20
1/20 Reacţia - tehnică prin care comportarea şi proprietăţile unui sistem sunt influenţate şi de mărime de ieşire a sistemului. efectul produs de o cauză influenţează acţiunea ulterioară a acelei cauze transmiterea inapoi, inspre intrare, a unei mărimi proporţionale cu mărimea de ieşire Circuite cu reactie Reacţia este de două tipuri: reacţie negativă (degenerativă) RN. Mărimea readusă dinspre ieşire slăbeşte efectul mărimii de intrare; efect de stabilizare reacţie pozitivă (regenerativă) RP. Mărimea readusă dinspre ieşire întăreşte efectul mărimii de intrare; efect de destabilizare

2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

1/20

�Reacţia - tehnică prin care comportarea şi proprietăţile unui

sistem sunt influenţate şi de mărime de ieşire a sistemului.

�efectul produs de o cauză influenţează acţiunea ulterioară a

acelei cauze

� transmiterea inapoi, inspre intrare, a unei mărimi proporţionale

cu mărimea de ieşire

Circuite cu reactie

Reacţia este de două tipuri:

• reacţie negativă (degenerativă) RN. Mărimea readusă dinspre

ieşire slăbeşte efectul mărimii de intrare; efect de stabilizare

• reacţie pozitivă (regenerativă) RP. Mărimea readusă dinspre ieşire

întăreşte efectul mărimii de intrare; efect de destabilizare

Page 2: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

2/20

Structura generala a circuitelor cu reactie

xs – semnalul sursei, aplicat de la o sursă externă de semnal;

xo – semnalul de ieşire, furnizat de circuitul cu reacţie;

xr – semnalul de reacţie furnizat de blocul de reacţie;

xi – semnalul de intrare al amplificatorului de bază, furnizat de

elementul de însumare algebrică.

Page 3: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

3/20

Structura generala a circuitelor cu reactie

• transmitanţa amplificatorului de bază:

• transmitanţa blocului de reacţie:

• transmitanţa circuitului cu reacţie:

i

o

x

xa =

o

r

x

xr =

s

o

x

xA =

amplificare in bucla deschisa; amplificare fara reactie

amplificare cu reactie

Page 4: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

4/20

Ecuatiile reactiei ieale

Reactie ideala:

• fiecare bloc din circuitul cu reacţie este unidirecţional

• proprietăţile amplificatorului de bază şi ale blocului de reacţie

nu sunt influenţate de conectarea lor în circuit

Reactie

negativa

Page 5: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

5/20

Reactie negativa

rsivvv −=

Page 6: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

6/20

Reactie negativa

Ecuatia

fundamentala a RN

ar – amplificarea (transmitanţa) buclei de reacţie

1+ar factor de reacţie sau determinantul reacţiei

ar > 0;

1+ar > 1

�Dacă ar >> 1 (ex. la AO )∞→a

Amplificarea cu reacţie este determinată (aproape) exclusiv de

blocul de reacţie: amplificare precisă, predictibilă şi stabilă

Page 7: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

7/20

Exemplificare

a=1000, r=0.009

ar =?

1+ar =?

A=?

111,10,009

1

r

1A ≈==

Reacţia negativă: - reduce amplificarea

- modifica favorabil proprietăţile amplificatoarelor

(stabilizarea amplificării, reducerea distorsiunilor neliniare,

îmbunătăţirea impedanţelor de intrare şi de ieşire, extinderea benzii

de frecvenţe de trecere).

Page 8: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

8/20

Reactia pozitiva

rsixxx +=

ar

aA

−=

1

rsivvv +=

ar > 0; 0 < 1-ar < 1

amplificatorul in

domeniul liniar

aA >

Dar se inrautatesc

performantele

amplificatorului

Page 9: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

9/20

Reactia pozitiva

� Caz special de RP:

∞→==− Aarar ;1;0)1(

soAxx = xo finit doar daca xs=0

Se utilizeaza pentru oscilator armonic cu RP

� 0 >1-ar; ar>1

• circuitul este cu RP, dar nu se mai poate aplica teoria liniară

pentru analiza lui.

• se aplică metode specifice de analiză

• circuite basculante (comparatoare cu RP)

Page 10: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

10/20

Configuraţiile reacţiei

• semnalele de intrare şi de ieşire: tensiune şi/sau curent:

patru posibile configuraţii ale circuitelor cu reacţie.

• amplificarea pe bucla de reacţie ar este adimensională

Page 11: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

11/20

Exemplificare

Page 12: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

12/20

Page 13: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

13/20

Analiza amplificatoarelor cu reactie

� Reactia ideala:

� nu se impun restricţii asupra amplificatorului de bază

� se idealizeaza celelalte componente

� blocul de reacţie - o sursă comandată liniară

� sursa de semnal este o sursă ideală (rezistenta sursei se

considera inclusa in amplificatorul de baza)

� impedanţa de sarcină nu incarcă ieşirea amplificatorului

(sarcina se considera inclusa in amplificatorul de baza)

� Reactia reala:

� blocul de reacţie încarcă intrarea şi ieşirea amplificatorului

� circuitul cu reacţie reală circuit cu reacţie ideală

Page 14: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

14/20

Reactia ideala configuratia serie-paralel

Structura ideala a

amplificatorului

cu reactie

Modelul

echivalent al

amplificatorului

cu reactie

A=?

Rir=?

Ror=?

Page 15: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

15/20

Rir

• rezistenţa de intrare a amplificatorului

de bază înmulţită cu factorul de reacţie.

• imbunătăţire a proprietatilor

amplificatorului (amplificator cu intrarea

in tensiune)

Rir=?

Page 16: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

16/20

Ror

• rezistenţa de iesire a amplificatorului

de bază împartita la factorul de reacţie.

• imbunătăţire a proprietatilor

amplificatorului (amplificator cu iesirea

in tensiune)

scurtcircuit la ieşire,vo=0

Page 17: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

17/20

Reactia reala configuratia serie-paralel

Incarcari datorate:

• blocului de reactie

• rezistentei sursei

• rezistentei de

sarcina

Page 18: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

18/20

Metoda de aproximare a reactiei reale prin reactie idealaconfiguratia serie-paralel

orL

Lor

orRR

RRR

′−

′=

Page 19: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

19/20

Exemplificare

Page 20: 2 05 circ reactie - UTClujReactie negativa 5/20 Reactienegativa vi = vs −vr 6/20 Reactienegativa Ecuatia fundamentala a RN ar – amplificarea (transmitan ţa) buclei de reac ţie

20/20

a’=195487;

r=0,091