47726988 Licenta Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

Embed Size (px)

Citation preview

Universitatea Spiru Haretstr. Ion Ghica, nr 13, sector 3, Bucureti tel: 021-314 9931, 021-314 9932 e-mail: [email protected]

LUCRARE DE LICENTA

Coordonator tiinific: Conf. univ. dr. Preda Bianca vent: ta Nina Dorina Absol Calo

Bucuresti 2009

1

Universitatea Spiru Haretstr. Ion Ghica, nr 13, sector 3, Bucureti tel: 021-314 9931, 021-314 9932 e-mail: [email protected]

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE CA MODEL DE ANALIZ A PERFORMANELOR NTREPRINDERII

Coordonator tiinific: Conf. univ. dr. Preda Bianca Absolvent: lota Nina Dorina

Ca

Bucureti 2009

PREZENTAREA LUCRARII DE LICENTA

1. LOCUL SI ROLUL Am ales aceasta tematica pentru realizarea prezentului proiect, deoarece mi s-a parut o problema care trebuie dezbatuta atat in mod teoretic, cat si practic. Prezenta lucrare este structurata in trei capitole, ultimul capitol cuprinzand doua subcapitole.In cadrul lucrari sunt dezvolate pe de-o parte, o dimensiune teoretica a problematicii in cauza, iar pe de alta parte, notiunile teoretice utilizate sunt analizate la nivelul societatii comerciale OLTCHIM S.A Ramnicu Valcea. Cand vb despre flux de numerar ne gandim la : intrari si iesiri de numerar echivalent de numerar Fluxul de trezorerie conform IAS 1 face parte din cadrul unei situatie financiare anuale ale unei intreprinderi alaturi de alte patru situatii financiare care fiecare in parte au cate un rol important in reflectarea pozitiei, performantei , modificarii capitulurilor proprii si fluxurilor de numerar ale unei interprinderii pentru un exercitiu financiar. Acestea fiind spuse aceste situatii trebuiesc intomite astfel ; BILANTUL : pozitia financiare CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE : performanta intreprinderii SITUATIA MODOFICARII CAPITALURILOR PROPRII SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR POLITICILE CONTABILE SI NOTELE EXPLICATIVE

Utilizat impreuna cu celelalte situatii financiare fluxul de numerar are o importanta deosebita astfel : 1. Furnizeaza informatii care permite utizatorilor sa evalueze modificarile in activele nete ale unei intreprinderii modificarile in structura unei intreprineri capacitatea intreprinderii de a influenta valoarea sa momentul aparitiei fluxurilor de numerar 2. Ofera posibilitatea utilizatorilor 3

Sa dezvolte modele de evaluare si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor intreprinderii

Astfel prin aceste informatii se elimana posibilitatea utilizarii unor tratate contabile diferite pentru acelasi tranzactii si evenimente , putandu-se realize astfel coparabilitatea rezultatelor din exploatare intre diferite intreprinderi din acelasi sector de activitate.

n general rolul tabloului fluxurilor de trezorerie const n: Posibilitatea trezorerie; Evaluarea deciziilor companiei; Determinarea capacitii societii de a pltii dividende acionarilor, de a rambursa mprumuturile primite de la creditori, de a plti dobnzile aferente acestor mprumuturi. De asemenea de plat la el permite a determinarea capacitii termen previzionrii fluxurilor viitoare de

mprumuturilor i dobnzilor aferente; Prezentarea relaiei dintre rezultatul net i fluxurile de trezorerie ale ntreprinderii. 2.NECESITATEA UTILIZARII INFORMATIEI DE TIP FLUX DE TREZORERIE Necesitatea intocmirii fluxurilor de trezoerie rezulta in principal din limitele bilantului si a contului de profit si pierdere, referiror la informatiile oferite care nu reusesc sa conduca la un tablou complet si detaliat cu privire la la intrarile si iesirile de fonduri. BILANTUL : Document contabil de sinteza, adica un document static

Se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale si rezultatul perioadei pentru care se intocmeste conform legii

Este o sursa de date pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar Din punct de vedere ethnic apar soldurile care disimuleaza fluxurile inregistrate in conturi Nu reflecta valorile actuale ( conform costurilor istorice) Se face abstractie de numeroase elemente care au valoare economica ( nu pot fi masurate obiectiv) in mod

Este contestata analiza echilibrului financiar ( pe baza relatiei FR, NFR si TN )

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Apar fluxurile care determina rezultatul inteles ca variatie a capitalurilor proprii in cursul exercitiului Notiunile de venituri si cheltuieli de exploatare se indeparteaza din ce in ce mai mult de conceptul de flux de trezorerie EXEMPLU Dou ntreprinderi similare care utilizeaz metoda linear de amortizare, respectiv metoda degresiv ofer, presupunnd celelalte elemente egale, dou reprezentri diferite privind rezultatul. Este evident ca cea de-a doua va obine un rezultat mai mic n primii ani de utilizare a imobilizrilor. Valoarea adaugata este contestabila ( indicator al performantei si instrument de gestiune ) Capacitatea de finantare reprezinta surplus monetar potential influentata de politicile contabile si fiscale ale intreprinderii, influenta simtita si asupra excedentului brut dinexploatare si valoarea adaugata Marimea rezultatului depinde de metodele contabile folosite

In ultimele decenii in privinta modului de prezentare a unui tablou 5

de finantare s-au confruntat doua abordari : Abordarea privind conceptual de fond de rulment care a condos la tablouri de utilizari si resurse , totusi criticate pentru ca nu explicau cauzele variatiei trezoreriei decat o calculau Abordarea centra pe notiunea de cash flow ? Toate acestea prezentate anterior explica interesul acordat astazi tablourilor fluxurilor de trezorerie care pun accentual pe variatia trezoreriei sip e originile sale in esenta cauzele acestei variatii. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE Prin intermediul acestuia performanta intreprinderii este pertinenta pe perioade medii si lungi Nu se ia in considerare elementele care au incidenta asupra capiatlurilor proprii si angajamentelor intreprinderii, desi au o influenta directa asupra trezorerie Pentru o analiza corecta a sa trebuie comparat cu anul precedent, cu o societate cu acelasi profil din ramura,astfel, dar si tinandu-se cont de : 1. planurile pe care societate le are in anul urmator 2. de planul de afaceri 3. de inflatie etc. se pot face previziuni mai aproape de realitate a fluxurilor de trezorerie viitoare Utilizat impreuna cu celelalte situatii financiare fluxul de numerar are o importanta deosebita astfel : 1. Furnizeaza informatii care permite utizatorilor sa evalueze modificarile in activele nete ale unei intreprinderii modificarile in structura unei intreprineri capacitatea intreprinderii de a influenta valoarea sa momentul aparitiei fluxurilor de numerar 2. Ofera posibilitatea utilizatorilor Sa dezvolte modele de evaluare si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor intreprinderii In analiza economico financiara este corelat cu informatii legate de : Fondul de rulment ( FR )

FR = AC totale Datorii sub un an = Cap permanent Active imobilizate Cap. Permanent = Active imobilizate + FR = Cap. Proprii + Proviz. + Dat.peste un an Necesarul de fond de rulment NFR = AC TREZORERIE DAT. SUB UN AN NFR = AC ( stoc + creante + ch. in avans ) datorii ( inclusive veniturile in avans )

Trezoreria societatii Trezoreria = FR + NFR = + / ! Daca trezoreria este negativa: poate fi acoperita credite bancare sau de datorii restante intreprinderea este declarata in faliment Trezoreria = disponibilitati dat. Financiare pe termen scurt Cercetarea fluxului de numerar necesar in practica economica deoarece : orice activitate trebuie sa degaje bani, adica sa rezulte un surplus de capital fata de cel investit o societate trebuie sa fie solvabila, sa dispuna de lichiditati, adica trebuie sa existe un echilibru intre plati si incasari in cadrul ciclului financiar

Analiza fluxului de numerar are o importanta deosebita : pentru evolutia acestora in perioadele urmatoare pentru formularele politicii de finantare a firmei pe termen mediu si scurt 3. IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie Prevederi ale standardului IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie : situatia fluxului de numerar / trezorerie trebuie sa prezinte elementele enumerate intr-unul dintre formatele prevazute de catre standard afirma ca informatiile privind fluxurile de numarar sunt

7

folositoare utilizatorilor situatiilor financiare aceste informatii ofera o baza pentru : - evaluarea capacitatii intreprinderii de a genera numerar si echivalent de numerar - a necesitatilor intreprinderii pentru utilizarea fluxurilor respective Obiectivul standardului IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie : de a impune furnizarea de informatii cu privire la istoricul miscarilor de numerar al unei intreprinderi, prin intermediul situatiei fluxurilor de numerar utilizatorii situatiilor financiare ale unei intreprinderi sunt interesati de modul in care intreprinderea genereaza si foloseste numerarul si echivalentele de numerar lucru intalnit indiferent de natura activitatii intreprinderii, ele au nevoie de numerar pentru : a-si desfasura activitatea a-si plati obligatiile pentru a asigura rentabilitate investitorilor

Investitorii si creditorii : informatiile necesare lor sunt date de capacitatea intreprinderii de obtine castiguri viitoare si de a transforma beneficiile in disponibilitati analizeaza in functie de fluxurile monetare care sunt fenomene concrete, si nu in functie de beneficiile din exploatare ( conpte abstracte, artificiale, o reprezentanta reala)

Utilizatorii de informatie financiara : interesati de modalitatile in care intreprinderea finanteaza activitatile sale si investeste fondurile

Document al evolutiei financiare : prezinta activitatile de finantare, investitii si exploatare permite atingirea acestui obiectiv

! In practica si doctrina anglo saxona este criticata valenta fondului derulment utilizat pentru caracterizarea sanatatii financiare pe termen scurt si se recomanda prezentarea evolutiei financiare pe baza fluxurilor de trezorerie in detrimental utilizarii fondului de rulment

Analiza tabloului fluxurilor de trezorerie din punct de vedere al standardului IAS 7 (Cash flow Statements) : face o componenta dinstincta a situatiilor financiare aceasta situatie financiare trebuie sa prezinte : - incidenta asupra trezoreriei a activitatilor exploatare, investitii - cresterea si diminuarea neta a trezoreriei pentru : atingerea obiectivului de furnizare a unei informari relevante privind intrarile si iesirile de lichiditati si echivalentele de lichidati in timpul exercitiului a facilita investitorilor si creditorilor si altor utilizatori analiza trezoreriei intreprinderii reprezinta o situatie de flux (spre deosebire de CPP) permite compararea rezultatelor diferitelor intreprinderi , prin eliminarea efectelor utilizarii diferitelor metode contabile pentru aceleasi operatii si evenimente variatia trezoreriei se calculeaza pe baza bilantului pentru lichiditati si solvabilitate sunt necesare analize complexe pentru a determina contributia factorilor care determina aceasta variatie, este necesar un tablou al fluxurilor de trezorerie prin previziunile de trezorerie viitoare se creaza premise pentru estimarea valorii intreprindere acestea au la baza informatiile istorice privind fluxurile monetare acest tablou permite : sa se evalueze capacitatea intreprinderii de a degaja lichiditati sa se determine necesarul de lichidati sa se prevada scadentele si riscul incasarilor viitoare

de

pe baza unui asrfel de tablou utilizatorii pot : - sa evalueze schimbarile in activul net al unei intreprinderi - sa evaleze schimbarile in structura sa financiara - capacitatea de adaptare la diferite conjuncture si opornitati - sa elaboreze modele pentru aprecierea diferitelor intreprinderi tablou fluxurilor de trezorerie aduce mult dorita conciliere intre rezultatul contabil si trezorerie

9

Definiri a diferitelor termini conform IAS 7 : trezoreria reprezinta ansamblul lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati fluxurile de trezorerie desemneaza ansamblul intrarilor si iesirilor de lichidati si echivalente de lichiditati lichidati se intelege fondurile banesti si depozitele la vedere echivalentele de lichitati reprezinta plasamenete pe termen scurt ( sub trei luni ), foarte lichide, detinute cu scopul de a face fata anumitor angajamente de trezorerie

!fluxurile

de trezorerie nu se refera si la dinamica intre elementele care reprezinta lichidati sau echivalente de lichidati, acestea facand parte din gestiunea trezoreriei variatia lichidatilor si echivalentelor de lichidati se poate explica prin actiunea a trei factori sau genuri de activitati

Tabloul fluxurilor de trezorerie se bazeaza pe o clasificare functionala a fluxurilor intreprinderii : activitati de exploatare activitati de investitii activitati de finantare

A.Activitati de exploatare Conform IAS 7 acsetea sunt principalele activitati generatoare de venitori si orice alta activitate, alete decat cele incadrate in cadrul activitatilor de investitii sau de finantare Fluxul de trezoreie generat de aceasta activitate apare ca un indicator vital de marimea lui depinzand aprecierea capacitatii intreprinderii de a genera suficiente lichidati si echivalente de lichiditati in scopul : realizarii de noi investitii de a acorda dividende de a rambursa imprumuturi

fara apelare la costisitoarele surse externe de finantare, nu trebuie uitata importanta fluxurilor viitoare de trezorerie aferente exploatarii Fluxurile de trezorerie pot fi determinate prin doua metode :

Metoda directa :

-

-

opereaza numai cu informatii de tip incasari si plati este o metoda dorita de investitori, stabilirea valorii se poate realize sip e baza cash flow IAS 7 recomanda aceasta metoda deoarece este mai usor de inteles de utilizatorii si permite obtinerea de informatiicare se dovedesc a fi utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie Prezinta fluxurile monetare grupate in diferite categorii de incasari si plati ( aceste categorii nu sunt prezentate in mod expres de IAS 7, oferindu-se doar un model orientativ, dovada a flexibilitatii normei internationale) trezorerie generate de activitatea de

Fluxurile de exploatare

+ ncasri generate de vnzrile de mrfuri, produse finite, semifabricate + ncasri generate de executarea de lucrri i prestarea de servicii + ncasri din redevente, onorarii, comisioane i alte venituri - Plai privind datoriile fata de furnizori - Plai privind datoriile fata de salariai i n numele salariailor - Plti privind impozitele, inclusiv impozitul pe profit (de obicei distinct) (1) - Plai privind dobnzile i dividendele (2) + ncasri de dobnzi i dividende (3) - Plti privind redevenele n cazul operaiei de leasing operaional Plti/ncasri privind operaiile extraordinare = Fluxul net de trezorerie relativ la activitile de exploatare (1) Acest flux (plata impozitului pe profit) ar putea fi mprit ntre cele trei tipuri de activiti (2) Aceste fluxuri ar putea fi incluse la fluxurile de finanare (3) Aceste fluxuri ar putea fi incluse la fluxurile de investiii Dezavantajul este c informaiile privind diferitele categorii de ncasri i pli nu sunt oferite n mod direct de situaiile financiare. Ele pot fi obinute fie pe baza nregistrrilor contabile ale ntreprinderii, fie

11

prin ajustri. Astfel, suma vnzrilor realizate n cursul exerciiului nu coincide, n general, cu ncasrile din vnzrile perioadei. Informaiile privind ncasrile de la clieni vor fi oferite de rulajul creditor al conturilor de creane clieni, fiind necesare att date din bilan, cat i din contul de profit i pierdere. n acelai mod, suma achiziiilor efectuate n cursul exerciiului nu coincide cu plile privind cumprrile perioadei.

Metoda indirecta: opereaza in mica masura cu informatii de tip incasari si plati, aceasta facand apel la informatiile degajate de contabilitatea de angajamente aceasta metoda este dorita de manageri ( o astfel de prezentare ar ascunde utilizatorilor externi imaginea reala despre lichidatatea si aolvabilitatea intreprinderii ) si de contabilii intreprinderii ( pentru usurinta calculului ) majoritatea intreprinderilor aplica metoda indirecta referitoare la activitatile de

-

Fluxurile de trezorerie exploatare

Rezultatul exerciiului naintea impozitri i elementelor extraordinare (Eliminarea veniturilor i cheltuielilor fr inciden asupra trezoreriei) + Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele Venituri din provizioane (Eliminarea veniturilor i cheltuielilor nelegate de exploatare, care aparin activitilor de investiii i finanare) Rezultatul net degajat de cesiunea imobilizrilor Rezultatul net degajat de cesiunea plasamentelor pe termen lung + Cheltuielile privind dobnzile Venituri din plasamente Venituri din reluarea subveniei pentru investiii = Rezultatul din exploatare naintea variaiei necesarului n fond de rulment (Ajustri prin luarea n calcul a efectelor variaiilor NFR) (1)

Variaia soldurilor conturilor de clieni i altor creane din exploatare (2) Variaia stocurilor Variaia cheltuielilor constatate n avans (3) Variaia datoriilor fata de furnizori i a altor datorii din exploatare (4) Variaia veniturilor constatate n avans (ncasri i pli ataate fluxurilor de exploatare care nu s-au regsit mai sus) - Plai privind dobnzile i dividendele (5) - Plti privind impozitul pe profit (6) Plti/ncasri generate de elementele extraordinare = Fluxul net de trezorerie relativ la activitile de exploatare (1) NFR = stocuri + creane i alte conturi asimilate + cheltuieli constatate n avans datorii furnizori i alte datorii de exploatare venituri nregistrate n avans. Variaiile acestor elemente trebuie eliminate, deoarece acestea ajusteaz fluxul net de trezorerie ntr-un sens sau altul. (2) Creterea creanelor clieni genereaz o micorare a cash flow; diminuarea creanelor clieni semnific faptul c ncasrile sunt mai mari dect veniturile nregistrate pe baza contabilitii de angajamente. Ca atare, pentru determinarea fluxului net, rezultatul trebuie modificat, prin cretere, cu diminuarea creanelor clieni. (3) O cretere a acestor cheltuieli denot c mrimea cheltuielilor de exploatare, conform contabilitii de angajamente, este mai mic dect dac ele ar fi fost imputate, innd cont de pli. Pentru a determina fluxul net, trebuie ca din rezultat s se deduc suma creterii cheltuielilor pltite n avans. (4) Creterea datoriilor fa de furnizori denot noi angajamente, dar nu i noi plai. Ca atare, aceast cretere trebuie s fie adugat rezultatului, n vederea determinrii fluxului net. (5) Aceste fluxuri ar putea fi incluse la fluxurile de finanare

13

(6) Acest flux ar putea fi mprit ntre cele trei tipuri de activiti B.

Activitati de investitii Activitatile de investitii include : - plati in numerar pentru achizitionarea terenurilor si mijloacelor fixe si a altor active productive - aceste plati in numerar includ avansuri si alte sume platite la data cumparari sau curand dupa aceea - achizitionarea unui active prin indatorare directa la vanzator nu este inclusa la fluxurile de numerar, dar trebuie explicate in situatiile financiare - platile ulterioare sunt iesiri cu character investitional - tranzactiile care nu au natura de numerar trebuie sa fie exclusa din fluxurile de numerar - platile sumei initiale ale contractului de leasing financiar sunt clasificate cao activitate de finantare Conform IAS 7 ceea ce rezulta din operatii de investitii indica in ce masura platile au fost efectuate pentru achizitia unor active destinate sa genereze fluxuri de trezorerie viitoare Fluxurile de trezorerie contine operatii care determina schimbari in marimea si structura capitalurilor proprii si capitalurilor imprumutate ale intreprinderii : incasari din emisiunea de noi actiuni (aporturi in numerar) plati generate de rambursari de capital incasari generate de contractari de imprumuturi bancare sau imprumuturi din emisiunea de obligatiuni plati privind ratele scadente la imprumuturi generate de operatiuni de leasing financiar achizitia unei intreprinderi prin intermediul unei emisiuni de actiuni etc.

operatii care nu au efect asupra fluxurilor de trezorerie si care sunt excluse din tablou : - cresterea de capital prin aport in natura - prin integrarea unor alte structuri de capitaluri proprii - prin conversia datoriilor - primirea bunului la locatar in cadrul operatie de leasing financiar etc.

prezentarea componentelor numerarului si echivalentelor de numerar, precum si prezentarea politicii contabile adopate in determinarea acestora este ceruta de IAS 7 paragrafele 45 si 46

daca valorile numerarului si echivalentelor de numerar din situatia fluxului de numerar nu sunt egale cu valorile corespunzatoare din bilant, IAS7 paragraful 45 cere sa fie prezentata o reconciliere o intreprindere trebuie sa prezinte orice sume incluse, ce nu sunt disponibile immediate utilizarii de catre grup ca rezultat al contractelor de imprumut ( de exemplu : o cerere de mentinere a sodurilor compensatorii ), restrictiilor regulatorii, controlului schimbului valutar, etc. Conform tratamentului contabil din IAS 7, o situate a fluxurilor de numerar trebuie s prezinte fluxurile de numerar, incluznd echivalentele de numerar, clasificate n funcie de: activitile de exploatare sunt principalele activiti productoare de venituri ale ntreprinderilor, precum i alte activiti ce nu sunt activiti de investiie sau de finanare; activitile de investiie - constau n achiziionarea i cedarea de active pe termen lung, precum i alte investiii; i activitile de finanare constau n schimbri ale dimensiunii i compoziiei capitalului propriu i datoriilor unei ntreprinderi. Metoda directa este incurajata pentru prezentarea informatiilor referitoare la clasele majore de plati si incasari brute in numerar Metoda indirecta este permisa si ea deaoarece cu ajutarul sau profitul net sa pierderea neta este ajustata cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar si cu elementele de investitii sau finantare Fluxurile de numerar nu se raporteaza in functie de sume nete, cu exceptia anumitor activitati ale institutiilor financiare. Fluxurile de numerar din dobanzi si dividende incasate sau platite pot fi clasificate ca activitati de exploatare, de investitii sau finantare (impozitul pe profit se clasifica in general ca activitate de exploatare). Prezentarea informatiilor conform IAS 7 : Componentele numerarului si ale echivalentelor de numerar trebuie prezentate si reconciliate cu elemente echivalente raportate in bilant Prezentarea trebuie facuta pentru orice solduri semnificative 15

ale numerarului si echivalentelor de numerar ce nusunt disponibile folosirii de catre grup, impreuna cu un comentariu al conducerii Tranzactiile nu se fac in numerar trebuie excluse din situatia fluxurilor de numerar si prezentate intr-o nota Aria de aplicabilitate a standardului IAS 7

Standardul cere tuturor intreprinderilor sa prezinte o situatie a fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada pentru care sunt intocmite situatiile financiare Fluxurile de numarar sunt definte ca intrari si iesiri de numerar si echivalente de numarar O situatie a fluxului de numerar explica modificarile acestor elemente pe durata exercitiului financiar Activitatile de exploatare se refera la principalele activitati care aduc venituri pentru intreprindere si includ toate acele activitati ce nu sunt activitati de investitii sau de finantare Astfel se identifica mai intai acele activitati care intra in categoria activitatilor de finantare sau de investitii, ceea ce ramane fiind activitatile de exploatare Echivalentele de numarar reprezinta investitii financiare pe termen scurt ce sunt cumparate si vandute, in general ca parte a gestiunii numerarului unei intreprinderi,sin u ca parte a activitatilor de exploatare, de investitii sau de finantare ale acesteia IAS 7 paragraful 7 arata ca o investitie se considera echivalent de numerar doar daca este usor convertibil intro suma prestabilita de numerar sau daca atunci cand este achizitionata are o scadenta mai mica de sa zicem, trei luni sau mai putin(lucru in contradictie cu practica urmata in anumite tari de clasificare a tuturor investitiilor pe termen scurt, adica investitii ce au scadenta la mai putin de 12 luni de la data bilantului ca echivalente de numerar) IAS 7 cere ca echivalentele de numerar sa fie subiectul unui risc nesemnificativ al schimbarii valorii lor si ca ele sa fie pastrate pentru indeplinirea angajamentelor pe termen scurt (nu se aplica pentru investitiile cu scadenta mai mare de trei luni) IAS 7 presupune modificarile ratelor ar avea in mod normal un effect nesimnificativ asupra valorii unui titlu ce are o scadenta de trei luni sau mai putin de la data achizitiei lui de catre intreprindere Astfel cele trei luni mentionate in standard nu trebuie vaute ca o cerinta absoluta Se poate adopta o politica de includere a investitiilor cu scadenta initiala mai mare de trei luni, daca circumstantele o cer

Exemplu :

in acest sens poate fi considerat relevant stabilitatea ratei dobanzii, cu variatii nesemnificative ale acesteia pe termen lung, astfel o intreprindere poate justifica o politica de considerare a unei investitii intr-un titlu de creanta, cu o scadenta initiala ( adica scadenta la data achizitiei de catrea intreprindere ) putin mai mare de trei luni, ca echivalent de numerar; o intreprindere trebuie sa prezinte componentele numerarului si ale echivalentelor de numarar si efectul oricarei modificari in politica de determinare a componentelor acestora Chiar daca o investitie are o scadenta mai mica de trei luni (incluzand actiunile preferentiale recent achizitionate cu o data specificata de rascumparare), nu trebuie considerata echivalent de numerar daca exista o indoiala ca entitatea emitenta va rascumpara in intregime garantia la scadenta In anumite circumstante, descoperirile de cont pot fi considerate ca o parte integranta a gestiunii numerarului unei intreprinderi si, de aceea, pot fi incluse in numerar si in echivalentele de numerar mai degraba decat sa fie clasificate ca activitati de finantare Acest lucru ar trebui aplicata in mod strict si limitat la intreprinderile din tarile unde practicile de imprumut sunt conform celor descrise de IAS 7 paragraful 8 Nu toate investitiile ce satisfac definitia echivalentelor de numerar trebuie sa fie tratate ca atare Astfel : o intreprindere ale carei operatii constau in principal in investitii, ar putea decide toate investitiile ei pe termen scurt, cu lichidate ridicata, sa fie tratata, mai degraba, ca investitiidecat ca echivalente de numerar Politica de determinare a a elementelor ce se tratateaza ca echivalente de numerar trebuie respectata in mod consecvent si prezentata Nu este intotdeauna clar in ce conditii un element poate fi clasificat ca o activitate de exploatare, de investitii sau de finantare Acest lucru depinde de natura activitatii care este considerate a fi sursa predominanta a fluxurilor de numerar pentru elemental respectiv Astfel : bunurile imobiliare sunt considerate adesea uin activ pe termen lung si, prin urmare, o plata in numerar pentru achizitionarea acestora ar fi considerate ca o iesire de numerar cu scop investional Atunci cand bunuri imobiliare sunt cumparate de un antreprenor de bunuri imobiliare pentru a le imbunatati si vinde, plata in numerar pentru achizitionarea acestora si veniturile din vanzarea lor trebuie clasificate ca activitati de exploatare Bunurile imobiliare sunt considerate stocuri 17

In functie de natura afacerii intreprinderii sunt situatii in care elemente ca titluri de valori, imprumuturile, avansurile si contractile pot fi clasificate in activitati de exploatare, finantare sau investitii O singura tranzactie poate include fluxuri de numerar care pot fi clasificate in mod diferit Astfel IAS 7 paragraful 12 descrie : - clasificarea sumei initiale a rambursarii unei datorii ca flux de numerar din activitatea de finantare - dobanda ca flux de numerar din activitatea de exploatare - platile de numerar facute de un beneficiar al activului inchiriat pe baza unui contract de leasing operational trebuie incluse la flux de numerar din activitatea de exploatare - proportia platilor facute conform unui contract de leasing financiar ce reduce datoria trebuie clasificata ca o activitate de finantare - cele care nu reduce datoria trebuie clasificate in concordanta cu politica intre prinderii in ceea ce priveste clasificarea platii dobanzii Fluxurile de numerar ce provin din activitati de exploatare sunt, in general determinate de efectele tranzactiilor si ale altor evenimente ce intra in determinarea profitului sau pierderii nete Anumite tipuri de tranzactii ce intra in determinarea profitului sau pierderii reprezinta fluxuri de numerar din activitati de finantare sau de investitii si trebuie clasificate ca atare (exemplu : castigul sau pierderea la vanzarea activelor productive , la rascumpararea sau refinantarea instrumentelor de datorie si la vanzarea unor activitati in curs de intrerupere) Impozitele pe venit sunt incluse la activitatea de exploatare ( exceptie : cazul in care ele pot fi direct atribuite perioadelor curente corespunzatoare activitatilor de finantare sau investitii ) Impozitele platite sunt in general clasificate la activitatea de exploatare , deoarece fluxurile de numerar generate de aceste apar deobicei intr-o alta perioada decat ce a tranzactiei in cauza IAS 7 paragraful 16 (g) si (h) indica faptul ca platile in numerar si incasarile ce apar din contracte de swap, futures si options incheiate anterior sunt in general private ca activitati de finantare (altele decat cele facute de un intermediary in acele contracte ) Daca aceste contracte stabilesc acoperirea riscului pentru o pozitie identificabila, astfel de fluxuri din aceste tipuri de

contracte trebuiesc clasificate impreuna cu acelea ale pozitie ce este asigurata impotriva riscurilor Iesirile si intrarile de numerar din activitatile de finantare include: Resursele obtinute de la proprietari carora le furnizeaza rentabilitatea ( IAS 7 paragraful 34 ) si o rambursare a investitiilor lor Sumele imprumutate si restituite acestora sau, altfel spus, achitarea obligatiilor Obtinerea si plata altor resurse obtinute de la creditori prin credite pe termen lung

Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare : Fluxurile de numarar din activitatile de exploatare pot fi raportate fie prin metoda directa, fie prin metoda indirecta Metoda directa : prezentarea informatiilor consta in prezentarea incasarilor si platilor brute in numerar determinate fie direct, din inregistrarile contabile, fie indirect, prin ajustarea vanzarilor, a costului acestora, pentru modificari aparute in timpul perioadei in stocuri, in structura datoriilor si creantelor din exploatare si altor elemente descrise in IAS 7 paragraful 19

Metoda indirecta : raporteaza aceleasi valori ale fluxului de numerar din activitatea de exploatare ajungand la ele prin ajustarea profitului sau a pierderii nete cu aceleasi ajustari ca cele mentionate mai sus, plus ajustari aditionale pentru elementele ce nu au natura de numerar, cum sunt amortizarea, provizioanele etc. Standardul incurajeaza raportarea fluxurilor de numerar din activitatea deexploatare folosind metoda directa, dar acest lucru nu este obligatoriu si in practica metoda indirecta este mult mai folositoare Costul mijloacelor fixe utilizate si consummate in cursul activitatii intreprinderii nu trebuie raportat ca o iesire de numerar din activitatile de exploatare ale intreprinderii ce dentin (in mod direct sau prin leasing financiar) mijloacele fixe 19

Acest lucru iese in evidenta prin folosirea metodei indirecte cand amortizarea este readunata profitului net (sau scazuta dintr-o pierdere neta) Trebuie avut grija la compararea fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare ale unei intreprinderi ce detin active fixe cu cele ale unei intreprinderi ce-si inchiriaza activele pe baza unui contract de leasing operational

Raportarea fluxurilor de numerar pe o baza neta : Informatiile despre sumele brute incasate in numerar si platile in numerar in timprul unei perioade sunt mai relevante decat informatiile despre sumele nete ale incasarilor si platilor in numerar Valoarea neta la care se face referire furnizeaza sufieciente informatii pentru anumite clase de fluxuri de numerar, dupa cum urmeaza : fluxuri de numerar din activitatea de exploatare raportate folosind metoda indirecta; ncasri i pli n numerar n numele clienilor, cnd fluxurile de numerar reflecta, mai degrab, activitile clientului dect pe cele ale ntreprinderii; i plile i ncasrile n numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele sunt mari i termenul de scaden scurt. Elementele ce intra n aceasta categorie includ investiii (altele dect echivalentele de numerar), mprumuturi, creane i datorii, ce asigur c scadena iniial pentru activul sau datoria respectiv este dup un termen scurt - n general, de trei luni sau mai puin. Ultimele doua situatii pentru raportarea fluxurilor de

-

numerar pe o baza neta in practica vor aparea, de obicei, intr-o banca sau intr-o institutie financiara similara Daca o institutie financiara este parte a unui grup consolidate si are fluxuri de numerar ce o califica pentru o prezentare neta, in mod prezumtiv aceasta prezentare este

adecvata pentru componentele institutie financiare din cadrul grupului, chiar daca fluxurile de numerar brute ar fi cerute pentru alte componenete ale grupului Fluxuri de numerar in valuta : Apar diferente de reconciliere datorita : tranctiilor in valuta si fluxurilor de numerar provenite dintr-o operatiune din strainatate care sunt de obicei convertite utilizand media ponderata a cursurilor de schimb valutar elementele bilantiere sunt prezentate la cursul de shimb de la sfarsitul perioadei Aceste diferente se refera la numerar si echivalentele de numerar detinute, precum si la fluxurile de numerar generate in timpul perioadei din activitati de exploatare, de investitii si de finantare si ele trebuie raportate separate in situatia fluxului de numerar Activitati in curs de intrerupere IAS 35 Activitati in curs de intrerupere cere prezentarea fluxurilor de numerar nete de exploatare, de investitii si de finantare ce sunt generate de activitatile in curs de intrerupere Prezentarea aceasta poate fi facuta in situatia fluxului de numerar sau ca o prezentare suplimentara in notele de subsol ale paginii Trebuie respectate prevederile generale pentru determinareanaturii fluxului de numerar In cadrul fiecarei clasificari, nu exista nici o recomandare de a separa intrarile si iesirile de numerar ce se refera la operatiile intrerupte

21

Elemente extraordinare Trebuie respectate prevederile generale in momentul

clasificarii fluxului de numerar ce se refera la elemente extraordinare ceea ce inseamna ca ele trebuie clasificate in concordanta cu natura tranzactiei in cauza Astfel, incasarile din asigurare in cazul unei uzine distruse de un cutremur trebuie clasificate ca o intrare de numerar cu character investitional Dobanda si dividendele Dobanda si dividendele platite si incasate trebuie fiecare prezentate in mod separat IAS 7 permite urmatoarele prezentari alternative, urmand ca prezentarea selectata sa fie aplicata consecvent de la o perioada la alta : dobanda si dividendele incasate ca activitati de exploatare sau de finantare sau dobanda si dividendele platite ca activitati de exploatare sa de finantare IAS 7 paragraful 33 prezinta faptul ca institutiile financiara considera, de obicei, dobanda platita si dobanda si dividendele incasate ca activitati de exploatare Fluxurile de numerar nu apar mereu in mod uniform pe toata durata de viata a instrumentelui la care se raporteaza Daca o intreprindere : emite sau investeste in titluri de creanta cu cpuon zero

(toata dobanda se plateste la scadenta ) sau emite sau investeste in titluri de creanta cu prima sau cu discount, fluxurile de numerar din astfel de titluri trebuie clasificate dupa cum urmeaza : pentru un titlu de creanta : numerarul incasat la scadenta trebuie clasificat ca o intrare de numerar din activitatea de investitii, pentru suma initial ace a fost investita daca titlul a fost achizitionat la o valoare la care s-a aplicat un discount, difere nta intre valoarea investitiei initiale si capitalul incasat la scadenta trebuie raportate ca o intrare de numerar ce se clasifica in acelasi mod cu cel in care intreprinderea clasifica dobanda incasata daca titlul a fost initial achizitionat cu prima ( de achizitie ), diferenta intre capitalul incasat si valoarea initiala a investitiei trebuie clasificata in concordanta cu modul in care intreprinderea clasifica dobanda incasata, dar ca o iesire de numera pentru un imprumut sau pentru titluri de creanta emise cu discount sau prima (incluzand obligatiuni cupon zero ) : raportarea trebuie sa fie similara exceptand acele incasari din emiterea titlului, ce trebuie clasificata ca o iesire de numerar din activitatea de finantare pentru suma imprumutata (incasata initial) diferenta intre incasarile initiale ale intreprinderii si suma platita la scadenta reprezinta o ajustare de dobanda similara prezentarilor ce sunt descrise mai sus pentru titlurile investitii, exceptand clasificarea ca dobanda platita de

23

Impozitul pe profit Este clasificat deobicei ca activitate din exploatare cu exceptia situatiilor in care poate fi identificat in mod specific ca o activitate de finantare sau de investitiii In multe dintre cazuri, nu este posibil a se identifica fluxurile de numerar ce provin din impozitul pe profit raportat activitatilor de finantare sau investitii, mai ales cand fluxurile de numerar din impozitul pe profit apar intr-o perioda diferita fata de fluxurile de numerar din tranzactia in cauza Daca fluxurile de numerar aferente impozitului pe profit pentru o perioada sunt incluse in mai mult de o clasificare, trebuie prezentate in mod suplimentar valoarea totala a impozitelor platite pentru perioada respective Investitii in filiale, intreprinderi associate si asocieri in

participate IAS 7 paragraful 37 limiteaza raportarea fluxului de numerar afferent investitiilor (contabilizate prin folosirea metodei punerii in echivalenta sau a metodei costurilor ) la fluxurile de numerar intre investitor si intreprinderea in care s-a investit Avansurile si noile participatii achizitionate ar trebui clasificate ca activitati de investitii Dividendele incasate pot fi considerate fie ca activitati de exploatare, fie ca investitii, exceptand situatia in care ele reprezinta o rambursare a capitalului investit (caz in care sunt considerate activitati invetsitionale ) Achizitionarea si cedarea filialelor si a altor unitati de afaceri IAS 7 cere prezentarea separate a a iesirilor cumulate de numerar

pentru achizitii si intrarilor cumulate de numerar din vanzari, ambele clasificate ca activitati de investitii Sumele cumulate prezentate sunt valori nete ale numerarului si echivalentelor de numerar achizitionate sau vandute Paragrafu 40 din IAS 7 contine alte recomandari de prezentare ce ajuta la distingerea fluxului de numerar din achiitii si vanzari de unitati de afaceri de fluxul de numerar din activitati normale IAS 35 cere prezentarea separate a situatiei fluxului de numerar a activitatilor in curs de intrerupere Cand este folosita metoda indirecta de raportare a fluxurilor de numerar din activitati de exploatare, profitul net sau pierderea neta este ajustata pentru modifcarile in cadrul stocurilor si ale creantelor si datoriilor din activitati de exploatare Aceste modificari trebuie sa include efectul unor astfel de active si datorii provenite dintr-o achizitie

Tranzactii care nu au natura de numerar Daca activitatile de finantare ale unei intreprinderi in timpul unei perioadenu au ca rezultat incasari sau plati in numerar, ele nu sunt incluse in la situatiile situatia fluxului sau de numerar, dar conform care insoteste situatiile paragrafului 43 IAS 7 ele trebuiesc prezentate in alta parte ( nota financiare table financiare ) Intreprinderile care folosec tranzactii barter ca achitare pentru cumparaturi de terenuri si mijloace fixe nu include astfel de tranzactii nici fluxurile de numerar din activitati de exploatare, nici cele provenite din activitati de investitii Pentru a fi in coformitate cu IAS 7 in ceea ce priveste tranzactiile care nu au natura natura de numerar societatea trebuie sa prezinte in note detaliile tranzactiilor barter efectuate pentru a achita costurile de exploatare si pentru cumpararea de terenuri si 25

mijloace fixe Unele tranzactii sunt facute partial in numerar si partial nonnumerar, doar proportia de numerar este inclusa in fluxurile de numerar , cealalta trebuie prezentata in alta parte Astfel : cumpararea unei afaceri implica adesea plati in numerar la fel ca si preluarea de datorii si probabil emiterea de obligatiuni sau de actiuni pe baza prevederilor din IAS 7 paragrafele 40 si 43, doar plata in numerar este prezentata in situatia fluxului de numerar, in timp ce activele primate, obligatiunile emise si datoriile asumate sunt prezentate in alta parte In cazul in care o banca taxeaza in mod direcy pentru dobanda contul ban car al unei intreprinderi, aceasta trebuie sa raporteze dobanda ca o plata in numerar cand dobanda este inregistrata in contul intreprinderii (banca ar raporta in acelasi timp o incasare de numerar din activitatea de exploatare ) Toate taxele si creditele impuse in mod direct pentru depozitul din cont ar trebui raportate ca fluxuri de numerar atunci cand au loc

Exemplu :

dac o ntreprindere achiziioneaz echipament

pltind 10.000 n numerar i emite vnztorului un bilet la ordin de 40.000, doar plata de 10.000 fcut n numerar trebuie raportat ca ieire de numerar din activitatea de investiii. Ulterior, plile fcute pentru a reduce aceast datorie trebuie clasificate ca ieiri de numerar din activitatea de investiii. Dac, cei 40.000 au fost mprumutai de la o banc sau de la o ter parte, ambele tranzacii trebuie raportate n situaia fluxurilor de numerar. mprumutul trebuie prezentat ca o intrare de numerar de 40.000 din activitatea de finanare i preul total de cumprare de 50.000 trebuie prezentat ca o ieire de numerar din activitatea de investiii.

Alte prezentari de informatii Prezentarea componentelor numerarului si echivalentelor de numerar, precum si prezentarea politicii contabile adopate in determinarea acestora este ceruta de IAS 7 paragrafele 45 si 46 Daca valorile numerarului si echivalentelor de numerar din situatia fluxului de numerar nu sunt egale cu valorile corespunzatoare din bilant, IAS 7 paragraful 45 cere sa fie prezentata reconcilierea O intreprindere trebuie sa prezinte orice sume incluse, ce nu sunt disponibile imediat utilizarii de catre grup ca rezultat al contractelor de imprumut, restrictiilor regulatorii, controlului schimbului valutar etc. Trebuie acordat atentie prezentarii soldurilor compensatorii mentinute pentru cei ce acorda imprumuturi (sau altii), chiar in acele situatii unde restrictia este stabilita prin intelegere mutuala intre intreprindere si cealalta parte sin u este incheiata legal Aceasta informatie ar putea fi de folos utilizatorilor situatiilor financiare Prezentarea operationala, fluxurilor la fel de ca numerar si acelea ce ce cresc mentin capacitatea capacitatea

operationala, pot fi utile in scopul analizelor financiare Oricum, alocarea fluxurilor de numerar intre acele categorii este adesea foarte dificila sic ere alocari arbitrare, iar subiectivitatea implicate ar putea avea ca rezultat masuratorii neviabile

27

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE CA MODEL DE ANALIZ A PERFORMANELOR NTREPRINDERII

CUPRINS

CAPITOLUL I LOCUL I ROLUL TABLOULUI FLUXULUI DE TREZORERIE ALE UNEI NTREPRINDERI CAPITOLUL II NECESITATEA UTILIZRII INFORMAIILOR DE TIP FLUX DE TREZORERIE N EVALUAREA I N ANALIZA FINANCIAR A NTREPRINDERII CAPITOLUL III NTOCMIREA, PREZENTAREA I PUBLICAREA TABLOULUI FLUXULUI DE TREZORERIE N CONFORMITATE CU IAS 7 3.1. Prezentarea noiunilor specifice standardului internaional de contabilitate IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie 3.2. Studiu de caz privind ntocmirea fluxului de trezorerie n conformitate cu IAS 7 n cadrul S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea 3.2.1. Prezentarea societii S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea 3.2.2. Prezentarea situaiilor financiare 3.2.3. ntocmirea tabloului fluxului de numerar i interpretarea acestuia CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE 4 2

7 7

22 22 24 30 37 41 42

CAPITOLUL I LOCUL I ROLUL TABLOULUI FLUXULUI DE TREZORERIE ALE UNEI NTREPRINDERI

Fluxurile de numerar sunt definite ca intrri i ieiri de numerar i echivalente de numerar. Lichiditile se refer la fondurile disponibile i la depozitele la vedere. Echivalentele de lichiditi sunt plasamente pe termen scurt, foarte lichide, convertibile cu uurin ntr-o mrime determinant de lichiditi i care sunt supuse la un risc neglijabil de schimbare a valorii. Conform IAS1 i , situaiile financiare anuale ale ntreprinderii sunt: Bilanul - prezint informaii referitoare la poziia financiar; Contul de profit i pierdere - prezint informaii privind performana ntreprinderii; Situaia modificrilor de capital propriu; Situaia fluxurilor de trezorerie/situaia fluxurilor de numerar (IAS 1) Politici contabile i note explicative/note la situaiile financiare (IAS 1) Situaiile financiare anuale trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare, performanei, modificrilor capitalului propriu i fluxurilor de trezorerie ale ntreprinderii pentru respectivul exerciiu financiar. Atunci cnd situaia fluxurilor de numerar este utilizat mpreun cu restul situaiilor financiare ea furnizeaz informaii care permit utilizatorilor ntreprinderi, s evalueze modificrile sa financiar n activele (inclusiv nete ale unei i structura lichiditatea

solvabilitatea sa), precum i capacitatea ntreprinderii de a influena valoarea i momentul apariiei fluxurilor de numerar. Situaia fluxurilor de numerar ofer posibilitatea utilizatorilor s dezvolte modele de evaluare i comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor ntreprinderi. De asemenea, aceste informaii 29

elimin efectele utilizrii unor tratamente contabile diferite pentru aceleai tranzacii i evenimente, permite astfel comparabilitatea raportrii rezultatelor din exploatare ntre diferite ntreprinderi din acelai sector de activitate. n general rolul tabloului fluxurilor de trezorerie const n: Posibilitatea previzionrii fluxurilor viitoare de trezorerie; Evaluarea deciziilor companiei; Determinarea capacitii societii de a pltii dividende acionarilor, de a rambursa mprumuturile primite de la creditori, de a plti dobnzile aferente acestor mprumuturi. De asemenea el permite determinarea capacitii de plat la termen a mprumuturilor i dobnzilor aferente; Prezentarea relaiei dintre rezultatul net i fluxurile de trezorerie ale ntreprinderii.

CAPITOLUL II NECESITATEA UTILIZRII INFORMAIILOR DE TIP FLUX DE TREZORERIE N EVALUAREA I N ANALIZA FINANCIAR A NTREPRINDERII

Necesitatea ntocmirii situaiei fluxurilor de trezorerie rezult i din limitele bilanului i a contului de profit i pierdere. (din punct de vedere la informaiilor oferite). Bilanul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezint activul i pasivul unitii patrimoniale, precum i rezultatele perioadei pentru care se ntocmete, potrivit legii. Bilanul contabil este sursa de date ce se prelucreaz pentru realizarea diagnosticului contabil i financiar. Bilanul este un document static unde, din punct de vedere tehnic, apar soldurile care, dei sunt o rezultant, disimuleaz fluxurile nregistrate n conturi. Prin respectarea principiului costurilor istorice, bilanul nu reflecta valorile actuale. Se face abstracie de numeroase elemente care au valoare economic, dar nu pot fi msurate n mod obiectiv. Analiza echilibrului financiar pe baza relaiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment i trezoreria neta este contestat. Numeroi specialiti consider ca noiunea de fluxuri de trezorerie prezint un caracter obiectiv fa de cea de fond de rulment. n contul de profit i pierdere apar fluxurile care determin rezultatul, neles, n principiu, ca variaie a capitalurilor proprii n cursul exerciiului. Noiunile de venituri i cheltuieli din exploatare se ndeprteaz, poate din ce n ce mai mult, de conceptul de fluxuri de trezorerie. Mrimea rezultatului depinde de metodele contabile folosite. De exemplu, dou ntreprinderi similare care utilizeaz metoda linear de amortizare, respectiv metoda degresiv ofer, presupunnd celelalte elemente egale, dou reprezentri diferite privind rezultatul. Este evident ca cea de-a doua va obine un rezultat mai mic n primii ani de utilizare a imobilizrilor. n cele din urm va trebui s se tin cont de calitatea rezultatelor obinute de o ntreprindere. Valoarea adugat, ca 31

indicator al performanei i ca instrument de gestiune, este, de asemenea, contestabil. Capacitatea de autofinanare nu reprezint dect un surplus monetar potenial. Aceasta este influenat, ca i excedentul brut din exploatare i valoarea adugat, de politicile contabile i fiscale ale ntreprinderii. Astfel, n ultimele decenii s-au confruntat dou abordri n privina modului de prezentare a unui tablou de finanare: abordarea care are la baz conceptul de fond de rulment i abordarea centrat pe noiunea de cash flow. Conceptul bazat pe fondul de rulment a condus la tablourile de utilizri i resurse, destul de criticate, deoarece, dei permiteau calculul variaiei trezoreriei, nu explicau cauzele acestei variaii. Toate aceste contradicii informaionale explic interesul acordat astzi tablourilor fluxurilor de trezorerie care, n mod just, pun accentul pe variaia trezoreriei i originile sale (cauzele acestei variaii). Pe de alt parte, ntruct nici una din situaiile financiare evocate anterior nu au reuit s ofere un tablou complet i detaliat al tuturor intrrilor i ieirilor de fonduri, al tuturor provenienelor i utilizrilor de disponibiliti, s-a propus un document al evoluiei situaiei financiare tabloul fluxurilor de trezorerie. Aprecierea performanei ntreprinderii prin intermediul tabloului fluxurilor de trezorerie nu este pertinent dect pe perioade medii i lungi. Nu sunt luate n considerare o serie de elemente care au o inciden asupra structurii capitalurilor i angajamentelor ntreprinderii, dar care au o influent direct asupra trezoreriei. Astfel de elemente sunt reprezentate, n special, de cele care fac parte din structura angajamentelor financiare n afara bilanului. Fluxul de trezorerie /numerar, pentru o analiza corect, trebuie comparat cu anul precedent, cu o societate cu acelai profil din ramur. n acest mod i innd cont de planurile pe care le are societatea n anul urmtor, de planul de afaceri, de inflaie, etc se pot face previziuni mai aproape de realitate a fluxurilor de trezorerie viitoare. Cnd este utilizat n corelaie cu celelalte situaii financiare, un tablou al fluxurilor de trezorerie furnizeaz informaii ce permit

utilizatorilor s evalueze schimbrile activului net al unei ntreprinderi, structura sa financiar (ntre care i lichiditatea i solvabilitatea sa) i capacitatea sa de a modifica valorile i scadenarul fluxurilor de trezorerie, oportuniti. n acelai timp, informaiile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt folosite pentru a permite utilizatorilor s i elaboreze modele pentru aprecierea i compararea valorii actuale a fluxurilor de trezorerie viitoare ale diferitelor ntreprinderi. n analiza economico-financiar, tabloul fluxurilor de numerar este corelat i cu informaiile legate de fondul de rulment, necesar de fond de rulment i trezoreria societii FR = AC totale Datorii sub un an = Cap permanent Active imobiliz. Cap.permanent. = Active imob + FR = Cap propr. + Proviz.+ Dat. peste un an NFR = AC TREZORERIE DAT SUB UN AN NFR = AC (stoc+creane+ch n avans)- datorii (inclusiv venit n avans) Trezoreria = FR NFR = + sau Trezoreria negativ poate fi acoperit de credite bancare sau de datorii restante, fie ntreprinderea este decalat n faliment. Trezorerie = disponibiliti- dat financiare pe termen scurt. Cercetarea fluxului de disponibiliti este necesar n practica economic deoarece orice activitate trebuie s degaje bani, s rezulte un surplus de capital fa de cel investit. O societate comercial trebuie s fie i solvabil, respectiv s dispun de lichiditi, s nu existe decalaje ntre ncasrile i plile pe care le efectueaz n cadrul ciclului financiar. Analiza fluxurilor de numerar prezint importan n special pentru evoluia acestora pe perioadele urmtoare, pentru formularea politicii de finanare a firmei pe termen scurt i mediu. pentru a se adapta schimbrilor de circumstane i

33

CAPITOLUL III NTOCMIREA, PREZENTAREA I PUBLICAREA TABLOULUI FLUXULUI DE TREZORERIE N CONFORMITATE CU IAS 7

3.1. trezorerie

Prezentarea

noiunilor

specifice

standardului

internaional de contabilitate IAS 7 Tabloul fluxurilor de

Conform IAS 7: TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE, situaia fluxurilor de numerar/trezorerie trebuie s prezinte elemente enumerate ntr-unul dintre formatele situaiei fluxurilor de trezorerie prevzute de IAS 7. Acest standard afirm c informaiile privind fluxurile de numerar sunt folositoare utilizatorilor situaiilor financiare, oferind o baz pentru evaluarea capacitii ntreprinderii de a genera numerar i echivalente de numerar, precum i a necesitilor ntreprinderii pentru utilizarea fluxurilor respective. Obiectivul acestui standard este acela de a impune furnizarea de informaii cu privire la istoricul micrilor de numerar ale unei ntreprinderi, prin intermediul situaiei fluxurilor de numerar. Utilizatorii situaiilor financiare ale unei ntreprinderi sunt interesai de modul n care ntreprinderea genereaz i folosete numerarul i echivalentele de numerar. Acest lucru se ntlnete indiferent de natura activitii ntreprinderii, investitorilor. Pornind de la necesitile informaionale ale principalilor utilizatori de situaii financiare, una din informaiile eseniale pentru investitori i creditori este dat de capacitatea ntreprinderii de a obine ctiguri viitoare i de a transforma beneficiile n disponibiliti. Investitorii i creditorii analizeaz, n general, n funcie de fluxurile monetare, care sunt fenomene concrete, i nu n funcie de ele au nevoie de numerar pentru a-i desfura activitile, a-i plti obligaiile i pentru a asigura rentabilitate

beneficiile din exploatare, ce reprezint concepte abstracte, artificiale, fr o reprezentare real. Utilizatorii de informaie financiar sunt interesai de modalitile n care ntreprinderea finaneaz activitile sale i investete fondurile. Un document al evoluiei financiare care prezint activitile de finanare, investiii i exploatare permite atingerea acestui obiectiv. n practica i doctrina anglo-saxon este criticat valena fondului de rulment utilizat pentru caracterizarea sntii financiare pe termen scurt i se recomand prezentarea evoluiei situaiei financiare pe baza fluxurilor de trezorerie n detrimentul utilizrii fondului de rulment. Tabloul fluxurilor de trezorerie este analizat distinct n norma contabil internaional IAS 7 Tablourile fluxurilor de trezorerie (Cash Flow Statements). De asemenea, cadrul conceptual al organismului internaional de normalizare contabil face din tabloul fluxurilor de trezorerie o component distinct a situaiilor financiare. n Romnia, prin OMF nr. 1752/4 Reglementrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate, situaiile financiare anuale trebuie s cuprind i o situaie a fluxurilor de trezorerie. Forma i coninutul acestei situaii financiare n viziune romneasc se ntocmete potrivit unuia din modelele prevzute n IAS 7. Pentru atingerea obiectivului de furnizare a unei informri relevante privind intrrile i ieirile de lichiditi i echivalente de lichiditi n timpul exerciiului i pentru a facilita investitorilor, creditorilor i altor utilizatori analiza trezoreriei ntreprinderii, aceast situaie financiar trebuie s prezinte incidena asupra trezoreriei a activitilor de exploatare, investiii i finanare, precum i creterea sau diminuarea net a trezoreriei. Tabloul fluxurilor de trezorerie reprezint o situaie de flux care, spre deosebire de contul de profit i pierdere, permite compararea rezultatelor diferitelor ntreprinderi, prin eliminarea efectelor utilizrii diferitelor metode contabile pentru aceleai operaii i evenimente. Se poate afirma c variaia trezoreriei se calculeaz simplu cu ajutorul

35

bilanului. Dar fenomenele de lichiditate i solvabilitate solicit analize complexe pentru a determina contribuia factorilor care determina aceasta variaie, fiind necesar un tablou al fluxurilor de trezorerie. Informaiile istorice privind fluxurile monetare stau la baza previziunilor de fluxuri de trezorerie viitoare, crendu-se, astfel, premizele pentru estimarea valorii ntreprinderii. De asemenea, acest tablou permite s se evalueze capacitatea ntreprinderii de a degaja lichiditi, s se determine necesarul de lichiditi, s se prevad scadenele i riscul ncasrilor viitoare. Avnd la dispoziie un tablou al fluxurilor de trezorerie, utilizatorii pot s evalueze schimbrile activului net al unei ntreprinderi, n structura sa financiar, capacitatea de adaptare la diferitele conjuncturi i oportuniti, s elaboreze modele pentru aprecierea diferitelor ntreprinderi. Tabloul fluxurilor de trezorerie aduce mult dorita conciliere ntre rezultatul contabil i trezorerie. IAS 7 nu definete noiunea de trezorerie, deducndu-se ns c ea reprezint ansamblul lichiditilor i echivalentelor de lichiditi. Astfel, fluxurile de trezorerie desemneaz ansamblul intrrilor i ieirilor de lichiditi i echivalente de lichiditi. Prin lichiditi se va nelege fondurile bneti i depozitele la vedere. Echivalentele de lichiditi reprezint plasamente pe termen scurt (sub trei luni), foarte lichide, deinute cu scopul de a face fata anumitor angajamente de trezorerie. De menionat faptul c fluxurile de trezorerie nu se refer i la dinamica ntre elementele care reprezint lichiditi sau echivalente de lichiditi, aceasta fcnd parte din gestiunea trezoreriei. Variaia lichiditilor i echivalentelor de lichiditi se poate explica prin aciunea a trei factori sau genuri de activiti, tabloul fluxurilor de trezorerie bazndu-se pe o clasificare funcional a fluxurilor ntreprinderii: - activiti de exploatare - activiti de investiii - activiti de finanare a) n ceea ce privete activitile de exploatare, IAS 7 prezint o definiie interesant, acestea fiind principalele activiti generatoare de

venituri i orice alte activiti, cu excepia celor definite ca fiind activiti de investiii sau de finanare. Fluxul de trezorerie generat de activitatea de exploatare apare ca un indicator vital de mrimea lui depinznd aprecierea capacitii ntreprinderii de a genera suficiente lichiditi i echivalente de lichiditi n scopul realizrii de noi investiii, de a acorda dividende, de a rambursa mprumuturi, toate acestea fr a se apela la costisitoarele surse externe de finanare. Nu trebuie uitat nici importanta previziunii fluxurilor viitoare de trezorerie aferente exploatrii. Fluxurile de trezorerie pot fi determinate prin dou metode. metoda direct, care opereaz numai cu informaii de tip ncasri i pli; metoda indirect, care opereaz, n principiu, cu informaii degajate de contabilitatea de angajamente. Metoda direct este dorit de investitori (stabilirea valorii ntreprinderii se poate realiza i pe baz de cash flow), iar cea indirect de manageri (o astfel de prezentare ar ascunde utilizatorilor externi imaginea real despre lichiditatea i solvabilitatea ntreprinderii) i de contabilii ntreprinderii (pentru uurina calculului). IAS 7 recomand utilizarea metodei directe, pentru c aceasta este mai uor de neles de utilizatori i permite obinerea de informaii care se dovedesc a fi utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie. n practic, ns majoritatea ntreprinderilor aplic metoda indirect. Metoda direct prezint fluxurile monetare grupate n diferite categorii de ncasri i plti. Aceste categorii nu sunt prezentate n mod expres de 1AS 7, oferindu-se doar un model orientativ, dovada a flexibilitii normei internaionale. Fluxurile de trezorerie referitoare la activitile de exploatare (metoda direct) ncasri generate de vnzrile de mrfuri, produse finite, semifabricate -l- ncasri generate de executarea de lucrri i prestarea de servicii + ncasri din redevente, onorarii, comisioane i alte venituri - Plai privind datoriile fata de furnizori

37

- Plai privind datoriile fata de salariai i n numele salariailor - Plti privind impozitele, inclusiv impozitul pe profit (de obicei distinct) (1) - Plai privind dobnzile i dividendele (2) + ncasri de dobnzi i dividende (3) - Plti privind redevenele n cazul operaiei de leasing operaional Plti/ncasri privind operaiile extraordinare = Fluxul net de trezorerie relativ la activitile de exploatare (1) Acest flux (plata impozitului pe profit) ar putea fi mprit ntre cele trei tipuri de activiti (2) Aceste fluxuri ar putea fi incluse la fluxurile de finanare (3) Aceste fluxuri ar putea fi incluse la fluxurile de investiii Dezavantajul este c informaiile privind diferitele categorii de ncasri i pli nu sunt oferite n mod direct de situaiile financiare. Ele pot fi obinute fie pe baza nregistrrilor contabile ale ntreprinderii, fie prin ajustri. Astfel, suma vnzrilor realizate n cursul exerciiului nu coincide, n general, cu ncasrile din vnzrile perioadei. Informaiile privind ncasrile de la clieni vor fi oferite de rulajul creditor al conturilor de creane clieni, fiind necesare att date din bilan, cat i din contul de profit i pierdere. n acelai mod, suma achiziiilor efectuate n cursul exerciiului nu coincide cu plile privind cumprrile perioadei. Metoda indirect opereaz numai n mica msur cu informaii de tip ncasri i pli, aceasta fcnd apel la informaiile degajate de contabilitatea de angajamente. Fluxurile de trezorerie referitoare la activitile de exploatare (metoda indirect) Rezultatul exerciiului naintea impozitri i elementelor extraordinare (Eliminarea veniturilor i cheltuielilor fr inciden asupra trezoreriei) + Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele Venituri din provizioane (Eliminarea veniturilor i cheltuielilor nelegate de exploatare, care aparin activitilor de investiii i finanare) Rezultatul net degajat de cesiunea imobilizrilor

Rezultatul net degajat de cesiunea plasamentelor pe termen lung + Cheltuielile privind dobnzile Venituri din plasamente Venituri din reluarea subveniei pentru investiii = Rezultatul din exploatare naintea variaiei necesarului n fond de rulment (Ajustri prin luarea n calcul a efectelor variaiilor NFR) (1) Variaia soldurilor conturilor de clieni i altor creane din exploatare (2) Variaia stocurilor Variaia cheltuielilor constatate n avans (3) Variaia datoriilor fata de furnizori i a altor datorii din exploatare (4) Variaia veniturilor constatate n avans (ncasri i pli ataate fluxurilor de exploatare care nu s-au regsit mai sus) - Plai privind dobnzile i dividendele (5) - Plti privind impozitul pe profit (6) Plti/ncasri generate de elementele extraordinare = Fluxul net de trezorerie relativ la activitile de exploatare (1) NFR = stocuri + creane i alte conturi asimilate + cheltuieli constatate n avans datorii furnizori i alte datorii de exploatare venituri nregistrate n avans. Variaiile acestor elemente trebuie eliminate, deoarece acestea ajusteaz fluxul net de trezorerie ntr-un sens sau altul. (2) Creterea creanelor clieni genereaz o micorare a cash flow; diminuarea creanelor clieni semnific faptul c ncasrile sunt mai mari dect veniturile nregistrate pe baza contabilitii de angajamente. Ca atare, pentru determinarea fluxului net, rezultatul trebuie modificat, prin cretere, cu diminuarea creanelor clieni. (3) O cretere a acestor cheltuieli denot c mrimea cheltuielilor de exploatare, conform contabilitii de angajamente, este mai mic dect dac ele ar fi fost imputate, innd cont de pli. Pentru a

39

determina fluxul net, trebuie ca din rezultat s se deduc suma creterii cheltuielilor pltite n avans. (4) Creterea datoriilor fa de furnizori denot noi angajamente, dar nu i noi plai. Ca atare, aceast cretere trebuie s fie adugat rezultatului, n vederea determinrii fluxului net. (5) Aceste fluxuri ar putea fi incluse la fluxurile de finanare (6) Acest flux ar putea fi mprit ntre cele trei tipuri de activiti Fluxurile de trezorerie generate de activitatea de investiii. IAS 7 afirm c fluxurile ce rezult din operaii de investiii indic n ce msur plile au fost efectuate pentru achiziia unor active destinate s genereze fluxuri de trezorerie viitoare. Fluxurile finanare Conine operaii care determin schimbri n mrimea i structura capitalurilor proprii i capitalurilor mprumutate ale ntreprinderii: ncasri din emisiunea de noi aciuni (aporturi n numerar); pli generate de rambursri de capital; ncasri generate de contractri de mprumuturi bancare sau mprumuturi din emisiunea de obligaiuni; plti privind ratele scadente la mprumuturi generate de operaiuni de leasing financiar; achiziia unei ntreprinderi prin intermediul unei emisiuni de aciuni, etc Nu trebuie scpate din vedere acele operaii care nu au efect asupra fluxurilor de trezorerie i care sunt excluse din tablou: cretere de capital prin aport n natur, prin integrarea unor alte structuri de capitaluri proprii, prin conversia datoriilor, primirea bunului la locatar n cadrul operaiei de leasing financiar etc. Prezentarea componentelor numerarului i echivalentelor de numerar, la fel ca i prezentarea politicii contabile adoptate n determinarea acestora este cerut de IAS 7 paragrafele 45 i 46. Dac valorile numerarului i echivalentelor de numerar din situaia fluxului de numerar nu sunt egale cu valorile corespunztoare din bilan, IAS 7 paragraful 45 cere s fie prezentata o reconciliere. O ntreprindere de trezorerie referitoare la activitile de

trebuie, de asemenea, s prezinte orice sume incluse, ce nu sunt disponibile imediat utilizrii de ctre grup ca rezultat al contractelor de mprumut (de exemplu, o cerere de meninere a soldurilor compensatorii), restriciilor regulatorii, controlului schimbului valutar, etc. Conform tratamentului contabil din IAS 7, o situate a fluxurilor de numerar trebuie s prezinte de fluxurile de sunt numerar, principalele incluznd activiti echivalentele de numerar, clasificate n funcie de: activitile exploatare productoare de venituri ale ntreprinderilor, precum i alte activiti ce nu sunt activiti de investiie sau de finanare; activitile de investiie - constau n achiziionarea i cedarea de active pe termen lung, precum i alte investiii; i activitile de finanare constau n schimbri ale dimensiunii i compoziiei capitalului propriu i datoriilor unei ntreprinderi. Pentru prezentarea informaiilor referitoare la clasele majore de pli i ncasri brute n numerar este ncurajat utilizarea metodei directe. Este permis, de asemenea, metoda indirect, cu ajutorul creia profitul net sau pierderea net este ajustat cu efectele tranzaciilor ce nu au natur de numerar i cu elementele de investiii sau finanare. n general, fluxurile de numerar nu se raporteaz n funcie de sume nete, cu excepia anumitor activiti ale instituiilor financiare. Fluxurile de numerar din dobnzi i dividende ncasate sau pltite pot fi clasificate ca activiti de exploatare, de investiii sau de finanare. Impozitul pe profit se clasific, n general, ca activitate de exploatare. Prezentarea informaiilor conform IAS 7. Componentele numerarului i ale echivalentelor de numerar trebuie prezentate i reconciliate cu elementele echivalente raportate n bilan. Prezentarea trebuie fcuta pentru orice solduri semnificative ale numerarului i

41

echivalentelor de numerar ce nu sunt disponibile folosirii de ctre grup, mpreuna cu un comentariu al conducerii. Tranzaciile ce nu se fac n numerar trebuie excluse din situaia fluxurilor de numerar i prezentate ntr-o not. Aria de aplicabilitate a standardului IAS 7 Standardul cere tuturor ntreprinderilor s prezinte o situaie a fluxurilor de numerar pentru fiecare perioad pentru care sunt ntocmite situaiile financiare. Astfel, fluxurile de numerar sunt definite ca intrri i ieiri de numerar i echivalente de numerar. O situaie a fluxurilor de numerar explic modificrile acestor elemente pe durata exerciiului financiar. Activitile de exploatare se refer la principalele activiti care aduc venituri pentru ntreprindere i includ toate acele activiti ce nu sunt activiti de investiii sau de finanare. Cu alte cuvinte, se identific mai nti acele activiti care intr n categoria activitilor de finanare sau de investiii, ceea ce rmne fiind activitile de exploatare. Echivalentele de numerar reprezint investiii financiare pe termen scurt ce sunt cumprate i vndute, n general, ca parte a gestiunii numerarului unei ntreprinderi, i nu ca parte a activitilor de exploatare, de investiii sau de finanare ale acesteia. IAS 7 paragraful 7 arat faptul c o investiie se consider, n mod normal, echivalent de numerar doar dac este uor convertibil ntr-o sum prestabilit de numerar i, atunci cnd este achiziionat, are o scaden mica de s zicem, trei luni sau mai puin. Acest lucru este n contradicie cu practica urmat n anumite ri de clasificare a tuturor investiiilor pe termen scurt (investiiile ce au scadena la mai puin de 12 luni de la data bilanului) ca echivalente de numerar. IAS 7 cere ca echivalentele de numerar s fie subiectul unui risc nesemnificativ al schimbrii valorii lor i ca ele s fie pstrate pentru ndeplinirea angajamentelor pe termen scurt. Aceasta nu se aplic n cazul investiiilor ce au o scaden mai mare de trei luni. Modificrile valorii investiiilor n titluri de crean, altele dect modificrile n ceea ce privete solvabilitatea, rezult din schimbrile

ratei dobnzii. O estimare precis a fluctuaiilor ratei dobnzii este rareori posibil. n mod evident, cu ct este mai scurt scadena unui titlu de crean, cu att este mai mic efectul asupra valorii lui datorat unei modificri n ratele dobnzii. IAS 7 presupune c modificrile ratelor ar avea n mod normal un efect nesemnificativ asupra valorii unui titlu ce are o scaden de trei luni sau mai puin de la data achiziiei lui de ctre ntreprindere. Cu toate acestea, cele trei luni menionate n standard nu trebuie vzute ca o cerin absolut. Se poate adopta o politica de includere a investiiilor cu scadena iniial mai mare de 3 luni, dac circumstanele o cer. Un exemplu n aceasta privin ar fi stabilitatea ratei dobnzii, cu variaii nesemnificative ale acesteia pe termen lung. n astfel de circumstane, o ntreprindere poate justifica o politic de considerare a unei investiii ntr-un titlu de crean, cu o scaden iniial (adic scadena la data achiziiei de ctre ntreprindere) puin mai mare de trei luni, ca echivalent de numerar. O ntreprindere trebuie s prezinte componentele numerarului i ale echivalentelor de numerar i efectul oricrei modificri n politica de determinare a componentelor acestora. Chiar dac o investiie are o scaden iniial mai mic de trei luni (incluznd aciunile prefereniale recent achiziionate cu o dat specificat de rscumprare), nu trebuie considerat echivalent de numerar dac exist o ndoial c entitatea emitenta va rscumpra n ntregime garania la scadena. n anumite circumstane, descoperirile de cont pot fi considerate ca o parte integrant a gestiunii numerarului unei ntreprinderi i, de aceea, pot fi incluse n numerar i n echivalentele de numerar mai degrab dect s fie clasificate ca activiti de finanare. Aceast excepie ar trebui aplicat n mod strict i limitat la ntreprinderile din rile unde practicile de mprumut sunt conform celor descrise n IAS 7 paragraful 8. Nu toate investiiile ce satisfac definiia echivalentelor de numerar trebuie s fie tratate ca atare. Astfel: o ntreprindere ale crei operaii constau n principal n

43

investiii, ar putea decide ca toate investiiile ei pe termen scurt, cu lichiditate ridicat, s fie tratate, mai degrab, ca investiii dect ca echivalente de numerar. Politica de determinare a elementelor ce se trateaz ca echivalente de numerar trebuie respectat n mod consecvent i prezentata. De asemenea, nu este ntotdeauna clar n ce condiii un element poate fi clasificat ca o activitate de exploatare, de investiii sau de finanare. n general, acest lucru depinde de natura activitii care este considerat a fi sursa predominant a fluxurilor de numerar pentru elementul respectiv. Astfel: bunurile imobiliare sunt considerate adesea un activ pe termen lung i, prin urmare, o plat n numerar pentru achiziionarea acestora ar fi considerat ca o ieire de numerar cu scop investiional. Oricum, atunci cnd bunuri imobiliare sunt cumprate de un antreprenor de bunuri imobiliare pentru a le mbunti i vinde, plata n numerar pentru achiziionarea acestora i veniturile din vnzarea lor trebuie clasificate ca activiti de exploatare. n aceasta situaie, bunurile imobiliare sunt considerate stocuri. Exist multe situaii n care elemente ca titlurile de valori, mprumuturile, avansurile i contractele pot fi clasificate ca activiti de exploatare, de investiii sau de finanare, n funcie de natura afacerii ntreprinderii. O singura tranzacie poate include fluxuri de numerar ce sunt clasificate n mod diferit. IAS 7 paragraful 12 descrie clasificarea sumei iniiale a rambursrii unei datorii ca flux de numerar din activitatea de finanare i dobnda ca flux de numerar din activitatea de exploatare. Plile n numerar fcute de un beneficiar al activului nchiriat pe baza unui contract de leasing operaional trebuie incluse n fluxurile de numerar ce provin din activiti de exploatare; cu toate acestea, proporia plilor fcute conform unui contract de leasing financiar ce reduc datoria trebuie clasificate ca o activitate de finanare, n timp ce acelea ce nu reduc datoria trebuie clasificate n concordan cu politica ntreprinderii n ceea ce privete clasificarea plii dobnzii. Fluxurile de numerar ce provin din activiti de exploatare sunt, n

general, determinate de efectele tranzaciilor i ale altor evenimente ce intr n determinarea profitului sau pierderii nete. Totui, anumite tipuri de tranzacii ce intr n determinarea profitului sau pierderii reprezint fluxuri de numerar din activiti de finanare sau de investiii i trebuie clasificate ca atare. Exemplele includ ctigul sau pierderea la vnzarea activelor productive, la rscumprarea sau refinanarea instrumentelor de datorie i la vnzarea unor activiti n curs de ntrerupere. Impozitele pe venit sunt, n general, clasificate ca o activitate de exploatare, cu excepia situaiei n care ele pot fi direct atribuite perioadelor curente corespunztoare activitilor de finanare sau de investiii, aa cum sunt cele descrise mai sus. Atta timp cat fluxurile de numerar generate de impozite apar adesea ntr-o alt perioad dect cea a tranzaciei n cauz, sau altfel sunt imposibil de identificat, impozitele pltite sunt, de obicei, clasificate ca activiti de exploatare. Activitile de investiii includ pli n numerar pentru achiziionarea terenurilor i mijloacelor fixe i a altor active productive. n general, aceste pli n numerar includ avansuri i alte sume pltite la data cumprrii sau curnd dup aceea. Achiziionarea unui activ prin ndatorare direct la vnztor este o tranzacie ce nu are natur de numerar, care trebuie s fie exclus din situaia fluxurilor de numerar, dar prezentat ntr-o not n situaiile financiare. Plile ulterioare sunt ieiri de numerar cu caracter investiional. n mod clar, tranzaciile ce nu au natur de numerar trebuie s fie excluse din fluxurile de numerar. Plile sumei iniiale ale contractului de leasing financiar sunt clasificate ca o activitate de finanare. IAS 7 paragraful 16(g) i (h) indic faptul c plile n numerar i ncasrile ce apar din contracte de swap, futures i options ncheiate anterior sunt, n general, privite ca activiti de investiii (altele dect cele fcute de un intermediar n acele contracte). Ori de cate ori astfel de contracte stabilesc acoperirea riscului pentru o poziie identificabil, fluxurile de numerar ce decurg din contract s fie clasificate mpreuna cu acelea ale poziiei ce este asigurat mpotriva riscurilor. Ieirile i intrrile de numerar din activiti de finanare includ:

45

resursele obinute de la proprietari crora le furnizeaz rentabilitate (IAS 7 paragraful 34) i o rambursare a investiiilor lor; sumele mprumutate i restituirea acestora sau, altfel spus, achitarea obligaiilor. Includ, de asemenea, obinerea i plata altor resurse obinute de la creditori prin credite pe termen lung. Raportarea fluxurilor de numerar din activiti de exploatare Fluxurile de numerar din activiti de exploatare pot fi raportate fie prin metoda direct, fie prin metoda indirect. Pe baza metodei directe, prezentarea informaiilor const din prezentarea ncasrilor i plilor brute n numerar determinate fie direct, din nregistrrile contabile, fie indirect, prin ajustarea vnzrilor, a costului acestora, pentru modificri aprute n timpul perioadei n stocuri, n structura datoriilor i creanelor din exploatare i a altor elemente descrise n IAS 7 paragraful 19 Metoda indirect raporteaz aceleai valori ale fluxului de numerar din activitatea de exploatare ca i metod direct, dar ajunge la ele prin ajustarea profitului sau a pierderii nete cu aceleai ajustri ca cele menionate mai sus, plus ajustri adiionale pentru elementele ce nu au natura de numerar, cum sunt amortizarea, provizioanele etc. Dei standardul ncurajeaz raportarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare folosind metoda direct, acest lucru nu este obligatoriu i n practic metoda indirect este mult mai des folosit. Costul mijloacelor fixe ce sunt utilizate i, consumate n cursul activitii ntreprinderii nu trebuie raportat ca o ieire de numerar din activitile de exploatare ale ntreprinderilor ce dein (n mod direct sau prin leasing financiar) respectivele mijloace fixe. Acest fapt iese n eviden dac este folosit metod indirect cnd amortizarea este readunata profitului net (sau sczuta dintr-o pierdere neta). Aadar, trebuie avut grija cnd se compar fluxurile de numerar din activitile de exploatare ale unei ntreprinderi ce deine propriile active fixe cu acelea ale unei ntreprinderi ce-i nchiriaz activele pe baza unui contract de leasing operaional.

Raportarea fluxurilor de numerar pe o baza neta n general, informaiile despre sumele brute ncasate n numerar i plile n numerar n timpul unei perioade sunt mai relevante dect informaiile despre sumele nete ale ncasrilor i plilor n numerar. Valoarea net a ncasrilor i plilor la care se face referire furnizeaz suficiente informaii pentru anumite clase de fluxuri de numerar, dup cum urmeaz: fluxuri de numerar din activitatea de exploatare raportate folosind metoda indirecta; ncasri i pli n numerar n numele clienilor, cnd fluxurile de numerar reflecta, mai degrab, activitile clientului dect pe cele ale ntreprinderii; i plile i ncasrile n numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele sunt mari i termenul de scaden scurt. Elementele ce intra n aceasta categorie includ investiii (altele dect echivalentele de numerar), mprumuturi, creane i datorii, ce asigur c scadena iniial pentru activul sau datoria respectiv este dup un termen scurt - n general, de trei luni sau mai puin. n practic, ultimele dou situaii pentru raportarea fluxurilor de numerar pe o baza net vor aprea, de obicei, ntr-o banc sau ntr-o instituie financiar similar. Dac o instituie financiar este parte a unui grup consolidat i are fluxuri de numerar ce o calific pentru o prezentare net, n mod prezumtiv acea prezentare este adecvat pentru componentele instituiei financiare din cadrul grupului, chiar dac fluxurile de numerar brute ar fi cerute pentru alte componente ale grupului. Fluxuri de numerar n valuta Deoarece tranzaciile n valut i fluxurile de numerar provenite dintr-o operaiune din strintate sunt, de obicei, convertite, utiliznd media ponderat a cursurilor de schimb valutar, iar elementele bilaniere sunt prezentate la cursul de schimb de la sfritul perioadei, apar diferene la reconcilierea numerarului i a echivalentelor de

47

numerar la nceputul i la sfritul perioadei. Aceste diferene se refer la numerar i la echivalentele de numerar deinute, precum i la fluxurile de numerar generate n timpul perioadei din activiti de exploatare, de investiii i de finanare i ele trebuie raportate separat n situaia fluxului de numerar. Activiti n curs de ntrerupere IAS 35, Activiti n curs de ntrerupere, cere prezentarea fluxurilor de numerar nete de exploatare, de investiii i de finanare ce sunt generate de activitile n curs de ntrerupere. Aceasta prezentare poate fi fcuta n situaia fluxului de numerar sau ca o prezentare suplimentar n notele de subsol ale paginii. Trebuie respectate prevederile generale pentru determinarea naturii fluxului de numerar. n cadrul fiecrei clasificri, nu exist nici o recomandare de a separa intrrile de ieirile de numerar ce se refer la operaiile ntrerupte. Elemente extraordinare Trebuie respectate prevederile generale n momentul clasificrii fluxului de numerar ce se refer la elemente extraordinare - aceasta nseamn ca ele trebuie clasificate n concordan cu natura tranzaciei n cauz. Astfel, ncasrile din asigurare n cazul unei uzine distruse de un cutremur trebuie clasificate ca o intrare de numerar cu caracter investiional. Dobnda i dividendele Dobnda i dividendele pltite i ncasate trebuie fiecare prezentate n mod separat. IAS 7 permite urmtoarele prezentri alternative, urmnd ca prezentarea selectat s fie aplicat consecvent de la o perioad la alta: dobnda i dividendele ncasate - ca activiti de exploatare sau de investiii; sau dobnda i dividendele pltite - ca activiti de exploatare sau de finanare. IAS 7 paragraful 33 prezint faptul ca instituiile financiare consider, de obicei, dobnda pltit i dobnda i dividendele ncasate ca activiti de exploatare.

n unele cazuri fluxurile de numerar nu apar n mod uniform pe toata durata de via a instrumentului la care se raporteaz. Daca o ntreprindere emite sau investete n titluri de crean cu cupon zero (toata dobnda se pltete la scaden), sau emite sau investete n titluri de crean cu prim sau cu discount, fluxurile de numerar din astfel de titluri trebuie clasificate dup cum urmeaza: Pentru un titlu de crean, numerarul ncasat la scaden trebuie clasificat ca o intrare de numerar din activitatea de investiii, pentru suma iniial ce a fost investit. Daca titlul a fost achiziionat la o valoare la care s-a aplicat un discount, diferena ntre valoarea investiiei iniiale i capitalul ncasat la scaden trebuie raportate ca o intrare de numerar ce se clasific n acelai mod cu cel n care ntreprinderea clasific dobnda ncasat. Dac titlul a fost iniial achiziionat cu prima (de achiziie), diferena ntre capitalul ncasat i valoarea iniial a investiiei trebuie clasificat n concordan cu modul n care ntreprinderea clasific dobnda ncasat, dar ca o ieire de numerar. Pentru un mprumut, sau pentru titluri de creane emise cu discount sau prima (incluznd obligaiuni cupon zero), raportarea trebuie s fie similar exceptnd acele ncasri din emiterea titlului, ce trebuie clasificate ca o ieire de numerar iniiale din ale activitatea de i finanare suma pltit pentru la suma mprumutat (ncasat iniial). Diferena ntre ncasrile ntreprinderii scaden reprezint o ajustare de dobnd similar prezentrilor ce sunt descrise mai sus pentru titluri de investiii, exceptnd clasificarea ca dobnd platit. Impozitul pe profit Impozitul pe profit pltit este, de obicei, clasificat ca activitate de exploatare, cu excepia situaiilor n care poate fi identificat n mod specific ca o activitate de finanare sau de investiii. n multe cazuri, nu este posibil a se identifica fluxurile de numerar ce provin din impozitul

49

pe profit raportat activitilor de finanare sau de investiii, n special cnd fluxurile de numerar din impozitul pe profit apar ntr-o perioad diferit fa de fluxurile de numerar din tranzacia n cauz. Dac fluxurile de numerar aferente impozitului pe profit pentru o perioad sunt incluse n mai mult de o clasificare, trebuie prezentat n mod suplimentar valoarea total a impozitelor pltite pentru perioada respectiv. Investiii n filiale, ntreprinderi asociate i asocieri n participate IAS 7 paragraful 37 limiteaz raportarea fluxului de numerar aferent investiiilor (contabilizate prin folosirea metodei punerii n echivalena sau a metodei costurilor) la fluxuri de numerar ntre investitor i ntreprinderea n care s-a investit. Avansurile i noile participaii achiziionate ar trebui clasificate ca activiti de investiii, n timp ce dividendele ncasate pot fi considerate fie activiti de exploatare, fie de investiii, exceptnd situaia n care ele reprezint o rambursare a capitalului investit (caz n care sunt considerate activiti investiionale). Achiziionarea i cedarea filialelor i a altor uniti de afaceri IAS 7 cere prezentarea separat a ieirilor cumulate de numerar pentru achiziii i a intrrilor cumulate de numerar din vnzri, ambele clasificate ca activiti de investiii. Sumele cumulate prezentate sunt valori nete ale numerarului i echivalentelor de numerar achiziionate sau vndute. n plus, paragraful 40 din IAS 7 conine alte recomandri de prezentare ce ajuta la distingerea fluxului de numerar din achiziii i vnzri de uniti de afaceri de fluxul de numerar din activiti normale. IAS 35 cere prezentarea separat a situaiei fluxului de numerar a activitilor n curs de ntrerupere. Cnd este folosit metoda indirect de raportare a fluxurilor de numerar din activiti de exploatare, profitul net sau pierderea net este ajustat pentru modificrile n cadrul stocurilor i ale creanelor i datoriilor din activiti de exploatare. Aceste modificri trebuie s includ efectul unor astfel de active i datorii provenite dintr-o achiziie.

Tranzacii care nu au natura de numerar n cazul n care activitile de investiii i de finanare ale unei ntreprinderi n timpul unei perioade nu au ca rezultat ncasri sau plai n numerar, ele nu sunt incluse n situaia fluxului de numerar, dar trebuie, n conformitate cu IAS 7 paragraful 43, s fie prezentate n alt parte. Aceast prezentare poate s fie sub form narativ, cum ar fi o not la situaiile financiare, sau rezumat ntr-un tabel ce nsoete situaia. Astfel, ntreprinderile ce folosesc tranzacii barter ca achitare pentru cumprri de terenuri i mijloace fixe nu includ astfel de tranzacii nici n fiuxurile de numerar din activiti de exploatare, nici n cele provenite din activiti de investiii. Pentru a satisface cerina din IAS 7 n ce privete tranzaciile care nu au natur de numerar societatea trebuie s prezinte n note detaliile tranzaciilor barter efectuate pentru a achita costurile de exploatare i pentru cumprarea de terenuri i mijloace fixe. Unele tranzacii sunt fcute parial n numerar i parial n nonnumerar; doar proporia de numerar este inclus n fluxurile de numerar. Proporia de non-numerar trebuie prezentat n alta parte. Astfel: cumprarea unei afaceri implic adesea pli n numerar la fel ca i preluarea de datorii i probabil emiterea de obligaiuni sau de aciuni. Pe baza prevederilor din IAS 7 paragrafele 40 i 43, doar plata n numerar este prezentat n situaia fluxului de numerar, n timp ce activele primite, obligaiunile emise i datoriile asumate sunt prezentate n alt parte. n circumstanele n care o banc taxeaz n mod direct pentru dobnd contul bancar al unei ntreprinderi, aceasta trebuie s raporteze dobnda ca o plat n numerar cnd dobnda este nregistrat n contul ntreprinderii (banca ar raporta n acelai timp o ncasare de numerar din activitatea de exploatare). Toate taxele i creditele impuse n mod direct pentru depozitul din cont ar trebui raportate ca fluxuri de numerar atunci cnd au loc. Totodat, dac o ntreprindere achiziioneaz echipament pltind

51

10.000 n numerar i emite vnztorului un bilet la ordin de 40.000, doar plata de 10.000 fcut n numerar trebuie raportat ca ieire de numerar din activitatea de investiii. Ulterior, plile fcute pentru a reduce aceast datorie trebuie clasificate ca ieiri de numerar din activitatea de investiii. Dac, cei 40.000 au fost mprumutai de la o banc sau de la o ter parte, ambele tranzacii trebuie raportate n situaia fluxurilor de numerar. mprumutul trebuie prezentat ca o intrare de numerar de 40.000 din activitatea de finanare i preul total de cumprare de 50.000 trebuie prezentat ca o ieire de numerar din activitatea de investiii. Alte prezentri de informaii Prezentarea componentelor numerarului i echivalentelor de numerar, la fel ca i prezentarea politicii contabile adoptate n determinarea acestora este ceruta de IAS 7 paragrafele 45 i 46. Daca valorile numerarului i echivalentelor de numerar din situaia fluxului de numerar nu sunt egale cu valorile corespunztoare din bilan, IAS 7 paragraful 45 cere s fie prezentat o reconciliere. O ntreprindere trebuie, de asemenea, s prezinte orice sume incluse, ce nu sunt disponibile imediat utilizrii de ctre grup ca rezultat al contractelor de mprumut, restriciilor regulatorii, controlului schimbului valutar, etc. Trebuie acordat atenie prezentrii soldurilor compensatorii meninute pentru cei ce acord mprumuturi (sau alii), chiar n acele situaii unde restricia este stabilit prin nelegere mutual ntre ntreprindere i cealalt parte i nu este ncheiat legal. Aceasta informaie ar putea fi de folos utilizatorilor situaiilor financiare. Prezentarea fluxurilor de numerar ce cresc capacitatea operaional, la fel ca i acelea ce menin capacitatea operaional, pot fi utile n scopul analizelor financiare. Oricum