5

Postovani posjetitelju, - tz-karlobag.hrDobro dosao u Veliki Zitnik, licko selou kojem je 23. svibnja 1823. godine roden dr. Ante Starcevic, Otac Domovine. Njemu u Castsagraden

 • Upload
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ,

  /' Postovani posjetitelju,Dobro dosao u Veliki Zitnik, licko selo u kojem je 23. svibnja 1823. godine

  roden dr. Ante Starcevic, Otac Domovine. Njemu u Cast sagraden je na ovommjestu 1998. godine ovaj Spomen-dom sa Zeljom da se velikanu hrvatske poli-peke'misli oda duzno postovanje, a prouCavateljima njegova djela, putnicima ituristima na njegovoj rodnoj grudi pruzi mogucnost upoznavanja s podnebljemukojem je Otac Domovine roden i kojeg je cijeli zivot nosio kao trajnu in-spiraciju i uzor domoljublja, Covjekoljublja,postenja i skromnosti.

  Roden u siro~noj, ali ponosnoj lickoj obitelji Starcevic, od oca Jakova imajke Milice, koji su osim Ante imali joSdvije kceri i sina, Ante Stareevic odras-tao je u ambijentu tradicionalnog lickog sela. PuCku njemaCku skolu pohadao jeu obliZnjem Klancu, a s navrsenih trinaest godina nastavio je Skolovanje podpaskom strica Sime Starcevica, tadanjeg fupnika karlobaskog, autora prvehrvatske gramatike na hrvatskom jeziku (Nova ricsoslovica iliricska iz 1812.)Nakon s odliCnim uspjehom zavrsene gimnazije u Zagrebu, gdje mu nadjenusenadimak Stari jer je i3iostariji i ozbiljniji od ostalih ucenika, 1845. godine od-

 • v .,'I

  OVlno ~ta.rCe'108'& kluba. u Gcsp1~u.-

  1r\"l',\"J.C'·

  Br I U G

  ••

  lazi u senjsko sjemeniste, odakle, na preporuku senjskog biskupa Mirka Oze-govica, odlazi studirati u sredisnje sjemeniste u Pesti gdje 1848. stjece dolctoratfilozofije, Zavrsivsi studij, Ante Starcevic dolazi u Domovinu i nakon sto je kao"pogibeljan za interese drZave na takvoj stolici" odbijen kao kandidat za profe-sora na zagrebaCkom sveucilistu, postaje pisar u odvjetniCkoj kancelariji, velikibiljeZnik Rije&e fupanije i saborski zastupnik 1862. Za saborskog je zastupnikabiran ponovno 1865., 1871., i od 1878. godine do kraja zivota. U Hrvatskomje saboru bio najgorljiviji zagovornik hrvatske neovisnosti. Od svojih prvih poli-tiCkih zapisa iz 1861. pa do svog zadnjeg govora punih je 30 godina dokazivaokako je hrvatski narod sposoban sam sobom upravljati i da suverenitet proizlaziiz naroda, nacije,la ne iz vladarske veliCine.Bog i Hrvati sukus je njegove poli-tiCke ideje od koje nije odustajao i zbog koje je bio i utamnicen, Iako vrlo siro-masan, velikom marljivoscu postao je najugledniji hrvatski politicar, vrlopostovan, posten i skroman. Cijeli svoj zivot se tvrdoglavo i upomo borio tepropovijedao protiv predrasuda svog~mena:i drustva, borio se perom za prava,za neovisnost, za suverenost i slo~u Hrvatske. Svojim je.radom postavio

  1007. (;00. J.

  temelje suvremene hrvatske nacije zbog eega je jos za zivota prozvan Ocem Do-movine. U znak postovanja hrvatski narod'i pravasi izgradili su u Zagrebu 1895.Starcevicev dom u kojem je dr. Ante Stareevic u krajnjoj skr~mnosti proziviosvoje posljednje dane.

  "Makar Hrvatska bila urn dugaCka i urn siroka, makar u njoj bilo samo petHrvata, neka ih je pet, ali da su slobodni i sretni!..."

  ''1 neka se zna da hrvatski narod ima buducnost, a tu buducnost nece odredi-vati ~trija, negu Bog i Hrvati!", znamenite S).l Stareeviceverijea u HrvatskomedrZavnom saboru od 26. lipnja 186.1. godine kojima je postavio temelje i buducojStranci prava.

  Osim politikom Starcevic se bavio "povijeSfu, filologijom, knjiZevnom kri-tikom, filozofijom, pisanjem pjesama, drama i politickih satira (Pisma Mag-jarolah). Vet kao gimnazijalac u Gajevoj ,panici horvatskoj, slavonskoj idalmatinskoj" objavio je nekoliko pjesama i jedan prozni tekst.

 • Preminuo je 28. veljace 1896. godine u Zagrebu i prema vlastitoj zeljipokopan j~ u obliznjem selu Sestine. Znameniti sll2...meniknad grobom dr. AnteStarcevica djelo je poznatog hrvatskog kipara lvana Rendica.

  Odlukom ZUpanijske sklipstine LiCko-senjske zupanije od 28. lipnja 1994.dan rodenja dr. Ante Starcevica proglasen je Danom Licko- senjske fupanije.

  Godine 2006. pokraj Doma postavljena je bista dr. Ante Starcevica, radakademskog kipara Petra Dolica.

  Spomen-dom dr. Ante Starcevica izgraden je u liCkom ambijentalnom stilu.Donji dio kuce od klesanog je lickog sivog kamena i u njemu se nalazi suvenir-

  ••mea u kojoj mozete kupiti originalne autohtone suvenire, a gomjim dijelom do-minira drvena hrastova balatura kakva se jos moze vidjeti u safuvanih onodobnihlickih kuca kao i drveni krov od tesane simle. Unutrasnjost kuce sadrzi dvijesobe povezane gankom (predsobljem), Jedna je prostorija uredena u liCkometno-stilu ; tradicijskim drvenim namjestajem i originalqoru poste1jinom te tkalaCkimstanom na kakvom .Ju Licanke tkale odjevne i uporabne predmete. Druga je

  Bog i Hrvati.

  prostorija oblikovana kao Straceviceva radna soba s radnim stolom i stolcem iz19. stoljeca te staklenim ormarom u kojem se fuvaju Stareeviceva sabrana djela.

  Hvala Vam na posjetu.Vjerujemo da je vaS boravak u Zitniku bio ugodan i da rete se, nadahnuti

  vrelom hrvatske drzavotvorne misli, posvetiti harem dijelom nastavljanju idejaOca Domovine i naravno, vratiti opet ovamo, u srce krsne Like.

  Nakladnik: Turisticka zajednica Grada GospicaIvana Bana Karlovica 1, 53000 Gospic,

  www.tz-gospic.hr; e-mail: [email protected]; tel. 053560752• Za nakladnika: Maja Strilic

  Urednici: Katarina Mataija, Ivica Mataija, Maja StrilicTisak: Grafotehna Zadar

  NaIdada: 1500Gospic, 2012.