7/13/20151 חלק 1: XML Extensible Markup Language

  • Published on
    22-Dec-2015

  • View
    219

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> Slide 1 </li> <li> 7/13/20151 1: XML Extensible Markup Language </li> <li> Slide 2 </li> <li> 2 XML ( (tags. , ... ...... ...... XML </li> <li> Slide 3 </li> <li> 7/13/20153 XML () : The Big Sleep 7.75 -- 7.75 - </li> <li> Slide 4 </li> <li> 7/13/20154 XML Best Seller Leaves of Grass Jeff Cohen Walt Whitman hardcover 7.75 A collection of some of the finest American free-verse poetry </li> <li> Slide 5 </li> <li> 7/13/20155 - Best Seller Leaves of Grass Jeff Cohen hardcover 7.75 A collection of some of the finest American free-verse poetry " . </li> <li> Slide 6 </li> <li> 7/13/20156 (Attributes) . . </li> <li> Slide 7 </li> <li> 7/13/20157 (Header Tag) (encoding) -XML UTF-8. . </li> <li> Slide 8 </li> <li> 7/13/20158 , -XML . , . : 7.75 &gt;7.75 -XML </li> <li> Slide 9 </li> <li> 7/13/20159 (Well Formed) : , . </li> <li> Slide 10 </li> <li> 7/13/201510 2: (DTD) XML </li> <li> Slide 11 </li> <li> 7/13/201511 DTD XML DTD (Valid) -DTD: " , . Document Type Descriptors </li> <li> Slide 12 ISBN - , ID - Available - ( no), (yes | no) previous - , IDREFS "&gt; </li><li> 7/13/201516 -DTD : : ISBN - , ID - Available - ( no), (yes | no) previous - , IDREFS </li> <li> Slide 17 </li> <li> 7/13/201517 attribute-type CDATA character data)) (en1|en2|..) ID ( ) IDREF -ID IDREFS ("id1 id2 ") </li> <li> Slide 18 </li> <li> 7/13/201518 : </li> <li> Slide 19 </li> <li> 7/13/201519 : Leaves of Grass Jeff Cohen Walt Whitman hardcover 7.75 ' </li> <li> Slide 20 "&gt; ... " . URL: :PUBLIC </li><li> 7/13/201520 XML-DTD : ]&gt;... " . URL: :PUBLIC </li> <li> Slide 21 </li> <li> 7/13/201521 Leaves of Grass Jeff Cohen Walt Whitman hardcover 7.75 </li> </ul>