35

Dunav Knov

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dunav Knov
Page 2: Dunav Knov

EEVVROPAROPA

DUŽ

DUNAVA

Page 3: Dunav Knov

Dunav je druga po dužini rijeka u Evropi (posle Volge). Izvire na Švarcvaldu i nastaje od manjih rijeka Brege i Brigah kod grada

Donauešingena. Dunav je duga ak oko 2850 kilometara. Protje e kroz č čNjema ku, Austriju, Slova ku, Madjarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, č čBugarsku, Moldaviju i Ukrajinu prije nego što se ulije u Crno More preko

delte u Rumuniji i Ukrajini.

Page 4: Dunav Knov

Mjesto gdje su Brigah (lijevo) i Breg (desno) spajaju u Dunav (pravo) kod Donauešingena (Njema ka)č

Page 5: Dunav Knov

Dunav kod Donauešingena

Page 6: Dunav Knov

Dunav kod Ulma (Njema ka)č

Page 7: Dunav Knov

Prolazak kroz Ingolstat (Njema ka)č

Page 8: Dunav Knov

Regensburg (Njema ka)č

Page 9: Dunav Knov

Ve u Nć jema koj postaje plovanč

Page 10: Dunav Knov

Linc u Austriji

Page 11: Dunav Knov

Krems (Austrija)

Page 12: Dunav Knov

Be (Austrija)č

Page 13: Dunav Knov

Bratislava (Slova ka)č

Page 14: Dunav Knov

Budimpešta (Madjarska)

Page 15: Dunav Knov

Vukovar (Hrvatska)

Page 16: Dunav Knov

Novi Sad (Srbija)

Page 17: Dunav Knov

Kod Beograda u Dunav se ulijeva Sava

Page 18: Dunav Knov

Pristanište u Beogradu

Page 19: Dunav Knov

Turn Severin (Rumunija)

Page 20: Dunav Knov

Vidin u Bugarskoj

Page 21: Dunav Knov

Roseti (Rumunija)

Page 22: Dunav Knov

Brajla (Rumunija)

Page 23: Dunav Knov

Galati (Rumunija)

Page 24: Dunav Knov

Tulcea (Rumunija)

Page 25: Dunav Knov

Na delti Dunava raslinje je tropsko..

Page 26: Dunav Knov

Delta Dunava

Page 27: Dunav Knov

Delta Dunava je pod zaštitom UNESCO

Page 28: Dunav Knov
Page 29: Dunav Knov
Page 30: Dunav Knov
Page 31: Dunav Knov
Page 32: Dunav Knov
Page 33: Dunav Knov

Ovdje se Dunav ulijeva u Crno more......

Page 34: Dunav Knov

FotografijeFotografije : : WikipediaWikipedia MuzikaMuzika : : Na Na lijepom plavom Dunavulijepom plavom Dunavu

Page 35: Dunav Knov