‡† ™ - Harran hbulut/ ‡† ™ ‡ † ™‌ ™† ™ ‡ † › † œ ! ™ # $% ’( †)#* +’

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ‡† ™ - Harran hbulut/ ‡† ™ ‡ † ™‌...

 • Soutma Dnyas, Say 31, Sayfa 9-16 (2005).

  TERMOELEKTRK SOUTMA SSTEMLER

  Do. Dr. Hsamettin BULUT

  Harran niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, Osmanbey

  kampus, 63000-anlurfa.

  E-mail: hbulut@harran.edu.tr

  Tel:0.414.344 00 20

  Faks: 0.414.344 00 31

  zet

  Termoelektrik soutma sistemleri, scaklk dengelemesi veya ortam scaklnn

  altnda bir soutmann gerektii uygulamalarda kullanlan hareket eden eleman olmayan s

  pompas zellii olan cihazlardr. Modern ve yksek teknolojilerin gelimesi ile termoelektrik

  soutucular, lazer diyotlar, mikro ilemciler, kan analiz cihazlar ve tanabilir piknik tipi

  soutuculara kadar bir ok rnde karmza kmaktadr. Bu makalede, termoelektrik

  soutmann teorisi, uygulama alanlar, tasarm ve seiminde etkili olan elektriksel ve sl

  parametreler hakknda bilgiler verilmitir.

  Anahtar Kelimeler: Termoelektrik, Peltier Etkisi, Soutma.

  1. Giri

  Gnmzde, salam, gvenilir, kompakt, ufak boyutlu, hafif, uzun mrl, dk

  maliyette, dk enerji tke timine sahip ve bakm gerektirmeyen soutuculara artan bir

  ihtiya vardr. Yaygn olarak kullanlan mevcut kompresrl soutma sistemleri mekanik

  olarak hareket eden paralar olduundan ve boyut olarak byk olduklarndan arzulanan

  ideal zelliklere sahip deillerdir. Teknolojinin hzl bir ekilde artt bir zamanda, soutma

  ihtiyacnn sadece konfor ve gdalarn muhafazas amal snrl kalmayaca aktr. zellikle

  yeni ve daha sk imal edilmi elektronik cihazlarn kendi iinde rettii ve dna yayd

  snn bertaraf edilmesinin ve sl konfor snrlarn aan zel artlarn istendii soutma

  gereksinimleri, buhar sktrmal konvansiyonel soutma sistemlerinin dnda alternatif

 • soutma cihazlarna ynelmeyi ortaya koymutur. Termoelektrik soutucular, askeri,

  elektronik gibi alanlardan bireysel zel soutma ihtiyacna kadar bir ok uygulamada

  kullanlan s pompas zellii olan cihazlardr [1,2].

  Hzla gelien elektronik ve bilgisayar teknolojisinde, elektronik elemanlarn hassas

  biimde alabilecekleri scaklk aralklar bellidir. Elektronik malzemelerin soutulmas

  gnmzde mhendislerin en nemli problemlerinden biridir. Son yllarda bu konuda giderek

  artan almalar yaplmaktadr [3]. Termoelektrik soutma sistemlerinin tasarm, analizi ve

  uygulamalar ile ilgili konularda son zamanlarda nemli aratrmalar yaplmtr [1,2, 4-14] ve

  aratrmaclarn konuya ilgisi artmaktadr.

  Bu almada, son zamanlarda ticari olarak eitli rnlerde rastlanan termoelektrik

  soutmann teorisi ve uygulama alanlar ile ilgili temel bilgiler sunulmutur.

  2. Termoelektrik Soutmann Teorisi

  Termoelektrik soutma temelde termoelektrik etkilerin en nemlilerden biri olan

  Peltier etkisine dayanr. Peltier etkisi, iki farkl metal elemandan oluan bir devreye doru

  akm verildiinde, akmn ynne gre, aksi ularda scaklkta artmann veya azalmann

  meydana gelmesidir. Bu olayda ilgin olan, devrede ular arasnda bir scaklk fark olumas

  ve dolaysyla ularda bir snma veya soumann meydana gelmesidir. Isl eleman iftlerinin

  (Termokapl) temelini oluturan ve 1821 ylnda kefedilen Seebeck etkisinin tersi olan Peltier

  etkisi, Fransz bilim adam Charles Athanese Peltier 1834 ylnda kefedilmitir. 1950

  yllndan sonra yariletken teknolojisinde gelimelerin hzlanmas ile Peltier etkisi deiik

  uygulamalarda kendine kullanm alanlar bulmutur [2, 4, 16].

  Termoelektrik soutma, N ve P tipi yar iletken metal iftlerinden olumu bir veya

  daha ok modlden, bir doru akmn gemesi ile elde edilir. ekil 1de bir N ve P yar

  iletken iftinden meydana gelmi bir termoelektrik soutma modl gsterilmitir. P ve N tipi

  termoelemanlar elektriksel olarak seri, sl olarak paralel ekilde seramikler arasna

  balanrlar. Akmn ynne bal olarak stma ve soutma elde edilebilir. ekil 1den de

  grlecei gibi soutma durumunda, doru akm N tipi yar iletkenden P tipine gemektedir.

  Akm, dk enerji seviyesindeki P tipi yariletken malzemeden yksek enerji seviyesine

  getiinde soutulacak ortamdan s ekerek soutma meydana getirmektedir. Souk

  ortamdan ekilen bu s, yksek scaklktaki ortama elektronlar vastasyla transfer edilir.

  Bylelikle s, bir ortamdan ekildii gibi baka bir ortama da terk edilmektedir. Dolaysyla

  termoelektrik modl s pompas vazifesi de gsterir.

 • ekil 1. Bir termoelektrik soutucu modl

  3. Termoelektrik Soutucularda Kullanlan Malzemeler

  Bir termoelektrik soutucunun verimlilii bal olarak kullanlan malzeme ile ilgilidir.

  Termoelektrik malzemelerin performans, aadaki eitlikte verilen deer katsays ile ifade

  edilmektedir [1]:

  kRTZT

  2= (1)

  Burada Seebeck katsays, T termoelektrik modln yzeylerinin ortalama scakl,

  k sl iletkenlii, R elektrik direncini gstermektedir. Metallerin s iletimi yksek, fakat

  elektrik direnleri dk olduundan, ZT deerleri de dk olmaktadr. Gnmzde

  termoelektrik modllerde kullanlan yar iletken malzemelerin deer katsays, ZT, yaklak

  0.4 ile 1.3 arasndadr [2].

  Termoelektrik soutucularda P ve N tipi termoelemanlarda kullanlan yar iletken

  malzemeler, Bi2Te3, PbTe, SiGe ve BiSb gibi alamlardr. Bizmut Teleryum, Bi2Te3, yksek

  termoelektrik verimi ve uygun scaklk aral nedeniyle yaygn bir ekilde tercih edilmektedir

  [1]. Alt ve st plakalarda seramik malzeme kullanlr. Bylece sl iletkenlik, elektriksel

  yaltkanlk ve mekanik mukavemet salanr. Termoelemanlar birbirine balayan iletken

  malzeme olarak bakr veya alminyum gibi sl iletkenlii yksek malzemeler

  kullanlmaktadr [4].

  DC Kaynak, We

  N N P P

  Bakr letkenMalzeme

  Scak Seramik Levha, Th

  Souk Seramik Levha, Tc

  Qh

  Is Braklan Ortam

  Is ekilen Ortam

  Qc

  Akm

 • 4. Termoelektrik Soutucularn avantaj ve dezavantajlar

  Termoelektrik soutucularn dier soutma sistemlerine gre stnlkleri yle

  sralanabilir :

  Hareketli herhangi bir paras yoktur. Dolaysyla az bakma ihtiya vardr.

  Uzun mrldrler. mr testlerinde srekli rejimde 100 000 saat alabildikleri

  grlmtr.

  Termoelektrik soutucu, CFCler gibi herhangi bir soutucu akkan iermez.

  Dolaysyla evre ve doa dostudurlar.

  Termoelektrik soutucu, s pompas olarak tam tersinirdir. Isnn yn DC akmn

  yn deitirilerek kolayca deitirilebilir.

  0.1 oC scaklk aralnda ok hassas scaklk kontrol salanabilir.

  Termoelektrik Soutucular, pozisyona baml cihazlar deillerdir. Dikey veya

  yatay her konumda alabilirler. Yerekimsiz ortamlarda da alr.

  ok hassas, sk ve kk ortamlarda alabilirler.

  Termoelektrik soutucular eitli dezavantajlara sahiptirler. Bunlar;

  Soutma ve stma performans katsaylar (COP) ok dktr. 0.3-0.7 arasndadr.

  Oysa klasik soutma makinalarnda bu deer 2-4 arasndadr. Buhar sktrmal,

  absorpsiyonlu ve termoelektrikli farkl mini buzdolab iin yaplan

  karlatrmal almada [5], buhar sktrmal tipte olann maliyet ve iletme

  asndan daha uygun olduu fakat dierlerine gre daha grltl olduu tespit

  edilmitir. Termoelektrikli mini buzdolabnn COPsinin absorpsiyonlu mini

  buzdolabna gre daha yksek olduu belirlenmitir.

  Yksek soutma ykleri iin uygun deildirler. Buhar sktrmal soutma

  sistemleri ile rekabet etmeli mmkn grlmemektedir.

  u an iin pahaldrlar.

  DC besleme gerektirir.

  5. Termoelektrik Soutucularn kullanm alanlar

  Termoelektrik soutucular yukarda belirtilen avantajlarndan dolay, tibbi cihazlardan

  gnlk hayatta kullandmz bir ok cihaza kadar birok uygulamada yer bulmutur. izelge

 • 1de termoelektrik soutma rnlerinin kullanm alanlar ve uygulamalar verilmitir [1,

  17,18].

  izelge 1. Termoelektrik soutmann kullanm alanlar ve uygulamalar

  Askeri/Uzay aratrmalar Elektronik soutma, soutulan elbise, tanabilir soutucu,

  kzltesi sensrlerin soutulmas, lazer diyotlarn

  soutulmas, telsiz istasyonlar iin kabin soutma, uzay

  teleskoplarnda.

  Bireysel Dinlenme tat soutucular, mobil ev soutucular, araba

  soutucular, tanabilir piknik soutucular, bira, arap veya

  su soutucular, iecek kutular soutucusu, motorsiklet

  kasketi soutucusu, tanabilir insulin soutucusu.

  Laboratuar ve bilimsel

  cihazlar

  Kzltesi sensrlerin soutulmas, lazer diyod soutucular,

  CCD soutucusu, entegre devrelerin soutulmas, vidicon

  tp soutucusu, laboratuar souk plaka, kartrc soutucu,

  souk oda, donma noktas refereans banyosu, mikrotome

  soutmas, elektroforesis hcre soutucusu.

  Endstriyel scaklk kontrol NEMA (ABD elektrik cihazlar reticileri birlii) ortamlar,

  kritik elemanlar sert evre artlarndan korunmas, PC

  mikroilemcileri, mikroilemcilerin ve bilgisayarlarn

  numerik kontrollerinde ve robotiklerde, yazc ve

  fotokopilerde mrekkep scaklnnn dengelenmesi, CCD

  kamerelarda.

  Resturant cihazlar Krema datcs, rplm krema datcs, tereya datcs

  eitli amalar la soutucular (tanabilir veya sabit), otel odalar

  soutucular, otomobil mini soutucular, otomobil koltuk

  soutucular, uak ime suyu soutucular, yolcu otobs

  soutucular, gemi soutucular, karavan soutucular,

  kamyon soutucusu, DNA dnglerinde, tibbi tehis cihazlar,

  mesaj veya tedavi amal scak/souk yataklarda.

  ekil 2 ve 7 arasnda eitli uygulamalarda piyasada ticari olarak bulunan

  termoelektrik soutma sistemleri gsterilmitir [17-19].

 • ekil 2. Piknik amal bir piknik soutucu ekil 3. Mini bir buzdolab

  ekil 4. Lazer ve medikal uygulamalar iin

  sv soutucu

  ekil 5. Arabalar iin mobil termolektrik

  soutucu

  ekil 6. Bir CPU soutulmas iin ekil 7. Vitrin tipi iecek soutucusu

 • tasarlanm termoelektrik soutucu

  6. Termoelektrik mod