สัปดาห์ที่ 1 : Soilless Culture Technology

Embed Size (px)

Text of สัปดาห์ที่ 1 : Soilless Culture Technology

 • Soilless Culture Technology

 • 1.

 • 2 1. 2.( , - , - )

 • 1. 2. 3. 4.

 • 2.

 • (Lactuca sativa L.)

 • () ( 1 1 2) 23 (completely randomized design, CRD) 3

 • 1 1 2

 • 3. Sensory quality, bioactive constituents and microbiological quality of green andred fresh-cut lettuces (Lactuca sativa L.) are influenced by soil

  and soillessagricultural production systems

 • 3 lollorosso , red oak leaf butterhead

 • 1.

  2. 4 3. 4. 5. ascorbic

  dehydroascorbic6.

 • 7. 8. (ANOVA)

 • Lollorosso lollorosso red oak leaf

 • 4.Cooling and concentration of nutrient solution in hydroponic lettuce crop

 • 2

 • 2 26 ( 3 ) 52 (%)

 • (EC) 26

 • LED LED

 • LED 1) 6 -6 ()2) 1 33) 1 .. 60 .. 8 30 ..

  2

 • 5424095 CB 5524076 AG

  5524080 AG 5524102 AG