of 24 /24
Informativni list općine Kakanj · Godina XV, Broj 343 · 15.10.2018. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM KAKANJSKE NOVINE Posjećena ukupno 52 kakanjska naselja, evidentirano ukupno 150 stećaka, 80 učenika volontiralo… Centralna izborna komisija BiH objavila preliminarne rezultate Općih izbora 2018. SDA KAKANJ OSTVARILA BRILJANTNU POBJEDU ZA SVE NIVOE VLASTI Obilježen jubilej Tvornice cementa Kakanj 40 GODINA POSTOJANJA I USPJEŠNOG POSLOVANJA 10. oktobra 1995. godine kakanjska 329. brdska brigada umarširala u Sanski Most Dan velike pobjede: Košarkaši Kaknja osvojili turnire u Sarajevu i Vitezu Završene aktivnosti na popisu stećaka:

KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

  • Upload
    doanh

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

Informativni list općine Kakanj · Godina XV, Broj 343 · 15.10.2018. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM

KAKANJSKENOVINE

Posjećena ukupno 52

kakanjska naselja, evidentirano ukupno 150

stećaka, 80 učenika volontiralo…

Centralna izborna komisija BiH objavila preliminarne rezultate Općih izbora 2018.

SDA KAKANJ OSTVARILA BRILJANTNU POBJEDU ZA SVE NIVOE VLASTI

Obilježen jubilej Tvornice cementa Kakanj

40 GODINA POSTOJANJA I USPJEŠNOG POSLOVANJA

10. oktobra 1995. godine kakanjska 329. brdska brigada umarširala u Sanski Most

Dan velike pobjede:

Košarkaši Kaknja osvojili turnire u Sarajevu i Vitezu

Završene aktivnosti na popisu stećaka:

Page 2: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

2 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KAKANJSKE NOVINEInformativni list općine Kakanj

www.kakanjske.com

„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju

štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”

UVODNIK

Izdavač:Kakanjske novine doo KakanjDirektor:Fikret KadrićGlavni i odgovorni urednik:Faris Sikirić

Redakcija:Azerin SalihbegovićIlma ŠahmanEdis ŠkuljAlina KrivokapaSabina Selimović - Šemić

Saradnici:Ivica PekićEvelin MemićAdib ZekićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačMirsad MujagićHamid HadžićEldin OmeragićEmerin AhmetaševićMirela Kubura Amina HujdurElvedin Ibrahimspahić

Komentari i stavovi sadržani u autorskim tekstovima su lični komentari i stavovi autora, a ne nužno i uredništva Kakanjskih novina.

List izlazi svakih 15 dana.Adresa redakcije:Šehida br. 5KakanjTelefon/fax:032 554-878E-mail:[email protected]:Redakcija

Grafička obrada i DTP:“Artymus“ Zenica([email protected])Štampa:“Labirint” d.o.o. Zenica([email protected])

List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.

Žiro račun:134-020-0000083244 kod ASA Banke d.d. Sarajevo

I sudija je odsvirao kraj utakmice, pobjednici slave, gubitnici okrivljuju sve i svakoga osim svoje loše igre, ne-kvalitetnih igrača, kriv im je i sudija kao i obično jer je sudio u njihovu štetu, kriv im je loš teren, krivo im je sve osim njih samih, njihovih nerealnih i preambici-oznih i ličnih očekivanja. Iako, da su kojim slučajem bili pobjednici, sudija bi im bio pošten, teren odličan, sve bi bilo fer i korektno.

Svi su se još neki dan kleli u državu, narod svoj, već danas psuju i proklinju tu državu, žele da je napuste, a isti taj narod nazivaju pogrd-nim imenima. Drugi su podcijenili narod, Bošnja-ke, mislili su da su glupi i ludi, iako su udarili na njihov ponos, svetinje, na sve ono što je ovaj narod krvlju platio, ali zaboravili su na inat, na ponos bošnjački. Zaboravili su da je Bošnjak gord i po-nosan, jer da nije takav, ne bi opstao zajedno sa svojom domovinom, vjerom i identitetom vijeko-vima. Zaboravili su da je Bošnjak mudar i da je osujetio njihove ciljeve. Narod nije zaboravio re-žim u kojem je bio bez identiteta, bez imena i prezimena, narod ne želi vrijeme u kojem je „širom bivše države mogao na klupama da spava“ i spa-vao je po klupama, jer nisu imali novca da plate prenoćište kad bi makli iz svog mjesta boravišta.

Pročitao je narod i one ptice selice, političke kameleone, one koji svoje malograđanske i is-ključivo lične interese nisu mogli da ostvare tamo gdje su bili pa bi selili u druge, treće po-litičke stranke ili bi čak osnivali nove privatne političke stranke kako bi zadovoljili svoju po-hlepu i egoizam. Oni su već dan poslije Izbora razrađivali mogućnosti, gdje će sad, kome da se priključe, hoće li osnovati neku treću, petu ili sedmu privatnu stranku, pa da iznova priča-ju o državi, pravdi i poštenju, da l’ da se vrate tamo gdje su nekad bili, jer nije to njima teško, nemaju baš stida ni morala. Njihova publika/glasači su sad u istoj situaciji, oni su izgubili, nema fotelja, imat će ih oni što pobijediše i zato je za njih ovo država nepravedna, koja ironija, jer da su oni pobijedili i da su oni sebe u bubanj stavili, onda bi ova država bila država pravednih i nekorumpiranih i opet koja ironija.

Sad žele da napuste ovu zemlju, za njih je ovo zemlja osuđena na propast, zemlja primitivaca, glupog naroda, ovce tu žive, seljaci, nesposobni i neobrazovani i šta sve ne. A oni, oni su emanci-povani i Evropljani, sposobni i pametni. I opet, da su oni pobijedili i njihove nade, ovo bi bila zemlja snova i opet koja ironija. Pa idite, tamo negdje jedva vas čekaju, vaše diplome, vašu pamet, vaše znanje, jer kako tamo, tako i ovdje svaki dovoljno sposoban i obrazovan našao je svoje mjesto pod nebom, neko lakšim neko težim putem. Idite ako vjerujete da vas tamo čekaju poslovi birokratski, da malo radite a puno zarađujete, idite ako vas čekaju telekomi, elektrane, industrija, kao što ste to očekivali i ovdje mašući nekom zastavom, ali ne idite da mijenjate pelene nekom Švabi.

Bilo kako bilo, protekli mjesec dana je po-kazao, ustvari, u kakvom su stanju prvenstveno Bošnjaci, odnosno političke partije sa bošnjač-kim predznakom, politička nezrelost, razjedi-

Piše Ahmed Kovač

KRAJ UTAKMICEnjenost utemeljena na jeftinim ličnim interesima, narcisoidnost, unutrašnja glad, potreba za „da sam ja neko“ a sve pod sloganom borbe za državu, za narod, za omladinu, za budućnost, kako? Kako, kad smo unaprijed osu-dili tu borbu na propast, našom razje-dinjenošću, otvarajući tako moguć-nost, snagama koje ne priznaju ovu državu kao takvu, snagama koje pjevaju himne drugih država. Kako, kada i nakon preliminarnih rezultata

izbora, bošnjačke stranke i njeni lideri i dalje zbog svoje sujete i revanšizma, što opet govo-ri o nezrelosti, ne žele jedni sa drugima da ko-aliraju, odnosno više se bore ko će koga gurnu-ti u opoziciju, nego da naprave snažnu koalici-ju kako bi potvrdili ono čime su nam punili uši, a to je država. Očito da je to bila samo floskula, mamac, jer evo, konkretno to vidimo u svakod-nevnim izjavama lidera nekih partija, da i nakon izborne kampanje nastavljaju borbu isključivo protiv drugih političkih bošnjačkih partija, dr-žave, naroda, omladine, penzionera ni na mapi. Mada se i to moglo i očekivati, a što ustvari potvrđuje ono što rekoh na početku, možda je to razotkrivanje upravo i prava pobjeda među Bošnjacima, ukoliko je u potpunosti prime k srcu i drže je za budućnost.

I još jedno, zašto lideri koji nas predstavljaju nisu u stanju da sjednu zajedno, dogovore tu borbu zajedničku za državu, za mlade, za autoput, za porez na kladionice, za veće penzije? Zašto, ako im je svima cilj država, zašto toga nema? Zato što nije baš svima država cilj, zato što je naša opozi-cija ustvari opstrukcija, opozicija svjesno podme-će nogu, umjesto da bude vjetar u leđa. Zašto, opet zbog sebe a ne zbog države, da kažu evo ih ne rade, ne bore se, oni su na vlasti, mi nismo, dajte nama pa da to mi uradimo, da se mi borimo za državu, iako uporno taj put sebično sputavaju.

Na kraju ću citirati kur’anski ajet, zašto ne, kad su mogli neki kandidati za člana Predsjedništva hadise i nepostojeće ajete, iako su ljubitelji minu-te šutnje a ne fatihe, mogu i ja: „Allah neće promi-jeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promje-ni sam sebe“.

Narode, na isti način kako se većina lidera stranaka čiji ste simpatizeri bore za ono što sam napisao u prvom djelu ovog teksta, i vi vodite istu borbu, na žalost, i vi vodite borbu za sebe, za svoj interes, ne za državu, čast izuzecima. Zato ne upirite prstom ni u koga, prestanite da se dodatno dijelite, progovorite malo sami sa sobom, zašto ste tu gdje jeste, zašto ste mahali nekim zastava-ma, iako ste znali da ljudi koji vas vode nisu od onih koji žele dobro ovom narodu i ovoj zemlji, nisu čak ni Bošnjaci, iako su od onih koji gaze i omalovažavaju sve ono što su nas naše dede i nane naučile, naše majke i očevi. Sve ono zbog čega su pokušali da nas istrijebe i unište, oni to gaze u svakodnevnom svom životu, jer je to njihov način življenja. Vi ste to čuli svojim ušima i sve to znate, zašto ste ih slijedili? Ja znam, znaju svi a vi ponajviše. Je li zbog Bosne, zbog vjere, principa, identiteta, šehida, invalida, boraca, dede i nane? NE! Je li zbog onoga što spočitavate drugima? DA!

Page 3: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 3

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNO

Nakon što su održani Opći izbori u BiH 7. oktobra tekuće godine, Central-na izborna komisija BiH svakodnevno objavljuje preliminarne rezultate istih, na osnovu kojih se može vidjeti kako su prošle stranke i kandidati. Do za-ključivanja ovog broja Kakanjskih novina obrađeno je više od 98% bi-račkih mjesta za sve nivoe vlasti u BiH, tako da se sa velikom vjerovatnoćom može govoriti o broju mandata koje su stranke dobile, kao i o kandidatima koji će u naredne četiri godine sjediti u bh. parlamentima.

Za nas najinteresantniji podatak je, svakako, kako su glasali Kakanjke i Kakanjci, kao i koji su kakanjski kan-

Centralna izborna komisija BiH objavila preliminarne rezultate Općih izbora 2018.

Kakanjci će najvjerovatnije imati četiri zastupnika na tri nivoa zakonodavne vlasti

Nermin Mandra (SDA)siguran za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Mirsad Zaimović (SDA) za Zastupnički dom Parlamenta FBiH, te Sejad Zaimović (SDA) i Sedmedin Amiđić (DF) za Skupštinu ZDK

Sedmedin Amiđić

Nermin Mandra

Mirsad Zaimović

Sejad Zaimović

didati dobili dovoljnu podršku građa-na da uđu u zakonodavnu vlast.

Velika podrška načelniku Nerminu Mandri za Državni parlament

Nismo imali kandidata iz Kaknja za člana Predsjedništva BiH, ali kako stvari stoje, ne bi nas iznenadilo da na nekim od sljedećih Općih izbora ima-mo. Naime, kandidat SDA za Predstav-nički dom Parlamentarne skupštine BiH, aktuelni načelnik općine Kakanj Nermin Mandra osvojio je veliku po-dršku građana iz naše izborne jedini-ce (Zeničko-dobojski i Srednjobosan-ki kanton), a prema dosadašnjim re-zultatima radi se o 26.855 glasova (obrađeno 98,41% biračkih mjesta). Sa ovim brojem glasova nalazi se na 3. mjestu liste kandidata SDA za Dr-žavni parlament, stranke koja je do-bila najveću podršku građana FBiH, i njegov izbor za zastupnika u ovom zakonodavnom tijelu nije upitan.

Kandidat Nezavisnog bloka Edib Smolo je sa osvojenih 2595 glasova treći po broju glasova za kandidate iz svoje stranke, ali u ovo zakonodavno tijelo najvjerovatnije ulazi samo jedan kandidat NB-a.

Mirsad Zaimović ubjedljiv za Federalni parlament

Još jedan kandidat SDA Mirsad Zaimović postigao je izvanredan uspjeh, odnosno dobio je podršku velikog broja Kakanjaca ali i građana drugih opština iz Izborne jedinice 6 (Kakanj, Visoko, Breza, Vareš, Olovo). Radi se o 7857 glasova (nakon obra-đenih 98,21% biračkih mjesta), što ga stavlja u sami vrh kandidata SDA koji su osvojili najviše glasova za Parla-ment FBiH.

Od kandidata ostalih stranaka bli-zu prolaska za ovaj nivo vlasti je još

jedino Enver Merdić iz stranke SBB-Fahrudin Radončić sa osvojenih 2257 glasova.

Sejad Zaimović i Sedmedin Amiđić sigurni za Kantonalnu skupštinu

Kada je u pitanju Skupština Zenič-ko-dobojskog kantona, siguran pro-laz sa obrađenih 98,82% biračkih mjesta imaju Sejad Zaimović iz SDA, sa osvojenih 4860 glasova, i Sedme-din Amiđić iz DF-a sa osvojenih 1164 glasova. Od ostalih kandidata blizu je prolaska Enes Piljug iz SDP-a, koji se nalazi na 7. mjestu kandidata ove stranke sa osvojenih 1967 glasova, dok ostali kandidati drugih stranaka iz Kaknja nisu ni blizu prolaska. M.S.

Page 4: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

4 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Prema preliminarnim re-zultatima prošlonedjeljnih Općih izbora u BiH, sa veli-kom vjerovatnoćom se može utvrditi da će iz naše općine, iako ih je na listama bilo pre-ko 70, proći samo četiri kan-didata, i to 2 za Skupštinu ZDK (Sejad Zaimović-SDA i Sedmedin Amiđić-DF), te po jedan za Zastupnički dom Parlamenta FBiH (Mirsad Za-imović-SDA)i Predstavnički dom Parlamentarne skupšti-ne BiH (Nermin Mandra-SDA). U odnosu na Opće izbore ranijih godina, kakanjski kan-didati su podbacili.

Podsjetimo se, 2014. godi-ne, imali smo petoro zastupni-ka. Almedin Aliefendić je po-novo bio izabran ispred SDA (kasnije izabran i za delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH), dok je drugi zastupnik iz SDA iz Kaknja bio Muamer Čelebić. Naida Delibašić ispred SBB-a, kojoj je ovo prvi zastupnički mandat, bila je jedina žena iz Kaknja u Kanto-nalnoj skupštini, i jedina žena iz Kaknja koja je na ovim izbo-rima prošla u zakonodavnu vlast BiH. Četvrti je bio Midhat Delić iz Demokratske fronte-Željko Komšić. Pored Naide Delibašić u Skupštini ZDK, kakanjski SBB je dobio i svog predstavnika u Federalnom parlamentu. Radilo o se o Enveru Merdiću koji je klupu općinskog vijećnika zamijenio onom zastupnika u Federal-

Malo izborne statistikeIz godine u godinu sve manji broj zastupnika iz Kaknja

Na Općim izborima 2014. godine iz Kaknja je prošlo petoro zastupnika, na Općim izborima 2010. devet zastupnika, a isti broj je bio i 2006. godine

Najvjerovatniji sastav Skupštine ZDK

Prema preliminarnim rezultatima, Skupštinu ZDK najvjerovatnije će činiti: 11 zastupnika SDA, 6 SDP, 4 NB, po 3 SBB, DF i HDZ, po 2 SBiH i A-SDA i jedan zastupnik iz Naše stranke. Rezultati iz Kaknja za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Bez KakanjkiIako su na listama svih

stranaka sa djelovanjem u Kaknju bili zastupljeni kandidati oba spola, na-žalost, nijedna žena nije osvojila dovoljan broj glasova da bi ušla u neki od parlamenata. Najviše glasova je dobila kandi-datkinja SDA za Kanto-nalnu skupštinu Emina Topalović-Čobo (3143 glasa) ,međutim broj gla-sova a i njena pozicija na listi nisu bili dovoljni za ulazak među 11 kandida-ta ove stranke koliko će ih biti u ovom zakono-davnom tijelu.

Rezultati iz Kaknja za Predsjedništvo BiH

Rezultati iz Kaknja za Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine

Rezultati iz Kaknja za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

nom parlamentu. Nakon nje-govog izbora za direktora Termolektrane Kakanj u janu-aru 2016. godine, naslijedio ga je takođe Kakanjac Zijad Alajbegović.

Na Općim izborima 2010. godine, samo u Federalnom parlamentu imali smo četvo-ricu zastupnika: Mirsada Zai-movića (SDA), Irfana Imamo-vića (SDP), Zijada Alajbegovi-ća (SBB) i Rahmana Dželu (S BiH), dok smo u Državnom parlamentu imali dvojicu, Adnana Bašića (SBB) i Niku Lozančića (HDZ).

Izborne 2006. godine za Federalni parlament su iza-brani navedeni Mirsad Zai-mović i Irfan Imamović, a za Državni par lament Niko Lozančić.

Sve u svemu, gledajući kvantitativno nismo se poka-zali kao neke lokalpatriote. Sačekat ćemo još da vidimo da li će biti Kakanjaca u Do-mu naroda Federalnog parla-menta, te u izvršnoj vlasti našeg Kantona, a nadamo se i Federacije. M.S.

Page 5: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 5

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

U Kaknju je u prostorijama OO SDA održana konferencija za novinare na kojoj su se obratili nosilac liste za državni parlament Nermin Mandra, nosilac za Federalni parla-ment Mirsad Zaimović, te kandidat za Skupštinu Zenič-ko-dobojskog kantona Mirnes Bašić. Preko 27.000 glasova dobio je Nermin Mandra, što je facinatan rezultat.

- Rezultat vaše opredjeljeno-sti da podržite naše iskrene namjere da vrijedno radimo na zaštiti i jačanju naše države je i činjenica da sam izabran za zastupnika u Državnom parla-mentu. U svoje ime i u ime svih kakanjskih kandidata SDA za-hvaljujem vam za povjerenje koje ste nam ukazali. Izraze zahvalnosti upućujemo svim biračima od Olova do Maglaja i Bugojna, a posebno zahvalju-jemo građanima Kaknja i gra-đanima naše susjedne općine

SDA Kakanj ostvarila briljantnu pobjedu za sve nivoe vlasti

Izrazi zahvalnosti svim biračima od Olova do Maglaja i Bugojna

Detalj sa press konferencije

Visoko sa kojima dijelimo i ko-mšijske i brojne rodbinske i prijateljske odnose. Briljantna pobjeda SDA snažno motiviše da nošeni patriotizmom učini-mo sve kako bismo opravdali vaša očekivanja, nade i želje. Pokazana snaga naroda je naša inspiracija, motivacija, zamajac i snažno ohrabrenje da se borimo za dobrobit sva-

kog čovjeka u našoj jedinoj i najljepšoj u cijelom svijetu dr-žavi Bosni i Hercegovini, kazao je Mandra.

O izborima je govorio i Mirsad Zaimović istakavši da je ovo po prvi puta da je Ka-kanj imao nosioce lista za Dr-žavni i Federalni parlament.

- Oko 700 aktivista bilo je uključeno u kampanju. Jedin-

stvo i mobilizacija još jednom je donijela da su ovo najbolji rezultati od kada stranka po-stoji u Kaknju. Svaki drugi sta-novnik ovog grada glasao je za SDA, a ova izborna jedinica je postigla nabolji rezultat, kazao je Zaimović.

Pr isutnim novinarima obratio se i Mirnes Bašić. On se zahvalio svim biračima na ukazanom povjerenju SDA, a na pitanje za izborni prag koji je sada veći u odnosu na pret-hodne izbore, on je kazao da se izborni zakon u našoj zem-lji mora mijenjati, a da je sada nabitnije što prije formirati vlast na svim nivoima. Na kra-ju je bilo govora i o najavi us-postave vlasti bez najjače stranke u zemlji.

- To je samo zauzimanje po-četnih pozicija pred pregovore o formiranju vlasti, bez SDA to nije moguće, rekao je Bašić na kraju press konferencije. (Az.S)

Enver Merdić, predsjednik OO SBB BiH KakanjNismo zadovoljni rezultatima, ali i samim izbornim procesom

Enver Merdić: Mnogo je uočenih nepravilnosti

Kao što je poznato, stranka SBB-Fa-hrudin Radončić je jedan od najvećih gubitnika ovih Općih izbora. Njihov kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka je tek na trećem mjestu po broju glasova, iako je u prethodna dva izborna ciklusa tijesno izgubio od kandidata SDA Bakira Izetbegovića. Isto tako, ova stranka je loše prošla i na svim nivoima, pa će tako, primjerice, u Skup-štini Zeničko-dobojskog kantona imati samo 3 zastupnika iako ih je u prethod-nom sazivu imala 8. Međutim, za razliku od opšteg trenda otkazivanja povjerenja građana BiH stranci SBB, u našoj općini je ova stranka, prema preliminarnim rezultatima, druga po osvojenim glaso-vima, odmah iza SDA. Svakako da ova činjenica ne može biti dovoljna satisfak-cija za SBB-ov izborni neuspjeh, pogoto-vo što, prema svemu sudeći, neće imati nijednog Kakanjca ili Kakanjku sa svoje liste među malobrojnim budućim zastu-

pnicima svih nivoa vlasti.S tim u vezi, zatražili smo od OO SBB

Kakanj komentar izbornih rezultata:„Kao i većina naših Općinskih organi-

zacija nismo zadovoljni rezultatima, ali i samim procesom izbora. U ovu smo kam-panju uložili maksimum energije i materi-jalnih sredstava i informacije sa terena davale su obećanja i nadu u dobar rezultat. Nažalost, desilo se ono što se dešavalo i prethodnih izbornih godina. Uz sve naše

napore i oprez, nismo uspjeli nadmašiti izbornu „mašineriju“ SDA i malverzacije oko samog procesa.

Mnogo je uočenih nepravilnosti, naro-čito u zadnjim danima kampanje:• Općinska izborna komisija Kakanj

neke je biračke odbore formirala tek u subotu navečer,

• biračke odbore mahom su predstav-ljali ljudi koji rade na rukovodećim pozicijama ili mjestima u javnim in-stitucijama, preduzećima ili ustano-vama sa SDA direktorima na čelu,

• veliki broj nevažečih listića, naročito onih sa našim kandidatima, za Pred-sjedništvo i Federalni parlament.

Po trenutnim rezultatima, objavljenim 10. oktobra u jutarnjim satima, očekujemo prolazak Envera Merdića u Parlament FBiH i Abudulaha Delibašića u Skupštinu ZDK, kazao je, između ostalog u izjavi za Ka-kanjske novine, predsjednik OO SBB BiH Kakanj Enver Merdić. M.S.

Page 6: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

6 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Utorak, 9. oktobar 2018. godine: U toku su završni radovi na uređenju unu-trašnjosti šeste po redu zgrade socijalnog stanova-nja sa 6 stanova u koje će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Radove čija je ukupna vri-jednost 278.937,11 KM fi-nansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i “Caritas” Švicarska, a u finansiranju radova uče-

Završni radovi na uređenju unutrašnjosti šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja

Uskoro useljenje

Završeni radovi na asfaltiranju dionice ceste za Poprženu Goru

Završeni su rado-vi na asfaltiranju di-onice ceste za Popr-ženu Goru. Ukupna vrijednost radova koje je finansirala Općina Kakanj izno-si 40.000,00 KM. Nova cesta za Poprženu Goru

Počeli radovi na asfaltiranje dionice ceste za Desetnik i u naselju Desetnik

Počeli su radovi na asfaltiranje dionice ceste za De-setnik i u naselju Desetnik (MZ Dumanac). Vrijednost radova iznosi 100.000,00 KM.

Počeli radovi na rekonstrukciji dionice ceste za Semetiš (MZ Zagrađe)

Počeli su radovi na rekonstrukciji dionice ceste za Semetiš (MZ Zagrađe). Ukupna vrijednost radova iznosi 30.761,78 KM.

U šest zgrada socijalnog stanovanja stambeno zbrinuta 181 osoba romske nacionalnosti

Aktuelni radovi u Desetniku

Radovi u Semetišu

stvuje i Općina Kakanj. Izvođač radova je firma “GTR” d.o.o. Mostar.

Obzirom da su radovi pri kraju očekuje se i skoro useljenje.

U protekle 4 godine, zahvaljujući novčanim iz-dvajanjima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Evropske unije, Huma-n i t a r n e o r g a n i z a c i j e “Hilfswerk” i Općine Kakanj, izgrađeno je šest zgrada

socijalnog stanovanja u kojima je stambeno zbrinu-ta 181 osoba romske naci-onalnosti. U izgradnju šest zgrada uloženo je oko 3.500.000 KM, a u ovu cifru nije uračunata vrijednost zemljišta.

Značajna novčana sred-stva koja su došla u Kakanj

su rezultat ozbiljnog pristu-pa općinske administracije rješavanju problema stano-vanja u naselju Varda, te nastojanja da se ova lokaci-ja urbanizira i uredi, što su donatori prepoznali, te u konačnici uvrstili Kakanj među općine u kojima će graditi stambene jedinice za Rome.

Izgradnja novih objeka-ta za stambeno zbrinjava-nje socijalno ugroženih

porodica Roma rezultira stvaranjem uslova za ruše-nje bespravno izgrađenih i neuslovnih objekata u na-selju Varda. U proteklom periodu uklonjeno je 19 ovakvih objekata.

U toku je izrada projek-tne dokumentacije za iz-gradnju i sedme zgrade

socijalnog stanovanja u naselju Varda.

Decenijama niko nikad nije ni pokušao rješavati pro-blem bespravne gradnje, niti problem stambenog zbrinjavanja Roma i općenito uređenje dijela naselja Varda u kojem žive Romi.

Stanovi se korisnicima dodjeljuju na korištenje, a vlasnik stanova ostaje Op-ćina Kakanj.

Press Općine Kakanj

Page 7: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 7

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Priča o herojskoj ulozi kakanjske 329. brdske brigade u oslobađanju Sanskog Mosta počinje nekoliko dana prije oslo-bođenja ovog l i jepog grada. Impresivna je bila slika odlaska kakanjskih boraca sa stadiona FK “Rudar” u zonu odgovor-nosti legendarnog Petog korpusa. Vijugava “zmija” od stotinjak vozila bila je simbol moći 329. brdske br igade. Oček ivala se standardna uloga čuvanja linija odbrane, međutim desilo se nešto sasvim drugo. Desio se scenarij kao u filmu. Prvo je spri-ječen pokušaj neprijatelja da izvrši presijecanje Gr-meča i ponovo okupira Bosanski Petrovac.

Uslijedile su žestoke

Ertan Čaluk je bio uzoran sportista i dobar rukometaš RK “Rudstroj” Ka-kanj. Imao je mogućnost aktivno igrati rukomet i tokom rata, ali je rukometnu loptu zamijenio puškom. Ertan je rođen 25. aprila 1968. godi-ne u naselju Čaluci, u porodici Dže-mala i Munibe, rođene Mehmedović. Osnovnu školu završava u Bjelavići-ma, a Elektrotehničku u Kaknju.

U borbi protiv agresora uključio se odmah u startu i bio jedan od prvih pripadnika Patriotske lige i OPŠTO-a Kakanj. Kasnije je bio u sastavu 311. lbr, a kao kapetan bio je i pripadnik 329. brdske brigade u kojoj je bio zamjenik komandanta. Kao izuzetno hrabar i sposoban borac i komandno lice bio je u sastavu 3. manevarskog bataljona. Obišao je mnoga ratišta i učestvovao u mnogim podvizima

Dan velike pobjede:

10. oktobra 1995. godine kakanjska 329. brdska brigada umarširala u Sanski Most

Zastava 329. brdske brigade Kakanj iz ratnog perioda, ova zastava se čuva u Muzeju Kaknja

Kakanjski borci pred operaciju oslobađanja Sanskog Mosta

Kakanjski borci u oslobođenom Sanskom Mostu

borbe za Sanski Most.U borbama, 9. i 10. ok-

tobra 1995. godine, nepri-jatelj je potisnut 5 – 10 km. Uslijedila je dobro osmi-šljena operacija tokom koje je 3. bataljon 329. brdske brigade Kakanj, zajedno sa drugim jedini-cama A R BiH umarširao u Sanski Most. Dobijajući zadatke u pokretu, 2. i 3. bataljon potiskuju nepri-jatelja 3-4 km van grada, dok je 1. bataljon štitio grad sa zapada.

Kakanjski borci su, da-kle, među prvima ušli u oslobođeni Sanski Most.

Kakanjsku 329. brdsku brigadu pohvalio je gene-ral Atif Dudaković, koman-dant Petog korpusa Armi-je R BiH.

Press Općine Kakanj

Sjećanje na kakanjske heroje: Ertan Čaluk (1968-1995)

Za zasluge u ratu Ertan je odlikovan priznanjem “Zlatni ljiljan”

pripadnika Armije R BiH. Poginuo je pred sami kraj rata, 11. oktobra 1995. godine, u Sanskom Mostu. Ukopan je dva dana poslije na mazarju u Obri-ma. Ertan je bio primjeren momak, dobar prijatelj, sportista i veliki patri-ota. Kada su ga 1994. godine zvali da ostavi pušku i zaigra za rukometni klub iz Tuzle, on je rekao da neće uzeti loptu u ruku sve dok se i zadnji metar Bosne ne oslobodi. Svi ga se rado sjećaju zbog njegove dobrote, plemenitosti i hrabrosti.

Za zasluge u ratu Ertan je odliko-van priznanjem “Zlatni ljiljan”.

(Preneseno iz knjige: “Kakanjski šehidi i poginuli borci 1992-1995” autora Dženana Kubata, izdavač: Organizacija porodica šehida i pogi-nulih boraca općine Kakanj, Kakanj, 2001. godina)

Page 8: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

8 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

U Sarajevskoj vijećnici održa-na je svečanost u povodu prosla-ve 40 godina Tvornice cementa Kakanj. Proslava za pamćenje okupila je uvažene goste iz pri-vrednog, kulturnog, diplomat-skog i političkog života. Svečani program otvoren je izvedbama Sarajevske filharmonije, a kroz kratku video priču, uzvanici su imali priliku upoznati se svim najvećim projektima i objektima u koje je ugrađeno „sivo zlato“ proizvedeno u kakanjskoj tvorni-ci.

Branimir Muidža, generalni direktor HeidelbergCementa u BiH i Hrvatskoj i direktor Tvornice cementa Kakanj, u svom obraća-nju najprije se osvrnuo na samu izgradnju cementare, koja je pr-vobitno inicirana još davne 1938. da postane glavna nacionalna tvornica cementa u bivšoj državi, ali uslijed povijesnih i ekonom-skih okolnostinije izgrađena ta-da, nego 40 godina poslije. Od 1978. godine, kada je puštena u rad, pa do danas, Tvornica ce-menta Kakanj proizvela je skoro 18 miliona tona cementa. Kazao je kako je ova tvornica proizvela toliko cementa da bi se od njega mogao napraviti betonski stub promjera 40 cm sve od zemlje do

Obilježen jubilej Tvornice cementa Kakanj

40 GODINA POSTOJANJA

Prve tone cementa Tvornica cementa Kakanj proizvela je 15.12.1978. godine i od tada je sinonim za vrhunski kvalitet. Ovaj kakanjski kolektiv stalno bilježi nove po-slovne uspjehe i širi poslovanje kako u BiH tako i na stranim tržištima. Sve svoje ak-tivnosti zasniva na dugoročnom razvoju koji podrazumijeva savremene proizvodne pogone i stručno osoblje, a svi procesi su usklađeni sa najvišim evropskim ekološkim standardima i tehničkim zahtjevima. Trenutno pored cementare u Kaknju upravlja i sa 7 betonara u BiH i 6 betonara u Hrvatskoj.

Branimir Muidža: Svugdje je ugrađeno naše „sivo zlato“

Dr Bernd Scheifele: Najveća njemačka investicija u državi Fadil Novalić: 40 godina na putu razvoja

mjeseca:„U svakoj sekundi svoga rada

mi stvaramo novu vrijednost I to je ono što nas čini uspješnima. Me-đutim, naš doprinos ne treba promatrati samo kroz prizmu puke statistike i količine proizvedenih tona cementa. Pogledajte oko se-be. Dom i kuća iz koje ste došli, tuneli, mostovi i ceste kojima ste doputovali, aerodrom na koji ste sletjeli, hotel u kojem ste odsjeli, škole i vrtići u koje ćete sutra od-vesti svoje dijete, uredi i zgrade u kojima radite, pločnik kojim hoda-te, pa evo i veličanstvena Vijećnica koja je simbol obnove - gdje god uperite pogled, svugdje je ugrađe-no naše „sivo zlato“. Čini me pono-snim kada vidim koliko je toga li-jepog i korisnog, vrijednog i traj-nog sagrađeno našim proizvodi-ma.“

Posebno je istako napredak nakon privatizacije te sva značaj-na ulaganja od kojih je, kako ka-že, najvažnije ulaganje u zaštitu okoliša:

„Zadržali smo kroz sve ovo vrijeme temeljne vrijednosti koje krase naše ljude i poslovanje, a prije svega odgovornost. Odgovor-nost prema okolišu, odgovornost prema radniku, partneru, kupcu, odgovornost prema lokalnoj za-

jednici, dioničarima i svim ostalim interesnim grupama,“ kazao je Muidža.

Zahvalio se i prethodnim ru-kovodiocima i radnicima koji su Tvornicu uspješno vodili kroz veoma teška vremena. Zahvalio se i ostalim partnerima i prijate-ljima Tvornice uz obećanje da će kompanija i dalje raditi na stal-nom unapređenju svih segmena-ta poslovanja i društvene odgo-vornosti.

Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uz iskrene čestitke Tvornici ce-menta Kakanj, naglasio je značaj

veoma uspješne privatizacije ove kompanije i ulaska Tvornice ce-menta Kakanj u porodicu najve-ćih proizvođača cementa:

„Tvornica cementa Kakanj je dobitak za uposlenike i upravu, njene vlasnike, ali i cijelu BiH,“ ka-zao je Novalić. „Impresivno je šta je sve u ovoj zemlji napravljeno od kakanjskog cementa. Ovo je fabri-ka koja je u ovih 40 godina stalno išla putem razvoja, stalno bilježila porast tako da je služila ne samo Kaknju nego cijeloj državi. Zahva-ljujem vam se za tako predan rad.“

Prisutnima se obratio i Dr Bernd Scheifele, glavni izvršni

Page 9: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 9

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Vlastitim kapitalom i stalnim ulaganjem od preko 200 miliona KM u razvoj i proširenje, uz svestranu po-dršku strateškog partnera HeidelbergCementa, nasta-la je današnja tvornica čije se zelene površine prostiru na više od 100.000 m2, a obuhvaćaju voćnjake, parko-ve i jezero s ribama. Moderni pogoni garantuju mini-malni uticaj na okoliš gdje su svi pokazatelji znatno ispod zakonski dozvoljenih granica. TCK posluje po najvišim evropskim standardima, veoma je moderna u svakom aspektu, izuzetno uspješna i efikasna, koristi najbolju dostupnu tehnologiju, i radi u skladu sa svim lokalnim zakonima ali i normativima EU.

Press TC Kakanj

Uprava HeidelbergCementa i gosti Vijećnica u znaku jubileja TC Kakanj

Donacije Domu zdravlja Kakanj i osnovnim školama u Kaknju

Nastup Sandre Bagarić

direktor HeidelbergCement Gru-pe. Prvo se osvrnuo na protekli period:

„Prije 40 godina ova regija izgledala je potpuno drugačije i politički i ekonomski. Grad Saraje-vo prošao je kroz veoma teška ratna vremena, kao i naša tvorni-ca. Ali danas vidimo uspjeh posti-gnut radom ljudi koji rade u tvor-nici kao i podrškom zajednice u kojoj je smještena tvornica. Kada smo tokom privatizacije preuzeli tvornicu, ona je izgledala potpuno drugačije. Bila je tehnički iscrplje-na, stara, a imali smo veoma

značajan problem sa emisijama prašine. Neophodne su nam bile dvije stvari tehnologija i jaka pre-danost radnika, i mislim da smo pronašli oboje. Danas kad smo posjetili tvornicu mogli smo vidje-ti modernu tehnologiju, da je čista i bez prašine, i da zaista ulaže sve napore da bude dobar komšija. Investirali smo više od 100 miliona eura što je najveća njemačka inve-sticija u državi. Tvornica cementa Kakanj danas primjer stabilnosti, pouzdanosti i ekonomskog uspje-ha. Hvala vam svima što ste svojim radom tome doprinijeli.“

Dr Scheifele također je kazao da je važno gledati i u budućnost, da su se gradovi i država unapri-jedili, ali da ima još mnogo posla da se napravi, posebno u sferi izgradnje rezidencijalnog sektora i infrastrukture.

„Mi ćemo nastaviti da ulaže-mo u BiH i pravit ćemo proizvode svjetske kvalitete i pružati vrhun-ske usluge kako bi se ova zemlja dalje gradila.“

Ističući značaj uzajamnog pomaganja i saradnje sa lokal-nom zajednicom, direktor Muid-ža i Dr Bernd Scheifele uručili su ispred Tvornice cementa Kakanj dvije simbolične donacije Kaknju – 40.000,KM za nabavku jedno-kasetnog digitajzera za standar-dnu radiografiju i 40 mBot robo-ta za osnovne škole u Kaknju. Donacije su preuzeli Lamija Veis-pahić, pomoćnica direktora JU Doma zdravlja Kakanj, i Slaven Katičić, predsjedavajući Općin-skog Vijeća Kakanj.

Slaven Katičić je u ime svih građana Kaknja čestitao značajan jubilej Tvornici cementa Kakanj i svim njenim radnicima, te se za-hvalio u ime Kaknja na večeraš-njim donacijama:

„Mi smo uistinu u zadnjih go-

tovo dvadeset godina navikli da cementara uvijek pruža ruku pre-ma Kaknju, prema svojim građa-nima, i da pokazuje svoju osjetlji-vost, svoju dobru volju i svoju ple-menitu namjeru prema najširim slojevima građanstva, prema sportskim kolektivima, prema Općini Kakanj, prema vjerskim zajednicama, prema svim drugim ustanovama i organizacijama bitnim za funkcioniranje naše lo-kalne sredine. Ono na čemu po-sebno zahvaljujem je za kontinui-ranu brigu za svoje zaposlenike, a također im hvala što brinu o svojim umirovljenicima, što ih nikada ne zaboravljaju. U tom smislu, pozi-vam ih da nastave na takav način kako su do sad djelovali u našoj lokalnoj sredini. Hvala vam na svemu. Želim vam mnogo uspje-ha, da nastavite i dalje kako ste do sada radili, da ponosno pronosite ime Kaknja koje ste unijeli u cijelu BiH, u svako njeno dvorište.“

U nastavku su gosti uživali u fantastičnim zvucima nekoliko arija koje je izvela poznata oper-ska pjevačica Sandra Bagarić uz pratnju Sarajevske filharmonije, a kraj programa označio je fanta-stični vatromet.

Page 10: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

10 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Ovih dana posjetili poro-dicu Ahmetović iz Kaknja, koja živi u nehumanim uslovima u oronuloj baraci na periferiji Kaknja, vidjeli smo da se u odnosu na na-šu raniju posjetu od prije nekoliko mjeseci nije ništa promijenilo. Supruga Mej-dina i dalje brine se o teško oboljelom suprugu Izetu koji je demobilisani borac i koji je četiri puta do sada operisao kičmu i za njegovu

Ahmetovići iz Kaknja ponovo trebaju našu pomoćSupruga Mejdina i dalje brine o teško oboljelom suprugu Izetu

Mejdina i Izet Ahmetović

Devetogodišnji Emir Buza boluje od rijetkog oblika raka limfnih žlijez-da i u klinici Acibadem u Turskoj primio je prvi ci-klus hemoterapija. Kako kaže njegov otac Almir Buza, sada Emiru slijedi proces oporavka da bi se moglo nastaviti sa hemo-terapijama.

- Emir je trenutno u izo-laciji. Sada se priprema

Donirana kolica Otpusno pismo

terepaju mjesečno je neop-hodno 180 KM. Kćerka Amanda pohađa šesti ra-zred OŠ „Mula Mustafa Ba-šeskija“ i dobra je učenica.O teškoj životnoj priči porodi-ce Ahmetović govori nam supruga demobilisanog borca koja svakodnevno skuplja drva da bi zagrijala prostoriju gdje leži njen suprug.

- Teško je živjeti. Kako preživjeti od 14 KM koje do-

bijem za dijete. Suprug je bolestan i stanje se ne po-pravlja. Borce zaboravili i ne haju za njih. Da bar donesu zakon, al’ neće, malo će biti njima. Moj se Izet borio za ovu zemlju i gdje je sad - na postelji, kaže Mejdina.

Dok je Izet bio sposoban za rad, brinuo se o porodici. Radio je na dnevnicu,a sada je sve to palo na leđa nje-gove supruge. Nedavno su Izetu donirali pokretna ko-lica sa kojima se može lakše

kretati i izlaziti iz stana. Za daljnje liječenje, prema rije-čima supruge, neophodno je prikupiti još 3.000 KM.

Humani ljudi iz naše ze-mlje uvijek su pomagali nemoćne i siromašne. Svi koji žele pomoći Ahmetovi-ćima to mogu učini upla-tom na žiro račun otvoren kod ASA banke na ime Izet A h m e t o v i ć n a b r o j : 2408963190022 134-020-01072679-53. Kontakt tele-fon je 062 /701 943. (Az.S.)

Nastavlja se velika humanitarna akcija za Emira Buzu:

Skupljeno 220.000 KM, otac Almir zahvalan svima koji su pomogli

Pozivom na broj 17007 doniraju se dvije konvertibilne marke za Emirovo liječenje

Emiru slijedi proces oporavka da bi se moglo nastaviti sa hemoterapijama

apartman u kojem bi trebao biti naredne dvije sedmice, kada bi trebao krenuti drugi krug hemoterapija – kaže Almir Buza.

Prvobitni iznos liječenja bio je 168.000 eura, ali za-hvaljujući dobrim ljudima, do sada je skupljeno više od 200.000 KM.

- Do sada je u različitim akcijama skupljeno oko 220.000 KM. Hvala svim lju-

dima dobre volje koji su na različite načine pomogli da skupimo ovaj novac – kaže Almir Buza.

Pomozi.ba organizacija od 1. oktobra ustupila je broj 17007 za liječenje malog Emira Buze. U pita-nju je jedinstveni broj za sve operatere, a pozivom na broj doniraju se dvije konvertibilne marke.

Oslobodjenje.ba

Page 11: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 11

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Svjetska zdravstvena orga-nizacija proglasila je 10. okto-bar Svjetskim danom mental-nog zdravlja. Obilježava se svake godine širom svijeta, a ima za cilj podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja širom svijeta, kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju.

Tim Centra za mentalno zdravlje (CMZ) koji djeluje pri JU „Dom zdravlja“ Kakanj svake godine na različite načine obilježava ovaj dan. Tako je i ove godine CMZ Kakanj pripremio bogat sa-držaj raspoređen u četiri dana, te dao svoj doprinos u obilježavanju Svjetskog da-na mentalnog zdravlja.

Ovogodišnja tema obilje-žavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja je „Mladi i mentalno zdravlje u mije-njanju svijeta“. U okviru ovih aktivnosti realizovana je promocija Centra za mental-no zdravlje, zatim Sastanak predstavnika institucija u zajednici i to iz: odgojno-obrazovnog, sigurnosnog, socijalnog i zdravstvenog sektora (08.10.), Dani otvore-nih vrata za mlade osobe iz tri osnovne i tri srednje škole sa područja naše opštine,

Brojne aktivnosti CMZ Kakanj povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Za vrijeme saradnje sa građanima opštine Kakanj

Promotivni leci sa predstavljenim programskim sadržajem

Sastankom predstavnika institucija u zajednici Tim CMZ započeo aktivnosti povodom obilježavanja 10. oktobra

Za vrijeme posjete jedne od osnovnih škola CMZ-u

korisnike usluga CMZ i čla-nove njihovih porodica. Kao četvrta planirana i realizova-na aktivnost bila je informi-sanje građana na ulici na temu mentalnog zdravlja mladih sa izložbom radova korisnika okupacione terapi-je koja se provodi u Centru za mentalno zdravlje Kakanj.

„Promotivni štand bio je postavljen na trgu kod BH Pošte u Kaknju, pa su građani naše opštine imali priliku in-formisati se o mentalnom zdravlju uz pomoć promotiv-nog materijala i izložbenih radova Grupe okupacione terapije. Također smo ih upo-znali i sa uslugama dostu-pnim u CMZ-u, Okupacionoj terapiji. Pored toga, u prosto-rijama Centra za mentalno zdravlje je realizovano druže-nje sa već aktuelnim korisnici-ma usluga CMZ-a i njihovim članovima porodice, kao i sa ostalim zainteresovanim su-građanima“, rekao je Esmin Brodlija, diplomirani psiho-log i gestalt psihoterapeut.

Dani otvorenih vrata za učenike tri osnovne i tri sred-nje škole počeli su 09. okto-bra i trajali su do 11. oktobra tekuće godine. U tri dana CMZ posjetilo je oko 120

učenika. Učenici su za vrije-me posjete imali priliku upo-znati se sa okupacionom terapijom, te pogledati rado-ve korisnika uključenih u Grupu okupacione terapije.

„Zahvaljujemo se osoblju škola na saradnji, učenicima na posjeti i pomnom praće-

nju, medijima, Eldinu na diza-jnu promotivnog letka, Pro-jektu mentalnog zdravlja u BiH i naravno menadžmentu JU “Dom zdravlja” Kakanj na podršci u svim aktivnostima“, za kraj dodaje Brodlija, član tima CMZ-a Kakanj.

Alina Krivokapa

Page 12: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

12 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

Lady fitnes centar je prvi i jedini fitness centar u Kaknju, ali i šire i namijenjen je isklju-čivo ženama/djevojkama. Fitness centar je opremljen mašinama i opremom za vježbanje, sadržajan je, te posjeduje sve ono što je po-trebno za adekvatno obavlja-nje ove djelatnosti. U početku je fitness radio 8 sati sa zapo-slenom jednom radnicom, a sada radi dvije smjene. Kako se posao bude povećavao, shodno ulaganjima i troško-vima, vlasnica Amela Veispa-hić namjerava uposliti još jednu radnicu.

Pristupačna lokacijaU planu je da se vreme-

nom i ponuda fitness centra upotpuni, što se prvenstve-no odnosi na nabavku nove opremeza vježbanje. Amela posjeduje znanje i vještine kada je u pitanju izvođenje vježbi, što uz želju za bavlje-njem ovim poslom čini ula-ganje u ovaj biznis opravda-nim, a sam biznis samoodr-živim.

Lady fitness centar se na-lazi na adresi 311. lahke bri-gade u Kaknju, preko puta Autobuske stanice. Lokacija je jako pristupačna, nalazi se u prigradskoj zoni, lahko se pronalazi te posjeduje vlasti-ti parking. Objekat se povolj-no uklapa u okolinu, te ima za cilj poboljšanje zdravlja naših sugrađanki i ne ugrožava ni na koji način niti jedan se-gment životne okoline.

Objekat u kome se nalazi fitness centar je izgrađen upravo u svrhu teretane, u potpunosti prilagođen ovoj djelatnosti, veličine je 130 m2, prekriven gumenim fitness

AKTUELNOSTI

U Kaknju otvoren prvi „Lady fitness“ centar samo za žene

Fitness centar je opremljen modernim spravama i opremom za vježbanje

podom. Posjeduje mokri čvor, tuš kabinu, svlačionicu, hodnik koji je popunjen sa 20 ormarića namjenjenih za lič-ne stvari korisnica fitnessa. Prostor posjeduje video nad-zor, ventilacioni sistem, mo-guće je priključiti internet i kablovsku.

Od opreme za vježbanje fitness centar posjeduje dvije LAT mašine, dvije klupe za trbušnjake, pet orbi traka, dvije mašine namjenjene ja-čanju leđnih mišićai dva ko-mada bučica. Bitno je napo-menuti da prostor posjeduje i priključak struje i vode.

Idealno mjesto za sve djevojke/žene

Fitness centar „Lady fitne-ss“ je okrenut isključivo ka pružanju usluga sportskih/fitness treninga samo za žene bez ograničavanjau dobnom smislu. Djevojke i žene su jako zadovoljne što potvrđuju svojim redovnim dolascima. Konkurentni fitness centri u lokalnoj zajednici objedinja-vaju i momke i djevojke, te je ponuda i korištenje sprava za

vježbanje ograničena, a ter-mini pomiješani, što klijentice ne pronalaze kao plus u po-slovanju.

Ovaj fitness centar pored opremljenosti modernim spravama za vježbanje, po-sjeduje i visok stepen higije-ne, čistoće, ljubazno osoblje, puno radno vrijeme, a u bu-dućnosti se očekuje zapošlja-vanje još jednog stalno zapo-slenog radnika. Ovo je ideal-no mjesto za sve djevojke/žene bez bilo kakve diskrimi-nirajuće osnove.

„Od preko 50 klijentica s kojima sam obavila razgovor mogu istaći da prosječno 25-30 osoba predstavljaju moje sigurne klijente koji će koristiti usluge Lady fitness centra u početku poslovanja na mjeseč-nom nivou“ – kazala je Amela.

Pomoć Općine KakanjLady fitness je otvoren uz

pomoć poticaja Općine Ka-kanj a isti je iskorišten u svrhu refundacije troškova osniva-nja fitness centra, plaćanja doprinosa te za nabavku sprava za vježbanje.

„Kapacitet u smislu veličine objekta postoji, želja za proši-renjem biznisa i upotpunjava-njem ponude, te kako biznis bude napredovao i ja ću prati-ti trendove i proširivati ponudu na tržištu“ - kazala je Amela.

U ovaj fitness centar do-laze djevojke/Žene koje vode računa o zdravlju, vježbaju isključivo iz zdrav-stvenih razloga, osobe koje zbog zdravstvenih razloga vježbaju po preporuci dok-tora, klijentice koje se pri-premaju za razna takmiče-nja i sve druge zaintereso-vane djevojke i žene.

„Konkurentni fitness centri posluju dobro, ali prije nego sam se odlučila za pokretanje ovog biznisa, istražila sam potrebe tržišta, slušala potra-živanja klijentica a potom se odlučila za ovaj posao. Djevoj-ke/žene su zainteresovane koristiti usluge fitness centra jer se razlikuje od drugih iz ra-zloga što je namijenjen samo njima te je ulaz muškarcima strogo zabranjen“ - kazala je Amela za Kakanjske novine.

Sabina Selimović – Šemić

Page 13: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 13

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

U jednom od naših bro-jeva pisali smo o našem sugrađaninu Emrahu Ske-ledžiji, koji radi kao frizer i make- up artist. Svoju kari-jeru Emrah je počeo u svom gradu Kaknju, a potom nastavio u jednom zenič-kom salonu. Svjestan svog talenta i umijeća, odlučio je popeti se stepenicu više i otvorio svoj studio ljepote u Kaknju. Kombinujući vla-stito znanje i iskustvo, stručnost, volju, uz pratnju svjetskih modnih trendova, ali ipak osluškujući i želje svojih klijenata uspio je dočekati i zabilježiti zasi-gurno tek prvu u nizu go-dišnjicu početka rada „Bea-uty studio ES“.

Stotine napravljenih ra-zličitih frizura i make up-ova, čini uspješnu radnu godinu ovog mladog frize-ra kojeg traže na sve strane.

Kako su rođendani uvi-jek povod za slavlje, Emrah je na dan rođendana salo-nu, 9. oktobra, odlučio obradovati sve svoje stalne klijentice odličnom ponu-

Proslavljen prvi rođendan „Beauty studio ES“ u Kaknju

Ukusni kolači su tu

Modeli kojima je Emrah specijalno radio frizuru i make up

Preciznosti ne nedostaje

Na adresu ‘Beauty studio ES’ pristigli su mnogobrojni pokloni

dom, frizurama po cijeni od 5KM. Međutim, to nije bio jedini način da obraduje svoje klijentice. Poznato je kako žene uživaju u slatki-šima, tako da je svaka koja je došla na frizuru, mogla uživati u piću i ukusnim kolačima.

O tome kako je proteklo rođendansko slavlje, Emrah je rekao:

„Sve je prošlo kako treba, posjeta je bila tolika da, na-žalost, nismo sve mogli ni primiti, svi smo se lijepo

proveli, uživali u frizurama i u poslasticama. Ovim putem bih da se zahvalim svima na odzivu, svojim klijenticama koje su mi ukazale povjerenje ovih 365 dana i koje su me obradovale divnim pokloni-ma. Hvala na brojnim čestit-kama koje su pristizale i na društvenim mrežama i uživo. Nastavit ćemo da budemo dobri i profesionalni kao i do sada“.

Pored mnogobrojnih napravljenih frizura, Emrah je za ovaj specijalni dan

odabrao i dva modela u vjenčanicama kojima je specijalno radio frizuru i make up.

Podsjetimo, Emrah Ske-ledžija je imao priliku go-stovati na OBN televiziji u emisiji Dejane Rosuljaš Špiler „Dejana Talk Show“, te raditi sa brojnim pozna-tim ličnostima, od kojih izdvajamo: Teu Tairović, Nikolinu Kovač, Amara Ja-šarspahića Gileta, Selmu Bajrami i Stoju.

Alina Krivokapa

Page 14: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

14 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

PREDSTAVLJAMO

Moderno doba u kojem danas živimo, te borba za opstanak i preživljavanje tjera nas da živimo ubrzanim tempom života, sve više nam uskraćujući slobodno vrije-me. I ono malo što ga ima-mo, usmjerimo ga na sva-kodnevne obaveze prema sebi i najbližim. Ipak, još uvijek je onih koji svoje vri-jeme itekako dobro iskoriš-tavaju, iako ga nemaju na-pretek, a jedan od takvih je i naš sugrađanin Edin Brkić.

Edin Brkić ima 44 godine, zaposlen je u Rudniku mrkog uglja Kakanj, pogon Haljinići, oženjen je i otac dvoje djece. Živi na Vardi, u blizini šehid-skog spomenika. Pored po-sla koji obavlja kao uposlenik Rudnika, Edin pronađe vre-mena i za neke druge stvari. U nastavku teksta pročitajte čime se to Edin bavi.

Edine objasnite nam u čemu se zapravo ogleda vaš hobi? Čime se zapravo bavite?

- Moj hobi ogleda se u to-me što svoje slobodno vrijeme provodim sa neobičnim živo-tinjama. Ovim hobijem se bavim preko 30 godina, a sve je počelo od nabavljanja ne-koliko ptica. Vremenom sam

Edin Brkić- svestrani umjetnik i uzgajivač neobičnih vrsta životinja

Košnica za pčele u obliku džamije

Raznovrsni hobiji Edina Brkića

želio više, te počeo da nabav-ljam neobične vrste peradi. Pored uzgoja životinja, svoje slobodno vrijeme provodim slikajući na staklu neobičnom tehnikom, te izrađujući razli-čite suvenire od drveta.

Da li je sve to što radite, dakle uzgoj životinja, sli-kanje, izrada suvenira čisto iz radoznalosti, ispunjava-nju samoga sebe, ili je to ujedno i način za pokreta-nje neke vrste biznisa?

- Vjerujte mi, ja ovim hobi-jem nikada nisam gledao na biznis, sve je nastalo kao po-sljedica velike ljubavi prema životinjama. Slike i suvenire koje napravim, uglavnom poklonim onima kojima sma-tram da trebam. Neke od su-venira i slika je moguće pogle-dati u mojoj kući na Vardi, a u Brnju imam imanje, tu je bila devastirana kuća od koje sam ja napravio mali ZOO park. Ulaz i pojedini detalji na ima-nju urađeni su u retro stilu.

Koliko je vremena dnev-no potrebno izdvojiti da biste podmirili sve životnj-ske potrebe?

- Svaki dan mi je potrebno minimalno tri sata da nahra-nim životinje, da im vodu promijenim, očistim kaveze i skloništa, jer je meni higijena na prvom mjestu. Želim na-glasiti da za svaku vrstu ja napravim kaveze i skloništa.

Koliko životinjskih vrsta trenutno imate i šta sve uzgajate?

- Sad trenutno u mom po-sjedu imam: zlatne i dija-mantske paunove, srebrne fazane, nubijske grlice i albino grlice, santinete ukrasne golu-bove, zatim sedam vrsta ukra-snih kokoški, kalifornijske ćurke, kalifornijske kunice,

vjeverice, pčele i psa čuvara.Jeste li nekada bili na

nekoj izložbi, nekom pred-stavljanju, razmjenjivanju neobičnih vrsta, bazaru rukotvorina?

- Pa, izložbe posjećujem, ali još nikada nisam izlagao svo-je vrste, jer nemam puno slo-bodnog vremena.

Koja životinja je vama najdraža?

- Od svih vrsta meni su najdraže pčele, one su mi ne-što posebno. Za njih sam ja napravio manju džamiju od drveta u kojoj one borave. Džamija je spojena na senzor, kad joj se približite, aktivira se svjetlo na munari i počne ezan da uči, to je jedan moj patent. Pčele su mirne, znam sjesti ispred džamije dok su one puštene, i one hodaju po me-ni, nijedna me ne ugrize.

Možete li nam objasniti proces slikanja na staklu?

- Što se tiče slikanja, kao što sam rekao, slikam na staklu, tako što brusim staklo tehni-

kom sličnoj kao olovka, samo što olovka ostavlja trag grafita, a ja brusim staklo i prilikom brušenja na staklu ostaje trag. Zapravo, koristim se stomato-loškim aparatom za brušenje zuba. Mislim da niko u BiH ne radi ovom tehnikom, a meni je sinula prije nekoliko godina. A kada je riječ o motivima, naj-radije biram da slikam prirodu i kaligrafiju.

Kakvi su vaši planovi za budućnost kada je u pita-nju ovakva vrsta hobija?

- Planiram, ako Bog da, nabaviti još nekoliko nojeva i jednog konja- ponija, i dok me zdravlje bude služilo uzgajat ću životinje, a kako primjeću-jem da i djeca vole da provode vrijeme sa životinjama, mi-slim da će i oni nastaviti mo-jim stopama.

Ekipa Kakanjskih novina se zahvaljuje Edinu na odvo-jenom vremenu i želi mu puno uspjeha i sreće na svim planovima.

Alina Krivokapa

Page 15: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 15

KAKA

NJSK

E NOV

INE

PREDSTAVLJAMO

Kreativni ljudi su sposobni za velike stvari. Ona je mnogo više od toga da čovjeka čini različitim od drugih ljudi. Svako može da bude različit, ali rijetko ko da od toga može napraviti nešto nevjerovatno.

Naša mlada sugrađanka Fatima Aliefendić je svoju kreativnost iskoristila na pra-vi način. Pored toga što radi ono što voli, ona također za-rađuje od toga. Fatima se bavi malo neobičnim hobi-jem koji nije toliko poznat u našoj sredini. Tačnije, bavi se izradom cvijeća od kreppapi-ra, svadbenih dekoracija u koje spadaju bidermajeri, svadbene kićenice, ukrasi za auto mladenaca te mnogo toga. Kako kaže Fatima, ovo je hobi za koji joj nikad nije teško odvojiti vrijeme niti joj je naporno napraviti bilo šta. Istina je da joj je potrebno puno vremena, ali joj nije teško, jer u tome uživa.

Kroz razgovor s Fatimom smo saznali kako je zapravo došla na ideju da se time bavi.

“Na ideju sam došla prije

Fatima Aliefendić:

OD KREATIVNOSTI DO INOVACIJE

Neke od Fatiminih kreacija

dvije godine. To je bio period kad nisam studirala niti radi-la. Vrijeme sam uglavnom provodila gledajući klipove na internetu. U jednom tre-nutku sam shvatila da besko-risno provodim vrijeme i odlučila da gledam barem nešto korisno. Tada sam naiš-la na klipove gdje je pokaza-no kako se pravi cvijeće od kreppapira. Nije mi dugo trebalo da se odlučim da

probam i ja napraviti to što sam gledala sve vrijeme. Na-kon malo vježbe sam uspjela”

Kada smo je upitali ko su bile prve mušterije odgovo-rila nam je da je jedan prija-telj pitao da li bi željela da mu proda cvijeće koje je napra-vila. Ona je, naravno, pristala na to i bila je jako sretna što je neko uvidio i cijenio njen trud i vrijeme. Nedugo nakon toga se pročulo čime se Fati-ma bavi, te su se svakim da-nom javljale nove ideje, nove mušterije i nove mogućnosti.

Upitali smo je koliko joj je vremena potrebno da izradi jedan buket te koje se najče-šće reakcije mušterija kada prime svoju narudžbu.

‘’Za jedan buket treba mi između sat vremena i dva, ponekad i više, ali sve zavisi od zahtjevnosti buketa i da li imam neophodan materijal. Pravim bukete od kreppapira, flowerboxove (kutija sa cvije-ćem) i cvjetne aranžmane, a odnedavno i svadbene deko-racije za koje uglavnom ku-pujem materijal i samo to aranžiram. Dosad nisam ima-la negativnih iskustava niti loših reakcija. Moje mušterije

su, sudeći po povratnim in-formacijama koje dobijem od njih nakon isporuke, uvijek zadovoljne. To im se sviđa, jer je unikatno, dugotrajno a opet dosta slično aranžmani-ma od živog cvijeća. Moram napomenuti i to da su moje mušterije podjednako i muš-karci i žene’’.

Pored svih pozitivnih komentara na ovaj unikatan rad, Fatima je osvojila na-gradu za najbolji biznis plan koji joj je izdala organizacija „Žene za Žene Internatio-nal“ (Sarajevo, august 2018. godina).

Našoj Fatimi želimo mno-go uspjeha u daljem radu, te se nadamo da će se i dalje nastaviti baviti ovim unikat-nim poslom koji je mnogo neobičan, ali na izuzetno li-jep način. Ukoliko i vi želite da posjedujete jedan od ovih divnih buketa i aran-žmana sve što trebate je da se javite Fatimi Aliefendić na njen FB odnosno instagram profil ili na njenu stranicu: Inspirisana-ja & BeautiK (https://www.facebook.com/Inspirisana.ja/).

Nejra Fejzović

Fatima Aliefendić je osvojila nagradu za najbolji biznis plan koji joj je izdala organizacija „Žene za Žene International“

Page 16: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

16 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KULTURA

Projekt „Popis stećaka na području općine Kakanj“ u fazi evidentiranja stećaka uspješno je okončan u nedje-lju 30.09.2018. godine obilaskom posljednje nekropole na području sela Sebinje.

Sljedeća faza ovog projekta je do-kumentiranje prikupljenih podataka i njihova publikacija.

Riječ je o projektu koji je započeo u mjesecu oktobru 2017. godine i čiji završetak donosi tačno brojno stanje stećaka na području općine Kakanj.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijedila je JU KSC Kakanj, a pro-jekat u fazi terenskih obilazaka su realizirali arheolog, Adisa Lepić, crtač Muhamed Bešlagić i Stručna geodet-ska služba općine Kakanj.

U toku realizacije projekta svoj doprinos kao volonteri dali su i uče-nici kakanjskih osnovnih i srednjih škola. Kroz 52 izlaska na teren u obi-lasku nekropola učestvovalo je 80 učenika – volontera s nastavnicima i profesorima historije. Aktivnosti na popisu stećaka realizirane su kroz terenski obilazak nekropola, GPS sni-manje te bilježenje vjerovanja mje-štana vezanih za stećke.

U prostorijama JU KSC Kakanj dodijeljene su diplome za polaznike kursa bosančice.

Kurs bosančice organi-zovali su Udruženje Kula Gorica i Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj – Muzej Kaknja.

Kurs bosančice održa-vao se tri sedmice svake subote u vremenskom periodu od 09:00 do 12:00 h uz stručno vodstvo prof. historije iz Zenice Halila Beganovića.

Sumiranje rezultata popisa stećaka:

Posjećena ukupno 52 kakanjska naselja, evidentirano ukupno 150 stećaka, 80 učenika volontiralo…

Svi podaci prikupljeni tokom terenskih obilazaka nekropola bit će dokumentirani i publikovani

Obilaskom nekropola došlo se do podataka koji se očituju kako u pro-mjeni prvobitnog broja stećaka po nekropolama ali isto tako došlo se i do podataka koji su otkrili nove loka-cije i nove, neevidentirane stećke, ali i stećke koje bi trebalo zbog njihove ornamentike zaštiti od propadanja.

Završetkom ovog popisa stećaka stvorili su se uvjeti o potrebi zaštite nekih od nekropola koje plijene pa-žnju očuvanošću stećaka.

Svi podaci prikupljeni tokom te-renskih obilazaka nekropola bit će

dokumentirani i publikovani te na taj način dostupni javnosti kako naučnoj tako i svim onim zainteresiranim za ovo bosansko-hercegovačko blago. Za vrijeme projekta evidentirano je ukupno 150 stećaka, terenski dio projekta trajao je ukupno tri mjeseca, a ukupno 52 kakanjska naselja su posjećena od strane stručnog tima JU KSC Kakanj.

Stećci kao nadgrobni spomenici datiraju iz srednjeg vijeka i upisani su na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

JU KSC Kakanj

Dodijeljene diplome za polaznike kursa bosančice

Kurs bosančice pohađalo je ukupno 13 učenika uz stručno vodstvo prof. historije iz Zenice Halila Beganovića

Kurs bosančice pohađalo je ukupno 13 učenika iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.

Kurs se održavao povo-

dom obilježavanja Dječije nedjelje u Zeničko-doboj-skom kantonu i u znak sje-ćanja na najvažniji pravni

akt naše države Bosne i Hercegovine koji je napi-san srednjovjekovnim bosanskim pismom pi-smom bosančica.

Na diplomama su po-laznici sami napisali svoje ime i prezime budući da je kurs podrazumijevao čitanje i pisanje.

Zahvaljujemo se svima koji su pohađali ovaj kurs. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo i da će vam ovo znanje biti korisno.

JU KSC Kakanj

Page 17: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 17

KAKA

NJSK

E NOV

INE

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI

Besplatne male oglase možete poslati sms

porukom: 061/362-654 i na e-mail:

[email protected]

Nekretnine■■ Kupujem jednosoban stan u Ka-knju. Tel: 062-805-101;■■ Prodaje se kompletno imanje nedaleko od grada, papiri uredni 1/1 . Tel: 065-983-090;■■ Prodajem stan površine 38 kva-drata u S-3 (soliter) sunčana strana na 12. spratu. Cijena 40.000 KM. Tel: 032-553-873;■■ Prodajem kuću u Kaknju površi-ne 220 m² sa okućnicom ca 800 m². Kuća je kvalitetne gradnje sa centralnim grijanjem i dvije garaže. Cijena po dogovoru. Sve dodatne informacije dobićete putem telefona. Tel: 00385-21-889243;■■ Prodajem građevinsko zemlji-šte na Milama površine 880 kvadrata, pola parcele zasa-đene voćke, prilaz sa asfalta, papiri uredni 1/1, katastarski broj parcele 1980., u blizini 2-3 metra nalazi se struja, voda, kanalizacija, telefon... Tel: 061-986-452;■■ Prodajem zemljište u Doboj-skom polju blizu škole, pogodno za gradnju 2 kuće. Zemljište posjeduje sve priključke. Veliči-na parcele je 1200 kvadratnih metara. Cijena po dogovoru. Tel: 061 473 557;■■ Prodajem kuću sa tri etaže, sa velikim podrumom i okućnice 850 m2, prizemlje poslovni pro-stor opremljen a može i za sta-novanje. Kuća se nalazi u ulici Saliha Jašarspahića preko puta džamije u Doboju-strogi centar, ulaz sa asfalta. Cijena po dogo-voru. tel. 063-318-204;■■ Prodajem građevinsko zemljište površine 800 kvadrata Kakanj –

centar uz javni put sa svim pri-ključcima, pogodno za gradnju kuće. Tel: 061-623-731; 032-736-018;■■ Prodajem kuću u Povezicama pored prodavnice, kuća je sa dva stana, posjeduje sve pri-ključke, useljiva. Tel: 061-424-159 ili 063-337-196;■■ Prodajem kuću u Doboju pored Vatrogasnog doma, kuća je na dva sprata, posjeduje sve pri-ljučke, oba sprata su odmah useljiva, može i zamjena za stan uz doplatu. Tel: 063-048-274;■■ Prodajem 2 kuće u Kaknju, jed-na je manja odmah useljiva, a druga nova nedovršena. Papiri uredni. Kuća je 1/1. Tel: 063 350 040;■■ Prodajem zemlju na Vrhevlju sa pripadajućom infrastruktu-rom, može zamjena za zemlju, garsonjeru ili poslovni prostor u Kaknju. Tel: 061-816-436;■■ Mijenjam stan površine 73 kvadrata, prizemlje, vlasništvo 1/1 u ulici Rudi Čajevac L B2 kod Šumonjićke vode, za dva manja stana bez tereta. Tel: 061-750-142;■■ Izdajem garažu u ul. Patriotske lige. Cijena 50 KM mjesečno. Kontakt 061-846-152;■■ Iznajmljujem poslovni prostor u Kaknju, adaptiran, na odličnoj lokaciji, ulica 311 Lahke briga-de. Tel: 061-683-414;■■ Iznajmljujem poslovni prostor u Kaknju, ul. 311. lahke brigade, u blizini Autobuske stanice. Mob. 061 297 545;■■ Iznajmljujem stan površine 45 kvadrata sa svim priključcima u novoj zgradi kod Bijele džamije. Tel: 061-774-925;

Vozila■■ Audi A-3 model 2005., regi-strovan do 15.03.2019., urađen veliki servis. Cijena 11700 KM. Tel: 061-384-192;

■■ Nisan X Trail 4x4 dizel, 2.2 85 KW, model 2004., registrovan, full oprema. Cijena 9200 KM. Tel: 061-907-550;■■ Nisan X-Trail 4x4 dizel 2.2 85 KW, model 2010., full oprema, registrovan do aprila 2019. Cije-na 9000 KM. Tel: 061-162-382;■■ Sharan 1.9 TDI 96 KW model 2005., full oprema. Cijena 9900 KM. Tel: 061-162-382;■■ Golf 5 dizel 1.9 66 KW, TDI mo-del 2008/2009., registrovan. Cijena 10600 KM. Tel: 061-162-382;■■ Prodajem Seat Toledo 2001., 1,9 TDI, 81 KW. Cijena 4950 KM, registrovan do 07.2019. Kontakt 061-846-152;■■ Golf 6 dizel 2.0 TDI 81 KW, mo-del 2010., srebro-metalik, full oprema. Cijena 13990 KM. Tel: 061-162-382;■■ Toyota Raw 4x4 dizel 2.2 100 KW., model 2008., registrovan, full oprema. Cijena 16500 KM. Tel: 061-907-550;■■ Škoda Fabia 1.9 dizel TDI kara-van, srebro-metalik, full opre-ma, registrovana. Cijena 4900 KM. Tel: 061-162-382;

Usluge■■ Profesorica matematike sa vi-šegodišnjim radnim iskustvom daje instrukcije iz matematike. Tel: 064-411-8193;■■ Dajem instrukcije iz turskog je-zika. Tel: 063-048-218;■■ Dajem instrukcije iz matemati-ke. Tel: 062-985-638;■■ Vršimo popravku svih kućan-skih aparata, svih brendova, dolazimo na kućnu adresu. „Vaše je da nas pozovete, a ostalo je naša briga“. Tel: 062-563-187;■■ Elektroenergetičar: sve vrste elektro instalacija, popravak el.uređaja, ugradnja auto-matskih osigurača, montaža rasvjetnih tijela, led rasvjeta, montaža utičnica i prekidača,

renoviranje i popravak stare el. instalacije. Tel: 062-891-548;■■ Pravim sve vrste tapacira-nog namještaja, popravljam sve vrste starog namještaja, ugrađujemo kuhinje i sve vrste pločastog namještaja. Tel: 061-584-779 ili 062-944-747;■■ Radim veoma kvalitetno sve vrste vodoinstalacija uključujući saniranje i popravku postojeće instalacije. Vršim lijepljenje ke-ramičkih pločica. Stojim iza svog rada. Kontakt: 061/404-214;■■ Servis i popravka veš mašina, bojlera, el. ugradbenih ploča i rerni, mikrovalnih, grijalica, el. instalacija, ugradnja automat-skih osigurača. Dolazak na vašu adresu. Tel: 060-311-6678;■■ Ugradnja automatskih osigu-rača, izrada elektro instalacija, popravak bijele tehnike i kućan-skih aparata. Dolazak na adre-su. 060 311 66 78;■■ Vršimo ugostiteljsku uslugu or-ganizacije svih vaših svečanosti (svadbe + razne svečanosti), pećenje jagnjetine, piletina...Tel: 061-692-747;

Ostalo■■ Prodajem komplet Jamahine bubnjeve sa činelama. Cijena 750 KM. Tel: 061-384-192;■■ Prodajem dvije kancelarijske hidraulične stolice. Cijena 200 KM. Tel: 061-384-192;■■ Prodajem konstrukciju za plastenik od plastičnih cijevi dimenzija 15x5. Tel: 062-853-893;■■ Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, tespihe, marame,čurukotovo ulje, zem-zem vodu, medinske hurme, prevod Kur’ana, ilmihale, sufa-re, suru „Bekaru“ na dva CD-a, surme, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na tran-skripciji, sve vrste islamskih suvenira i knjiga - kućna do-stava na području Kaknja. Tel: 061- 750-142.

Page 18: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

18 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

ZABAVA

Page 19: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 19

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORTUređuje: Edis Škulj

U 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ekipa dobojske Mladosti je na gostovanju u Ugljeviku sa-vladala Zvijezdu rezultatom 2:0. Petar Bojo je već u osmoj minuti doveo goste u vodstvo od 1:0, a već u 25. minuti bilo je 2:0 za goste. Nakon udarca mladog Ni-kolića loptu je u vlastitu mrežu poslao Aleksandar Vojinović i Dobojani su sa zalihom od dva gola otišli na odmor. Prilika u drugom poluvremenu nije nedosta-jalo, a Mladost je i dalje imala više od igre. Ipak, mreže se u drugih 45 minu-ta nisu tresle i Mladost je zasluženo slavila i ostvarila drugu gostujuću pobjedu u sezoni.

Visok poraz od lideraLider Premijer lige BiH

bio je prejak za dobojsku Mladost. Ekipa Adnana Zildžovića nakon serije do-brih rezultata doživjela je

Ulica 311. Lahke brigade bbTel: 032 558-970Ulica A.Izetbegovića 63Tel: 032 557-360; 557-361

Debakl Mladosti u DobojuU proteklih 15 dana dobojska Mladost odigrala je dva susreta i imala je polovičan uspjeh. Tim Adnana

Zildžovića je slavio u Ugljeviku protiv Zvijezde rezultatom 2:0, dok je na domaćem terenu u Doboju Mladost visoko poražena od lidera prvenstva, Sarajeva sa visokih 6:0.

Mladost preslaba za Sarajevo

pravi potop na domaćem terenu.

Ekipa Husrefa Musemića je u potpunosti nadigala domaću ekipu i više nego zasluženo upisala visoku pobjedu. Uvodnih 20 minu-ta gosti su imali terensku inicijativu, a onda su u 23. minuti došli do prvog gola. Na asistenciju Rahmanovi-ća pogodio je Mersudin Ahmetović za 0:1. Samo sedam minuta kasnije u strijelce se upisao i Amar Rahmanović, a asistent mu je bio mladi Šabanović. Do

trećeg gola gosti su došli u 36. minuti, a mrežu Velića pogodio je Krste Velkoski i sa prednošću gostiju od tri gola se otišlo na odmor. Domaći tim je u nastavku krenuo u ofanzivu ka golu Kovačevića, a to je ostavilo dosta prostora za kontre gostiju. U 54. minuti nakon kornera gosti dolaze do četvrtog gola, a siguran sa pet metara bio je Amar Ra-hmanović. U 64. minuti gosti su postigli peti gol na ovom susretu. Odličnim udarcem sa dvadesetak

metara Tatar je matirao Velića. Gosti se nisu zausta-vili ni nakon petog gola. Novu dobru priliku za goste imao je mladi Ševkija Resić u 88. minuti. Sam je izašao pred Velića, čak ga i preva-rio, ali lopta odlazi pored lijeve stative gola Mladosti. U samom finišu susreta Velkoski je postigao svoj drugi gol na ovom susretu. Izašao je sam pred Velića i pogodio za ubjedljivih 0:6.

Domaća ekipa podbaci-la je u svim segmentima fudbalske igre i sigurno je kako će im reprezentativna pauza dobro doći da se oporave od ovog visokog poraza. Odgovorost za viso-ki poraz preuzeo je trener domaće ek ipe, Adnan Zildžović.

Dobojani nakon 13 kola zauzimaju osmu poziciju na tabeli sa 13 osvojenih bo-dova. U narednom kolu Mladost gostuje u Tuzli ekipi Tuzla City-a.

Page 20: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

20 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

U osmom kolu Prve lige Federacije BiH Rudar je po-ražen sa visokih 4:0 u Živini-cama. Domaća ekipa Slavena nadigrala je Rudar u svim segmentima fudbalske igre. Domaće je u vodstvo doveo Mirza Majdančić u 37. minu-ti i sa minimalnom predno-šću domaćih se otišlo na odmor. U 61. minuti Mirnes Salihović je udvostručio prednost Slavena. Kada se očekivalo da će susret zavr-šiti rezultatom 2:0, domaći su preko Muhameda Šemića i Elmedina Aličića postigli još dva gola u posljednja dva minuta susreta i tako upisali visoku pobjedu rezultatom 4:0. Istina, Rudar je u ovom susretu nastupio bez trojice standardnih igrača koji su pauzirali zbog kartona, ali to ne smije i ne može biti alibi za lošu igru Hodžićevih pu-lena u Živinicama. Poraz u Živinicama je jedan od naj-težih od kako se zeleno-crni takmiče u Prvoj ligi Federa-cije BiH.

Tri poraza RudaraTim kakanjskog Rudara je u periodu između naša dva broja doživio tri poraza. Na gostovanju u Živinicama Rudar je poražen sa visokih 4:0, dok je poraz pretrpio i na domaćem terenu u duelu sa liderom, Veležom

rezultatom 3:1. U osmini finala Kupa BiH Rudar je poražen nakon penal lutrije od ekipe Sarajeva.

Sarajevo nakon penala izbacilo Rudar iz Kupa BiHEkipa Sarajeva je eliminisala Rudar iz Kupa Bosne i Herce-

govine. Bordo tim je nakon penal lutrije bio bolji od zeleno-crnih. Husref Musemić je ekipi Rudara suprostavio tim u kojem su bila samo dva prvotimca, Velkoski i Šabanović, ali je već nakon prvih 45 minuta i rezultata 0:0 bio primoran da u igru ubaci Ahmetovića, Rahmanovića i Mujakića. Iako prilika nije nedostajalo na obje strane, susret je završen sa početnih 0:0. Najbolju priliku na susretu imao je iskusni Bajro Spahić kada-je početkom drugog poluvremena uzdrmao prečku Džafića. U penal lutriji više sreće su imali gosti, a za Sarajevo su poga-đali Velkoski, Crepulja, Kurdić i Hodžić, dok su za Rudar stri-jelci bili Hrelja i Fočo.

Velež je u Kaknju imao podršku Rođenih

Velež savladao Rudar u Kaknju

Velež je u okviru devetog kola nadigrao Rudar rezulta-tom 3:1 na stadionu Pod Vardom. Gosti su već iz prve ozbiljnije prilike poveli preko iskusnog Nusmira Fajića u

15. minuti. U 42. minuti Be-hram je na asistenciju Muje-zinovića povisio na 2:0. Ima-li su Mostarci još jednu sjajnu priliku u prvih 45 minuta, ali je udarac Mujezinovića u 25. minuti otišao preko gola Rudara.

Trener Rudara Fadil Hod-žić je od prve minute nastav-ka u igru ubacio Čivu, Spahi-ća i Fahrudina Kovača, a Ru-dar je upravo preko Spahića i Fahrudina Kovača zaprijetio u tri navrata golu Adnana Bobića, ali mreža Mostaraca se nije tresla. Kazna je stigla u 64. minuti kada je Brandao de Souza pogodio za 0:3. Rudar je tek četiri minute kasnije postigao utješni gol preko Fahrudina Kovača i gosti su zasluženo odnijeli tri boda iz Kaknja i tako poka-zali da su najozbiljniji kandi-dat za plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Nakon devet kola Rudar je na devetoj poziciji sa 13 osvojenih bodova, a u na-rednom kolu Rudar će na domaćem terenu ugostiti trećeplasirano Orašje koje ima 18 osvojenih bodova. Ovaj susret igra se za vrije-me pripreme ovog broja novina, a izvještaj vam do-nosimo u našem narednom broju.

Page 21: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 21

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Početkom oktobra u Apatinu, u Srbiji održan je sedamnaesti kuglaški NBC Pokal Kup na kojem su učešće uzele 24 ekipe iz 14 zemalja, a kakanjski Rudar ostvario je historijski rezultat plasmanom u polufina-le i osvajanjem četvrtog mjesta.

Kuglaši kakanjskog Rudara su u Apati-nu ostvarili klupski rekord oborivši 3.559 čunjeva, što je izabranicima Seida Zeca donijelo visoko četvrto mjesto i plasman u polufinale NBC Pokal Kupa.

Ovo je bez dvojbe najveći rezultat kuglaša Rudara u sedamdesetogodišnjoj historiji, a ovaj rezultat ostvarili su Muamer Bešić (648), Eldar Turudiuja (614), Dinko Duncić (611), Vedad Karzić (576), Amar Alagić(560) i Nermin Hrustemović (550).

U polufinalu ekipa Rudara poražena je od favorizovane ekipe Staffelsteina rezul-tatom 6:2, dok je u borbi za treće mjesto od ekipe Rudara bio bolji i mađarski Rep-celaki rezultatom 6:2. U finalnom meču njemački Staffelstein je savladao Beograd rezultatom 5:3 i osvojio sedamnaesti NBC Pokal.

Osvajanjem četvrtog mjesta kuglaši Rudara izborili su učešće na NBC Champi-ons ligi, a za protivnika su dobili njemačku

Kuglaši Rudara u Ligi šampionaKakanjski kuglaši su na NBC Pokal kupu ostvarili historijski rezultat osvajanjem četvrtog mjesta. Odličan rezultat u

Apatinu donio je Kakanjcima i plasman u ligu šampiona, a ekipa Rudara za protivnika je dobili ekipu Zerbsta.

Historijski rezultat kakanjskih kuglaša

ekipu SKV Rot Weiss Zerbsta iz Berlina. Prvi susret se igra u Berlinu krajem novem-bra 2018. godine, a revanš susret će se igrati u decembru u Kaknju. Da bi se igra-la Liga šampiona u kuglanju u kakanjskoj kuglani je potrebno zadovoljiti neke od tehničkih elemenata (zamjena čunjeva i kugli), a sigurno je kako će sjajnim kugla-šima Rudara biti potrebna pomoć kakanj-skih privrednika i Općine Kakanj.

Pobjeda u derbijuPrije nastupa na NBC Pokal kupu ka-

kanjski kuglaši su u derbiju trećeg kola domaćeg prvenstva savladali aktuelnog prvaka Revitu rezultatom 6:2. U prvoj iz-mjeni za kakanjski tim nastupili su Mua-mer Bešić i Kemal Karahodžić protiv Đorđe Mandića i Đorđe Paštara. Bešić (573) je slavio protiv Mandića (551), dok je mladi Karahodžić (543) poražen od dosta isku-snijeg Paštara (581). I nakon druge izmje-ne bilo je neizvjesno. Eldar Turudija (557) je izgubio od Mladena Džajića (562), dok je Nermin Hrustemović (549) savladao Vladimira Gurešića (535) i u posljednju izmjenu se ušlo sa rezultatom 2:2 i sedam čunjeva prednosti za goste. U posljednjoj

izmjeni Amar Alagić (544) je savladao kombinaciju Slavko Prijić/Diniša Andrić (509), dok je novi poen Rudaru donio Dinko Dundić (550) koji je savladao Željka Vajkića (532) i Kakanjci su upisali visoku pobjedu od 6:2. Alagić i Dundić su nado-knadili sedam čunjeva zaostatka i u ko-načnici oborili 53 čunja od svojih protiv-nika što je bilo i više nego dovoljno za veliku pobjedu Kakanjaca koji su nakon tri kola na maksimalnom učinku.

U četvrtom kolu ekipa Rudara će igra-ti protiv Posušja.

Odbojkaši Kaknja u novu sezonu ulaze sa tri pobjedeOdbojkaši Kaknja su odlično otvorili novu sezonu. Upisali su dvije pobjede u Kupu Federacije BiH protiv

Bosne i Domaljevca, a na gostovanju u Bijeljini su upisali veliku pobjedu rezultatom 3:0.

Detalj sa susreta OK Kakanj 78 - OK Bosna Kalesija

U prvom zvaničnom susretu u novoj sezoni odbojkaši Kaknja upisali su sigurnu pobjedu. Ekipa Almira Aganovića je na-kon mnogo prijateljskih susreta poprilič-no uigrala tim i bez većih problema savla-dala Bosnu iz Kalesije rezultatom 3:0 u okviru četvrtfinala Kupa Federacije BiH. Po setovima je bilo 25:16, 25:11 i 25:23.

Pobjeda u BijeljiniNakon susreta protiv Bosne uslijedio

je i start nove sezone Premijer lige BiH u odbojci. U prvom kolu nove sezone od-bojkaši Kaknja su u bijeljinskoj dvorani ‘’Filip Višnjić’’ pred oko 300 gledalaca sa-vladali prošlosezonskog viceprvaka BiH, ekipu Radnika rezultatom 3:0. Ekipa Radnika je samo u prvom setu pružila ozbiljniji otpor (20:25), dok su Kakanjci u preostala dva seta lakše od očekivanog došli do trijumfa (25:15 i 25:9).

U novu sezonu ekipa Almira Aganovi-ća ulazi sa velikim ambicijama, da se što je moguće više približi ekipi Mladosti koja je posljednjih godina na tronu bh odbojke. Da će biti sjajna pojačanja već nakon dva zvanična susreta pokazali su novajlije Brodlić, Filipaš i Milovanović, dok mladi Mehić još uvijek čeka svoju priliku. U drugom kolu ekipa Kaknja će ugostiti banjalučki Borac.

Pobjeda u OrašjuNakon što su pobjedom protiv

kalesijske Bosne preskočili prvu pre-preku u Kupu Federacije BiH, odboj-kaši Kakanja su teže od očekivanog savladali i novog protivnika. Ekipa Almira Aganovića je u Orašju za pro-tivnika imala ekipu Domaljevca koju je savladala tek u petom setu (3:2). Dva uvodna seta pripala su Kakanj-cima (25:18 i 25:23) , a potom se bude odbojkaši Domaljevca koji su dobili naredna dva seta rezultatom 25:22 i 25:21. Više sreće, ali i uspjeha u tejbreku imali su Kakanjci koji su slavili rezultatom 15:8 i tako izborili plasman u finale Kupa Federacije BiH, ali i nastup na završnici Kupa BiH gdje će pored dvije najbolje ekipe iz Federacije igrati i dvije najbolje eki-pe iz RS-a.

Page 22: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

22 broj 343, 15.10.2018.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Kakanjci su uzeli učešće na četrna-estom memorijalu ‘’Mirza Delibašić’’. Voljom žrijeba odlučeno je da košarka-ši Kaknja u polufinalu turnira u Sarajevu za protivnika dobiju ekipu Vogošće koju su savladali rezultatom 79:77. Ekipu Kaknja su do pobjede vodili Igor Josipović i Željko Palavra sa 16 poena. Kapiten Muflizović je dodao 15 poena. U protivničkoj ekipi najbolji je bio Du-šan Hukić sa 15 poena.

U finalnom meču košarkaši Kaknja su savladali mostarski Student (74:66) i osvojili četrnaesti memorijalni turnir ‘’Mirza Delibašić’’.Ekipu Kaknja su do pobjede vodili Adnan Arslanagić sa 15 poena i iskusni Željko Palavra koji je ubacio 13 poena. Po 10 poena dodali su i Ivan Begić i Igor Josipović. U ekipi Studenta najefikasniji je bio bivši igrač Kaknja, Aldin Dželmo koji je susret za-vršio sa 17 postignutih poena. Dobar meč odigrao je i Ivan Škrobo koji je na svom kontu imao 16 poena.

Košarkaši Kaknja osvojili turnire u Sarajevu i Vitezu

U okviru priprema za novu sezonu košarkaši Kaknja igrali su i na dva košarkaška turnira, na tradicionalnom turniru ‘’Mirza Delibašić’’, ali i na turniru u Vitezu. Oba turnira ekipa Benjamina Šabića je osvojila i najavila novu uspješnu sezonu.

Adnan Arslanagić - najbolji igrač turnira u Vitezu

Košarkaši Kaknja u prvom kolu igraju protiv Bratunca

Novi trofej u VitezuOmladinski košarkaški klub Vitez bio

je domaćin dvadesetrećeg po redu turnira ‘’Jozo+8’’ turnira koji je pored domaćina okupio i ekipe zeničkog Če-lika, tuzlanske Slobode i ekipe košar-kaškog kluba Kakanj. U subotu 6. okto-bra 2018. godine, na programu su bili polufinalni susreti. Košarkaši Kaknja su savladali domaću ekipu rezultatom 88:73, dok je Sloboda bila bolja od Čelika rezultatom 105:75.

Nedjelja (7. oktobar 2018. godine) je donijela susrete za treće i prvo mjesto. U duelu za treće mjesto Čelik je savladao Vitez rezultatom 98:95, dok su Kakanjci bili bolji od Slobode rezultatom 72:70. Koliko je interesantan bio duel između Kaknja i Slobode govori činjenica da nijedna ekipa tokom 40 minuta susreta nije imala ‘’dvocifrenu’’ prednost. Kakanj-ci su bolje otvorili susret i poveli sa 12:6 nakon čega trener Slobode, Josip Pan-dža poziva timeout. U nastavku su Tu-zlaci konsolidovali redove i umanjili prednost Kakanjaca koji su prvih 10 minuta susreta riješili u svoju korist (18:16). Druga četvrtina pripala je Slo-bodi (22:16) koja na odmor odlazi sa četiri poena prednosti (38:34). Kakanjci su odigrali sjajno treću četvrtinu koju su dobili rezultatom (17:10) i u finalnih 10 minuta susreta ušli sa prednošću od tri

poena (51:48). U posljednjoj dionici Kakanjci su zadržali stečenu prednost i zasluženo slavili rezultatom 72:70. Na-kon finalne utakmice dodijeljeni su pe-hari za tri prvoplasirane ekipe, ali i pri-znanja za najbolje pojedince memorija-la ‘’Jozo+8’’.

Nagrada za fair play pripala je do-maćoj ekipi OKK ‘’Vitez’’. Najbolji strije-lac turnira bio je Ranko Križanović, igrač Viteza koji je ubacio 50 poena na ovom turniru. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Adnan Arslanagić, član košarkaškog kluba Kakanj. Pehare eki-pama i pojedincima uručio je gradona-čelnik Viteza, Tomislav Bošnjak-Matić.

Susret protiv Slobode bio je ujedno i generalka pred start nove sezone. Tako su na najbolji mogući način najavili da će i u novoj sezoni košarkaške Premijer lige BiH igrati zapaženu ulogu. Podsje-ćamo, ekipa Kaknja u prvom kolu nove sezone gostuje ekipi Bratunca.

Almedin Čatić bronzani na judo turniru u SlovenijiJudo klub „Kakanj“ uče-

stvovao je na 18. međuna-rodnom turniru „Občine duplex i memorial Milana Danka“ koji je održan u Ma-riboru, Republika Slovenija, u subotu 06.10.2018. godi-ne. Takmičari Judo kluba „Kakanj“ su sa ponosom predstavljali naš klub i naš grad svojim nastupom na ovom prestižnom turniru.

Na takmičenju je učestvovalo preko 450 takmičara iz 8 ze-malja: Austrije, Srbije, Hrvat-ske, Slovenije, Italije, Rusije, Mađarske i Bosne i Hercego-vine.

Naš klub je učestvovao sa 3 takmičara:• Almedin Čatić u katego-

riji „Kadeti“ +90 kg,• Abid Čatić u kategoriji

„Kadeti” -60 kg,• Nedim Mašić u kategori-

ji „Kadeti” -60 kg.

U veoma jakoj konkuren-ciji naši takmičari su osvojili jednu bronzanu medalju i dva peta mjesta.• Almedin Čatić u katego-

riji „Kadeti “ +90 kg, - bronzana medalja,

• Abid Čatić i Nedim Mašić

dijele peto mjesto u kategoriji „Kadeti” -60.

Postignuti rezultati su za dokaz da ovi momci imaju perspektivu u ovom olim-pijskom sportu i da se rad i trud kako njih samih tako i onih koji ih treniraju isplati.

Čestitamo momcima na zavidnom uspjehu.

Fuad Čatić, predsjednik Udruženja

Page 23: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“

broj 343, 15.10.2018. 23

KAKA

NJSK

E NOV

INE

U komšijskom derbiju u okviru drugog kola Prve rukometne lige Federacije – grupa Sjever zenički Čelik Junior je na domaćem par-ketu savladao ekipu Kaknja rezultatom 31:27.

Nakon pobjede nad eki-pom Žepča, Kakanjci su u okviru drugog kola gostova-li u Zenici gdje su odigrali susret sa ekipom Čelik Juni-ora. Zenička ekipa je od prve minute kontrolisala susret i na odmor otišla sa zalihom od tri gola. U nastavku su izabranici Željka Vladimira održali stečenu prednost i na kraju zasluženo slavili sa četiri gola razlike. Očito je kako će podmlađenoj ekipi Nedžada Zaimovića biti po-trebno dodatno vrijeme kako bi uigrali ekipu.

Najefikasniji igrač susre-ta bio je Amar Amitović sa 15 postignutih golova. Amar je podsjećamo brilji-rao i u prvom susretu kada je ekipi Žepča postigao 16 golova. Nažalost Amar nije imao nijednog raspucanog saigrača kako bi rezultatski mogli parirati ekipi Čelik

Peć za etažno grijanje Alfa Central 23 snage 20 kW ima termometar za mjerenje temperature vode u kotlu te egulator zraka kojim se podeša-va ta temperatura. U donjem dijelu ložišta na-lazi se vertikalna rešetka, koja se otvara ključem i služi za potpalu štednjaka, a poklopac peći ima dobra izolaciona svojstva te služi da reguliše zračenje toplote u prostoriji. Može da zagrije od 70 do 120 m2 stambenog prostora zavisno od vanjske temperature.

Za sva Vaša pitanja stojimo na raspolaganju!Branilaca bb, Kakanj+387 32 55 58 [email protected]

Poraz i pobjeda rukometaša KaknjaIzabranici Nedžada Zaimovića su u proteklom periodu odigrali dva susreta. U drugom kolu su poraženi od Čelik Juniora rezultatom 31:27, dok su u trećeg kolu pred domaćom publikom savladali Gradačac rezultatom 29:26.

Rukometaši Kaknja preokretom do pobjede nad Gradačcom

Juniora. Novajlija Haris Bracković je postigao tri gola, koliko i Salih Delić. U ekipi Čelik juniora najefika-sniji je bio Edin Bajramović sa devet golova, dok je Amar Kobilica postigao osam. Sjajan meč odigrao je i Ekrem Kobilica koji je postigao sedam golova.

Pobjeda protiv Gradačca

Kakanjci su nakon velike borbe uspjeli savladati Gra-dačac rezultatom 29:26 u okviru trećeg kola. Prvo poluvrijeme trećeg kola Prve rukometne lige Fede-racije BiH između Kaknja i Gradačca pripalo je gosti-

ma koji su čvrstom igrom nakon prvih pola sata igre otišli na odmor sa tri gola prednosti (13:16). Gosti su sjajno otvorili i drugo polu-vrijeme i otišli na pet poena prednosti i nazirao se novi poraz rukometaša Kaknja, a onda trener Kaknja, Nedžad Zaimović pravi odličan po-tez. Mladi Ahmed Plasto je igrom ‘’flastera’’ zaustavio Nermina Isića koji je do tog momenta bio ponajbolji gostujući igrač. Serijom golova Demira, Bračkovića i Balte domaći tim u 44. minuti susreta dolazi do izjednačenja (22:22), a po-tom novim golovima Balte, Bračkovića i mladog Amito-

vića dolaze do prednosti od tri gola razlike (25:22) i ovu prednost su uspjeli sačuva-ti do kraja susreta i zasluže-no su upisali drugu pobje-du u novoj sezoni.

Ponovo je najbolji strije-lac u redovima Kaknja bio mladi Amar Amitović koji je na svom kontu imao devet postignutih golova. Tarik Balta je postigao sedam, a Haris Bračković četiri gola i ako je suditi po ovom susre-tu bit će istinska pojačanja za ekipu Nedžada Zaimovi-ća. Sjajni u defanzivnim za-dacima bili su već pomenu-ti Ahmed Plasto, kao i Tarik Kubat, dok je Samir Lilić odigrao jako dobar meč i susret okončao sa 15 odbra-na. U redovima gostujućeg tima po šest golova su posti-gli Edin Zrnić i Armin Heči-mović, dok je četiri gola dodao Armin Kahvedžić.

Ekipa Kaknja će u četvr-tom kolu gostovati u Cazinu gdje će snage odmjeriti sa ekipom Krajine, dok ih u petom kolu očekuje komšij-ski derbi protiv zeničkog Čelika.

SPORT

Page 24: KAKANJSKEkakanjske.com/wp-content/uploads/2018/10/kakanjske-novine-343.pdf · 2 343 15102018 KAKANJSKE NOVINE KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj „Kakanjske novine“