45 ivancan pozega www behance net

 • Published on
  07-Apr-2016

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paula Ivanan Petra Poega Behance-online portfolio

Transcript

 • Zagreb, 20.studeni 2014.

  EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

  Behance-web servis za izradu portfolia

  SEMINARSKI RAD

  Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Boidar Jakovid

  Paula Ivanan

  Petra Poega

 • 1

  SADRAJ

  Sadraj SADRAJ .................................................................................................................................................. 0

  1. UVOD ............................................................................................................................................... 3

  1.1. Predmet i cilj rada ................................................................................................................... 3

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................... 3

  1.3. Sadraj i struktura rada ........................................................................................................... 4

  2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ............................................................................................................. 5

  2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ....................................................................................... 5

  2.2. Link Web servisa ...................................................................................................................... 5

  2.3. Ekranski prikaz poetne Web stranice .................................................................................... 5

  3. TEHNOLOKI OKVIR ........................................................................................................................ 6

  4. KRATAK RAZVOJ .............................................................................................................................. 7

  5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEAVA UPOTREBOM ODABRANOG WEB SERVISA............................ 8

  6. DETALJNA RAZRADA TEME ............................................................................................................. 9

  6.1. Mogudnosti i funkcionalnosti koje prua Web servis: ............................................................. 9

  6.1.1. Funkcija discover ............................................................................................................. 9

  6.1.2. Funkcija poslovi ............................................................................................................... 9

  6.1.3. Blog ................................................................................................................................ 11

  6.1.4. Izrada on line mape radova ........................................................................................... 12

  6.2. Primjer koritenja aplikacije. ................................................................................................. 13

  6.2.1. Stvaranje Adobe rauna ................................................................................................ 13

  6.2.2. Opis mogudnosti pretrage timova ................................................................................. 14

  6.3. Desktop aplikacije .................................................................................................................. 16

  6.3.1. Photoscape .................................................................................................................... 16

  6.3.2. Microsoft Word ............................................................................................................. 16

  6.3.3. 7.Libre Office ................................................................................................................. 16

  7. REIRANJE PROFILA ......................................................................................................................... 17

 • 2

  7.1. Proces registracije ................................................................................................................. 17

  7.2. Izrada i ureivanje profila ...................................................................................................... 17

  8. POSLOVNA PRIMJENA ................................................................................................................... 33

  9. KONKURENCIJA .............................................................................................................................. 34

  9.1. Shown'd ................................................................................................................................. 34

  9.2. Coroflot .................................................................................................................................. 34

  9.3. Carbonmade .......................................................................................................................... 35

  9.4. Cargo Collective ..................................................................................................................... 36

  9.5. Virb ........................................................................................................................................ 37

  10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE .......................................................................................... 38

  11. SWOT ANALIZA .......................................................................................................................... 39

  12. TROKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJENOST..................................................................... 41

  13.1. RAZVITAK SERVISA U BUDUDNOSTI ............................................................................................. 42

  13. 2. MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI .................................... 43

  14. ZAKLJUAK ................................................................................................................................. 44

  15. LITERATURA ............................................................................................................................... 45

  16. IVOTOPIS .................................................................................................................................. 47

  16.1. Paula Ivanan ............................................................................................................................ 47

  16.1. Petra Poega ...................................................................................................................... 50

  16. SAETAK ..................................................................................................................................... 52

  18.PREZENTACIJA-BROURA ................................................................................................................. 54

 • 3

  1. UVOD

  1.1. Predmet i cilj rada

  U ovom radu elimo pribliiti web servis za izradu online portfolia Behance. Behance je

  jedna od rastudih platformi koja sjedinjuje mlade kreativce i one koji ih zapoljavaju.

  Predmet rada je definirati pojam online portfolia i prikazati primjenu web aplikacije Behance

  te istraiti i opisati koje mogudnosti prua. Nadalje, opisati demo kako koristiti te mogudnosti

  uz pomod ekranskih prikaza i detaljnih opisa.

  Ciljevi rada:

  Definirati pojam web servisa Behance

  Opisati i dati instrukcije za koritenje web servisa

  Prikazati koritenje web servisa uz pomod ekranskih prikaza

  Opisati prednosti i nedostatke

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

  Glavni izvor podataka bila nam je slubena stranica samog servisa. U bazama podataka naili

  smo na nekoliko strunih lanaka koji su nam koristili kao pouzdani izvor informacija. Ostale

  informacije vezane za samo koritenje i funkcionalnost aplikacije nali smo u raznim

  asopisima informatike i tehnike prirode.

 • 4

  1.3. Sadraj i struktura rada

  Struktura naeg rada osmiljena je kao uputa za koritenje web servisa Behance kako bi svim

  zainteresiranim stranama pribliili njegove mogudnosti i funkcije. Opisali smo svrhu rada i osnovne

  podatke web servisa, a potom objasnili njegove glavne funkcionalnosti. Opisati demo povijesni razvoj

  servisa, tehnologije koje se koriste za njegovu upotrebu te opisati probleme koje servis rjeava.

  Kreirati demo profil i objasniti postupak registracije. Tada demo dobiti uvid u izgled jednog

  korisnikog profila te opisati sve mogudnosti koje se nude nakon registracije. Istrait demo

  konkurenciju za ovaj web servis te prikazati njegove dobre i loe strane. Pred sam kraj izradit demo

  SWOT analizu koja de dati trenutno stanje internetskog trita i mogudnosti, a s druge strane pomodi

  de nam da uvidimo nedostatke i trokove servisa. U zakljuku razmatramo sve napisano u radu i

  iznosimo glavne karakteristike web servisa. Na kraju demo popisati literaturu koritenu u izradi rada

  te popisati sve slike, priloiti ivotopise i saeti rad.

 • 5

  2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

  2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

  Behance je vodeda online platforma s gotovo 2 milijuna javnih projekata i preko 12

  milijuna dizajnerskih uradaka. Mladim talentima omoguduje samopromociju kroz

  izgradnju stranice s portfeljem uradaka. To je jedan od glavnih proizvoda stranice

  Behance takozvani ProSite. S druge strane, platforma je prigodna i za one koji

  zapoljavaju mlade kreativce; marketinki strunjaci, poduzetnici u podruju web dizajna,

  mode, tiska itd. Servis je izvrstan za brz pronalazak i povezivanje pojedinica sa slinim

  interesima te razmjenu i dijeljenje ideja i radova.

  2.2. Link Web servisa

  https://www.behance.net/

  2.3. Ekranski prikaz poetne Web stranice

 • 6

  3. TEHNOLOKI OKVIR

  Najzastupljenije tehnologije kod izrade web 2.0. aplikacija su one tehnologije koje se pokredu

  na klijentskoj strani (Internet pregledniku od korisnika).

  Dizajn web aplikacije napravljen je pomodu CSS stilskog jezika, koji rabimo za opis

  prezentacije dokumenata napisanog pomodu opisnog (HTML) jezika. CSS-om se ureuje sam

  izgled i raspored stranice. HTML je prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst

  dokument stvara se pomodu HTML jezika.

  Behance je objavila i API i web stranicu za developere kako bi im omogudila da izrauju

  aplikacije koje koriste radove i projekte te mree ili su namijenjeni njenim korisnicima. API

  predstavlja set tehnologija koji omogudava internet stranicama meusobnu interakciju

  koristedi se REST, SOAP, JavaScriptom i ostalim web tehnologijama.

  Behance su svoj privatni API koristili malo vie od godinu dana te su stvorili ProSite, alat za

  izgradnju stranica s portfeljem uradaka. Ovo je druga verzija API-ja, namijenjena svim

  zainteresiranim developerima. Na svom blogu su objavili:

  Prva verzija javnog API-ja omoguduje polagani pristup projektima, korisnicima i radovima u

  nastajanju tako da se pretrauju razliiti kriterij kao to su popularnost, tagovi, lokacija,

  umjetniko podruje i slino. Primjerice, moe se dodi do liste projekata koju je pohvalio neki

  uvaeni industrijski dizajner ili pretraiti sve projekte koje imaju veze s motociklizmom u

  vlastitom rodnom gradu. Na je cilj omoguditi developerima pristup svim Behance

  funkcijama kroz API, read and write.

  Behance de stoga uskoro ponuditi integrirani oAuth 2.0 protokol za autorizaciju projekata.

  Kako mnogi ocjenjuju mogudnosti ovakve platforme su velike i potencijal je ogroman.

 • 7

  4. KRATAK RAZVOJ

  Behance su osnovali u sijenju 2006. godine Grigory Rudko, Matias Corea i Scott Belsky u

  New Yorku, SAD. Na projektu je radilo 12 ljudi, a osnovna ideja je bila povezivanje i

  samopromocija talenata u podruju industrijskog dizajna, mode i tipografije. U devetom

  mjesecu 2010. godine dodano su kategorije poput digitalne umjetnosti i dizajn igraaka.

  Poetkom 2012. kategorije se proiruju za podruje arhitekture, umjetnosti i oglaavanja.

  Krajem 2012. dogaa se prekretnica za Behance-pridruen je grupaciji Adobe Systems te je

  projekt kroz fondove prikupio 6,5 milijuna dolara od devet investitora. Danas, koriten od

  milijune individualaca koji ele pokazati svoj rad ili pronadi talenta, Behance pogleda vie od

  9 milijuna korisnika.

  Stranica je nagraivana kao najbolji servis za samopromociju - 2009 Webby Award Finalist

  (The Behance Network); kao najomiljeniji proizvod ili servis - 2009 Silicon Alley Insider

  Award; te najbolji kulturni blog- 2011 Webby Award Winner (The 99%) Best Cultural Blog.

 • 8

  5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEAVA UPOTREBOM ODABRANOG WEB SERVISA

  Brz i jednostavan nain samopromocije

  Pronalazak ljudi slinih interesa

  Pronalazak kreativne radne snage

  Umreavanje i interakcija sa ostalim web servisima

  Uredan i privlaan portfolio

  Predstavljanje portfolia bududim poslodavcima i suradnicima

  Personalizacija web stranice

  Pronalazak savjeta, smjera usavravanja i pradenje trendova

 • 9

  6. DETALJNA RAZRADA TEME

  6.1. Mogudnosti i funkcionalnosti koje prua Web servis:

  6.1.1. Funkcija discover

  Jedna od prvih funkcija na Behance servisu je pronalazak ljudi slinih interesa (slika 1.).

  Nakon to odaberemo funkciju discover sa desne strane prikau nam se podruja koja

  okupljaju ljude slinih interesa (slika 2.).

  6.1.2. Funkcija poslovi

  Svakom poduzedu zatreba kreativni pojedinac pa stoga Behance prua funkciju pretrage

  talenata koju nalazimo pri vrhu stranice u sredini(slika 3.). Prije kretanje u potragu potrebno

  je napraviti adobe korisniki profil o emu de biti rije neto kasnije.

 • 10

  Slika 1. FUNKCIJA DISCOVER

  Slika 2: OPCIJE PRETRAGE

  Slika 3 Poslovi

 • 11

  Slika 4 Pretraga talenata

  6.1.3. Blog

  Dodatna mogudnost korisnicima, gdje mogu pronadi dodatne informacije o samoj

  stranici, njezinom razvoju i napretku te sudjelovati u raspravama je blog.

 • 12

  Slika 5 Blog

  6.1.4. Izrada on line mape radova

  Jedna od glavnih i najatraktivnijih funkcija je izrada online portfolia. Kreiranjem Adobe

  korisnikog rauna ova opcija nam je besplatna i vrlo jednostavna za koritenje. Sve to nam

  treba su nai radovi i nekoliko minuta vremena za njihovo postavljanje. Dijeljenje profila na

  ostalim stranicama je besplatno, ali ukoliko elimo vlastiti url adresu moramo izdvojiti 11$.

  Detaljnije o ovoj temi pisat demo u 7. poglavlju.

 • 13

  6.2. Primjer koritenja aplikacije.

  6.2.1. Stvaranje Adobe rauna

  Za koritenje neke od funkcije Behance servisa potrebno je napraviti Adobe raun. Nakon to

  smo popunili polja koja su prikazana na slici(slika 6.) na mail nam stie obavijest i link za

  aktivaciju profila. Nakon potvrde vrlo jednostavno nastavimo koristiti servis.

  Slika 6 Adobe ID

 • 14

  6.2.2. Opis mogudnosti pretrage timova

  Nakon to smo stvorili svoj korisniki profil jedna od opcija je da se pridruimo nekom

  kreativnom timu. Nakon to u padajudim izbornicima odredimo kakav profil ljudi traimo

  dobijemo popis prikladnih rezultata (slika 7.). Klikom na jednog od timova otvaramo njihovu

  stranicu i vidimo primjere njihovog rada (slika 8.). Ukoliko nam se interesi poklapaju

  zatraimo ulanjenje u njihov tim, a ukoliko elimo samo pr...