of 12 /12
UPOTREBA RSS KANALA Rezultati ankete sprovedene online dana 24.09.2012. Sandra Kravić, agencija za digitalni marketing Šnajderaj [email protected] www.snajderaj.com

Upotreba RSS kanala 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koliko se i na koji način koristi RSS feed

Text of Upotreba RSS kanala 2

  • 1. UPOTREBA RSS KANALARezultati ankete sprovedene online dana 24.09.2012. Sandra Kravi, agencija za digitalni marketing [email protected] www.snajderaj.com

2. Da li Vam je poznat termin "RSS Feed"? 7%93% anketiranih poznajetermin RSS Feed.DaNe93% 3. DA LI VAM JE POZNAT TERMIN "RSS FEED"?100 93% 91% 90 80 70 60 502011 402012 30 209%7% 100 DaNe 4. Da li koristite "RSS Feed" za praenje objava sa veb sajtova? 2% Da, to mi je jedini nain na koji pratim objave27%Da, kao jedan od naina na koji pratim objave Nisam do sada 15% 56% koristio/koristila, ali u poeti Nisam do sada koristio/la i ne planiram da ponemUkupno 58% anketiranih se izjasnilo da koristi RSSkanal za praenje objava sa veb sajtova, jo 15% seizjasnilo da do sada nije koristilo, ali planira, dok 27%nije do sada koristilo, i ne planira upotrebu RSS kanala. 5. DA LI KORISTITE "RSS FEED" ZA PRAENJE OBJAVASA VEB SAJTOVA?70% 59%60% 56%50%40%30% 27%2011 19% 201220% 15% 10% 11%10%2%0% Da, to mi je jedini Da, kao jedan od Nisam do sada Nisam do sadanain na koji pratim naina na koji pratim koristio/koristila, alikoristio/la i ne objave objave u poeti planiram da ponem 6. Koliko (okvirno) pratite RSS objava (veb sajtovaputem njihovih RSS kanala)?14%Nijedan 1-5 veb sajtova39%6-15 veb sajtova18%do 50 veb sajtova vie od 50 veb sajtova15% 14%Do 15 objava prati ukupno 29% anketiranih, 18% je onih kojiprate do 50 objava, a 14% anketiranih prati vie od 50 vebsajtova putem njihovog RSS kanala. 7. KOLIKO (OKVIRNO) PRATITE RSS OBJAVA (VEBSAJTOVA PUTEM NJIHOVIH RSS KANALA)?45%39%40%35%30%30%25% 21%20% 18% 17% 2011 15%16% 14%15% 14%201215%10%5%0%Nijedan 1-5 veb sajtova 6-15 vebdo 50 veb vie od 50 veb sajtova sajtovasajtova 8. Da li koristite Google Reader ili neki slian agregator RSS kanala? 12% 40%Da, Google ReaderDa, neki drugi28%Ne, ali u poetiNe i ne planiram 20%Ukupno 60% anketiranih koristi agregator RSSsadraja kako bi pratili objave, a 40% u tu svrhu koristiGoogle Reader.Oni koji ne koriste nijedan agregator, ali planiraju daponu sa upotrebom ine 28% anketiranih, dok je12% onih koji ne planiraju upotrebu RSS agregatora . 9. DA LI KORISTITE GOOGLE READER ILI NEKI SLIANAGREGATOR RSS KANALA?60%54%50%40%40%30%28% 2011 20%19%20%2012 14% 12%12%10%0%Da, Google Da, neki drugi Ne, ali u poeti Ne i ne planiram Reader 10. Koliko esto proveravate agregator RSS?Svakodnevno26% 41%Nekoliko putanedeljnoNekoliko putameseno 19%Nikad 14%Agregator RSS svakodnevno proverava 26%, dok njih 19% ini to nekolikoputa nedeljno, a 14% nekoliko puta meseno.Procenat onih koji nikada (do sada) nisu proveravali agregator RSS (41%) sepodudara sa procentom onih koji ne koriste (42%) taj vid praenja objava (27%onih koji to i ne planiraju da ponu + 15% onih koji do sada nisu koristili, aliimaju u planu). 11. KOLIKO ESTO PROVERAVATE AGREGATOR RSS?45%41%40%39%35% 34%30% 26%25% 19% 19%20% 201115%14%201210% 8%5%0%Svakodnevno Nekoliko puta Nekoliko putaNikadnedeljnomeseno 12. NA KOJI NAIN I KOLIKO VEB SAJTOVA PRATE KORISNICIKOJI SVAKODNEVNO PROVERAVAJU RSS AGREGAT Broj veb sajtova AgregatorGoogle Reader Neki drugi1 do 5vie od17%50 29% 39% 6 do1561% 22%do 5032%ak 61% ispitanika koji svakodnevno proveravajuRSS agregat prati vie od 15 veb sajtova!