Click here to load reader

S cnet -_drazen_stjepanovic

 • View
  291

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of S cnet -_drazen_stjepanovic

 1. 1. Prezentacija SCnet biznisaWorldDraen Stjepanovi
 2. 2. Shopping Center Network RSd.o.o. Bijeljina Matini broj: 11079075 PDV: 403327400004 Bijeljina . Web: www.scnetrs.com Email: [email protected] Pavlovi International Bank 554-001-00004320-22 Sjedite: Miloa Obilia 70, 76300 Bijeljina SCnet je poslovna prilika koja e osvojiti svijet!
 3. 3. SCnet je jedna jednostavnagenijalna ideja!
 4. 4. ta je SCnet? SCnet
 5. 5. ta je SCnet? SCnetVi
 6. 6. ta je SCnet? SCnetViFP
 7. 7. ta je SCnet? SCnetViFP 10 %
 8. 8. SCnet u praksi 1SCNet1% Vi kupujete televizor za8,5 eur 850 EUR. FP daje popust85 10EU %10%, jer smo lanovi 8, 1%r eu Rvelikog udruenja i 5reklamiramo ih.Vi850 EUR 100%FP SCnet 1% ostavlja sebi a1% daje Vama natrag usledeem obraunu. FP Firma Partner
 9. 9. 4 x 0,5% = 2%0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 18, 1% 85 0% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP
 10. 10. 0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 1 85 0%8, 1% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP0,5%0,5%0,5% Zamislite da...!0,5%
 11. 11. 0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 1 85 0%8, 1% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP0,5%10 kartica .0,5%0,5%0,5%
 12. 12. 0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 1 85 0%8, 1% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP0,5%10 kartica .0,5%100 kartica.0,5%0,5%
 13. 13. 0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 1 85 0%8, 1% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP0,5%10 kartica .0,5%100 kartica.0,5%1000 kartica .0,5%
 14. 14. 0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 1 85 0%8, 1% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP0,5%10 kartica .0,5%100 kartica.0,5%1000 kartica .0,5%2000 kartica .
 15. 15. 0,5%0,5% SCNet1%0,5% 750.- 1 85 0%8, 1% eu r0,5%eur5 Vi850 EUR100% FP0,5%10 kartica .0,5%100 kartica.0,5%1000 kartica .0,5%2000 kartica .
 16. 16. ZARADA...3110 kartica x 100 EUR = 311 000 EURa Vaih je x 0,5% = 1555 EUR
 17. 17. ZARADA...Sjetite seVi ste podijelilisamo 10 kartica,BESPLATNO!za posljedicu imate ISPLATU od 1555 EUR
 18. 18. ZARADA...3110 kartica= 3110 ljudi oko VASkoji svaki mjesec ionakotrose ovih 311 000 EUR Da li ete preduzeti neto...
 19. 19. SCNet u praksi 2OSTATAK, u ovom sluaju 1%4x 0,5%SCNet 6%2%Ra. akumulacijaTo je jedan od raunakojeg za Vas vodi SCnetVi FP i o svemu vodi brigu,tako da Vi uopce ne1% 10%morate da mislite na to. FP Firma Partner, PP Pravo na profit
 20. 20. Dakle, jo jedanput Firma je dala 10%4% 4% ide kroz mrezu, a ostatakide na racun akumulacija6% Kad god se na tom raunusakupi 50 EUR Vi dobijete jednoRa. akumulacijaPP (Pravo na profit) pravo na pare
 21. 21. Eh, SADA Vi zapoinjete Va VLASTITI BIZNISRa.akumulacijaDakle, kada ste na raunu akumulacija sakupili 50 EUR... Dobili ste jedno PP (Pravo na profit) i ondaVi zapocinjete vlastiti biznis PP To Vae PP se smjeta u BINARNU MATRICU i poinje da Vam zaradjuje novac... Binarna matrica je...
 22. 22. Pravo na Profit (PP)Gornja grana Lino 0PP(50 ) 0 Donja grana
 23. 23. Pravo na Profit (PP)0 Lino PP Gornja grana (50 ) 0 Lino 1PP(50 ) 0
 24. 24. Pravo na Profit (PP)0LinoPPGornja grana(50 )0 Lino 1PP(50 ) 1 PP Vaseg0 Donja grana prijatelja (50 ) 0
 25. 25. Pravo na Profit (PP)0 PP Vaseg prijatelja(50 )01LinoPPGornja grana(50 )0 Lino 2PP(50 ) 1 PP Vaseg0 Donja grana prijatelja (50 ) 0
 26. 26. Pravo na Profit (PP) 0PP vaeg Instruktora (50 ) 01 Lino PP Gornja grana (50 ) 0 Lino 2PP(50 ) 2 PP Vaseg0 Donja grana prijatelja (50 ) 1 0PP Vasegprijatelja(50 ) 0 10
 27. 27. Pravo na Profit (PP)PP vaeg Instruktora (50 ) Lino PP PP od (50 )Va Bonus Neijeg TV-aPP(50 ) (50 ) Lino 4PP(50 ) 4 NeijePP PP Vaseg(50 )prijatelja Neije(50 )PP Prijateljev (50 )prijatelj (50 ) 15
 28. 28. Pravo na Profit (PP) PP vaegInstruktora(50 ) Lino PPPP od (50 ) Va Bonus Neijeg TV-a PP(50 )(50 ) Lino 8PP(50 ) 8 NeijePP PP Pere (50 ) PotroaaNeije(50 ) PP Kosta(50 ) Kupac (50 ) 20
 29. 29. Pravo na Profit (PP)PP vaeg Instruktora (50 )LinoPPPP od(50 ) Va Bonus Neijeg TV-aPP(50 ) (50 ) Lino 14PP(50 ) 14 Neije PPPP Pere (50 )PotroaaNeije (50 ) PPKosta(50 )Kupac(50 )25
 30. 30. Pravo na Profit (PP)PP vaeg Instruktora (50 )LinoPPPP od(50 ) Va Bonus Neijeg TV-aPP(50 ) (50 ) Lino 18PP(50 ) 18 Neije PPPP Pere (50 )PotroaaNeije (50 ) PPKosta(50 )Kupac(50 )30
 31. 31. Pravo na Profit (PP) PP vaegInstruktora(50 )LinoPP PP od(50 )Va Bonus Neijeg TV-a PP(50 )(50 ) Lino 24PP(50 ) 24NeijePPPP Pere(50 )Potroaa Neije (50 )PP Kosta(50 ) Kupac (50 )40
 32. 32. Pravo na Profit (PP) PP vaegInstruktora(50 )LinoPP PP od(50 )Va Bonus Neijeg TV-a PP(50 )(50 ) Lino 30PP(50 ) 30NeijePPPP Pere(50 )Potroaa Neije (50 )PP Kosta(50 ) Kupac (50 )VAUER 360 EUR
 33. 33. PP od 50 EUR donosi 140 EUR zaradu u keu 360 EUR vauer Bonus poziciju u II. trgovakoj kategoriji (150EUR - vrijednost) 6 trgovakih kategorija Binarna matrica se popunjava od Vaih PP,Vaih saradnika do beskonane dubine i odVaih instruktora!
 34. 34. Mogunost da ODMAH u startu ZAPONETE BIZNISRa.akumulacijaUmjesto da ekate da Vam se na raunu akumulacijasakupi 50 EUR, SCnet je dao sjajnu mogunost da kaparieteVau buduu kupovinu, kako biste ODMAH dobili PP i kako bi Vam ono poelo donositi ZARADU prije nego ita potroite...PP...a imate mogunost da ga u potpunosti potroite u naredne 3 godine kao dio vece kupovine
 35. 35. SCnet u praksi - kapara Kaparisanjem ubrzavate proces ZARADE !!!
 36. 36. 0PP vaeg Instruktora (50 )0 1 VIGornja grana(50 ) 0 Va2 Instruktor (50 ) 2PP Vaseg 0 Donja granaprijatelja(50 ) 1 0PP VasegprijateljaPosto je binarno stablo u pitanju...(50 )0za sebe moete vezati maksimalno 2 saradnika...Vec treceg morate spustiti negdje ispod jednog od njih.
 37. 37. Vrste zarada Direktna: 1%, 4x0,5% Binarna matrica u 6 trgovakih kategorija Poklapajui bonusi (2. pozicija u karijeri oko 200 eura mjeseno, 3. pozicija oko 800evra mjeseno, ... Do 7 pozicije, gdje jepreko 10000 eura mjeseno karijerni prihod) Karijerna zarada od svake PP beskonanoduboko!
 38. 38. ta Vam jeiniti?
 39. 39. Besplatna WEBkancelarija!
 40. 40. Praenje svojih rauna!
 41. 41. Obrauni se desavaju usekundi!
 42. 42. Vae kupovine
 43. 43. Zasto je SCnet posao br. 1 ?
 44. 44. Zasto je SCnet posao br. 1 ?
 45. 45. Na koncu imate 3 mogunosti1. Registrovani potroa besplatno Model 1,2. Aktivni saradnik sa malim biznis modelomModel 3+1 ili jos bolje Model 7+11. Aktivni saradnik sa velikim biznis modelom Koristi princip poluge. Sistem rada za gradnjuvelike mree... NAJVECA ZARADA...28 licnih akontacija PROVJERENONAJBOLJE
 46. 46. Multiplikacija kod NOVIH TRISTA Milioni$START SADA - Najbrirast!$ $ $ $na ! $ $ lje stStart kasnije $ $ ub no izgubljena $ mogunost g Iz gu $ $ $M o$ $ $ $start SADA start KASNIJE
 47. 47. Neke od naih prednosti ako posao pokrenemo SADA Posao je tek na poetku i nae trite je mlado, Velika mogunost izgradnje vlastitog biznisa u okvirima SCnet kompanije, Veliki broj ljudi eljno eka pogodnosti koje prua SCnet urduenje potroaa ... Pokaimo im KAKO?! U uem okruenju u kojem ivimo, sa ovom poslovnom prilikom e biti upoznato vie od 1 milion ljudi! Pitanje je: da li e oni biti dio Vae mree potroaa ili ete Vi biti dio njihove mree?Vrijeme nikoga ne eka ne troite ga uzalud, nego ga ponite koristiti!
 48. 48. Hvala na panji! WorldPorazgovarajte sa Vaim domainima!