3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  1/32

  MINISTERUL INTERNELOR IREFORMEI ADMINISTRATIVE

  DIRECIA

  GENERAL ANTICORUPIE

  Infraciuni decorupie

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  2/32

  Cadrul legal

  Codul Penal al Romniei din 21 iunie1968, republicat i actualizat;

  Legea nr. 78 / 2000 pentru prevenirea,descoperirea i sancionarea faptelor de

  corupie

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  3/32

  Categorii de infraciuni Infraciuni de corupie

  Infraciuni asimilate infraciunilor de

  corupie Infraciuni n legtur direct cu

  infraciunile de corupie

  Infraciuni contra intereselor financiareale Comunitilor Europene

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  4/32

  Infraciuni de corupie Luarea de mit (art. 254 C.P.) Darea de mit (art. 255 C.P.) Primirea de foloase necuvenite(art. 256 C.P.) Traficul de influen(art. 257 C.P.)

  cumprarea de influen (art. 61 L. 78/2000)

  darea de mit funcionarului unui statstrin (art. 82 L. 78/2000)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  5/32

  Luarea de mit Fapta func ionarului care, direct sau

  indirect, pretinde ori primeste bani sau altefoloase care nu i se cuvin ori accepta

  promisiunea unor astfel de foloase sau nuo respinge, in scopul de a indeplini, a nuindeplini ori a intrzia ndeplinirea unui actprivitor la ndatoririle sale de serviciu sau nscopul de a face un act contrar acestor ndatoriri

  (nchisoare de la 3 la 12 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  6/32

  Darea de mit

  Promisiunea, oferirea sau darea de baniori alte foloaseunui funcionar n scopul de

  a indeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririlesale de serviciu sau n scopul de a face unact contrar acestor ndatoriri

  (nchisoare de la 6 luni la 5 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  7/32

  Primirea de foloasenecuvenite

  Primirea de ctre un func ionar, direct sauindirect, de bani ori de alte foloase, dup

  ce a ndeplinit un act n virtutea func ieisale i la care era obligat n temeiulacesteia.

  (nchisoare de la 6 luni la 5 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  8/32

  Traficul de influen

  Primirea ori pretinderea de bani sau altefoloase, ori acceptarea de promisiuni, de

  daruri, direct sau indirect, pentru sine oripentru altul,svrit de ctre o persoan care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui funcionar pentrua-l determinas fac ori s nu fac un actce intr n atribuiilesale de serviciu.

  (nchisoare de la 2 ani la 10 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  9/32

  Cumprarea deinfluen

  Promisiunea, oferirea sau darea de bani,de daruri ori alte foloase, direct sauindirect, unei persoane care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui funcionar, pentru a -ldetermina s fac ori s nu fac un act ce

  intr n atribuiile sale de serviciu.(nchisoare de la 2 la 10 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  10/32

  Darea de mit funcionaruluiunui stat strin

  Promisiunea, oferirea sau darea, direct oriindirect, de bani sau alte foloase unuifuncionar al unui stat strin ori al unei

  organizaii publice internaionale, pentru a ndeplini sau a nu ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu, n scopulobinerii unui folos necuvenit n cadrul

  operaiunilor economice internaionale.(nchisoare de la 1 la 7 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  11/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  stabilirea, cu intenie, a unei valoridiminuate, fata de valoarea comercialreal, n cadrul aciunii de privatizare ori de

  executare silit, de reorganizare saulichidare judiciar;(nchisoare de la 5 la 15 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  12/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  acordarea de subvenii cu nclcarea legii ;

  (nchisoare de la 5 la 15 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  13/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  utilizarea subveniilor n alte scopuri dectcele pentru care au fost acordate, precumi utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice.

  (nchisoare de la 5 la 15 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  14/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  Fapta persoanei care, n virtutea funciei, aatributiei ori a nsrcinrii primite, are sarcina de asupraveghea, de a controla sau de a lichida unagent economic privat, de a ndeplini pentruacesta vreo nsrcinare, de a intermedia sau de a nlesni efectuarea unor operaiuni comerciale saufinanciare de ctre agentul economic privat ori dea participa cu capital la un asemenea agent

  economic, dac fapta este de natura a-i aducedirect sau indirect foloase necuvenite(nchisoare de la 2 la 7 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  15/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  efectuarea de operaiuni financiare, ca actede comer, incompatibile cu funcia, atributiasau nsrcinarea pe care o ndeplinete o

  persoana ori ncheierea de tranzaciifinanciare, utiliznd informaiile obinute nvirtutea funciei, atributiei sau nsrcinriisale;

  (nchisoare de la 1 la 5 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  16/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de

  informaii ce nu sunt destinate publicitii oripermiterea accesului unor persoaneneautorizate la aceste informaii.

  (nchisoare de la 1 la 5 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  17/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  Infraciunea de santaj, prevzut la art.194 din Codul penal, n care este implicat

  un funcionar al unei instituii sau autoritipublice(nchisoare de 7 la 12 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  18/32

  Infraciuni asimilatecorupiei

  Infraciunea de abuz n serviciu contraintereselor publice, infraciunea de abuz nserviciu contra intereselor persoanelor iinfraciunea de abuz n serviciu prin

  ngrdirea unor drepturi, dac funcionarulpublic a obinut pentru sine sau pentru altul

  un avantaj patrimonial sau nepatrimonial(nchisoare de la 3 la 15 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  19/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  tinuirea bunurilor provenite din svrireaunei infraciuni de corupie; (nchisoare de la 3 luni la 9 ani)

  favorizarea persoanelor care au comis oinfraciune de corupie;(nchisoare de la 3 luni la 9 ani)

  asocierea n vederea svririi uneiinfraciuni de corupie;

  (nchisoare de la 3 la 17 ani)

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  20/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  falsul i uzul de fals svrite n scopul dea ascunde comiterea uneia dintreinfraciunile de corupie;

  (nchisoare de la 3 luni la 7 ani)

  antajul svrit n legtur cu oinfraciune de corupie;

  (nchisoare de la 6 luni la 7 ani)

  f l d

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  21/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  abuzul n serviciu contra intereselorpublice, abuzul n serviciu contraintereselor persoanelor i abuzul nserviciu prin ngrdirea unor drepturi,svrite n realizarea scopuluiurmrit, printr-o infraciune de

  corupie; (maximul pedepselor se majoreaz cu 2 ani)

  f l d

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  22/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  infraciunile de spalare a banilor,prevzute n Legea nr. 656/2002pentru prevenirea i sancionareaspalarii banilor, atunci cnd banii,bunurile sau alte valori provin dinsvrirea unei infraciuni de corupie;

  (nchisoare de la 3 la 15 ani)

  f l d

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  23/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  infraciunile prevzute n Legea nr.241/2005 pentru combatereaevaziunii fiscale, cu modificrileulterioare, svrite n legatura cuinfraciunile de corupie;

  (maximul pedepselor se majoreaz cu 2 ani)

  I f i i l di

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  24/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  traficul de droguri, traficul de substanetoxice i nerespectarea regimului armelor de foc i al muniiilor, svrite n legatura

  cu o infraciune de corupie; (maximul pedepselor se majoreaz cu 2 ani)

  I f i i l di

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  25/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  infraciunea de bancruta frauduloas icelelalte infraciuni prevzute n Legea nr.31/1990 privind societile comerciale,

  republicat, cu modificrile i completrileulterioare, svrite n legtur cuinfraciunile de corupie;

  (maximul pedepselor se majoreaz cu 2 ani)

  I f i i l di

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  26/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  infraciunile de trafic de persoane,prevzute n Legea nr. 678/2001privind prevenirea i combatereatraficului de persoane, svrite nlegtur cu o infraciune de corupie;

  ( maximul pedepselor se majoreaz cu 2 ani )

  I f i i l di

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  27/32

  Infraciuni n legtur directcu corupia

  infraciunea prevzut n Ordonanade urgen a Guvernului nr. 159/2001pentru prevenirea i combatereautilizrii sistemului financiar -bancar nscopul finanrii de acte de terorism,aprobat prin Legea nr. 466/2002 ,

  svrit n legatur cu o infraciunede corupie. ( maximul pedepselor se majoreaz cu 2 ani )

  Infraci ni mpotri a intereselor

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  28/32

  Infraciuni mpotriva intereselor financiare

  ale Comunitilor Europene Folosirea sau prezentarea de documente ori

  declaraii false, inexacte sau incomplete, care areca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri dinbugetul general al Comunitilor Europene sau din

  bugetele administrate de acestea ori n numelelor;(nchisoare de la 3 la 15 ani)

  Infraciuni mpotriva intereselor

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  29/32

  Infraciuni mpotriva intereselor financiare

  ale Comunitilor Europene Omisiunea de a furniza, cu tiina, datele cerute

  potrivit legii pentru obinerea de fonduri dinbugetul general al Comunitilor Europene sau dinbugetele administrate de acestea ori n numelelor, dac fapta are ca rezultat obinerea penedrept a acestor fonduri.

  (nchisoare de la 3 la 15 ani)

  Infraciuni mpotriva intereselor

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  30/32

  Infraciuni mpotriva intereselor financiare

  ale Comunitilor Europene Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale,

  a destinaiei fondurilor obinute din bugetul generalal Comunitilor Europene sau din bugeteleadministrate de acestea ori n numele lor;

  (nchisoare de la 6 luni la 5 ani)

  Infraciuni mpotriva intereselor

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  31/32

  Infraciuni mpotriva intereselor financiare

  ale Comunitilor Europene

  Folosirea sau prezentarea de documente orideclaraii false, inexacte sau incomplete, care areca rezultat diminuarea ilegala a resurselor dinbugetul general al Comunitilor Europene sau dinbugetele administrate de acestea ori n numelelor;

  (nchisoare de la 3 la 15 ani)

  Infraciuni mpotriva intereselor

 • 7/31/2019 3.2. Infractiuni de Coruptie Prevazute in a Nationala

  32/32

  Infraciuni mpotriva intereselor financiare

  ale Comunitilor Europene nclcarea din culp, de ctre director,

  administrator sau persoana cu atribuii de deciziesau de control n cadrul unui agent economic, aunei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinireaacesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas,dac a avut ca rezultat svrirea uneia dintreinfraciunile mpotriva intereselor financiare aleComunitilor Europene sau svrirea unei

  infraciuni de corupie ori de spalare a banilor nlegatura cu fondurile Comunitilor Europene, dectre o persoana care se afla n subordinea sa icare a acionat n numele acelui agent economic .

  (nchisoare de la 6 luni la 5 ani)