3. Komunikacija izme¤â€u stanica i Sveu¤†ili¥Œte u Zagrebu Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet 143963

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3. Komunikacija izme¤â€u stanica i Sveu¤†ili¥Œte u Zagrebu...

 • Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

  143963 Animalna fiziologija

  3. Komunikacija između stanica i tkiva

  Prof.dr.sc. Dubravka Hranilović

  Biološki odsjek Zavod za animalnu fiziologiju

  Rooseveltov trg 6 Zagreb

  dubravka.hranilovic@biol.pmf.hr

 • III Komunikacija između stanica i tkiva

 • Fizička komunikacija

 • STANICE  TKIVA

  1) izvanstanični matriks gel (intersticijska tekućina + proteoglikani) s 3 vrste proteina: - kolagen (fleksibilan, neelastičan)

  - elastin (elastičan, u tkiva koja se rastežu)

  - fibronektin (povezuje i daje čvrstoću)

  2) Cell Adhesion Molecules (CAMs) na membrani stanica

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJixzvbH1cgCFQqLLAodN58DDg&url=http%3A%2F%2Fwww.yellowtang.org%2Fcells.php&psig=AFQjCNHXmO4teZZlv2rpjivq8G-K8aCSyQ&ust=1445585394569459

 •  povezuju stanice međusobno ili ih vežu za stanični matriks

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPfcu8bF1cgCFcReLAodCGMNhg&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Faljeirou%2Fadhesion-molecules&psig=AFQjCNFpLzBIe9A7-g-6Rp2qGtyfMx4HiQ&ust=1445584901328865 http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJixzvbH1cgCFQqLLAodN58DDg&url=http%3A%2F%2Fwww.yellowtang.org%2Fcells.php&psig=AFQjCNHXmO4teZZlv2rpjivq8G-K8aCSyQ&ust=1445585394569459

 • 3) Stanični spojevi: a) Prijanjajući spojevi dezmosomi – zadebljanja citoplazme (plak) + filamenti (CAMs)

  - daju čvrstoću tkivu koje se mora rastezati (koža, maternica)

 • b) spojevi s pukotinom (gap junctions)

  - koneksoni (6 koneksina) → anorganski ioni, male hidrofilne molekule (< 2 nm) - srce (sinhronizirana kontrakcija), glatki mišići

 • c) čvrsti spojevi – protein okludin

  - epitelne stanice

  apsorpcija tvari iz probavnog trakta krvno-moždana barijera

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3H5erw1cgCFUU7GgodXOUNLw&url=http%3A%2F%2Fwww.biology.arizona.edu%2Fcell_bio%2Fproblem_sets%2Fmembranes%2F13t.html&psig=AFQjCNGKeUXXs1rwA4uROoLC21WjQT9fTQ&ust=1445596463091021

 • Komunikacija putem signalnih molekula

 • signalna molekula + specifični receptor  odgovor

  sekrecija prema mjestu učinka

 • žljezdana stanica

  HORMONI

  živčana stanica

  NEUROTRANSMITORI

  neurosekretorna stanica

  NEUROHORMONI

  imunosna stanica

  CITOKINI

 • a) Hormoni

 • ŽLIJEZDE: • egzokrine ↓ površina tijela lumen organa • endokrine  ↓ krvotok

  HORMONI

 • • 20.st. Bayliss i Starling → sekretin

  HORMON: • sinteza u posebnom tkivu/žlijezdi • krvotok → mjesto djelovanja • mijenja aktivnost ciljnog tkiva

  19.st. Berthold → pokus s pijetlom

 • REGULACIJA AKTIVNOSTI PROTEINA:

  Kratkoročna fosforilacija/defosforilacija

  Dugoročna regulacija ekspresije

  https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXsN6apNvSAhUrB8AKHTh5CzQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.thermofisher.com%2Fus%2Fen%2Fhome%2Flife-science%2Fprotein-biology%2Fprotein-biology-learning-center%2Fprotein-biology-resource-library%2Fpierce-protein-methods%2Fphosphorylation.html&psig=AFQjCNGg5rILqH3Je4pFT-TKRVaGawmUiA&ust=1489762516232925

 • PODJELA PREMA STRUKTURI: 1) amini 2) peptidi 3) steroidi

 • (c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

  endokrina stanica

  krv molekula hormona

  receptor hormona

  ciljna stanica

  difuzija prijenosni protein lipofilni hormoni:

  hidrofilni hormoni: egzocitoza slobodan prijenos

 • 1) Hormoni topivi u lipidima (sati/dani)

  (c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

  hormon

  prijenosni protein

  ostali učinci

  učinci na metabolizam

  učinci na proizvodnju sekretornih

  proteina

  učinci na permeabilnost i

  transport

  DNA receptor

  jezgra

  mRNA

  translacija

  transkripcija

  protein

  MEHANIZAM DJELOVANJA

 • (c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

  citoplazma izvanstanična tekućina

  hormon

  receptor

  drugi glasnik višestruki biološki učinci

  promijenjena funkcija stanice

  1) Hormoni netopivi u lipidima (minute/sati)

  DRUGI GLASNICI: cNMP (cAMP, cGMP), inozitol fosfolipidi (IP3, DAG), Ca++

 • (c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

  stimulirajući hormon

  inhibirajući hormon

  ATP

  cAMP

  protein kinaza

  A

  cAMP

  adenilat ciklaza

  Gi

  Gs +

  +

  +

  _

 • (c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

  pohranjeni Ca2+

  IP3

  DG

  protein kinaza

  C

  stanični učinci

  hormon

  PIP2

  Gp

  receptor

  fosfo - lipaza

  C

  IP3, DAG

  +

  stanični učinci

 • (c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

  F

  hormon

  receptor

  G-protein

  stanični učinci

  ionski kanal

  Ca++

 • Receptori s intrinzičkom katalitičkom aktivnosti:

  inzulin → tirozin kinaza

 • b) Neurotransmitori

 • ŽIVČANA STANICA: • primanje • procesiranje • prenošenje informacija • tijelo (soma) • dendriti • akson

  aksonski brežuljak

  električni prijenos

  kemijski prijenos

  aksonski završetci

  integracija primljenih podražaja

  dendriti  primanje podražaja

  akson

 • ELEKTROKEMIJSKA RAVNOTEŽA: električni gradijent = kemijski gradijent

  kemijski gradijent

  električni gradijent

  difuzija iona niz konc. gradijent ⇒ razlika u električnom potencijalu

  ravnotežni potencijal

 • K+  - veća permeabilnost - pasivni ionski kanali

  (trajno otvoreni)

  Svaka stanica: • selektivna propusnost membrane + Na/K pumpa → elektrokemijski gradijent

  mirujući potencijal -70 mV (-20 do -100 mV)

  Cl-

  A-

 • - ionski kanali regulirani naponom (voltažni)

  - neuroni, mišićne stanice, neke receptorske stanice, praživotinje 

  aktivno električno svojstvo

 • + ⇒ DEPOLARIZACIJA

  - ⇒ HIPERPOLARIZACIJA

  AKCIJSKI POTENCIJAL granični potencijal (-45 mV)

 • Na+ kanali zatvoreni

  K+ kanali zatvoreni

  Dolazak struje pozitivno nabijenih iona u blizinu

  ionskih kanala

  Na+ kanali

  se otvaraju

  Na+ kanali se inaktiviraju

  K+ kanali se otvaraju

  Na+ kanali se zatvaraju

  K+ kanali se

  zatvaraju

  Granični potencijal

  Mirujući potencijal

  http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter14/animation__the_nerve_impulse.html

 • • apsolutni refraktorni period

  • relativni refraktorni period

 • Refraktorni period  jednosmjerno širenje akcijskog potencijala

  aksonki brežuljak

  mijelinske ovojnice

  započinjanje akcijskog pot.

 • Brzo širenje AP:

  1) povećanje promjera aksona 2) mijelinizacija vlakana:

  GLIJA stanica  mijelin

  mijelinska ovojnica

  akson

  Ranvierovi čvorovi → “skokovit prijenos”

 • nemijelinizirana vlakna → kontinuirano širenje AP

 • NT

  razgradni produkt

  razgradni produkt

  transporter

  sinteza

  PREKURSOR

  NEUROTRANSMITOR

  pohrana

  oslobađanje

  vezanje na receptor

  inaktivacija

  povratni unos

  degradacija

  SINAPSA: presinaptički neuron + postsinaptička stanica + sinaptička pukotina

  Neurotransmitori

  • kemijske tvari koje na svojim okončinama izlučuju neuroni radi prijenosa informacija sljedećem neuronu (mišićnoj ili žljezdanoj st.)

 • IONOTROPNI

  - ionski kanal reguliran ligandom

  - brzo otvaranje / zatvaranje kanala

  - depolarizacija / hiperpolarizacija

  - brzi učinak

  METABOTROPNI

  - vezani preko G-proteina uz efektor

  - nastanak drugih glasnika

  - kaskada staničnih reakcija

  - spori učinak

 • POSTSINAPTIČKI POTENCIJAL ekscitacijski inhibicijski

  (Na+ ↓) (K+↑, Cl- ↓) +/- PSP:

View more >