82 - ALTAMIRA Nº 82

 • View
  247

 • Download
  23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REVISTA ALTAMIRA N 82

Transcript

 • Altamira xullo11N 82 - XULLO DE 2011 - ANO XXV Revista Municipal do Concello de Brin

  Piscina cuberta municipalAbre as portas cun completo programa de cursos denatacin para tdalas idades

  BrionesesFlorentino Romero Cobas, Xuz de Paz, 30 anos axudando aos vecios e vecias de Brin

  PAXS. 12 - 13PAX. 4

  1 etapa da volta ciclista Corua

  celebrada en BRIN

 • 2 | Concello de Brin

  AltamiraRevista Municipal do Concello de Brinenderezos

  os nosos

  BIBLIOTECA MUNICIPALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel ./Fax. : 981 50 99 69

  CASA DA CULTURACarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel . : 981 50 99 08Fax. : 981 50 99 69

  CASA DO CONCELLOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  CEIP PEDROUZOSRa Paseo de Pedrouzos, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 88 70 80

  CENTRO DE SAUDERa das Pedrias, n 315865 - BrinTel . Lia 1 : 981 88 77 01Tel . Lia 2: 981 88 77 02

  CENTRO SOCIAL POLIVALENTEAvda. de Santa Minia, n 4615865 - BrinTel . : 981 50 99 10Fax. : 981 50 99 78

  ESCOLA INFANTIL MUNICIPALAgro Novo, n 12515280 - Os nxelesTel . : 981 88 77 42

  ESCOLA MUNICIPAL DE MSICAAvda. de Santa Minia, n 7015865 - BrinTel . : 981 50 99 03

  FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E.Avda. dos nxeles, n 3615280 - Os nxelesTel . : 981 88 72 01

  FARMACIA NUEZ PEREZ, B.Avda. de Santa Minia, n 7515865 - BrinTel . : 981 88 70 30

  GARDA CIVILRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 70 11

  IES BRINRa Paseo de Pedrouzos, n 215856 - BrinTel . : 981 88 18 17Tel . : 981 88 58 99

  OFICINA DE URBANISMOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  POLICA LOCALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel . : 981 89 34 74Fax. : 981 88 74 31

  POLIDEPORTIVO MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 76 53

  SERVIZO DE AUGASUrb. Agro Novo, n 126 Baixo15280 - Os nxelesTel . : 981 88 78 51

  SERVIZO DE EMERXENCIASLamio, s/n15865 - BrinTel . : 629 87 15 42Fax. : 981 88 75 23

  XULGADO DE PAZRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 72 71

  REPORTAXE

  ACTUALIDADE

  BRIONESES

  SERVIZOS SOCIAIS

  CULTURA E DEPORTES

  HISTORIAS E LENDAS

  PASATEMPOS / HUMOR

  CURIOSIDADES / NA PRENSA

  Pax. 3

  Paxs. 4 - 11

  Paxs. 12 - 13

  Paxs. 14 - 15

  Paxs. 16 - 20

  Pax. 21

  Pax. 22

  Pax. 23con

  tidos

  Jos Lus Garca Garca

  Alcalde doConcello de Brin

  AVANCE

  Edita: Concello de BrinRedaccin, deseo e maquetacin:Concello de Brin e Ns ComunicacinFotos: Arquivo Municipal e Ns ComunicacinImprime: Plana Artes Grficas, S. L.Mail:revistaaltamira@infobrion.com

  ncheme de profunda ledicia poder presentar este novo nmero da Altamira, logo de tomar posesin o pasado da 11 de xuo, de novo como Alcalde de Brin para os prxi-mos 4 anos.

  Neste nmero 82 recollemos un cumprido repaso das pa-sadas eleccins, tamn lle dedicamos as primeiras pxinas apertura da piscina municipal cuberta do concello, onde damos boa conta de tdalas actividades que se van reali-zar nesta nova instalacin.

  Non queriamos deixar de recordar ao noso vecio e amigo LUIS OCAA, fotgrafo residente en Brin, que faleceu o ano pasado ano e ao que se lle fixo unha merecida home-naxe no pasado Encontro coa Arte. Encontro do que ta-mn se fixo un amplo reportaxe nesta revista.

  A primeira etapa da volta ciclista provincia de A Coru-a, as actividades culturais realizadas e por realizar, e as obras que se realizaran do Concello completan a Altamira.

  RECIBE UN CORDIAL SAUDO

  DEPSITO LEGAL: C-827-85

 • Revista Altamira | 3

  REPORTAXE

  ELECCINS MUNICIPAIS

  Os vecios confanlle a Alcalda de Brin a Jos Luis Garca por oitava lexislatura consecutivaO PSOE mantn a sa maiora absoluta con 8 concelleiros e o PP medra unha acta a costa do BNG.

  Jos Lus Garca Garca foi elixido alcalde de Brin por oi-tava lexislatura consecutiva.

  As o decidiron os vecios e vecias de Brin, que o pasa-do 22 de maio refrendaron nas urnas a oitava victoria de Gar-ca, dende as primeiras elec-cions democrticas de 1979 e a stima consecutiva por maiora absoluta. A pesar de que o censo electoral medrou en algo mis de 300 persoas con respecto aos comicios mu-nicipais de 2007 (pasouse de 5.826 a 6.148 electores), nesta ocasin rexistrouse un ndice de participacin menor: un 71,45% fronte ao 72,04% rexis-trado hai catro anos. Porn o nmero total de votos medrou en 196, entre os que destacou un significativo incremento dos votos en branco ou nulos, que chegaron a sumar 186 pa-peletas.

  A anlise dos resultados electorais reflicte que o PSOE encabezado por Jos Lus Gar-ca acadou un total de 2.339 votos, gaando en todas e cada unha das doce mesas electorais de Brin: Bastavales, Brin (2), Cornanda, Luaa,

  Ons, Os nxeles (4), San Salva-dor e Viceso. Estes resultados traducronse en oito actas de concelleiro, as mesmas cs acadadas en 2007.

  Pola sa banda, o Partido Popular de Carlos Tom con-seguu un total de 1.435 votos que lle valeron catro actas de concelleiro, unha mis que en 2007. Unha acta que o PP con-seguiu a costa do BNG liderado por Xess Pena Espia, cuxos 433 sufraxios ocasionronlle a perda dun concelleiro e obriga-ron aos nacionalistas a confor-marse como Grupo Mixto.

  De acordo coa vontade po-pular expresada nas urnas, a corporacin municipal queda composta por 8 concelleiros do PSOE (Jos Lus Garca Garca, Mara del Carmen Rey Tez, Ramn Rodrguez Romars, Patricia Vzquez Lamas, Jess Quintela Vzquez, Jos Bouzas Espars, Jos Lus Sampedro Bouzas e Jos Pedro Cambn Fernndez), 4 do PP (Carlos Tom Fondo, Mara del Mar Cobas Cajuso, Mercedes Gloria Vzquez Garca e Mnica Pato Magarios) e 1 do BNG (Xess Pena Espia).

  Cadro representativo cos resultados das pasadaseleccins municipais celebradas o 22 de maio dopresente ano.

  q

  Na sa primeira intervencin como alcalde, durante a sa toma de posesin do cargo, Jos Lus Garca amosou o seu agradecemento a todos os vecios e vecias de Brin pola sa participacin e comportamento nas eleccins do 22 de maio, as como aos nosos votantes, concelleiros que hoxe me acompaan e ao persoal do Concello, cuxo traba-llo exemplar fai que o labor feito fose todo un xito sen que entrase ningn tipo de ideoloxa no seu quefacer diario.

  O alcalde brions asegurou que os eixos do seu manda-to sern reducir o gasto corrente, manter os investimen-tos e o gasto social, ademais de facer todo o posible para crear emprego. As mesmo, Jos Lus Garca quixo tamn tender a man aos grupos da oposicin, sempre cun talan-te de dilogo dentro da discrepancia e desexou encon-trar as mesmas formas na oposicin, sen crticas destructi-vas ou demagxicas.

  TOMA DE POSESIN

  Patricia Vzquez Lamas asume a Concellera de Cultura, Xuventude, Promocin Econmica, Muller e Servizos So-ciais. Pola sa banda, Ramn Rodrguez Romars asume as competencias en Urbanismo; mentres que Jess Quintela continuar fronte da Concellera de Educacin e Depor-tes. A Xunta de Goberno Local, presidida polo alcalde Xos Lus Garca, queda composta por Ramn Rodrguez Roma-rs, Mara del Carmen Rey Tez, Jos Pedro Cambn Fer-nndez e Jos Bouzas Espars. Todos eles sern tenentes de alcalde, por esta orde.

  COMPOSICIN DO GOBERNO

 • 4 | Concello de Brin

  ACTUALIDADE

  NOVA INFRAESTRUCTURA

  Vn coecer a piscina cuberta municipal: xornadas deportas abertas do 1 ao 15 de agosto

  A piscina cuberta munici-pal de Brin abrir ao pblico o vindeiro 1 de agosto, da no que comezarn quince xor-nadas de portas abertas nas que os vecios e vecias de Brin tern ocasin non s de coecer as instalacins, senn tamn de utilizala de balde durante eses quince das. Un-has instalacins que abrirn en horario de 7:30 a 13:00 e de 18:30 a 22:00 horas (de luns a venres), de 9:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 horas (sba-dos) e de 9:00 a 14:00 horas (domingos e festivos). Uns ho-rarios que, en todo caso, son uns mnimos fixados e que irn axustndose de acordo coa de-manda se fose necesario.

  Os abonos mensuais cus-tarn 22 euros (individuais), 28 euros (familiar) e 17 euros (reducido ou social, dicir, menores de 18 anos, maiores de 65 e colectivos desfavoreci-dos). As mesmo, establcense unhas matrculas anuais polos mesmos importes nos tres ca-sos. Tamn se contempla o ac-

  Os abonos oscilarn entre os 17 e os 28 euros mensuais.

  ceso libre s instalacins, que custar 3,8 euros (individual) e 2,7 euros (reducido ou social). O prezo dos cursos ser de 10 euros (iniciacin), 15 euros (perfeccionamento), 20 euros (bebs), 6 euros (escolares) e 5 euros (outros).

  A aprobacin da ordenanza reguladora destas taxas pola utilizacin da piscina foi o que motivou o retraso na apertu-ra das instalacins, que a em-presa adxudicataria anunciara para o 15 de xuo. Porn ao non estar constituda a corpo-racin despois das eleccins municipais do 22 de maio, a ordenanza non se puido apro-bar ata o 23 de xuo. Como os trmites administrativos obri-gan a publicar o texto no BOP e agardar un periodo por se hou-bera reclamacins, a apertura da instalacin tivo que pospo-erse ata o mes de agosto. E iso grazas premura coa que actuou o Concello, reducindo ao mximo os tempos tanto na convocatoria do pleno como na publicacin no BOP.

  A partir do da 26 de xullo o persoal da piscina estar nas instalacins para informar a todos aqueles vecios e vecias que estean interesados en asistir as activida-des que se van desenvolver neste novo edificio.

  q

  De luns a venres: de 7:30 a 12:00 e de 18:30 a 22:00 h.Sbados: de 9:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h.Domingos e festivos: de 9:00 a 14:00 h.

  HORARIOS

  Matrcula:- Individual: 22 euros.- Familiar: 28 euros- Reducido ou social: 17 euros.

  Abonos:- Individual: 22 euros/mes.- Familiar: 28 euros/mes.- Reducido ou soc