Click here to load reader

Obraöun troškova službenog putovanja u tuzemstvu ili u inozemstvu, Likvidaciju obraöuna. Uz putni nalog obvezno se prilaže Izvješée s puta i isprave kojima se dokazuju nastali

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)