehrsachse : die romerzeit / hrsg. von Heikke Kennecke. - Bonn : S.n.,

2013. - 260 p. : il. - (Bonner beitrage zur vor-und fruhgeschichtlichen arcahologie; Bd. 16). - Bibliogr. : p. 248-257. - ISBN 878-3-936490-16-9.

84. Designul lecţiei de limbă şi literatură română : auxiliar didactic pentru studenţi, masteranzi, profesori /

Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu, ... ; coord. şt. : T. Cartaleanu, A. Zgardan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 162 p. - Bibliogr. : p. 159-162 (42 tit.). - ISBN 978-9975-115-51-3.

85. Diagnosticul microbiologic al holerei : (indicaţii metodice) / Radu Cojocaru, Olga Burduniuc, Greta Balan,

Stela Gheorghiţă ; Centrul Naţional de Sănătate Publică. - Chişinău : S.n., 2014. - 75 p. : il. - Bibliogr. : p. 58 (5 tit.). - ISBN 978-9975-56-182-2.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

86. "Dialogul cultural între generaţii şi integrarea europeană", simp. intern. Materialele simpozionului

internaţional "Dialogul cultural între generaţii şi integrarea europeană", Chişinău, 24-25 mai 2013 / coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi Antropologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-555-3.

87. Dialoguri Chişinăuiene : forumul de idei pedagogice "Dialoguri Chişinăuiene" : [culeg. de art.] / col. red. : T. Nagnibeda-Tverdohleb, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 152 p. : fot. - Bibliogr. la sfârşitul art.

88. Didactica studiului integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu / Tatiana Cartaleanu, Olga

Cosovan, Aliona Sgardan-Crudu, ... ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău ; Progr. Tempus IV, Teacher Education Review and Update of Curriculum. - Chişinău : S.n., 2014. - 192 p. - Bibliogr. : p. 188-192 (62 tit.). - ISBN 978-9975-4361-7-5.

89. Din viaţa regelui Carol I al României : (mărturii şi amintiri inedite). Vol. 20. - Bucureşti : Erc Press,

2012. - 95 p. - (Oameni adeveraţi). - ISBN 978-606-602-111-1.

90. Distocia de umar : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă / Ştefan Gâţcan, Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlacu, Igor Opalco ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. - Chişinău : S.n., 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 15-18 (107 tit.). - ISBN 978-9975-57-151-7.

91. Doina : identitate, destin, valorificare : festivalul Doinei, ed. a 2-a, 2013 / dir. de proiect : Alexandru

Dorogan ; concepţie, coord., coaut., antol. de texte şi resp. de ed. Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi notogr. Gheorghe Nicolăescu. - Chişinău : "Notograf Prim", 2014. - 167 p. : fot., note. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4270-5-0.

92. Domenico, Viorel. De cealaltă parte a Baricadei : demnitari comunişti în Revoluţia din Decembrie 1989 /

Viorel Domenico. - Bucureşti : IRRD, 2012. - 161 p. - ISBN 978-973-85888-0-6.

93. Drept privat român : [man.] / Victor Volcinschi, Daniela Ţurcan, Serghei Cebotari, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept al Antreprenoriatului. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 396 p. - ISBN 978-9975-71-539-3.

94. Dua kiyadi usaklara deyni : gagauz dilinda / hazirladi : ierey Sergiy Kopuscu, Viktor Kopuscu. - Komrat

: S.n., 2012. - 47 p. : il. - ISBN 978-9975-4369-0-8.

95. Dumitriu, Gheorghe. Sistemul cognitiv şi dezvoltarea competen’elor / Gheorghe Dumitriu. - Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 2004. - 250 p. - Ref. bibliogr. : p. 243-250. - ISBN 973-30-1493-1.

96. Dvoiţeva, Maria. Din trecut şi prezent / Maria Dvoiţeva ; desene : Lidia Motrea. - Balti : S.n., 2014. - 56 p.

: il. - ISBN 978-9975-132-09-1.

97. Economia socială a grupurilor vulnerabile / coord. : Doru Buzducea. – Iaşi : Polirom, 2013. - 286 p. - Bibliogr. : p. 284-286. - ISBN 978-973-46-3384-5.

98. Electronica digitală în telecomunicaţii : circuite digitale secvenţiale : îndrumar pentru lucrări de laborator /

V. Năstas, N. Bejan, P. Nicolaev, A. Cazac ; red. resp. : N. Bejan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 34 p. - Bibliogr. : p. 33 (9 tit.).

99. Embolia cu lichid amniotic : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă /

Viorica Cospormac, Violeta Statsiuc, Sergiu Bejenaru, ... ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", As. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 16 p. - Bibliogr. : p. 14 (22 tit.).

100. Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii / coord. : Constantin Stoenescu. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 284 p.- Bibliogr. : p. 277-284. - ISBN 978-606-16-0042-7.

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

101. Eşanu, Adriana. Drept penal. Partea specială : culegere de speţe pentru uzul studenţilor şi masteranzilor : (material metodico-didactic) / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 121 p. - ISBN 978-9975-71-566-9.

102. Esanu, Oxana. Droit de travail : compendium : legislation Moldave st Francaise / Oxana Esanu,

Victoria Plesca, Daniela Vidaicu ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Mincii. - Chişinău : S.n., 2014. - 211 p. - ISBN 978-9975-53-359-1.

103. Eugen Simion 80 / îngrij. : Lucian Ghişu, Gheorghe Chivu, Andrei Grigor. - Bucureşti : Tracus

Arte, 2013. - 509 p. - (Colofon). - ISBN 978-606-664-120-3.

104. European arachnology 2002 : proceedings of the 20th European colloquium of arachnology, held at the Berzsenyi College, Szombathely, Hungary on 22-26 July, 2002 / ed. : Ferenc Samu, Csaba Szinetar. - Budapest : Plant Protection Institute & Berzsenyi College, 2004. - 356 p. - Ref. la sfarsitul art. - ISBN 963-214-791-X.

105. Felecan, Oliviu. Dicta memorabilia : dicţionar uzual adnotat de sigle. expresii, maxime şi citate

latine / Oliviu Felecan, Nicolae Felecan. - Bucureşti : Vox Cart, 2007. - 125 p. - Bibliogr. : p. 125-126. - ISBN 978-973-1770-04-8.

106. Fifty years of the Archaeological Institute of the Huhgarian Academy of Sciences / ed. : Beatrix

Darazsy. - Budapest : S.n., 2010. - 406 p. + 13 p. : il. - ISBN 978-963-7391-99-6.

107. "Filosofia şi perspectiva umană", conf. şt. Filosofia şi perspectiva umană : materialele conf. şt. consacrată Zilele Mondiale a Filosofiei, Chişinău, 21 noiem. 2013 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie al AŞM ; red.-coord. : Maria Duca. - Chişinău : S.n., 2014. - 200 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4257-6-6.

108. Fiodorov, Victoria. English : (suport de curs la limba engl. pentru studenţii de la Fac. de Jurnalism de Ştiinţe ale Comunicării) / Victoria Fiodorov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lb. Engl. şi Fr. specializată. - Chişinău : Pontos, 2014. - 204 p. - Bibliogr. : p. 200-201 (28 tit.). - ISBN 978-9975-51-587-0.

109. Flore en ville : sites et especes d'interet en Ville de Geneve : plantes a fleurs, fiugeres,

mousses, lichens / Florian Mombrial, Beat Baumer, Philippe Clerc, ... ; pref. : Chiara Barberis, Gilles Muihauser ; Conservatoire & Jardin Botanique. - Geneve : Ed. de Conservatoire et Jardin Botaniques, 2013. - 276 p. : il. - ISBN 978-2-8277-0130-8.

110. Friptu, Valentin. Preeclampsia şi eclampsia : modul de instruire pentru cursul de simulare în

obstetrica de urgenţă / Valentin Friptu, Stelian Hodorogea ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 17 p. - Bibliogr. : p. 15 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-153-1.

111. From traditional to synergetic linguistics : in honorem profesor Valentin Cijacovschi = De la

lingvistica tradiţională spre sinergetică / Univ. Librea Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale ; dir. publ. Ana Guţu ; coord. şt. : Elena Prus, Victor Untilă ; red. resp. : Inga Stoianov, ... - Chişinău : ULIM, 2014. - 264 p. - ISBN 978-9975-124-42-3.

112. Gaf-Deac, Maria. Particularităţi regionale ale gestiunii corporative în România : monogr. / Maria

Gaf-Deac, Petru Roşca ; Univ. Libera Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 310 p. - Bibliogr. : p. 262-277 (167 tit.). - ISBN 978-9975-56-189-1.

113. Galita, Raluca. Analysing media discourse : note de curs şi seminar / Raluca Galita ; Univ, "Vasile

Alecsandri" din Bacău, Fac. de Litere. - Bacău : Alma Mater, 2014. - 85 p. : il. - (Col. Ştiinţe umaniste şi Ştiinţe ale comunicării). - Bibliogr. : p. 83-85. - ISBN 978-606-527-384-9.

114. Gavriliţă, Lidia. Metode şi procedee de înmulţire şi aplicare a entomofagului Trichogramma

pentru protecţia plantelor / Lidia Gavriliţă ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. - Chişinău : S.n., 2014. - 344 p. : il. - Bibliogr. : p. 343-344. - ISBN 978-9975-56-176-1.

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

115. Gender, memory, and judaism / ed. : Judit Gazsi, Andrea Petb, Suzanna Toronyi. - Budapest ;

Herne : Balassi Kiado ; Gabriele Schafer Verlag, 2007. - 255 p. : fot. - (Feminizmus es tortenelem. Feminism and history). - ISBN 978-963-506-742-8.

116. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", conf. st.-intern. Materialele conferintei ştiinţifice

internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, Chişinău, 23-24 oct. 2014 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Univ. Acad. de Ştiinţe. - Chişinău : S.n., 2014. - 482, [8] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-194-5 .

117. Ghid metodic privind elaborarea tezei de licenţă la specialitatea "Contabilitate" / V. Bucur, L. Grabarovschi, L. Caus, A. Iachimovschi ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate şi Audit". - Chişinău : ASEM, 2014. - 48 p. - ISBN 978-9975-75-680-8.

118. Good practices in preventing and combating violence against children / elab. : Daniela Platon, ... ;

coord. : Daniela şimboteanu, Cezar Gavriliuc ; Nat. Centre for Ghild Abuse. - Chişinău : S.n., 2014. - 16 p.

119. Gosseries, Axel. Despre dreptate între generaţii / Axel Gosseries ; trad. de Corina Cojanu. - Bucureşti : Paideia, 2011. - 344 p. - Bibliogr. : p. 335-339. - ISBN 978-973-596-670-6.

120. Granaci, Vera. Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundatie in Vitro / Vera Granaci ; Univ.

Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : UASM, 2014. - 258 p. : il. - Bibliogr. : p. 248-257. - ISBN 978-9975-64-261-3.

121. Grecu, Veronica Loredana. Mistificatorul şi avatarurile sale : contribuţia literaturii române vechi la

definirea unui mit universal / Veronica Loredana Grecu. - Bucureşti : Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013. - 181 p. - ISBN 978-973-167-148-2.

122. Grecu, Veronica. Du theatre medieval francais au theatre classique francais / Veronica Grecu ;

postf. de Emilia Munteanu. - Iaşi : Institutul European, 2013. - 262 p. - (Academica; 214. Ser. Etudes francophones). - Bibliogr. : 257-258. - ISBN 978-606-24-0036-1.

123. Guţu, Ion. Symbologie : support de cours / Ion Guţu ; resp. ed. : Ion Dumbrăveanu ; red. şt. :

Anatol Lenţa ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Franceză "Grigore Cincilei". - Chişinău : CEP USM, 2014. - 211 p. : il. - ISBN 978-9975-71-554-6.

124. Guţu, Svetlana. Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională a studenţilor economişti :

ghid metodologic / Svetlana Guţu ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 95 p. - ISBN 978-9975-114-95-0.

125. Haig, Matt. Mari eşecuri ale unor brănduri renumite : adevărul despre cele mai faimoase 100

greşeli de branding din toate timpurile / Matt Haig ; trad. : Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2008. - 328 p. - (Business). - Bibliogr. : p. 311-313. - ISBN 978-973-728-249-1.

126. Haloterapia în tratamentul şi reabilitarea bolnavilor cu bronşite acute şi cronice asociate cu afecţiuni otorinolaringologice : recomandări metodice / Vladimir Popa, Vasile Luchian, Alexandru Sandul, Lucia Şciurov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 28 p. : il. - Bibliogr. : p. 26-27 (26 tit.). - ISBN 978-9975-118-69-9.

127. Harris, Sam. Cum poate determina ştiinţa valorile umane : peisajul moral / Sam Harris ; trad. din

lb. engl. de Radu Timmea. - Piteşti : Paralela 45, 2013. - 269 p. - (Col. Studii. Ser. Studii socio-umane). - Bibliogr. : p. 239-269. - ISBN 978-973-47-503-9.

128. Hemoragia post-partum : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă /

Olga Cerneţchi, Valentina Diug, Victor Ciobanu, ... ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 24 p. : il. - Bibliogr. : p. 21 (14 tit.). - ISBN 978-9975-57-156-2.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

129. Iachimovschi, Anatolie. Îndrumări metodice pentru stagii de practică : programul de masterat "Audit financiar" / Anatolie Iachimovschi, Rodica Cusmaunsa ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 71 p. - ISBN 978-9975-75-683-9.

130. Identitate, cultură şi politică în Sud-Estul Europei : două colocvii româno-bulgare :

"Identitatea, etnicitate, limba în Sud Estul Europei" ; "Culture et politique dans le Sud-Est de l'Europe", XIXe-XXe siecles / Acad. Română, Inst. de Studii Sud-Est Europene. - Brăila : Istros, 2014. - 307 p. - (Biblioteca de studii şi cercetări Sud-Est Europene; 5). - ISBN 978-606-654-092-6.

131. Iedu, Mihai. Automobilul şi întreţinerea lui / Mihai Iedu. - Ed. a 3-a, compl. şi actualizată. -

Chişinău : S.n., 2015. - 251, [1] p. : il. - ISBN 978-9975-62-381-0.

132. Igiena la întreprinderile din industria alimentară : indicaţii metodice privind lucrările de laborator / L. Sandulachi, S. Rubţov, V. Costiş, I. Gurmeza ; red. resp. : L. Sandulachi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 56 p. : il. - Bibliogr. : p. 46 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-334-9.

133. "Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi", conf. naţ. Imaginea în istorie.

Tipologii în societatea de ieri şi de azi : lucrările conf. naţionale, Cluj-Napoca, 19-20 aprilie 2013 / coord. : Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2014. - 620 p. : il. - ISBN 978-973-109-493-9.

134. Improving disaster resilience and mitigation - IT means and tools : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop, Iasi, Romania, 6-8 November 2013] / ed. by Horia-Nicolai Teodorescu, Alan Kirschenbaum, Svetlana Cojocaru, Claude Bruderlein. - Dordrecht : Springer, 2014. - 344 p. : il. - (NATO Science for peace and security series. Ser. C. Environmental security). - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-94-017-9138-0(PB).

135. "Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"- 40 ani de activitate ştiinţifică", conf. intern. Institutul de

Fitotehnie "Porumbeni"- 40 ani de activitate ştiinţifică : materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fitotehnie "Porumbeni" ; col. red. : Alexandru Rotari, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 272 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-177-8.

136. Instruirea practică obstetricală multiprofesională. Suportul vital de bază şi colapsul matern : : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă / Violeta Statsiuc, Viorica Cosparmac, Sergiu Bejenaru, Ştefan Gâţcan ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 18 (10 tit.). - ISBN 978-9975-57-154-8.

137. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 157 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-571-3.

138. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe sociale. Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 307 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-569-0.

139. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe sociale. Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 257, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-570-6.

140. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe umanistice / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 161 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-568-3.

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

141. International marketing / Y. Kozak, A. Gribincea, S. Smyczek, ... ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova State Univ., Marketing and Intern. Economic Relations Department, Odessa Nat. Economic Univ., Intern. Economic Relations Department. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 279 p. - Bibliogr. : p. 274-278 (87 tit.). - ISBN 978-9975-56-183-9.

142. Interviewing European Union. Wilhem Meister in EU law / ed. : Daniel Mihail Sandru, Constantin

Mihai Banu. - Bucureşti : Ed. Universitara , 2013. - 331 p. - ISBN 978-606-591-651-7.

143. Izvoreanu, Bartolomeu. Teoria sistemelor : îndrumar de laborator. P. 1 / B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp. : A. Gremalschi ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatica şi Microelectronica, Catedra de Automatica şi Tehnologii Informationale. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 52 p.; il. - Bibliogr. : p. 40 (10 tit.). - ISBN 978-9975-45-332-5.

144. Îndrumări metodice pentru testarea îngrăşămintelor / Centru de Stat pentru Atestarea şi

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţilor ; resp. ed. : Nicolae Danilov, Corneliu Lazari. - Chişinău : S.n., 2014. - 83 p. : il. - Bibliogr. : p. 47-48 (22 tit.). - ISBN 978-9975-56-192-1.

145. Jaramillo Salazar, Juan Diego. One dimensional 4-component alkali fermions : diss. der dr. der naturwissenschaften / Juan Diego Jaramillo Salazar ; Fak. der Mathem. und Physik der Gotfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 79 p.

146. Jitaru, Gabriela. Semantica testuale : corso di supporto per studenti / Gabriela Jitaru ; Univ. di

Stato di Moldova, Fac. di Lingue e Letterature Straniere, Cattedra di Filologia Spagnola e Italiana. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 100 p. : il. - Bibliogr. : p. 98-99 (24 tit.). - ISBN 978-9975-71-550-8.

147. Jocuri pentru partea de încheiere a orei de educaţie fizică / Grigore Crăciun, Andrei Talmazan,

Iurie Berlinschi, ... ; Federaţia Sportului Şcolar din Rep. Moldova, Univ. Cooperatist-Comercială din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 75 p. - Bibliogr. : p. 72-75. - ISBN 978-9975-58-036-6.

148. Khanal, Bishnu Prasad. Mechanical properties of apple (Malus x domestica Borkh.) fruit skin and

their potential role in fruit russeting : diss. der dr. der gartenbauwissenschaften / Bishnu Prasad Khanal ; Naturwoss. Fak. der Gotfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 67 p.

149. Kurbalija, Jovan. An introduction to internet governance / Jovan Kurbalija. - 4th ed. - Geneve :

DiploFoundation, 2010. - 202 p. - ISBN 978-99932-53-23-5.

150. Laboratoare digitale FourierEdu : practici de laborator / elab. : Simion Caisin, ... ; Inst. de Formare Continua, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 170 p. : il. - (Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă). - ISBN 978-9975-4489-0-1.

151. Larionescu, Maria. Economia socială şi cooperaţia în România : o perspectiva socioistorică

comparată / Maria Larionescu. - Iaşi : Polirom, 2013. - 167 p. - Bibliogr. : p. 153-167. - ISBN 978-973-46-5832-1.

152. Lazu, Ştefan. Pajistile de luncă din Republica Moldova : (flora, vegetaţia, plantele indicatoare,

renatulizarea păşunilor degradate, sectoare reprezentative) / Ştefan Lazu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). - Chişinău : S.n., 2014. - 451, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 432-446 (340 tit.). - ISBN 978-9975-62-377-3.

153. Learning to change : the experince of transforming education in South East Europe / ed. : Terrice Bassler. - Budapest ; New York : CEU Press, 2005. - 220 p. - ISBN 963-7326-19-7.

154. Lenoir, Frederic. Socrate, Iisus, Buddha : trei modele de viaţă / Frederic Lenoir ; trad. din lb. fr. de

Aurelia Năstase. - Piteşti : Paralela 45, 2010. - 234 p. - (Total). - ISBN 978-973-47-1036-2.

155. Leonard, John. Advanced practical organic chemistry / John Leonard, Barry Lygo, Garry Procter. - 3rd ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2013. - 330 p. - ISBN 978-1-4398-6097-7.

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

156. Leşanu, Mihai. Genetica umană : note de curs / Mihai Leşanu, Ludmila Perciuleac, Ion Rogoz ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 159 p. - Bibliogr. : p. 159 (15 tit.). - ISBN 978-9975-71-529-4.

157. Leşco, Andrei. Ce să faci în caz de... : ghid de prim ajutor medical / Andrei Leşco. - Chişinău :

Arc, 2014. - 232 p. - Bibliogr. : p. 226-227 (16 tit.). - ISBN 978-9975-61-839-7.

158. Linhardt, Daniel. Tehnici de prezentare a unei cauze în instanţa de judecată : îndrumar pentru avocaţi / Daniel Linhardt. - Chişinău : S.n., 2014. - 75 p. - ISBN 978-9975-57-161-6.

159. Luchianova, L. Structuri de date şi algoritmi : culeg. de probleme pentru executarea lucrărilor de

lab. şi de control / L. Luchianova, L. Stadler ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Informatica Aplicată. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 32 p.

160. Lucke, Bernd. Multi-particle entanglement in a spinor Bose-Einstein condensate for quantum-

enhanced interferometry : diss. der dr. der Naturwissenschaften (rer. nat.) / Bernd Lucke ; Fak. der Matem. un Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 116 p.

161. Lupan, Ion. Prevenţia afecţiunilor stomatologice : compendiu / Ion Lupan, Elena Stepco, Nina

Şevcenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 212 p. - Bibliogr. : p. 208-209 (32 tit.). - ISBN 978-9975-118-71-2.

162. Macovei, Tatiana. Ghid anti-discriminare la locul de muncă / Tatiana Macovei, Victoria Pleşca ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 61 p. : il. - ISBN 978-9975-71-576-8.

163. Mahrdt, Christoph. Laser link acquisition for the GRACE follow-on laser ranging interferometer :

diss. der dr. der naturwissenschaften / Christoph Mahrdt. - Hannover : S.n., 2014. - 263 p. - (Keine Tauschemplare, da auch als elektronische version vorhanden).

164. Managementul riscurilor dezastrelor şi fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol : [ghid

practic] / Alexandru Oprea, Vitalie Mutaf, Ludmila David, ... ; resp. de ed. : Anatolie Fala ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţa Naţ. de Dezvoltare Rurală (ACSA). - Chişinău : S.n., 2014. - 200 p. : il. - ISBN 978-9975-53-388-1.

165. Maria, Regina a României. Povestea vietii mele. Vol. 1 / Maria, Regina României. - Bucureşti :

Erc Press, 2012. - 94 p. - ISBN 978-606-602-274-3.

166. Marin, Gheorghe. Altarul din om / Gheorghe Marin ; pref. : Marcela Mardare ; cop. : Ruxanda Romanciuc. - Chişinău : Pontos, 2014. - 163 p. : il., 1 f. portr. - ISBN 978-9975-51-575-7.

167. Marinescu, Ioana Andreea. Managementul structurilor de control biofizic şi biochimic pentru

asigurarea sustenabilităţii sanitare : monogr. / Ioana Andreea Marinescu, Petru Roşca ; Univ. Libera Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 259 p. - Bibliogr. : p. 215-228 (132 tit.). - ISBN 978-9975-56-188-4.

168. Martea, Galina. Durere tricoloră : poezii, aforisme / Galina Martea. - Chişinău : Pontos, 2014. -

176 p. - ISBN 978-9975-51-552-8.

169. Maylunas, Andrei. Pasiune de o viaţă : povestea ultimilor împăraţi al Rusiei Nicolae şi Alexandra : (după documente originale). Vol. 1 / Andrei Maylunas, Serghei Mironenko ; în rom. de Elena Giurca. - Bucureşti : Ed. Vivaldi, 2002. - 498 p. : il. - ISBN 973-94973-22-9.

170. Maylunas, Andrei. Pasiune de o viaţă : povestea ultimilor împăraţi al Rusiei Nicolae şi Alexandra :

(după documente originale). Vol. 2 / Andrei Maylunas, Serghei Mironenko ; în rom. de Elena Giurca. - Bucureşti : Ed. Vivaldi, 2002. - p. 506-1001; il. - Bibliogr. : p. 991-992. - ISBN 973-9473-22-9.

171. Măsuri de tratament şi profilaxie a podopaţiilor la taurine / elab. : Valeriu Enciu, Roman Moscalic,

Nicolae Gangal, ... ; red. resp. : Valeriu Enciu ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicina Veterinară, Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 63 p. : il. - Bibliogr. : p. 58-61 (69 tit.). - ISBN 978-9975-56-151-8.

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

172. Mecineanu, Andrei. Guvernanţa spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate : soluţii

pentru Rep. Moldova / Andrei Mecineanu, Viorel Soltan, Ghenadie Ţurcanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - Bibliogr. : p. 71-71 (21 tit.). - ISBN 978-9975-66-416-5.

173. Meruţa, Alexandrina. Aplicarea standardelor de contabilitate în condiţiile cooperării internaţionale

şi integrării europene : monogr. / Alexandrina Meruţa, Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 117 p. : il. - Bibliogr. : p. 109-116 (213 tit.). - ISBN 978-9975-56-190-7.

174. Mic dicţionar englez-german-francez-italian-spaniol-român de termeni economici, juridici şi

politici / Mariana Tomşa, Teodora Popescu, Dana Feurdean, ... - Ed. a IV-a, reviz. şi ad. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009. - 300 p. - (Col. Limbi moderne). - ISBN 978-973-133-627-5.

175. Miettinen, Jari. On statistical properties of blind source separation methods based on joint

diagonalization / Jari Miettinen. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [129 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 141). - ISBN 978-951-39-5750-6.

176. Mihail, Cristian. Limbajul militar (daco-) roman. Influenţa sa asupra limbii şi istoriei poporului

român / Cristian Mihail. - Bucureşti : Editura militară, 2012. - 155 p. - ISBN 978-973-32-0890-7.

177. "Microbial Biotechnology", intern. conf. 2nd International conference on Microbial Biotechnology, Chişinău, Oct. 9-10, 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Microbiology and Biotechnology, Society for Microbiology of Moldova ; sci. progr. com. : Liliana Cepoi, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 208 p. - ISBN 978-9975-4432-8-9.

178. Mişcoi, Gheorghe. Lucrări de laborator la Teoria Aşteptării = Лабораторные работы по Теории

Массового Обслуживания / Gh. Mişcoi, D. Bejenari, L. Mitev ; Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 103 p. : tab. - Bibliogr. : p. 103 (16 tit.). - ISBN 978-9975-124-45-4.

179. "Modern technologies, in the food industry - 2014", intern. conf. (2014 ; Chişinău).

Proceedings of the international conference "Modern technologies, in the food industry - 2014" (MFTI - 2014), Chişinău, 16-18 Oct. 2014 / Technical Univ. of Moldova, National Audit Centre of Alcoholic Products, Agricultural Technical Inst. MECARGO of A.S.M., Scientific-Practical Inst. of Horticulture and Food Technologies of A.S.M.. - Chişinău : S.n., 2014. - 422 p. - Bibliogr. la sfârşitul art.- ISBN 978-9975-80-840-8.

180. Moraru, Lidia. Lexicologie de la langue francaise : (extraits, devoirs, exercices) : suport de curs /

Lidia Moraru, Catalina Botnariuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Limbi şi Literaturi Străine, Cat. Filologie Franceză "Gr. Cincilei". - Chişinău : CEP USM, 2014. - 164 p. - ISBN 978-9975-71-548-5.

181. Musteaţă, Simion. Recomandări metodice privind elaborarea materialelor curriculare. - Chişinău :

UCCM, 2014. - 60 p.

182. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIV-a), 16-17 octombrie 2014 : program : rez. comunic. / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. - Chişinău : Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei, 2014. - 82 p. - ISBN 978-9975-9818-8-0.

183. Nedici, Gheorghe. Istoria vânătoarei în România / Gheorghe Nedici. - Bucureşti : Paideia, 2014. -

540 p. - ISBN 978-973-596-979-0.

184. Nicolăescu, Sergiu. "Mămăliga" a exploadat! Decembrie 1989 / Sergiu Nicolăescu. - Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2010. - 91 p. - ISBN 978-973-97786-8-9.

185. Nicolai Costenco : un cavaler al poeziei / coord. : Vasile Malaneţchi ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. - Chişinău : Ştiinţa, 2014. - 319 p. : fot. - (Personalităţi notorii). - ISBN 978-9975-67-956-5.

186. Niculiţă, Ion. Aşezarea şi necropola din prima epoca a fierului Saharna-Ţiglău / Ion Niculiţă, Andrei Nicic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, LCS "Tracologie", Univ.

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 423, [4] p. : il. - (Bibl. "Tyragetia"; XXV). - ISBN 978-9975-80-843-9.

187. O toamnă cât un destin : in honorem Irina Condrea profesor universitar / ed. îngrij. de Viorica

Molea, Octavian Moşin. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 36 p. : fot. - ISBN 978-9975-71-575-1.

188. Ojala, Tuomo. hin and fat sets: geometry of doubling measures in metric spaces / Tuomo Ojala. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [70 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 144). - ISBN 978-951-39-5947-0.

189. "Omul nou al Europei : modele, prototipuri, idealuri", conf. şt. intern. Omul nou al Europei :

modele, prototipuri, idealuri : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 mai 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedta de Lit. Universală ; com. org. : Emilia Taraburca, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 327 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-578-2.

190. Osadci, Alexandru. Eficientizarea funcţionării şi administrării serviciului de aprovizionare cu apă : policy brief / Alexandru Osadci, Viorel Furdui. - Chişinău : Arc, 2014. - 47 p. - ISBN 978-9975-61-838-0.

191. Ostatnie zasylam pozegnanie... : grypsy Romana Zulinskiego z Cyradeli 4 şierpnia 1864 /

Polska Akad. Umietnosci, Biblioteka Naukowa Polskiej Akad. Umietn. i Polskiej Akad. Nauk w Krakowie ; red. nauk. : Karolina Grodziska. - Krakow : PAU, 2014. - 73 p. : il. - ISBN 978-83-7676-194-7.

192. Palmowski, Jan. Dictionar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până azi. Vol. 1.

A - J / Jan Palmowski ; trad. : Simona Ceauşu. - Bucureşti : BIC ALL, 2007. - 490 p. : il. - ISBN 978-973-571-570-0.

193. Palmowski, Jan. Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până azi. Vol. 2.

K - Z / Jan Palmowski ; trad. : Simona Ceauşu. - Bucureşti : BIC ALL, 2007. - 538 p. : il. - ISBN 978-973-571-571-7.

194. Paradigmele ştiinţei : lucrări studenţeşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. de ed. : Galina

Păduraru, Aliona Mitric. - Chişinău : S.n., 2014. - 66 p. - ISBN 978-9975-4257-5-9.

195. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Străvechiul sat Plop-Teistreni : eseu istoric / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. - Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2014. - 57 p. - ISBN 978-9975-9975-4-1.

196. Pattern formations and oscillatory phenomena / ed. : Shuichi Kinoshita. - Amsterdam ; Boston

; Heidelberg : Elsevier, 2013. - 263 p. - Ref. la sfarsitul art. - ISBN 978-0-12-397014-5.

197. Pavel, Maria. Tehnologii informaţionale : indicaţii metodice la lucrările de lab. pentru studenţii spec. "Pedagogia în învăţămîntul primar" / Pavel Maria. - Chişinău : S.n., 2014. - 82 p. - ISBN 978-9975-76-121-5.

198. Pădureanu, Maria. Mecanisme socioculturale de construcţie a identităţilor etnice şi naţionale /

Maria Pădureanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012. - 113 p. - Bibliogr. : p. 113 (30 tit.). - ISBN 978-606-8438-18-4.

199. Pântea, Victor. Hepatitele virale acute şi cronice : (etiologie, epidemiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament şi profilaxie) / Victor Pântea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, Catedra Boli Infecţioase. - Chişinău : S.n., 2014. - 259, [1] p. - ISBN 978-9975-57-160-9.

200. Pedagogia inovativă : suport didactic / elab. : U. A. Beizerou, ... ; Inst. de Formare Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 202 p. - Bibliogr. : p. 194-202 (191 tit.). - ISBN 978-9975-4489-4-9.

201. "Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători", conf. şt. intern.

Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători : materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, Chişinău, 3 iun. 2014. Vol. 2. Drept Naţional şi Ştiinţe Politice / Inst. de

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. "Yurii Fedkovici" din Cernăuţi, Ucraina, Univ. "Spiru Haret" din Bucuresti, Româ nia. - Chişinău : S.n., 2014. - 300 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4257-8-0.

202. "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", conf. şt.-

practică intern. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", 5 iunie 2014. Vol. 1 / com. şt. : Ioan-Aurel Pop, ... ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2014. - 476 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-91-8.

203. "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", conf. şt.-

practică intern. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", 5 iunie 2014. Vol. 2 / com. st. : Ioan-Aurel Pop, ... ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2014. - 395 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-90-1.

204. Petreu, Marta. Jocurile manierismului logic / Marta Petreu. - Iaşi : Polirom, 2013. - 220 p. - (Ser.

de autor "Marta Petreu"). - Bibliogr. : p. 209-220. - ISBN 978-973-46-3387-6.

205. Petrovici, Sergiu. Marketing : curs univ. / Sergiu Petrovici, Svetlana Mustuc ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Chişinău : UCCM, 2014. - 511 p. - Bibliogr. : p. 511 (19 tit.). - ISBN 978-9975-114-86-8.

206. Pînzari, Ludmila. Hipoglicemia : modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de

urgenţă / Ludmila Pînzari ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicina Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 17 p. - Bibliogr. : p. 15 (17 tit.). - ISBN 978-9975-57-158-6.

207. Podgorodnîi, Serghei. Istoria satului Petrunea / Serghei Podgorodnîi ; ed. : Victor Panco ; coord. :

Daniel Guşan ; trad. : Maria Focşa. - Bălţi : S.n., 2014. - 132 p. : fot. - ISBN 978-9975-132-07-7.

208. Polian, Pavel. Against their will : the history and geography of forced migrations in the USSR / Pavel Polian. - Budapest ; New York : CEU Press, 2004. - 425 p. - Bibliogr. : p. 377-398. - ISBN 963-9341-68-7.

209. "Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în

plan naţional şi internaţional", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional", ed. a 9-a, 31 oct. -01 noiem. 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Economice, Catedra Finanţe şi Bănci ; col. red. : Galina Ulian, .... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 554 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-574-4.

210. Popa, Iulius. Buteşti : adu-ţi aminte. Vol. 2 / Iulius Popa. - Chişinău : S.n., 2014. - 600 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-332-4.

211. Popa, Iulius. Medalii Eminescu în Moldova şi în alte ţări / Iulius Popa. - Chişinău : Litera, 2005. -

326 p. : il. - (Litera internaţional). - ISBN 9975-74-869-1.

212. Popa, Vasile. Misiunea generalului Coanda la Stavka (1916-1917) / Vasile Popa ; Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I". - Bucureşti : Editura militară, 2010. - 426 p.+ 16 p. : fot. (fara pag.). - ISBN 978-973-32-0823-5.

213. Popovici, Angela. Teoria formării competenţei de audiere : lingvistica didactică şi metodică / Angela Popovici ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2014. - 116 p. : il. - Bibliogr. : p. 109-116 (149 tit.). - ISBN 978-9975-115-46-9.

214. "Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe

cunoaştere", conf. şt.-metodică. Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : materialele conf. şt.-metodice, Chişinău, 7-8 noiem. 2014. Vol. 1 / Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie ; com. org. : Laurenţiu Calmuţchi, Lora Moşanu-Supac ; coord. : Vasile

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

Panico, Valentina Botnari. - Chişinău : S.n., 2014. - 323 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-133-8.

215. "Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe

cunoaştere", conf. şt.-metodică. Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : materialele conf. şt.-metodice, Chişinău, 7-8 noiem. 2014. Vol. 2 / Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie ; com. org. : Laurentiu Calmutchi, Lora Moşanu-Supac ; coord. : Vasile Panico, Valentina Botnari .- Chişinău : S.n., 2014. - 212 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-134-5.

216. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice : conf. şt. a studenţilor Univ. Ped. de Stat "Ion

Creangă" / coord. şt. : Igor Racu ; col. red. : Carolina Perjan, ... ; Univ. Ped. de Stat " Ion Creangă" din mun. Chişinău. - Chişinău : S.n., 2914. - 176 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-200-6.

217. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor.

Vol. 13 / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" ; coord. : Igor Racu ; red. Radu Toma, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 276 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-202-0.

218. Prodan, David. Supplex Libellus Valachorum : din istoria formării naţiunii române / David

Prodan. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ed. enciclopedică, 2013. - 620 p. - (Biblioteca de istorie a României). - ISBN 978-973-45-0433-9.

219. Programa stagiilor de practică : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova :

specialitatea 381.1 "Drept" / elab. Liliana Dandara ; MOLCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 15 p. - ISBN 978-9975-114-88-2.

220. Programul de Studii Avansate al Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chişinău : conf.

publice / Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu", Agence Univ. de la Francophonie ; coord. : Ludmila Zbanţ. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 263 p. - ISBN 978-9975-71-528-7.

221. "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", conf. intern. (2013;

Chişinău). Conferinţa internaţională "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", 12 decembrie 2013 / Acad. de Studii Economice a Moldovei, Bibl. Ştiinţifică ; coord. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi. - Chişinău : ASEM, 2014. - 175 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-682-2.

222. Purice, Lucia. Lumea în chenarul geamului / Lucia Purice ; text întrod. : Mihhai Cimpoi ; antol. : Vlad Zbârciog. – Iaşi : Tipo Moldova, 2013. - 505 p. - (Opera Omnia : publicistica şi eseu contemporan). - Bibliogr. : p. 501-502. - ISBN 978-606-676-270-0.

223. Radlinschii, V. N. Refaceri dentare directe : [dedicată marelui estetician stomatolog, docent Sergiu

Radlinschii] / V. N. Radlinschii, S. V. Radlinschii ; coaut : V. Z. Burlacu, C. I. Năstase ; red. Valeriu Burlacu ; trad. : V. Burlacu, V. Stratu ; Acad. Stomatologică a Ucrainei, Clinica Stomatologiocă "Apolonia" Poltava. - Chişinău : S.n., 2014. - 78 p. : il. - ISBN 978-9975-53-387-4.

224. Radu, Mariana. Study english. Overcome mediocrity / Mariana Radu. - Chişinău : S.n., 2014. - 306

p. - ISBN 978-9975-120-44-9.

225. Rapcea, Mihail. Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţa de climă / Mihail Rapcea, Maria Nedealcov. - Chişinău : S.n., 2014. - 212 p. - Bibliogr. : p. 190-206 (198 tit.). - ISBN 978-9975-62-378-0.

226. Recomandări privind procedura medierii intre mai multe părţi : ghid de buzunar pentru mediatori /

Svetlana Haras, Viorica Danilescu, Tatiana Focşa, Sergiu Leontean. - Chişinău : S.n., 2014. - 40 p. - ISBN 978-9975-80-852-1.

227. Reflections on language autobiographies = Reflexions sur les autobiographies langerieres / Maricela Strungariu, Raluca Galita, Elena Bonta, Adriana Gertruda Romedea. - Bacău : Alma Mater, 2014. - 224 p. - Bibliogr. : p. 217-224. - ISBN 978-606-527-397-9.

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

228. Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizantilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova / alcăt. : Vladimir Moşoi, Nicolae Danilov, Grigore Gomoja, ... ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova; Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 369 p. : il. - ISBN 978-9975-56-144-0.

229. Registrul gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi stiintifico-didactice conferite in 2013 ;

Registrul evaluărilor gradelor ştiinţifice în 2013 / Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; coord, Valeriu Canţer. - Chişinău : S.n., 2014. - 50 p. - ISBN 978-9975-110-14-3.

230. Reglementări contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere / Albert Antoci, Ştefan Belecciu,

Veaceslav Grati, ... ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, Catedra Ştiinţe Poliţieneşti şi Socio-Umane. - Chişinău : S.n., 2014. - 183 p. - Bibliogr. la sfârşitul sect. - ISBN 978-9975-71-564-5.

231. Reîntoarcerea - o afacere : oportunităţi pentru moldovenii de peste hotare care doresc să

investească în ţara natală : [ghid] / coord. : Vladimir Lungu. - Chişinău : S.n., S.a. - 19 p. : il. - ISBN 978-9975-125-50-5.

232. Republic of Moldova 2014 : state of the country report / Adrian Lupusor, Alexandru Fala,

Denis Cenusa, Iurie Morcotilo ; Independent Think-Tank "Expert-Grup", Friedrich Ebert Stiftung. - Chişinău : S.n., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 61-62 (23 tit.). - ISBN 978-9975-80-847-7.

233. Republica Moldova 2014 : raport de stare a ţării / Adrian Lupuşor, Alexandru Fala, Denis

Cenuşă, Iurie Morcotilo ; Centrul Analitic Independent "Expert-Group", Friedrich Ebert Stiftung. - Chişinău : S.n., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 61-62 (23 tit.). - ISBN 978-9975-80-845-3.

234. Republica Moldova. Legi. Codul electoral al Republicii Moldova : publ. : 08.12.1997 în Monitorul

Oficial Nr. 81, art. 667 : data intrării în vigoare : 08.12.1997 : în conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 06.10.2014 = Кодекс о выборах Республики Молдова. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 168 p. - ISBN 978-9975-3008-1-0.

235. Republica Moldova. Legi. Codul electoral al Republicii Moldova : publ. : 08.12.1997 în Monitorul

Oficial Nr. 81, art. 667 : [cu modoficari] : data intrării în vigoare : 08.12.1997 / Rep. Moldova, Comisia Electorală Centrală. - Chişinău : S.n., 2014. - 247 p. - ISBN 978-9975-53-395-9.

236. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat : 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 at. nr. 210 : cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 80 p. - ISBN 978-9975-4225-4-3.

237. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat : 26.04.2001 in

Monitorul Oficial Nr. 47-48 art. nr. 210 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.10.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 80 p. - Textul : l. rom. şi rusă. - ISBN 978-9975-4225-4-3.

238. Restitutio Teodor Balan / ed., pref. de Harieta Mareci Sabol. - Iaşi : PIM, 2014. - 388 p. – ISBN 978-606-13-1943-5.

239. Rimstidt, J. Donald. Geochemical rate models : an introduction to geochemical kinetics / J. Donald

Rimstidt. - New York : Cambridge University Press, 2014. - 232 p. - Ref. : p. 210-227. - ISBN 978-1-107-02997-2.

240. Roller, Ala. Note de curs la disciplina universitară "Marketing Bancar" / Ala Roller, Aliona Zubic ;

Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Finanţe", Catedra "Bănci şi Activitate Bancară". - Chişinău : ASEM, 2014. - 238 p. - ISBN 978-9975-75-685-3.

241. România : ghid turistic / text : Mariana Pascaru ; foto : Florin Andreescu. - Bucureşti : Ad Libri, 2008. - 96 p. : fot. - ISBN 978-9737887-63-4.

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

242. Rusu-Deleu, Raisa. Development methodology : health promotion in prevention of cancer and cardiovascular diseases / Raisa Russu-Deleu ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" from the Rep. of Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 30 p. - (Hygiene department). - Bibliogr. : p. 30 (14 tit.). - ISBN 978-9975-56-190-7.

243. Sajin, Ada. Sisteme informatice în management : practicum de laborator / Ada Sajin, Svetlana

Ghetmancenco ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Fac. Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Catedra Cibernetică şi Informatică Economică. - Chişinău : ASEM, 2014. - 101 p. : il. - Bibliogr. : p. 100-101 (12 tit.). - ISBN 978-9975-75-686-0.

244. Sakovici, Vasili. Procesele globale în lumea modernă : [monogr.] / V. Sakovici ; Inst. de Relaţii

Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 328 p. - Bibliogr. : p. 301-327 (366 tit.). - ISBN 978-9975-53-374-4.

245. Să ne amintim de cei pierduţi între bătăile orologiului / select. : Mihail Brumărel, Stela Adauji,

Luminiţa Motroi : cop. Veaceslav Popovschi. - Chişinău : S.n., 2014. - 112 p.; portr. - ISBN 978-0075-53-408-6.

246. Schifirneţ, Constantin. Filosofie românească în spaţiul public : modernitate şi europenizare /

Constantin Schifirneţ. - Bucureşti : Tritonic, 2012. - 327 p. - ISBN 978-606-830-74-8.

247. Scientific symposium of young researchers. Scientific symposium of young researchers, 12-th ed., (April 4-5, 2014) : collection of articles. Vol. 1 / Acad. of Econ. Studies of Moldova ; ed. board. : Corneliu Gutu, ... - Chişinău : ASEM, 2014. - 409 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-689-1.

248. "Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective", conf. şt. intern. - Sectorul

serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : conf. şt. internaţională, 27-28 martie 2014 / col. red. : Al. Gribincea, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Şt. Economice, Cat. Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale. - Chişinău : USM, 2014. - 160 p. : il. - ISBN 978-9975-56-184-6.

249. Silistraru, Nicolae. Educaţia interculturală : suport de curs / Nicolae Silistraru, Silvia Golubiţchi ; Univ. de Stat din Tiraspol. - Chişinău : UST, 2014. - 200 p. - Bibliogr. : p. 195-197 (57 tit.) şi la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-110-9.

250. Silistraru, Nicolae. Pedagogia învăţămîntului superior : ghid metodic / Nicolae Silistraru, Silvia

Golubiţchi ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Psihologie Generală. - Chişinău : UST, 2013. - 206 p. - Bibliogr. : p. 204-206 (42 tit.). - ISBN 978-9975-76-102-4.

251. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători . simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a

12-a, (4-5 aprilie 2014) : teze ale lucrărilor prezentate. Vol. 2 / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Corneliu Guţu, ... - Chişinău : ASEM, 2014. - 252 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-969-9.

252. Simpson, Patricia Anne. Reimagining the european family : cultures of emigration / Patricia Anne

şimpson. - New York : Palgrave Macmillian, 2013. - 189 p. - (Studies in european culture and history). - Ref. : p. 175-185. - ISBN 978-1-137-37183-6.

253. Slipenski, Boris. Coraportul formelor de guvernământ şi regimurilor politice în societăţile

contemporane : (suport de curs) / Boris Slipenski ; Inst. de Învăţămînt Superior Privat Univ. "Perspectiva-INT, Departamentul Drept , Catedra Drept. - Chişinău : S.n., 2014. - 52 p. - Bibliogr. : p. 49-52 (53 tit.). - ISBN 978-9975-3016-1-9.

254. Smith, Jonathan D. H. Representation theory of infinite groups and finite quasigroups / Jonathan

D. H. Smith ; NATO Advanced Study In-te, Dep. de Mathem. et de Statistique, Un-te de Montreal. - Montreal : Les presses de l'Universite de Montreal, 1986. - 134 p. - (Col. Seminaire de mathematique superieures). - Ref. : p. 128-129. - ISBN 2-7606-0776-3.

255. Smits, Gregory. Seismic Japan : the long history and continuing legacy of the Ansei Edo

earthquake / Gregory Smits. - Honolulu : University of Hawai'i Press, 2013. - 262 p. : il. - Bibliogr. : p. 239-253. - ISBN 978-0-8248-3817-1.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

256. Soroca 2013 : societate, oameni, realizări, oficial, cultură, artă : almanah : bijuterii maramureşene pe plaiuri sorocene / O.N.G. "Pro-Cultura" ; col. red. : Ignat Berbeci, ... - Chişinău : Ed. Iulian, 2014. - 201 p. : fot. - ISBN 978-9975-4392-4-4.

257. Spectrele lui Dej : incursiuni în biografia şi regimul unul dictator / coord. : Ştefan Bosomitu,

Mihai Burcea ; stud. întrod. de Dennis Deletant. - Iaşi : Polirom, 2012. - 421 p. : fot. - ISBN 978-973-46-3188-9.

258. Stan, Constantin I. Luptători sub steagul marii uniri : (activitatea românilor aflaţi în străinătate

1916-1920) / Constantin I. Stan. - Bucureşti : Paideia, 2010. - 384 p. - (Colecţia de studii şi eseuri - Istorie. Serie nouă; 86). - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-973-596-647-8.

259. Stănescu-Stanciu, Teodora. Documente privind Revoluţia Română din Decembrie 1989 :

activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Vol. 1. (1 februarie- 11 mai 1990) / Teodora Stănescu-Stanciu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Cluj-Napoca : MEGA, 2009. - 323 p. - ISBN 978-606-543-012-9.

260. Stănescu-Stanciu,Teodora. Documente privind Revoluţia Română din Decembrie 1989 :

activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Vol. 2. (9 februarie - 10 martie 1990) : stenogramele şedinţelor / Teodora Stănescu-Stanciu, Alexandru Oşca, Gheorghe Neacşu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Cluj-Napoca : MEGA, 2009. - 361 p. - ISBN 978-606-543-013-6.

261. Stănescu-Stanciu, Teodora. Documente privind Revoluţia Română din Decembrie 1989 :

activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Vol. 3. (13 martie-11 mai 1990) : stenogramele şedinţelor / Teodora Stănescu-Stanciu, Alexandru Oşca, Gheorghe Neacşu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Cluj-Napoca : MEGA, 2009. - 613 p. - ISBN 978-606-543-011-2.

262. Stănescu-Stanciu, Teodora. Ilustrarea unui eşec. Partidele comuniste din Europa Centrală şi de

Sud-Est / Teodora Stănescu-Stanciu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Craiova : şitech, 2011. - 337 p. - ISBN 978-606-11-1990-5.

263. Stein, Seth. Disaster deferred : how new science is changing our view of earthquake hazards in the

Midwest / Seth Stein. - New York : Columbia University Press, 2010. - 282 p. : il. - Ref. : p. 261-268. - ISBN 978-0-231-15138-2.

264. Stoica, Ion. Convorbire cu Aristotel : versuri / Ion Stoica. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2014. -

115 p. - (Col. Poezie). - ISBN 978-973-8099-54-8.

265. Stoica, Stan. Istoriografia românească între imperativele ideologice şi rigorile profesionale (1953-1965) / Stan Stoica ; cuv. înainte de Dan Berindei. - Bucureşti : Meronia, 2012. - 333 p. - ISBN 978-973-7839-83-1.

266. Stratulat, Oleg. Moneda şi credit : în 2 vol.. Vol. 1 / Oleg Stratulat ; Acad. de Studii Economice a

Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 301 p. : il. - Bibliogr. : p. 301-304 (23 tit.). - ISBN 978-9975-75-702-7.

267. Stratulat, Oleg. Moneda şi credit : în 2 vol.. Vol. 2 / Oleg Stratulat ; Acad. de Studii Economice a

Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 319 p. : il. - Bibliogr. : p. 316-318 (23 tit.). - ISBN 978-9975-75-703-4.

268. Studii de arheologie şi istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică / ed. : Ludmila Coada,

Pavel Parasca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. Istorie şi Relaţii Intern. - Chişinău : ULIM, 2014. - 445 p. : il. - ISBN 978-9975-101-59-2.

269. Supravegherea de vecinătate : ghid practic pentru cei interesaţi de securitatea comunitară /

Asoc. Obştească "Eco-Răzeni". - Chişinău : S.n., 2014. - 24 p. : il.

270. "Sustainable use and protection of animal world diversity", intern. symp. Sustainable use and protection of animal world diversity : intern. symp. dedicated to 75th anniversary of prof. Andrei Munteanu

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

: book of abstracts / Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Exact Sciences, Inst. of Zoology ; red. : Ion Todera. - Chişinău : S.n., 2014. - 247 p. - Bibliogr. la stârşitul art. - ISBN 978-9975-62-379-7.

271. Şuşu-Turcan, Aurelia. Dicţionar explicativ de termeni economici francez-român / Aurelia Şuşu-Turcan, Ecaterina Negru ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : USEM, 2014. - 72 p. - Bibliogr. : p. 72 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4024-9-1.

272. Szasz, Gabor. Introduction to lattice theory / Gabor Szasz. - 3rd revised and enlarged ed. - New

York ; London : Academic Press, 1963. - 229 p. - Bibliogr. : p. 216-224.

273. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României : monogr. etnofolclorică / Vasile Şoimaru. - Oneşti : : Magic Print ;, 2014. - 375 p. : fot. color. - Bibliogr. : p. 372-374. - ISBN 978-9975-128-03-2.

274. Şoitu, Marcela. Stabilizarea şi transportarea neonatală : modul de instruire pentru cursul de

simulare în neonatologia de urgenţă / Marcela Şoitu ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 27 p. - Bibliogr. : p. 21-22 (45 tit.). - ISBN 978-9975-57-152-4.

275. "Şcoala, educaţie, cercetare - de la restricţionări ideologice la valori democratice europene", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională "Şcoala, educaţie, cercetare - de la restricţionări ideologice la valori democratice europene" : consacrată Zilei Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, 2-3 oct. 2014 : programul conf., rez. comunic. / Univ. de Stat din Mold. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 81 p. - ISBN 978-9975-71-567-6.

276. Şova, Tatiana. Rezistenţa la stres : portofoliul practicii pedagogice cu sugestii metodologice

studenţilor stragiari / Tatiana Şova ; coord. : Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 95 p. - Bibliogr. : p. 71-75 (58 tit.). - ISBN 978-9975-132-08-4.

277. Ştefăneţ, Diana. Preadolescenţii : program psihologic de depăşire a dificultăţilor de relaţionare interpersonală / Diana Ştefăneţ, Petru Jelescu ; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Mun. Chişinău, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 210 p. - Bibliogr. : p. 205-210. - ISBN 978-9975-4458-8-7.

278. Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii / I. Dohmila, V. Toporeţ, S. Termican, ... ; Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. - Chişinău : Ştiinţa, 2014. - 255 p. : il. - ISBN 978-9975-67-954-1.

279. Tehnologii asistive în educaţie : suport didactic / elab. : Simion Caisîn, ... ; Inst. de Formare

Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 162 p. - (Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă). - Bibliogr. : p. 158-159 (41 tit.). - ISBN 978-9975-4416-8-1.

280. Tengvall, Ville. Mappings of finite distortion : mappings in the Sobolev space W1,n-1 with

integrable inner distortion / Ville Tengvall. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [80 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 142). - ISBN 978-951-39-5925-5.

281. Tests on clinical pharamacology : (for Faculty of Medicine) / V. Ghicavii, L. Podgurschi, V.

Gavriluta, N. Bacinschi ; ed. : V. Ghivavii ; Rep. of Moldova, State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinical Pharmacology. - Chişinău : CEP Medicina, 2014. - 127 p. - ISBN 978-9975-118-65-1.

282. The web of geological sciences : advances, impacts, and interactions / ed. by Marion E. Bickford. - Boulder : The Geological Soc. of America, 2013. - 611 p. - (The Geological Soc. of America. Special papers; 500). - ISBN 978-0-8137-2500-0.

283. TIC pentru elevii cu CES : suport didactic / elab. : Simion Caisîn, ... ; Inst. de Formare

Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 102 p. - (Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă). - Bibliogr. ; p. 98-101 (54 tit.). - ISBN 978-9975-4416-9-8.

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

284. Timuş, Andrei. Sistemul informaţional automatizat. Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor : acronim : SIA SITA : versiunea 1.0 / Andrei Timuş, Gabriela Puţuntică, Vitalie Puţuntică ; I. S. "Centrul Informaţional Agricol", Inst. Naţ. de Cercetări Economice. - Chişinău : S.n., 2014. - 76 p. : il. - Bibliogr. : p. 76 (6 tit.). - ISBN 978-9975-9799-9-3.

285. Tîrşu, Valentina. Limbajul C în cadrul disciplinei Limbaje de programare : suport de curs /

Valentina Tîrşu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Şt. Economice, Catedra Contabilitate şi Informatică Economică. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 147 p. - ISBN 978-9975-71-556-0.

286. Tomşa, Mihail. Igiena şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală /

Mihail Tomşa, Ionel Bondoc. - Chişinău : S.n., 2014. - 471 p. - Bibliogr. : p. 464-468 (82 tit.). - ISBN 978-9975-53-393-5.

287. Tomulet, Călin. Ghid metodic la disciplina "Contenciosul administrativ" / Călin Tomuleţ, Iulia

Vacarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 144 p. - Bibliogr. la sfârşitul tem. şi bibliogr. : p. 119-124 (53 tit.). - ISBN 978-9975-71-530-0.

288. Tratat de biblioteconomie . Vol. 1. Biblioteconomie generală / Mircea Regneală (coord.),

Alexandra Antal, Laurenţiu Avram, ... ; introd. de Mircea Regneală ; Asociaţia Bibliotecarilor din România. - Ed. provizorie. - Bucureşti : ABR, 2013. - 471 p. - (Col. Biblioteca ABR; 26). - ISBN 978-606-93535-0-9.

289. Tratat de biblioteconomie . Vol. 2. P. 1. Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă /

Mircea Regneală (coord.), Constanţa Dumitrăşconiu, Gabriela Jurubiţă, ... ; introd. de Mircea Regneală ; Asociaţia Bibliotecarilor din România. - Bucureşti : ABR, 2014. - 621 p. - (Col. Biblioteca ABR; 27). - ISBN 978-606-93535-2-3.

290. Ţîrdea, Teodor Nicolae. Planul tematic şi programa analytică a disciplinei "Istoria şi metodologia

cercetării ştiinţifice" : ("Medicina" şi "Farmacia") / Teodor N. Ţîrdea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra Filosofie şi Bioetică. - Chişinău : S.n., 2014. - 17 p. - Bibliogr. : p. 13-16. - ISBN 978-9975-56-186-0.

291. Ţurcanu, Ştefan. Zoologia : [man.] / Ştefan Ţurcanu. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 380 p. : il. - Bibliogr. : p. 373 (12 tit.). - ISBN 978-9975-56-174-7.

292. Ullea, Sorin. Ideea unirii de la Ştefan cel Mare prin Movileşti la Cuza Vodă / Sorin Ullea. - S.l. :

Dinasty Books Pro Editura şi Tipografie, 2014. - 208 p. + 32 p. : il. - ISBN 978-973-145-305-7.

293. Ullea, Sorin. Încheierea cronologiei picturii moldovene;ti secolele XV-XVI cu datarea ansamblurilor de la Părhăuţi şi Arbure / Sorin Ullea ; ed. Emilia Ţuţuianu Dospinescu. - Roman : Muşatinia, 2012. - 174 p. : + 19 f. il. - ISBN 978-606-8203-13-3.

294. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor.

Tezele celei de-a 67-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; col. red. : V. Marian, ... - Chişinău : CE UASM, 2014. - 130 p. - ISBN 978-9975-64-262-0.

295. Universitatea Agrară de Stat din Chişinău. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agrare de Stat din

Moldova : materialele simp. şt. intern. "40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova". Vol. 40. Medicina veterinară / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Medicină Veterinară. - Chişinău : UASM, 2014. - 388 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-263-7.

296. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agrare de Stat din

Moldova. Vol. 41. Agronomie / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Agronomie ; col. red. : T. Rusu, ... - Chişinău : CE UASM, 2014. - 406 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-263-7.

297. Universul Tudor Tuhari : studiu biogr. contabil / elab. : Sofia Căpăţină, Ina Flocea, Viorica

Fulga, ... ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM. - Chişinău : UCCM, 2014. - 182 p. : fot. - ISBN 978-9975-114-94-3.

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

298. Ursu, Lucia. Figuri şi strategii narative în textul literar : (suport de curs) / Lucia Ursu ; Univ. de Stat din Traspol, Fac. de Filologie, Catedra de Limbă şi Literatură Română. - Chişinău : S.n., 2014. - 73 p. - Bibliogr. : p. 71-72 (44 tit.). - ISBN 978-9975-76-129-1.

299. Ursu, Lucia. Folclor literar românesc : (suport de curs) / Lucia Ursu. - Chişinău : S.n., 2014. - 104

p. - Bibliogr. : p. 100-102 (63 tit.). - ISBN 978-9975-76-124-6.

300. Ursu, Mihai. National Museum of Ethnography and Natural History : guide / Mihai Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Ştiinţa, 2014. - 80 p. : il. - ISBN 978-9975-67-958-9.

301. "Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu", conf. şt.-

practică naţ. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională "Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu", Chişinău, 23 mai 2014 : rez. comunic. / Univ Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de Limbă Rom. şi Filologie Clasică, Lab. Didactica studiului integrat ; coord. şt. : Tatiana Cartaleanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 120 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-50-6.

302. Varzari, Vitalie. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană : [monogr.] / Vitalie Varzari ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. - Chişinău : S.n., 2014. - 172 p. - Bibliogr. : p. 151-171. - ISBN 978-9975-9742-5-7.

303. Velţer, Ana-Maria. Transilvania în secolele V-XII : interpretări istorico-politice şi economice pe

baza descoperirilor monetare din bazinul Carpatic, secolele V-VII / Ana-Maria Velţer. - Bucureşti : Paideia, 2002. - 489 p., 14 pl. - Bibliogr. : p. 215-252. - ISBN 973-596-052-4.

304. Vitanos, Claudiu Alexandru. Imaginea României prin turism, târguri şi expoziţii universale, în

perioada interbelică / Claudiu Alexandru Vitanos. - Bucureşti : Mica Valahie, 2011. - 335 p., facsimile. - Bibliogr. : p. 317-331. - ISBN 978-606-8364-40-3.

305. Vlad Pohilă : biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Haşdeu" ; Centrul de Informare şi Doc.

"Chişinău" ; alcăt. : Claudia Tricolici ; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Grafema Libris, 2010. - 288 p. : fot. - ISBN 978-9975-52-077-5.

306. Vlas, Valentin. Viaţa rostogolită : poezii / Valentin Vlas. - Călăraşi : S.n., 2014. - 125 p. - ISBN

978-9975-4275-1-7.

307. Wang, Jin. Towards deformation monitoring with terrestrial laser scanning based on external calibration and feature matching methods : diss. der dr.-ingenieur / M. Sc. Jin Wang ; Fak. fur Bauingenierwessen und Feodasie der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 107 p. - (Wissenschaftliche arbeiten der fachrichtung geodaise und geoinformatik der Leibniz Univ. Hannover).

308. Zanoaga, Grigore. Teorii şi practici la organizarea fanfarei / Grigore Zanoaga. - Chişinău :

Grafema Libris, 2014. - 222 p. : note. - Bibliogr. : p. 222 (8 tit.). - ISBN 978-9975-52-173-4.

309. Zavalisca, Aurica. Monitorizarea dezvoltării fizice şi pregătirii motrice a elevilor din şcolile Republicii Moldova la etapa actuală : rezulatatele cercetărilor şt. în cadrul proiectului instituţional "tendinţe contemporane pentru menţinerea uniu regim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficientilor aparatului locomotor la populaţia de virstă şcolară prin metode fizice" : lucrare şt. inform. / A. Zavalisca, P. Demcenco ; Acad. de Ştiinţe din Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. Kinoterapie, Catedra "Cultura fiziăa de recuperare". - Chişinău : Pontos, 2014. - 129 p. - Bibliogr. : p. 129 (9 tit.). - ISBN 978-9975-51-597-9.

310. Zbârciog, Vlad. 101 poeme / Vlad Zbârciog ; Asoc. Culturală Română "Ideal" ; Asoc. Culturală

"Apollon". - Bucureşti : BIODOVA, 2010. - 100 p. - (Col. Ideal; 15). - ISBN 978-973-1867-19-9. 311. Zbârciog, Vlad. Ceasul al doisprezecelea / Vlad Zbârciog. - Chişinău : Pontos, 2008. - 212 p. -

ISBN 978-9975-72-262-9.

Page 23: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

312. Zbârciog, Vlad. Continentul de mit / Vlad Zbârciog. - Iaşi : Tipo Moldova, 2012. - 347 p. - (Opera omnia). - ISBN 978-973-168-821-3.

313. Zbârciog, Vlad. Eminescu, eterna statuie a spiritului ... : 163 de ani de la naşterea lui Mihail

Eminescu / Vlad Zbârciog. - Iasi : Tipo Moldova, 2013. - 295 p. - (Opera omnia : patrimoniu). - ISBN 978-973-168-996-2.

314. Zb\rciog, Vlad. Eminescu, eterna statuie a spiritului... / Vlad Zb\rciog. - Chişinău : Lumina, 2012.

- 296 p. - ISBN 978-9975-65-299-5.

315. Zbârciog, Vlad. Io, Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Ţării Moldovei ... / Vlad Zbârciog ; ed. : Silvia Ursache. - Chişinău : Silvius Libris, s.a. - 146 p. : il. - ISBN 978-9975-107-26-6.

316. Zbârciog, Vlad. Loc sub soare / Vlad Zbârciog. – Iaşi : Tipo Moldova, 2013. - 353 p. - (Opera

omnia : proza scurta contemporană). - ISBN 978-606-676-012-6.

317. Zbârciog, Vlad. Meridiane ale verbului matern / Vlad Zbârciog ; red. Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2009. - 412 p. - ISBN 9780606-523-054-5.

318. Zbârciog, Vlad. Sadoveanu sau dorul de cel fără vărstă ... : momente, reflecţii, disociaţii / Vlad

Zbârciog. - Ed. Adăugită. - Iaşi : Tipo Moldova, 2014. - 283 p. - (Opera omnia : publicistică şi eseu contemporan). - ISBN 978-606-676-444-5.

319. Zbârciog, Vlad. Sinteze de luciditate şi rafinament : (treizeci de poeţi moderni) / Vlad Zbârciog. -

Iaşi : Tipo Moldova, 2013. - 200 p. - (Opera omnia : publicistică şi eseu contemporan). - ISBN 978-606-676-110-9.

320. Zbârciog, Vlad. Ţara sfântă - Logos de nemurire / Vlad Zbârciog. - Chişinău : Pontos, 2013. - 119

p. - ISBN 978-9975-51-335-7.

321. Zbârciog, Vlad. Timp răstignit / Vlad Zbârciog. - Iaşi : Tipo Moldova, 2013. - 851 p. - (Opera omnia : romanul de azi). - ISBN 978-606-676-209-0.

322. Zycher, Benjamin. Renewable electricity generation : economic analysis and outlook / Benjamin

Zycher. - Washington : The AEI Press, 2011. - 65 p. - ISBN 978-0-8447-7221-9.

323. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов : метод. рекомендации / сост. : С. Г. Суляк ; Таракл. Гос. Ун-т им Григория Цамблака, Каф. Истории и Обществ. Дисциплин. - Тараклия : Б.и., 2014. - 32 с. - Библиогр. : с. 22-24 (41 назв.). - ISBN 978-9975-9943-1-6.

324. Димитрогло, Николай Петрович. Съезды гагаузского народа, депутаты всех уровней,

депутаты всех созывов народного собрания Гагаузии / Николай Димитрогло. - Комрат : Б.и., 2014. - 217, [3] с. : фот. - ISBN 978-9975-128-13-1.

325. Ионова, Ирина Александровна. Эскизы языковой картины мира русских жителей Молдовы /

И. А. Ионова ; Славянский Ун-т Респ. Молдова. - Кишинев : Б.и., 2014. - 371 с. - Библиогр. : с. 357-371 (197 назв.). - ISBN 978-9975-68-246-0.

326. Лукьянец, Ольга. Из истории молдавской этнографии : (XVII-XVIII века) / О. Лукьянец. -

Кишинев : Grafema Libris, 2014. - 128 с. - ISBN 978-9975-52-175-8.

327. Наши роднички : альманах регион. фил. "Nord" Союза Писателей Молдовы им. А. С. Пушкина. № 1. Сборник стихотворений / ред. и сост. Виктор Дмитриевич Панько. - Бэлць : Б.и., 2014. - 240 с. - ISBN 978-9975-132-04-6.

328. Ноул Тестамент / Сочиетатя Библикэ Интерконфесионалэ дин Реп. Молдова. - Кишинэу :

Сочиетатя Библикэ Интерконфесионалэ дин Република Молдова, 2014. - 388 п. - ISBN 978-9975-909-45-7.

Page 24: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201412/Achizitii noi_12_2014.pdf · 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii

329. Подгородный, Сергей Петрович. Яркий след глубиною в вечность : очерк о жизни и творчестве Виктора Дмитриевича Панько / Сергей Подгородный. - Бельцы : Б.и., 2014. - 166, [2] с. : фот. - ISBN 978-9975-132-01-5.

330. Полиграфическое оборудование. Допечатное оборудование : курс лекций / сост. : Лучия

Адаскалица, Александра Особа ; Техн. Ун-т Молдовы Фак. Легкой Пром-сти, Каф. Дизайна и Полиграф. Технологий. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 132 с. - Библиогр. в конце глав.

331. Прокоп, Светлана Павловна. Особенности русской составляющей литературного процесса

Молдовы второй половины ХХ века : моногр. / Светлана Прокоп ; ред. Т. Зайковская ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Культурного Наследия. - Кишинев : Б.и., 2014. - 207 с. - ISBN 978-9975-4439-5-1.

332. Романчук, Алексей Андреевич. Антропонимическая модель на - й в историческом русском

ареале в средневековой Молдове : основные результаты квантитативного анализа и их интерпретация / А. А. Романчук, Ю. О. Цвигун ; ред. : И. В. Горофянюк. - Кишинев : Б.и., 2014. - 99 с. - Библиогр. : с. 91-95. - ISBN 978-9975-4272-4-1.

333. Сборник речей Иосифа Рабиновича / сост. : Наталия Поздырка ; пер. с англ. : Ирина

Сырбу ; Кишин. Еврейская Мессианская Община "Бней Брит Хадаша". - Кишинэу : Б.и., 2014. - 127, [1] с. - ISBN 978-9975-120-45-6.

334. Семинарские занятия по курсу "Этнология" : метод. рекомендации / сост. С. Г. Суляк ;

Таракл. Гос. Ун-т им. Григория Цамблака, Каф. Истории и Обществ. Наук. - Тараклия : Б.и., 2014. - 64 с. - Библиогр. в конце тем и библиогр. : с. 32-41. - ISBN 978-9975-9943-3-0.

335. Семинарские занятия по курсу "Этносоциология. Межэтнические отношения и разрешение

конфликтов" : метод. рекомендации / сост. С. Г. Суляк ; Таракл. Гос. Ун-т им. Григория Цамблака, Каф. Истории и Обществ. Дисциплин. - Тараклия : Б.и., 2014. - 33 с. - Библиогр. в конце тем и библиогр. : с. 19-22 (36 назв.). - ISBN 978-9975-9943-2-3.

336. Синицару, Лариса А. Психология личности : (курс лекций для студентов фак. Психологии и

Специальной Психопедагогики) / Лариса Синицару ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. Иона Крянгэ. - Chişinău : Pulsul pietei, 2014. - 82 p. - ISBN 978-9975-4010-9-8.

337. Сосна, Александр Борисович. Европейский Суд по правам человека / Александру Сосна. -

Комрат : Ин-т демократии, 2014. - 200 с. - Библиогр. : с. 173-197 (375 назв.). - ISBN 978-9975-66-412-7.

338. Теория передачи информации : цикл лекций. Ч. 6 / И. Кицул, Н. Бежан, С. Андроник, Л.

Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. - Кишинэу : "Tehnica-UTM", 2014. - 133 с. - Библиогр. : с. 133 (7 назв.).

339. Технологии в животноводстве / Н. Еремия (коорд.), С. Килимар, И. Ротару, ... - Кишинев

: Б.и., 2014. - 483 с. : ил. - Библиогр. : с. 479-483 (75 назв.). - ISBN 978-9975-56-180-8.

340. Торговля людьми : рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и обеспечения безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими от торговли людьми / сост. Георге Костаки ; Inst. for Democracy. - Комрат : Б.и., 2014. - 63 с. - ISBN 978-9975-4474-1-6.

341. Управление качеством образования : (из опыта работы). Сб. № 2 / сост. : С. Н. Глотова,

Е. М. Герастовская, Н. Л. Горюк, ... ; Теоретический Лицей "Михай Греку". - Кишинэу : Б.и., 2014. - 126 с. - ISBN 978-9975-110-13-6.

342. Хартия о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав

человека / авт.-сост. Георге Костаки, Андрей Боршевский ; Ин-т Демократии. - Комрат : Институт Демократии, 2014. - 102 с. - ISBN 978-9975-4474-0-9.