3 Obliczania zapotrzebowania cieplnego w kalkulatorze

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 Obliczania zapotrzebowania cieplnego w kalkulatorze

 • Kalkulator energetyczny dla jednostek samorzdu terytorialnego

  2

  SPIS TRECI

  1 ZAOENIA I WPROWADZENIE......................................................................................................................... 5

  2 WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGI ................................................................................. 6

  2.1 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPA DO OGRZEWANIA ....................................................................................... 6 2.1.1 Dane wejciowe - brzegowe wartoci temperaturowe ............................................................................. 6 2.1.2 Okrelenie strat ciepa ............................................................................................................................... 9 2.1.3 Okrelenie zyskw ciepa ......................................................................................................................... 10 2.1.4 Zapotrzebowania na energi do ogrzewania .......................................................................................... 12

  2.2 OBLICZENIE PROJEKTOWEGO OBCIENIA CIEPLNEGO BUDYNKU - MOC SZCZYTOWA ........................................................ 13 2.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI I MOC NA POTRZEBY CIEPEJ WODY UYTKOWEJ ............................................................ 14

  2.3.1 Obliczenie zapotrzebowania na ciepo do przygotowania ciepej wody uytkowej (c.w.u.) ................... 14 2.3.2 Moc szczytowana do przygotowania ciepej wody uytkowej (c.w.u.).................................................... 15

  2.4 NORMATYWNE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLNE W ZALENOCI DO ROKU BUDOWY ............................................................. 16 2.4.1 Moliwoci termomodernizacyjne ........................................................................................................... 18

  3 OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLNEGO W KALKULATORZE ENERGETYCZNYM .....................................22

  3.1 METODYKA WYZNACZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGI CIEPLN DO OGRZEWANIA BUDYNKW .......................... 22 3.2 METODYKA WYZNACZANIA MOCY I ENERGII CIEPLNEJ DLA PRZYGOTOWANIA CIEPEJ WODY UYTKOWEJ............................... 28 3.3 METODYKA WYZNACZANIA CIEPA DLA CELW TECHNOLOGICZNYCH ............................................................................ 29

  4 OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA UYTKOWEGO DLA ZARZDZANIA ENERGI W OBIEKTACH

  ADMINISTROWANYCH PRZEZ JST .........................................................................................................................30

  4.1 ZAOENIA FUNKCJONALNE PROGRAMU ................................................................................................................. 30 4.2 APLIKACJA ........................................................................................................................................................ 32

  5 KORZYCI Z ZASTOSOWANIA KALKULATORA ENERGETYCZNEGO ....................................................................48

  5.1 PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE .......................................................................................................................... 48 5.2 POPRAWA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ ............................................................................................................. 49 5.3 EFEKT EKOLOGICZNY ........................................................................................................................................... 49

  5.3.1 W wyniku przeprowadzenia dziaa termomodernizacyjnych ................................................................ 49 5.3.2 W wyniku zainstalowania kolektorw sonecznych na potrzeby c.w.u. .................................................. 50

  5.4 EFEKT EKONOMICZNY ......................................................................................................................................... 51 5.4.1 W wyniku przeprowadzenia dziaa termomodernizacyjnych ................................................................ 51 5.4.2 W wyniku zainstalowania kolektorw sonecznych na potrzeby c.w.u. .................................................. 53

 • Kalkulator energetyczny dla jednostek samorzdu terytorialnego

  3

  SPIS TABEL

  Tabela 2.1 Obliczeniowa temperatura zewntrzna i rednioroczna w zalenoci od strefy klimatycznej ............... 7 Tabela 2.2 rednie temperatury miesiczne oraz ilo dni sezonu grzewczego dla wybranych stacji

  zlokalizowanych na obszarze wojewdztwa pomorskiego..................................................................... 8 Tabela 2.3 Normatywne temperatury wewntrzne w zalenoci od rodzaju pomieszczenia ................................. 8 Tabela 2.4 Normatywne temperatury wewntrzne dla typowych pomieszcze ..................................................... 9 Tabela 2.5 rednia moc jednostkowa wewntrznych zyskw ciepa w odniesieniu do powierzchni dla wybranych

  rodzajw budynku [11] ......................................................................................................................... 12 Tabela 2.6 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciep wod oraz wspczynnik korekcyjny [11] ............. 15 Tabela 2.7 Zapotrzebowania cieplne budynkw w zalenoci od roku oddania do uytkowania ......................... 16 Tabela 2.8 Maksymalna warto wspczynnika przenikania w zalenoci od rodzaju przegrody po zmianach wg

  [10] dla wszystkich rodzajw budynkw .............................................................................................. 17 Tabela 2.9 Maksymalna warto EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepej wody

  wspczynnika po zmianach wg [10] w zalenoci od rodzaju budynku .............................................. 17 Tabela 2.10 Zamiany struktury zuycia energii w gospodarstwach domowych wg kierunkw uytkowania [15] .. 19 Tabela 2.11 Procentowy rozkad strat ciepa w zalenoci dla budynku mieszkalnego ........................................... 19 Tabela 2.12 rednioprocentowe obnienie zuycia ciepa w zalenoci od rodzaju prac modernizacyjnych .......... 20 Tabela 3.1 Parametry budynkw wykorzystane w badaniach ............................................................................... 23 Tabela 3.2 Dane wejciowe wykorzystywane do obliczenia zuycia ciepa ........................................................... 26 Tabela 3.3 Porwnanie zuycia ciepa budynku rzeczywistego z referencyjnym - zaoenia ................................ 27 Tabela 3.4 Wspczynniki rwnoczesnoci uycia wody ........................................................................................ 28 Tabela 4.1 Podstawowe cechy obiektu .................................................................................................................. 30 Tabela 4.2 Zdefiniowane rodzaje odbiorcy ............................................................................................................ 35 Tabela 4.3 Definicja kategorii odbiorcw ............................................................................................................... 36 Tabela 4.4 Zdefiniowane rodzaje energii ............................................................................................................... 37 Tabela 5.1 Podstawowe dane wymagane o obiekcie w kalkulatorze energetycznym ........................................... 48 Tabela 5.2 Porwnanie energii uytkowej oraz zuycia paliwa na ogrzewanie - stan istniejcy i poszczeglne

  warianty modernizacji .......................................................................................................................... 49 Tabela 5.3 Wielko poszczeglnych emisji dla stanu aktualnego i rozwaanych wariantw termomodernizacji 49 Tabela 5.4 Porwnanie energii uytkowej oraz zuycia paliwa na potrzeby c.w.u. - stan istniejcy oraz

  w wariancie z wykorzystaniem kolektorw sonecznych ..................................................................... 50 Tabela 5.5 Wielko emisji CO2 dla stanu aktualnego oraz przy wykorzystaniu kolektora sonecznego na potrzeby

  c.w.u. .................................................................................................................................................... 50 Tabela 5.6 Podstawowe parametry wykorzystane do obliczenia efektu ekonomicznego ..................................... 51 Tabela 5.7 Wskaniki efektywnoci ekonomicznej przedsiwzicia termomodernizacyjnego .............................. 52 Tabela 5.8 Wyniki analizy wraliwoci efektu ekonomicznego przedsiwzicia termomodernizacyjnego ze

  wzgldu na poziom dofinansowania projektu ze rodkw publicznych. .............................................. 53 Tabela 5.9 Podstawowe parametry wykorzystane do obliczenia efektu ekonomicznego przy zastosowaniu

  kolektora sonecznego .......................................................................................................................... 53 Tabela 5.10 Wskaniki efektywnoci ekonomicznej przedsiwzicia - zainstalowanie kolektorw sonecznych na

  potrzeby c.w.u. ..................................................................................................................................... 54 Tabela 5.12 Wyniki analizy wraliwoci efektu ekonomicznego przedsiwzicia obejmujcego zainstalowanie

  kolektorw sonecznych na potrzeby c.w.u., ze wzgldu na poziom dofinansowania projektu ze rodkw publicznych ............................................................................................................................ 54

  SPIS RYSUNKW

  Rysunek 2.1 Schemat postpowania w celu okrelenia zapotrzebowania na ciepo ................................................. 6 Rysunek 2.2 Podzia terytorium Polski na strefy klimatyczne ..................................................................................... 7 Rysunek 2.3 Projektowe obcienie ciepln