3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  1/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 1Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Giai on 2Phn tch h thng

  Chng 3

  M hnh ha cc yu cu

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  2/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 2Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Ni dung

  Tng quan JAD

  Cc cng c m hnh ha Phn loi / danh mc cc yu cu h thng

  Tnh m rng v TCO

  Tm hiu thc t

  Phng vn

  Cc k thut tm hiu thc t khc Lp ti liu

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  3/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 3Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc giai on ca SDLC

  Giai on 2: Phn tch h thng (systemsanalysis)

  Cc mc tiu ca phn tch h thng Pht trin m hnh lun l ca h thng. Tm hiu v m hnh ha yu cu, m hnh

  ha d liu v qu trnh v m hnh ha itng.

  Chuyn t thit k lun l thnh thit k vt

  l.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  4/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 4Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Tng quan phn tch h thng

  Tng quan cc cng vic ca ngi phntch h thngM hnh ha yu cu

  M hnh ha d liu v qu trnh

  M hnh ha i tng

  Chuyn sang thit k h thng Hai bc trong giai on m hnh ha yu

  cu Xc nh cc yu cu (tm hiu thc t).

  Phn tch cc yu cu.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  5/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 5Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Tng quan phn tch h thng

  Kt qu ca giai on phn tch h thng Ti liu v cc yu cu h thng bn k

  hoch chi tit cho ton b thit k h thng.

  Cc k nng ca ngi phn tch h thng K nng suy nghbnh phm

  Nhn bit cc vn . Phn tch cc yu t. Kt hp cc kt qu.

  K nng giao tip Lm vic vi nhng ngi thuc mi cp t chc.

  Gii quyt cc yu cu mu thun cangi s dng.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  6/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 6Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Joint Application Development (JAD) cth thay th cho cc cuc phng vn vinhng ngi s dng.

  JAD l mt k thut cho php ngi phntch thc hin vic phn tch cc yu cu

  v thit k giao din ngi s dng vinhng ngi s dng trong mi trngnhm.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  7/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 7Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  JAD c thc s dng khi: Nhng ngi s dng st rut v mong

  mun mt iu g mi.

  Nhng ngi trong cng ty mun cng nhaugii quyt vn .

  Ngi phn tch phi don c rt nhiu kin khi s dng JAD.

  Cc nhn vin c th ngng lm cng vicca h nu cn khong thi gian di lmvic chung vi nhau.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  8/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 8Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Cc thnh vin tham gia JAD Ngi phn tch

  Ngi s dng

  Ngi iu hnh

  Ngi quan st

  Th k Ngi ch tr bui hp

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  9/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 9Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  u im ca JAD Cho php nhng ngi qun l, ngi s

  dng v ngi pht trin lm vic chung vinhau.

  Trnh cc yu cu qu c th hoc qu mh.

  Tn t thi gian so vi k thut phng vntruyn thng.

  Pht trin nhanh cc h thng.

  Nng cao mi quan h ca ngi s dngvi h thng.

  C nhiu tng sng to.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  10/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 10Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Nhc im ca JAD JAD i hi nhiu thi gian rnh chung ca

  cc thnh vin tham giam.

  Nu khng chun by th bui hp cth khng t c kt qu tt.

  Nu bn bo co tip theo khng hon thnh,bui hp c th khng thnh cng.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  11/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 11Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Hnh 3.1. Phng hp JAD.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  12/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 12Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Thnh vin JAD Vai tr

  Trng d n JAD Trnh by cc cng vic cn phi bn, iu khin bui hp

  JAD.

  Ngi s dng

  Ngi qun l cp cao Cho php v h tr cho d n cp cng ty.

  Ngi qun l H tr d n cp phng v hiu h thng phi h trcho cc chc nng nghip v v cc yu cu nh th no.

  Cung cp d liu nhp mc tc v cho cc hot ng hinti, cc thay i mong mun, cc yu cu v nhp xut, ccvn v giao din ngi s dng, v d n s h tr chocc cng vic hng ngy nh th no.

  Ngi phn tch hthng v cc thnhvin CNTT khc

  H tr v k thut v cc ti nguyn cho cc thnh vintrong nhm JAD: bo mt, chp lu d liu, phn cng,phn mm, kh nng v mng,

  Ngi ghi chp Ghi chp cc kt qu ca cc bui hp JAD v lm vic vingi phn tch h thng xy dng cc m hnh h thngv lp ti liu bng cng c CASE.

  Hnh 3.2. Vai tr ca cc thnh vin JAD.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  13/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 13Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Thnh vin JAD Cc cng vic cn lmTrng d n Tho lun cc nguyn tc, mc ch v mc tiu c

  bn ca bui hp JAD.

  Gii thch cch thc lp ti liu v s dng cc cngc CASE (nu c).

  Gii thiu tt c cc thnh vin trong nhm JAD.

  Tho lun rng ri (dotrng d n iu khin)

  Ban qun l (ch d nhoc ngi bo tr)

  Gii thch l do ca d n, pht biu cho php v htr ca ban qun l.

  Trng d n Khi qut v h thng hin ti, phm vi v cc rng

  buc ca d n c ngh. Pht tho cc ch c th v cc vn cn cnghin cu.

  Xem xt cc qu trnh nghip v chnh, cc cngvic, cc vai tr ca ngi s dng, nhp v xut.

  Xc nh cc vn c th c nht tr v chanht tr.

  Chia nhm JAD thnh nhiu nhm nh nghincu cc vn c th v phn cng cc trngnhm.

  Hnh 3.3. Cc cng vic ca cc thnh vin JAD.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  14/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 14Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc phng php pht trin h thng

  Thnh vin JAD Cc cng vic cn lm

  Cc thnh vin JAD lm

  vic ti cc bui hpnhm nh vi s h trca cc nhn vin CNTT

  Tho lun v lp ti liu tt c cc yu cu v h

  thng. Xy dng cc m hnh v cc bn mu (prototype).

  Trng d n Tng kt bui hp ca nhm. Chun b bo co gi cho cc thnh vin ca nhmJAD.

  Cc trng nhm Bo co cc kt qu v phn cng cc cng vic vcc ch.

  Nu ra cc vn m ton nhm JAD cn lu .Tho lun rng ri (dotrng d n iu khin)

  Xem xt cc bo co ca cc bui hp nhm nh.

  i n s nht tr v cc vn chnh.

  Lp ti liu cho tt c cc ch.

  Hnh 3.3. Cc cng vic ca cc thnh vin JAD.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  15/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 15Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc k thut, cng c m hnh ha

  Ngn ng m hnh ha hp nht UML Unified Modeling Language

  Dng m t s tng tc gia ngi sdng vi h thng.

  S dng cc khi nim thit k hng itng m t cc qu trnh nghip v.

  Nhiu cng c ha bao gm cc s use case v cc s tun t

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  16/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 16Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc k thut, cng c m hnh ha

  Hnh 3.4. Suse-case.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  17/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 17Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc k thut, cng c m hnh ha

  Hnh 3.5. S tun t.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  18/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 18Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc k thut, cng c m hnh ha

  S phn r chc nng FDD Functional Decomposition Diagram

  S phn r chc nng l s biu din ttrn xung ca cc chc nng v cc qutrnh nghip v.

  Mt chc nng c thc phn r thnhcc chc nng v cc qu trnh mc thphn.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  19/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 19Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Cc k thut, cng c m hnh ha

  Hnh 3.6. S phn r chc nng ca mt h thng th vin.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  20/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 20Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Danh mc cc yu cu h thng

  Yu cu h thng system requirement

  Yu cu h thngl c im hoc tnh nngcn thit tha mn cc yu cu nghip v.

  Nm loi yu cu h thng

  Xut (output) Nhp (input)

  Cc qu trnh (process)

  Hiu sut (performance) iu khin (control)

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  21/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 21Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Danh mc cc yu cu h thng

  XutWeb site phi thng k s lng truy cp

  trc tuyn sau mi 4 gi v mi gi trongthi gian cao im.

  H thng tn kho phi to bo co hng ngygm: m hng, m t, s lng tn kho, slng phn phi, s lng cn li, ngi ca tt c mt hng sp th t theo mhng.

  H thng mua hng phi to danh sch ccnh cung cp vi cc m t mi nht.

  H thng theo di bn hng phi to bo cocc mt hng bn chy nht trong ngy, litk tt c cc sn phm c s lng bn raln hn d kin gom nhm theo loi, mu,

  kch thc v tnh trng yu cu cung cpthm.

 • 8/14/2019 3 Giai doan 2 Phan tich he thong - Ch3 Mo hinh hoa cac yeu cau

  22/79

  Chng 3. M hnh ha cc yu cu 2006 22Nguyn Trung Trc- Khoa CNTT

  Danh mc cc yu cu h thng

  Nhp Cc nhn vin sn xut phi q