22
Tryckanpassning, Preflight och Utskjutning Föreläsning 3A Max Holmberg

Tryckanpassning, preflight, utskjutning

Embed Size (px)

Citation preview

Tryckanpassning, Preflight och Utskjutning

Föreläsning 3A

Max Holmberg

Förväntningar och förhoppningar

Vad förväntar ni er av dagens föreläsning? !

Vad hoppas ni att jag kommer ta upp idag? !

Nämn 5 frågor som ni vill ha besvarade idag.

Tryckanpassning

Kulöråtergivning påverkas av •papper/media •tryckprocess •raster

Tryckanpassning

Färgstandard - hur definieras grundfärgerna •SWOP - Specification for Web Offset Publications •Euroscale - European Color Scale -> ISO 2846

Tryckanpassning

Gråbalans (C40 M29 Y30 eller C50 M40 Y40)

C40

M29

Y30

färgstick cyan

färgstick magenta

Tryckanpassning

Maximal färgmängd (TAC)

• Arkoffset: 320-340 %

• Heatset rulloffset: 300-320 %

• Coldset rulloffset: 240-260 %

• Flexografi (på papper): 290-320%

UCR - Undercolor Removal

Minskar andelen kulörfärger (CMY) i de mörka partierna för att begränsa total färgmängd.

CMY

K

Delar av kulörfärgernas gemensamma gråkomponent ersätts med svart tryckfärg (grå ton)

GCR - Grey Component Replacement

CMY

K

Preflight

• Flygindustrin - flygfärdig? • Kvalitetssäkring • Checklista och/eller programvara www.grafiska.se eller www.dagspress.se !• Ju tidigare desto bättre

Manuell preflight/kontroll

Vanliga fel •Saknade bilder/typsnitt •Ej hänsyn till utfall •Ingen korrekturutskrift •Otillräcklig upplösning •Bilder i RGB (behöver dock inte vara fel,

om avsiktligt!) •Hur är PDF-filen framställd?

Preflight med programvara

Tre huvudtyper: •Förberedande,

innan PS- eller PDF-filer skapas •Kontrollerande,

efter det att PS- eller PDF-filer har skapats •Korrigerande,

åtgärdar automatiskt vissa (mindre) fel i inkommande PS- eller PDF-filer

Vem ska utföra preflight?

•Kreatör/Designer •Vid överlämning (ankomstkontroll) •Automatiskt i RIP-system

Idealiskt flöde

Fixa Fel – manuell k orrigering

Fixa

OK P P

Fel – returer Fel – returer

Fel – autom atisk korrigerin g

OK OK P

= Kontroll

P = Prefligh t

Fel

Designer/Kreatör Beredning/Prepress RIP-system

Preflight - exempel

•Inifrån exempelvis InDesign, inbyggt •Markzware Flightcheck, fristående program •Enfocus Pitstop Pro, plugin till Acrobat Pro •Enfocus Instant PDF, ”virtuell” skrivare •Online, One Visions ”Asura” installerat på

webbplatsent.ex. Ljungbergs Tryckeri

Undvik onödig preflight

En logg som visar vad som hänt med dokumentet !

•Enfocus ”Certified PDF” •One Vision ”Sealed Documents”

PDF/X

•eXchange •ISO-standard •ursprungligen för annonsmaterial •Ghent PDF Workgroup (www.gwg.org)

PDF/X-1a

Första att bli ISO-standard (2001) ✓Alla teckensnitt inbäddade (Type1 eller TrueType)

✓Gråskala, CMYK eller PMS (Dekorfärger) !✗ RGB eller CIELab

✗ OPI (Open Prepress Interface)

✗ Aktivt innehåll (ljud, video, formulär)

✗ Krypterad

PDF/X-3

Andra att bli ISO-standard (2002) ✓Alla teckensnitt inbäddade (Type1 eller TrueType)

✓Gråskala, CMYK eller PMS (Dekorfärger)

✓Output ICC-profil stöds

✓RGB eller CIELab (om ICC-profil är associerad) ✗ OPI (Open Prepress Interface)

✗ Aktivt innehåll (ljud, video, formulär)

✗ Krypterad

PDF/X-4

Även denna ISO-standard (2008) ✓Alla teckensnitt inbäddade, OpenType OK

✓Gråskala, CMYK eller PMS (Dekorfärger)

✓Output ICC-profil krävs

✓RGB eller CIELab (om ICC-profil är associerad) ✗ OPI (Open Prepress Interface)

✗ Aktivt innehåll (ljud, video, formulär)

✗ Krypterad !✓Transparens

✓Lager

✓16-bit bilder

PDF/X löser inte alla problem

• kräver inte en särskild upplösning • bestämmer antal och vilka tryckfärger • maximal total färgmängd • utfall • skärmärken • kan inte avgöra om bilden är bra eller dålig • kan inte hindra ful design !• Bra utgångspunkt • Oberoende standard • Borde krävas av tryckerier/leverantörer i större utsträckning

Utskjutning

Utplacering av sidorna på tryckytan !• Tryckpressformat • Pappersformat • Trycksakens slutformat • Sidantal i trycksaken • Fiberriktningen • Efterbehandlingsutrustningen • Bindningsmetod

Fråga: Vilka är de två största kostnaderna vid en trycksaksproduktion? !Övning: Tre olika utskjutningar, jobba i grupp om tre.

Slut!!

Besvarat era frågor?!Flera frågor?