Click here to load reader

Ap mga sakop ng portugal rhia

 • View
  147

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Ap mga sakop ng portugal rhia

 • 1. Sa pagtutunggali ng Spain at Portugal
 • 2. Noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco de Gama ng sentro ng kalakalan sa may Calicut sa India.
 • 3. Noong 1505 ipinadala si Francisco de Almeida bilang unang Viceroy sa Silangan
 • 4. Sa pamumuno ni Alfonso de Albuquerque noong taong 1510 nasakop ang Ormuz sa Golpo ng Persia (Iran ngayon).
 • 5. Nagtatag ng sentro ng kalakalan sa may Calicut sa India.
 • 6. Mapa na tinahak ni Vasco da Gama
 • 7. Diu o Cochin sa India
 • 8. Goa sa India
 • 9. Aden na matatagpuan sa Red Sea
 • 10. Malacca sa Malaysia
 • 11. Moluccas sa Ternate
 • 12. Macao sa China
 • 13. Formosa o sa kasalukuyan ay Taiwan
 • 14.
 • 15.
 • 16. Moluccas sa Ternate
 • 17. Malacca sa Malaysia
 • 18. Ika-17 siglo Naantala ang Netherlands sapagkat ang lahat ng kanilang panahon at atensyon ay nasa pakikipaglaban para sakanilang kalayaan laban sa Spain. Nakamit ang kalayaan noon 1648 Pangunahing pakay: SAKUPIN ANG MOLUCCAS. Upang makasakop ng mga lupain binuo nila ang Dutch East India Company
 • 19. P i n a a l i s n i l a a n g mg a Po r t u g u e s e mu l a s a A mb o n i a a t Ti d o r e s a Mo l u c c a s . N o o n g 1619, t i n a t a g n i l a a n g Ba t a v i a (k a s a l u k u y a n g J a k a r t a ) s a J a v a b i l a n g s e n t r o n g k a n i l a n g
 • 20. Maraming beses tinangka ng Spain na sakupin ang Moluccas. Mula sa Maynila, sunod-sunod na epidesyon ang ipanadala nila sa Moluccas. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi rin ganoon kalubos na napasailalim ng Portugal ang Moluccas. Noong 1605, pinaalis sila ng mga Dutch mula sa Amboina at Tidore.
 • 21. Noong 1635, sinakop ng Netherlands ang Formosa
 • 22. Makalipas ang anim na Ang Malacca ay taon, naagaw nila ang isang daungan sa estratehikong Malacca mula sa daanan ng kalakalan na kung Portugues. tawagin ay Strait of Malacca.
 • 23. French East India Company, 1664, nakapagbukas ang mga French ng isang tanggapang komersiyal sa Pondicherry Chandarnagore, Mahe at Karikal
 • 24. Mapa ng Pondicherry
 • 25. Mapa ng Chandarnagore
 • 26. Mapa ng Mahe
 • 27. Mapa ng Karikal
 • 28. Gurdians of Angkor Wat SALAMAT sa PAKIKINIG

Search related