53
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected] 1 A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, Str. N. Beldiceanu, Nr.10, Telefon: 0230-543333; NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: liceu NUMĂRUL ELEVILOR DIN ȘCOALĂ: 110 NUMĂRUL PROFESORILOR DIN ȘCOALĂ: 26 COORDONATORUL ACTIVITĂȚII: Prof. Murărescu Simona-Maricica, Profesor de informatică, Grad I, Responsabil Catedra de informatică, membru CEAC. 1. TIPUL ACTIVITĂȚII: Proiectul Național ”e-Școala Altfel2016- ȘCOALĂ PARTICIPANTĂ 2. DOMENIUL: tehnic 3. SCOPUL: Dezvoltarea de parteneriate între școlile din țară în vederea realizării unor activități extrașcolare, valorificând creativitatea și deprinderile elevilor în lucrul cu calculatorul. 4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII: a. dezvoltarea creativităţii şi formarea unor abilităţi practice; b. crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; c. dezvoltarea spiritului competitiv; d. dezvoltarea relaţiei de comunicare şcoală – familie - comunitate; e. dezvoltarea la elevi a încrederii în propriile forţe de afirmare şi dezvoltare; f. promovarea valorilor locale la nivel național; g. dezvoltarea de parteneriate între şcolile din ţară în vederea realizării unor activităţi extraşcolare interesante. 5. ELEVI PARTICIPANȚI: 110 Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, utilizatori ai Rețelei EDU Moodle România, administrată de ASOCIAŢIA PRO ARTA, DEZVOLTARE ŞI CUNOAŞTERE. Numărul total al elevilor participanți a fost: 60 beneficiari direcți (participanți la activitate) și circa 50 beneficiari indirecți (prezenți în sală, participanți ca spectatori), dar și circa 400 beneficiari indirecți la nivelul ţării: elevi, părinți și profesori din țară participanți la concursurile online și la cele offline. Procentul elevilor participanți direcți, din numărul total al elevilor grupului țintă din școală a fost de 54,5%. Numărul total al profesorilor participanți a fost de 40: 26 beneficiari direcți (coordonatori/îndrumători pe secțiuni) și 14 beneficiari indirecți (profesori diriginți, profesori de limba română, de istorie și geografie la clasele elevilor înscriși la concursurile online, profesori de informatică etc. și spectatori în timpul activităților) 6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:

A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

1

A. FIȘA ACTIVITĂȚII

NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, Str. N. Beldiceanu, Nr.10, Telefon: 0230-543333;

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: liceu

NUMĂRUL ELEVILOR DIN ȘCOALĂ: 110

NUMĂRUL PROFESORILOR DIN ȘCOALĂ: 26

COORDONATORUL ACTIVITĂȚII: Prof. Murărescu Simona-Maricica, Profesor de

informatică, Grad I, Responsabil Catedra de informatică, membru CEAC.

1. TIPUL ACTIVITĂȚII: Proiectul Național ”e-Școala Altfel” 2016- ȘCOALĂ

PARTICIPANTĂ

2. DOMENIUL: tehnic

3. SCOPUL:

Dezvoltarea de parteneriate între școlile din țară în vederea realizării unor activități

extrașcolare, valorificând creativitatea și deprinderile elevilor în lucrul cu calculatorul.

4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII:

a. dezvoltarea creativităţii şi formarea unor abilităţi practice;

b. crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;

c. dezvoltarea spiritului competitiv;

d. dezvoltarea relaţiei de comunicare şcoală – familie - comunitate;

e. dezvoltarea la elevi a încrederii în propriile forţe de afirmare şi dezvoltare;

f. promovarea valorilor locale la nivel național;

g. dezvoltarea de parteneriate între şcolile din ţară în vederea realizării unor activităţi

extraşcolare interesante.

5. ELEVI PARTICIPANȚI: 110

Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu vârste cuprinse

între 11 și 19 ani, utilizatori ai Rețelei EDU Moodle România, administrată de ASOCIAŢIA

PRO ARTA, DEZVOLTARE ŞI CUNOAŞTERE.

Numărul total al elevilor participanți a fost: 60 beneficiari direcți (participanți la

activitate) și circa 50 beneficiari indirecți (prezenți în sală, participanți ca spectatori), dar și

circa 400 beneficiari indirecți la nivelul ţării: elevi, părinți și profesori din țară participanți la

concursurile online și la cele offline.

Procentul elevilor participanți direcți, din numărul total al elevilor grupului țintă din

școală a fost de 54,5%.

Numărul total al profesorilor participanți a fost de 40: 26 beneficiari direcți

(coordonatori/îndrumători pe secțiuni) și 14 beneficiari indirecți (profesori diriginți, profesori

de limba română, de istorie și geografie la clasele elevilor înscriși la concursurile online,

profesori de informatică etc. și spectatori în timpul activităților)

6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:

Page 2: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

2

Comunitatea Moodle România a invitat cadrele didactice și elevii din învățământul

preuniversitar să participe, în săptămâna 18-22 aprilie 2016, la activități extracurriculare și

extrașcolare interesante, care să le valorizeze preocupările extraşcolare şi competenţele în domenii

diverse şi interesante în cadrul proiectului e-Școala Altfel, aflat la a III-a ediție.

În perioada 18-22 aprilie 2016 s-au desfășurat activitățile propuse la nivelul școlii, în

laboratoarele de informatică, fiecare participant utilizând numele de utilizator și parola proprie de

autentificare pe site-ul proiectului https://scoalaaltfel.moodle.ro/ atât în timpul activităților din

școală, cât și în ritm propriu acasă.

7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

În această perioadă, elevii de gimnaziu și cei de liceu de la Colegiul Tehnic “Mihai

Băcescu” Fălticeni, au încărcat pe platformă prezentări, planșe, afișe și documente Word, în

vederea participării la concursurile offline propuse. Lucrările au fost realizate în echipă sau

individual sub îndrumarea profesorilor coordonatori pe secțiuni. În fiecare zi au avut loc dezbateri

în funcție de tematica zilei utilizând resursele puse la dispoziție de organizatori. Elevii au avut

posibilitatea testării cunoștințelor generale din domeniul cultură și domeniul știință și tehnică,

participând la concursurile online în intervalul stabilit, sub atenta supraveghere a profesorilor

coordonatori.

Votarea tuturor materialelor postate pe site s-a realizat de către profesorii responsabili pe

secțiuni până pe data de 3 mai 2016. Rezultatele finale afișându-se pe data de 11 mai 2016. Din

școala noastră dna. prof. Murărescu Simona-Maricica a făcut parte din echipa națională de evaluare

pentru secțiunile: “Educație pentru sănătate”, „Educație ecologică” și „Educație culturală”.

Coordonatorul activităților proiectului la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni a fost

prof. de informatică Murărescu Simona-Maricica.

În cadrul celor cinci secțiuni: Educație pentru sănătate, Educație ecologică, Educație

culturală, Educație tehnico-științifică, Educație rutieră, corespunzătoare zilelor din perioada

18-22 aprilie 2016, elevii noștri au realizat activități, după un program stabilit în școală de

coordonatorul proiectului, stabilit de comun acord cu coordonatorii pe secțiuni.

Din școala noastră s-au înscris un număr de 26 profesori (prof. Murărescu Simona-

Maricica, dir. prof. Suseanu Claudia, dir. adj. prof. Chirilă Silvia, dir. adj. prof. dr. Țuca

Mariana-Silvia, prof. dr. Jarcău Mihaela, prof. Apetrei Olimpia, prof. Suman Irina, prof. Bacalu

Vergilia, prof. Dumitriu Bogdan, prof. Dan Ovidiu-Constantin, prof. Feștilă Constantin-Bogdan,

prof. dr. Radion Paula, prof. Maleș Lucian, prof. Chițu Magda, prof. Pădurariu Mioara, prof.

Radu Elena, prof. Mureșan Florentina, prof. Chirilă Iuliana-Claudia, prof. Ghenghea Elena, prof.

Ionițe Viorica, prof. Peiu Maria, prof. dr. Suciu Raluca, prof. Horvat Raluca, prof. Moroșan

Geanina-Ionela, prof. Grigore Daniela, prof. Dumitriu Cezara) care au îndrumat și coordonat cei

110 elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a XI-a A, a XII-a A, a XII-a B (specializarea

matematică-informatică), a XI-a E, a XII-a E (specializarea științe sociale), a X-a B, a XII-a C

(specilizarea științe ale naturii), a IX-a J, a XI-a K, a XI-a L, a XII-a K (specializarea tehnician în

turism), a XI-a D, a XII-a D (specializarea filologie), a XII-a J (specializarea tehnician

elctromecanic), a XI-a F (tehnician tehnică de calcul), a XI-a G (tehnician design vestimentar).

Aceștia și-au creat conturi pentru utilizarea site-ului proiectului https://scoalaaltfel.moodle.ro/ , atât

în timpul activităților din școală, cât și de acasă, pentru documentare, încărcarea lucrărilor cu care

s-au înscris în concursurile offline sau pentru susținerea concursurilor online în intervalul stabilit.

Page 3: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

3

AGENDA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN SĂPTĂMÂNA ALTFEL LA COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BACESCU” FALTICENI

Link site-ul școlii – SĂPTAMANA ALTFEL 2016

http://ctmbacescu.ro/

CENTRALIZATOR PARTICIPANȚI SECȚIUNEA 1: LUNI 18 aprilie 2016 – DOMENIUL: EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

Coordonatori activitate: Prof. Bacalu Vergilia, Prof. Dumitriu Bogdan

Tematica/ Activități Nr.

participanti

Tip

activitate

Participanți/

Clasa

Profesori

coordonatori

Concurs offline de prezentari “Trăieşte

sănătos, mănâncă inteligent!”

20 Concurs

offline a IX-a C

Prof. Bacalu Vergilia

Prof. Murărescu

Simona

Resurse

Materiale utile utilizate în cadrul activităților cu

elevii

Utilizarea resurselor de pe platformă:

-Ghid pentru educație sănătoasă

-Bibliografie electronic

-Platforma eLearning Edu-Diab.roURL

45

Dezbatere

11A, 11F,

9J, 11 E, 11G,

11 L

Prof. Murărescu

Simona-Maricica

Prof. Dan-Ovidiu-

Constantin

Prof. Moroșan

Geanina

Prof. Grigore Daniela

Prof. Horvat Raluca

Obiective:

formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate;

dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea;

formarea unui stil de viaţă sănătos;

dobândirea unui comportament responsabil referitor la sănătate;

manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează sănătatea.

Page 4: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

4

SECȚIUNEA 2: MARȚI 19 aprilie 2016 – DOMENIUL: EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI DE PROTECȚIE A

MEDIULUI

Coordonatori activitate: Prof. Radu Elena, Prof. Murărescu Simona-Maricica

Tematica/ Activități Nr.

participanti

Tip

activitate

Participanț

i/ Clasa

Profesori

coordonatori

Concurs offline de afișe ”Ziua Pământului”

30

Concurs

offline

Clasa a

VII-a

10 elevi din

clasa a VI-a

Prof. Radu Elena

Prof. Murărescu

Simona

Prof. Suman Irina

Eco Alert

EcoKid este întruchiparea elevului responsabil,

care provine dintr-un mediu defavorizat, care

suferă continuu din cauza poluării și a nepăsării

oamenilor asupra acestui aspect vital. El devine

conștient de faptul că poluarea și excesul de

consum afectează calitatea vieții comunității din

care provine și luptă împotriva acestor factori

nocivi.

40

Dezbatere

Eco Alert

Gimnaziu -

LiceuSCOR

M/AICC 11A, 11K,

12K

Prof. Murărescu

Simona-Maricica

Prof. Dan-Ovidiu-

Constantin

Prof. Maleș Lucian

Prof. Suciu Raluca

Prof. Ghenghea Elena

Prof. Suseanu Claudia

Prof. Chițu Magda

Obiective:

conştientizarea necesităţii educaţiei raportate la mediu care are la bază integrarea problemelor ecologice

în anumite contexte, ţinând cont de aspectele sociale şi culturale pe care le implică;

dobândirea de informaţii specifice educaţiei raportate la mediu;

formarea de priceperi şi deprinderi care să ajute la oferirea de soluţii viabile la unele probleme vitale;

identificarea activităţilor şi comportamentelor umane care produc dezechilibre grave ale naturii.

dezvoltarea respectului faţă de mediu;

înţelegerea adecvată a relaţiei dintre om şi mediul înconjurător;

încurajarea elevilor să coopereze pentru protejarea mediului;

formarea unei atitudini motivante si responsabile fata de mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului

inconjurator

Page 5: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

5

SECȚIUNEA 3: MIERCURI 20 aprilie 2016 – DOMENIUL: EDUCAȚIE CULTURALĂ

Coordonatori activitate: Prof. Apetrei Olimpia, Prof. Murărescu Simona-Maricica

Tematica/ Activități Nr.

participanti

Tip activitate Participanț

i/ Clasa

Profesori

coordonatori

Activități offline

30

Concurs offline de creaţie

literară: proză şi poezie -

gimnaziu şi liceu

Concurs offline de prezentări

privind obiectivele turistice

din România

Clasa a V-a

11A

Prof. Apetrei Olimpia

Prof. Murărescu

Simona

Prof. Chirilă Silvia

Prof. Murărescu

Simona

Activități online

20

Concurs online ”Pictori

și sculptori români”

Concurs online: "Obiective

turistice din România"

11A, 12A,

10B, 12E

Prof. Murărescu

Simona-Maricica

Prof. Chirilă Iuliana-

Claudia

Prof. Radion Paula

Resurse

60

Dezbatere - Obiective

turistice din România

Obiective:

Informare privind obiectivele

turistice din România.

Valorizarea şi promovarea

potenţialului turistic al

României.

11A, 11K,

11F, 11E

Prof. Murărescu

Simona-Maricica

Prof. Dan-Ovidiu-

Constantin

Prof. Maleș Lucian

Prof. Dumitriu

Bogdan

Prof. Ionițe Viorica

Obiective:

promovarea în rândul elevilor a valorilor culturale românesti;

ridicarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor pe plan cultural și social;

stimularea creativitatii si inventivitatii elevilor;

descoperirea, iniţierea şi stimularea talentului artistic al elevilor.

Page 6: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

6

SECȚIUNEA 4: JOI 21 aprilie 2016 – DOMENIUL: EDUCAȚIE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Coordonatori activitate: Prof. Chirilă Iuliana-Claudia, Prof. Murărescu Simona-Maricica

Tematica/ Activități Nr.

participanti Tip activitate

Participanți/

Clasa

Profesori

coordonatori

Activități offline

30

Concurs offline de

prezentări "Contribuție

românească la

dezvoltarea științei și

tehnologiei"

12A

12J

Prof. Murărescu

Simona

Prof. Chirilă

Iuliana-Claudia

Prof. Pădurariu

Mioara

Activități online

15

Concurs online "Știință și

tehnică"

11A, 12A,

10B

Prof. Murărescu

Simona-Maricica

Prof. Chirilă

Iuliana-Claudia

Prof. Dan-Ovidiu-

Constantin

Obiective:

Valorificarea acumulărilor de cunoștințe și informații din diferite domenii ale științei și tehnologiilor

Promovarea noutăților în domeniul Științelor și al Disciplinelor Tehnice

Page 7: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

7

SECȚIUNEA 5: VINERI 22 aprilie 2016 – DOMENIUL: EDUCAȚIE RUTIERĂ

Coordonatori activitate: Prof. Suman Irina, Prof. Murărescu Simona-Maricica

Tematica/ Activități Nr.

participanti Tip activitate

Participanți/

Clasa

Profesori

coordonatori

Activități învățământ

preșcolar, primar și

gimnazial

15

Concurs offline de desene cu

tematică rutieră

a VI-a

Prof. Suman Irina

Activități liceu

40

Chestionar

auto pentru începatori

Teste online Școala de șoferi

Arad

11A, 12A,

11K, 11F,

11E

Prof. Murărescu

Simona-Maricica

Prof. Dan-Ovidiu-

Constantin

Prof. Maleș Lucian

Prof. Dumitriu

Bogdan

Prof. Ionițe Viorica

Obiective:

acumularea de noi informaţii şi formarea abilităţilor de circulaíe pe drumuri publice

conştientizarea riscului rutier.

prevenirea vătămării copiilor şi adolescenţilor prin accident rutier

aplicarea regulilor minimale de circulaţie în calitate de pieton

aplicarea corecta a regulilor de circulaţie specifice deplasării cu bicicleta, rolele, skateboardu-ul, mopedul,

autovehiculul

8. REZULTATELE OBȚINUTE:

60 de elevi cu competențe de lucru în echipă;

Page 8: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

8

110 elevi din grupul ţintă cu competenţe digitale;

Interesul crescut al părinţilor elevilor pentru activităţile extraşcolare;

Creativiate dezvoltată a elevilor participanţi şi a spiritului competitiv;

Relaţii îmbunătățite elevi-profesor prin implicarea în proiectarea şi susţinerea

unor astfel de activităţi;

prestigiul şcolii crescut la nivel naţional prin activităţile propuse şi desfăşurate în

cadrul temelor proiectului naţional;

produsele realizate de elevi în timpul activităților (prezentări PowerPoint,

desene, afișe, pliante, documente etc. ); site-ul proiectului național https://scoalaaltfel.moodle.ro completat cu produsele

realizate în vederea participării la concursurile offline;

DVD-uri cu imagini din cadrul activităţilor;

fotografii din timpul activităților/ premii concursuri online și offline/

http://ctmbacescu.ro

9. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII/PROIECTULUI:

La finalul realizării activităților din Programul Săptămânii Altfel, elevii de gimnaziu și

liceu, profesorii, dar și părinții care au participat la activități sau la ședințele cu părinții, și-au

manifestat aprecierile față de tot ce s-a realizat în acest proiect, manifestându-și dorința de a

participa și la edițiile următoare.

10. MOTIVAŢIA PROPUNERII PROIECTULUI

Rezultatele proiectului nostru sunt sustenabile pe termen mediu în raport de: stimularea

motivaţională a elevilor pentru activităţile extraşcolare utilizând T.I.C.-ul, promovarea creativităţii,

lucrului în echipă şi a competitivităţii, dar şi implicarea comunităţii şi a familiei în viaţa şcolii.

Proiectul e-Școala Altfel susţine misiunea şcolii, care onorându-şi statutul de Şcoală

Europeană, unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale la un înalt standard de calitate, în

context naţional şi european, bazate pe responsabilitate, performanţă, egalitatea şanselor, pentru

dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor

unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere. Raportarea şcolii la valorile social-culturale

naţionale şi europene, aduc în prim plan rolul educaţiei prin intermediul şcolii în valorificarea

potenţialelor individuale ale elevilor din perspectiva educaţiei pentru timp liber şi a educaţiei

pentru sănătate.

Profesorii și elevii școlii au devenit mai interesați de modalitatea de utilizare la clasă, în

timpul procesului educativ, a Rețelei EDU Moodle România. Coordonatorul proiectului prof.

Murărescu Simona-Maricica, formator moodle, și-a manifestat disponibilitatea de a instrui

profesorii doritori ai școlii în vederea utilizării acesteia, în scopul creșterii actului didactic la

Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni.

B. MĂRTURII, IMPRESII, OPINII DESPRE PROIECT

Page 9: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

9

“Pentru mine Proiectul "e-Școala Altfel!", desfășurat în perioada 18-22 aprilie 2016, a

fost o experiență plăcută. Comparativ cu anii anteriori, anul acesta pe lângă participarea la

concursurile offline, cu care m-am familiarizat, am dezbătut teme din diferite domenii, împreună

cu colegii de clasă și școală, mediate de doamna dirigintă prof. Murărescu Simona și ceilalți

profesori. Participarea la concursurile online, dar și la celelalte activități de pe platforma moodle

a devenit o pasiune pentru mine!”.

Ignat Iuliana-Diana,

Clasa a XI-a A

“Activitățile desfășurate în acest proiect au fost o adevărată provocare pentru mine,

deoarece am aflat lucruri noi într-un timp scurt dar foarte plăcut din diferite domenii. Mi-aș dori

să repet experiența pe viitor!”

Nazarov Anna-Andreea

Clasa a V-a

“Pentru mine participarea la activitățile proiectului a fost o experiență aparte. Mi-am dat

seama că se poate învăța și altfel nu numai în sala de clasă, cu profesorul, cu cartea, caietul și

pixul în față. În cadrul acestui proiect am realizat că dacă ai voință poți să faci ceea ce îți propui.

Îmi voi aminti cu drag aceste momente din viața de liceu.”

Boghian Monica,

Clasa a XII-a E

„După părerea mea activitățile desfășurate și în acest an pe platforma moodle în cadrul

Proiectului Național "e-Școala Altfel" 2016, au avut un impact pozitiv asupra tuturor

participanților, pentru că am aflat multe lucruri interesante și utile. Participând la concursurile

online, am dobândit informații prețioase, din multe domenii, care îmi vor fi utile pe viitor. A fost o

experiență foarte plăcută, de neuitat! Sper să mai am ocazia participării la astfel de activități

interesante pe viitor!”

Vasiliu Andreea-Daniela,

Clasa a XI-a A

C. FOTOGRAFII/FILME/DIPLOME:

Fotografii din perioada 18-22 aprilie 2016

Page 10: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

10

Educație pentru sănătate – 18 aprilie 2016

Page 11: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

11

Educație ecologică și de protecție a mediului – 19 aprilie 2016

Page 12: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

12

Educație culturală – 20 aprilie 2016

Page 13: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

13

Educație tehnico-științifică – 21 aprilie 2016

Elevii clasei a XII-a A lucrează la prezentările PowerPoint

Page 14: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

14

Educație tehnico-științifică – 21 aprilie 2016

Elevii susțin concursul online

Page 15: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

15

Educație rutieră – 22 aprilie 2016

Page 16: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

16

CAPTURI ȘI DESCRIERI ALE LUCRĂRILOR ÎNCĂRCATE PE SITE

Educație pentru sănătate

Luni 18 aprilie 2016

Profesori coordonatori activitate:

Prof. Bacalu Vergilia

Prof. Murărescu Simona-Maricica

Page 17: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

17

Luni, 18 aprilie 2016 s-au desfășurat activitățile din cadrul SECTIUNII I – EDUCAȚIE

PENTRU SĂNĂTATE. Elevii claselor a IX-a C și a XI-a F coordonati de dna prof. Bacalu

Vergilia, respectiv dl. prof. Dumitriu Bogdan au prezentat într-un mod foarte atractiv și interesant

lucrări cu tema "Medicina naturistă" și “Alimente sănătoase și nesănătoase”. A urmat o dezbatere

interesentă și educativă pe această temă.

Lucrările elevilor au fost încărcate din contul propriu pe site-ul proiectului în vederea

participării la Concursul offline “Trăiește sănătos, mănâncă inteligent!”.

Capturile lucrărilor încărcate pe site în această zi și numărul de voturi obținute, se pot vedea

în imaginile următoare.

Notele obținute în urma evaluării lucrării:

Page 18: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

18

Elevii s-au conectat pe platforma proiectului accesând resursele puse la dispoziție de

organizatori:

Ghid de educație pentru sănătate – STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Bibliografie electronică cuprinzând filmulețe educative cum ar fi Igiena, Asocierea corectă

a alimentelor,

Page 19: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

19

Platforma eLearning Edu-Diab.ro

Link: http://www.edu-diab.ro/

Elevii de liceu au accesat informațiile din resursele amintite și cu ajutorul videoproiectorului au

avut loc dezbateri moderate de domnii profesori prezenți la activitate.

Page 20: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

20

Educație ecologică și de protecție a mediului

Marți 19 aprilie 2016

Prof. coordonatori activitate

Prof. Radu Elena, diriginte clasa a VII-a (Laborator 15) - gimnaziu

Prof. Murărescu Simona-Maricica, diriginte a XI-a A (Laborator 17) – gimnaziu și liceu

Page 21: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

21

Marți, 19 aprilie 2016, s-au desfășurat activitățile SECŢIUNII II – Educație ecologică și

de protecție a mediului.

Profesorii coordonatori au îndrumat elevii să se conecteze pe platforma proiectului

https://scoalaaltfel.moodle.ro în baza conturilor create la orele de curs și să participe la activitățile

propuse pentru această zi.

Pentru început elevii au accesat cursul activ – Eco Alert, au parcurs cele cinci capitole, au

citit și parcurs individual activitățile interactive propuse apoi, au purtat discuții moderate de

profesorul coordonator din sala respectivă.

Capturi Curs activ – Eco Alert Gimnaziu, Liceu

Page 22: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

22

Page 23: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

23

Concurs offline de afișe ”Ziua Pământului”

Elevii clasei a VII-a au realizat desene pe calculator pe tema propusă, iar elevii clasei a VI-a

au creat un afiș sugestiv.

Lucrările au fost încărcate ulterior pe platforma proiectului din conturile proprii.

Capturi cu lucrările elevilor și notele primite

Eleva Bolohan Daniela_Sabina din clasa a VII-a a realizat afișul cu titlul Păstrați Pâmântul curat.

Page 24: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

24

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Eleva Nechifor Marina-Margareta, din clasa a VII-a a realizat un afiș cu titlul: Ocrotiți Pământul!

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 25: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

25

Eleva Voloh Raluca Gabrielana din clasa a VII-a a realizat afișul cu titlul Iubiți Pământul

viu.

.

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 26: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

26

Elevul Bucătariu Cristi din clasa a VII-a a realizat un afiș cu titlul Pământul - Așa DA, Așa NU!

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 27: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

27

Elevul Norovici Claudiu a realizat un afiș cu titlul Păstrați Pământul curat!

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 28: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

28

Eleva Apopii Ariana a realizat afișul cu titlul Ziua Pământului.

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 29: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

29

Eleva Jugaru Roxana a realizat afișul cu titlul Ziua Pământului:

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 30: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

30

Eleva Ciobanu Denisa din clasa a VII-a a realizat afișul cu titlul Ziua Pământului:

Page 31: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

31

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Eleva Costin Ioana-Alexandra a realizat afișul cu titlul Ziua Pământului:

Page 32: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

32

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Elevul Medvichi Sebastian a realizat afișul cu titlul Ziua Pământului:

Page 33: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

33

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Elevul Hrscu Adrian a realizat afisul cu titlul Salvați Pământul!

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Page 34: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

34

Eleva Nistor Daiana a realizat afișul cu titlul Pământul noaptea!

Page 35: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

35

Notele acordate acestui material se pot vedea în următoarea captură:

Elevii Bold Iustina, Aioanei Ana-Maria, Chiperi Gabriela, Macovei Petronela, Lazăr Paula,

Scripcă Alexandra, Vlaiduc Daciana-Dumitrița, Ciofu Anastasia, Alexa Iustin, Antoniu Ioachim din clasa a

VI-a, sub îndrumarea dnei. Prof. diriginte Suman Irina, au realizat în sala de clasă afișul:

Page 36: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

36

Page 37: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

37

Educație culturală Miercuri 20 aprilie 2016

Prof. coordonatori activitate:

Prof. Apetrei Olimpia (diriginte clasa a V-a) – gimnaziu

Prof. Murărescu Simona-Maricica (diriginte clasa a XI-a A) - liceu

Activități offline

Concurs offline de creaţie literară: proză şi poezie - gimnaziu şi liceu

Elevii clasei a V-a cordonați de prof. diriginte Apetrei Olimpia, profesor de Limba și

literatura română, au realizat în sala de clasă activități de creație, apoi au venit în laboratorul de

informatică, unde și-au creat conturi pe platforma https://edu.moodle.ro/, s-au conectat, au scanat

desenele și au tehnoredactat lucrările încărcându-le ulterior pe site.

Eleva Apetri Alexia, a compus o poezie cu titlul “Ca un ghețar”, apoi a realizat un desen

sugestiv. Documentul Word cuprinzând cele două creații a fost încărcat pe platformă din contul

propriu.

Note obținute:

Page 38: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

38

Eleva Crăciun Daria a compus o poezie cu titlul Vara. A completat și încărcat pe platforma

proiectului, documentul Word, cuprinzând și un desen propriu sugestiv.

Eleva Maftei Evelyne a compus pozezia cu titlul Conversație cu …un papuc. A realizat și

un desen sugestiv, l-a scanat apoi la inserat în documentul Word tehnoredactat în laboratorul de

informatică. Eleva și-a creat cont și apoi a încărcat lucrarea pe site.

Page 39: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

39

Eleva Mihăilă Iustina a participat cu poezia Dimineața:

Eleva Nazarov Anna-Andreea a participat cu poezia Inspirație și un desen sugestiv,

inserate in Word.

Page 40: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

40

Elevul Roșca Iustin a compus poezia cu titlul Peștele care urăște apa:

Page 41: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

41

Concurs offline de prezentări privind obiectivele turistice din România

Elevele Vasiliu Andreea-Daniela, Iftimesei Emilia, Chiriac Irina-Ștefana, din clasa a XI-a

A, coordonate de prof. diriginte Murărescu Simona-Maricica, au participat cu lucrarea PowerPoint

Galeria oamenilor de seamă Fălticeni:

Elevele Grumăzescu Paula, Bejenariu Daniel-Cătălin, Butnariu Cosmina-Elena, Chiriac

Irina-Ștefana, coordonate de prof. Chirilă Silvia, au participat cu lucrarea Obiective turistice din

Fălticeni.

Page 42: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

42

Activități online

Un grup de elevi din clasele a XI-a A, a XII-a A si a X-a B au susținut în intervalul

programat Concursul online: "Obiective turistice din România", în baza fișei de înscriere

completată și transmisă organizatorilor în preziua probei. Regulamentul concursului și simularea

pusă la dispoziție până în preziua desfășurării concursului au fost foarte utile pentru elevi.

Regulamentul concursului online:

Page 43: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

43

În intervalul 8-11 elevi din clasele a XI-a A, a XI-a, a XI-a F și a XI-a E, îndrumați de Prof.

Dan-Ovidiu-Constantin, Prof. Maleș Lucian, Prof. Ionițe Viorica și Prof. Dumitriu Bogdan au

realizat o dezbatere interesantă pe tema “Obiective turistice din România”, utilizând resursele de pe

site. Moderatorul discuțiilor fiind prof. Murărescu Simona-Maricica. La discuții au participat și

elevi de clasa a VIII-a, zona Fălticeni, veniți să viziteze școala noastră în vederea admiterii la liceu.

Page 44: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

44

Educație tehnico-științifică Joi - 21 aprilie 2016

Prof. coordonatori activitate:

Prof. Chirilă Claudia (diriginte clasa a XII-a A) - liceu

Prof. Murărescu Simona-Maricica (diriginte clasa a XI-a A) – liceu

Conform planificării în ziua de joi 21 aprilie 2016, elevii claselor a XI-a A, a XII-a A și a

XII-a J au fost implicați atât în activități de realizare a prezentărilor PowerPoint și participare la

concursul offline de prezentări “Contribuție românească la dezvoltarea științei și tehnologiei”, cât

și în concursul online “Știință și tehnică” propus în această zi.

Pentru participare la concursul online “Știință și tehnică” am trimis organizatorilor fișa de

înscriere cu o zi înaintea desfășurării probei, conform regulamentului.

Page 45: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

45

Atât la concursul offline, cât și la cel online elevii școlii noastre au obținut rezultate bune și

foarte bune.

Page 46: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

46

Educație rutieră Vineri - 22 aprilie 2016

Prof. coordonatori activitate:

Prof. Suman Irina (diriginte clasa a VI-a) - gimnaziu

Prof. Murărescu Simona-Maricica (diriginte clasa a XI-a A) - liceu

Conform planificării, în ziua de vineri 22 aprilie 2016, elevii clase a VI-a coordonați de

prof. diriginte Suman Irina au realizat o competiție în sala de clasă pe tema “Educație rutieră”,

constând în realizarea de desene pe hârtie. Elevii și-au continuat activitatea în laboratorul de

informatică, unde au vizionat un film documentar “Drumul colorat”, din resursele oferite de

organizatori pe site-ul proiectului.

Elevii câștigători, au scanat planșele, și-au creat conturi, apoi au completat formularul de

înscriere de pe site specific Concurs offline de desene cu

tematică rutieră.

În același timp, elevii de liceu din clasele a XI-a A, a XII-a

A, a XI-a E, a XI-a F, a XI-a K, îndrumați de domnii profesori

Prof. Dan-Ovidiu-Constantin, Prof. Maleș Lucian, Prof. Dumitriu

Bogdan și Prof. Ionițe Viorica, s-au conectat de site-ul proiectului

și au accesat link-urile cu chestionare auto pentru începători și

testele online propuse. Elevii au avut un interes deosebit în această

activitate cu atât mai mult cu cât unii dintre ei urmează să susțină

examenele în vederea obținerii permisului de conducere.

Page 47: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

47

REZULTATE/PREMII OBȚINUTE LA CONCURSURILE OFFLINE

LUNI 18 aprilie 2016 – Domeniul Educație pentru sănătate

Rezultatele concursului offline de prezentări “Trăiește sănătos,

mănâncă inteligent”

Page 48: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

48

MARȚI 19 aprilie 2016 – Domeniul Educație ecologică

Rezultatele concursului offline de afișe “Ziua Pământului”

Page 49: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

49

MIERCURI 20 aprilie 2016 – Domeniul Educație culturală

Rezultatele concursului offline de creație literară

Page 50: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

50

Rezultatele Concursului offline “Obiective turistice din România”

JOI 21 aprilie 2016 – Domeniul Educație tehnico-științifică

Rezultatele concursului offline de prezentări “Știință și tehnologie”

Page 51: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

51

VINERI 22 aprilie 2016 – Domeniul Educație tehnico-științifică

Page 52: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

52

Rezultatele concursului offline de desene “Educație rutieră”

REZULTATE/PREMII OBȚINUTE LA CONCURSURILE ONLINE

Concurs online Pictori și sculptori români

Concursul online Știință și tehnică

Page 53: A. FIȘA ACTIVITĂȚII NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII …ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Fisa...Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230-543333; e-mail: [email protected]

53

PREZENTAREA PE SCURT A UNOR APRECIERI LA NIVEL ORGANIZATORIC,

IMPACT EDUCAȚIONAL ȘI MOTIVE PENTRU

CONTINUAREA ACESTUI PROIECT ȘI ÎN VIITOR.

În urma discuțiilor și aprecierilor elevilor, profesorilor și părinților, au fost furnizare multe

motive legate de continuitatea acestui proiect.

În ceea ce privește impactul educațional, datorită avatajelor oferite de platforma de e-

learning http://edu.moodle.ro/, în ultimii doi ani profesorii și elevii școlii au fost implicați și în alte

proiecte online. Astfel, prin intermediul coordonatorului proiectului în școală prof. Murărescu

Simona-Maricica, școala noastră a încheiat parteneriate cu Liceul Teoretic ”Pavel Dan” Câmpia

Turzii, jud. Cluj, în vederea desfășurării activităților din cadrul Proiectului Educația, pașaport

pentru succes (CAERI 2016, poziția 514) și Colegiul Tehnic „Petru Poni” Onești, județul Bacău, în

vederea desfășurării activităților Proiectului “Clubul utilizatorilor moodle” (CAER 2016, poziția

250). Așadar, luni 18 aprilie 2016, în paralel cu activitățile proiectului e-Școala Altfel, profesorii

de limbi străine au participat cu un număr de 15 elevi la Concursul de traduceri online,

“Creativitate și multilingvism” din cadrul Proiectului Educația, pașaport pentru succes, iar pe

parcursul săptămânii altfel elevii clasei a IX-a Ap, coordonați de prof. Mureșan Florentina și prof.

diriginte Peiu Maria, au realizat produse în atelierul școlii participând la activitatea „Creație prin

recreație”. Produsele au fost donate școlii coordonatoare în vederea participării la expoziția din

cadrul școlii. Fotografiile și descrierea activităților au fost încărcate de către participanți pe site-ul

proiectului https://pasaportpentrusucces.moodle.ro/ .

Menționăm câteva motive pentru care a fost apreciat favorabil Proiectul e-Școala Altfel,

2016:

Bună organizare și gestionare a proiectului de către echipa de proiect național, dar și de

către cea din școală;

Interes ridicat pentru participare la activități extrașcolare, reflectat în numărul mare de

participanți;

Buna colaborare dintre școlile participante;

Toți participanții în proiect au fost premiați cu diplome;

Promovarea spiritului de competiție;

Implicarea mass-mediei locale în promovarea activității;

Înscrierea gratuită la activitățile proiectului, având drept rezultat creșterea accesibilității

pentru toți elevii de gimnaziu și liceu;

Dezvoltarea de parteneriate între școli;

Dorința participanților de a continua acest proiect.