2021.doc¢  Web view Minimaal een metalen dak voorzien zijn van 50 cm breedte en het chassis moet een

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2021.doc¢  Web view Minimaal een metalen dak voorzien zijn van 50 cm breedte en het...

Wedstrijdreglement 2021

Algemeen:

1. Inschrijven kan vanaf 8.30 uur tot 10.00 uur. De technische controle gaat door van 9.30 uur tot 10.30 uur. De wagens dienen door de piloot zelf naar de technische controle te worden gereden. (gordel vast, helm en stofbril op) De inschrijving bedraagt 25 Euro per cross voor plaatselijke deelnemers en jeugdklasse en 30 € voor reeksen voor het Belgium Autocross Championship. Hiervoor is de Identiteitskaart en rijbewijs nodig. Het nemen van een jaarabonnement voor alle crossen is mogelijk met verzekering inbegrepen. -kostprijs pre-inschrijving (tot 20 maart 2021): 320 €. Inclusief jaarverzekering Iedere deelnemer is verplicht bij ons een verzekering af te sluiten tegen persoonlijk letsel. prijs 12 Euro/dag of 33 euro/jaar. Piloten welke meerdere malen aan onze wedstrijden deelnemen, raden wij aan een jaarverzekering af te sluiten. Dit is zowel mogelijk voor de vaste categorieën als voor de plaatselijke deelnemers. Alle deelnemers dienen te beschikken over een geldig rijbewijs voor het besturen van een personenwagen. (cat B) Indien zij deze niet in hun bezit hebben is er geen deelname mogelijk. Een voorlopig rijbewijs wordt ook door de verzekering aanvaard. In de jeugdklasse wordt gereden zonder rijbewijs mits alle nodige documenten aanwezig en in orde ingevuld en ondertekend zijn. Elke piloot dient te beschikken over een eigen wagen, met uitzondering van de plaatselijke rijders, waar het mogelijk is om één wagen te delen met 2 piloten. Wagens die deelnemen in een categorie die rijden voor het Belgium Autocross Championship mogen niet deelnemen bij de plaatselijke piloten.

2. De inkomprijs is voor het seizoen 2021 vastgesteld op 10 euro. kinderen onder de 12 jaar genieten van gratis inkom.

3. Er wordt telkens een verplichte briefing gehouden voor de deelnemers omstreeks 11u00. Bij deze briefing wordt het aantal te rijden ronden meegedeeld, alsook de voornaamste punten uit het reglement. Aangevuld met enkele eventuele aanpassingen

4. De eerste start wordt gegeven omstreeks 11u15, deze kan aangepast worden, afhankelijk van het aantal deelnemers.

5. Het is verboden om voor, of tijdens de cross alcohol of drugs te gebruiken. Iedere deelnemer kan door de wedstrijdleiding onderworpen worden aan een alcoholtest (max. 0,5 promille ). Indien een persoon weigert of een positieve test aflevert, dan mag deze niet verder deelnemen aan de cross. De piloot wordt geschrapt uit de uitslag, en verliest alle punten voor die dag, met inbegrip van de startpunten. Wanneer iemand meerdere malen op het seizoen, positief blaast, kan het bestuur een zwaardere straf opleggen, zelfs een schorsing of algemene uitsluiting.

6. Het is verboden te roken in de wagen en op het rennerspark laswerken uit te voeren aan de wagens waarbij gebruik wordt gemaakt van een vlam en gasflessen. Ook het maken van open vuur is verboden, uitgezonderd barbecue.

7. Wanneer u werkzaamheden aan de wagens uitvoert, zorg er dan voor dat er onder de wagen een zeiltje is aangebracht, zodat er geen vloeistoffen op de grond kunnen terechtkomen.

8. Op het rennerspark dienen alle verplaatsingen stapvoets te gebeuren, wie in overtreding gaat riskeert een sanctie of uitsluiting.

9. Doe uw afval in de daarvoor voorziene vuilzakken, en ruim uw standplaats netjes op bij het verlaten van het terrein. Alle onderdelen en afvalstoffen, anders dan huishoudelijk afval dienen door de piloot meegenomen te worden. Iedere deelnemer is verplicht om zijn eventueel defecte wagen mee te nemen.

Bij overtreding hiervan zullen wij een pv laten opmaken voor sluikstorten tegenover de deelnemende piloot.

10. Enkel de in dit reglement voorziene wedstrijdcategorieën, worden nog aan de start toegelaten. De V.A.C.B. vzw zal de inschrijfgelden innen, en instaan voor de uitbetaling van de onkostvergoeding van de piloot. Niet afgehaalde onkostvergoedingen kunnen enkel nog bekomen worden op het eind van het seizoen, tijdens de jaarlijkse kampioenviering.

11. Het is ten strengste verboden om met moto’s, quads of gokarts met motor, rond te rijden op het rennerpark, en op het parkoers en dit voor,tijdens of na het wedstrijdprogramma. ( Uitgezonderd de inrichter)

12. Wanneer de inrichter beslist heeft om de cross te laten doorgaan, kan er onder geen voorwaarden het inkomgeld terug gevorderd worden, ook al word het wedstrijdprogramma niet volledig afgewerkt.

13. Enkel de inrichter staat in voor de drankverkoop tijdens de autocrosswedstrijd, eigen drank mag,doch mag deze niet verkocht worden aan derden.

Indien wij personen hierop betrappen zullen de nodige sancties getroffen worden.

Technische controle:

1. De uitrusting van een piloot dient te bestaan uit stevige, goed gesloten schoenen. Gesloten kledij zoals bijv, een overal, bij voorkeur een brand vrij exemplaar. ( rijden met een pul en een jeansbroek is niet toegelaten) Een goedgekeurde passende helm en een splintervrije stofbril.

2. Het bestuur behoud zich het recht om bij beperkte belangstelling van bepaalde reeksen deze samen te voegen. Wat de punten betreft, zullen deze apart geklasseerd worden.

3. Alle beslissingen die genomen worden tijdens de technische controle zijn definitief voor de desbetreffende cross. Indien het technisch defect kan verholpen worden voor 11.00 uur dan is een herkeuring mogelijk. Indien de opmerking van zo’n grote omvang is, kan de wedstrijdleider het starten verbieden. De piloot mag dan zijn inschrijvingsgeld terug vragen, wanneer dit gaat om een piloot die zich per cross inschrijft.

4. Als men bepaalde opmerkingen krijgt tijdens de keuring dan moeten deze punten in orde zijn tegen volgende wedstrijd. De koerscommissarissen bepalen in welke categorie een voertuig dient deel te nemen. De V.A.C.B. vzw kan overgaan tot motorcontrole via een testbank, het grondig controleren van motor, versnellingsbak, enz.

Indien er een overtreding vastgesteld wordt, zullen er sancties genomen worden. Indien de piloot in overtreding is, dient deze alle hiervoor gemaakte onkosten te betalen aan V.A.C.B. vzw. Indien alles OK is, gebeurd deze controle op onze kosten.

5. Indien de V.A.C.B. vzw dit nodig vind, kan men de wagen tijdens het verloop van de wedstrijd herkeuren. Hiervoor moeten zij geen redenen opgeven.

6. Op aanvraag van een medepiloot kan er een klacht ingediend worden, deze moet schriftelijk ingediend worden bij het V.A.C.B. vzw bestuur de wedstrijddag zelf. Indien deze klacht door het V.A.C.B. vzw bestuur aanvaard word, moet hiervoor een waarborg van 1000 € betaald worden voor de kosten die hieruit vloeien. Na de controle, die volgens afspraak uitgevoerd zal worden, kan deze waarborg terug gekregen worden verminderd met de gemaakte kosten door de V.A.C.B. vzw organisatie mits deze klacht gegrond was. Indien de beklaagde niet correct was dient hij zelf deze kosten te dragen en zal het V.A.C.B. vzw bestuur een bijkomende sanctie opleggen.

7. Het V.A.C.B. vzw bestuur en zijn medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische gebreken na de technische controle en tijdens de wedstrijd.

De piloot blijft te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van zijn wagen.

Wedstrijd:

1. Het starten gebeurd met LED lichten (rood/groen). Indien deze niet beschikbaar of defect zijn wordt er gestart met de Belgische driekleurenvlag. De piloot of piloten die de valse start veroorzaakt hebben krijgen 5 extra strafpunten bij hun behaalde plaats. Bij de start is men verplicht zijn lijn aan te houden tot aan de jurywagen.

2. Elke categorie komt drie maal aan de start. De eerste maal wordt de startvolgorde bepaald door lottrekking via pc. In de tweede reeks wordt de startvolgorde van de eerste reeks omgekeerd. De derde reeks is de finalereeks, hierin wordt de startvolgorde bepaald door het verreden resultaten in de beide reeksen.

3. De basisregel voor het opsplitsen van de wagens is 14 deelnemers per categorie . Bij de plaatselijke rijders word dit bepaald door de inschrijvingen en kan dit opgevoerd worden bij extreem veel deelnemers. In de categorieën jeugdklasse, specials, verlaagde kevers en beide proto’s zal men starten met max. 12 deelnemers per reeks. De finale zal eveneens bestaan uit het max.