39
A szak- és felnőttképzés Magyarországon Modláné Görgényi Ildikó NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

A szak- és felnőttképzés Magyarországon

  • Upload
    linnea

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A szak- és felnőttképzés Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság. Régiók helyett megyék Új helyzet A magyar tradicióknak megfelel. Tartalom. A nők vidéken Szakképzés szakmapolitikai háttere irányítása és szabályozása - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Modláné Görgényi IldikóNMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

Page 2: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

04/22/23 2

Page 3: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Régiók helyett megyékÚj helyzet

A magyar tradicióknak megfelel

Page 4: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 4

Tartalom

1. A nők vidéken2. Szakképzés szakmapolitikai háttere

irányítása és szabályozása3. Oktatási rendszer és szakképzési,

felnőttképzési intézmény struktúra, a demográfiai változások

4. Szakmastruktúra és munkaerőpiac5. Oktatási, Képzési folyamat

Page 5: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

A nők vidéken

Page 6: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Női racionalítás

• Az országban mindenhol vannak nők

• A környezetének a nők segítenek

• Tájékozottságához kell tudnia az új oktatási és szakképzési irányelveket

• A nők elirányítják a felnövekvő generációt

• A család „mozgató rugója”

• Saját karrierjének építője

Page 7: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2. Szakképzés szakmapolitikai háttere

irányítása és szabályozása

Page 8: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Munkaerőpiac

2012.11.24. 8

Page 9: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

9

Page 10: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Lemaradt munkavállalói csoportok

A foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek

kiemelt célcsoportjai

• alacsony iskolai végzettségűek

• pályakezdők

• 50 éven felüliek

• kisgyermekes nők

2012.11.24. 10

A foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek főterületei

• Aktív munkaerő-piaci politikák, munkaerő-piaci programok

• Közvetlen támogatás a munkahelyteremtéshez,

• A család és a munka összeegyeztetését segítő programok,

• A versenyképes tudás megszerzésének támogatása,

• A szakképzés rendszerének fejlesztése.

Page 11: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Foglalkoztatáspolitika fő elemei és intézkedései

Célja: A hazai humán-erőforrásban rejlő növekedési potenciál kiaknázása, a munkaerő-állomány növelése és az aktivitás ösztönzése

Legfontosabb intézkedések

• Egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak módosítása

• Szociális ellátórendszer munkára ösztönző átalakítása

• Korhatár előtti nyugdíjazás megszüntetése

• Álláskeresési ellátások jogosultsági feltételeinek szigorítása

• Munkavállalásra ösztönzés az adórendszer átalakításával

2012.11.24. 11

Page 12: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Foglalkoztatáspolitikai intézkedések válságidőszakban

• Munkahelyteremtés forrásainak 5-szörösére emelése Keresletélénkítés a célzott járulék-kedvezmények körének bővítésével (Start-Bónusz kártya bevezetése)

• Fiatalok esélyteremtésének kiszélesítése

– Vállakozás-ösztönzési program

– Gyakornoki program a tanulószerződéssel rendelkezőknek

• A munkaerőpiac rugalmasságának javítása (Mt. módosítás)

• Képzési szerkezet modernizálása, a duális szakképzés előtérbe helyezése

• Közfoglalkoztatás új rendszerének kidolgozása

2012.11.24. 12

Page 13: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 1313

Munkaerő-piac, foglalkoztatás által vezérelt képzés

• A munkaerő-piaci változásokra gyorsan reagáló, jó minőségű szakképzési kapacitásokra van szüksége.

• A Kormány a versenyképesség fokozása érdekében új szakképzés-fejlesztési koncepciót fogadott el 2011 májusában; a rendszer jelentős része már 2012 szeptemberétől működik.

• A gazdasági kamara vezetésével évente meghatározzák területi egységenként (19 megye + főváros), hogy mely szakképesítésekre, mekkora tanulólétszámmal lesz szükség.

• Előre tervezhető a szakember-kibocsátás a beruházások számára.

• A képzési rendszer moduláris, szélesebb alapú iskolai képzésre a későbbi továbbképzés, specializált tudás megszerzése rövidebb ideig tart.

Page 14: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 14

Szabályozás - Törvények

• Alaptörvény• Köznevelési törvény• Felsőoktatási törvény• Szakképzési törvény• Tankönyvpiac rendjéről szóló törvény• Felnőttképzési törvény• Szakképzési hozzájárulásról szóló törvény

Page 15: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.25 15

Kormány szintű szabályozás rendeletben

• Állami szak és felnőttképzési szerv - Nemzeti Munkaügyi Hivatal

• Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg – gyakorlati képzés – gyakorlati képzés és szakmai vizsga ellenőrzés– Országos képzési jegyzék– szakmai követelménymodulok– szakmai vizsgáztatás, vizsgaszervezési engedély – szakképzés megkezdése és folytatása– pályaorientáció és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadás – pályakövetési rendszer – szakmai vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatás – szakmai bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartása– szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét– Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési

Keretrendszer szerintit

Page 16: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

3. Oktatási rendszer és szakképzési, felnőttképzési

intézmény struktúra, a demográfiai változások

Page 17: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 17

Alapelv

• szakképzettség szerezhető – iskolai rendszerű oktatásban (14-21 éves kor)– piaci alapon szervezett felnőttképzésben

• iskolai rendszerben az első szakképzettség megszerzése ingyenes

Page 18: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 18

Szakképzés Magyarországon

Szakképzés Magyarországon

Szakiskola(11-12-13. évfolyam szakképzési szakasz)

Középfokú oktatás

Szakképző iskolák

Szakiskolai oktatás (9- évfolyam

általánosan művelő szakasz)

Szakközépiskolai(9–12. évfolyam)

általánosan művelő Szakasz+szakmai képzés

érettségivel zárul+munkakör

Gimnáziumiáltalános képzés(9–12. évfolyam)érettségivel zárul

Szakközépiskolai oktatás(13-14. évfolyam)

Szakképzési szakasz

Felsőfokú oktatásEgyetem, főiskola

Alapfokú oktatásÁltalános iskola

Munkaerőpiac

FelnőttképzésIskolarendszeren kívüli szakmai

képzést folytató intézmények

Szakiskolai oktatás(10-11. évfolyam)

Szakképzési szakasz

SzakiskolaHID

Page 19: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 19

A közép- és felsőoktatást, szakképzést jellemző tendenciák

Az 1990-es évek óta zajló folyamatok jellemzői:• az érettségit adó középiskolák expanziója

(ISCED-3A nemzetközi rendszerhez illesztett)• a felsőoktatási intézmények expanziója• a szakiskolák iránti érdeklődés csökkenése

(ISCED-2C-3C)• a felnőttképzésben való részvétel elmarad az EU-

s átlagtól

Page 20: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 20

Az iskolai rendszerű szakképzés lehetőségei

A szakiskolai képzés• a 9. évfolyam elvégzése után a 10-11.

szakmáknál a 11-13. évfolyamon,• 2010-től meghatározott szakképesítéseknél

a 8. évfolyam elvégzése után a 9-11. évfolyamon („előrehozott szakképzés”) történik,

• 2012-től gyakorlat orientált szakképzés kezdődik,• 2013-tól kötelező.

Page 21: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 21

Iskolai rendszerű szakképzés szakközépiskolában

Szakközépiskolai képzés•2012-ig az érettségi vizsgát követően a képzés idejétől függően a 13-15. évfolyamon.

Az érettségire felkészítő szakaszban szakmacsoportos alapozó ismeretek oktatása is folyik, és ez az ismeretkör szakmacsoportonként egy-egy választható érettségi vizsgatárgyat jelent.•2013-tól 9-12 évfolyamon ágazatonként felkészítés az érettségire és egy munkakörre, majd a 13. évfolyamon szakképzés.

Page 22: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 22

Iskolai rendszerű felnőttoktatás

• Tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban.• Állami támogatással.• Elsődleges funkciója: „második esély”

biztosítása.• A nappali tagozatos képzéssel azonos képzési és

kimeneti követelmények alapján.• Döntően a nappali képzés folytató intézmények

esti-levelező tagozatain.

Page 23: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 23

Térségi integrált szakképző központok

A térségi integrált szakképző központ gazdaságos szervezési megoldás.Célja:•szakképzés jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése,•szakképzés jobban tudjon igazodni a munkaerő-piac elvárásaihoz,•lehetőség biztosítása a külön forrásokhoz.

Page 24: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 24

Felnőttképzés

A felnőttképzés keretében• köz- és felsőoktatási intézmények kiegészítő

tevékenységként,• magáncégek,• nonprofit szervezetek, egyesületek,• államilag támogatott képző központok folytatnak

szakképesítésre történő felkészítést.

Munkaügyi központnál regisztráció szükséges.Az államilag elismert szakképesítéseknél a képzés

tartalmiés kimeneti követelményét a miniszteri rendeletben

kiadottszakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák.

Page 25: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

4. Szakmastruktúra és munkaerőpiac

Page 26: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 26

Szakmastruktúra

• Állam által elismert szakképesítésekA képzések garantált minőségét az Országos képzési jegyzék biztosítja, amely jogszabályban határozza meg az államilag elismert szakképesítések szakmai tartalmát, amelyre épülnek a szakmai és vizsgakövetelmények.

• Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítések– Hatósági– Kötött foglalkozásEgyéb szakképesítés (nyelv….)

Page 27: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 27

Szakképesítések egymásra épülése az új struktúrában

• Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít.

• Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít.

• Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok / szakképesítés / rész-szakképesítés / elágazás moduljaira épül, meghatározza, újabb munkakör ellátására képesít.

Page 28: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 28

Szakképesítések köre

Page 29: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 29

Országos Képzési jegyzék OKJ

Szakképesítést szerzettek száma és megoszlása szakképesítési szint szerint, összesen (2007 - 2010)

34,9%

5,5%19,5%

2,6%

17,3%

0,5%

13,6%3,2%

0,5%

0,4%0,6%

1,4%

21 31 32 33 34 51 52 53 54 55 61 71

Page 30: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 30

OKJ SZAKMACSOPORTOK

• 1. Egészségügy• 2. Szociális szolgáltatások• 3. Oktatás• 4. Művészet,

közművelődés, kommunikáció

• 5. Gépészet• 6.Elektrotechnika-

elektronika• 7. Informatika• 8. Vegyipar• 9. Építészet• 10 Könnyűipar• 11. Faipar

• 12. Nyomdaipar• 13. Közlekedés• 14. Környezetvédelem-

vízgazdálkodás• 15. Közgazdaság• 16. Ügyvitel• 17. Kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztráció

• 18. Vendéglátás-idegenforgalom

• 19. Egyéb szolgáltatások• 20. Mezőgazdaság• 21. Élelmiszeripar• 22 közszolgálat

Page 31: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 31

Szakközépiskolai ágazatok

• Egészségügy• Szociális• Pedagógia• Képző- és iparművészet• Előadóművészet I.• Zeneművészet• Bányászat• Épületgépészet• Gépészet• Műszerészet• Villamosipar és elektronika• Távközlés• Informatika• Vegyipar• Vegyész• Építőipar• Könnyűipar• Faipar• Nyomdaipar• Közlekedésépítő

• Közlekedés• Közlekedésgépész• Környezetvédelem-vízgazdálkodás• Közgazdaság• Ügyvitel• Kereskedelem• Vendéglátóipar• Turisztika• Rendészet• Optika• Szépészet• Mezőgazdasági gépész• Erdészet és vadgazdálkodás• Mezőgazdaság• Kertészet és parképítés• Földmérés• Élelmiszeripar• Sport• Előadóművész II.

Page 32: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

5. Oktatási, Képzési folyamat

Page 33: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

Átlátható rendszer

• Moduláris rendszer

• Kompetencia alapú

• Komplex szakmai vizsga a munkakör betöltéséhez

• Gyakorlat központú, duális rendszerű

Page 34: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

342012.11.24. 34

A követelménymodulok és a tananyagegységek kapcsolata

F

T

Feladatprofil 1.

Tulajdonságprofil 1.

Követelménymodul 1.

F

T

T

F

T

F

Követelménymodul 2.

Követelménymodul 3.

Követelménymodul 4.F

eladato

kT

ulajd

on

ságo

k

KompetenciaprofilKövetelmények Képzési program

CTM

Cél 1.

Tanulóimunkaforma 1.

Tananyagegység 1.C

TM

C

TM

CTM

C

C

TM

TM

Tananyagegység 2.

Tananyagegység 3.

Tananyagegység 4.

Tananyagegység 5.

Tananyagegység 6.

F

T

F

T

F

T

F

T

C

C

C

C

C

C

TM

TM

TM

TM

TM

TM

?

ma

ximá

lis kép

zési id

ő

~15% szabad

Page 35: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 35

A kormány prioritásai a szakképzésben

• A szakmunkásvégzettség, a kétkezi munka vonzóvá tétele.

• A duális képzés szerepének növelése.• A gyakorlati képzés arányának növelése.• HÍD program bevezetése.• A 8. osztályt követő 3 éves szakmunkásképzés

általánossá tétele.• A szakiskolák szerepének növelése a társadalmi

felzárkóztatásban.• Az első szakma megszerzésének továbbra is

ingyenes biztosítása az iskolai rendszerű képzésben.

• Szakmai ellenőrzés bevezetése.

Page 36: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 36

A képzés és vizsgáztatás alapvető dokumentumai

• Országos Képzési Jegyzék (OKJ),• A szakképesítések szakmai és

vizsgakövetelményei,• A szakképesítések központi programjait, felváltja

a kötelező kerettanterv,• Az iskolák helyi szakmai programjai,

felsőoktatási intézmények képzési programjai,• A felnőttképző intézmények képzési programjai.

Page 37: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

2012.11.24. 37

Képzés

Új, államilag támogatott elem, hogy a szakmai képzési gyakorlatot lehetőleg vállalatoknál, valós üzemi termelési körülmények között kell teljesíteni az alapozó képzés után.

Biztosítja a munkaadó által igényelt szakmai kompetenciák jobb elsajátítását. (Hasonló módon működik a német duális szakképzés rendszere.).

Page 38: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

A vidéki nők szerepe kiemelt

• Mindezek tudatában segít családjának, saját magának és környezetének

• Sok nő tevékenysége országosan összeadódik

• Szerepének beteljesülése visszahat az országos tendenciákra

Page 39: A szak- és felnőttképzés Magyarországon

392012.11.24.

39

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Modláné Görgényi Ildikó

NMH SZFI főigazgató-helyettes

[email protected]