1
RAPORT DE SELECTEE INTERMEDIAR MASURA 411.121 Sesiunea cererii de proiecte: M121 - 01/13 -15.04.2013 Suma alocata pe sesiune: 100.000 Euro Valoarea publicS totala contestata: 0 Alocarea disponobila pentru selecfia parfiala: 100.000 Euro Valoarea public^ totala a proiectelor (iepuse: 5.000 Euro Numarul proiectelor depuse: 1 Valoarea public^ totala a proiectelor selectate pentru fmantare: 5.000 Euro NT. : ort; 1 1 Cod proiect £':•. '*'•- ~ 2 411 •G. 3 121 V a 4 1 Anul aiocajiei fin. 5 13 1 £ •? 7 miSeleTciireak deeizteide S .1 * <) . -:Datade ' . ' ,QAL -..:• 1 10 1 4 484 12 2013 I 11 S ).'. Titlul proiecWlui : 13 . •.: •! ' • • ^ ; : 14 Localizarea; proiectului : : Judet •'.' 15: 4 » M odernizarea ferrnei PFA Berbece M. Mihai, prin achizitia unei masini de recoltat porumb, pe doua randuri Berbece m. Mihai Bacau Localitate 16 Punctaj 17 Standards : •'& 18 Termen degratie .19. Criterii de selccjie .csr 20 ' .;. CS2 21 . Lists proiectelor «l«tatc pentru flnantare Damienes ti NumSr proiecte 63 N/A 30 :«j'.:; .22 ,CS4 :23 0 10 .'CS5 : 24 CSfi 25 10 0 csr 26 0 .CS8 27 13 ess; 28 0 1 6 29 . Valoarea eligibila Totals .:30 •PERE. 31 V 10.000 Valoarea publics Totalf-; 32 5.000 1 Valoare publicji tptaia FERE 33 .Total cumulat (Valoare pfoiecte) •Euro 34 5.000 Criteriide (iligibiliiate nisindeplinite 35 S.OOO Aprobat Comitetul de Selectare Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Numele si prenumele Moraru Dana Ofelia Huiban Cornel Chiuchi lonel Andronache Paul Pu§cu$ Gabriela PSduraru Ana Albu Simion Rusu CosticS Public/Privat Public Public Public Privat Privat Privat Privat Privat Semnatura jlft^iv^/l ¥%&/ /^7 ^^2^___ g^ ibzfaft -=., rrJ^- 5$ Observator CDRJ Bacau Mihaly Irina Avizat, Presedinte GAL Colinele Tutovei /alentin>

achizitia unei masini de recoltat porumb, pe doua randuri Berbece m. Mihai Bacau Localitate 16 Punctaj 17 Standards: •'& • 18 Terme n degrati e.19. • Criterii d e selccji.csr

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: achizitia unei masini de recoltat porumb, pe doua randuri Berbece m. Mihai Bacau Localitate 16 Punctaj 17 Standards: •'& • 18 Terme n degrati e.19. • Criterii d e selccji.csr

RAPORT DE SELECTEE INTERMEDIAR

MASURA 411.121Sesiunea cererii de proiecte: M121 - 01/13 -15.04.2013Suma alocata pe sesiune: 100.000 EuroValoarea publicS totala contestata: 0Alocarea disponobila pentru selecfia parfiala: 100.000 EuroValoarea public^ totala a proiectelor (iepuse: 5.000 EuroNumarul proiectelor depuse: 1Valoarea public^ totala a proiectelor selectate pentru fmantare: 5.000 Euro

NT.:ort;

1

1

Cod proiect

£':•.'*'•- ~

2

411

• G .

3

121V

a

4

1

Anu

l aio

cajie

i fin

.

5

13

1

£

•?

7

miS

eleT

ciir

eak

deei

ztei

de

S

.1*<)

. -:Datade ' .

' ,QAL - . . : •

110

1 4 484 12 2013

I

11

S

).'.

Titlul proiecWlui :

13 . • . : •!

' • • ̂ ; : •

14

Localizarea;proiectului :

: Judet •'.'

15:

4 »

M odernizarea ferrnei PFABerbece M. Mihai, prinachizitia unei masini de

recoltat porumb, pe douaranduri

Berbece m.Mihai

Bacau

Localitate

16

Punctaj

17

Standards :

•'& •

18

Ter

men

deg

rati

e

.19. •

Criterii de selccjie

.csr

20 '

.;. CS2

21 .Lists proiectelor «l«tatc pentru flnantare

Damienesti

NumSr proiecte

63 N/A 30

:«j'.:;

.22

,CS4

:23

0 10

.'CS5 :

24

CSfi

25

10 0

csr

26

0

.CS8

27

13

ess;

28

0

16

29

. Valoareaeligibila

Totals

.:30

•PERE.

31

V 10.000

Valoarea publics

Totalf-;

32

5.000

1 Valoare publicji tptaia

FERE

33

.Totalcumulat(Valoarepfoiecte)

•Euro

34

5.000

Criteriide(iligibiliiate

nisindeplinite

35

S.OOO

Aprobat Comitetul de SelectareNr.Crt

1

2

3

4

5

6

7

8

Numele si prenumele

Moraru Dana Ofelia

Huiban Cornel

Chiuchi lonel

Andronache Paul

Pu§cu$ Gabriela

PSduraru Ana

Albu Simion

Rusu CosticS

Public/Privat

Public

Public

Public

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Semnatura

jlft^iv^/l

¥%&//^7

^^2^___g^ibzfaft -=.,

rrJ^-5$

Observator CDRJ Bacau

Mihaly Irina

Avizat, Presedinte GAL Colinele Tutovei

/alentin>