Estel trill consarnau

 • View
  692

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Estel trill consarnau

 • TREBALL DE RECERCA

  Nom: Estel Trill Consarnau

  Tutora: Montse Plans

  1

 • EL SISTEMA NERVIS s una xarxa neuronal de cllules especialitzades quetransmeten informaci.

  Est constitut per milers de milions de neurones i altrescllules especialitzades anomenades glies.

  La seva principal funci s la de captar i processarrpidament les senyals exercint control i coordinaci sobreels altres rgans per aconseguir una efica interacci ambel medi ambient canviant.

  2

 • NEURONES

  Les neurones sn unitats elementals del sistema nervis.Transmeten i reben senyals comunicant-se amb altresneurones i fibres musculars polaritzant la seva membrana.

  Les neurones estan formades per el cos neuronal, lax i les dendrites.

  3

 • Cos neuronal

  Dendrites

  Ax

  4

 • AX

  COS NEURONAL

  DENDRITES

  5

 • La zona de connexi entre neurones sanomena sinapsi. Entre una neurona i la segent hi ha un espaiextraordinriament petit anomenat fenedura sinptica. La transmissi de limpuls nervis a travs de la sinapsi esduu a terme per mitj dunes substncies qumiquesanomenades neurotransmissors. Els impulsos nerviosos sempre viatgen en sentitunidireccional.

  UNIDIRECCIONAL

  6

 • El sistema nervis est dividit en dues parts:

  Sistema nervis perifric Sistema nervis central

  o En el sistema nervis central els cossos de les neurones formen, lanomenada substncia gris. Ocupa la part perifrica en lencfal i la part central de la medulla.

  o Les prolongacions dels cossos neuronals, dendrites i axons, sn les fibres nevioses, que constitueixen la substncia blanca.

  7

 • EL SISTEMA NERVIS CENTRAL En el sistema nervis central ( SNC), resideixen totes les funcions superiorsde lsser hum, tant les cognitives com les emocionals. I les funcions vitalscom el batec cardac, el reg sanguini, la respiraci... Est protegit pel crani ( part superior) i per la columna vertebral ( partinferior). El SNC est format per lencfal que aquest encapala el cervell, el cerebel iel tronc enceflic, i laltra part sanomena medulla espinal.

  8

 • DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI

  A partir de la placa neural es forma un tub , el qual provoca unainvaginaci i forma el tub neural. El tub neural s una estructura buida on a linterior shi troba el lquidcefaloraquidi. A mesura que creix es crea una estructura que donar forma al cervelli a la medulla espinal.

  9

 • ANATOMIA DE LENCFAL

  Lencfal apareix dividit en tres parts diferents per connectades:

  -CERVELL -CEREBEL-TRONC ENCEFLIC

  10

 • ENCFAL

  TELENCFAL

  Cervell anterior

  Hemisferis cerebrals Diencfal

  MESENCFAL

  Cervell mitj

  ROMBOENCFAL

  Cervell posterior

  Metencfal

  PROTUBERNCIA

  I

  CEREBEL

  Mielencfal

  BULB RAQUIDI

  11

 • CERVELL

  Constitueix la massa principal de lencfal i s el lloc on arriben les senyalsprocedents dels rgans dels sentits. El cervell processa tota la informaci procedent de lexterior i de linterior delcos. Suposa un 2% del pes del cos, per la seva activitat metablica s moltelevada i consumeix un 20% doxigen.Es divideix en hemisferis cerebrals, units pel cos calls.

  12

 • DIENCFAL

  13

 • El cervell es divideix en diferents rees amb les principals funcions.

  ODA

  PARLA

  VISTA

  PENSAR

  14

 • CEREBEL

  Est dividit en tres parts, dues de laterals, els hemisferiscerebellosos, i un de central, la vermis. La funci principal s coordinar les activitats motores voluntries,com moviments rpids. Sencarrega tamb de lequilibri.

  CEREBEL

  15

 • Hemisferis cerebellosos Vermis

  16

 • TRONC ENCEFLIC

  s la part del cervell que uneix la medulla amb lencfal. Est format pel mesencfal, la protuberncia i el bulb raquidi. En el tronc es creuen tots els missatges rebuts. Destaquen les funcions de la respiraci, el ritme cardac, elson...

  17

 • DISSECCIONS. PART PRCTICA

  ENCFAL DE XAI

  La mida de lencfal en relaci al cap s . El crani s bastant gran i lencfal es situa a la part posterior del cap. Saprecia un gran desenvolupament de les fosses nasals i del tbic nasal.

  ENCFAL

  Cervell

  Hipfisi i cadira turca

  Tubercles quadrigeminats

  Cerebel

  18

 • Tbic nasal

  Cavitat cranial ( meninge

  duramter interior)

  Cervell

  Cerebel

  Bulb raquidi

  19

 • 20

  Nervi ptic

 • 21

  Tubercles

  quadrigeminats

  Ventricle lateral

 • 22

  Cissura

  interhemisfrica

 • 23

  Cervell

  Tubercles

  quadrigeminats

  Cos calls

  Cerebel

  Bulb raquidi

  Quart ventricle

 • 24

  ENCFAL DE POLLASTRE

  Hemisferis cerebrals fora desenvolupats. Cerebel gran en relaci al cervell i comparat amb el del xai.

  Hemisferis cerebrals

  Cerebel

  (arbre de la vida)

 • 25

 • 26

  Cerebel Tubercles bigeminats Hemisferis Glbul ocular

  cerebrals

 • 27

  ENCFAL DE LLU

  Encfal menys desenvolupat que el xai i el pollastre. Cerebel molt ms gran i no hi ha presncia de cervell. Shiobserven els cossos estriats.

  Lbuls olfactius

  Cossos estriats

  Lbuls ptics/

  tubercles bigeminats

 • 28

 • 29

  Glbul ocular

  Nervi ptic

  Cerebel

  Lbuls ptics

  Cossos estriats

  Nervi ptic

 • 30

  Cavitat cranial

  Encfal

 • 31

  CONCLUSIONS

  El sistema nervis ha anat evolucionant al llarg del desenvolupament dels animals vertebrats, i juntament les seves funcions i interaccions amb el medi.

  Diferents estructures per les diverses funcions, en aquest cas, del xai, pollastre i llu.

  No subestimar les funcions que pot dur a terme un rgan com el cervell, basant-se noms en les dimensions.

  Lencfal s un conjunt destructures molt importants per a la nostra vida i la dels animals que desenvolupa funcions vitals i necessries per poder sobreviure.

 • 32