70
Το εγκλιτικό σύστημα της ελληνικής Συγκριτική θεώρηση με την τουρκική και διδακτικές προτάσεις Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton — Βασίλειος Σπυρόπουλος University of Reading — Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1. Εισαγωγή Η έγκλιση αποτελεί μία από τις βασικές γραμματικές κατηγορίες του ρηματικού συνόλου, η οποία καθορίζει μορφοσυντακτικά όχι μόνο τη ρηματική, αλλά και την προτασιακή δομή μιας γλώσσας. Αποτελεί την κατεξοχήν γραμματική, ή καλύτερα μορφική, απόδοση της σημασιολογικής κατηγορίας της τροπικότητας, η οποία γραμματικοποιεί τη στάση του ομιλητή απέναντι στο περιεχόμενο της πρότασης. Ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται γραμματικά η τροπικότητα, πέρα από τη λεξικοποίησή της μέσω κάποιου τροπικού ρήματος, μπορεί να ποικίλλει, από την απλή μορφολογική δήλωση μέσω κάποιου μορφολογικού σχηματιστικού, έως τη σύνθετη συντακτική απόδοση μέσω κάποιου μορίου ή συντάγματος. Η έγκλιση κατά συνέπεια αποτελεί την κατεξοχήν μορφοσυντακτική πραγμάτωση της τροπικότητας με τη μορφή γραμματικών σχηματιστικών και μορφημάτων ή συντακτικών δομών. Η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση και περιγραφή των εγκλίσεων της ελληνικής· χρησιμοποιεί πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας και έχει ως αφετηρία σταθερά και σαφή μορφικά κριτήρια. Σκοπός μιας τέτοιας περιγραφής είναι να αποτελέσει την ασφαλή βάση: πρώτον, για μια σαφέστερη και ορθότερη διδακτική προσέγγιση στο συγκεκριμένο σύστημα, που θα αποφεύγει ανακρίβειες και συγχύσεις· αλλά και, δεύτερον, για μια συγκριτική αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα συστήματα άλλων γλωσσών, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν τη γλώσσα υποδοχής σε περιπτώσεις εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 2. Έγκλιση και τροπικότητα

Εγκλιτικό σύστημα Ελληνικής

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΕΓΚΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Citation preview

 • -Warburton

  University of Reading

  1.

  , ,

  . ,

  , ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  .

  .

  .

  : ,

  ,

  , ,

  ,

  / .

  2.

 • (mood) (modality)

  ,

  (. Lyons, 1977 Palmer, 1986).

  . , Bybee, Perkins Pagliuca (1994:176)

  , ,

  (. Bybee, 1985:

  191-6).

  , - .

  . .

  :

  ,

  , ,

  ,

  .

  : (epistemic) (deontic) (. Lyons, 1977

  Palmer, 1986).

  . ,

  ,

  ,

  (possibility), (probability),

  (inferred certainty) (counterfactual) (

  ).

  ,

  ,

  . Bybee (1985) Bybee, Perkins

 • Pagliuca (1994) :1 ,

  (agent oriented modalities)

  (obligation), (necessity),

  (ability), (desire) (intention). , ,

  (speaker oriented

  modalities) (command), (prohibition),

  , (exhortation) (permission).

  .

  , ,

  - ,

  .

  .

  .

  . ,

  , ,

  .

  (Whaley,

  1997:220-3):

  (indicative),

  1 ,

  , .

 • (subjunctive), , ,

  (imperative), (optative-hortative), .

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  . , ,

  .

  , ,

  . ,

  ,

  .

  /

  (. ,

  2001).

  3.

  .

  , ,

  ,

  () .

 • 3.1.

  , ,

  ,

  ,

  ,

  .

  .2

  ,

  :

  /lyeis/ /lye:is/ /lyois/

  /lye/

  /elyes/ /lyseis/

  /lysois/

  /elysas/ /lyse:is/ /lysais/

  /lyson/

  /lelykas/ /lelyke:is/

  /lelykois/

  /lelyko:s isthi/

  /elelykeis/

  1. .

  2

  , . -Warburton , 2000, Philippaki-

  Warburton & Spyropoulos, 2004. , .

  Jannaris (1897), Browning (19832), Horrocks (1997).

 • , .3

  (

  , ),

  .

  , . :

  , .

  ,

  ,

  .

  : lyseis

  lysis

  : lyse:is

  . , ,

  , ,

  ,

  .

  :

  . ,

  :

  3 , .

  Teodorsson, 1977 1978 Browning, 19832 Horrocks, 1997 , 2001 ,

  2001.

 • > () , () .

  (. Joseph, 1983 1990)

  + +

  , ( =

  + = + ).

  , (3

  6 .). , +

  .

  ,

  (+ ) (+

  ) ,

  ( + > + )

  (. Jannaris, 1897 Horrocks, 1997 .

  Tsangalidis, 1999 Roberts & Roussou, 2003).

  :

  , : .

  : , , . : (), ().

  ,

  .

  3.2.

 • (perfective) (imperfective) .4

  : , ,

  ,

  , ,

  .

  , (

  ).

  : -, --, -

  : -, --, -

  ,

  . ,

  ,

  5 , ,

  :

  1 2

  4 aspect.

  (, 1972

  , 1999 Holton, Mackridge & -Warburton, 1999)

  (1988) (. Mackridge, 1990). ,

  , (

  , 1999) () (, 1988

  Mackridge, 1990). 5

  : : -, -, -, -, -, - : -, -, -, -, -

  , -. , ,

  .

  , : -- - (

  , . Warburton, 1970 , 1972 Mackridge, 1990

  , 1990 , 1999).

  Deleted:

  Deleted:

 • 2. .

  ,

  ,

  ,

  (). 1

  ,

  () (), 2

  :

  + 1: , , ,

  2: * , *

  + 1: , , ,

  2: * , *

  + 1: , , ,

  2: * , *

  + 1: () , () , () , ()

  / , / , / , /

  2: */* , */*

  , ()

  1, 2:

 • 1: , ,

  2: ,

  .

  , ,

  2 1 ( -Warburton,

  1983). ,

  , ,

  , ,

  : + , + , +

  :

  ( )

  3. .

  + + +

  4. .

  ,

  5 (

  , ),

 • [, 1988 (1941)

  Holton, Mackridge & -Warburton, 1999 ,

  1999].

  ,

  .

 • , 1941 Holton, Mackridge & -Warburton, 1999 , 1999

  6

  :

  : [-]

  :

  7

  :

  : [+]

  :

  : [+]

  : [-]

  : [-]

  ( ) : [-]

  ( ) : [-]

  : :

  6 . 7 60 357-361 . 364 [ ]

  .

 • + [+]

  : +

  + : [+]

  : [-]

  : +

  : [+]

  +

  : [-]

  +

  : [-]

  : +

  : [+]

  : +

  : [+]

  : [-]

  : +

  : [+]

 • :

  +

  : [-]

  : +

  : [-]

  : +

  : [+]

  : +

  : [+]

  : +

  : [-]

  : +

  : [+]

  : [-]

  : [-]

  5.

 • 3.3.

  : , (. ,

  1934 -Warburton, 1983 , 2001) ,

  , ,

  ,

  (. , 2001).

  . , , ,

  .

  ,

  , , ,

  , .

  ,

  . ,

  (, , . , , .),

  (*).

  ,

  :

  , ,

  [..

  (), ... (, 1988: 314)].

  , ,

  ,

  .

 • ,

  ,

  .

  (, 1988: 309),

  (, 1988: 313). ,

  (, , , , , , , , .)

  (.. ),

  ,

  (), .

  : [

  ] : [] ,

  , (, 1988[1941]: 314).

  ..

  , ,

  . -

  :

  .

  : .

  , ,

  , .

  ,

  , ,

  , (, 1988: 315)

  , ,

  ( ) (,

  1988: 315).

 • ,

  : ; ....

  [

  (. .. , 1994),

  (.

  , ) : ,

  ,

  , , ,

  . ,

  (1934),

  , ,

  .

  .

  (1999)

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  :

  ( ).

  ( ).

 • (1999) ,

  .

  ,

  .

  , .

  , ,

  (. 6).

 • [ ]

  -

  +

  6. (1999).

 • : , ,

  , , , , .

  ,

  (

  ) (

  /

  ).

  ( , 1999: 57),

  (

  , 1999: 82-108).

  (2001)

  :

  , ,

  -

  .

  , /

  ( , ;)

  (

  ).

  ,

  . ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  .

 • , (2001)

  ,

  . ,

  .

  ,

  .

  :

  ,

  ,

  ;

  .

  4.

  -Warburton (1983).

  ,

  ,8

  , .

  .

  , .9

  ,

  (. 3).

  8 . , 1998. 9 . Householder, Kazazis & Koutsoudas, 1963 Warburton,

  1970 Joseph & Philippaki-Warburton, 1987.

 • :

  , ,

  , .

  *

  */*/*

  *

  . ,

  ,

  .

  () .

  (

  ), ,

  . ()

  , (

  ) .

  .

  :

  : ()

  :

  () () / () () () / ()

  -

  () () / ()

  () () / () () () / ()

  () () / ()

  7. .

 • .

  , , ,

  , ,

  .

  (-Warburton, 1990 Philippaki-

  Warburton, 1994 1998 Philippaki-Warburton & Spyropoulos, 1999 Rivero,

  1994 Rivero & Terzi, 1995 Drachman, 1994 Roussou, 2000). ,

  ,

  - .

  :

  10 -11 -12

  .

  , .

  .

  10 : = = =

  = = = = =

  = = = = = =

  = = = (

  ,

  ) = = (

  ) = = = =

  = . 11

  -. 12

  .

 • . :

  . - -

  () () / ()

  .

  .

  .

  ,

  . ,

  , , ,

  -, -.

  .

  ,

  ()

  .

  / ().

  ,

  (), .

  (, 1988),

  13 . ,

  , .

  ,

  ,

  ,

  13 . , .

  Deleted:

 • (. ).

  (

  ) , Holton,

  Mackridge -Warburton (1999) .

  ,

  .

  (. ),

  .14

  ( =

  = ),

  .15 :

  14 (2002 2002),

  ,

  .

  ,

  ,

  (. .. Mackridge, 1990 , 1999).

  ,

  . ,

  ,

  . ,

  ,

  7 8. ,

  ,

  . 15

  .

  , . ,

  ,

 • ( ) , , , , , , .

  (2),

  ( ) (3),

  .

  (1) , .

  (1) , .

  (1) , .

  (1) , .

  (1) , .

  (2) , .

  (2) , .

  (2) , .

  (3) , .

  (3) , .

  (3) , .

  (3) .

  , ,, , , , .

  (5), ,

  .

  (4) .

  (4) , .

  (5) .

  .

  .

 • (5) ,

  .

  (6) .

  (6) , .

  ... ..., .

  .

  (7) .

  (7) .

  (8) ...

  (8) ...

  (8) ...

  . , ,

  .

  .

  .

  (9) .

  (9) .

  (9) .

  . ,

  . ,

  ,

 • , .

  .

  (10)

  .

  (10) , .

  (11) .

  (11) ,

  .

  4.1.

  , ,

  .

  , (.

  ). , , ,

  , .

  . , ,

  , , .

  .

  .

  (12) ! (2 )

  (12) !

  (12) !

  ,

  .

  (/) :

  (13) !

 • (13) !

  ,

  . ,

  :

  (14) ,

  .

  4.2.

  ().

  . ,

  .

  -

  8.

  .

  (.

  / 5),

  .16

  .

  16 . Holton, Mackridge & -Warburton, 1999 ,

  2002 2002 .

 • ,

  . ,

  ,

  (Tsangalidis, 1999 , 2001).

  ,

  ,

  .

  , ,

  , . ,

  ,

  , , (

  ) .17

  4.2.1.

  + ( ) , :

  (15) , .

  (15) .

  + ( ) :

  ( ):

  (16) .

  (16) .

  , , :

  17 .

  Hesse, 2003.

 • (17) ;

  (17) .

  (17) !

  + ( ) , :

  (18) .

  (18) .

  (18) .

  + ( ) :

  ,

  ,

  :

  (19)

  (19) , .

  (19) , , .

  , , :

  (20) , .

  (20) .

  :

  (21) .

  :

 • (22) .

  , :

  (23) .

  + ( ) :

  (24) .

  + ( ) :

  , :

  (25) , .

  (25) .

  , :

  (26) , .

  4.2.2.

  , ,

  ( ) .

  (27) .

  (28) ;

  (28) ;

  (28) ;

 • (29) .

  :

  (, , ):

  (30) .

  (30) , ,

  .

  (30) .

  ( ):

  (31) .

  (31) .

  : , , , ( /) (32) ,

  ( ) (33) ,

  ( ()/) (34) ,

  (

  ) (35) , (

  /, ) (36) , (

  , ) (37).

  (32) / .

  (32) / .

  (32) .

  (32) .

  (33) .

 • (34) .

  (35) .

  (35) .

  (36) /

  (36) .

  (36) .

  (37) .

  (37) , .

  ( ):

  (38) , .

  (38) , .

  /:

  (39) , .

  (39) , .

  (39) , .

  , , , , , , .:

  (40) .

  (40) , .

  (40) , .

  (40) .

  / , , , :

 • (41) , .

  (41) , .

  (41) .

  :

  (42) , .

  (42) .

  (42) , ;

  (42) .

  / :

  (43) , .

  4.3.

  , ()

  . .

  ,

  .

  -

  9. .

  ,

  . ,

  , , .

 • (44) .

  (44) .

  (44) .

  ,

  .

  . ( , . 5)

  ( ), ( ),

  ( ).

  ,

  .

  .

  ,

  , , ,

  (. ,

  2001). Holton, Mackridge

  -Warburton (1997),

  +

  , .

  . ,

  , ,

  +

  .

  . , ,

  ,

  /

  .

 • : .

  , , , ,

  , , ,

  , , ,

  . .18

  ,

  :

  (45) !

  (45) !

  . ,

  ,

  .

  4.3.1.

  : /, , (

  ):

  (46) .

  (46) .

  (46) .

  , , :

  (47) .

  (47) .

  18 . , 1946 Hesse, 2003.

 • (47) ! .

  (47) , .

  , ( + /

  . 48 48):

  (48) !

  (48) .

  (48) !

  (48) .

  (48) .

  ( +

  / ):

  (49) .

  (49) .

  :

  (50) !

  : /, /, , ,

  ( ):

  (51) .

  (51) , .

  (51) !

  (51) !

  , , :

 • (52) .

  (52) , .

  (52) , .

  , ( + /

  ,

  . 53 53):

  (53) .

  (53) !

  (53) .

  (53) .

  ( +

  / ):

  (54) .

  (54) .

  :

  (55) !

  :

  (56) ;

  4.3.2.

  ,

  . ,

  .

 • (57) .

  (57) .

  ,

  .

  ,

  .

  , ,

  ( ), :

  (58) .

  (59) ;

  (59) ;

  (59) ;

  (60) ;

  (61) .

  :

  (, , ):

  (62)

  .

  (62) , ,

  .

  (62) , .

  ( ):

  (63) .

 • (63) .

  : , , , , , . (64)

  ,

  (, , , , ,

  ) (65)19 ,

  (66) ,

  (67) ,

  / (68) ,

  (69) , ,

  , (70) ,

  (71) ,

  (72) , (

  ) (73):

  (64) .

  (64) .

  (64) .

  (64) .

  (64) .

  (64) .

  (64) .

  (65) .

  (65) .

  (65) .

  (65) .

  (65) .

  (66) .

  19

  .

 • (66) .

  (67) .

  (67) .

  (68) .

  (68) .

  (69) .

  (69) .

  (69) .

  (70) .

  (70) .

  (71) .

  (71) .

  (71) .

  (72) .

  (72) .

  (73) .

  . :

  (74) , .

  / () .

  (75) , .

 • , :

  (76) , .

  (76) .

  (76) .

  / , :

  (77) .

  (77) , .

  :

  (78) .

  (78) .

  /:

  (79) .

  (79) .

  4.3.3.

  .

  ,

  , , , .

  ( ). : ,

  ,

  , ,

  .

 • ( ,

  ),

  : , ,

  , .

  :

  .

  ,

  , (.

  80).

  , , .

  .

  (80) .

  (80) .

  (80) .

  , .

  .

  ( ) (. 82).

  (81).

 • ,

  , , , , ,

  , , , , , ,

  , .

  (81) .

  (81) * .

  (82) .

  (82) .

  (82) * .

  .

  (83). ,

  ,

  , (, .) (84)

  (.. , , , ,

  , , .) (84).

  (83) .

  (83) * .

  (83) * .

  (84) /*.

  (84) /*.

  .

  20

  20 .

  , .

 • , ,21

  , .

  :

  . ,

  , .

  , , ,

  , , , :

  (85) .

  (85) proi proj .

  (85) proi proi/j .

  (86) proi j.

  (86) proi proi .

  (86) proi proi/j .

  . (87)

  (88) .

  (87

  88), .

  (88).

  , , , , , ,

  , .

  (87) i proi/* j .

  (87) *

  21 pro (pronoun),

  , .

 • (87)

  .

  (88) j i proi/j .

  (88) .

  (88) i j proi+j .

  .

  .

  (

  ),

  / .

  , ,

  , , , , , ,

  , , , .

  (89) .

  (89) .

  (89) .

  (89) .

  (90) .

  (90) , .

  (90) .

  5.

  .

  .

  ,

  .

 • ,

  .22

  .

  ,

  (. Cinque, 2001).

  5.1.

  .

  ,

  .

  /

  .

  , .

  ,

  (.

  13 ).

  5.2. (Conditional)

  -(y) -sA,23

  .

  .

  (91) oku-yor-sa-m

  ---1

  22 . Underhill (1976) Lewis (20002),

  Kornfilt (1997). . Sezer, 2001.

  . 23

  .

 • ( )

  (91) oku-r-sa-m

  ---1

  ()

  (91) oku-du-y-sa-m

  ----1

  (91) oku-mu-sa-m

  ---1

  (91) oku-yacak-sa-m

  ---1

  -sA.

  (definite past) -(y) -dI, -(y) -mI

  (inferential) .

  (92) bu kitab- oku-sa-n

  - --2

  ) ...

  ) !

  (93) bu kitab- oku-sa-y-d-n

  - ----2

  ) ...

  ) .

 • (94) bu kitab- oku-sa-y-mu

  - ---

  )

  ) .

  ,

  ( 92)

  . ( 93)

  , ( 94)

  ,

  .

  .

  5.3.

  ,

  10.

  , .

  1 gel (-) gelin (-In)

  geliniz (-InIz) gelme (-mA) gelmeyin (-mAyIn)

  gelmeyiniz (-mAyInIz) 2 gelsin (-sIn) gelsinler (-sInlAr) gelmesin (-mAsIn) gelmesinler (-mAsInlAr)

  10. gelmek(= ).

  , . (

  ) , , , ,

  , , , .

  5.4. (Optative)

  11. (subjunctive) (. Lewis,

 • 20002). , ,

  -dI- o -mI-.

  + -Ay-dI-

  + -Ay-mI-

  1 geleyin (-(y)-AyIn) geleydim geleymiim 2 gelesin (-(y)-AsIn) geleydin geleymisin 3 gele (-(y)-A) geleydi geleymi 1 gelelim (-(y)-AlIm) geleydik geleymiiz 2 gelesiniz (-(y)-

  AsInIz) geleydiniz geleymisiniz

  3 geleler (-(y)-AlAlAr) geleydiler geleymiler 11. gelmek (= ).

  ,

  , , , , , ,

  .

  , , , ,

  , ,

  .

  .

  , ,

  .

  :

  (95) oku-ya-y-d-m

  ----1

  ) !

  ) / ...

  (96) oku-ya-y-d-nz

  ----2

  !

 • .

  ,

  .

  (97) oku-ya-y-m

  ---

  / .

  5.5. / (Debitive/Necessitative)24

  / mAlI.

  .

  -dI-,

  -sA- -mI-,

  :

  (98) oku-mal-y-iz

  ---1

  (99) oku-mal-y-d-k

  ----1

  (100) oku-mal-y-sa-k

  ----1

  ...

  24 Underhill (1976) Lewis (20002)

  (necessitative), (debitive)

  Kornfilt (1997).

 • (101) oku-mal-y-m-iz

  ----1

  .

  : ,

  , .

  (102) oku-mal-y-im

  ---1EN

  (103) Ahmet hafta-ya evlen- mi ol-mal

  - - -

  .

  (104) Hasan rada ol-mal

  -

  .

  5.6. (Potential/Abilitative)25

  -(y)-Abil,

  bil -A-.

  , : ,

  -i- , ,

  :

  (105) oku-yabil-ir-im

  ---1

  25 potential Kornfilt (1997), abilitative Underhill

  (1976). potential /

  .

  /

  , (. 5.7).

 • 26

  (106) oku-yabil-iyor-um

  ---1

  (107) oku-yabil-ece-im

  ---1

  (108) oku-yabil-di-m

  ---1

  (109) oku-yabil-mi-im

  ---1

  .

  :

  .

  -(y)-A-mA-.

  (110) oku-ya+ma-m

  -+-1

  , .

  26 ,

  .

 • 5.7.

  -(y)-Abil

  ,

  -ir-. ,

  105 , 105, 111

  , .

  (111) oku-yabil-ir-im

  ---1

  -(y)-Abil .

  113,

  .

  (112) oku-ma-yabil-ir-im

  ---1

  (113) oku-ya+ma-yabil-ir-im

  -IKAN+--1

  5.8. (Inferential)

  -mI.

  ,

  :

  (114) asan dn akam sinema-ya git-mi

  - -

  , , .

 • (115) Hasan u an-da sinema-ya gid-iyor-mu

  - - --

  , , .

  (116) asan her akam sinema-ya gid-er-mi

  - --

  , , .

  (117) asan yarn akam sinema-ya gid-ecek-mi

  - --

  , , .

  ,

  (. Cinque, 2001).

  , :

  (118) Rejim yap-m-m

  --

  .

  ,

  ,

  .

  6.

  .

  : , , ,

 • . ,

  .

  6.1.

  , .

  , ,

  . 12

  .

  ,

  .

  -Iyor ( )

  -Ir ( ) -dI -Iyordu ( )

  -IrdI ( ) -dI -mItI

  12.

  . ,

  4.2.1,

  . 13

  .

  -yor ol-acak - - -yor-dur27 --.

  -AcAk -

  27 -yor

  DIr.

 • -Ir - -AcAk -

  /

  -mI ol-acak - - -mI ol-mal - -

  , ,

  -Ir-dI

  -- -AcAk-tI ( )

  -- -mAlI -

  -mI ol-mal

  - - -mI-tIr

  --. .

  -Ir-dI

  -- -AcAk-tI ( )

  -- -mI ol-mal-y-d

  - --- 13.

  ,

  ,

  . :

  , , , , , ,

  , ,

  -sA-y-dI --- -(y) A-y-dI ---

  -Ir-sA --

  14.

  6.3.

 • . 4.2.2 4.3.2

  . ,

  . ,

  ,

  . : ,

  , ,

  ,

  -mAk,

  -dIk-/-AcAk-28 -mA-. Kornfilt (1997: 366)

  -dIk-/-AcAk- -mAk -mA-

  .

  :

  -dIk-/-AcAk- ,

  -mAk mA-.

  .

  ,

  .29

  -dIk-/-AcAk- .

  30 .

  -mA- .

  .

  28 . -

  dIk- , -AcAk- . 29 , . Kornfilt, 1997 2001 Ay-

  gen, 2002. 30 .

 • .

  .

  ,

  , .

  -mA-

  .

  .

  .

  .

  7.

  .

  ( ) .

  .

  ,

  .

  (. , ).

  , : ,

  , ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

 • (.

  , 2001).

  ,

  .

  .

  , ,

  . .

  ,

  . ,

  ( ). ,

  .

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  : ,

  / , ,

  . :

  : .

  , ..

  .

  : .

  ,

  .

 • ,

  , .

  ( , ,

  , .).

  ( ,

  .). ,

  ,

  , , .

  , ,

  .31 :

  .

  . (, )

  [:

  : () :

  () /],

  .

  ,

  , .. .

  , .

  .

  . ,

  () .

  ,

 • /

  . ,

  ,

  (-, 1994).

  () ,

  .

  .

  , .

  .

  ,

  .

  , ,

  .

  4,

  .

  ,32 33 .

  31 . -Warburton, 1999. 32 . 4. 33 . 7, 8 9 4.

 • .

  ,

  , .

  (. ,

  1999),

  .

  .

  /

  , .

  ,

  , .

  ,

  . ,

  , .

  ,

  , 4.3.3. ,

  .

  , : ,

  , , (.

  -, 1994 Georgalidou, Spyropoulos & Kaili, 2004).

  : ,

  , ,

  .

  . ,

  .

 • ,

  ,

  .

 • , . (1934). ;. 15: 445-450

  ( . . 88

  . , 1976, 44-51).

  Aygen, N. G. (2002). Finiteness, Case and Clausal Architecture. , Harvard

  University.

  , . . -Warburton (1983). .

  4: 151-168.

  Browning, R. (19832). Medieval and Modern Greek ( . 1969). Cambridge: Cambridge University

  Press.

  Bybee, J. L. (1985). Morphology: A study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam:

  John Benjamins.

  Bybee, J. L., R. Perkins & W. Pagliuca (1994). The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and

  Modality in the Languages of the World. Chicago: The University of Chicago Press.

  Cinque, G. (2001). A Note on Mood, Modality, Tense and Aspect Affixes in Turkish. E.

  Erguvanl Taylan (.), The Verb in Turkish. Amsterdam: John Benjamins, 47-60.

  Drachman, G. (1994). Verb Movement and Minimal Clauses. I. Philippaki-Warburton, K.

  Nikolaidis & M. Sifianou (.), Themes in Greek Linguistics: Papers from the First

  International Conference on Greek Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 45-52.

  Georgalidou, M, V. Spyropoulos & H. Kaili (2004). Language Shift in the Bilingual in Greek and

  Turkish Muslim Community of Rhodes. 15th Sociolinguistics Symposium

  (University of Newcastle, 2004).

  Hesse, R. (2003). Syntax of the Modern Greek Verbal System: The Use of the Forms, Particularly in

  Combination with and . University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

  Holton D., P. Mackridge & . -Warburton (1999). ,

  . . . : (Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern

  Language. London & New York: Routledge, 1997).

  Horrocks, G. (1997). Greek: A History of the Language and its Speakers. London: Longman.

  Householder, F. W., K. Kazazis & A. Koutsoudas (1964). A Reference Grammar of Literary

  Dhimotiki. Bloomington: Indiana University.

 • , . (1999). .

  , .

  Jannaris, A. N. (1897). An Historical Greek Grammar, Chiefly of the Attic Dialect. London.

  Joseph, B. D. (1983). The Synchrony and the Diachrony of the Balcan Infinitive. Cambridge:

  Cambridge University Press.

  Joseph, B. D. (1990). Morphology and Universals in Syntactic Change: Evidence from Medieval and

  Modern Greek. New York: Garland.

  Joseph, B. D & I. Philippaki-Wraburton (1987). Modern Greek. London: Routledge Croom Helm.

  , . (1990). . . ,

  . : , 209-215.

  , . . ( . . . -, .

  ) (1999). . .

  . . : .

  Kornfilt, J. (1997). Turkish. London: Routledge.

  Kornfilt, J. (2001). Functional Projections and their Subjects in Turkish Clauses. E. Erguvanl

  Taylan (.), The Verb in Turkish. Amsterdam: John Benjamins, 183-211.

  Lewis, G. (20002). Turkish Grammar (. 1967). Oxford: Oxford University Press.

  Lyons, J. (1977). Semantics (Volumes 2). Cambridge: Cambridge University Press.

  , . (1972). . : . .

  , . (1998). . : .

  Mackridge, P. (1990). , . . . . : (The

  Modern Greek Language. Oxford: Oxford University Press, 1985).

  , . . (2001). : . .-.

  (.), : .

  : ( ), 451-

  456.

  , . . (2001). . .-.

  (.), : .

  : ( ), 442-

  450.

  Palmer, F. R. (1986). Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Philippaki-Warburton, I. (1994). The Subjunctive Mood and the Syntactic Status of the Particle na

  in Modern Greek. Folia Linguistica 28: 297-328.

  Philippaki-Warburton, I. (1998). Functional Categories and Modern Greek Syntax. The

  Linguistic Review 15: 158-186.

  Philippaki-Warburton, I. & V. Spyropoulos (1999). On the Boundaries of Inflection and Syntax:

  Greek Pronominal Clitics and Particles. G. Booij & J. van Marle (.), The Yearbook

  of Morphology 1998. Dordrecht: Kluwer, 45-72.

  Philippaki-Warburton, I & V. Spyropoulos (2004). A Change of Mood: The Development of the

  Greek Mood System. Linguistics 42: 791-817.

  Rivero, M.-L. (1994). Clause Structure and V-movement in the Languages of the Balkans.

  Natural Language and Linguistic Theory 12: 63-120.

  Rivero, M.-L. & A. Terzi (1995). Imperatives, V-movement and Logical Mood. Journal of

  Linguistics 31: 301-32.

  Roberts, I. & & A. Roussou (2003). Syntactic Change: A Minimalist Approach to Grammaticalization.

  Cambridge: Cambridge University Press.

  Roussou, A. (2000). On the Left Periphery: Modal Particles and Complementizers. Journal of

  Greek Linguistics 1: 65-94.

  -, . (1994). -:

  . : .

  , . . ( ). :

  . : .

  Sezer, E. (2001). Finite Inflection in Turkish. E. Erguvanl Taylan (.), The Verb in Turkish.

  Amsterdam: John Benjamins, 1-46.

  , . (1946). . . : .

  , . (1988). ( ),

  (1941) . : -

  .

  , . (2001). .

  99 / Greek Linguistics 99. 4

  , , 17-19 1999. : University Studio Press,

  300-307.

  , . (2001). ;

  . 22: 543-554.

  , . (2002). .

  23: 647-658.

 • , . (2002). . C. Clairis (.), Recher-

  ches en linguistique grecque II. Paris: L Hamattan, 263-266.

  , . (1994). . :

  .

  Teodorsson, S.-T. (1977). The Phonology of Ptolemaic Koine (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia

  36). Gteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

  Teodorsson, S.-T. (1978). The Phonology of Attic in the Hellenistic Period (Studia Graeca et Latina

  Gothoburgensia 40). Gteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

  Tsangalidis, A. (1999). Will and Tha: A Comparative Study of the Category Future. Thessaloniki:

  University Studio Press.

  -Warburton, . (1990). .

  11: 119-138.

  -Warburton, . (1999). . .

  . (.), .

  , 1998. : ..., 355-

  368.

  -Warburton, . . (2000). :

  .

  20: 567-578.

  (Philippaki-)Warburton, I. (1970). On the Verb in Modern Greek. Mouton: The Hague.

  Underhill, R. (1976). Turkish Grammar. Cambridge, Mass.: MIT Press.

  Whaley, L. (1997). Introduction to Typology. California: Sage Publications Inc.