45 ivancan pozega www behance net

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paula Ivančan Petra Požega Behance-online portfolio

Text of 45 ivancan pozega www behance net

 • Zagreb, 20.studeni 2014.

  EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

  Behance-web servis za izradu portfolia

  SEMINARSKI RAD

  Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Boidar Jakovid

  Paula Ivanan

  Petra Poega

 • 1

  SADRAJ

  Sadraj SADRAJ .................................................................................................................................................. 0

  1. UVOD ............................................................................................................................................... 3

  1.1. Predmet i cilj rada ................................................................................................................... 3

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................... 3

  1.3. Sadraj i struktura rada ........................................................................................................... 4

  2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ............................................................................................................. 5

  2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ....................................................................................... 5

  2.2. Link Web servisa ...................................................................................................................... 5

  2.3. Ekranski prikaz poetne Web stranice .................................................................................... 5

  3. TEHNOLOKI OKVIR ........................................................................................................................ 6

  4. KRATAK RAZVOJ .............................................................................................................................. 7

  5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEAVA UPOTREBOM ODABRANOG WEB SERVISA............................ 8

  6. DETALJNA RAZRADA TEME ............................................................................................................. 9

  6.1. Mogudnosti i funkcionalnosti koje prua Web servis: ............................................................. 9

  6.1.1. Funkcija discover ............................................................................................................. 9

  6.1.2. Funkcija poslovi ............................................................................................................... 9

  6.1.3. Blog ................................................................................................................................ 11

  6.1.4. Izrada on line mape radova ........................................................................................... 12

  6.2. Primjer koritenja aplikacije. ................................................................................................. 13

  6.2.1. Stvaranje Adobe rauna ................................................................................................ 13

  6.2.2. Opis mogudnosti pretrage timova ................................................................................. 14

  6.3. Desktop aplikacije .................................................................................................................. 16

  6.3.1. Photoscape .................................................................................................................... 16

  6.3.2. Microsoft Word ............................................................................................................. 16

  6.3.3. 7.Libre Office ................................................................................................................. 16

  7. REIRANJE PROFILA ......................................................................................................................... 17

 • 2

  7.1. Proces registracije ................................................................................................................. 17

  7.2. Izrada i ureivanje profila ...................................................................................................... 17

  8. POSLOVNA PRIMJENA ................................................................................................................... 33

  9. KONKURENCIJA .............................................................................................................................. 34

  9.1. Shown'd ................................................................................................................................. 34

  9.2. Coroflot .................................................................................................................................. 34

  9.3. Carbonmade .......................................................................................................................... 35

  9.4. Cargo Collective ..................................................................................................................... 36

  9.5. Virb ........................................................................................................................................ 37

  10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE .......................................................................................... 38

  11. SWOT ANALIZA .......................................................................................................................... 39

  12. TROKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJENOST..................................................................... 41

  13.1. RAZVITAK SERVISA U BUDUDNOSTI ............................................................................................. 42

  13. 2. MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI .................................... 43

  14. ZAKLJUAK ................................................................................................................................. 44

  15. LITERATURA ............................................................................................................................... 45

  16. IVOTOPIS .................................................................................................................................. 47

  16.1. Paula Ivanan ............................................................................................................................ 47

  16.1. Petra Poega ...................................................................................................................... 50

  16. SAETAK ..................................................................................................................................... 52

  18.PREZENTACIJA-BROURA ................................................................................................................. 54

 • 3

  1. UVOD

  1.1. Predmet i cilj rada

  U ovom radu elimo pribliiti web servis za izradu online portfolia Behance. Behance je

  jedna od rastudih platformi koja sjedinjuje mlade kreativce i one koji ih zapoljavaju.

  Predmet rada je definirati pojam online portfolia i prikazati primjenu web aplikacije Behance

  te istraiti i opisati koje mogudnosti prua. Nadalje, opisati demo kako koristiti te mogudnosti

  uz pomod ekranskih prikaza i detaljnih opisa.

  Ciljevi rada:

  Definirati pojam web servisa Behance

  Opisati i dati instrukcije za koritenje web servisa

  Prikazati koritenje web servisa uz pomod ekranskih prikaza

  Opisati prednosti i nedostatke

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

  Glavni izvor podataka bila nam je slubena stranica samog servisa. U bazama podataka naili

  smo na nekoliko strunih lanaka koji su nam koristili kao pouzdani izvor informacija. Ostale

  informacije vezane za samo koritenje i funkcionalnost aplikacije nali smo u raznim

  asopisima informatike i tehnike prirode.

 • 4

  1.3. Sadraj i struktura rada

  Struktura naeg rada osmiljena je kao uputa za koritenje web servisa Behance kako bi svim

  zainteresiranim stranama pribliili njegove mogudnosti i funkcije. Opisali smo svrhu rada i osnovne

  podatke web servisa, a potom objasnili njegove glavne funkcionalnosti. Opisati demo povijesni razvoj

  servisa, tehnologije koje se koriste za njegovu upotrebu te opisati probleme koje servis rjeava.

  Kreirati demo profil i objasniti postupak registracije. Tada demo dobiti uvid u izgled jednog

  korisnikog profila te opisati sve mogudnosti koje se nude nakon registracije. Istrait demo

  konkurenciju za ovaj web servis te prikazati njegove dobre i loe strane. Pred sam kraj izradit demo

  SWOT analizu koja de dati trenutno stanje internetskog trita i mogudnosti, a s druge strane pomodi

  de nam da uvidimo nedostatke i trokove servisa. U zakljuku razmatramo sve napisano u radu i

  iznosimo glavne karakteristike web servisa. Na kraju demo popisati literaturu koritenu u izradi rada

  te popisati sve slike, priloiti ivotopise i saeti rad.

 • 5

  2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

  2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

  Behance je vodeda online platforma s gotovo 2 milijuna javnih projekata i preko 12

  milijuna dizajnerskih uradaka. Mladim talentima omoguduje samopromociju kroz

  izgradnju stranice s portfeljem uradaka. To je jedan od glavnih proizvoda stranice

  Behance takozvani ProSite. S druge strane, platforma je prigodna i za one koji

  zapoljavaju mlade kreativce; marketinki strunjaci, poduzetnic