of 60 /60
A tenger kincsei A tenger kincsei Ünnepváró Esküvõ Kezdõknek Madarak Gyereksarok Jármûvek Nemzetek és kultúrák Egyiptom (2.) 2004. június • 1. évfolyam 2. szám (2.) • Ára: 790 Ft Négyfajta AJÁNDÉK- KÉSZLET MINDEN ÚJSÁGBAN 1 KÉSZLET!

23563732-Keresztszemes-02

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 23563732-Keresztszemes-02

A tenger

kincsei A tenger

kincsei

Ünnepváró

EsküvõKezdõknek

MadarakGyereksarok

JármûvekNemzetek és kultúrák

Egyiptom (2.)

2004. június • 1. évfolyam 2. szám (2.) • Ára: 790 Ft

Négyfajta

AJÁNDÉK-KÉSZLET MINDEN ÚJSÁGBAN 1 KÉSZLET!

Page 2: 23563732-Keresztszemes-02

Macskajaj ! . . .

...gondoljatok ránk is! Miáu!”

„...Amióta a gazdi a MADEIRAMouliné spirálcsomagolt fonalai-val hímez, nem találok sehol egydarabka fonalat sem, amit összega-balyíthatnék.

Szerinte a MADEIRA-tasakokban a fonal biztonságosabban meg-õrizhetõ, nem csomósodik ösz-sze, nem fakul ki és nem koszo-lódik. Csak annyit kell kihúzniabelõle, amennyire épp szükségevan.

Ezennel felhívást intézek min-den macskatulajdonos hímzõhöz: „Legyetek jók hozzánk,

www.madeira.com

Mouliné: 369 szín 10 m 150 Ft*

* ajánlott fogyasztói ár

Minden színvonalas kereskedésben kapható

Page 3: 23563732-Keresztszemes-02

3

Tisztelt Olvasó!Szeretettel köszöntjük a Keresztszemes magazin

második számának oldalain! Máris rengeteg ötletet,levelet kaptunk Önöktõl, amelyeket ezúton is sze-retnénk megköszönni. Kéréseiket és kívánságaikatfolyamatosan teljesítjük: az elsõ néhány Önök általkért mintát megtalálhatják magazinunkban. A jövõ-ben is írjanak nekünk, küldhetnek fényképeketmunkáikról, és továbbra is kérhetnek kisebb mintá-kat tervezõnktõl.

Ezt a lapszámot már a nyár hangulata ihlette.Ünnepváró címû rovatunkban az élet egyik leg-szebb ünnepére, a házasságkötés alkalmára talál-hatnak nászajándékötleteket. A Gyereksarokban a nyaralás, utazás felejthe-tetlen velejáróit, a jármûveket hímezhetik ki – akár maguk a gyerekek is. Lég-hajó, gõzös és vonat, no meg persze motorok – ezek a legérdekesebb látvá-nyosságok a gyerekek számára egy hosszú út alatt.

A tengerparti nyaralás során sokféle halat és tengeri állatot láthatnak a bátrabbak, akik búvárkodással töltik szabadidejüket. A többieket most kár-pótolni szeretnénk a tengeri élõvilág sokszínû lényeit felelevenítõ mintákkal.Kezdõknek készített rovatunk ezúttal kettõs funkciót lát el: elsõ sorban egy-szerû és gyors, madaras mintákkal buzdítjuk hímzésre Olvasóinkat. Másrészta hímzések új felhasználási módjait mutatjuk be: a varázslatos mûanyag vá-szon által felkínált számtalan variációs lehetõséget.

Hagyományõrzõ rovatunkban hazánk vidékein tovább barangolva a Rábaköz keresztszemes hagyományaiból merítünk. Lehetetlen egy-egy táj-egységet a maga teljességében bemutatni, hiszen minden közösség hímzésvilá-ga legalább olyan sokrétû, mint maga a mindennapi élet. Reméljük azonban,hogy sikerül felkeltenünk szép hagyományaink iránti érdeklõdésüket.

Nemzetek és kultúrák rovatunkban tovább folytatjuk Egyiptomot bemu-tató sorozatunkat. Az alkotások két istenséget ábrázolnak az egyiptomi mito-lógia világából: Rét, a Napistent, és Hóruszt, a fáraók védelmezõjét. A Bemutatóban a gobelin titkait fejtjük meg: honnan ered ez az elnevezés, mi-lyen múltra tekint vissza és hogyan készíthetünk magunk is ilyet. A Kreatívmûhelyben a gyöngyfûzés alapjait sajátíthatjuk el néhány divatos kiegészítõelkészítése közben. Ezek közt menyasszonyi nyakéket is találhatnak, kapcso-lódva magazinunk elsõ témájához.

Mostantól a MADEIRA fonalak lelõhelyeirõl naprakész információkatszerezhetnek a www.keresztszemesmagazin.hu internetes oldalon, de termé-szetesen az újság lapjain is megtalálják majd az aktuális információkat. Kel-lemes pihenést és sok szép hímzést kívánok a nyári szezonban is!

Üdvözlettel:

Felelõs kiadó:Direx Média Kft. 1106 Budapest,Fehér út 10. (FMV 8-as épület)Telefon: 260-1148Fax: 260-4869E-mail: [email protected]

Fõszerkesztõ:Székelyhidi Judit

Lapigazgató:Kalmár Zoltán

Korrektor:Angyal István

Fotó:Marcsek Áron

Munkatársak:Kiss Anikó, Kis Glória, AranyosiZsuzsanna, Vass Gábor, Démi Zoltán,Venicz Áron, Bartha Barna, VajdaZoltán

Nyomdai elõkészítés:Event Service

Nyomás:Press + Print Kft.

Terjeszti:Lapker Rt.

Hirdetésfelvétel:Direx Média Kft. 1106 Budapest,Fehér út 10. (FMV 8-as épület)Telefon: (+3620) 326-6987Fax: 260-4869

Elõfizetés:Havi kiadványunk elõfizethetõa szerkesztõségben,telefonon: 260-1148,faxon: 260-4869.Elõfizetési díj egy évre: 7900 forint

A hirdetések tartalmáért és a megje-lentetett fotókért felelõsséget nemvállalunk! Az olvasói levelekközlésének és rövidítésének jogát a szerkesztõség fenntartja.

ISSN 1785-7147

Székelyhidi Juditfõszerkesztõ

Page 4: 23563732-Keresztszemes-02

ÜNNEPVÁRÓ:

EsküvõMi legyen a nászajándék? Hasznos ötletekés szép kézimunkák az élet legszebbnapjára.

GYEREKSAROK:

Jármûvek Fedezzük fel újra a hétköznapiés szokatlanabb jármûveket a gyerekekszemével!

AKTUÁLIS:

NyaralásA tenger színes kincseit a legváltozatosabbkellékekre hímezhetjük!

KEZDÕKNEK (IS) AJÁNLJUK:

Madarak Otthonunkba is beköltöztethetjük a madarakat: a mûanyag vászon számtalanlehetõséget nyújt erre.

HAGYOMÁNYÕRZÕ:

RábaközikeresztszemesekA dunántúli hímzésekhez sorolhatóvászonhímzések gazdag mintakincsébõlszemezgetünk.Ta

rta

lom

2004/2 6

12

18

24

30

Page 5: 23563732-Keresztszemes-02

Levelesláda Olvasóink elsõ kéréseit teljesítettük!

NEMZETEK ÉS KULTÚRÁK:

Egyiptom (2.)Hórusz és Ré, piramisok és tevék - újabbkarakteres szereplõi Egyiptom történelmének.

BEMUTATÓ:

A gobelinA gobelin hímzése kevésbé bonyolult és összetett,mint e technika hosszú története.

KREATÍV MÛHELY:

Gyöngyfûzés Könnyû nyári kiegészítõk a mindennapokra:készítsünk nyakbavalókat minden alkalomra!

AJÁNDÉKKÉSZLET:

Útmutató a mintákelkészítéséhezA vidám, nyári könyvjelzõk izgalmasolvasmányaink közben társunkká szegõdnek.

34

36

44

48

52

Page 6: 23563732-Keresztszemes-02

Esküvõ

6

Ünnepváró

Esküvõ

Page 7: 23563732-Keresztszemes-02

Esküvõre hangulatos képeket iskészíthetünk, melyekrõl nemcsaka szép nap emléke, de az ajándé-kozó személye is eszébe jut majdaz ifjú párnak.A képünkön látható galambosminta hímzõvászonra készült (1 cm-en 13 szál). A hímzés mére-te 57x87 öltés, itt 13,5x8 cm.

7

ANYAGIGÉNY20x15 cm hímzõvászon,Mouliné hímzõfonalak 10,Decora 4, Metallic 2 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, ésszámoljuk ki a minta helyétaz anyagon. Kétszálankéntöltve hímezzünk; a keresztöl-téseket két szállal, a tûzõölté-seket egy szállal készítsük.

JEL MOULINÉ SZÍN

B 0402 téglavörös, kv

r 0614 rózsaszín, vv

* 0701 petúnialila, v

2 0704 petúnialila, ss

~ 1111 ködös kék, v

W 1305 fenyõ, k

z 1307 kivi, v

S 1308 sárgászöld

L 1404 vadászzöld, ss

: 2401 hófehér

DECORA

% 1554 rózsaszín, s

J 1508 rózsaszín

^ 1520 rózsaszín, v

V 1439 sötétvörös

METALLIC

a 3008 arany, v

A 3007 arany, s

TÛZÕÖLTÉSEK:

0402 téglavörös, kv

DECORA

1439 sötétvörös

GALAMBOK

Minden ember életének az egyik legszebb – ha nema legszebb – pillanata a házasságkötés napja. Erreaz alkalomra szép ajándék lehet egy, a házasu-landó felek monogramjával díszített kép. A kato-likus egyház házasságkötési szertartásainhasználatos gyûrûtartó párnák lassanként a polgáriesküvõk világának is aktív résztvevõivé válnak. A polgári szertartások egyre több elemet vesznek átaz egyháziakból, ezzel is színesítve a hivatalosesemény lefolyását.

Page 8: 23563732-Keresztszemes-02

A gyûrûtartó párnák a legfinomabb anyagra készültek (1 cm-en 13szálas hímzõvászon). A hímzés mérete 71x73 öltés, azaz itt kb. 10x10,5cm. A kész párna mérete 25x25 cm.

8

ANYAGIGÉNY60x30 cm hímzõvá-szon, párnabetét vagytömõanyag, Moulinéhímzõfonalak össze-sen 15 színben, vala-mint fehér Decoraosztott hímzõ.

ELKÉSZÍTÉSHelyezzük el a mintáta vászon alsó felénekközéprészén. Kétszá-lanként öltve hímez-zünk; a keresztöltéseketkét szállal, a tûzõölté-seket egy szállal ké-szítsük. Színt színrefordítva varrjuk összea kispárna három ol-dalát, fordítsuk ki, éstegyünk bele tömõ-anyagot. Ezután varr-juk össze a nyitva maradt oldalt, vagyzárjuk le tetszés sze-rint cipzárral, tépõ-zárral vagy gombbal.

JEL MOULINÉ SZÍN

o 0107 topáz sárga, k

= 0108 topáz sárga

^ 0110 topáz sárga, vv

x 0114 sárga, s

P 0706 padlizsán, s

+ 0707 padlizsán, ks

* 0709 padlizsán, v

a 0710 padlizsán, vv

r 0814 kagylószín, v

A 1004 antik kék, k

: 1013 kék

~ 1014 kék, v

F 1305 fenyõ, k

z 1307 kiwi, v

s 1308 sárgászöld

DECORA

” 1401 fehér

TÛZÕÖLTÉSEK:

0114 sárga, s

0706 padlizsán, s

1305 fenyõ, k

GYÛRÛPÁRNA (KÖR)

Page 9: 23563732-Keresztszemes-02

9

Ez a párna is 1 cm-en 13 szálas hímzõvászonra készült, a hímzésmérete 70x76 öltés. A kész párna mérete 14x14 cm.

ANYAGIGÉNY20x40 cm hímzõvászon, tömõanyag, Mouliné hímzõfonalakösszesen 15 színben, a megadottak szerint.

ELKÉSZÍTÉSHelyezzük el a mintát a vászon alsó felének középrészén.

Kétszálanként öltve hímezzünk; a keresztöltéseket két szállal, a tûzõöltéseket egy szállal készítsük, így szép, tömött hatástérhetünk el ezen az anyagon. Végül színt színre fordítva varrjukössze a kispárna három oldalát, fordítsuk ki, és tegyünk beletömõanyagot. Ezután varrjuk össze a nyitva maradt oldalt.

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0104 napsárga, k

s 0105 napsárga, ks

m 0107 topáz sárga, k

r 0309 réz, élénk

b 0312 réz, ks

^ 0801 levendula, vv

v 0803 levendula, s

N 0804 levendula, ss

Z 0805 bíbor

* 0906 búzavirágkék, k

~ 0907 búzavirágkék, v

F 1608 sötétzöld

o 1609 középzöld

3 1610 olivazöld, vv

t 2309 hússzín, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

0312 réz, ks

0805 bíbor

GYÛRÛPÁRNA (SZÍV)

Page 10: 23563732-Keresztszemes-02

10

JEL MOULINÉ SZÍN

o 0107 topáz sárga, k

r 0504 babarózsaszín, k

B 0506 babarózsaszín, ss

M 0508 mályva, ks

+ 1501 avokádózöld, vv

A 1503 avokádózöld, kv

z 1504 avokádózöld, k

# 1505 páfrányzöld, ss

DECORA

! 1401 fehér

s 1553 kékesszürke

~ 1475 mediterránkék, v

¤ 1525 napsárga

a 1571 aranybarna, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

DECORA

1571 aranybarna, k

EMLÉK

ANYAGIGÉNY25x32 cm hímzõvászon,Mouliné hímzõfonalak 8,Decora pedig 5 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, ésszámoljuk ki a minta helyétaz anyagon. Kétszálankéntöltve hímezzünk; a keresztöl-téseket két szállal, a tûzõölté-seket egy szállal készítsük.

A monogrammal díszített ga-lambos emlékkép vastagabb hímzõ-vászonra készült (1 cm-en 8 szá-las). A hímzés mérete 60x87 öltés,itt 16x23 cm.

Monogramot magunk is készíthetünk és tervezhetünkegyszerûen, nem lesz másra szükségünk, mint egy négyzetrácsos

papírra, zsírpapírra, ceruzára és egy tetszõlegesen kiválasztott, szép betûre,iniciáléra. Ezeket kiválaszthatjuk újságokból, könyvekbõl, vagy bármilyen színes

borítóról. Rajzoljuk át a betût zsírpapírra, majd onnan a négyzetrácsoslapra. A négyzetek segítségével már könnyedén nagyíthatjuk vagy

kicsinyíthetjük, és végül a négyzeteket keresztszemekkéntértelmezve ki is hímezhetjük õket.

Page 11: 23563732-Keresztszemes-02

11

Page 12: 23563732-Keresztszemes-02

12

Gyereksarok

A legkisebbek is szívesennézegetik a színes, fényesfonalakat – már pár hóna-pos kortól érdeklõdnek a megtapintható, érdekes,színes dolgok iránt. Rova-tunk mintáiból most egy-szerû jármûveket hímezhet-nek ki: motort, kisvonatot,hajót, helikoptert... és min-dent, ami érdekes!

Jármûvek

A Decora fonalak anyaguknál (mûselyem =viszkóz) fogva fényesebbek, csúszósak. Különleges,

fénylõ felületeket érhetünk el velük, de a hímzés nagyobbfigyelmet igényel, mint ha pamuttal hímeznénk. Jobbanügyeljünk, hogy ne öltsünk vissza a fonalszálba, mertvisszabontáskor kibolyhosodhat. A hímzés hátolda-

lának egyenletessége segíti a könnyû mun-kát a Decora fonalakkal.

Page 13: 23563732-Keresztszemes-02

13

ANYAGIGÉNY10x10 cm Aida, Decora hímzõ-fonalak összesen 5 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el az anyagszéleket,és számoljuk ki a minta he-lyét az anyagon. A keresztöl-téseket két szállal, a tûzõöl-téseket egy szállal készítsük.Miután elkészültünk a hím-zéssel, kétoldali ragasztóvalrögzítsük a képeslapban azanyagot.

JEL DECORA SZÍN

: 1437 piros

B 1547 vörös

8 1475 mediterrán kék, v

k 1495 mediterrán kék

s 1412 acélszürke

F 1441 páncélszürke, s

¤ 1423 citrom

TÛZÕÖLTÉSEK:

MOULINÉ

2400 fekete

AUTÓ

JEL DECORA SZÍN

B 1558 gesztenye, v

V 1480 ibolya

~ 1555 narancs

¤ 1525 napsárga

7 1583 padlizsán, s

TÛZÕÖLTÉSEK:

1558 gesztenye, v

1480 ibolya

LÉGHAJÓ

Ez a kis autó kimondottan babáknak készült, elõkére. Ezt nagyon egyszerûenmegvarrhatjuk magunk is, csupán frottírra és puha Aidára van szükségünk, nomeg díszítésként ferdepántra. Esetünkben az elõke mérete 28x23 cm, rajta a hímezhetõ anyag 9x23 cm. Az 1 cm-en 5,5 négyzetes Aidán a kisautó kb. 7,5x4,5 cmhelyet foglal (40x26 öltés).

A képeslapba remekül illõ kismintát 1 cm-en 5 négyzetes Aidárakészítettük, így a hímzés (18x26öltés) itt kb. 4x5 cm helyet foglal.

ANYAGIGÉNYEgy darab hímzõbetétes elõke, vagy a hozzá szükséges anyagok (30x25 cmfrottír, 10x25 cm Aida, 2 m ferde pánt),valamint Decora hímzõfonalak összesen7 színben, a tûzõöltésekhez pedig feketeMouliné fonal.

ELKÉSZÍTÉSSzámoljuk ki az Aida közepé-re a mintát, a keresztöltéseket2, a tûzõöltéseket pedig 1 szál-lal készítsük.

Page 14: 23563732-Keresztszemes-02

14

Page 15: 23563732-Keresztszemes-02

15

Page 16: 23563732-Keresztszemes-02

16

Minden fiúgyermek kedveli a jármûveket, hiszen színeik, formáik, hangjukés helyváltoztatási tulajdonságaik rendkívül változatosak - és nagyon érdeke-sek! Néhány képviselõjük most kihímezhetõ: 1 cm-en 6 négyzetes Aidán a hím-zés mérete 29x19,5 cm (116x166 öltés).JEL DECORA SZÍN

” 1401 fehér

m 1412 acélszürke

! 1423 citrom

N 1425 aranybarna, s

: 1437 piros

# 1441 páncélszürke, s

Y 1445 türkizzöld

z 1450 smaragdzöld

b 1456 kávébarna, v

^ 1466 citrom, v

o 1470 bõr, s

8 1475 mediterrán kék, v

4 1478 narancs, s

+ 1482 krém

Z 1490 türkizkék, s

W 1495 mediterrán kék

u 1522 levendula, s

f 1525 napsárga

K 1526 bõr, ss

R 1533 égszínkék

B 1547 vörös

F 1553 kékesszürke

% 1554 rózsaszín, s

Q 1558 gesztenye, v

$ 1571 aranybarna, k

L 1583 padlizsán, s

= 1588 padlizsán

TÛZÕÖLTÉSEK:

MOULINÉ

2400 fekete

JÁRMÛVEK

ANYAGIGÉNY35x25cm Aida, Decora hímzõfona-lak 27 színben, valamint feketeMouliné fonal a kontúröltésekhez.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el az anyagszéleket, ésszámoljuk ki a minta helyét azanyagon. A keresztöltések a kicsitvastagabb, fényes, 4 szálas Decorafonal két szálával is szép, tömörképet adnak. A tûzõöltéseket egyszállal készítsük.

Page 17: 23563732-Keresztszemes-02

JEL DECORA SZÍN

: 1401 fehér

P 1437 piros

~ 1445 türkizzöld

K 1475 mediterrán kék, v

t 1495 mediterrán kék

# 1496 mediterrán kék, s

¤ 1525 napsárga

m 1555 narancs

b 1558 gesztenye

TÛZÕÖLTÉSEK:

MOULINÉ

2400 fekete

HAJÓ

Ezt a kedves kis díszpárnát szinténgyerekszobába ajánljuk. Maga a hím-zés 1 cm-en 10 szálas hímzõvá-szonrakészült, a hímzés mérete 55x45 öltés,ezen az anyagon 11x9 cm.

ANYAGIGÉNY50x20 cm lágy esésû párnaanyag + 6x170 cm ugyanebbõl a fodroknak,15x13 cm hímzõvászon, 20x20 cm-es párnába való betét vagy tömõanyag,valamint Decora hímzõfonalak 9 színben, illetve fekete Mouliné fonal a kon-túröltésekhez.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, és helyezzük el középre a mintát. Kétszálankéntöltve hímezzünk; a keresztöltéseket két szállal, a tûzõöltéseket egy szállal ké-szítsük. Hajtsunk vissza 1–1 cm-t a vászon oldalaiból, és varrjuk le. KÉSZÍTSÜK EL A PÁRNAHUZATOT: vágjuk ki a párna lapjait, és az egyikközepére varrjuk fel a hímzõvásznat. A hosszú anyagcsík széleit (amibõl a fodrok lesznek) szegjük el, a két végét varrjuk egymáshoz, és a csíkot hajt-suk hosszában félbe. A mintás lap színére gombostûvel vagy fércöltéssel rög-zítsük ideiglenesen a fodorhoz meghajtogatott anyagcsíkot úgy, hogy a pár-nalap és a fodorcsík anyagszélei egymáson legyenek. Az anyagcsík ráhajtásaitegységesen határozzuk meg, pl. 1 cm-ben, mindenütt ennyit hajtsunk vissza.A párnalap közepe felé néz tehát az anyagcsík félbehajtott része. A háromanyagszélt most összevarrhatjuk, a fércelést kibonthatjuk. A fodrok mégmindig a párnaközép felé állnak, most a hátlapot – színével lefelé – tegyükrá a fodroktól részben eltakart hímzett párnalapra. A fodor és a két pár-nalap szélét most három oldalon (és a negyedik egy részén) varrjuk össze, a korábbi varrástól beljebb, nehogy kifordításkor kilátsszon. Fordítsuk ki a párnahuzatot, tegyünk bele párnabetétet vagy tömõanyagot, és kézzelvarrjuk össze a meghagyott lukat.

17

Page 18: 23563732-Keresztszemes-02

18

Aktuális

Nyaralás

Végre itt a nyár! Ilyenkor vidámszínekbe öltözik a világ, a hímzésekhez ishasználhatunk merészebb, élénk színeket.A rovatban bemutatott munkákat ki-ki ízlése szerintfelhasználhatja otthona szépítésére, ajándékaidíszítésére. Ismét egyszerûen beszerezhetõ hozzávalókbólkészítettünk mutatós díszítõelemeket.

Nyaralás

Page 19: 23563732-Keresztszemes-02

19

ANYAGIGÉNYEgy pár puha vendégpapucs, 2 lap 10x10 cm-es segédvászon ésMouliné hímzõfonalak 4 színben.

ELKÉSZÍTÉSHelyezzük el a mintát kb. a papucs felsõ ré-szének közepén, rögzítsük fércöltésekkel a segédvásznat. A keresztöltéseket két szállal,a tûzõöltéseket egy szállal készítsük, vigyáz-va, hogy ne öltsünk bele a segédvászon szála-iba. Így a végén, óvatosan eltávolíthatjuk.

ELKÉSZÍTÉSMiután kiszámoltuk a minta helyét az anyagon, lássunk neki a hímzésnek: a keresztöltéseket két szállal, a tûzõöltéseket 1 szállal készítsük. Mivel a minta túloldala is látható marad,különösen ügyeljünk a szép eldolgozásra.

JEL MOULINÉ SZÍN

o 0204 mandarin, s

m 0205 mandarin, ss

P 0209 narancs, ss

TÛZÕÖLTÉSEK:

2400 fekete

RÁK

Puha anyagból készült papucsot használjunkaz itt bemutatott mintához. Segédvászon ráhelye-zésével bármire hímezhetünk, késõbb elegendõszálanként eltávolítani azt a hímzés alól. Segéd-vászonnak kinevezhetünk bármilyen, könnyenszétbontható anyagot, pl. Aidát. A hímzést egypár egységes méretû vendégpapucsra hímeztük,mérete 32x29 öltés.

A képünkön láthatókék törülközõ 48 cmszéles és 97 cm hosszú,kb. 63x276 öltésnyi hí-mezhetõ betéttel (1 cm-en széltében 6, hosszá-ban 7 négyzetes Aida). A motívumok mérete29x32 és 26x26 öltés.

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 0201 mandarin, v

m 0203 mandarin, k

+ 0309 réz, élénk

R 0313 réz, s

~ 1710 piszkos kék, v

Z 1712 piszkos kék, s

B 1913 beigebarna, s

b 2011 bõr, s

” 2014 bõr, vv

: 2402 törtfehér

T 2502 élénk téglavörös, s

* 2504 kékesfehér

s 2513 sárgásbarna, v

TÛZÕÖLTÉSEK

2400 fekete

CSILLAGOSTÖRÜLKÖZÕ

ANYAGIGÉNY1 db törülközõ, leg-alább 32x150 öltésszéles hímezhetõ be-téttel, Mouliné hímzõ-fonalak összesen 14színben, a megadot-tak szerint.

Page 20: 23563732-Keresztszemes-02

20

A csikóhal a tenger egyiklegkülönösebb halfajtája.Oldalt összenyomott törzsé-vel és csavart farkával ez a bojtkopoltyús halak rend-jébe tartozó élõlény rendkí-vül jellegzetes. Feje a lóéhozhasonlít, innen ered a neveis. A forróövi tengerekbenél, megközelítõleg 20 faját is-merjük, az európai tengereklakója kb. 10-18 cm hosszú.Eme kis ismertetõ után lás-suk a mi halunkat: 1 cm-en9 szálas, sötétkék hímzõvá-szonra hímeztük. A mintamérete 45x83 öltés.

ANYAGIGÉNY15x25 cm hímzõvászon,Mouliné hímzõfonalakösszesen 13 színben, a megadottak szerint.

ELKÉSZÍTÉSSzámoljuk ki a minta

helyét az anyagon. Kétszálanként öltve hímez-zünk; a keresztöltéseketkét szállal, a tûzõöltése-ket egy szállal készítsük.A munka szélétõl néhányöltés távolságban rojtoz-zuk ki az anyagot. Dí-szíthetünk vele fénykép-albumot, könyvborítót,de fel is akaszthatjuk,képként használva.

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 0103 citrom

¤ 0104 napsárga, k

m 0107 topáz sárga, k

v 0903 ibolyakék, k

+ 0907 búzavirágkék, v

2 0912 királykék, k

W 1102 mediterrán kék, s

k 1103 mediterrán kék, v

~ 1104 tengerkék, vv

t 1113 türkiz, v

: 1201 türkiz, k

$ 1306 kivi

z 2705 türkizkék, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

0903 ibolyakék, k

CSIKÓHAL

Page 21: 23563732-Keresztszemes-02

21

ANYAGIGÉNY85x30 cm Aida, Mouliné hímzõfonalak összesen 20 színben, a megadottak szerint.

ELKÉSZÍTÉSVágjunk le egy 17x30 cm-es darabot az anyagból, ebbõl

készül majd a felsõ zseb. Az alsó zsebhez elegendõ lesz majd fel-hajtanunk az anyagcsíkunk alsó részét. Szegjük el mind a kétanyagdarab széleit. A kisebbik közepére, és a nagyobbik aljárakészítsük el a hímzést (ügyeljünk a minta elhelyezésére: marad-jon hely az anyagszél szép eldolgozására, és amikor felhajtjukmajd, ne legyen fejjel lefelé a minta). A keresztöltéseket a tömöttebb hatás érdekében három szállal hímezzük. Hajtsukbe és varrjuk le a kisebb anyagdarab széleit, és varrjuk az aljáta nagyobb anyaghoz úgy, hogy az alsó zsebnek elegendõ helymaradjon. Hajtsuk most fel az alsó zsebet is, és a jobb és baloldali anyagszéleket hátrahajtva varrjuk végig az oldalakat,felül is levarrva a visszahajtást.

Az akváriumi jelenetek jól mutatnak „vizes” környezetben: azakvárium alá befogatva tarthatunk benne akvarisztikai kellékeket,de a fürdõszobában is jó szolgálatot tehet. A minták 1 cm-en 4,5négyzetes Aidára készültek, méretük 44x84 és 45x83 öltés. A késztartó mérete 48x27 cm.

Page 22: 23563732-Keresztszemes-02

22

JEL MOULINÉ SZÍN

! 0110 topáz sárga

" 0111 sárga, vv

^ 0112 sárga, v

¤ 0113 sárga

n 0310 réz

H 0312 réz, ks

b 0314 réz, ss

B 0805 bíbor

W 0810 antik padlizsán, s

v 0812 kagylószín, k

x 0813 kagylószín

Y 0902 ibolyakék, v

* 0911 égszínkék, s

o 1003 antik kék

k 1004 antik kék, k

9 1005 antik kék, s

~ 1013 kék

+ 1103 mediterrán kék, v

t 1706 kékesszürke

: 2504 kékesfehér

HALAK

Page 23: 23563732-Keresztszemes-02

23

A nyári strandzsákon remekülmutatnak a tengeri hangulatot idézõcsigás motívumok. Bármire elkészít-hetjük azokat, naplófüzet vagy fény-képalbum elejére, könyvborítóra,külön-külön, rojtozva felvarrva nyá-ri táskára, vagy akár nyári képeslap-mintaként is felhasználhatjuk. A ké-pen látható zsák 40 cm magas, benne17x20 cm-es, 1 cm-en 7 négyzetes Aida-betéttel.

ANYAGIGÉNYVászonzsák vagy bármilyen, sza-badon választott kellék tetszésszerint, és Mouliné hímzõfonalak15 színben.

ELKÉSZÍTÉSA mintákat tetszés szerinti

számban és helyre hímezhetjük azanyagon. A keresztöltéseket kétszállal, a tûzõöltéseket egy szállalkészítsük.

JEL MOULINÉ SZÍN

* 0113 sárga

N 0208 narancs, s

r 0309 réz, élénk

9 0312 réz, ks

a 0313 réz, s

Z 0314 réz, ss

E 2007 gesztenye, s

+ 2011 bõr, s

F 2012 bõr

~ 2013 bõr, v

b 2014 bõr, vv

m 2103 mogyoróbarna, v

A 2302 aranybarna, v

" 2404 vajszín

TÛZÕÖLTÉSEK

2400 fekete

CSIGÁK

Ha magunk készítjük el a táskát,könyvborítót vagy hasonló, késõbb erõs

igénybevételnek kitett kiegészítõket, célszerûminden alkotóelemet kimosni összevarráselõtt, nehogy az elsõ mosáskor fogja össze

az alapanyag a hímzést vagy a vásznat.

Page 24: 23563732-Keresztszemes-02

24

Kezdõknek is ajánljuk

MadarakMadarak

Page 25: 23563732-Keresztszemes-02

25

Kezdõknek ezúttal apró madármintákat ajánlunk. A kis minták kínálta lehetõséget kihasználva szeret-nénk bemutatni a mûanyag vásznat. Készíthetünk be-lõle karácsonyfadíszt, hûtõmágnest, használhatjukajándékkísérõként, de fel is lógathatjuk vagy ragaszt-hatjuk azokat. Sokoldalú felhasználási lehetõségei kö-zül álljon itt néhány, a teljesség igénye nél-kül – tehát Olvasóinkat is buzdítjuk továb-bi kísérletezésre!

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 0303 korall, k

z 0407 lazacrózsaszín, ss

s 1807 kagylószürke, v

b 1912 beigebarna, k

# 2003 sötétbarna

! 2402 törtfehér

TÛZÕÖLTÉSEK:

2003 sötétbarna

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0104 napsárga, k

F 1006 antikkék, ss

% 1102 mediterrán kék, s

v 1103 mediterrán kék, v

~ 1104 tengerkék, vv

TÛZÕÖLTÉSEK:

1006 antik kék, ss

Page 26: 23563732-Keresztszemes-02

26

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 0103 citrom

¤ 0104 napsárga, k

m 0204 mandarin, s

r 0302 barack, v

~ 0901 ibolyakék, vv

+ 0902 ibolyakék, v

z 1410 erdõzöld, v

W 1412 erdõzöld, s

F 1809 kagylószürke, s

b 2303 aranybarna, k

l 2703 citromzöld

TÛZÕÖLTÉSEK:

1412 erdõzöld, s

1809 kagylószürke, s

2303 aranybarna, k

JEL MOULINÉ SZÍN

b 0302 barack, v

* 0901 ibolyakék, vv

K 0902 ibolyakék, v

# 0903 ibolyakék, k

t 1105 tengerkék, v

z 1410 erdõzöld, v

L 1412 erdõzöld, s

s 1806 kagylószürke, vv

r 2303 aranybarna, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

0903 ibolyakék, k

1412 erdõzöld, s

2303 aranybarna, k

Page 27: 23563732-Keresztszemes-02

27

JEL MOULINÉ SZÍN

" 0103 citrom

¤ 0104 napsárga, k

f 0106 kanárisárga

m 0302 barack, v

R 0309 réz, élénk

v 0804 levendula, ss

z 1410 erdõzöld, v

W 1412 erdõzöld, s

s 1806 kagylószürke, vv

F 1809 kagylószürke, s

r 2303 aranybarna, k

h 2703 citromzöld

TÛZÕÖLTÉSEK:

1412 erdõzöld, s

1809 kagylószürke, s

2303 aranybarna, k

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 0109 topáz sárga, v

a 1410 erdõzöld, v

Z 1412 erdõzöld, s

s 1807 kagylószürke, v

# 2006 gesztenye, ss

r 2303 aranybarna, k

: 2401 hófehér

b 2502 élénk téglavörös, s

TÛZÕÖLTÉSEK:

1412 erdõzöld, s

2006 gesztenye, ss

2303 aranybarna

Page 28: 23563732-Keresztszemes-02

28

Mivel ezen az anyagon nem kezdhetjük úgy a hímzést, hogy anyagszá-lak alatt bujtatva rögzítjük, mindenképpen csak 2 vagy 4 szálas hímzéstkészíthetünk rá. Két szál esetében befûzünk egy szálat a tûbe, felöltünkaz egyik megfelelõ színû keresztöltésszem bal alsó sarkában, leöltünk a jobb felsõbe. A munka hátoldalán mind a két fonalvéget befûzzük a tû-be, és így látunk neki a hímzésnek. 4 szál esetén ugyanez a teendõ, 2 szálfonallal. Vékony tût válasszunk, mert a merev anyag miatt elég nehéz azöltögetés, fõleg 4 szállal, bár a 4 szál kissé szõnyegszerûbb, tömöttebb fe-lületet eredményez.

JEL MOULINÉ SZÍN

r 0304 korall

m 0309 réz, élénk

z 1410 erdõzöld, v

E 1412 erdõzöld, s

s 1807 kagylószürke, v

M 1905 beige, ss

b 2303 aranybarna, k

+ 2602 kávébarna, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

1412 erdõzöld, s

1905 beige, ss

2303 aranybarna, k

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0113 sárga

r 0304 korall

z 1410 erdõzöld, v

S 1412 erdõzöld, s

f 1804 kagylószürke, vv

# 1905 beige, ss

+ 2001 capuccino, v

b 2012 bõr

B 2303 aranybarna, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

1412 erdõzöld, s

1905 beige, ss

2303 aranybarna, k

Fûzhetünk az elkészült hímzésbedamilt, fonalat, szalagot, vagy felragaszt-hatjuk valahova (a legjobb a leválasztható

gyurmaszerû ragasztó), rögzíthetünk a hátáramágnest. Az általunk bemutatott ajándékkísé-rõkhöz és üzenõfaldíszekhez szintén ezt a gyur-

maszerû ragasztóanyagot használtuk. Jó kísérletezést, szórakozást

mindenkinek!

Page 29: 23563732-Keresztszemes-02

29

ANYAGIGÉNYMivel a mûanyag vászon nem foszlik, és a legszélsõ öl-tésektõl csak 1–1 négyzetet kell majd kihagynunk, ele-gendõ a kényelmes fogás érdekében néhány négyzetráhagyással levágni a megfelelõ méretû anyagdara-bot. Minden mintához Mouliné hímzõfonalat használ-tunk. Kiegészítõként használhatunk kis mágneskoron-got, szalagokat, színes fejû rajzszögeket.

ELKÉSZÍTÉSKészítsük el a keresztöltéseket a leírtak szerint. A tûzõ-öltéseket készíthetjük ezután már 1 szállal, hiszen a kész hímzés fonalszálai alatt rögzíthetõ a tûzõöltésekfonala. Ha végeztünk, ellenõrizzük le, hogy nem ma-radt-e kiálló, eldolgozatlan fonalvég, ezeket vágjuk le.Igyekezzünk szépen dolgozni, mert a munka hátoldalais látható lesz majd. Ha mindennel készen vagyunk, ne-kiállhatunk a munka körbevágásának. Hegyes végûhímzõollóval, óvatosan, 1–1 négyzet helyet kihagyva a hímzés mellett vágjuk körbe a hímzést. Az itt bemuta-tott anyagra 1 cm-en 4,5 öltés készíthetõ.

Page 30: 23563732-Keresztszemes-02

30

Hagyományõrzõ

Rábaközikeresztszemesek

Akasztófülek helyett karikákkal vagy csipeszekkel is rögzíthetjük a függönyt. A kariká-

kat lazán öltsük a függöny tetejéhez, a hátoldalon –mosás elõtt el kell vágnunk az öltéseket. A csipeszeknek

készíthetünk laza hurkokat, amelyekbe csak belefûz-zük õket, mosás elõtt pedig kifordítjuk belõlük.

Page 31: 23563732-Keresztszemes-02

31

Rovatunkban ezúttal a rábaközi keresztszemesekbõl szemezgettünk.Elõzõ számunkban sajnos nem szere-pelt a Beregi Múzeum pontos címe,amelyet ezúton szeretnénk pótolni,szíves elnézésüket kérve: 4800Vásárosnamény, Rákóczi u. 13. Tel.: (06-45) 470-638. A Rábaköztérségét a török harcok nagy része el-kerülte, így a kialakult erõs közössé-gek sokáig megtartották népviseletü-ket, és híressé váltak a táj hímzései (a keresztszemes mellett pl. a hövejihímzés). A párnahéjakon, párnavége-ken és lepedõvégeken elhelyezett hím-zések motívumkincsei közt leggyak-rabban mértani díszítményeket, kétfejûsasos mintákat és különbözõ virág- ésnövénymintákat (tulipános, grá-nátalmás, rozettás) találunk.

A kész terítõ mérete 45x140 cm (1 cm-en 10 szálas hímzõvásznon). 1 mintaegység mérete 49x65 öltés.

ANYAGIGÉNYAz ablak méretéhez igazodva 30x128 cm hímzõvászon,valamint kék hímzõfonal (a kézimunka 1010 számúMadeira fonallal készült).

ELKÉSZÍTÉSA vászonból vágjunk le egy 30x104 cm-es darabot, és a körbeszegés után 2–2 cm-t hajtsunk vissza minden ol-dalon. A maradék 30x24 cm-es darabot vágjuk fel 4 db30x6 cm-es csíkra, majd ezeket is vágjuk ketté: az így ka-pott 15x6 cm-es csíkokból készítsük el a függöny akasz-tófüleit. Szegjük el a széleket, és az anyag visszáján, hosz-szanti irányban varrjuk össze a csík két szélét, majd azígy kapott 15x3 cm-es darabokat fordítsuk ki, és a var-rást középre helyezve vasaljuk le. Hajtsuk ketté a csíko-kat, és varrjuk õket kb. 11 cm-enként a függöny tetejéhez,ezekbe bujtathatjuk majd a karnis rúdját. A keresztölté-seket két szállal, a tûzõöltéseket 1 szállal készítettük, a hímzõvásznon kétszálanként öltve.

Page 32: 23563732-Keresztszemes-02

A kész terítõ mérete 45x140 cm (1 cm-en 10 szálas hímzõvásznon). 1 mintaegység mérete 49x65 öltés.

ANYAGIGÉNY47x142 cm hímzõvászon, valamint kék hímzõfonal (a kézimunka 0914 számú Madeira fonallal készült). A mintát lepedõvégre vagy párnaszélre is hímezhetjük.A minta tovább ismételhetõ.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, visszahajtva dolgozzuk isel minden oldalon. Az anyagcsík két végén középreszámoljuk le a mintát. A keresztöltéseket két szállalkészítsük, a hímzõvásznon kétszálanként öltsünk.

ANYAGIGÉNY37x102 cm hímzõvászon, valamint piros hímzõfonal (a kézimunka 0511 számú Madeira fonallal készült).

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, és a hímzõvásznon kétszá-lanként öltve hímezzük ki a mintát. A keresztöltéseketkét szállal, a tûzõöltéseket 1 szállal készítsük. Végül a sarkoknál is vágjuk le az anyagot, 3 cm-t ráhagyva,1 cm-t visszahajtva.

32

Page 33: 23563732-Keresztszemes-02

33

A gránátalmás terítõ mérete 35x100 cm (1 cm-en 9 szálas hímzõvásznon). A minta szélessége 125 öltés.

Page 34: 23563732-Keresztszemes-02

34

Levelesláda

H. Mária szlovákiai olvasónk levele

Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket!Lenne Önökhöz egy kérésem. Nagyon sze-retném keresztöltéssel kivarrni a Parla-mentet, vagy a Halászbástyát, vagy akár-melyik ismertebb épületet, vagy akár egyszép magyar címert. Már nagyon régen ér-deklõdök utána, de sajnos eredmény nél-kül.

Kedves Mária!Hamarosan bemutatjuk magazinunk-

ban az Ön által keresett nemzeti jelképe-ket, és reméljük, megtalálja majd köztükazt, amelyiket legszívesebben hímezné ki.

P. Józsefné dunaújvárosi olvasónk levele

Az 1. szám 51. oldalán látható hímzõ-állvány címszó alatt egy rajz is látható.Szeretném megkérni Önöket, hogy a hím-zõállványról részletes leírást adjanak.

Kedves Olvasónk!Az említett hímzõállvány illusztráció-

ként szolgált cikkünkhöz. Több gyártó isfoglalkozik hímzõllványok, hímzõkeretekforgalmazásával, ezekrõl a kézimunka-szaküzletek általában rendelkeznek in-formációval (az Éva Kézimunka üzletei-ben megtekinthet és megvásárolhattöbbfélét).

P. Zsuzsanna pátkai olvasónk levele

Szeretnék kérni (ha van ilyen Önök-nek) egy katalógust arról, hogy milyenkészletekbõl lehet Önöknél rendelni.

Kedves Zsuzsanna!Jelenleg még nem rendelkezünk kata-

lógussal, az 55. oldalon megtalálhatja a tõlünk megrendelhetõ készleteket, me-lyeket folyamatosan bõvítünk és frissí-tünk.

B. Katalin soproni olvasónk levele

Sajnos óhatatlanul szakmai szemmel islapozom a magazint, lévén dekoratõr,nyomdai grafikus, tördelõszerkesztõ va-gyok. NAGYON ÖRÜLÖK A MAGAZIN-NAK, kívánok száz évet neki. Nagyon kel-lett, nagyon szép! Ötleteim: – Talán van,aki nem tud, vagy nincs ideje hímezni, ésesetleg bérhímezést vállalna, vagy kérne(?) és esetleg apróhirdetésszerûen lehetnea kapcsolatot felvenniük. – A magazinszervezhetne valamiféle versenyt. Be kellküldeni a munkákat – vagy csak a fotót? –,szép hímzéseket, újdonságokat és lehetnenyerni, mondjuk pl. két motring fonalat,

vagy ilyesmi... – Biztos van idõs néni, fel-gyülemlett, rengeteg „fölösleges” hímzés,azt eladná...?

Ami még nagyon jó a magazinban, a többi minden mellett: a minták színesek,nagyok, nem kell színezgetni, fénymásol-gatni, keresgélni a számokat, színeket.

Kedves Katalin!Örömmel vettük ötleteit – az apróhir-

detés igénye több oldalról is felmerültmár, részint a kézimunkázók, részint azez iránt érdeklõdõ kívülállók részérõl.Ezért a 3. számtól ingyenes megjelenéstbiztosítunk apróhirdetés formájában Olva-sóinknak (magánszemélyeknek), 170 ka-rakterig. A hirdetés szövegét írásos, olvasható formában juttathatják el szer-kesztõségünkbe, e-mail címünkre vagy faxon. A saját szervezésû verseny ötletétsem vetettük el, ennek konkrét megvaló-sítási körülményeirõl késõbbi számaink-ban olvashatnak majd.

Olvasóink kérték

A. Éva szombathelyi olvasónk levele

Úgy gondolom, hogy a világ egyik leg-aranyosabb állata a tengerimalac. Egyetmár beszereztem, ami már itt édesgeti éle-tem, de tisztelettel megkérném, hogy ör-vendeztessen meg minket, malacrajongó-kat egy eredeti és aranyos mintával!

S. Leila fonyódi olvasónk levele

Májusban nyitom a kézimunka- és rö-vidáruboltomat Fonyódon. Amúgy én magamis sok gobelint és keresztszemest varrok.Kérni szeretnék – vagyis kívánni – valamikis dekorációt az üzletbe vagy egy kis apróajándékot. Elõre is köszönök mindent.

Kedves Leila!Az itt található minták közül a ha-

lacskás mintát és a napraforgót tudjukajánlani. Mindkettõ olyan apró minta,mellyel látványosan díszíthetõ a boltbanÖn által is használt, közszemlére tehetõtárgyak többsége. Ezzel – és még több,elõre kihímzett kiegészítõvel – jól de-monstrálhatja leendõ vásárlóinak, milyensokrétûen felhasználhatóak a hímzések.A napraforgós mintával már díszítettüktörlõkendõ sarkait, a halacskák pedig re-mek díszei lehetnek az eladók által ishasznált kellékeknek, pl. bögre, köténystb.

Üdvözlettel:Székelyhidi Judit, Kiss Glória

Köszönjük a rengeteg levelet, a kedves sorokat, amely Önöktõl kap-tunk. Néhányat itt, a magazin hasábjain is idézünk és megválaszolunk.Örömünkre szolgál, hogy megtisztelnek bizalmukkal, és megosztják velünk észrevételeiket, javaslataikat.

A továbbiakban is szívesen vesszük üzeneteiket, leveleiket e-mailben:[email protected], vagy postai úton a szerkesztõ-ség címén: DIREX Média Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0104 napsárga, k

~ 0106 kanári sárga

n 0202 mandarin

K 1012 kék, k

Z 1608 sötétzöld

+ 1609 középzöld

s 1808 kagylószürke, k

t 1809 kagylószürke, s

m 2008 gesztenye, k

a 2010 gesztenye, vv

c 2012 bõr

r 2014 bõr, vv

i 2400 fekete

^ 2404 vajszín

DECORA

" 1426 narancs, v

l 1423 citrom

x 1525 napsárga

Y 1555 narancs

e 1478 narancs, s

< 1466 citrom, v

# 1470 bõr, s

METALLIC

: 480 szikrázó gyöngyház

TÛZÕÖLTÉSEK:

MOULINÉ

0310 réz

1608 sötétzöld

1808 kagylószürke

1904 beige szürke

2400 fekete

Francia csomók

• 2400 fekete

Page 35: 23563732-Keresztszemes-02

35

Page 36: 23563732-Keresztszemes-02

36

Nemzetek és kultúrák

Egyiptom (2.)Sorozatunk második részében Egyiptom isteneit és jelképeit idézzük meg a vásznon.

Ré, a Napisten, akit többek közt sólyomfejû emberalakként ábrázolnak, fején vörösen izzónapkorongot visel. A felkelõ Napot (Heper) szent skarabeuszként jelenítették meg. Elsõ ké-pünkön a máig rejtélyes piramisok elõtt az ország legjellegzetesebb állatai, a tevék láthatók.Az egyiptomiak isteneiket kevés kivételtõl eltekintve állatalakban jelenítették meg, és ezeketaz állatokat a valóságban is szentként tisztelték. Hórusz isten, akinek a sólyom a jelképe,Ozirisz és Ízisz gyermeke, és a királyi hatalmat képviseli – az uralkodók ezért viselték a Hórusz-címet.

Page 37: 23563732-Keresztszemes-02

37

A sivatag e kitartó hajói nagyjából 40 km-t kilométert képesek egynap megtenni, és akár hét napig is kibírják víz nélkül. A teve púpjá-ban a tévhittel ellentétben nem víz, hanem zsírszövet található, ame-lyet ínséges idõben lebont szervezete. Eközben nemcsak energia, hanem melléktermékként víz is keletkezik, ebbõl tudja fedezni víz-szükségletüket.

A minta mérete 16x21,5 cm (1 cm-en 9 szálas hímzõvásznon). A tel-jes kép mérete 31x26 cm, a minta nagysága 73x98 öltés.

ANYAGIGÉNY31x26 cm sötétkék hímzõvászon, valamint Mouliné hímzõfona-

lak 13 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, kijelölve az anyag közepét, számol-

juk ki a minta helyét az anyagon. A keresztszemeket 2 szállal, a tû-zõöltéseket 1 szállal készítsük.

JEL MOULINÉ SZÍN

! 0104 napsárga, k

¤ 0106 kanári sárga

n 0202 mandarin

^ 0909 égszínkék

u 1004 antik kék, k

t 1005 antik kék, s

F 1006 antik kék, ss

K 1103 mediterrán kék, v

B 2005 csokoládébarna

b 2209 arany, k

o 2210 arany, s

x 2212 avarbarna, v

# 2213 avarbarna, k

TÛZÕÖLTÉSEK:

2005 csokoládébarna

TEVE

Page 38: 23563732-Keresztszemes-02

38

Ré az Óbirodalom koránakfõistene. Kultuszának központja,az Óbirodalom korának fõváro-sa, Memfisz. A sólyomfejû alak a Napot hordja a fején, melyetegy kígyó teste zár körbe telje-sen. A fáraó hatalmi jelvényeiközött kivételes fontossággal bíra pásztorbot és a korbács, me-lyek nélkül a király képmásátszinte nem is tudták elképzelni.A pásztorbot késõbb királyi jo-garrá nemesedett, és heqatnaknevezték.

A kihímzett minta mérete27x30 cm (1 cm-en 4,5 négyzetesAidán). A teljes kép mérete38x41 cm, a minta nagysága120x130 öltés.

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0107 topáz sárga, k

~ 0108 topáz sárga

m 0204 mandarin, s

r 0309 réz, élénk

R 0312 réz, ks

2 1706 kékesszürke, s

S 1707 kékesszürke, k

x 2211 narancsos barna

b 2213 avarbarna, k

a 2302 aranybarna, v

# 2304 mahagóni, s

F 2400 fekete

TÛZÕÖLTÉSEK:

0312 réz, ks

2400 fekete

Page 39: 23563732-Keresztszemes-02

39

ANYAGIGÉNY38x41 cm Aida, valamint

Mouliné hímzõfonalak össze-sen 12 színben.

ELKÉSZÍTÉSMiután elszegtük az anyag

széleit, számoljuk ki a mintahelyét az anyagon. A kereszt-szemeket az anyag nagy négy-zetei miatt 3 szállal, a tûzõöl-téseket 1 szállal készítsük.

Page 40: 23563732-Keresztszemes-02

40

A sólyom Egyiptom legfonto-sabb jelképe, Hórusz isten, aki-ben a királyság intézményénekvédelmezõjét tisztelték. A fejénés lábain megjelenõ golyók a megtöltött egész kifejezõi, azõselemek megtestesítõi. Ezt a só-lyomistent már az õsrégi idõkbenkapcsolatba hozzák a Napko-ronggal és a kígyóval, mint Hold-szimbólummal. A kultúrtörténetiváltozások Hóruszt végül egyen-lõvé tették a Holddal, mivel a Hold fényét a Naptól kapja.

A hímzett minta mérete22,5x21 cm (1 cm-en 5,5 négyze-tes Aidán). A teljes kép 25x25cm-es, a minta nagysága 119x125öltés.

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0106 kanári sárga

m 0206 narancs vörös

$ 0210 meggypiros, v

H 0407 lazacrózsaszín, ss

W 1010 kék, ss

? 1012 kék, k

~ 1013 kék

O 1310 pisztáciazöld, v

= 1313 pisztáciazöld, s

z 1609 középzöld

3 1610 olivazöld, vv

B 2005 csokoládébarna

b 2211 narancsos barna

HÓRUSZ

Ha gyapjúfonalas díszvarrást készítünk,sûrûbben öltve akár ez is alkalmas lehet arra,

hogy a hímzõvásznat a párna anyagához rögzítsük.Elõzõleg azonban férceljük össze az anyagokat,

nehogy ferdén kerüljön fel a kép.

Page 41: 23563732-Keresztszemes-02

41

ANYAGIGÉNY26x26 cm világos színû Aida,

1 db 38x38 cm-es párnahuzat,1 db 40x40-es párnabetét, dí-szítõszalag vagy gyapjúfonal a körbevarráshoz, valamintMouliné hímzõfonalak össze-sen 13 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a hímzõvászon

széleit, jelöljük ki a közép-pontját. Számoljuk ki a mintahelyét az anyagon, a kereszt-szemeket 2 szállal készítsük.Ha végeztünk a hímzéssel, va-saljuk át az anyagot, és a kész– vagy elkészített – párnahu-zat közepére varrjuk fel a hímzõvásznat. Díszítéskéntszalaggal vagy gyapjúfonallalkészíthetünk hozzá díszsze-gélyt.

Page 42: 23563732-Keresztszemes-02

Fonallelõhelyek...

IInnffoorrmmáácciióó::Aranyosi Zsuzsa

Tel.: (06-20) 326-6987, (06-1) 261-0637

METALLIC No. 540% polyamid, 60% fémes poliészter,4 szálas osztott hímzõ, 20 méterescsomagolásban, 6 színben.

METALLIC No. 10Az univerzális fonal: 40% polyamid, 60% fémespoliészter, 20 méteres csomagolásban, 20 színben.

SILK100% selyem, 4 szálas osztott hímzõ5 méteres csomagolásban, 104 színben.

DECORA100% viszkóz, 4 szálas osztott hímzõ5 méteres csomagolásban, 80 fénylõ színben.

METALLIC No. 340% polyamid, 59% poliészter, 1% ezüst.4x3 szálból sodort hímzõfonal, 20 méterescsomagolásban, 6 színben.

METALLIC No. 440% viszkóz, 60% fémes poliészter,4x2 szálból sodort hímzõfonal, 20 méterescsomagolásban, 6 színben.

MOULINÉ100% pamut, fényesített, 6 szálas osztott hímzõ10 méteres csomagolásban, 369 színben.

DDaallmmaa kkéézziimmuunnkkaa--sszzaakküüzzlleett9400 Sopron PlazaTel.: (06-99) 345-232

KKrreeaakkttíívv hhoobbbbii1039 Budapest, Hollós K. L. u. 5.Tel.: (06-1) 243-4176

PPuullllii kkéézziimmuunnkkaabboolltt4025 Debrecen, Piac út 39.Tel.: (06-52) 453-431(Jelenleg SILK kapható)

TTeexxttiill-- ééss ggoobbeelliinnsszzaakküüzzlleett1065 Budapest, Podmaniczky u. 1-3.Tel.: (06-1) 312-4136

CCAARRPPAATTIIAA ggoobbeelliinn1066 Budapest, Teréz krt. 26.Tel.: (06-1) 302-0359

PPaatteenntt rröövviiddáárruubboolltt3300 Eger, Zalár József u. 7.Tel.: (06-36) 313-035

MMaarriiaannnnaa ffoonnaallbboolltt5000 Szolnok, Sarló u. 1.Tel.: (06-56) 374-684

SSzziivváárrvváánnyy KKuucckkóó2870 Kisbér, Széchenyi út 28.Tel.: (06-34) 352-410

KKrreeaattíívv ÖÖttlleettttáárr1158 Budapest, Drégelyvár u. 57-63.Tel.: (06-1) 410-0186

FFoonnaallbbaannkk rröövviiddáárruubboolltt1149 Budapest, Nagy Lajos kir. u. 113.Tel.: (06-1) 222-3559

OOZZYY 1133 kkéézziimmuunnkkaabboolltt 8000 Székesfehérvár, Kossuth u.14.Tel.: (06-30) 979-3835

KKrreeaattíívv ÉÉkksszzeerr1085 Budapest, Üllõi út 32.Tel.: (06-1) 328-0268

AArraannyyvvaarrrrááss KKfftt..9700 Szombathely Király u. 1.Tel.: (06-94) 500-306

JJeeaann && PPhhiilliibbeerrtt ggoobbeelliinn-- ééss tteexxttiillbboolltt1026 Budapest, Gábor Áron u.74-78.Rózsaket ÜzletházTel.: (06-1) 391-5841

KKrreeaattíívv hhoobbbbiibboolltt7624 Pécs, Hungária u. 28.Tel.: (06-72) 322-485

KKááttaaii PPlluuss KKfftt..5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 2.Tel.: (06-68) 415-80

Page 43: 23563732-Keresztszemes-02

Nr. 1 Polcszegély 7x58 cm 2490 FtNr. 2 Rózsák vázában 19x28 cm 3990 FtNr. 3 Rózsacsokor 18x25 cm 3490 FtNr. 4 Tutanhamon-maszk 24x18 cm 6990 FtNr. 5 Babatakaró 40x7 cm 3490 Ft

Nr. 6 Tarisznya 14x14 cm 2990 FtNr. 7 Delfin 21x10 cm 5990 FtNr. 8 Teknõs 7,5x4,5 cm 990 FtNr. 9 Pipacsos emlékkép 18x10 cm 2490 FtNr. 10 Nofretete 29x31 cm 7990 Ft

Rendeljen a szerkesztõségtõl a következõ telefonszámon: (06-1) 260-1148

Válogasson kedvére készleteinkbõl!Minden készlet tartalmazza a hímzendõ anyagot, a szükséges fonalakat és a nyomtatott mintát és leírást.

Az árak a postai költséget nem tartalmazzák. A postai utánvét díja kb. 1320 Ft.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

KÍNÁLATUNKBÓL:– hímzõ- és hogolócérnák, – kötõfonalak,– gobelinek,– hímzõ alapanyagok,– rövidáru.

Sopron Plaza • Tel.: (99) 337-201. • Nyitva: H–V 9–20 óráig.

KÉZIMUNKA- ÉS RÖVIDÁRUBOLTA S OPRON PL AZÁBAN!

DalmaSOPRON PLAZA

Kátai- Plus Kft. 5900 Oro

sháza

,

Bajc

sy

Zs.

u.

2.

Mobil: 30/925 7898

Tel./fax: 68/415 809

-- 660000--ffééllee sszzaallvvééttaa,,-- rraaggaasszzttóókk,, llaakkkkookk,, aaddaalléékkaannyyaaggookk,,-- üüvveeggffeessttéékkeekk,, aakkrriill--,, sseellyyeemm--,, ppoorrcceelláánnffeessttéékkeekk,,

kkoonnttúúrrookk ééss ffiillcceekk,,-- ffaaáárruukk,, üüvveeggeekk,, tteerrrraakkoottttaatteerrmméékkeekk,,-- ttööbbbb mmiinntt 440000--ffééllee ggyyöönnggyy,,-- ggyyöönnggyyffûûzzééss,, éékksszzeerrkkéésszzííttééss kkeelllléékkeeii,,

-- mmoozzaaiikkoollááss,,-- ggyyeerrttyyaa-- ééss sszzaappppaannöönnttééss kkeelllléékkeeii..-- ÚÚJJ!! MMaaddeeiirraa mmoouulliinnéé hhíímmzzõõffoonnaallaakk éérrkkeezztteekk!!

KKEERREESSZZTTSSZZEEMMEESS eeggyyssééggccssoommaaggookkaatt iiss ttaarrttuunnkk!!

KKRREEAATTÍÍVV PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOTT IINNDDÍÍTTUUNNKK,,RRÉÉSSZZLLEETTEEKKRRÕÕLL ÉÉRRDDEEKKLLÕÕDDJJÖÖNN BBOOLLTTUUNNKKBBAANN!!

OOsszzttootttt hhíímmzzõõffoonnaallaakk

KKéézzii ééss ggééppii ffeessttééssûû ggoobbeelliinneekk

KKeerreesszzttsszzeemmeess kkééppeekk ééss ppáárrnnáákk

KKééppkkeerreetteezzééss •• EEggyyéébb rröövviiddáárruukk

Kézimunka SzaküzletBudapest, Szent Erzsébet

Tátra téri piac, 100-as üzlet

Tel.: (06-20) 523-3770

Kínálatunkból:

• kézimunkafonalak és alapanyagok• kötõ- és horgolófonalak• kötõ- és horgolótûk• csipke, cipzár, zsinórok stb.

A Keresztszemes magazin nálunkmegvásárolható és megrendelhetõ!

B&É

7624 Pécs, Hungária u. 8.•Tel.: (06-72) 322-485 • Nyitva: H-P.: 10-18-ig • Szo.: 9.30-12.30-ig

KK

RR

EE

AA

TT

II

VV

HH

OO

BB

BB

II

Page 44: 23563732-Keresztszemes-02

44

Bemutatjuk

A gobelin

A gobelin (ejtsd: goblen) név 1440-igvezethetõ vissza. Gilles Gobelin kelmefes-tõként munkálkodott a XV. századi Franciaországban, majd Párizs elõvárosá-ban, St. Marcelben kelmefestõ mûhelytalapított. Megkísérelt az akkor általánosanuralkodó olasz festési eljárással versenyrekelni, és mivel ez teljes képtelenségnektûnt, mûhelyét „Gobelin bolondházának”(Folie Gobelin) nevezték el. Késõbbi sike-rei miatt azzal vádolták meg, hogy az ördöggel kötött szövetséget. Utódai márképszövéssel is foglalkoztak, ezért azótafranciául a „gobelins” a szövött kép neveis, különösen azoké, melyek a Gobelin-család eljárása szerint készülnek.

A királyi manufaktúra

1662-ben XIV. Lajos tulajdonába ke-rült a mûhely, miután a király minisztere,Colbert 1662-ben megvásárolta azt az ál-lam számára. 250 kézmûves – bronzöntõ,asztalos, ezüstmûves, kõfaragó és elefánt-csont-faragó – vette birtokába a mûhelyt,

melyet átalakítottak a királyi bútorok mû-helyévé (Manufacture royale des meublesde la couronne) – így többféle iparág ren-dezkedett be itt. Ekkoriban következett bea gobelinfaliszõnyeg-manufaktúra királyiszolgálatba vonása is, melynek során a „Királyi Gobelin Manufaktúra” nevetkapta. A mûhely vezetõje Colbert halálaután kegyvesztett lett, így a gyártást visz-szaszorították, majd 1694-ben pénzhiány-ra hivatkozva teljesen bezárták. A tovább-ra is érkezõ megrendelések és a nem szûnõ kereslet azonban 1699-re újra fel-élesztette e tevékenységet. A manufaktúraekkorra már olyan jelentõsséggel bírt,hogy a „gobelin” szó fogalommá vált a ké-pek és faliszõnyegek e fajtájának megne-vezésére – mára a szó eredeti jelentése elhomályosult. Pedig a Gobelin-mûhely a párizsi Mouffetard utcában ugyanazonhelyen, ahol Gilles Gobelin alapította, ma is áll.

Történelmi áttekintés

A XVIII. és XIX. század között szá-mos változást élt át a gobelinhímzés,mind a formákat, a technikákat, mind pe-dig a mintákat illetõleg. Míg kezdetben a képeken fõként vadászjelenetek és ter-mészeti motívumok szerepeltek, az idõmúltával egyre erõteljesebbé váltak a fe-minin motívumok – hiszen a XIX. század-tól kezdve egyre inkább nõi tevékenység-gé vált a kézimunkázás. Kezdetbenugyanis férfiak mûvelték, akik legalábbolyan elismertek voltak, mint a korabelifestõk. Õk is társaságokba tömörültek, a mûhelyek védték termékeiket és azokminõségét – így a gobelin is fokozatosan

A hímzés mûvészete nagy érdeklõdést váltott ki a XIX. század emberében. A meg-jelenõ változatos, dekoratív motívumok sokféleségük ellenére homogén képet alkot-tak. Visszatekintve a múltba, számos kérdés vetõdik fel: honnan erednek a minták,mi vezetett a gobelin kialakulásához, mi az, ami még a harmadik évezredben is olykedveltté teszi?

FFeehhéérr sszzaattéénnppáárrnnaa,, ffeesstteetttt sseellyyeemmmmeell ééss aarraannyy--sszzáállaakkkkaall ((AAnngglliiaa,, XXVVII.. sszzáázzaadd)) LLoonnddoonn,,VViiccttoorriiaa ééss AAllbbeerrtt MMúúzzeeuumm

HHíímmzzeetttt vviirráággooss ffaalliikkéépp AAnngglliiáábbóóll,,aa XXVVIIIIII.. sszzáázzaaddbbóóll

Page 45: 23563732-Keresztszemes-02

45

teret hódított a kereskedelemben, megta-lálta helyét az otthonokban, és jelentõsszerepet vállalt az oktatásban. A kereske-delmi megrendelések mellett gyakori volta fehér anyagon fehér hímzés, az ember-alak ábrázolása (gyerekek számára), és azegyház is komoly megrendelõnek számí-tott: egyszerûbb mintákkal, fõleg virág-motívumokkal díszített, dekoratív mun-kákra volt kereslet.

A gobelin és az oktatás

Európában szinte egy idõben jelentekmeg a korabeli publikációk, könyvek eb-ben a témában. Az ezekben megtalálhatómotívumok fõleg geometrikus ábrák, vagyvirágokat, állatokat, embereket ábrázolóminták. A XVI. század közepéig a motí-vumok mellett technikai leírások is segí-tették „a nemes és erényes hölgyeket” a munkában – ezt követõen az ismeretekmegfelelõ mértékben elterjedtek és asszi-milálódtak, így erre nem volt továbbszükség.

A hímzés oktatásba való bevonásábólszülettek az elsõ ún. mintakendõk, me-lyek hasznos célt is szolgáltak: ezeken ta-nulták meg a növendékek a színek váltá-sát, a különbözõ fortélyokat, valamint azabc-t és a számokat (leginkább 5–17 éveskorú gyermekek hímeztek ilyet). Európától

Amerikáig minden országban megvoltaka mintakendõk jellegzetes elemei, általános motívumai. A legnagyobb ha-gyományokkal rendelkezõ országokban,Angliában, Németországban és Olaszor-szágban ma is több múzeum létezik, ahola híres gobelinek megtekinthetõk (példá-ul: London, Berlin, Hamburg és Firenze).

Osztrák–Magyar Monarchia

Az Osztrák–Magyar Monarchia uralko-dóinak, többek közt Mária Teréziának ésSissi királynénak nyári rezidenciája a schönbrunni kastély volt, melynek 1400szobája közül 40 ma is látogatható. A ter-mek XVIII. és XIX. századi berendezésé-nek részei a rokokó elemek, különlegesparketták, kézimunkák és kelet-ázsiai mû-vészeti tárgyak. A fametszetek és festmé-nyek mellett gobelinek is díszítik a falakat.A kastély két termében különleges gobeli-nekkel lehet találkozni: a Napóleon-szobá-ban ajándékozási ceremóniák, katonai és

kerti jelenetek láthatók a gobelineken, a Gobelin-szalonban pedig hatalmas,XVIII. századi brüsszeli mûveket lehetmegcsodálni. Ez utóbbiak kikötõi jelenete-ket ábrázolnak, lovasokkal és halpiaccal.Említésre méltó az itt található, 6 db gobelinnel bevont fotel, melyek a 12 hóna-pot ábrázolják.

A kárpitok több évszázada használttartozékai váraknak, kastélyoknak, hiszena meleg gyapjútextilek – a kellemes lát-vány mellett – az idõjárás ellen is védtek.

A szövõmesterek a textilek felületét vi-rágmintákkal, színes jelenetekkel díszí-tették, melyeket elõzõleg a kartonfestõkgondosan megterveztek. A XX. századelején változott a mûvek szándéka: a de-korativitás iránti igény mellett már érzel-mi és intellektuális hatásokat is el kíván-tak érni. A klasszikus kárpit vagy gobelinaz elmúlt évtizedekben értékválságokatélt át, míg napjainkra – a kortárs képzõ-mûvészetben is – ismét népszerûvé vált.

A gobelin fajtái

Alapvetõen kétféle gobelin létezik,amelyeket a felhasznált – többnyire elõ-festett – anyagok különböztetnek megegymástól. Az elõfestett vászon azt jelen-ti, hogy a kelmefestõ, mint egy festõvá-szonra, felfesti a mintát, így nincs másdolga a hímzõnek, mint a megfelelõ szín-nel a megfelelõ helyre ölteni. A gobelinegyik fajtája kis lukú, merev kanaváravagy gyöngyvászonra készül, vékony pa-

mutfonallal: ez a tûgobelin. A másik a nálunk talán jobban ismert, vastaggyapjúfonallal, nagy lukú, merevkanavára hímzett „hagyományos” gobe-lin. Ezekbõl fali kárpitok, szõnyegek,bútorok, párnák és táskák készülnek. A gyapjúképek színgazdagsága meg-egyezik a tûgobelinekével, azonban mé-retükbõl és a fonal vastagágából adódó-an öltésük nagyobb szemû. A miniatûrökfelhasználására változatos lehetõségekkínálkoznak mind a lakótérben (dekorá-

HHíímmzzeetttt mmiinnttaakkeennddõõ bbeettûûkkkkeell ééss sszzáámmookkkkaall,,vviirráággmmoottíívvuummookkkkaall ééss kküüllöönnffééllee hhíímmzzéésstteecchhnnii--kkáákkkkaall.. SSeellyyeemmsszzáállllaall kkéésszzüülltt mmuunnkkaa lleennvváásszznnoonn((3355xx2266 ccmm)).. 11880011,, FFiirreennzzee,, DDaavvaannzzaattii--ppaalloottaa

FFrraanncciiaa ffaalliisszzõõnnyyeegg ttûûggoobbeelliinnnneell,, 11887755--bbõõll.. EEsskküüvvõõrree kkéésszzíítteetttt,, rroommaannttiikkuuss mmoottíívvuummookkkkaall.. AA hháázzaassppáárr nneevvéénneekk kkeezzddõõbbeettûûii ééss aa ddááttuumm aa kkiiss ggiirrllaannddookkbbaa hhíímmeezzvvee oollvvaasshhaattóó

Page 46: 23563732-Keresztszemes-02

46

ciók, kis terítõk), mind hordható kiegé-szítõként (színházi táska, pénztárca,bross). A selyemszita a legapróbb anyag,amire tûgobelin hímezhetõ, és ez istöbbféle méretben létezik (121, 225, il-letve 361 öltés/cm2). Erre leszámolhatóminta alapján hímeznek, s így finom raj-zolatú, gazdag színvilágú képek készít-hetõk. Egy 70–80 000 apró öltésbõl felépülõ tûgobelin akár 80–100 színt istartalmazhat. (Rendkívül borsos ára mi-att selyemszita szinte egyáltalán nemkapható az üzletekben.)

Hímzéstechnikák

Háromféle öltéstechnika ismeretes,mellyel gobelinvászonra hímezhetünk. A munka színén mindhárom egyforma ké-pet nyújt, a fonákján azonban jól megkü-lönböztethetõek. Az elsõ az Olvasóinkhoztalán legközelebb álló, úgynevezett „fél ke-resztöltés” technika, tehát csak jobbra dõlõöltéseket kell készíteni, keresztszemestechnikával. Ilyenkor a hátoldalon függõle-ges vagy vízszintes vonalak keletkeznek.Ez a leggazdaságosabb megoldás a felhasz-nált fonalak mennyiségét tekintve.

A gyöngyöltés vagy petit point (ejtsd:pti poen)-öltés során jobbról balra halada munka: az öltésszem bal alsó sarkábóla jobb felsõbe öltünk, majd ezt követõenaz így elkészített szemtõl balra esõ szem-

nél ugyanígy eljárva folytatjuk a hím-zést. Bár a munka színe megegyezik a félkeresztszemes hímzésével, a hátoldalaegészen más: függõleges vagy vízszintesvonalak helyett átlós szálakból álló, tö-mör felület jön létre (több fonalat is fo-gyaszt).

Az átlós sorú gobelinöltés, mint nevé-ben is benne van, átlósan halad fentrõl le-felé, majd vissza. Ez a fajta öltés húzzaössze legkevésbé a vásznat, a többihezajánlott a hímzõkeret használata. Hátol-dala egymásra merõleges fonalszálak ösz-szefüggõ képét mutatja.

SSzzéékkeellyyhhiiddii JJuuddiitt

GGoobbeelliinnkkaannaavváákk

„„FFééll kkeerreesszzttööllttéésseess”” tteecchhnniikkaa

PPeettiitt ppooiinntt--ööllttééss

ÁÁttllóóss ssoorrúú ggoobbeelliinnööllttééss

AA vváásszzoonnrraa ffeellffeesstteetttt kkéépp aallaatttt ttaalláállhhaattóó sszzíínnjjee--llööllõõ kkoocckkáákk ffuunnkkcciióójjaa,, hhooggyy aa ffeesstteetttt sszzíínnhheezzkköönnnnyyeebbbbeenn lleehheesssseenn ttáárrssííttaannii aa mmeeggffeelleellõõ ffoo--nnaallsszzíínntt ((bbeelleekkööttvvee eeggyy kkiiss ddaarraabb ffoonnaallaatt))..

Page 47: 23563732-Keresztszemes-02

Rózsakert Bevásárló KözpontFöldszint Nyitva: 10-20 óráigBp. II. ker., Gábor Áron u. 74-78.Tel./fax: (06-1) 391-5841WEBáruház: www.gobelin.hu

Megálmodni, megtervezni, elkészíteni: ha gobelinrôl van szó, nálunk e háromszócska nem lehetetlen!Mindenkit szeretettel várunk, akik ismerik és szeretik a gobelint: készítik vagykészíttetik!Aki szeretné megtanulni e több százéves technikát, ingyenes oktatás keretébenmegtanítjuk minden olyan fortélyra, amelynek az eredménye egy igényes és szépgobelin.

Látogasson el hozzánk, és ajándékba kap egy régiDMC.minta elôfestett tûgobelin-változatát!

(DMC-múzeum archívumából minta)

Carl Spitzweg (1805-1885)

Gobelin és textil

- elôfestett kanavák, selyemsziták,- pamut- és gyapjúhímzôk,- varróállványok, kiegészítôk,- selyem és gyapjú gobelinképek,- falikárpitok, szônyegek, bútorkárpitok,- táskák, pénztárcák, szelencék,

- minden, amibe a gobelin megálmodható.

Page 48: 23563732-Keresztszemes-02

48

Kreatív

Nyaklánc elkészítése

AA mmeennyyaasssszzoonnyyookk mmaagguukk iiss eellkkéésszzíítthheettiikk aazz eeggyysszzeerrûû,, ddeerreennddkkíívvüüll mmuuttaattóóss ffeehhéérr tteekkllaaggyyöönnggyy nnyyaakklláánnccoott.. ÍÍggyy lleeggaalláábbbbbbiizzttoossaann jjóó mméérreettûû lleesszz,, ééss ppoonnttoossaann oollyyaann ssûûrrûû,, aammiillyyeennnneekk sszzee--rreettnnéékk -- aazz iillyyeenn aapprróóssáággookk nnaaggyyoonn ffoonnttoossaakk aa nnaaggyy nnaappoonn!!

1. Vágjunk a damilból 6 db 1 méteres szálat.2. Fogjuk a csomófogót és fûzzük át rajta a damilszálakat,

majd kössünk a szálakra csomót.3. Zárjuk be fogó segítségével a csomófogót, majd vágjuk le

ollóval a kilógó damilszálakat. A csomófogó kis kampóját akasz-szuk be karabínerbe és fogó segítségével csukjuk be a kampótúgy, hogy annak az íve megmaradjon.

4. Máris elkezdhetjük a nyaklánc díszítését. Húzzunkfel egy gyöngyöt az egyik szálra, csúsztassuk egész közel a csomófogóhoz, majd fûzzük át rajta újra ugyanazt a szálat.Ez a dupla fûzés fogja rögzíteni a gyöngyöt a damilon. Neaggódjunk, ha a gyöngy nem a megfelelõ helyre került,könnyedén arrébb tudjuk csúsztatni anélkül, hogy megnyit-nánk a hurkot.

A meleg nyári napokon kellemes idõtöltés lehet a hûs ásványokból, gyöngyökbõlékszereket, praktikus és divatos kiegészítõket készíteni. Manapság már rendkívülgazdag választékot találunk a legtöbb kreatív boltban mindenféle anyagú, formájúés színû gyöngybõl. Ezek az apró díszítõelemek századok óta ékesítik a hölgyekestélyi ruháit, finom vászoncipõit, és még hímzések kiegészítéseként is használják:táskákon, képeken, falikápitokon, de nyakékként önmagukban és gyönyörûek.

A gyöngyfûzés

Page 49: 23563732-Keresztszemes-02

49

5. Fûzzük a gyöngyöket tet-szés szerint elosztva a hat szálon.

6. Ha elértük a megfelelõlánchosszúságot (nyakmérettõlfüggõen 40–45 cm), a szálakatfûzzük át a másik csomófogón,majd kössünk rá egy erõs csomót.

7. Zárjuk be fogó segítségé-vel a csomófogót, vágjuk le olló-val a kilógó damilszálakat, majda csomófogó kis kampóját akasz-szuk be a lánchosszabbítóba ésfogó segítségével csukjuk be a kampót úgy, hogy annak az ívemegmaradjon.

Mobiltelefon-tartóelkészítése

1. Fogjuk a selyemzsinórt, vág-junk belõle egy 10 cm-es szálat,fûzzünk rá egy stoppergyöngyöt,majd fûzzük vissza a selyemszálmindkét végét a stopperbe úgy,hogy egy kisebb, illetve egy na-gyobb hurkot kapjunk. Fogó segítsé-gével szorítsuk a szálra a stoppert.

Damilos nyakláncDamilos nyakláncHozzávalók:Hozzávalók:

– 6 méter damil,– 6 méter damil,– 2 db csomófogó,– 2 db csomófogó,– 1 db karabíner– 1 db karabíner,,

– 1 db lánchosszabbító,– 1 db lánchosszabbító,– 40–50 db nagyobb– 40–50 db nagyobb

szemû gyöngyszemû gyöngy..

Page 50: 23563732-Keresztszemes-02

50

A kilógó végeket vágjuk leollóval.

2. A kisebbik hurkotfûzzük rá egy dupla kariká-ra.

3. Vágjunk damilból egy1 méteres szálat és tetszõle-ges módon fûzzük föl rá a gyöngyöket.

4. Az elkészült lánc kétvégére fûzzünk egy nagyobbgyöngyöt és egy stoppert,majd fogó segítségével szo-rítsuk a stoppert a szálra.

5. Fûzzünk fel egyújabb stoppert és a duplakarikát, majd a szál végétbújtassuk vissza a stopper-be.

6. Szorítsuk meg a stop-pert, majd a kilógó damil-szálakat vágjuk le ollóval.

JJóó mmuunnkkáátt kkíívváánnuunnkk!!

Mobiltelefon-tartóMobiltelefon-tartóHozzávalók:Hozzávalók:

– 1 m damil,– 1 m damil,–vék–vékony selyemzsinórony selyemzsinór,,

– 3 db stopper– 3 db stopper,,– megfelelõ színû– megfelelõ színûgyöngykgyöngykeverék,everék,

– laposfogó, olló.– laposfogó, olló.

SzilvaJEL MADEIRA SZÍN

~ 0501 babarózsaszín

+ 0606 szilva, v

¤ 0611 rózsaszín, ks

8 0803 levendula, s

L 0804 levendula, ss

¶ 0805 bíbor

4 1307 kivi, v

Z 1405 vadászzöld, s

M 1407 vadászzöld

o 1414 avokádó zöld, sápadt

# 1506 páfrányzöld, s

= 2008 gesztenye, k

m 2501 élénk téglavörös, ss

$ 2502 élénk téglavörös, s

TÛZÕÖLTÉSEK:

2501 élénk téglavörös, ss

FRANCIA CSOMÓK:

• 2501 élénk téglavörös, ss

Elõzõ számunk 25. oldalán sajnálatos módon tévesen jelent meg a szilvamintája és a hozzá tartozó színkulcs. Ezúton is elnézésüket kérve helyesbítjüktévedésünket.HELYREIGAZÍTÁS

Page 51: 23563732-Keresztszemes-02

fürge ujjak • 52

Burda Verena Stúdió Burda Stúdió Burda-BerenaBudapest VIII., Budapest IX., Nagykereskedés,József krt. 21. Vámház krt. 13. Budapest IV., Baross u. 75–77.Tel.: 266-0555 Tel.: 217-8977 Tel.: 369-3394

Különleges méteráruk, kötô-, horgoló-, hímzôfonalak, könyvek és szaklapok magyar és idegen nyelven

Tavaszi, nyári – állandóan megújuló akciók!

A KERESZTSZEMES HÍMZÉS VALAMENNYI KELLÉKEKAPHATÓ A BURDA STÚDIÓKBAN!

Válasszon

a Burda új

szabásminta-

katalógusából

férfi-, gyerek-,

esküvôi,

alkalmi,

kismama-,

molett-

modellek

közül!

9805128-164

832036-48

9805128-164

980692-122

CCoolllleeccttiioonn 22000044

Page 52: 23563732-Keresztszemes-02

52

Útmutató az ajándékkészletekhezÚtmutató

Page 53: 23563732-Keresztszemes-02

53

A szélein elszegett, 1 cm-en 5,5 négyzetes anyagcsík kö-zepére hímezzük a mintát. A könyvjelzõk keresztöltéseit kétszállal, a tûzõöltéseket 1 szállal készítsük. Hátoldaláról va-saljuk ki a hímzést, majd minden oldalon 2 négyzetnyi üreshelyet hagyva hajtsuk vissza az anyagszéleket. Varrjuk le a hajtásokat. Végül a szebb eldolgozás érdekében vasalha-tunk a hátlapra rávasalható közbélést. Így kevésbé látszikát a munka hátoldala, és kevésbé sérülékeny a hímzés.

JEL MOULINÉ SZÍN

¤ 0106 kanári sárga

~ 0110 topáz sárga, vv

h 0202 mandarin

m 0205 mandarin, ss

# 1303 fenyõ, s

Z 1305 fenyõ, k

s 1307 kivi, v

! 2401 hófehér

TÛZÕÖLTÉSEK:

0205 mandarin, ss

SÁRGA RÓZSA

JEL MOULINÉ SZÍN

N 0206 narancs vörös

> 0210 meggypiros, v

a 0509 mályva, s

u 0911 égszínkék, s

# 0913 királykék, s

m 1406 vadászzöld, ks

+ 1409 erdõzöld, vv

z 1410 erdõzöld, v

O 1411 erdõzöld, k

TULIPÁN

JEL MOULINÉ SZÍN

“ 0110 topáz sárga, vv

¤ 0113 sárga

a 0114 sárga, s

h 0202 mandarin

m 0205 mandarin, ss

B 0706 padlizsán, s

L 0805 bíbor

~ 1210 lombzöld, vv

z 1212 lombzöld, k

O 2502 élénk téglavörös, s

MARGARÉTA

Page 54: 23563732-Keresztszemes-02

54

Ha szeretnénk biztosak lennibenne, hogy a behajtott szélek levarrása-

kor nem varrunk bele a hímzésbe, két dolgottehetünk. Vagy kézzel készítjük az öltéseketa széleken üresen maradt négyzetek valamelyrészén, vagy még a hímzés megkezdése elõtt

levarrjuk az anyagot, és hímzésközben átöltünk rajta. A végén nem csak

rávasalható közbélést tehetünk a hátlapra,hanem választhatunk bármilyen szép,

dekoratív anyagot is, amia mintához illik.

JEL MOULINÉ SZÍN

o 0210 meggypiros, v

r 0411 pink, ss

X 0510 karácsonyi piros

a 0610 piszkos rózsaszín, ss

^ 0612 rózsaszín, kv

x 0707 padlizsán, ks

3 0903 ibolyakék, k

k 0913 királykék, s

= 2702 ibolyakék, élénk

RÓZSA

Az osztott hímzõfonal 6 szálra bontható, ebbõl mindigannyit válasszunk le, amennyi az adott mintához adva van.

Page 55: 23563732-Keresztszemes-02

FONALBANK1149 Bp., Nagy L. király útja 113.Telefon: 222-3559

Nyitva:H–P.: 10–18-ig,Sz.: 9–12-ig.

K r e a t í v Ö t l e t t á r1158 Bp. (Újpalota), Drégelyvár u. 57–63.

Tel.: 410-0186, 410-3467

KÉZIMUNKAÜZLET ZUGLÓBANKülönbözõ gyártók termékei egy helyen elérhetõ áron.

Állandó kézimunka- és fonalakciók egész évben.Szaktanácsadás mindenfajta kézimunkával kapcsolatban.

osztott hímzõkgyapjúhímzõkkongrékvásznakgyöngyök

hímzõkeretekkötõfonalakrövidárukcsipkékszalagok

csatok, tûkhorgolócérnákkiadványokkellékekvarrósdobozok

Kézmûvesbolt, ahol minden alapanyagot, kelléket megtalál egy helyen.

Keresztszemes és gobelinkészletek.

Patchwork alapanyagok, eszközök,üvegfestékek.

Több 100-féle szalvéta, ragasztólakk.

Nyitva tartás:hétfõtõl Péntekig: 10–18 óráig,szombaton: 9–14 óráig.

Csomagküldõ szolgálatról éskézmûvesfoglalkozásokról információ: 410-0186, 410-3467

1065 Budapest Podmaniczky u. 1–3. Tel.: 312-4136

méteráru, rövidáru, hímzõ- és kötõfonalak,elõnyomott kézimunkák, gobelinek,

hímzõvásznak

Nyitva: H–Cs.: 10–18-ig, P.: 10–17-ig, Sz.: 10–13-ig

4025 Debrecen, Piac u. 39.Tel.: (06-52) 453-431

Kötõfonalak, kézimunkaeszközök, minõségi textíliák

MARIANNA FONAL- ÉS RÖVIDÁRUÜZLET

Szeret kézimunkázni, kötni, horgolni?Hozzávaló alapanyagok széles választékban kaphatók!

Hímzõfonalak, gobelinek, keresztszemes készletek, kongrék,horgolócérnák, kézi kötõfonalak, rövidáruk, gyöngyök, tûk.

Nyitva tartás: H-P.: 9-12.30, 13.30-18-ig, SZ.: 9-12-ig

5000 Szolnok, Sarló u. 1. Tel.: (06-56) 374-684, Mobil: (06-30) 436-881

A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény!

BETA GOBELINKKÉÉZZIIMMUUNNKKAABBOOLLTT

Váróczi AndorBudapest XX., Vágóhíd u. 55.Tel./fax: (36-1) 283-1045Web: www.varoczi.huE-mail: [email protected]

Üzletberendezések, polcok,vitrinek, rácsok, hornyolt panelekkiegészítõkkel, újság- és képeslap-tartók gyártása, nagy színválasztékban,egyedi méretben is.

Rendelés elõtt kérjük, tekintsék megbemutatótermünk kínálatát!

Rendelhetõ készletek!Ha kedvet kapott további hímzések elkészítéséhez, vá-logasson kedvére készleteinkbõl! Minden készlet tartal-

mazza a hímzendõ anyagot, a szükségesfonalakat és a nyomtatott mintát.

(A készlet a képkeretet nem tartalmazza!)Készletek rendelhetõek a 260-1148-as

telefonszámon hétfõtõl péntekig 9–17 óráig.Levélben a Direx Média Kft. 1106 Budapest,

Fehér út 10. postacímen.E-mailben [email protected].

Kötõfonalak, kézimunkaeszközök, minõségi textíliák

4025 Debrecen, Piac u. 39.Tel.: (06-52) 453-431

Page 56: 23563732-Keresztszemes-02

56

0101 275 746

0102 292 3078

0103 288 455

0104 290 307

0105 297 973

0106 291 725

0107 298 972

0108 297 725

0109 295 726

0110 293 727

0111 300 745

0112 301 744

0113 305 743

0114 303 742

0201 303 741

0202 304 740

0203 314 741

0204 324 970

0205 330 608

0206 333 946

0207 332 946

0208 332 900

0209 334 606

0210 46 666

0211 13 817

0212 – 349

0213 11 3801

0214 – 351

0301 329 3340

0302 328 3341

0303 9 352

0304 8 3824

0305 1012 948

0306 933 948

0307 323 722

0308 324 721

0309 326 720

0310 1003 922

0311 326 721

0312 339 920

0313 340 919

0314 341 918

0401 5975 3830

0402 338 356

0403 868 3778

0404 1021 761

0405 1023 760

0406 10 3712

0407 19 347

0408 31 894

0409 33 3706

0410 35 3705

0411 35 3801

0412 28 891

0413 27 893

0414 26 899

0501 1026 819

0502 23 3713

0503 24 963

0504 25 899

0505 75 962

0506 38 335

0507 39 309

0508 1006 326

0509 1006 498

0510 47 321

0511 1006 304

0512 1005 816

0513 44 815

0514 43 814

0601 45 902

0602 65 3685

0603 59 3350

0604 68 3687

0605 60 3688

0606 74 3716

0607 49 3689

0608 48 963

0609 75 962

0610 40 961

0611 38 956

0612 50 957

0613 50 605

0614 66 604

0701 62 603

0702 57 3805

0703 – 3804

0704 – 600

0705 1029 915

0706 89 917

0707 88 718

0708 87 3607

0709 86 3608

0710 85 3609

0711 97 554

0712 98 553

0713 101 552

0714 – 550

0801 342 211

0802 342 210

0803 – –

0804 111 208

0805 – 327

0806 871 3041

0807 870 3042

0808 1020 778

0809 1017 316

0810 1018 315

0811 – 221

0812 895 223

0813 894 3326

0814 271 225

0901 117 341

0902 118 340

0903 119 333

0904 178 791

0905 940 792

0906 176 793

0907 175 794

0908 975 800

0909 120 809

0910 145 799

0911 146 798

0912 147 797

0913 133 796

0914 134 820

1001 1031 3752

1002 159 827

1003 977 334

1004 978 322

1005 979 312

1006 149 336

1007 150 336

1008 127 823

1009 152 939

1010 979 824

1011 979 825

1012 161 826

1013 160 813

1014 9159 828

1101 158 –

1102 410 995

1103 433 996

1104 – 747

1105 1038 519

1106 1039 518

1107 162 517

1108 168 3810

1109 168 –

1110 168 597

1111 928 598

1112 185 954

1113 186 959

1114 187 958

1201 185 993

1202 – 992

1203 188 3814

1204 879 991

1205 212 561

1206 211 562

1207 208 563

1208 – 564

1209 240 966

1210 206 955

1211 203 954

1212 204 913

1213 209 912

1214 228 911

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

ÁTVÁLTÓTÁBLÁZAT

Page 57: 23563732-Keresztszemes-02

57

1301 228 910

1302 229 910

1303 230 909

1304 229 700

1305 245 701

1306 226 702

1307 225 703

1308 265 704

1309 1043 369

1310 215 368

1311 – 320

1312 217 367

1313 246 319

1314 1044 890

1401 261 989

1402 – 988

1403 – 987

1404 246 986

1405 1044 895

1406 – 3345

1407 258 3346

1408 267 3347

1409 264 3348

1410 255 907

1411 256 906

1412 257 905

1413 258 904

1414 278 472

1501 254 471

1502 266 470

1503 267 469

1504 268 937

1505 – 935

1506 – 934

1507 269 936

1508 269 3051

1509 859 3052

1510 – 523

1511 213 524

1512 858 –

1513 860 522

1514 861 520

1601 263 –

1602 262 3363

1603 264 3364

1604 253 772

1605 842 3013

1606 844 3012

1607 4 3011

1608 – 580

1609 280 581

1610 279 734

1611 280 733

1612 281 732

1613 281 731

1614 924 730

1701 1042 504

1702 875 503

1703 876 502

1704 877 501

1705 683 500

1706 851 924

1707 850 926

1708 848 927

1709 900 928

1710 1033 932

1711 1034 931

1712 922 930

1713 401 3799

1714 400 317

1801 235 414

1802 399 318

1803 232 –

1804 397 762

1805 847 3072

1806 231 453

1807 232 452

1808 233 451

1809 1041 535

1810 – 3021

1811 273 645

1812 8581 646

1813 1040 647

1814 397 3024

1901 397 3024

1902 – 3023

1903 393 642

1904 905 3021

1905 393 640

1906 899 3782

1907 388 3033

1908 390 3033

1909 276 543

1910 933 842

1911 – 841

1912 – 840

1913 1050 839

1914 360 898

2001 830 3033

2002 832 3032

2003 – 3031

2004 382 3371

2005 380 938

2006 – 898

2007 359 801

2008 358 433

2009 310 434

2010 1046 435

2011 1045 436

2012 362 437

2013 942 738

2014 885 739

2101 926 712

2102 943 422

2103 373 3828

2104 374 420

2105 375 869

2106 – 610

2107 898 611

2108 882 612

2109 831 613

2110 854 372

2111 888 371

2112 888 370

2113 906 829

2114 277 830

2201 – 831

2202 907 832

2203 907 729

2204 874 –

2205 886 3823

2206 887 3046

2207 886 677

2208 887 676

2209 890 729

2210 901 680

2211 308 783

2212 307 782

2213 309 781

2214 310 780

2301 363 977

2302 1001 976

2303 – 975

2304 351 400

2305 351 400

2306 1049 301

2307 1047 402

2308 1010 951

2309 4146 950

2310 1013 3778

2311 936 632

2312 883 407

2313 336 945

2314 276 3770

2400 403 310

2401 1 B5200

2402 2 Blanc

2403 - -

2404 - Ecru

2501 22 -

2502 1015 3777

2503 6 3824

2504 1037 3756

2505 164 -

2506 169 3765

2507 - 3808

2508 779 3768

2509 - 3820

2510 874 3821

2511 386 3823

2512 386 3823

2513 302 972

2514 307 -

2601 379 407

2602 371 975

2603 681 3362

2604 214 3817

2605 6 3779

2606 45 -

2607 72 -

2608 70 -

2609 972 3803

2610 1016 3727

2611 869 3743

2612 870 3042

2613 872 -

2614 873 3740

2701 127 823

2702 118 3807

2703 278 3819

2704 923 3818

2705 189 -

2706 188 3812

2707 52 957

2708 29 -

2709 102 -

2710 112 -

2711 108 -

2712 103 -

2713 96 -

2714 100 -

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Page 58: 23563732-Keresztszemes-02

w w w . k e r e s z t s z e m e s m a g a z i n . h uElõ

zete

s

KEZDÕKNEK AJÁNLJUK

BokrokKihímezniegyszerûbb!A kastélykertekékességeibõlváltozatos dekorá-ciókat készítünk.

LAKÁSDEKORÁCIÓ

ÉvszakokHangulatospillanatképeka természetéletébõl.

GYEREKSAROK

Magasságmérõ

Minden gyereknekvan ilyen - de a maga-sságmérõ sokféle lehet!

NEMZETEK ÉSKULTÚRÁK

Egyiptom (3)Az egyiptomikultúrát bemutatósorozat harmadik,egyben befejezõrésze.

GARFIELD

Megérkezetthozzánk kedvenc,örökké éhes, lustamacskánk!

Várjuk leveleiket, javaslataikat a szerkesztõség címére. · Írják meg, mit látnának még szívesen magazinunk oldalain. · Szívesen látjuk olvasóink fényképeit is, melyeken elkészült hímzéseikkel láthatóak. · Kérhetnek kisebb mintákat tervezõnktõl is. Minden lapszámban három kívánságot teljesí-

tünk. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kérésnek kb. 14 héttel a megjelenés elõtt kell be-érkeznie.

· Azon tehetséges olvasóink, akik már terveztek saját mintákat, most megmutathatják tehet-ségüket lapunk hasábjain. A minta kizárólag saját ötletbõl származhat, nem másolhatóakvédett designok! Küldjék be a mintát nyomtatott formátumban, a kihímzett változat jó mi-nõségû fényképével együtt.

ELÕFIZETÕI AKCIÓ!A harmadik számtól minden magazinunkhoz kétféle ajándék mintakészletet mellékelünk.

Elõfizetõink mind a két készletet megkapják a magazin mellé!

Fizessen elõ 2004 végéig 6 lapszámra 3950 forintért!Minden lapszámot már az újságárusi megjelenés elõtt kézbe vehet!

Nem kell aggódnia, hogy megkapja-e kedvenc magazinját!Gondoskodunk kényelmérõl: minden megrendelt lapszám egyenesen postaládájába érkezik!

Mindkét ajándék mintakészlet az Öné lehet!5 lapszámot fizet, 6-t kap!

Elõfizethet vagy csekket kérhet:– telefonon vagy faxon hétfõtõl péntekig 9–17 óráig: (06-1) 260 1148, fax: (06-1) 260 4869,

– e-mailben: [email protected]– levélben: DIREX Média Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

Várjuk kézimunkakörökjelentkezését az egész

országból!Írják meg, mikor és holtartják rendezvényeiket,

találkozóikat,és mivel foglalkoznak

legszívesebben!

A MADEIRA színneveknélhasznált rövidítések

a következõk:vv nagyon világosv világoskv középvilágosk középks középsötéts sötétss nagyon sötét

Page 59: 23563732-Keresztszemes-02
Page 60: 23563732-Keresztszemes-02